CAPITOLUL VII 7.

SOFTWARE-UL ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE
7.1. SOFTWARE SPECIFIC MĂSURĂRILOR METROLOGICE ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE

Pe plan internaţional, există elaborate software-uri specifice măsurătorilor metrologice de diferite firme specializate în tehnica măsurării dimensionale: geometrie - suprafaţa - programe off-line - raport grafic al operaţiei de control. Dintre firmele recunoscute pe plan mondial care au elaborat astfel de software-uri specifice măsurătorilor metrologice, sintetizam: • Mitutoyo - Japonia; • Tesa - Elvetia; • Marposs - Italia; • DEA - Italia; • Compac - Elvetia; • Leitz - Germania; • Metrologic Instruments - Franta, etc. Fiecare firmă străină a elaborat software-uri specifice fiecărui tip de măsurătoare şi, corespunzător, fiecărui grup de mijloace de măsurare şi control dimensional cu nuanţa metrologică. Fiecare elaborare de software specific a ţinut cont de evoluţia tehnicii de calcul (hardware), de evoluţia limbajelor de programare şi de evoluţia ştiinţelor matematice. Structura software-urilor elaborate de firmele străine a sintetizat condiţiile specifice pentru măsurători metrologice înscrise în standardele internaţionale ISO şi în normele europene EN. Aplicarea acestor software-uri specifice măsurătorilor metrologice realizează performanţe înalte şi relaţii interactive şi prietenoase cu utilizatorii, precum şi grafice evoluate şi uşor de interpretat. Aplicarea acestor software-uri specifice măsurătorilor metrologice contribuie la informatizarea metrologiei şi tehnicii de măsurare şi la uşurarea transmiterii informaţiei în sectorul industrial interesat.

7.1.1. Software elaborat de "Metrologic Instruments"
45

Software-ul elaborat de "Metrologic Instruments" se referă la: • geometrie [macrogeometrie]; • suprafaţă [microgeometrie]; • programe; • raport grafic; • etc. si este intitulat 'METROLOGIC II". Radiografica ecranului (fig. 7.1.1.1.) este: • curse; • configuraţie; • MNT; • palpatori; • Elemente; • Repere; • Program; • Vederi 3D; • Ferestre.

Fig. 7.1.1.1. Principalele avantaje ale programului Metrologic II sunt: - sistem unic pentru Windows 3.1 sau Windows 95; - interfaţă grafică cu înalte performanţe, interactivă şi prietenoasă cu utilizatorul; - un singur program care acoperă toate necesităţile măsurătorilor geometrice, de suprafaţa, programare, rapoarte grafice, etc.; 46

- algoritmi de calcul rapizi şi siguri (cuantificaţi); - editor de programe prietenos cu utilizatorul şi flexibil, care face ca programarea sa fie uşoară - interpretare. Fişierele CAD: Cu Metrolog II se pot utiliza toate dimensiunile de fişiere CAD, cu interfeţe diferite, cum ar fi VDAFS, UNISURF, IEES sau SET. Aceste fişiere pot fi importate via un sistem de comunicaţie existent (dischete, reţea, etc.). Metrolog II permite aplicarea de operaţii pe modelul CAD (cum ar fi translaţia şi rotaţia, de exemplu). Se poate selecta ceea ce doriţi sa apară pe ecran: suprafeţe, curbe, volume şi alte entităţi. • Interfaţa grafica (fig. 7.1.1.2.)

Fig. 7.1.1.2. Metrolog II furnizează o interfaţă interactivă şi prietenoasă cu utilizatorul. Într-un timp foarte scurt se pot vedea pe ecran mişcările

47

palpatorului şi rezultatele măsurătorilor metrologice. Vederile pe ecran pot fi diferite: tridimensionale, bidimensionale, translaţii, rotaţii, vederi micşorate sau mărite, centrare pe piesă, centrare pe palpator. Pentru a selecta obiectele pe care dorim sa le utilizam în construirea altor entităţi, nu trebuie decât sa se dea "un click" pe ecran. Obiectele îşi vor schimba luminiscenţa, aşa încât nu exista pericolul de a greşi în alegerea care se face. • Alinieri (fig. 7.1.1.3.):

Fig. 7.1.1.3. Metrolog II poate furniza mai multe căi de a face alinierile: (a) aliniere model: 6 puncte palpate direct pe suportul piesei; (b) aliniere geometrica: plan, linie, punct; 48

(c) aliniere pe 6 puncte ale suprafeţei: pe un model CAD se da "click" pe 6 puncte ale suprafeţei, apoi se măsoară pentru a fixa cele 6 grade de măsurare; (d) aliniere pe diferite forme geometrice ale suprafeţei: se poate selecta forma geometrică (punct, cerc, etc.) care determină cele 6 grade de mişcare ale piesei. • Măsurătorile geometrice (fig. 7.1.1.4.):

Fig. 7.1.1.4. Metrolog II permite să se facă măsurători geometrice tradiţionale, interfaţa sa având o mare flexibilitate. Unei caracteristici dimensionale i se poate da orice denumire se doreşte. De asemenea, se poate şterge şi/sau redenumi, după cum se doreşte, o caracteristică dimensională.

49

Între caracteristici există legături dinamice, folosite pentru a se aduce la zi lista de obiecte (repere) măsurate, atunci când se fac modificări. De fiecare dată când se măsoară un obiect (reper) numele şi reprezentarea sa grafică apar pe ecran. Interfaţa grafică va permite să se selecteze (cu un "click") direct pe ecran obiectele (reperele) care se folosesc la construirea altor entităţi. Nu mai este nevoie să se amintească numele şi poziţia obiectelor (reperelor) măsurate; se da un singur "click" pentru selectarea lor şi informaţiile pot apare pe ecran. • Măsurarea suprafeţelor (fig. 7.1.1.5.):

Fig. 7.1.1.5. Datorită interfeţei grafice, Metrolog II permite să se acţioneze direct pe modelul CAD de pe ecran pentru definirea punctelor de pe suprafaţa care trebuie sau se doreşte să fie măsurate.

50

Astfel, sunt mai multe tipuri de opţiuni şi se poate selecta şi proiecta suprafaţa în ce plan se doreşte. Metrolog II: • calculează automat abaterile de la dimensiunea nominală (ex.: distanţa dintre punctul măsurat şi punctul proiectat); • ia în considerare grosimea materialului; • calculează vectorii de apropiere; • selectează automat cea mai bună suprafaţă de proiecţie, dar înlesneşte alegerea variantei dorite. • Programarea (fig. 7.1.1.6.):

Fig. 7.1.1.6. Cu Metrolog II se pot face tot felul de programe şi, datorita flexibilităţii, se pot modifica programele prin ştergere, copiere, mutare, lipire de linii. Se poate interveni asupra unei linii pentru a i se schimba

51

componenta: poziţiile x, y, z, planul de proiecţie, etc. Metrolog II permite inserarea de mesaje text, însoţite de mesaje acustice, fotografii şi grafice care să-i dea operatorului o mână de ajutor. Raportul grafic şi numeric este o "invenţie a "Metrolog II". 7.1.2. Software elaborat de "IMT Service" – [Germania] Software-ul elaborat de "IMT Service" - Germania se referă la: • măsurători dimensionale; • toleranţe; • citiri rezultate. Software-ul elaborat este pentru MS - WINDOWS. Software-ul pentru măsurări dimensionale, elaborat de "IMT Service" se referă la: • pachete de soft pentru măsurări piese: • de tip arbore • de tip alezaj • filete • pachete de software SET E pentru: • comparatoare; • indicatoare; • instrumente cu parghie; • micrometre. • pachete de software SET G pentru: • măsurări găuri (alezaje) mici; • filete (M3...M25). • pachete de software SET K pentru: măsurarea găurilor mici, începând cu ∅ 0,1 mm. • pachete de software pentru măsurări de filete exterioare şi interioare.

52

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful