8 pag. 16 pag. 17 pag. 9 pag. C. Certificări Sortimente Caracteristici tehnice RezistenŃa la coroziune Ambalare. 20 pag. 11 pag. 19 pag. 13 pag. Marcaje Depozitare Transport Manipulare GaranŃie Program de fabricaŃie profile zincate Z. U Profile zincate C 120 Profile zincate C 150 Profile zincate C 200 Profile zincate C 250 Profile zincate C 300 Profile zincate C 350 Profile zincate Z 120 Profile zincate Z 150 Profile zincate Z 200 Profile zincate Z 250 Profile zincate Z 300 Profile zincate Z 350 pag. 18 pag. 10 pag.Fişa tehnică Descriere Caracteristici principale. 12 pag. U Înnădire grinzi C Înnădire grinzi Z PosibilităŃi de prelucrare Z. 22 . 14 pag. 15 pag. Avantaje Domeniii de utilizare Agremente. 7 pag. 21 pag. C. 4 pag.

. uneori şi a rezistenŃei la rupere. ? costuri reduse de transport.5. . închideri). cu grosimi de 1.13m. fapt care conduce la creşterea limitei de curgere. inconbustibile. ? montaj uşor şi rapid. ? sunt reciclabile.. 3mm şi lungimi de 1.ferme zăbrelite (secŃiuni compuse C). 2. ? calitate uniformă. confecŃionate din oŃel construcŃii. DOMENII DE UTILIZARE Se utilizează în domeniul construcŃiilor. .supraetajări. AVANTAJE ? greutate redusă.5.structurii secundare (învelitoare.grinzi pentru planşee intermediare. .6. CERTIFICĂRI SORTIMENTE Produsele sunt agrementate în România. tip S350GD-275Z galvanizat la cald. . ? rezistenŃă şi rigiditate ridicate. nu putrezesc şi sunt insensibile la acŃiunea insectelor.învelitorilor (pane pentru acoperiş sau rigle pentru pereŃi). fenomen mai accentuat în colŃurile profilelor şi apreciabil în inimi şi tălpi. ? excelentă rezistenŃă la coroziune.DESCRIERE Profile metalice formate la rece prin procedeul de laminare. ca şi componente la alcătuirea: . Presarea la rece lasă aceste caracteristici aproape neschimbate în inimi şi tălpi. mansardări AGREMENTE. ? fabricaŃie uşoară.structurii principale (cadre cu stâlpi şi grinzi). Un alt avantaj îl constituie procedeul de fabricaŃie prin laminare la rece. ? acurateŃe sporită a detaliilor. 2. .. CARACTERISTICI PRINCIPALE.

Dimensiuni secŃionale.marca .lungime . 70%. se impun condiŃii restrictive de manipulare transport şi depozitare pentru profilele zincate.data fabricaŃiei Exemplu de marcaj: Z200 (2) 7600 71239363 S350GD+Z275MA MBS 28/02/2007 .” REZISTENłA LA COROZIUNE În contact cu o atmosferă nepoluantă cu o umiditate relativa de cca. cu umiditate excesivă şi degajare de gaze sau abur conform tabelului corespunzător standardului DIN EN ISO 12944-2.grosime . Caracteristici geometrice.tip profil . Având în vedere aspectele menŃionate. iar straturile intermetalice de Zn-Fe la zincare termică sunt mai casante. suprafeŃele zincate se acoperă cu pete care conferă produsului un aspect inestetic. De asemenea. Coeficientul de elasticitate al zincului este mult mai mic decât la oŃel. agresive.CARACTERISTICI TEHNICE Vezi “Fişa profile . acest raport păstrându-se şi în cazul atmosferelor neventilate. Profilele vor fi marcate astfel: .3 _ < 60% umidiate relativă a aerului AMBALARE.calitate oŃel + acoperire zinc . într-o atmosferă umedă sau cu degajare de gaze. _ < 1. zincul se corodeaza cu o viteză redusă comparativ cu oŃelul. MARCARE Împachetarea profilelor zincate se realizează prin fixare cu bandă metalică.serie rulou . Pachetul realizat va fi marcat corespunzător.

contact prelungit cu medii bazice sau acide. . • transport. cu discul abraziv. La efecturarea coletelor se vor introduce între piese pene separatoare din material plastic sau cauciuc.umiditate excesivă. TRANSPORT Transportul pieselor zincate trebuie efectuat astfel încat să se evite deteriorarea stratului de zinc prin zgâriere. Se recomandă coletarea produselor. . U. dezastre naturale. • nerespectarea condiŃiilor de transport. manipulare şi depozitare necorespunzătoare: . depozitare şi montaj impuse prin proiectul de execuŃie (www. Se vor evita incintele cu degajări de gaze nocive. PROINVEST GROUP SRL garantează calitatea şi rezistenŃa la coroziune a profilelor zincate! CONDIłII ÎN CARE NU SE ACORDĂ GARANłIA • în cazuri de forŃă majoră (conflicte. lovire sau frecare cu materiale dure.DEPOZITARE Profilele zincate se depozitează în locuri bine aerisite. sub şoproane acoperite sau magazii ventilate. abur sau umiditate excesivă. etc). a fost în contact direct cu jerbe de scânteie provenite de la polizarea. U. • profilul Z. sudarea sau tăierea termică a metalelor. reperele zincate nu se vor descărca pe ploaie. Descărcarea din mijloacele de transport se va face direct în spaŃiile de depozitare acoperite. transport şi manipulare.deformaŃii în timpul transportului sau a depozitării.ro). Se vor utiliza de preferinŃă. incendii. numai mijloace de transport închise. C. Respectându-se instrucŃiunile de depozitare. • debitarea sau sudarea profilelor zincate Z. GARANłIE Perioada de garanŃie a profilelor este de 15 ani de la data livrării. Se va evita stocarea îndelungată în colete. C. La descarcare se vor utiliza numai cârlige şi cabluri acoperite cu un material mai puŃin dur decât zincul cum ar fi cauciucul sau pânza. .mbscom. În cazul transportului maritim. MANIPULARE Se interzice descarcarea prin răsturnare sau aruncare de la înălŃime a reperelor zincate pentru a se evita şocurile care ar duce la fisurarea stratului de zinc. În cazul stocării reperelor zincate în zone cu climat deosebit sau atmosferă marină se vor lua măsuri suplimentare de protecŃie pentru a se evita apariŃia oxidului de zinc (”rugina albă”). se vor lua măsuri de protecŃie adecvate care să evite stropirea reperelor zincate cu apă sărată. iar în cazul în care acest lucru nu este posibil. Depozitarea temporară a pachetelor de profile zincate înainte de livrare se face pe suporŃi de lemn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

divizie a Proinvest Group SRL. EuroKit . Toate informaŃiile din acest catalog corespund datei de tipar. Ref: Februarie 2008. EasyKit . © Copyright 2007–2010. Toate drepturile rezervate. Pentru dezvoltarea continuă a gamei de produse. ® ® ® ® ® ® . MBS. MultiKit .MBS . Proinvest Group SRL îşi rezervă dreptul de a efectua modificări asupra conceptelor oricînd şi fără informaŃii prealabile. FamilyKit şi MobilKit sînt mărci înregistrate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful