P. 1
46542366-LUCRARE-METODICO-ŞTIINŢIFICĂ

46542366-LUCRARE-METODICO-ŞTIINŢIFICĂ

|Views: 787|Likes:
Published by Viliky Andrei

More info:

Published by: Viliky Andrei on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

Sections

  • 3.3.3. Jocuri folosite ca teme pentru acasă
  • Modalităţi de lucru la clasa a II-a
  • 4.4. Concluzii şi propuneri
  • Bibliografie

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

1

CUPRINS ARGUMENT.........................................................................................................6 CAP. I . Teorii despre creativitate …………………..…………..……..............10 1.1. Jocul didactic şi stimularea creativităţii……..…………..………..…11 1.2. Învăţarea matematicii şi creativitatea……………………...………...13 1.3. Creativitatea de tip şcolar………………………………...………….13 1.4. Cultivarea creativităţii elevilor din clasa I prin joc didactic matematic…………………………………………………………….14 1.5 .Dezvoltarea creativităţii prin joc…………………...……………….22 CAP. II . Influenţa jocului didactic matematic în procesul instructiv-educativ…………………………………………………….25 2.1. Jocul în relaţie cu învăţarea şi dezvoltarea şcolară mică……...….….25 2.2. Influenţele jocului asupra dezvoltării proceselor psihice la şcolarii mici…………………………………………………...……..26 2.3. Jocul didactic-modalitate de învăţare şi educare………………..…...29 2.4. Influenţele jocului didactic asupra sarcinilor învăţării…………..…..36 2.5. Conceptul de joc didactic matematic…………………………….….39 CAP. III. Metodologia organizării şi desfăşurării jocului didactic matematic….........................................................................................................42 3.1. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic...........................................................................................42 3.2. Metode şi procedee utilizate generalităţi……………………..……...44 3.3. Tipuri de jocuri şi modalităţi de utilizare în predarea matematicii….......................................................................................50 3.3.1. Jocul didactic matematic în completarea lecţiei………….....…50 3.3.2. Jocul didactic folosit în munca independentă……………....….52 3.3.3. Jocul folosit ca teme pentru acasă……………………….....…..55

2

3.3.4. Jocul folosit în fixarea cunoştinţelor…………………….……..57 3.3.5. Jocul folosit în predare noilor cunoştinţe………………….…...59 3.3.6. Modalităţi de lucru la clasa I……………………………….…..60 3.3.7. ”Învăţăm jucându-ne la matematică”-clasele III-IV…………...63 3.4. Rolul învăţătorului în pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului didactic matematic………………………………………….…..……78 3.5. Strategii de realizare a jocului didactic matematic în ciclul primar…………………………………………………………..…….89 CAP. IV. Studiu experimental privind stimularea elevilor din ciclul primar prin joc didactic matematic………………………………….………………..……...99 4.1. Ipoteza şi obiectivele cercetării………..……………………..……...99 4.2. Metoda experimentală şi particularităţile folosirii ei……………....100 4.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor…………………..……………104 4.4. Concluzii şi propuneri…………………………………………...…109 BIBLIOGRAFIE……....……………………………………………..………..113 AMEXĂ……………………………………………………………………….115

3

teoremă.MOTTO: „Matematica nu este o colecţie nesfârşită de rezultate expuse în succesiunea: definiţie. demonstraţie. ci este mai degrabă un arsenal de metode. oferind totodată un limbaj riguros şi în acelaşi timp flexibil pentru descrierea rezultatelor cunoaşterii.” Dan Brânzei 4 .

Jocul este puntea între copilărie şi vârsta matură” (J. jocul e o formă de activitate cu serioase implicaţii psihologice şi pedagogice care contribuie la informarea şi formarea lui ca om. relaxarea intelectuală şi fizică a elevilor. • La clasele primare. metodă care asigură captarea. durabilitatea noţiunilor însuşite şi un grad mare de socializare.. deoarece el face parte din preocupările zilnice preferate ale copiilor. DE CE JOCUL? • Pentru copil. De aici nevoia introducerii din când în când a jocului didactic. necesară desfăşurării lecţiei. o bază solidă în studiul ulterior matematicii se realizează prin cultivarea interesului şi a pasiunii pentru rezolvări de exerciţii şi probleme. activizarea. fie datorită slabei rezistenţe la efort intelectual a elevilor. fie din cauza negăsirii celor mai adecvate metode şi procedee de menţinere a atenţiei acestora.MOTTO: . Prin jocul didactic stimulăm elevilor efortul susţinut şi îi determinăm să lucreze cu plăcere şi interes atât în şcoală cât şi în afara ei. • Atât în activitatea mea didactică cât şi a colegilor am constatat că. în special la şcolarii mici. se pierde continuitatea evenimentelor. Jocul didactic matematic este un mijloc important de educaţie şi instruire în ciclul primar care asigură participarea activă şi eficientă la lecţie. Chiteau) • • Jocul didactic nu trebuie să lipsească din activitatea şcolară mai ales la lecţiile la care se solicită un efort intelectual intens. Jocul didactic dă un randament sporit faţă de celelalte modalităţi de lucru folosite în activitatea de învăţare. 5 .

de autodepăşire. Din activitatea practică desfăşurată la catedră.contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi perspicacităţii elevilor.reprezintă un mijloc eficient prin care elevii care învaţă mai greu sunt ajutaţi să-şi însuşească cunoştinţele. I-am urmărit pe copii în timpul jocului şi am citit în ochii lor bucurie şi satisfacţie. din studiul experienţei dobândite. ajutând la obţinerea următoarelor obiective: OBIECTIVE . pentru consolidarea cunoştinţelor. fiind o cale sigură spre succesul şcolar al elevilor. am constatat că jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei pentru înţelegerea unor noţiuni. Prin caracterul său atractiv.permit valorificarea la timp a disponibilităţii şcolarului mic. contribuie la consolidarea cunoştinţelor matematice şi la însuşirea unor concepte şi noţiuni noi. . De aceea consider că jocul didactic este o formă de activitate plăcută şi atractivă pentru elevii de vârstă şcolară mică. . prin stimularea interesului şi competitivităţii. asigură adaptarea la munca şcolară. am observat în jocul lor 6 . de lipsă de atenţie. .reprezintă o cale sigură ce înlesneşte înţelegerea şi formarea reprezentărilor. .corespunde intereselor copilului de a dobândi cunoştinţe.îmbogăţeşte experienţa de viaţă şi limbajul copiilor. deci îmbunătăţirea performanţelor şcolare. creează satisfacţii. Este ştiut că jocul didactic are în activitatea şcolară o deosebită valoare practică. în evaluarea formativă dar şi în momentele în care elevii dau semne de oboseală. am văzut născând în ei dorinţa de ieşire din anonimat.jocul didactic foloseşte stimuli schimbători. a încrederii elevului în forţe proprii. . . fiind o formă de activitate accesibilă şi atractivă. prin dinamismul său. .DE CE JOCUL DIDACTIC? Tema „Stimularea creativităţii elevilor din ciclul primar prin joc didactic matematic” a pornit de la ideea că introducerea jocului didactic în cadrul procesului de învăţământ este imperios reclamată de particularităţile de vârstă ale elevilor mici şi de necesitatea tratării individuale a acestora în vederea creşterii randamentului şcolar.jocul didactic contribuie în mare măsură la realizarea sarcinilor educaţionale.

a creării unei stări de bună dispoziţie. prin joc se realizează socializarea şi se dobândeşte o anumită experienţă. se exersează funcţiile psiho-motrice şi socio-afective. perseverenţă. De aceea munca învăţătorului necesită o reflectare atentă asupra modalităţii de lucru folosite în care să primeze inventivitatea. Dacă urmărim şi aspectul recreativ ar exista o a treia direcţie. 7 . În procesul de învăţământ jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educare a copiilor. El contribuie în mare măsură la verificarea. sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor. la dezvoltarea spiritului creator al gândirii elevilor. spontaneitate şi mi-am dat seama de impactul puternic pe care jocul didactic îl are asupra lor.competitivitate. îi creează deprinderi şi obişnuinţe pentru colaborarea cu ceilalţi în vederea atingerii unui scop. fantezie. Este important de reţinut că jocul pregăteşte copilul pentru muncă în două direcţii: îl fortifică fizic şi-i dezvoltă o serie de calităţi de ordin psihologic. Jocul este o activitate instructiv-educativă plăcută şi atractivă pentru elevii din ciclul primar. În joc şi prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. precizarea. ca procedeu de realizare optimă a sarcinilor concrete de educaţie. cea a refacerii forţelor. la educarea memoriei şi gândirii. ca formă de organizare a activităţii de cunoaştere şi dezvoltare a capacităţilor psihofizice pe toate planurile. originalitatea şi creativitatea. adâncirea.

( ) 8 .

Landau Supravieţuire a omului depinde. spre deosebire de facultatea creativă. Mihaela Roco Una din cele mai importante premise ale creativităţii constă în disponibilitatea de a relua totul de la capăt. Guilford Creativitatea presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre nou. J. virtuale existente în Gowan. E. şi în viitor va depinde tot mai mult. o anumită organizare (stilistică) a proceselor psihice în sistem de personalitate. care presupune posibilitatea reală. alcătuiesc creativitatea potenţială a persoanei. că nici un proces nu este încheiat o dată pentru totdeauna. om. D. dar a te gândi la ceva diferit. utilizate. de a considera că nimic nu este definitiv. P. dar nu neapărat G. de a crea. Popescu . P. de dimensiunea crea-toare a factorului uman.Neveanu 9 . Ana Stoica A fi creativ înseamnă a vedea acelaşi lucru ca toată lumea.Copiii sunt creativ i în mod natural şi doar aşteap tă atmosf era propic e pentru a-şi manife sta creativ itatea. Toate condiţiile J. actualizată. care ar putea Demos contribui la succesul actului creativ. G.

Gama jocurilor didactice este foarte variată. constituie resursa educativă de care am ţinut seama în tot ce am făcut în perspectiva formării şi dezvoltării personalităţii sale. în special a gândirii creatoare. participativă. să gândim corect.. la formarea priceperilor şi deprinderilor de activitate independentă. armonios dezvoltată. de a le capta interesul. temeinică a cunoştinţelor matematice se poate realiza o dezvoltare armonioasă a personalităţii umane. Acesta. de a-i angaja afectiv şi atitudinal. o etapă – cea dintâi – în procesul complex şi continuu de formare a unei personalităţi autentice. Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare. un candidat la umanitate şi un mic adult.” Plutarh Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă. de a asigura participarea lor creatoare. Schimbările ce se petrec pe plan mondial în teoria şi practica şcolară aşează pe primul loc dezvoltarea gândirii elevilor. acestea vor constitui un suport cu care copilul va opera pe tot parcursul vieţii şi pe care se clădeşte întregul sistem de învăţământ. Copilul..Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie. ci un mijloc. Ritmul crescând al competiţiei în toate domeniile vieţii social-economice şi culturale ne obligă să gândim cât mai rapid şi. cuprinde o motivaţie intrinsecă de a mobiliza resursele psihice ale copiilor. Cunoaşterea copilului nu este un scop în sine. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine realizate prin utilizarea jocului. Dacă în clasele primare se asimilează operaţiile şi noţiunile matematice elementare. mai ales. De aceea. stimulând iniţiativa şi creativitatea elevului. prin natura sa. a independenţii şi creativităţii lor. dintre cele mai ingenioase. metoda jocurilor trebuie să facă parte din strategiile didactice de predare-învăţare. Imaginaţia învăţătorului poate genera jocuri noi. Consider că prin însuşirea conştientă. 10 .

Calculul oral dispune de bogate valenţe formative . ci pentru a o folosi şi a ne ajuta în practică. Se lasă copilului mai multă libertate de alegere a tehnicilor şi strategiilor de calcul. a tehnicii şi culturii sunt condiţionate în mare măsură de capacitatea creativă a oamenilor. Calculul oral defineşte conceptul.” În orice domeniu ar activa. neînvăţate. ea face parte din cultura generală a oricărui cetăţean. exersândo în direcţia cultivării creativităţii.. Calculul este unul dintre domeniile matematicii. efortul mental pe care îl face elevul pentru soluţionarea unui exerciţiu în cadrul căruia mobilizează cunoştinţele şi experenţa de care dispune spre a rezolva situaţii noi. bazându-se pe o suită de algoritmi. ci educaţie matematică. De aceea. ideea că lumea de mâine va fi lumea oamenilor de creaţie. Tendinţele actuale consacră o atenţie specială dezvoltării gândirii matematice a elevilor. Conceptul de creativitate câştigă tot mai mult teren. Prin valoarea formativă a calculului oral. este mult mai important decât a-l conduce spre rezolvarea acestora prin modalităţi stereotipe învăţate. Până la un anumit nivel. de sumă de însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare performanţe creatoare. Văzută prin prisma zestrei de atribute personale. pentru a tenta elevii la o învăţare participativă printr-un efort personal. prezenţa lui se impune şi în situaţia existenţei calculatoarelor personale. omul societăţii contemporane trebuie să posede cunoştinţe de matematică pentru a putea stăpâni limbajul ştiinţelor care va fi matematizat şi informatizat.. pentru a asigura o motivare temeinică a învăţării acestei discipline. care se realizează atât oral cât şi scris. Nu învăţăm matematică pentru a şti pur şi simplu. nu simplă instruire matematică. Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiştilor din diverse domenii de activitate. Fiecare la locul său de muncă va trebui să devină creator. În special. deoarece dezvoltarea ştiinţei. Matematica nu se învaţă numai de specialişti. este necesar ca tineretul să dobândească. exerciţiile de calcul oral cultivă perspicacitatea gândirii şi creativitatea elevilor. creativitatea capătă sensul de potenţial creativ. 11 . Calculul scris. se automatizează rapid şi operează după tehnicile calculatoarelor. Aceasta constituie una dintre cele mai importante componente ale culturii generale a omului societăţii moderne.A-i pune elevului probleme de gândire – spunea Eugen Rusu – dar mai ales a-l pregăti să-şi pună singur întrebări.

Creativitatea de tip şcolar La nivelul copiilor din ciclul primar. în primul rând a celei creative. să caute soluţii originale . căutărilor independente de soluţii. Cunoaşterea directă prin observaţii şi experimente. implicate logic de acele date a căror prelucrare necesită travaliu specific matematic. În clasele primare se formează noţiunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vieţii. la formarea unor deprinderi de muncă. Procesul studierii matematicii cultivă curiozitatea ştiinţifică. datorită cărora. se pot găsi prin raţionament cunoştinţe noi. 1. de punctualitate. încât să-i ajute pe elevi să prezinte cunoştinţele într-o formă personală. Matematica se ocupă cu dezvăluirea implicaţiilor ascunse. de a analiza o problemă şi a o descompune în elementele sale simple).” Un proces de învăţare modern se cere astfel organizat. Principala caracteristică a gândirii creative la 12 . Învăţarea matematicii şi creativitatea Activitatea matematică implică efectul gândirii.2. coerente. de ordine. Pornind de la ele. frământarea pentru descifrarea necunoscutului şi duce la formarea unor priceperi şi capacităţi (de a gândi personal şi activ.. orice rezolvare de situaţii problematice.. constituie în acelaşi timp o manifestare a creativităţii gândirii lor. îşi va mări şansele de a reţine ceea ce a văzut şi auzit.” 1. Prin modalităţi specifice de formare şi dezvoltare a creativităţii.A-l instrui pe elev cum să studieze. Pentru matematică aceste cunoştinţe directe constituie datele. este sarcina cunoaşterii mediului. Repetarea mecanică a regulilor trebuie să cedeze locul explorării de către elev a ariei de aplicare a acestor reguli. premisele problemei. Skinner spune: .Toate teoriile moderne ale învăţării tind să demonstreze că accentul în instruire trebuie să cadă pe elaborarea instrumentelor de învăţare. înseamnă a-l învăţa tehnici pe care el le va aplica în mod autonom şi. matematica îşi sporeşte eficienţa formativă. creative. noţiuni pe care se clădeşte întregul sistem de achiziţii imperios necesare. Este incontestabilă contribuţia matematicii la formarea unei gândiri logice.3.să grupeze şi să ierarhizeze ideile = dezideratele esenţiale ale educării gândirii creatoare la elevi.

să-şi găsească locul într-un proces care îşi are propria sa dinamică şi continuitate. atunci când. Conţinuturile activităţilor matematice trebuie prezentate cu multă atenţie şi responsabilitate.4. descoperirea de relaţii cauzale). poate incita gândirea elevilor la diferite operaţii (deducţie.. comparaţie. modelării şi algoritmizării în diferite etape ale procesului instruirii. să se stimuleze inteligenţa. sistematic. de înţelegere. Nu se poate vorbi în ciclul primar de existenţa unei creativităţi deosebite a gândirii şcolarului. deprinderi de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor. Este suficient să menţionăm că învăţătorul. Copilul de vârstă şcolară mică. ci mai degrabă despre formarea unor premise pentru dezvoltarea ulterioară a creativităţii. adoptă o atitudine creatoare. utilizarea problematizării. stabilindu-se astfel un climat de confort pedagogic şi o bună relaţie învăţător-elev. poate antrena gândirea în diverse direcţii (gândirea convergentă. se formează deprinderi de calcul. Învăţătorul trebuie deci. solicită sistematic şi progresiv elevul.). prin întrebări. caracterizat prin atmosferă permisivă. creativitatea în găsirea unor soluţii. pentru a-i ajuta atunci când au nevoie. folosirea unui număr mare de exerciţii sub forma unor lecţii destinate special formării priceperilor şi deprinderilor. prin jocuri.. pentru a cunoaşte mult mai bine elevii clasei. prin folosirea unor activităţi matematice interesante şi distractive.elevi este noutatea sau originalitatea soluţiei găsite. gândirea divergentă. Şcoala nu este singurul loc unde copilul învaţă. Dialogul viu dintre învăţător şi elevi. de 13 . În clasele mici se formează noţiunile matematice de bază necesare întregii vieţi. 1. gândirea probabilistică. îi restructurează datele. încurajare. pus în faţa unei probleme. descoperă căile de rezolvare într-un mod personal. În clasele I-IV gândirea elevilor se antrenează treptat. Atitudinea creatoare este favorizată de mediul şcolar. de măsurare. micul şcolar are deja o anumită experienţă pe care continuă să şi-o îmbogăţească şi este de dorit să fie învăţat cum să înveţe singur şi după ce va părăsi şcoala. intuiţie.. de interes şi emulaţie. Când vine la şcoală. Astfel. spiritul de observaţie. a ideii emise. Cultivarea creativităţii elevilor de clasa I prin jocuri didactice matematice Vârsta şcolară mică este deosebit de sensibilă la cultivarea potenţialului creativ. prin rezolvări de exerciţii şi probleme. În acest caz esta necesar să se solicite calităţile intelectuale ale copilului.

să comunice cu aceştia. de a atinge un anumit scop. alături de cel al individualizării predării învăţării şi principiul cooperării.ci. mai degrabă. mişcare şi. se adaptează mai uşor şi mai rapid muncii şcolare. dorinţa de a realiza ceva concret. cu cele de relaxare. Prin jocul didactic. am considerat că educarea creativităţii elevilor la clasa I se poate realiza prin folosirea jocului didactic matematic. să emită ipoteze. cu ajutorul învăţătorului. Acesta este motivul pentru care jocul nu trebuie să lipsească din programul zilnic şi săptămânal al elevilor de clasa I. să facă generalizări şi să se convingă de anumite adevăruri. să asigurăm un echilibru între activităţile de concentrare pe sarcini instructive. Jocul dă naştere la trăiri afective. Primele zece numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă întreaga gândire matematică a şcolarului. formează spiritul de investigaţie. să facă faţă unor situaţii problematice sau conflictuale. elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă pregătitoare. Prin jocul didactic matemetic elevii învaţă. constituie un exerciţiu de voinţă şi caracter. De aceea. analiza şi sinteza. învaţă să joace un rol. duce la colaborare. Elevii timizi capătă încredere în eforturile lor şi mai multă siguranţă. deprinderea de a aplica spontan cunoştinţele. să folosească treptat: inducţia. învaţă să respecte unele reguli. Învaţă să interacţioneze cu partenerii de joc. iar o educaţie prin joc trebuie să fie o sursă atât de efort fizic. afirmă Jean Chateau. copilul trece de la o activitate în care predomină jocul. Copiii învaţă jucându-se. 14 . întrajutorare. Un principiu de bază în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare la clasa I este principiul alternării tipurilor de activităţi. nu în ultimul rând. Aceasta şi pentru faptul că. la munca şcolară. Jocul are un rol important în viaţa copiilor de şase-şapte ani. În acest scop. Desfăşurându-se pe baza unor reguli. trebuie să-i propunem copilului obstacole pe care să le învingă. cât şi de bucurie morală. să le verifice. spune totodată efort şi libertate. îşi reactivează creierul. Jocul furnizează multiple situaţii de învăţare care au o eficienţă extraordinară în termeni de achiziţie a elevului. elevul se concentrează un timp mai îndelungat asupra activităţii matematice. o dată cu intrarea în şcoală. se relaxează. Cine spune joc. Aceasta nu înseamnă că trebuie să le dăm sarcini solicitante tot timpul şi cam aceleaşi.aproximare etc. Copiii de şase şi şapte ani nu trebuie să se plictisească la şcoală. stimulând interesul. Proaspătul şcolar va face faţă unui adevărat asalt de cunoştinţe şi informaţii doar îmbinând jocul cu învăţarea. jocul contribuie la integrarea firească a elevului în colectivitate. pe cele de joc. la activitatea de învăţare. La conceptul de număr.

Cunoaşterea succesiunii numerelor de la 0 la 10 Pentru a-i deprinde pe elevi cu succesiunea numerelor. culege polenul din florile rămase. Cine ştie să numere mai departe?. Pentru ca activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor. trebuie să se facă repetate numărări cu câte o unitate. De asemenea.. elevii vor fi antrenaţi în jocuri ce au drept scop ordonarea numerelor naturale într-un şir logic. Treptat. este un joc care are ca scop învăţarea numeraţiei şi antrenează întreg colectivul de elevi. descoperind anterior regula şirului. se utilizează jocurile didactice matemetice.vecinul mai mic” al lui 20). În acest fel. scriind şirul logic al numerelor. La întoarcere. Atractive sunt: Albinuţa jucăuşă – ce adună polen din cele 20 de flori ale bunicii. Elevii vor socoti câte fructe a cărat ştiind că a dus mai puţine de 20 (numărul fructelor este . numărându-se întâi prin atingerea obiectelor. procesul de numărare trebuie să treacă de la concret la abstract. În spatele lui plin cu ace se prind mereu câte 5 fructe. 2. zburând din două în două flori. elevii vor stabili numerele lipsă dintr-un şir dat. Pentru a contribui încă din această fază la dezvoltarea gândirii abstracte. Cunoaşterea denumirilor numerelor de la 0 la 10 şi utilizarea corectă a acestor denumiri 15 . Formarea numerelor de la 0 la10 Elevii trebuie să înţeleagă procesul de formare a numerelor din şirul numerelor naturale în sensul că fiecare număr se formează prin adăugarea unei unităţi la numărul precedent. iar în final numărându-se cu ajutorul reprezentărilor obiectelor respective. denumirea cu glas tare a obiectelor se înlocuieşte treptat prin pronunţarea lor mintală. În felul acesta se va explica numărarea în şir crescător. Ce numere au fugit? – folosind jetoane cu numere şi tabele cu numere. apoi numai din ochi. formându-şi deprinderea de a număra crescător şi descrescător.Predarea numerelor de la 0 la 10 şi însuşirea de către elevi a numeraţiei orale presupune următoarele etape: 1. Ariciul – un arici îşi adună fructe în adăpostul său. Elevii vor stabili şi vor nota cele două trasee ale albinuţei. atât crescător cât şi descrescător. respectând regula desprinsă din joc. 3. procesul de numărare în ordine descrescătoare trebuie să fie înţeles ca un proces de micşorare cu o unitate.

căsuţa” lui. Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său Prin aceasta se înţelege stabilirea corespondenţei dintre o anumită mulţime de obiecte şi numărul corespunzător acestei mulţimi. 5. a acţiunilor din timpul jocului. a semnului grafic (cifra) şi dezvoltarea memoriei vizuale şi auditive. astfel încât. la pronunţarea unui număr. în cuvinte. elevul să-şi reprezinte în minte grupul de obiecte respectiv. numărul care urmează după el (succesorul) şi numerele între care se află acel număr. Jocul se poate desfăşura oral. a analizei şi comparării ca operaţii ale gândirii şi nu în ultimul rând la dezvoltarea limbajului. pe măsură ce aceştia îşi formează noţiunea de număr să-şi asocieze în minte şi forma cifrei care reprezintă acel număr. În acest scop se pot utiliza jocuri precum: Caută vecinii!. astfel ca. Analizând tabele din care lipsesc anumite numere şi cartonaşe separate cu aceste numere. a spiritului de observaţie. Îmbinând jocul cu învăţarea am procedat la . în scris sau folosind cartonaşe din . fiecare având scrisă cifra respectivă de mână şi de tipar. a atenţiei. Această cifră va fi prezentată ca semn al numărului respectiv de obiecte. Cunoaşterea locului pe care îl ocupă un număr în şirul numerelor naturale În scopul stabilirii locului pe care îl ocupă un anumit număr. având ca sarcină didactică recunoaşterea vecinilor numerelor naturale şi consolidarea relaţiei de ordin între numere. situaţii noi de rezolvat. 16 . a exprimării fluente şi corecte.Jocul numerelor”. Asupra ei se va atrage mereu atenţia elevilor. iar elevii să repete şi să utilizeze corect denumirile lor.. elevii vor aşeza fiecare jeton în .. Vreau în căsuţa mea! – prin care se urmăreşte formarea unor şiruri de numere şi consolidarea numeraţiei. Pentru a capta interesul copiilor pentru cunoştinţele legate de numerele naturale de la 0 la10 am căutat să aduc de fiecare dată elevilor jocuri noi. elevii trebuie să precizeze: numărul dinaintea lui (predecesorul).Cadrul didactic trebuie să pronunţe cu claritate numerele până la 10. probleme atractive.descoperirea” numerelor naturale în concentrul 0-10 şi a operaţiilor cu acestea. Cunoaşterea cifrelor de tipar În cursul procesului de formare a noţiunii de număr se prezintă elevilor diferite planşe. la o îmbinare între însuşirea conştientă a noţiunii de număr. 6. 4..

să rezolve probleme care presupun o singură operaţie. (pentru cifra 2) În predarea numărului 2 se accentuează ce părţi ale corpului uman sunt câte două. . . ceea ce previne apariţia monotoniei.să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-10. a plictiselii. aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie.să scrie. . adică perechi. e cam aşa Cum îl are lebăda. să citească şi să compare numerele naturale de la 0 la10. Cine cel dintâi ghiceşte Câte cozi are un peşte? (pentru numărul 1) 2 se îndoaie uşor Pe un picior.să verbalizeze în mod constant modalităţile de calcul folosite în rezolvarea problemelor şi exerciţiilor. apoi se poate organiza jocul Cine desenează mai frumos un copil?. jocuri care au contribuit la realizarea următoarelor obiective de referinţă: . Ghicitorile şi versurile pentru fiecare număr şi cifră. jocul imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător. vezi. Încorporat în activitatea didactică.să manifeste disponibilitate şi plăcere în a utiliza numere. . având ca sarcină didactică completarea unei imagini date cu elementele pereche care lipsesc. a oboselii. 1. 17 . .să exploreze modalităţi de descompunere a numerelor până la 10. Observă apoi completează diagramele cu cifre sau desene: Figura 1 3. . uneori. Activităţile matematice îmbinate cu cele de colorare asigură nu numai transdisciplinaritatea ci şi fixarea cunoştinţelor însuşite într-un mod plăcut şi recreativ. după imagini.să compună oral. cu o notă de umor. de veselie. de destindere. 2. fac activităţile mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor.În rândurile următoare voi prezenta câteva jocuri didactice utilizate în predarea numerelor naturale până la 10 în diferite momente ale activităţii matematice. exerciţii şi probleme. Gâtul.

Formarea noţiunii de număr prin conţinutul său se realizează prin jocuri de tipul: *Uneşte mulţimea cu cifra corespunzătoare numărului de elemente: Figura 5 *Trasează câte o săgeată de la cifra aflată în mijlocul imaginii la desenele în care sunt atâtea obiecte câte indică cifra: Figura 6 18 .* Colorează fructele care sunt câte două pe creangă! Figura 2 * Colorează 6 boabe de strugure! Figura 3 * Aşează pe fiecare farfurie câte un fruct! Figura 4 4.

de la concret la abstract. * Numără şi încercuieşte cifra care arată câte obiecte sunt: Figura 9 19 . stimulând gândirea logică şi creativitatea elevilor. 6. am desfăşurat cu elevii jocuri precum: * Notează ordinea în care ajung maşinile la linia de sosire! * Numerotează vagoanele trenului! Figura 8 * Află numărul fiecărei case! 7. Jocurile şi exerciţiile-joc de compunere sau de descompunere a numerelor pregătesc operaţiile de adunare şi de scădere din orele ulterioare. de la simplu la complex. astfel că. O dată cu numeraţia orală. Ele trebuie planificate şi organizate gradual. reprezentarea conţinutului unui număr va fi indisolubil legată de imaginea grafică a acelui număr. elevii îşi însuşesc şi cifrele de tipar şi de mână. Pentru cunoaşterea succesiunii numerelor de la 0 la 10.5. Figura 7 Jocurile care vizează descompunerea unui număr dat şi aflarea a cât mai multe soluţii au un caracter competitiv.

descoperă singur sarcina de lucru. Elevul „citeşte” tabelul. Figura 11 9. apoi asociază fiecare număr. . cu galben prima floare şi. pentru a avea opt pătrate: Figura 10 8. decât ciupercuţe. decât ciupercuţe. adună datele în tabel. le sortează. Colectarea datelor într-un tabel este o activitate utilă şi practică. cu cifra corespunzătoare.mai multe buline.mai puţine buline.* Taie sau adaugă. floarea care urmează după a patra. Figura 12 Desenează: . cu albastru. 20 . numără obiectele aflate în interiorul tabelului. În scopul stabilirii locului pe care îl ocupă un număr într-un şir se pot desfăşura jocurile: * Colorează cu roşu florile a treia şi a opta.

. sub directa lui supraveghere. Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate. de tipurile de metode utilizate. 5 . 10. au ca punct de plecare noţiunile dobândite de 21 . apoi descrescător. jocurile didactice. 6 . „Elefantul”. Integrarea organică a jocului în structura de învăţare a şcolarilor mici este de natură să contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii copilului. * Ordonează. cubul. un caracter procesual supus influenţelor de mediu. 1. rol important capătă latura instructivă. într-o atmosferă de bucurie şi nu numai să reproducă. se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult. în structura metodelor activ-participative ( Brainstorming-ul. că se doreşte întâlnirea cu el. subordonate particularităţilor de vârstă şi sarcinii didactice. Dezvoltarea creativităţii prin joc Creativitatea ca structură definitorie de personalitate îmbracă. şi activitatea specifică şcolii – învăţarea. în şir crescător. în competiţii cu ceilalţi ceea ce a învăţat. metoda celor şase pălării. au un conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu. din punct de vedere evolutiv. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. numerele: 3 . Şcolarul mic trebuie să simtă că este acceptat aşa cum este. că vine la şcoală să desfăşoare o activitate ce-i solicită efort în cooperare cu ceilalţi copii.5. în şir: „Numărătoare”. 1 . chindogu. Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii. diagramele why-why. elementele de distracţie nefiind mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare. de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative.tot atâtea buline. 8 . câte ciupercuţe sunt. Cântece şi poezii care vin în sprijinul însuşirii numerelor naturale de la 0 la 10 şi a ordinii acestora. diagramele Ishikawa etc. La nivelul claselor I – IV. „10 negri mititei”. 7 . 2 . îşi găsesc cu maximă eficienţă locul.). Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ. cu educatorul. care constituie o punte de legătură între joc ca tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară.

aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare. priceperi şi deprinderi. Ideea folosirii jocului în activităţile educative nu este nouă. potrivit capacităţilor lor individuale. Principiul aplicat în jocurile educative şi didactice este acela al transferului de energie. Şi Platon în Republica recomanda: “ Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui.elevi la momentul respectiv. efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se folosesc resursele jocului. Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile. se pot verifica şi consolida anumite cunoştinţe. spiritul critic şi autocritic. dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. la dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare. spaţiul şi materialele puse la dispoziţie. iar prin sarcina dată. Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non-intelectuali evidenţiaţi în cercetările de până acum. diferite de cele cunoscute. manifestată de elev în procesul de învăţământ. Veţi avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia. A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. se pot asimila modele de relaţii interpersonale. se pot forma atitudini şi convingeri. timpul. se pot dezvolta capacităţi cognitive. pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora. referindu-se la creativitatea de tip şcolar. li se poate dezvolta spiritul de observaţie. Un interes care nu poate exercita încă decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes imediat şi puternic.” Învăţarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune a disponibilităţilor psihicului. Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea. Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare. afective şi volitive ale copiilor. capacitatea 22 . când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură. dar şi metode de stimulare a potenţialului creativ al copilului.

anticipativ-predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii. Manifestând creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va realiza ehilibrul între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, învăţătorul trebuie să poată valorifica unele din bogatele resurse formativ-educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susţinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Jocurile didactice în majoritatea lor au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau chiar între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la spiritul de disciplină, ordine, coeziune, în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor emoţii, bucurii, satisfacţii. Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei superioare din partea elevului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare. Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu rezultate slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi căpătând încredere în capacităţile lor, siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora. Creativitatea, ca formaţiune complexă de personalitate, se formează şi exersează cu metode cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarităţii elevului, iar din acest punct de vedere, jocurile didactice satisfac cerinţele la nivelul claselor primare.

23

Capitolul II INFLUENŢA JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 2.1. Jocul în relaţie cu învăţarea şi dezvoltarea şcolară mică
Învăţarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune a disponibilităţilor psihicului. Efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se folosesc resursele jocului, când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură. Cercetătorii au demonstrat că jocul copilului este esenţial pentru dezvoltarea personalităţii lui şi că prin joc se dezvoltă capacităţile şi competenţele de bază. Scopul jocului este acţiunea însăşi, capabilă de a satisface imediat dorinţele sau aspiraţiile copilului. Prin atingerea scopului, se restabileşte echilibrul vieţii psihice. Importanţa locului pe care-l ocupă jocul în viaţa copilului este dată de faptul că jocul satisface dorinţa firească de manifestare, de acţiune şi de afirmare a independenţei copilului. Prin joc copilul ajunge să cunoască realitatea socială, deprinde modele de conduită şi reflectă la comportamentul propriu şi al celorlalţi. Jocul are rol terapeutic pentru cei care nu au dezvoltată iniţiativa şi curajul de a intra în competiţie. Prin joc, copilul se eliberează de timiditate şi intră cu toate forţele în acţiune. Nu se mai teme aşa de tare de critica celorlalţi, deoarece personajul poate spune orice, iar reproşurile nu i se adresează lui personal, ci personajului. Prin joc se pot fortifica, întări voinţa şi atenţia. Complexitatea dezvoltării psihice în această etapă conferă şcolii un rol special. Fără a subestima importanţa mediului familial, care rămâne considerabilă, rolul activităţii şcolare este hotărâtor. Jocul din perioada preşcolară se schimbă în perioada şcolară mică şi se transformă în joc didactic. El este cel care îmbină elementele distractive cu cele de muncă, de învăţare.

24

Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila modele de relaţii interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea anticipativ-predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii. Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimillare, fixare şi consolidare a cunostinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii copilului. Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală care pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale şcolarului. El este folosit pentru cunoaşterea realităţii pe o cale mai accesibilă deoarece copiii descoperă unele adevăruri noi pentru ei, angajându-se în eforturi de gândire ce le oferă satisfacţii. Ei sunt participanţi nemijlociţi la propia formare şi, antrenaţi în joc, ei sunt capabili să depună eforturi mari pentru îndeplinirea sarcinilor date. Totodată, jocul didactic contribuie la dezvoltarea judecăţii, memoriei, atenţiei, spiritului de observaţie, la cultivarea obişnuinţei cu munca intelectulală şi cea independentă. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului.

2.2. Influenţele jocului asupra dezvoltării proceselor psihice la şcolarii mici
Pentru micii şcolari, jocul didactic constituie stimulentul principal al dezvoltării psihice, având un rol deosebit de important în pregătirea acestora pentru şcoală şi pentru integrarea lor socială. Prin joc copilul îşi afirmă personalitatea, calităţile sale psihice, voinţa, inteligenţa, gândirea.

25

etc. Desfăşurarea jocului didactic captează şi menţine atenţia elevului care este solicitată fără efort atunci când acesta consideră lecţiile interesante. Aceasta implică activitatea senzorială. imaginaţia. cu toate funcţiile psihice. afectivă. spre deosebire de adult acesta nu beneficiază de o experienţă anterioară suficientă şi nici de un limbaj corespunzător. după cum afirmă J. Prin jocul didactic. spiritul de observaţie. printre altele. elevul se va obişnui să suporte cu demnitate eşecul. reprezentare şi operare cu 26 . pe actualizarea informaţiilor de care acesta dispune sau. gândirea. Capacitatea de percepere. lipsa inerţiei. şi faptului că. rapiditatea conectărilor şi a deconectărilor de la un aspect la altul. pe „reorganizarea şi recombinarea unor elemente vechi. În schimb. exprimarea verbală. stimulându-i dezvoltarea şi efortul de perfecţionare. Flexibilitatea proceselor gândirii se exprimă în uşurinţa trecerii de la un mod de rezolvare la altul. El favorizează apariţia şi dezvoltarea posibilităţilor de învăţare sistematică şi a celor de muncă. întrucât el face trecerea de la etapa acţiunilor practice spre cea a acţiunilor mentale. Micul şcolar are aceeaşi capacitate ca şi adultul de a primi informaţii. Aceste jocuri constituie un mijloc de a stimula creativitatea şi independenţa gândirii. dar posibilitatea de prelucrare a datelor este mai puţin dezvoltată la el datorită. jocul didactic angajează fiinţa umană în integritatea sa. materialele intuitive atractive. paşii de înţelegere efectuaţi corespunzător.Este cunoscut faptul că la începerea şcolarităţii.educative. Intensa solicitare a gândirii impusă de desfăşurarea jocului didactic acţionează asupra operativităţii ei generale nespecifice tot atât de mult cât acţionează asupra celei specifice. la această vârstă copilul manifestă o curioziotate senzorială care constituie un sprijin preţios pentru desfăşurarea activităţii instructiv. găsirea mai multor soluţii la o problemă dată. intelectuală. înfrângerile şi va gusta satisfacţiile victoriei. prezentate într-o formă mai puţin diferenţială la nivelul palierelor inferioare”. Prin desfăşurarea jocului didactic se produc schimbări în conţinutul şi structura proceselor cognitive. angajându-l total pe şcolar. Este activitatea care dă specific personalităţii. Activitate complexă. dezvoltă atenţia. Piaget. organele de simţ ale copilului sunt dezvoltate sub aspect anatomo-morfologic aproape la nivelul adultului. creându-se astfel „raţionalizarea” înţelegerii lumii vii şi a vieţii. Asimilarea unor cunoştinţe noi se bazează pe experienţa anterioară a copilului.

ci şi o formă de învăţare a celor ce oferă ajutor. În ceea ce priveşte afectivitatea. Competiţia cu egali este stimulatoare. şi. o formă de comunicare şi de ajustare conştientizată a metodelor pe care le cunosc şi care s-au dovedit folositoare în munca şcolară. La baza apariţiei primelor imagini sau variante de rezolvare a problemelor este intuiţia. Ca valori ale jocului putem enumera: . Există numeroase probleme ale efectelor competiţiei asupra caracteristicilor personalităţii pe care le angajează şi dezvoltă. promptitudinea. Ea generează întrajutorarea. apărând apoi competiţia. 27 . Cei ce primesc ajutorul simt securitatea ce se creează întotdeauna în relaţiile sociale pozitive. în general vor să facă mai uşoară sarcina celor care îi ajută. Asumarea responsabilităţii şi luarea unor decizii contribuie la dezvoltarea caracterului şi a personalităţii şcolarului. la dezvoltarea limbajului şi a relaţiilor interpersonale. Aceste trebuinţe sunt satisfăcute de organizarea jocurilor didactice pe grupe de elevi. are sarcini precise pe care trebuie să le ducă la bun sfârşit. Cooperarea se manifestă cu naturaleţe în cadrul grupului. elevul încercând să surprindă succesiunea logică a verigilor unei probleme. care nu înseamnă numai ajutor acordat de cei mai buni celor mai puţin buni. Relaţiile apărute în grup contribuie la o mai bună socializare a micului şcolar. Micul şcolar se simte bine ştiind că aparţine unui grup în care are un rol bine determinat. Aceasta organizează competiţia astfel încât cea din urmă să fie foarte valoroasă. Acesta are proprietatea de a iradia spre toate formele de activitate.perfecţionarea senzaţiilor şi percepţiilor.figuri şi relaţii este redusă la şcolarul mic.dezvoltarea spiritului de observaţie. Astfel sunt hărnicia. . ceea ce înseamnă deja o autodepăşire. care este foarte important. Cooperarea este o altă sursă de trăsături noi de caracter. devenind astfel o trăsătură centrală morală a personalităţii. ci şi trăsături de caracter generate de acestea. Cooperarea între elevi egali ca posibilităţi poate fi mutuală sau organizată. El delimitează datele cunoscute şi verifică mintal unele dintre soluţiile întrevăzute. Competiţiile prea puternic asimetrice creează dificultăţi educative. a spritului de iniţiativă. la această vârstă capătă pondere nivelul trebuinţelor de apartenenţă şi de afirmare. capacitatea de a învinge obstacole curente şi mai ales simţul datoriei. În perioada şcolară mică se dezvoltă nu numai atitudini faţă de muncă şi învăţare.

Jocul didactic constituie o eficientă metodă de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei superioare din partea elevului.3. a păpuşilor. .jocuri logice. . a spiritului de competiţie. . .jocuri imitative – prin care copilul imită cele întâmplate în realitate sau ceea ce el ar fi dorit să se întâmple: de-a poliţistul. Jocul didactic-modalitate de învăţare şi educare 28 .disciplină. Orice joc implică: . cătărări..respect pentru ceilalţi. . maşinuţelor etc. Există mai multe tipuri de jocuri: . .jocuri motrice – alergări. de-a vânzătorul. pregăteşte individul pentru viaţa de adult. . . de-a doctorul. Jocul.. a bilelor.critică şi cooperare.exersarea atenţiei şi a imaginaţiei. .comunicare.dezvoltarea spiritului de echipă.realizarea corectă a sarcinilor.respectarea anumitor reguli.influenţarea comportamentului copiilor. care fac copiii să înveţe o conduită civilizată.putere de stăpânire. putem spune.jocuri sociale – de-a şoferul. . . a beţişoarelor. 2. mai ales prin intermediul regulilor.jocuri de manipulare – a materialelor mărunte. . de-a zidarul. exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare.folosirea limbajului. . jocuri de construcţie.

de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile. În programul zilnic al elevului intervin schimbări impuse de ponderea pe care o are acum şcoala. activităţii de învăţare. în anumite momente ale evoluţiei sale ontogenice. schimbări care nu diminuează însă dorinţa lui de joc. jocuri de stimulare a cunoaşterii interactive. motorii. în viaţa copilului începe procesul de integrare în viaţa şcolară.după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive. De la această vârstă. tactile). în mod special. Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt subordonate scopului activităţii de predare-învăţare-evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă. . -de la reflectarea vieţii personale şi a ambianţei apropiate.după conţinutul instruirii: jocuri matematice. . la reflectarea evenimentelor vieţii sociale”(Elkonin). Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea principalelor cinci direcţii de dezvoltare. jocuri literare/ lingvistice. Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode mai ales în învăţământul preşcolar şi primar. . jocul rămânând o problemă majoră în prioada copilăriei. jocuri de observare. 29 . o bună parte din timp este rezervată şcolii. care devine o preocupare majoră.de la grupurile mici spre grupurile tot mai numeroase. jocuri sportive. Modalităţile de realizare angajează următoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice. . ca o necesitate obiectivă determinată de cerinţele instruirii şi dezvoltării sale multilaterale. jocuri muzicale.de la jocurile fară subiect spre cele cu subiect. vizuale. jocuri de dezvoltare a limbajului. Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţare în care predomină acţiunea didactică simulată.Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finălităţile adaptive de tip recreativ proprii activităţii umane.Odată cu împlinirea vârstei de 6 ani.de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu subiect şi cu desfăşurare sistematică. . în general. orientate astfel: “.

ci învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă.după resursele folosite: jocuri materiale. jocuri cu reguli inventate. istorice. jocuri pe bază de fişe individuale. reconstituire. elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri.după formă de exprimare: jocuri simbolice.după competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare. datorită sarcinilor didactice pe care le au de rezolvat.decurge din însăşi denumirea ei. reprezentări matematice. jocuri de observaţie. . de recunoaştere.. Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive: . cunoştinţe ce se referă la plante. etc. aduce variaţie în procesul de instruire a copiilor. Prima latură -conţinuturi. initiaţiva. . acestea dobândind un alt caracter. îndrăzneala. jocuri spontane. jocuri protocolare. denumire. pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice. Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă. Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă o organizare şi se succed în ordinea implicată de logica cunoaşterii şi a învăţăturii.regulile jocului. jocuri de atenţie. răbdarea.după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie.conţinuturi. spontaneitatea. jocuri-ghicitori. în care se manifestă isteţimea. jocuri de cuvinte încrucişate. rezultat din încercarea puterilor. jocul didactic trebuie să fie instructiv. . Cea de a doua componentă a jocului -sarcina didactică. intenţia principală a jocului nu este divertismentul. Prin joc. de fiecare dată altele. îşi pot antrena capacitatea lor de a acţiona creativ. 30 .este constituită din cunoştinţele anterioare ale copiilor. jocuri pe calculator. A treia latură -regulile jocului.poate să apară sub forma unei probleme de gândire. animale.sarcina didactică. jocuri de memorie. jocuri de sensibilizare.acţiunea de joc. În acest caz. Jocurile didactice pot avea acelaşi conţinut. jocuri de imaginaţie. să le consolideze cunoştinţele. jocuri de orientare. jocuri de gândire. . făcându-l mai atractiv. jocuri pe bază de întrebări. etc. jocuri de creaţie. jocuri orale. . inventivitatea. anotimpuri. jocuri conceptuale. jocuri de limbaj. comparaţie. ghicire. Pentru a atinge aceste scopuri. .

surprize. . iar dacă jocul este folosit pentru a demonstra o caracteristică a unei lecţii.executarea jocului. . jocul este folosit în cadrul tuturor ariilor curriculare. În aplicarea lui trebuie să se ia în considerare următoarele condiţii: . 31 . sistematizare. în vederea recuperării energiei nervoase a elevilor. recuperare a cunoştinţelor. . flexibilitatea gândirii. să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare.să fie variat.Regulile sunt menite să arate copiilor cum să se joace. . asimilare. .să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul lecţiei desfăşurate. În cazul în care jocurile organizate au scop educativ bine precizat.să fie pregătit de învăţător în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit. devin metode de instruire. acesta devine un procedeu didactic. jocurile didactice. . Jocul didactic nu poate fi desfăşurat la întâmplare.cuprinde momente de aşteptare. întrecere şi fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută si atractivă pentru elevi.jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile lecţiei. mijloc de consolidare. cum să rezolve problema respectivă. de odihnă. După obiectivele urmărite. atractiv.să creeze momente de relaxare. inventivitatea. . . Dacă vin în completarea lecţiei.încheierea jocului. Metodica desfăşurării unui joc didactic cuprinde: . să-şi cultive iniţiativa. Indiferent de modul de folosire.complicarea jocului. spiritul de cooperare şi de echipă. Totodată regulile îndeplinesc o funcţie reglatoare asupra relaţiilor dintre copii. iar după tipul lecţiei jocul este folosit ca mijloc de predare. pot fi grupate după obiectivele urmărite şi tipul lecţiei.să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală. Ultima latură -acţiunea de joc.să antreneze toţi copiii în activitatea de joc. jocul didactic îl ajută pe elev să-şi angajeze întregul potenţial psihic. .introducerea în joc. ghicire.

. Elementele de joc: ghicirea. creează stări emoţionale care întreţin interesul şi dau un colorit viu activităţii. stereotipia. rutina. . încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie luat ca atare. . nici prea grele. .. . .după caz.regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmărească respectarea lor de către elevi . corecte.indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare. de analiză. . să fie conştientizate de către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate.activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ. în joc devine mai curajos. verificarea cunoştinţelor făcându-se în mod plăcut. mai degajat. activ. comunicarea devine mai permisivă.activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei.randamentul orei este mai mare. sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntâmpina rămâneri în urmă la învăţătură.independenţa. . . stimulator şi dinamic. în diferite secvenţe. dau posibilitatea elevilor să-şi dezvolte vocabularul.să nu afecteze fondul de timp al lecţiei propriu-zise.să nu fie prea uşoare.jocul didactic ne oferă prilejul de a afla mai uşor cum gândesc elevii şi de a modela logica gândirii lor. ele dezvoltă spiritul de observaţie. etc.prin varietatea lor. înlătură monotonia. sarcinile didactice având caracter progresiv.să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă.să nu se facă abuz de joc. mişcare. . întrecerea. .prin jocuri îi putem cunoaşte pe copii mai repede şi mai bine. de judecată. . . Folosirea jocului didactic în cadrul procesului de învăţare ne va demonstra că: . precise.iniţiativa copiilor creşte. surpriza. . după caz. temeinic. . creativitatea se formează de timpuriu. . prin crearea unor situaţii-problemă.gândirea elevilor este mereu solicitată şi astfel în continuă formare. 32 .să fie repartizate.să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile intelectuale ale elevilor.

contribuie. fără aceasta. Dorinţa de a rezolva orice problemă de tip rebusist intensifică interesul pentru studierea disciplinelor necesare în soluţionarea cerinţelor date şi astfel rebusul ajută la dezvoltarea intelectuală a elevului.toate metodele active de educare a copiilor mici să furnizeze acestora un material corespunzător pentru ca jucânduse. atenţia. Privit ca un frate mai mic al rebusului şi ruda cu integramele atât de gustate în zilele noastre. Este un mijloc de educaţie indirect. de adulţi. la exersarea deprinderilor. Jucătorul trebuie să accepte şi să realizeze ordinea structurală a jocului. un joc al inteligenţei . poate fi folosit şi ca metodă/mijloc de învăţare şi evaluare sau procedeu în cadrul unei metode. bine pregătit şi organizat. Relevând legatura dintre joc şi munca copilului. dezinteresului. limbajul. De aceea. rămân exterioare inteligenţei copilului. ce poate fi folosit la toate disciplinele. În acelaşi timp însă. prin rezolvarea sarcinilor didactice. dar mă voi opri în acest material la prezentarea unui joc. voinţa. conducând la evitarea plictiselii. Fiecare rebus are un obiectiv al său. el susţine că . rebusul şcolar îl face pe micul participant ca prin rezolvarea diferitelor rebusuri şcolare să se simtă şi el mai aproape de fraţii mai mari. Mijloc activ şi eficace de instruire şi educare a şcolarului. rebusul poate fi folosit cu succes în captarea atenţiei pe tot parcursul activităţii didactice. Jean Piaget a pus în evidenţă aportul jocului la dezvoltarea intelectuală a şcolarului. 33 . Lista jocurilor folosite în cadrul activităţilor este vastă.’’ Ca mijloc instructiv.rebusul şcolar . Folosirea rebusului printre elementele de sprijin ale învăţării este importantă prin faptul că poate interveni stimulativ o dată cu creşterea curbei oboselii. Rolul regulii este acela de a păstra structura şi desfăşurarea jocului. ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care. o structură şi reguli sub forma unor succesiuni ordonate. rebusul. ineditul joc dezvoltă procese psihice ale elevului: gândirea. e adevărat. memoria. la consolidarea şi la valorificarea lor creatoare. teoretic acum. creativitatea..Literatura de specialitate ne oferă o multitudine de jocuri didactice pe care le putem folosi în cadrul lecţiilor din toate ariile curriculare iar măiestria învăţătorulul va duce la rezultate deosebite.

rezultă că adevărata problemă a succesului şcolar nu constă în a stabili dacă un elev este apt sau nu să obţină rezultate vizate de şcoală. afectivitatea. Rebusul şcolar contribuie. stimulativ asupra elevului. la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi combaterea insucceselor. corelează potrivit cu performanţă şcolară.modul de realizare (individual sau în grup). orice învăţător.finalitatea urmărită (memorare. dacă am promite elevilor din clasă că cei ce vor termina primii exerciţiile date spre rezolvare vor primi ca recompensă un rebus interesant. capacităţile intelectuale. caracterul. De ce să nu recunoaştem că.evaluarea-măsură în care sunt îndeplinite obiectivele activităţii didactice. . de a deveni. scris. cu satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a învăţa din ce în ce mai mult. Una dintre cele mai puternice structuri motivaţionale ar fi starea de curiozitate ce se manifestă în dorinţa rapidă de a rezolva rândurile orizontale ale rebusului. 34 . Succesul are un efect mobilizator.cunoştinţele însuşite. test). aceştia s-ar grăbi.Rebusul oferă învăţătorului posibilitatea observării comportamentului elevului la nivelul tuturor componentelor personalitatii.). aplicare. să-şi indeplinească cât mai bine şi mai repede sarcina dată.modul de evaluare (oral. chiar şi cei cu un ritm mai lent. . trăsături de personalitate. un capitol etc. spre a descoperi cuvântul (cuvintele) de pe verticala A-B. succesul şcolar se raportează la totalitatea elevilor. ci în a găsi metode şi mijloace potrivite pentru aceasta. Reprezentanţii teoriei intelectualiste învăţării (Bruner. . transfer. cât şi dezvoltarea capacităţii de a se instrui. Galperin) apreciază că orice elev poate asimila un conţinut dacă sunt folosite căi adecvate de activitate cu aceştia. . în care este implicată inteligenţa. abilităţile de aplicare a cunoştinţelor în rezolvarea unor probleme. Rebusul şcolar sprijină succesul şcolar prin: . în realizarea sau folosirea rebusului. Astfel. Dar pentru aceasta. creaţie). temperamentul.conţinutul urmărit (o lecţie. deoarece în rezolvarea rebusului elevul depune efort voluntar şi rezolvă motivat de bucuria succesului o multitudine de probleme. trebuie să-şi precizeze dinainte: . atât în ceea ce priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică. De aici. într-o bună măsură.

Pentru obţinerea acestor rezultate învăţătorul trebuie sa fie un mare « meşter » în a şti când. pentru a fi rezolvat sau solicitat ca o creaţie. subordonate particularităţilor de vârstă şi sarcinii didactice. La cercurile de specialităţi: limba româna. rol important capătă latura instructivă. unde rebusul şcolar se poate folosi. rebusul şcolar poate fi folosit în orice tip de activitate şcolară (lecţie. în verificare. pentru care copiii. completare la tema cercului. Influenţele jocului didactic asupra sarcinilor învăţării Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate. creativităţii şi a tuturor sărbătoririi. evaluare.4. În concluzie. Rebusul şcolar poate fi folosit în scopuri diferite: îmbogăţirea cunoştinţelor. cum. de orice vârstă şcolară au o mare satisfacţie când reuşesc să le rezolve. folosinduşi toate cunoştinţele căpătate în şcoală. la orice vârstă şcolara mică. oferind şi posibilitatea organizării unor concursuri şcolare distractive şi instructive. iar prin sarcina dată. Se pot organiza diverse concursuri literare şi istorice cu ocazia propuse. consolidare. au un conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu. comemorării unor date. unde poate fi folosit rebusul şi mai ales. la multe discipline din învăţământul primar. dezvoltarea proceselor psihice şi intelectuale. ca şi cele din cultura lor generală. aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze 35 . în momente diferite ale lecţiei. au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la momentul respectiv. de către orice elev cu posibilităţi normale de învăţare. istorie. să fie un creator de astfel de jocuri. concurs).Rebusul şcolar poate constitui obiectivul activităţii unui cerc de elevi. sub directa lui supraveghere. cerc. potrivit temei deopotrivă educative şi 2. ca moment distractiv sau ca un exerciţiu de creativitate. personălităţi. ştiinţe se poate folosi rebusul ca auxiliar. geografie. se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult. transferul acestora. Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ. dezvoltarea personalităţii copilului. fixarea. elementele de distracţie nefiind mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare.

+ prin intermediul elementelor de joc transpune pe copil în lumea jocului.fiecare joc să aibă cel puţin două reguli: una care să traducă sarcina didactică într-o acţiune concretă. diferite de cele cunoscute. dar şi imaginaţia. + formulează o sarcină didactică legată de conţinutul şi structura jocului. una care să aibă rol organizatoric. de particularităţile individuale. cultivând la copii curajul şi încrederea în forţele proprii. Orice exerciţiu sau orice problemă poate deveni joc didactic dacă: + formulează un scop prin raportare la obiectivele specifice fapt ce va determina finalităţi funcţionale jocului. + foloseşte material didactic variat.să ţină cont de capacitatea de înţelegere a copiilor. + prin regulile jocului şi prin modul de rezolvare a acţiunii formează la copii conştiinţa disciplinei. + sarcina didactică să se refere la ceea ce trebuie să facă în mod concret copiii în timpul jocului pentru a realiza scopul propus. care se constituie în elemente de susţinere a situaţiei de învăţare. + jocul didactic orientează activitatea de învăţare într-o formă plăcută. potrivit capacităţilor lor individuale. + utilizează reguli de joc cunoscute anticipat . antrenând copiii la o activitate susţinută de un caracter de seriozitate totuşi. Chiar dacă este un joc didactic. adecvat conţinutului. dar şi de nivelul de vârstă. + foloseşte un conţinut matematic prezentat într-o formă accesibilă şi cât mai atractivă. este totuşi un joc şi de aceea pentru reuşita lui trebuie să respecte câteva reguli: . . + foloseşte elemente de joc strâns împletite cu sarcina didactică. + diminuează rigiditatea activităţii de învăţare făcând-o atractivă .să stârnească o reală plăcere copiilor.diverse soluţii de rezolvare. pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv-motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora. 36 . + prin crearea atmosferei atractive de desfăşurare a jocului se dezvoltă la copii interesul şi motivaţia pentru activitatea de învăţare. accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui. + prin conţinutul şi sarcinile propuse antrenează intens operaţiile gândirii.

antrenează operaţiile gândirii elevillor: analiza. Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului. succesul. . vor pregăti treptat pe omul de mâine. introducându-l treptat pe copil în practica învăţării şi a muncii în genere. Se asigură totodată adaptarea copilului la munca şcolară. Acceptarea şi respectarea regulilor de joc îi determină pe copii să participe la efortul comun al grupului din care fac parte. dezvoltă spiritul de iniţiativă şi independenţa în muncă. perecum şi cel de echipă. . Prin joc se pot exercită cele mai complexe şi mai importante influenţe formative şi se înregistrează seria de transformări cantitative şi calitative necesare. lumea şi viaţa şi reflexul lor cognitiv şi moral. dar şi accesibilizarea unor cunoştinţe mai aride sau mai abstracte. în final. atenţia.dezvoltă sipritul de iniţiativă şi independenţă în muncă. jocul didactic este ridicat la rang de principiu mai ales la clasele I şi a II-a. formează deprinderi de lucru corecte şi rapide şi asigură însuşirea mai rapidă. precum şi spiritul de echipă.respecta particularitaţile de vârstă ale elevilor. În folosirea jocului cu şcolarii mici se reflectă şcoala. disciplina şi spiritul de ordine în desfăşurarea unei activităţi. Jocurile didactice matematice antrenează operaţiile gândirii. angajarea pentru învingerea greutăţilor. 37 .înlesneşte participarea activă la însuşirea cunostinţelor. să fie actori. mai temeinică şi mai plăcută a unor cunoştinţe relativ aride pentru această vârstă.formează deprinderile de a munci corect şi rapid. nu spectatori. cadrul didactic ar trebui să aibă permanent în atenţie conţinutul şi structura jocului. relaxante.dezvoltă spiritul creator şi de obeservaţie. . Învăţarea prin joc va rămâne o componentă importantă a învăţământului primar din mai multe motive: . .copiii să participle activ. . sinteza şi comparaţia. atenţia.uşurează însuşirea şi consolidarea cunostinţelor. potrivit condiţiilor interne sau externe necesare execuţiei lui. Pentru a stabili unele sarcini de învăţare.să se dea cât mai puţine explicaţii. ori consolidarea acestora. Pronind de la aceste particulariţi ale şcolarului mic.conţine elemente distractive. copiii să fie puşi să lucreze ceva concret.. respectarea exemplară a regulilor de joc şi. . . . disciplina şi ordinea în desfăşurarea unei activităţi.

Aceste jocuri se pot organiza frontal sau pe echipe şi mai rar individual. Restabilind un echilibru în activitatea şcolarilor jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora. punând bazele edificiului pe care-l vor ridica în clasele următoare.după momentul folosirii în cadrul lecţiei ca formă de bază a procesului de învăţământ: .jocuri în completarea lecţiei. orientare spaţială şi de geometrie. jocurile au o mare valoare formativa şi sunt necesare în studiul diferitelor noţiuni matematice pentru accesibilizarea acestora. Conceptul de joc didactic matematic Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care paralel cu destinderea urmăreşte obiective de pregătire intelectuală. să cunoască metodele ştiinţifice de demonstraţii şi control. să exprime judecăţi şi raţionamente variate într-un limbaj simplu. Un rol foarte important în jocurile matematice îl are activitatea conştientă. Ei învaţă în aceste clase să prelucreze cunoştinţele dobândite şi să le verifice. folosirea unui limbaj matematic adecvat. .jocuri didactice matematice pentru însuşirea numerelor naturale. În predarea matematicii la ciclul primar.jocuri didactice matematice pentru însuşirea cunoştinţelor despre culori.jocuri dicatice matematice pentru însuşirea operaţiilor matematice.5. . . Ţinând cont de sarcinile şi scopurile urmărite jocurile didactice matematice se clasifică în: . dar mai ales în consolidarea deprinderilor de calcul oroal şi scris. . suplă.jocuri ca lecţie completă. generând o motivaţie secundară dar stimulatorie constituind o prezenţă indispensabilă în ritmul accelerat al muncii şcolare.jocuri logico-matematice pentru însuşirea cunoştinţelor despre mulţimi. . În clase primare elevii capătă idei asupra ştiinţelor matematice. 38 .după conţinutul capitolelor: . 2.Scopul jocului este acela de a-l înarma pe copil cu un aparat de gândire logică. polivanetă care să-i permită să se orinteze în probleme realităţii înconjurătoare. Jocurile matematice pun elevul în situaţia de a descoperi soluţii noi şi chiar originale.

După K.. adică să răspundem la întrebările: de ce se joacă copiii. La copilul mic găsim jocuri care sunt simple exerciţii funcţionale.apare o activitate ludică de un tip nou pe care animalul o ignoră cu totul. Faptul că toţi copiii se joacă şi jocul ia anumite forme bine determinate. mişcă o sunătoare şi ascultă cu interes sunetele. le găsim atât la oameni cât şi la animale: pisoii se joacă cu hârtie de-a prinsul şoriceilor. jocul nu are numai rolul de a pregăti noua generaţie pentru acele acţiuni de care va avea nevoie la maturitate ci şi acelea de a procura organismului stimulanţi necesari organelor şi mai ales sistemului nervos. îşi demonstrează propria sa valoare”. aşa cum arată psihologul român Ursule Şchiopa. activitatea prin care copilul îşi afirmă potenţiale. uneori chiar să se încaiere. să-şi manifeste forţa şi superioritatea eului. Noi vom restrânge conceptul de joc la formele folosite de copilul preşcolar şi şcolarul mic. Vom căuta să conturăm în continuare caracteristicile acestui tip de joc. sunt confirmate de realitate. trebuie să analizăm esenţa mecanismului său de natură bio-psiho-socială. copilul dă din mâini şi picioare şi se bucură. să obţină performanţe superioare altora. Copilul simte nevoia să se afirme. Gros. Ele însă.Ca să putem valorifica resursele instructiv educative ale jocului. în orice caz să se întreacă. ci afirmarea subiectului însuşi cu prilejul unei activităţi sau a alteia”. Aceste teorii care pun accentul pe rolul jocului în dezvoltarea psio-fizică a copilului. care sunt cele mai caracteristice activităţi ludice. cea preşcolară şi şcolară mică. iezii se bat cap în cap. 39 . a personalităţii în formare. să-şi dezvăluie potenţele. atestă faptul că jocul are un rol în dezvoltarea potenţelor fizice şi psihice. Tocmai în perioada de manifestare plenară a activităţilor ludice. La această vârstă. afirmă Jean Chiteau . nu pot explica toate caracteristicile jocurilor. mai ales când este vorba de prima copilărie. de ce jocurile lor iau anumite forme şi au anumite conţinuturi bine determinate? Pentru asemenea explicaţii există o multitudine de teorii care încearcă să lămurească problema. iar după Car susţinătorul teoriei exerciţiului suplimentar. De la început trebuie să facem observaţia că jocul ia forme diferite şi poate cuprinde în sfera sa acţiuni cu totul diferite. cum ar fi mişcarea unui zurgălău de către un copil în leagăn şi jocul de şah al adultului.. Îi place să lupte. Aceste jocuri pe care Buhler le numeşte jocuri funcţionale. care ne interesează în mod deosebit în această lucrare: Jocul nu mai înseamnă de acum înainte . aceste jocuri sunt exerciţii pregătitoare in vederea activităţilor vitale de mâine (teoria exerciţiului pregătitor).afirmarea cutărei sau cutărei funcţii noi. Să le analizăm critic şi să căutăm să clarificăm natura şi esenţa jocului copilului.

Copilul nu se joacă numai pentru a se amuza sau pentru o plăcere senzuală. etc. 40 . în vederea dezvoltării gândirii matematice. Carr. Asimilarea experienţei sociale. După Trend. prin imitaţie. ci oarecum voită. care proiectează o realitate nouă. Nu e vorba de o iluzie totală. ar avea un rol purificator. Adler. căci copilul îşi dă seama care e realitatera şi care este lumea jocului.Principalul în joc îl reprezintă situaţia imaginară’’. conduc automobilul. inventatorul şi aşa procedează copilul în joc. evadează într-o lume aparte. băţul e cal sau puşcă. de asemenea o caracteristică a jocului. romancierul. Toţi cei care crează. Unii psihologi socot. îşi poate manifesta şi contura mai bine personalitatea. Nu putem nega în acest rol al jocului. sau vrea să realizeze lucruri ce depăşesc puterea lui. există această evadare a copilului într-o lume fictivă. De aceea observăm că adeseori copiii se supără dacă regulile nu sunt respectate. etc. Totuşi jocul n-ar fi joc dacă s-ar caracteriza numai prin seriozitate. de aceea poate fi lesne integrat în lecţiile de matematică. că. Putem spune deci că. De altfel fuga în afara realităţii nu este totdeauna o evadare. se refugiază într-o lume închipuită a ideilor. care presupune osteneală. Probabil în această lume fictivă. Prin această seriozitate jocul se apropie de învăţătură. cathartic. cu reguli severe. În joc copilul se desprinde de realitate. în care există un grad mai mare de manifestare după voia copilului.. face o demonstraţie netă între lumea creată de el pe care o admite convenţional în cursul activităţii ludice şi cea reală (păpuşa e copil.)şi în acest mod se pregătesc pentru viaţă. Aşa face arhitectul. pentru o mobilizare a capacităţilor elevilor prin joc. Jocul este o activitate serioasă. convenţională. jocul este un fel de supapă de siguranţă prin care copilul se descarcă de anumite porniri reprobate de societate. imitînd activităţile maturilor. În jocurile lor copiii copiază activităţile sociale ale adulţilor (spală rufele păpuşii.). să-şi afirme capacităţile legate de rezolvarea problemelor. Prin ea copilul se pregăteşte pentru muncă şi pentru viaţă. proiectarea. care rămâne totuşi secundar faţă de cel funcţional şi de integrare socială. iar jocul nu este luat în serios. . în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii. cum se întâmplă în prima copilărie sau la maturi. este o altă caracteristică importantă a jocului pusă în avidenţă de Vigotald.Pe această caracteristică mizăm la şcoală. anticiparea este. Copiii se întrec să lucreze mai bine.

În alte jocuri. 41 . Distribuirea materialului necesar este o problemă de care trebuie să se ţină seama. desfăşurarea jocului. complicarea lui pentru introducerea de noi variante (dacă este cazul).CAPITOLUL III METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC LA CLASELE I – IV 3. alteori introducerea se poate face printr-o scurtă expunere care să stârnească interesul şi atenţia elevilor.1. încheierea cu aprecierile necesare. anunţarea titlului jocului şi a scopului acestuia. de modul în care se asigură o concordanţă deplină între toate elementele ce-l definesc. a materialului necesar. materialul se distribuie la începutul activităţii de joc pentru ca elevii intuind în prealabil materialele didactice necesare vor înţelege mult mai uşor explicaţia legată de desfăşurarea jocului. explicarea şi demonstrarea regulilor jocului. fixarea regulilor. Realizarea jocului didactic presupune mai multe etape: pregătirea jocului. Proiectarea. Există jocuri didactice matematice în care materialul poate fi împărţit elevilor după explicarea jocului. organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic Reuşita unui joc didactic este condiţionată de proiectarea. Uneori activitatea poate să înceapă printr-o scurtă discuţie cu efect motivator. Organizarea jocului didactic matematic constă în împărţirea corespunzătoare a elevilor clasei în funcţie de acţiunea jocului şi chiar o reorganizare a mobilierului sălii de clasă pentru buna desfăşurare a jocului. Introducerea în joc îmbracă forme variate în funcţie de tema jocului. Desfăşurarea jocului include şi la mai multe sarcini: introducerea în joc. executarea jocului. organizarea şi desfăşurarea lui metodică. prezentarea materialului. În general.

Sarcinile ce-i revin învăţătorului în ambele cazuri sunt:     să imprime un anumit ritm jocului (timpul este limitat). fără să interpreteze rolul de conducător). Jocul se numeşte „Vreau în căsuţa mea!””. să urmărească evoluţia jocului. fără cuvinte de prisos. Anunţarea jocului trebuie făcută în termeni precişi. Se poate folosi de asemenea formula clasică : „Copii. reamintind regulile. să controleze modul în care elevii rezolvă sarcina didactică. asigurând însuşirea lor rapidă şi corectă. să precizăm regulile jocului. mai ales atunci când de logica materialului este legată întreaga acţiune a elevilor. 42 . astăzi vom organiza un joc nou.introducerea se poate face prin prezentarea materialului. să fie cât mai adecvată conţinutului acestuia. Pe măsură ce elevii capătă experienţa jocurilor matematice. să menţină atmosfera de joc. De exemplu: „Astăzi vrem să vedem care ştie să calculeze fără să greşească”. să prezentăm conţinutul jocului şi principalele lui etape. respectându-se regulile stabilite. de stagnare. Astfel noi. Există două moduri de a conduce jocul elevilor– conducerea directă (învăţătorul având rolul de conducător al jocului). conducătorul acordă independenţă elevilor. să dăm indicaţii cu privire la modul de folosire a materialului didactic. La început acesta intervine mai des în joc. evitând momentele de monotonie. Atunci când jocul are o acţiune mai complicată se impune o subliniere specială a acestor reguli. de aceea vom organiza împreună jocul „Hai să socotim!”. Pe parcursul jocului se poate trece de la conducerea directă la cea indirectă sau se pot alterna. Explicarea jocului constituie un moment hotărâtor pentru succesul jocului didactic. îi lasă să acţioneze liber. să scoatem în evidenţă cerinţele pentru a deveni câştigători. În executarea jocului se ţine cont de faptul că el începe la semnalul conducătorului. Jocul se poate începe şi dacă se anunţă direct titlul. Fixarea regulilor de multe ori nu se justifică. dând unele indicaţii organizatorice. învăţătorii trebuie să-i facem pe elevi să înţeleagă sarcinile ce le revin. şi conducerea indirectă (conducătorul ia parte activă la joc. Se poate începe anunţarea şi printr-o frază interogativă : „Ştiţi ce o să jucăm astăzi? Vreţi să vă spun?” sau alte formule variate astfel ca anunţarea jocului. introducerea nefiind direct obligatorie. deoarece se îndeplineşte formal. în funcţie de regulile jocului. de la o lecţie la alta.

Procedeele pun în evidenţă o modalitate de lucru. introducerea unui material nou. să creeze condiţiile necesare pentru ca fiecare elev să rezolve sarcina în mod independent sau în cooperare. Calitatea fundamentală a unei metode este eficienţa şi eficacitatea ei. să activeze toţi elevii la joc. 3. găsind mijloacele potrivite pentru a-i antrena pe cei timizi. Fiecare procedeu eficient sporeşte valoarea metodei în care se integrează tot aşa după cum fiecare procedeu lipsit de eficienţă contribuie la deprecierea metodei. să urmărească felul în care se respectă. să urmărească comportarea elevilor. regulile jocului. îl organizează în mod independent). introducerea unui element de joc nou. În esenţa lor metodele şi procedeele îndeplinesc 43 . asupra modului în care s-au respectat regulile de joc şi s-au executat sarcinile primite. schimbarea materialului între elevi (pentru a le da posibilitatea să rezolve probleme cât mai diferite în cadrul aceluiaşi joc) complicarea sarcinilor jocului.    Sunt situaţii când pe parcursul jocului pot interveni elemente noi: autoconducera jocului (elevii devin conducătorii jocului.2. relaţiile dintre ei. cu stricteţe. o manieră de aplicare practică a unei metode. etc. Pentru a face activităţi cât mai atractive. În încheierea jocului învăţătorul formulează concluzii şi aprecieri asupra felului în care s-a desfăşurat jocul. făcând recomandări şi evaluări cu caracter individual şi general. asupra comportării elevilor. de dezvoltare în mod armonios a facultăţilor mintale ale preşcolarilor şi şcolarilor. pentru a le spori eficienţa. Metode şi procedee utilizate – generalităţi Metodele de învăţământ sunt tehnici folosite de cadrele didactice în cursul activităţilor de predare respectiv de învăţare de formare a priceperilor şi deprinderilor. folosim o gamă variată de procedee în aplicarea fiecărei metode de învăţământ. Jocul didactic matematic poate fi organizat cu succes la orice tip de lecţie şi în orice clasă a ciclului primar.

funcţia de a apropia copiii de conţinutul activităţilor. de a facilita înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor. ci se face constant uz de mai multe metode şi procedee integrate în complexe metode cât mai variate. expunerea poate fi sub următoarele forme: discuţia. Explicaţia în activităţile cu conţinut matematic trebuie să fie scurtă. eficienţa activităţilor depinde nemijlocit de concepţia cadrelor didactice după funcţia pe care o au metodele şi procedeele de învăţământ. Discuţia trebuie să aibă o formă accesibilă. Pentru a putea dobândi un 44 . în cadrul activităţilor matematice care conţin secvenţe de joc didactic. Sarcinile instructiv-educative ale procesului de învăţământ pot fi realizate în bune condiţii dacă în desfăşurarea activităţilor se foloseşte nu o singură metodă sau procedeu. 2. astfel încât să-i antreneze şi pe aceştia. consolidarea şi verificarea lor. Metoda expunerii 2. Metoda exerciţiului 4. Îndrumarea şi orientarea. Ţinând cont de acestea. explicaţia. Metoda problematizării 7. explicaţia se referă la modul cum sunt prezentate regulile impuse de desfăşurarea jocului. alegerea lor făcându-se în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor. Metoda învăţării prin descoperire 8. să trezească interesul elevilor. În cadrul jocurilor didactice şi cele logice. Metoda conversaţiei 5. Ea se foloseşte de obicei în predarea cunoştinţelor în funcţie de conţinutul activităţii care se predă precum şi de particularităţile de vârstă ale copiilor.Metoda expunerii – constă în transmiterea cunoştinţelor noi prin cuvântul învăţătorului. de experienţa lor de viaţă. Modelarea 9. se folosesc următoarele metode: 1. accesibilă copiilor şi întotdeauna însoţită de material didactic. Metoda observaţiei 6. Algoritmizarea 1.Metoda demonstraţiei – este o metodă importantă folosită pentru transmiterea de cunoştinţe cât şi pentru fixarea. Metoda demonstraţiei 3. În clasă.

descriere şi explicare logică. de aceea. Exemplu: Lecţia „Numărul şi cifra 5” sarcina didactică „Aşează în dreptul cifrei atâtea obiecte câte îţi arată ea”. această metodă este folosită în momentul predării cunoştinţelor pentru a descrie cât mai amănunţit materialul intuitiv şi procedeul de lucru. Exemplu: În formarea şirului crescător de la clasa I în „Constituirea unor grupe de obiecte după anumite criterii” se explică şi se demonstrează în acelaşi timp ca suport procedeul de lucru pe bază de material intuitiv stabilindu-se că în formarea şirului crescător se porneşte de la obiectul cel mai mic la cel mai mare. ea trebuie făcută cu multă atenţie şi exigenţă. machete. În baza efectuării exerciţiilor stă exemplul şi explicaţia învăţătorului. diafilme. Valoarea unei demonstraţii corecte se răsfrânge direct asupra modului de gândire şi de acţiune a copiilor. iar în dreptul ei tot atâtea floricele câte ne arată cifra.caracter activ. explicaţia (cu forma ei distinctă-demonstraţia logică) şi demonstrarea se folosesc cu rezultate din cele mai bune ca metode de prezentare.Metoda exerciţiului – este metoda care dă posibilitatea copiilor să repete sub diferite forme ţi cu material variat cunoştinţele transmise. cu aplicabilitatea cât mai variată a procedeelor. Şir crescător Şir descrescător 3. deprinderea de a număra. diferite imagini ale obiectelor. În cadrul activităţilor matematice. filme. copilul fiind pus în situaţia de a rezolva sarcina didactică pe baza materialului intuitiv. 45 . Prin întrebări ca: „Ce cifră aveţi în faţă?” (cifra 5). iar în formarea şirului descrescător se începe de la obiectul cel mai mare la cel mai mic ţinându-se cont de formarea exerciţiului de lucru de la stânga la dreapta. prin exerciţiu se asigură formarea deprinderilor de a compara numerele de a le ordona după anumite criterii. calculator. Copilul este ajutat ca la suport şi pe bancă să aşeze cifra respectivă. De asemenea. de a socoti. şi a stimula învăţarea. fie planşe. În utilizarea metodei demonstraţiei combinată cu explicaţia învăţătorul trebuie să folosească materiale didactice cât mai variate. de a rezolva probleme.

Metoda conversaţiei – este metoda care utilizează întrebarea şi răspunsul în scopul însuşirii şi repetării cunoştinţelor. deprinderilor şi aptitudinilor (lucrările cu caracter creator). precizări. precise şi complete.Metoda problematizării – prin această metodă se urmăreşte educaţia intelectuală a celor ce învaţă. Rezolvarea propriu-zisă a problemei. Analiza situaţiei problematice. 46 . o modalitate de înţelegere a cauzalităţii. de a stimula cu ajutorul lor participarea activă a elevilor la lecţii şi de a asigura pe această cale însuşirea volumului de cunoştinţe prevăzute de programă cere o serioasă pregătire. 6. Formularea întrebării. Ea trebuie să devină pentru copii un instrument de pătrundere în intimitatea lucrurilor. gradate. Exemplele unei situaţii conflictuale sunt:     Prezentarea situaţiei problematice. O metodă de creaţie pentru dascăli şi de stimulare pentru copii des întâlnită în activităţile matematice este problematizarea. Situaţie problemă desemnează o contradicţie. clare. o situaţie conflictuală. de sesizare a realităţilor. Întrebările ce implică conversaţia trebuie să fie simple. generalizări. iar când este folosită în scopul fixării şi mai ales al verificării cunoştinţelor i se spune conversaţie examinatoare. Întrebarea trebuie adresată întregii clase într-un ritm viu. Când conversaţia este folosită în scopul însuşirii unor cunoştinţe noi poartă denumirea de conversaţie euristică.Metoda observaţiei – trebuie reorientată încât să reclame din partea copilului o activitate independentă şi susţinută de percepere a realităţii. sistematizării şi verificării acestora. Arta de apune întrebări. să fie adresate elevilor într-o succesiune logică. El trebuie să aibă idei clare. dacă e vorba de examinări frontale şi într-un ritm mai lent în cazul în care se cer comparaţii. să fie variate. să aibă continuitate şi o durată care să asigure formarea priceperilor. 4. Trebuie să se facă deosebire între conceptul de problemă şi cel de situaţie problemă. 5. Pentru ca metoda conversaţiei să contribuie la îndeplinirea sarcinilor instructiv-educative este necesar ca răspunsurile elevilor să fie corecte.Folosirea cu succes a exerciţiilor este condiţionată de respectarea anumitor cerinţe. clar formulate. să stimuleze în mod activ gândirea. a consolidării.

figuri geometrice. probleme noi. semnele (+. Avem următoarele tipuri de modele: obiectuale. materiale din natură. Câte creioane albastre şi câte galbene a putut lua Ionel? Astfel de probleme solicită gândirea ducând la dezvoltarea supleţei şi mobilităţii acesteia. tabla magnetică. dar numai unele sunt plauzibile. Învăţarea prin descoperire se prezintă sub diferite aspecte. Scrieţi în pătrăţel atâtea liniuţe câte obiecte are mulţimea: Elevii emit multe ipoteze. Prin această metodă activitatea intelectuală şi fizică a elevilor este stimulată la maximum şi este orientată spre cercetare creatoare.Modelarea – ca metodă este definită ca un mod de lucru prin care gândirea copilului este condusă la descoperirea adevărului cu ajutorul modelului. cu obişnuinţa de a rezolva singuri. dar şi de particularităţile de vârstă ale elevilor. 8. Din toate acestea Ionel a luat 6 creioane. Pot fi date elevilor spre rezolvare probleme care solicită independenţa şi flexibilitatea gândirii. Utilizarea lor depinde de tactul învăţătorului. Exemple de modele simbolice: cifrele. Exemplu: Coloraţi atâtea triunghiuri câte arată cifra. Exemplu: Pe bancă sunt 3 creioane albastre şi 7 creioane galbene. 47 . determinate şi de specificul obiectului de învăţământ. prin efort propriu. Ca exemple de modele obiectuale avem: flanelograf. Învăţarea prin descoperire – prin această metodă se urmăreşte informarea elevilor cu tehnica cercetării.-. figurative.=). 7.Studiul aritmeticii oferă multe posibilităţi pentru o instruire problematizată. simbolice. Cadrul didactic trebuie să-i obişnuiască treptat pe copii să facă propuneri inteligente. spre descoperirea de adevăruri noi.

instrucţiuni tip. întristare) şi îşi formează trăsături de voinţă ca: hotărârea. bucurie. să citească o hartă. Sunt şi cazuri când descoperirea de noi cunoştinţe este rezultatul unor raţionamente de tip ipotetic-deductiv. Ajutaţi. Elevii mici îşi însuşesc un număr însemnat de algoritmi necesari în munca lor intelectuală : să facă o adunare. perseverenţa. Însuşirea algoritmilor îl ajută pe elev să gândească uşor procedeul adecvat de a rezolva problemele noi. Unii pedagogi consideră că această metodă ar trebui să devină dominantă în desfăşurarea procesului de învăţământ. modele sau scheme de desfăşurare a unor activităţi intelectuale. să ştim precis dacă aceştia şi-au însuşit cunoştinţele anterioare. Exemplu: . Exemplu: după ce elevul a învăţat regula de împărţire a două numere şi şi-a format deprinderea respectivă. dar totodată trăiesc cu intensitate stările afective provocate de rezultatele activităţii lor (încredere. elevii emit ipoteze şi apoi le verifică. formule de operaţi. speranţă. când i se cere într-o problemă să împartă două numere el se foloseşte de algoritmul însuşit (regula împărţirii).Uneori se procedează inductiv mai ales la elevii de vârstă şcolară mică. alteori învăţarea prin descoperire este de tip deductiv. Algoritmul îndrumă rezolvarea de probleme. să ştim care sunt greutăţile tipice de care se vor izbi. răbdarea.La demonstraţii din domeniul geometriei în clasa a IV-a este posibil ca elevii înşişi să ajungă la redescoperirea unor dezvăluiri. Un algoritm este un procedeu bine determinat de a rezolva o problemă tipică. ei pot „descoperi” definirea corectă a unor patrulatere sau regula pentru aflarea ariei acestora. să formuleze ipoteze plauzibile să ia atitudine faţă de opiniile altora. Ultimele două dau randament mai mare după vârsta de 10 ani când gândirea elevilor intră în studiul operaţiilor formale. etc. Ei învaţă să gândească. cât şi pe cea afectivă şi voluntară. Învăţarea prin descoperire dezvoltă capacitatea de adaptare la situaţii noi. 48 . Algoritmi se pot prezenta sub diferite forme: reguli de calcul. să rezolve o problemă tipică. Când organizăm activitatea de cercetare este necesar să proporţionăm greutatea acesteia cu posibilităţile de rezolvare ale elevilor. Folosirea acestei metode influenţează pozitiv atât activitatea intelectuală.

Tipuri de jocuri şi modalităţi de utilizare în predarea matematicii În funcţie de scopul şi de sarcina didactică propusă.3. dreptunghi. După conţinutul capitolelor de însuşit în cadrul obiectului de învăţământ (matematica) sau în cadrul anilor de studii:  jocuri didactice matematice pentru aprofundarea însuşirii cunoştinţelor specifice unui capitol sau grup de lecţii. 3. intercalate pe parcursul lecţiei sau la final. pentru cultivarea unor calităţi ale gândirii şi exersarea unei logici elementare. 49 .  jocuri didactice matematice specifice unei vârste şi clase. În cele ce urmează voi prezenta câteva tipuri de jocuri folosite la clasele I – IV în predarea matematicii. jocuri didactice matematice în completarea lecţiei. Există şi jocuri didactice matematice folosite pentru familiarizarea elevilor cu unele concepte moderne de matematică (cum sunt cele de mulţime şi relaţie) pentru consolidarea reprezentărilor despre unele forme geometrice (triunghi. completă.Scopul urmărit prin folosirea metodei algoritmizării este de a uşura rezolvarea de probleme tipice. de a forma modalităţi de rezolvare a problemelor complexe. pătrat. jocurile se pot împărţi astfel: După momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei. ca formă de bază a procesului de învăţământ:    jocuri didactice matematice. ca lecţie de sine stătătoare. cerc). În acest sens se utilizează jocurile logico-matematice. de a forma deprinderi de muncă intelectuală. jocuri didactice matematice folosite ca momente propriu-zise ale lecţiei.

în special cele ale gândirii.3. de de destindere. reuşita lor 50 . organizându-i în eforturi de gândire şi oferindu-le evidente satisfacţii. incertitudine) jocul didactic solicită o angajare deplină a capacităţilor intelectuale ale elevilor.aceasta mai ales daca se are în vedere că între joc şi situaţia reală – cea urmărită de învăţare – există întotdeauna o învăţare formală. care au un caracter de relaxare. Jocuri didactice matematice în completarea lecţiei (intercalate pe parcursul lecţiei sau pe final) Şcolarizarea copiilor de vârsta de 6-7 ani a necesitat reducerea duratei timpului afectat fiecărei lecţii. Scopul activităţilor în completarea este de a crea momente de destindere. de relaxare.1. au darul de a-i conduce pe elevi la „aflarea” sau „descoperirea” unor adevăruri noi pentru ei. În ceea ce priveşte conţinutul activităţilor în completare. la lecţiile din clasa I. Jocul didactic poate fi utilizat ca o tehnică atractivă de exploatare a relaţiilor pe o cale mult mai accesibilă. făcând parte integrantă din lecţie este necesar sa li se asigure un conţinut şi forme care să permită integrarea lor organică în activitatea dominantă a fiecărei lecţii. de uşurare a procesului adaptării copiilor la specificul muncii şcolare. precum şi formele de organizare. având un deosebit rol formativ şi educativ. Valoarea principală a jocului rezidă în faptul că face elevii participanţi nemijlociţi. sunt introduse activităţi în completare. o analogie. activităţile în completarea nu pot fi organizate şi desfăşurate la voia întâmplării.3. direct interesaţi la propria lor formare. cu o oarecare uşurinţă. depinde de buna rezolvare a problemelor legate de conţinutul şi metodologia lor. În acelaşi scop. Procesele intelectuale declanşate în joc. Deşi au aspect de joc multe din aceste forme de activitate pot constitui un mijloc de învăţare eficient. în vederea prevenirii apariţiei oboselii. risc. În clasa I. de destindere. trebuie spus că. Prin prezenţa tuturor caracteristicilor situaţiei de joc (trebuinţa de performanţă. Jocul reprezintă o modalitate de asigurare a continuităţii între grădiniţă şi şcoală. de uşurare a continuităţii între grădiniţă şi şcoală. Cele mai multe din activităţile în completare iau forma unor jocuri. Deşi au caracter relaxant. jocul didactic poate da un randament sporit faţă de alte modalităţi de lucru folosite în activitatea de învăţare deoarece el face parte din preocupările zilnice preferate ale copiilor.

iar clasa să fie împărţită pe grupe. de a dezvolta atenţia şi atitudinea disciplinată în joc.2 Jocurile didactice folosite în munca independentă În realizarea unui învăţământ atractiv.3. formativ al matematicii. Există numeroase posibilităţi pentru satisfacerea acestei cerinţe. Numai astfel se va asigura caracterul unitar în continuitatea în fiecare lecţie. evitând ca activităţile în completare sa-i supraîncarce pe micii şcolari cu lucrări fără valoare tehnicoeducativă sau să ducă la irosirea timpului. Din acest punct de vedere. însă pe fondul activităţii care predomină în fiecare lecţie. de a antrena intens operaţiile gândirii: analizăm sinteza şi comparaţia. dreptunghi. cu urmări la fel de negative. În aceste jocuri mişcarea este o componentă importantă.Anexa 1) Deseori se folosesc în activităţile în completare jocuri însoţite de cântece şi mişcare. un rol important îl are munca independentă a elevilor. în funcţie de subiectul ei. (Cântecul: “Una esta luna” Anexa 2) La clasa I în capitolul: „Noţiunea de număr natural”. de a forma deprinderi de rezolvare corectă şi rapidă a exerciţiului. ea poate fi privită atât ca activitate de formare a 51 . Unitatea de învăţare: „Numere naturale mai mici sau egale cu 10” se foloseşte cu succes jocul-cântec „Chipul cifrelor” (Anexa 3). O să redau în continuare câteva jocuri aritmetice ce se folosesc ca activitate în completare cu scopul de a realiza latura formativă a învăţătorului.odihnă. Se poate spune că în activitatea în completare la orele de matematică se poate folosi cu succes jocuri didactice pe calculator. pătrat. Activitatea independentă a elevilor constituie deopotrivă mijloc şi scop al demersului didactic. Acest lucru poate fi realizat dacă există măcar două calculatoare. 3. de a contribui la fixarea reprezentărilor despre formele geometrice (cerc. concentrând atenţia copilului în direcţia scopului urmărit. de a consolida cunoştinţele în legătură cu adunarea şi scăderea. care plac foarte mult copiilor şi care sunt uşoare şi pot fi repede învăţate. triunghi). (Jocul “Caută-ţi căsuţa!” şi “Ce formă ai primit?”.

indiferent de nivelul lor de pregătire. asigurarea unor teme suplimentare facultative pentru elevii dotaţi. 2. Finalizarea muncii independente cu controlul îndeplinirii ei ţi cu aprecieri asupra calităţii pentru menţinerea interesului elevilor depistarea şi eliminarea la timp a lacunelor şi asigurarea unităţii lecţiei. a spiritului de independenţă. care solicită un efort intelectual gradat. 1. oferindu-li-se un model de lucru. deprinderile de muncă independentă trebuie formată la elevi. logic şi stimulează interesul şi potenţialul elevilor. Concretizarea prin teme accesibile. Dozarea sarcinilor de lucru şi în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. încă din primele zile de şcoală. cât şi apariţia unor „timpi morţi” în economia orei de curs. fixarea şi consolidarea cunoştinţelor. În acest scop. Buna desfăşurare a activităţii independente depinde şi de înlăturarea unor factori perturbatori ai acestei activităţi. 52 . Conştientizarea sarcinilor didactice şi a procedeelor de lucru. cum ar fi fenomenul negativ de interferenţă al cunoştinţelor. cât şi ca mijloc de dobândire a unor noi cunoştinţe. din clasa I. Elevii trebuie pregătiţi în prealabil pentru munca independentă.Cerinţele activităţii independente – Munca independentă trebuie să răspundă anumitor cerinţe: Respectarea prevederilor programei şcolare privitoare la volumul de cunoştinţe şi conţinutul lecţiei respective. Dozarea raţională în timp şi ca volum evitând atât supraîncărcarea elevilor. variate. după anunţarea obiectelor şi a sarcinilor. Integrarea deplină în structura lecţiei. În condiţiile activităţii simultane.Condiţiile organizării activităţii independente – Condiţiile în care se organizează activitatea independentă a elevilor depinde de: clasa care trebuie s-o efectueze.deprinderilor de lucru. priceperi şi deprinderi. şi a iniţiativei. asigurând unicitatea acesteia şi soluţionarea tuturor sarcinilor didactice : dobândirea. gradul în care elevii au formate deprinderi de muncă individuală structura şi momentul lecţiei în care se desfăşoară. pe care le au de îndeplinit sunt prezentate modelele adecvate de executare.

stimulând curiozitatea. etc. prin care se structurează. în acest timp se comunică tema şi îndrumările de muncă independentă. Activitatea independentă pentru formarea priceperilor şi a deprinderilor de muncă intelectuală. vizând rezolvarea unor exerciţii şi probleme cu aplicarea celor învăţate.). spiritul de imaginaţie şi interesul copiilor. a)După (modelul) modul şi durata desfăşurării: Activitate de scurtă durată de la începutul orei (de obicei 5-7 minute). b)După scopul urmărit. Observare independentă sau efectuarea unor experimente în vederea descoperirii particularităţilor unor fenomene. Activitate de lungă durată. Formele folosite în acest scop urmăresc trecerea la etapa predării-învăţării noilor cunoştinţe. şi efectuarea unor măsurători. formele de activitate independentă se grupează astfel: Munca independentă destinată pregătirii elevilor pentru dobândirea de noi cunoştinţe. Activitate de scurtă durată. la sfârşitul orei. mai ales în condiţiile activităţii simultane. şi sistematizează materia dobândită anterior. etc. de subiectele lecţiei.Activitatea independentă a elevilor îmbracă o varietate de forme în funcţie de obiectivele şi conţinutul lecţiei. dorinţa de cunoaştere. concretizată prin exerciţii aplicative. Activitate independentă pentru formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor. într-un capitol sau pe parcursul unui an şcolar. reviste. Temă independentă pentru consolidarea şi recapitularea cunoştinţelor. 53 . exterioare unor deprinderi deja formate c)După conţinutul muncii independente: Activitatea cu manualul sau cu alte cărţi (culegeri de exerciţii şi probleme. de circa 15-20 minute. fiind mai dificilă necesită o bună concepere şi organizare în funcţie de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor. de timpul afectat. de obiectul de învăţământ de clasă şi etapele în care se desfăşoară. Tipurile şi formele de activitate independentă se fixează în funcţie de sarcinile didactice ale matematicii. dar aceasta este deosebit de importantă. Munca independentă cu rol de fixare a cunoştinţelor dobândite la lecţia respectivă.

(Anexa 5) b)– Jocuri logico-matematice pentru însuşirea cunoştinţelor despre mulţimi. scăderea. orientare spaţială şi geometrie. Dintre tipurile de activitate independentă folosite la clasele mici. “Câte… sunt” -Anexa 7) d). controlul lucrărilor independente se va realiza în cadrul tuturor lecţiilor şi în mod deosebit în cele de verificare a cunoştinţelor. jocuri didactice matematice ca lecţie completă. de recapitulare şi sistematizare.Anexa 4) După conţinutul unităţilor de învăţare se folosesc: a)– Jocuri didactice matematice pentru însuşirea cunoştinţelor despre culori. „Vântul a luat semnele”. „Ce piesă lipseşte?”.3. după obiective.Controlul şi evaluarea lucrărilor independente – Se efectuează prin folosirea unor procedee diverse şi are ca principal obiectiv analiza conţinutului acestora. Activitatea independentă de scurtă durată nu necesită totdeauna un control amănunţit. înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale.Jocuri didactice matematice în legătură cu adunarea. „Hai să socotim!”. etc. care se realizează prin confruntarea rezultatelor obţinute de ei cu cele indicate de învăţător. Fişe individuale întocmite de mine sau activitate frontală. „Găseşte cercurile”. „Tenul – cu o diferenţă”. („Jocul cifrei 1”. (Anexa 6) c)Jocuri didactice matematice în legătură cu însuşirea numerelor naturale. elevii urmărind rezolvarea pe tablă sau pe o planşă: „Calculează mingile”. urmărindu-se nu numai efectuarea temei ci şi modul în care a fost rezolvată. „Jocul numărului 10”. temele putând fi verificate printr-o întrebare generală adresată de învăţător întregii clase. „Racheta cu mai multe trepte” – Anexa 8) 54 . (Jocul: “Numără mai departe” şi “Caută vecinii. „Ce ştii despre mine?”. „Colorează baloanele mici de săpun”. (“Cât a rezultat. Controlul lucrărilor independente ale elevilor se referă atât la aspectul cantitativ cât şi la cel calitativ. „Un fel de domino”. „V-aţi găsit locul?”. de formare a priceperilor şi deprinderilor Un loc important în verificarea lucrărilor efectuate independent îl ocupă autocontrolul elevilor. sunt:   jocuri didactice matematice în completarea lecţiei (tratate anterior în lucrare). cât a rămas”.

iar cele prea uşoare nu prezintă interes şi nu oferă satisfacţii.3.  să fie accesibile elevilor. este necesară selectarea atentă a temelor. În funcţie de modalitatea de rezolvarea în procesul învăţării se disting trei tipuri principale de probleme care se pot rezolva: . Aceasta antrenează perseverenţa. Un factor deosebit de important care contribuie la menţinerea interesului pentru efectuarea temelor constă în corelarea dintre nivelul aspiraţiilor şi conştientizarea finalităţii temelor.   să constituie un mijloc de a-i deprinde pe elevi să muncească independent. Pentru asigurarea succesului şcolar şi realizarea valenţelor educative. 55 . Se recomandă efectuarea temelor scrise după învăţarea lecţiei. elevii se pregătesc întâi la disciplinele preferate sau se străduiesc să-şi efectueze temele scrise înainte de asimilarea cunoştinţelor. Temele prea dificile determină atitudine de descurajare şi indiferenţă. ci mult mai simplu. răspunzând unor deziderate şi anume:   să stimuleze capacităţile intelectuale.  să educe la elevi voinţa şi atenţia.3. determinând asimilarea aproape fără efort a cunoştinţelor şi păstrarea lor în memorie.3. pentru fixarea acestora. Temele pentru acasă pot fi: teme pentru dobândirea cunoştinţelor noi. fapt ce are repercusiuni asupra corectitudinii temei. perseverenţa şi capacitatea de a învinge dificultăţile. Jocuri folosite ca teme pentru acasă Temele pentru acasă constituie parte integrantă a procesului de învăţământ.pe baza informării: elevul ajunge la soluţionarea nu prin analiză şi sinteză.  să permită o evaluare adecvată în raport cu obiectivele stabilite. dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. De regulă. să fie interesante. formarea priceperilor şi deprinderilor. creativitatea gândirii elevilor. se vor efectua temele cele mai interesante apoi cele mai dificile şi la sfârşit cele mai uşoare. Pentru a intra cât mai curând în dispoziţie de lucru. ordinea şi punctualitatea. aflând cheia rezolvării din manual sau de la învăţător. să fie diverse în scopul formării capacităţilor de transfer şi evitarea inhibiţiei.

Suprasolicitarea influenţează în mod nedorit asupra situaţiei şcolare a elevilor. durata temelor la clasele I – IV trebuie să fie scurtă. transfer). consider că la clasele mici jocurile didactice matematice constituie cel mai atractiv şi eficient mod ce se poate utiliza drept temă pentru acasă. Având în vedere acestea. aplicându-se procedura cunoscută la o situaţie nouă. Problemele de ordin practic se rezolvă frecvent în acest mod (gândire analogă.3. asociere. Cercetările făcute şi igiena şcolară au dovedit că depăşirea pragului de rezistenţă a copiilor la efort prin activitatea şcolară. = ) „Scrieţi în pătrăţel unul din semnele (<. (Jocul: “Câte soluţii ai găsit?” şi “Găseşte cât mai multe soluţii” –Anexa 9) 3.pe baza ipotezelor: capacitatea de adaptare a elevilor la procesul instruirii este în funcţie de ritmul biologic zilnic. Jocuri folosite pentru recunoaşterea semnului operaţiei „Scrieţi în pătrăţel unul din semnele operaţiilor de adunare şi scădere.prin analogie.4. >. = ) astfel încât să fie adevărate relaţiile: Jocuri pentru consolidarea deprinderilor de calcul mintal oral şi scris şi dezvoltarea capacităţii de a găsi soluţii multiple de rezolvare pentru aceeaşi problemă. Jocuri folosite în fixarea cunoştinţelor Fixarea cunoştinţelor este etapa lecţiei în care învăţătorul se poate convinge dacă elevii au perceput ceea ce era caracteristic în materialul prezentat şi dacă au înţeles corect esenţialul 56 . >.. extraşcolară şi volumul mare de teme conduce la supraîncărcarea elevilor. . În acest sens. astfel încât să fie adevărate relaţiile”: Jocuri pentru recunoaşterea semnului (<.

fie cu ajutorul elevilor din clasă. o reluare aidoma a amănuntelor din materialul predat. valoarea numărului (de exemplu. să explice unele noţiuni. Dacă se observă unele lacune în cunoştinţele elevilor. de a stabili totalul obiectivelor numărate. Prin jocul didactic învăţătorul într-o formă interesantă şi plăcută stimulează interesul copiilor şi repetă cunoştinţele predate cu puţin înainte. Pentru repetarea verbală se va cere elevilor să răspundă la întrebări cu caracter sintetic şi se referă la probleme principale. Fixarea poate fi realizată în două feluri: prin repetarea verbală a problemelor esenţiale din tema tratată şi prin aplicarea noilor cunoştinţe în practică. efectuarea unor activităţi practice pe baza cunoştinţelor însuşite ajută pe elevi să-şi fixeze mai bine aceste cunoştinţe şi să-şi formeze priceperi şi deprinderi. jocul: „Spune a câta bilă lipseşte?”). În cadrul fixării pot fi completate unele idei expuse în predare. Alteori li se cere să expună pe scurt esenţialul. Aplicarea în practică a noilor cunoştinţe îi ajută pe elevi să înţeleagă mai profund şi să-şi întipărească mai bine în minte toate problemele legate de acestea . În alte jocuri copii au prilejul să compare numerele. pentru ca elevii să rămână cu noţiuni cât mai clare şi mai precise. lămurindu-se ideile respective. Fixarea cunoştinţelor copiilor prin intermediul jocurilor didactice se realizează diferit. Jocul didactic constituie mijlocul principal de fixare a cunoştinţelor şi deprinderilor. în funcţie de sarcina activităţii. legi. jocurile: „Cine are o mulţime la fel?”). (Anexa 10) 57 . se va proceda la îndepărtarea lor. În jocul didactic accentul cade pe perfecţionarea celor învăţate. ci să se limiteze numai la repetarea ideilor principale. Fixarea cunoştinţelor nu trebuie să constituie o repetare. pe transformarea acestor cunoştinţe într-o achiziţie personală şi pe folosirea lor independentă. jocul: „Câţi porumbei sunt?”). adică nu trebuie să se transforme într-o repetare a predării. de forma pe care o îmbracă acţiunea jocului şi de materialul folosit de învăţător. formule. de a preciza locul fiecărui număr în şirul numeric (de exemplu. pe activizarea cunoştinţelor. Efectuarea diferitelor exerciţii. rezolvarea de probleme. Prin unele jocuri elevii îşi fixează expresiile numerice. fie fără acest ajutor. să stabilească egalitatea sau inegalitatea dintre două mulţimi (de pildă.din cele explicate. sau a raporta numărul la cantitatea corespunzătoare şi invers (de exemplu jocul: „Stop! Adu atâtea beţişoare câte arată cartonaşul!”). În unele jocuri didactice copiii au posibilitatea de a număra o anumită cantitate (de pildă jocul: „Cine ştie să numere mai departe?”).

asigură executarea conştientă şi cu mai puţine dificultăţi a temelor pentru acasă. voinţa. Pentru înţelegerea temeinică a noilor cunoştinţe este necesar uneori ca în prealabil să fie actualizate cu discernământ cunoştinţele însuşite de elevi anterior. Pregătirea elevilor se face adesea prin lecturi.3. Prin acest moment al lecţiei (sau lecţie) elevii îşi însuşesc cunoştinţele ştiinţifice despre realitatea înconjurătoare. atunci este necesar să se organizeze o convorbire introductivă care să-i ajute pe elevi să-şi lămurească unele noţiuni sau să-şi completeze noţiunile pe care le au deja în legătură cu tema respectivă. povestiri. fie prin lecţii de însuşire a cunoştinţelor noi. Ea se poate realiza fie în cadrul lecţiilor combinate. face posibilă verificarea cunoştinţelor într-un timp relativ scurt şi cu bune rezultate. 58 . O temă bine predată şi bine asimilată uşurează fixarea cunoştinţelor. Dacă cunoştinţele noi nu le continuă pe cele însuşite anterior. îşi formează trăsăturile morale. despre legături şi dependenţe cauzale dintre fenomene. sentimentele.3. Înainte de comunicarea noilor cunoştinţe învăţătorul îi pregăteşte pe copii pentru ca aceştia să le asimileze în cât mai bune condiţii.5. îşi dezvoltă procesele de cunoaştere. convorbiri în care se apelează la cunoştinţele anterioare şi la experienţa de viaţă. O asemenea convorbire mai are rolul de a suscita interesul şi curiozitatea elevilor pentru însuşirea noilor cunoştinţe. Jocuri folosite în predarea noilor cunoştinţe Predarea de noi cunoştinţe constituie o etapă importantă în cadrul procesului instructiv – educativ.

În alte cazuri se expune în întregime materialul nou. Interesul lor este mai viu stimulat prin participarea lor afectivă. atenţia şi gândirea logică. reguli. să le impună o prelucrare creatoare a cunoştinţelor. mai interesante pentru copii. să-i pun în situaţii care să le solicite imaginaţia. plăcute şi înlesnesc înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor. (Anexa 11) 3. interpretarea unor roluri transformă exerciţiile de calcul în acţiuni concrete. analiza materialului nou şi scoaterea generalizărilor este bine să se realizeze cu participarea activă a elevilor. Luând în considerare faptul că tot ceea ce se face prin efort propriu este mai durabil. imaginaţia şi creativitatea. găsesc cauzele şi efectele. de la cunoscut la necunoscut. În unele cazuri se prezintă o parte din temă care este analizată cu ajutorul clasei. Modalităţi de lucru la clasa I În cadrul orelor de matematică am căutat încă de când copiii se află în clasa I. stabilesc legăturile dintre fenomene. caracterizări. în clasa I. legi. Procedeul de joc trebuie subordonat procesului de învăţare. Conduşi de întrebările cadrului didactic. Pornind de la aceste principii şi de la faptul că în grădiniţă jocul a fost principalul mod de manifestare a copiilor. de la demonstrarea unor experienţe. să le formez deprinderi de lucru corecte şi rapide. 59 . sesizează ceea ce este principal şi ceea ce este secundar. Metoda cea mai folosită în predarea noilor cunoştinţe este învăţarea prin descoperire. elevii stabilesc asemănări şi deosebiri între faptele prezentate. Jocul didactic asigură prin structura sa o mai bună activizare a gândirii copiilor.3.În transmiterea cunoştinţelor noi se porneşte de la observarea unor obiecte şi fenomene. alteori de la expunerea verbală a materialului nou. definiţii. Elevii reuşesc să deprindă şi să-şi însuşească noţiuni. prin intermediul lui am căutat să dezvolt copiilor dragostea pentru exerciţiul aritmetic. apoi se trece la expunerea celui de-al doilea punct din plan.6. întrecerea. avându-se în vedere ca toţi elevii să urmărească cu atenţie şi să înţeleagă. În munca la clasă am respectat principiile didactice: de la uşor la greu. Mişcarea. Jocul didactic este unul din procedeele care fac ca exerciţiile să devină mai atractive.

Tot prin intermediul jocului am stabilit proprietăţile mulţimilor: mare – mic. a deprinderilor de a opera cu simboluri.Jocul pentru copii este o activitate cât se poate de serioasă. cu scopul de a explica în mod concret noţiunile noi. pe lângă alte procedee am folosit jocul „Câte sunt?” (Anexa 16) 60 . „Câte triunghiuri roşii sunt?”. Pentru dezvoltarea mobilităţii proceselor de gândire. scurt – lung – Jocul: „Cine are o mulţime la fel?”. am folosit jocul „Uneşte şi colorează”. Noţiunea de mulţime am pregătit-o prin efectuarea unor jocuri. sus – jos. Am căutat să organizez şi să pregătesc jocuri didactice atât pentru activitatea de predare cât şi pentru fixare. 8. (Anexa 15) Modalităţi de lucru la clasa a II-a Având deprinderi de lucru deja formate. operaţii cu numere abstracte şi jocuri realizate cu ajutorul rigletelor. ca: „Vreau în căsuţa mea!” (Anexa 12). diferite reprezentări şi jocuri didactice: „Jocul numerelor 0. Prin acest joc şi-au fixat cunoştinţe care vin în sprijinul număratului: „Câte căsuţe s-au format?”. Cu toate acestea în activitatea mea la clasă am continuat să folosesc jocul didactic în structura lecţiei ţinând cont de acţiunea formativă ce reiese din îmbinarea activităţii de învăţare şi joc. 5. 9. spirit de echipă şi de observaţie. 7. 1. 3. 10”. sarcinile de lucru ale elevilor în această clasă vor avea un grad de dificultate ceva mai sporit. În activitatea mea la clasă am introdus jocul didactic în etapa predării. Jocurile matematice au fost acelea care i-au ajutat pe elevi să se familiarizeze cu competiţia şi să câştige independenţă în muncă. 4. (Anexa 14) În vederea consolidării cunoştinţelor de ordonare şi comparare a numerelor naturale 0 – 20. 6. Exemplu: Jocul „Cine ştie. „Câte cercuri mari sunt?”. Noţiunea de număr am predat-o intuitiv folosind diverse materiale demonstrative. Compunerea şi descompunerea numerelor am realizat-o parcurgând următoarele etape: activităţi concrete cu mulţimi de obiecte. reprezentări grafice cu mulţimi de obiecte. scrie!” (Anexa 13) Pentru fixare şi deprinderea elevilor cu ordinea numerelor în şirul numerelor naturale am folosit jocul: „Învăţăm să numărăm!”. gros – subţire. 2. consolidare şi verificare.

să părăsească ipotezele respective când îşi dau seama că sunt greşite. Am folosit de asemenea compunerea de probleme după o formulă cu litere. Câte fructe sunt?” „Pe o farfurie sunt 10 mere. Câte mere au rămas?” Rezolvarea problemelor aritmetice în care enunţul nu comandă alegerea operaţiilor ce duc la găsirea soluţiei. solicită mai mult gândirea elevilor. de a forma deprinderea de a stabili în mod exact raportul dintre diferite cantităţi.Cu scopul de a consolida deprinderea de rezolvare a exerciţiilor de scădere şi dezvoltarea gândirii logice am folosit jocul „Socoteşte cu atenţie!”(Anexa 17) Jocul: „Cine urcă scara mai repede?”-M-a ajutat să consolidez deprinderile de calcul cu cele 4 operaţii şi să dezvolt atenţia. De exemplu: a + b = c sau a – b = c la care s-au compus probleme de forma: „Pe o farfurie sunt 4 mere şi 6 pere. 61 . (Anexa 20) Asemenea probleme obligă elevii să construiască ipoteze. Maria a mâncat 2 mere. supleţea şi mobilitatea acesteia. să construiască alte ipoteze cu valoare operativă superioară faţă de primele până când ajung să rezolve corect problema dată. (Anexa 18) Jocul: „Ce se poate întreba?” Este un joc folosit cu scopul de a dezvolta spiritul de inventivitate al elevilor. perseverenţa şi spiritul de muncă în colectiv. să încerce soluţionarea pe baza acestor ipoteze.

concretizarea. dar şi un mijloc prin care învăţătorul consolidează. jocul didactic este o formă accesibilă şi plăcută de învăţare activ-participativă. creativitatea. Îmbinând distracţia. interesantă.sinteza. . flexibilitatea gândirii. Jocul didactic este o metodă activ-participativă. . fără a produce oboseală. acesta asigură o activitate complexă.compararea. precizează şi verifică cunoştinţe. disciplinei şi spiritului de ordine în desfăşurarea unei activităţi. Pentru a ajunge la deprinderi intelectuale temeinice este nevoie de mult exerciţiu. . plăcută. buna dispoziţie cu sarcina didactică la potenţialul intelectual.clasificarea. iar competitivitatea angajează la efort toate capacităţile elevului. moral şi fizic al copiilor. în clasele primare. De aceea. surpriza. 62 . spiritul de cooperare. jocul didactic cuprinde cele mai bogate valenţe formative. . Prin folosirea jocurilor didactice în predarea matematicii la clasele primare se realizează şi importante sarcini formative ale procesului de învăţământ: ▫ antrenarea operaţiilor gândirii .generalizarea. .Învăţăm jucându–ne la matematică”-clasele III-IV La vârsta şcolară mică. antrenantă. perseverenţă şi dârzenie în învingerea dificultăţilor. dezvoltând la elevi deprinderi de muncă independentă.abstractizarea. stimulează iniţiativa. urmăreşte să asigure cunoştinţe matematice de bază şi să formeze deprinderi de calcul.3. pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare. poate înviora lecţia şi ca urmare drumul spre deprinderi este mai sigur şi mai plăcut.7. prin joc se realizează obiectivele învăţării. . Deoarece corespunde particularităţilor vârstei şcolare mici. inventivitatea. Studiul matematicii. . ▫ dezvoltarea atenţiei. ▫ dezvoltarea spiritului imaginativ-creator şi de imaginaţie.3. Poate să aducă varietate în exerciţiul matematic. stimulând în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor.ordonarea. .. de mult antrenament.analiza.

În joc copilul este un adevărat actor şi nu un simplu spectator.. în care copiii îşi manifestă isteţimea. accesibilă dacă este inclusă în joc.a familiariza elevii cu unele concepte matematice. Jocurile didactice pot fi folosite în orice moment al lecţiei cu scopul de: . Este vârsta când se trece de la o gândire intuitivă la o gândire operativă. Elevii învaţă să rezolve exerciţiile şi problemele şi apoi treptat. Atenţia şi efortul copilului pot fi stimulate şi prin stabilirea unei motivaţii adecvate. devin mai interesante. de a înţelege lumea.a consolida cunoştinţele însuşite. să ia premii) vor fi dirijate treptat spre o motivaţie socială (necesitatea de a învăţa ca să se pregătească pentru viaţă). înţelegerea problemelor. care sprijină într-un mod fericit. Lecţiile. El participă. Prin încărcătura sa afectivă. Copilul oboseşte repede şi de aceea este necesară introducerea jocurilor pentru ca perioadele care solicită atenţia să alterneze cu activitatea de înviorare. Practica la catedră a dovedit că activitatea mintală a elevului solicitată în lecţii poate deveni interesantă. Jocul didactic nu înseamnă o . Jocurile sunt strategii euristice. fixarea şi formarea unor deprinderi matematice durabile. ▫ asigurarea însuşirii temeinice a cunoştinţelor. . Motivele exterioare (să fie lăudat. susţin efortul elevilor şi le menţin atenţia concentrată mai mult timp. de a stabili relaţii între cauze şi efecte. Copilul poate reţine cu multă uşurinţă o serie de date. Învăţătorul va dirija procesul memorării. Dar până când şcolarul va ajunge să înţeleagă că . de stimulare a resurselor sale intelectuale şi de dezvoltare a creativităţii.trebuie să înveţe“ să nu se neglijeze rolul plăcerii. iniţiativa. numere. cu toată fiinţa lui la îndeplinirea obiectivului jocului. realizând în felul acesta o învăţare autentică. răbdarea. Intelectul infantil se caracterizează printr-o deosebită receptivitate. îndrăzneala şi curajul. schemele şi structurile mintale. precum şi împlinirea personalităţii şcolarului. inventivitatea. Şcolarul mic manifestă multă curiozitate. al atracţiei spre studiu. bogate în materiale intuitive şi presărate cu jocuri didactice.▫ formarea deprinderii de lucru corect şi rapid.joacă de copii“. 63 . va urmări trecerea de la o memorare predominant mecanică la o memorare logică. să facă bucurie părinţilor. Jocul poate deveni cel mai bun mijloc de activizare al şcolarului mic. Apare necesitatea de a-şi explica fenomenele. el este o activitate serioasă.. jocul asigură o antrenare mai deplină a întregii activităţi psihice.

Jocurile realizate prin muncă independentă permit formarea unei imagini clare asupra lacunelor elevilor s-au a progreselor înregistrate. ▫ 6 ori 6 şi cu 6 şi cu 2 legat de 6 .Care sunt vecinii” 38 91 ___ ___ 40 71 ___. 64 . ajutând astfel preîntâmpinarea rămânerii în urmă şi stimularea unor aptitudini.a cultiva unele calităţi ale gândirii. „Completează şirul” 2 1 ___ ___ 4 3 7 60 6 7 ___ ___ __ __ __ __ 36 89 __ __ ___ ___ __.Cât fac?” Grupa I cu copii subdotaţi: ▫ 3 ori 3 şi cu 3 şi cu 2 legat de 3.. . . ___ . Grupa a II-a cu copii dotaţi: ▫ 9 ori 4 şi cu 44 şi cu 3 legat de 4. ..Ce semne corespund?” 3  7 = 10 5555=1 9 1=8 3  7 = 21 8  8  8  8 = 65 93=3 Jocuri la care se foloseşte munca pe echipe: .Cine găseşte mai repede câturile corecte“ 72 : 8 ____________ 7 9 8 35 : 7 ____________ 5 4 8 36 : 4 _______________ 6 9 4 Întrecerea pe grupe sprijină colaborarea între elevi. stimulează forţele colective în vederea obţinerii unui loc mai bun în clasamentul echipelor.a evalua cunoştinţele însuşite. ▫ 6 ori 6 şi cu 46 minus 36 şi cu 3 legat de 6.. Pentru dezvoltarea flexibilităţii gândirii: .. Unele jocuri oferă posibilitatea tratării diferenţiate a elevilor. __..

12 . Exemplific: „Jocul în lanţ". elevii s-au angajat în activitatea de tipul „Ajută-ţi echipa să câştige!".4): 12 + 4 =. Şcolarul mic manifestă mereu dorinţe atractive. un număr din caseta gri şi un număr din caseta albă şi să afle produsul lor. dacă răspunde corect creează un exerciţiu şi cere rezultatul altui coleg. Jocurile organizate sub formă de concurs. În desfăşurarea acestei activităţi a fost respectat principiul cooperării. acela de a face cumpărături. contribuie la dezvoltarea atenţiei. gândirea şi imaginaţia. în scris (pe tablă sau pe fişe) rezolvarea sarcinii didactice într-un timp stabilit. „Rezolvă şi dă mai departe!". gen „Cine ştie. jocuri care contribuie şi la formarea deprinderii de a opera cu tehnicile de calcul învăţate. Concursuri se pot organiza şi-n grupe de câte 4 elevi sub forma jocului „Cursa-n patru". Acesta.Unele jocuri pot evidenţia mai bine valoarea practică a cunoştinţelor de matematică. plăcute. câştigă". imaginaţiei şi creativităţii elevilor. 12 : 4 =. Un capitol atractiv pentru elevi. sau 12 + 4:4-4x12 = La clasa a III-a. dezvoltă la elevi spiritul de inventivitate şi contribuie la formarea deprinderii de a stabili corect raportul dintre datele problemei enunţate.4 =.ascuns“ în care sunt date numerele. Astfel de jocuri oferă şi posibilitatea exersării elevilor într-o atitudine civilizată. 12 x 4 =. adresează o întrebare ce solicită calcul mintal unui coleg ales de el. la „Înmulţirea numerelor naturale".. cât mai ales prin felul . interesante. cu toate că aceste activităţi solicită mult mai mult atenţia.La librărie“ elevii efectuează operaţii matematice subordonate unui scop practic. Câştigător va fi cel care a creat şi a rezolvat corect cele mai multe exerciţii şi va primi Diploma micului matematician. care dau senzaţia că sunt jocuri. 65 . deşi mai dificil. De exemplu (12. Membrii ei folosesc semnele operaţiilor învăţate şi calculează repede şi corect.. nu atât prin rezolvarea ce o cere. . Echipa câştigătoare rezolvă corect cele mai multe exerciţii în timpul stabilit. Sunt indicate câte o pereche de numere pentru fiecare echipă.La magazin“. Jocul „Ce se poate întreba?".. Prin jocurile . Elevii au ca sarcină să formuleze cât mai multe întrebări posibile. Elevii au avut ca sarcină să aleagă din figura dată. dacă sunt presărate cu momente. Oral: elevul numit de conducător. cu care urmează să opereze elevii îl constituie problemele de perspicacitate. La semnalul dat se începe.

să observe. b=9) 8+6+4→(a= 8. favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative.... se realizează trecerea de la reproducerea imitativă la combinarea participarea şi a anihilat teama de eşec........ elevii observă valorile pe care le pot lua literele a + b + 4 = 18.... să compare.. să denumească. Elevul deprinde tehnica unor răspunsuri prompte şi complete Prin joc. Prin jocul „Găseşte soluţia!".. reprezentărilor în imagini. b=6) . copilul învaţă să perceapă... mai ales.. să generalizeze).. să analizeze.. cooperarea ajută mai bine la conturarea unei imagini pozitive de cooperarea încurajează învăţarea mai mult decât competiţia... b=3) 7+7+4→(a = b =7) 5+9+4→(a= 5. s-a creat o atmosferă ce a stimulat cooperarea a stimulat interacţiunile din echipă.. 10+4+4→(a=10. încurajând comunicarea şi s-a realizat un tip de învăţare prin care copiii învaţă unul de la altul... Folosind comutativitatea adunării pot găsi şi restul soluţiilor....... 66 ... să sintetizeze...... la stimularea încrederii în propriile forţe. sine.... socializarea.. activitatea matematică devine un mijloc de educaţie intelectuală pentru că: • • • se face trecerea de la acţiunea practică spre cea mintală.. sub aspectul contribuţiei lui la dezvoltarea intelectuală (prin joc..Am observat că: în cadrul fiecărei echipe elevii au cooperat. b=4) 6+8+4→(a= 6. în cadrul echipei.. b=8) 11+3+4→(a=11..... Valoarea jocului didactic matematic este subliniată..

Schema grafică reprezintă o expresie abstractă care are un caracter intuitiv. să compună probleme şi să le rezolve: Jocul didactic matematic redă caracterul practic-aplicativ al informaţiilor matematicii. îl atrage şi constituie un pas în pătrunderea în esenţa problemei. întrebări parţiale. elevii rezolvă sarcina didactică a jocurilor „Formuleazămi întrebarea!". exerciţiul dat pentru consolidarea cunoştinţelor despre înmulţirea numerelor. Formarea la elevi a priceperii de a opera cu schemele grafice în rezolvarea problemelor de matematică este suportul înţelegerii problemei. Sunt situaţii când sarcina jocului cere rezolvarea unei aplicaţii practice pe baza cunoştinţelor pe care le posedă elevul: • calcularea restului („La cumpărături"). copilul are impresia că se joacă. Prin formularea întrebării problemei. La clasa a III-a. a fost transformat în jocul didactic „Observă schema şi rezolvă problema!". De exemplu: Dan are 9 creioane.Compunerea de probleme duce la exersarea gândirii creatoare a elevilor. 67 . Ce putem afla? Se pot formula întrebările: Câte creioane au cei doi copii? Cine are mai multe şi cu cât? Cine are mai puţine şi cu cât? Cu câte creioane rămâne Dan? Aceste întrebări. Elevii au avut ca sarcină să completeze figurile. din care dă Anei 2. „Ce pot întreba?" Se porneşte de la cele mai simple probleme. pot fi „paşi" ce conduc spre soluţia şi întrebarea finală a problemei. Folosind schema grafică. în manualul de matematică (Editura Petrion).

a masei unui corp prin „cântărire" în mână şi verificarea prin măsurători reale („Eu cred că are . dreptunghiuri.. • operaţii cu obiecte concrete. figurine. tu ce zici?").• aproximarea lungimii unor obiecte. Cunoaşterea şi conştientizarea numeraţiei şi operaţiilor matematice. capacitatea unui vas. Elevii au utilizat truse individuale cu cifrele pe cartonaşe scrise pe o faţă. interiorizarea operaţiilor logice ca rezultat al acţiunilor obiectuale nemijlocite. iar pe cealaltă faţă. „Reconstituiri" (elevii trebuie să asambleze diferite fragmente de forme geometrice pentru a obţine un pătrat). triunghiuri?” 3. Fiecare joc. Elevii participă şi la jocurile cu conţinut geometric: 1.. 2. operarea cu structuri logice. sume de bani.. „din ochi". implicate în stimularea intelectuală a copiilor. la şcolarul mic s-a realizat pornind de la operarea acţionară cu obiecte concrete.Cine a găsit mai multe pătrate. distanţe parcurse etc.. acţiunea copilului asupra obiectelor în lumina unor principii logice. . În vederea optimizării însuşirii corecte şi conştiente a numeraţiei. „Continuă" (elevii găsesc regula pentru a completa) Corectează" (elevii găsesc regula pentru a completa) VI – IV = IX R: VI + IV = X Valoarea formativă a jocului logic reiese din modul cum acţionează asupra capacităţii de învăţare a copiilor prin sarcinile didactice stabilite şi se poate concretiza în: • • • • • participarea activă şi conştientă a copilului în rezolvarea sarcinii. 68 . dirijate. Pentru a verifica însuşirea corectă a corespondenţei dintre cantitate şi cardinalul numărului le cerem să ridice cartonaşul cu acţiune. poate fi considerat un util exerciţiu de gimnastică a minţii.

a memoriei vizuale se utilizează jocurile „Ce numere lipsesc?". Învăţătorul aşează pe catedră 4 mere. În vederea consolidării şi verificării deprinderilor de calcul se foloseşte şi jocul didactic matematic „Ce pereche este mai mare?". „Învăţăm să numărăm". tot atâtea cercuri. Pe tablă sunt scrise perechile de numere: fără ezitare. Elevii au rezolvat exerciţii de adunare şi de selectat suma cea mai mare. Punctul de plecare în formarea unor operaţii mintale la şcolarul mic îl constituie acţiunea externă cu obiecte concrete (după P. sub fiecare măr se desenează câte un cerc. Galperin). utilizând „Jocul numerelor". Drumul de la concret la abstract este parcurs prin jocul „Şi eu. împărţire) conduc spre 24 : 4 + 40 : 2 • perfecţionarea deprinderii de calcul atunci când elevul dă răspunsul corect. Pentru consolidarea şi fixarea deprinderilor de numărat. este deprins să înveţe matematica gândind. dezvoltarea spiritului de observaţie. Jocul didactic aduce varietate în exerciţiul matematic. în acest sens copiii pot fi implicaţi în jocuri didactice ca: „Unu la unu". uşurând calea spre formarea deprinderilor. 65. 42 69 . Elevii descoperă că sunt 4 puncte pentru că au tot atâtea linii. rapid. iar sub fiecare cerc. şi voi". tot atâtea mere câte mere sunt pe masă. se parcurg etapele formării unei deprinderi: • elevii sunt familiarizaţi cu conţinutul prin instrucţia verbala şi demonstrarea de către conducătorul jocului („Ce număr obţin dacă adun sfertul lui 24 cu jumătatea lui 40?").cifra corespunzătoare unui număr. câte o linie. Se desenează conturul a tot atâtea mere pe tablă. 45. Se foloseşte numărătoarea cu bile pentru jumătatea lui 40 sau reprezentarea grafică pentru 24. în caiete. I. „Jetoane aranjate". cere elevilor să scoată din trusă tot atâtea figurine câte mere văd pe catedră. sintetizare şi automatizare (scrierea în lanţ a operaţiilor): 29 şi 2 15 şi 30 17 şi 16 8 şi 31 0 şi 42 R: 49. Folosind jocul „Ce număr obţin?". 39. • • învăţarea analitică în unităţi mai mici (aflarea sfertului şi a jumătăţii) organizarea şi sistematizarea exerciţiilor rezultate (adunare. 33. „De câte ori ai grupat?". apoi câte un punct.

bilete cu exerciţii ce conţin greşeli. Elementul cognitiv se împleteşte cu cel distractiv şi emotiv. în perechi sau în echipă) ce indică sarcinile jocurilor matematice prezentate la panoul din clasă sub genericul „Prin jocuri didactice. în apreciere se acordă câte 1 punct pentru utilizarea unei operaţii. Formativul se realizează prin intermediul informativului. rezolvăm şi ne verificăm". Aprecierea răspunsurilor se face cu participarea clasei. spiritului de independenţă. fiecare copil este animat de dorinţa de a rezolva cât mai repede şi corect exerciţiile 70 . Utilizând conceptele specifice matematicii şcolarii clasei a III-a se angajează în aritmogrife. Iau ca exemplu jocul „Cine rezolvă mai repede?". Răspunsurile scrise pe fişe sunt confruntate cu cele de pe tablă (au fost acoperite în timpul lucrului).Ca material didactic se pot folosi trăistuţe cu scrisori. Deprinderea de a compune exerciţii folosind operaţiile învăţate şi rezultatul dat se poate exersa prin jocul „Cum se poate obţine?". sociabilităţii. afectivă şi practică. scriind numerele care lipsesc (Anexa 23) Elevii pot formula ei înşişi titlurile pentru joc. precum şi a altor calităţi de voinţă şi trăsături de caracter. Exemplu: Elevii pot lucra (individual. Jocurile didactice matematice sunt un mijloc eficient pentru realizarea sarcinilor educaţiei morale contribuind la dezvoltarea stăpânirii de sine. gândirii. În desfăşurarea acestui joc. autocontrolului. voinţei. Aşa se explică alegerea titlului jocului prezentat „Noi gândim. luând în calcul ceea ce au făcut. Alternarea dintre solicitare şi recreare face ca jocul didactic matematic să devină un mijloc de deconectare pentru copil. perseverenţei. subordonarea intereselor individuale celor colective. implicând trei dimensiuni: cognitivă. disciplinei conştiente. învăţăm!"(Anexa 21) Jocurile didactice au o valoare formativă ce rezultă din faptul că în cadrul lor se exersează calităţile atenţiei.Se stabileşte un timp de lucru. cu elementul de aşteptare şi de surpriză.

Cultivarea simţului estetic (a înclinaţiei spre frumos) este un obiectiv al educaţiei estetice care se realizează şi prin intermediul folosirii jocului didactic la şcolarii mici (prin folosirea cretei colorate. Pentru a nu fi depunctat. prezint câteva repere urmărite studiind elevul B. să se autocunoască. înţelegerea şi utilizarea simbolurilor matematice cu uşurinţă. pe fişe. îi ajutăm să depăşească posibilele obstacole. în compunerea de probleme. „Lanţul". Sunt jocuri didactice care ajută la dezvoltarea spiritului de independenţă („Labirint matematic". aranjarea diferitelor forme utilizate în joc. „Robotul socoteşte". are ca scop dezvoltarea atenţiei şi a gândirii logice. să rezolve repede şi corect exerciţiile. Jocul didactic matematic este un prilej de depistarea şi dezvoltarea aptitudinilor speciale. etc. generalizări rapide a unor reguli.). a creioanelor colorate pentru scrierea exerciţiilor la tablă. scheme de acţiune matematică. rezolvarea cu uşurinţă şi-n timp record a sarcinilor. găsirea de soluţii inedite. În felul acesta fiecare copil învaţă să-şi autoregleze activitatea. înlăturăm lacunele din pregătire. constau în: perceperea corectă şi fără dificultate a datelor şi relaţiilor matematice.indicate. Pornind de la ideea că jocul este un prilej de cunoaştere a copilului.. Regula cere ca toţi copiii să-nceapă jocul în acelaşi timp şi să respecte indicaţiile date de conducător.). să fie organizat şi disciplinat. Prin jocurile didactico-matematice deprindem elevii să se autoaprecieze. „Rebus matematic" etc. din clasa a III-a: 71 . Şi prin jocurile matematice cunoaştem capacităţile fiecărui elev. să aprecieze pe coechipieri just. Jocul „Haideţi la întrecere!". Primii muguri ai aptitudinilor matematice. în caiete. P. îi învăţăm să capete încredere în forţele proprii. copilul este nevoit să se stăpânească. formarea deprinderii de a rezolva corect exerciţii. îi ajutăm să se cunoască unii pe alţii. mobilitate în efectuarea operaţiilor matematice. formarea si cultivarea simţului estetic.

Limbajul. cu manifestări de creativitate. Cum lucrează. . creativitate: inventiv. incorectă 4. stil de muncă. sârguinţa (hărnicia). neglijent. II.alternează cu perioade de delăsare. improvizează răspunsurile. exprimare frumoasă X Inteligent Mijlociu Mai scăzut Bună Suficient dezvoltată | Slabă Exprimare uşoară şi corectă Vocabular redus. priceperea de a sistematiza. Sârguincios Puţin sârguincios Deloc sârguincios X c) independenţă. Conduita în timpul jocului 72  organizat. de a stabili legături.ocazional are iniţiativă.I. de a desprinde esenţialul. manifestă independenţă . a) b) lucrează: sistematic inegal . Procese intelectuale şi stilul de muncă: 1.lucrează stereotip. . Nivelul de inteligenţă al elevului: putere de judecată. capacitate de înţelegere. Nivel de inteligenţă Foarte inteligent X 2. Vocabular bogat. exprimare greoaie Exprimare săracă. Foarte sârguincios .nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă. Foarte bună X 3. Memoria.

Trăsături de personalitate.indisciplinat. . participă numai când este direct solicitat. bun organizator şi animator al colectivului. . . III. lent. energic. Interesul.1. IV. lucrează fără iniţiativă.preocupat mai mult de sine. izolat.impulsiv. vioi.mai mult retras.se lasă greu antrenat. fluctuant. participă activ. 2.lucrează numai din obligaţie. Disciplina în timpul jocului. 2.  disciplinat.închis. reţinut. .manifestă interes inegal.Firea şi temperamentul elevului: a) introvertit . . . . nestăpânit. este receptiv la observaţii şi îndreptări. nereceptiv la cerinţele jocului. puţin sociabil. atrage şi pe alţii în abateri.disciplinat numai în condiţiile de supraveghere directă.inactiv.rezistenţă redusă la efort. Cum participă la viaţa colectivului: . uşor adaptabil. Activitatea şi conduita elevului în colectiv în timpul jocului. . individualizat. rezervat.extravertit  deschis. sensibil la problemele celorlalţi. . . autoritar. b) . 1. sociabil. 73 .liniştit. 1. comunicativ. egoist. numai observaţiile repetate îl aduc la ordine. participarea la joc. Cum este privit de partenerii de joc: bun coleg.

onestitate. jocul didactic matematic completează pregătirea elevilor şi sporeşte interesul acestora pentru studiu. optimist. organizarea şi desfăşurarea activităţilor din ciclul primar. .mai mult trist. uneori deprimat cu o umbră de melancolie. prin jocul matematic.emotiv. b) negative: .visător. se respectă principiul individualizării.opuse celor menţionate mai sus. Fiecare elev va evolua potrivit ritmului şi posibilităţilor sale fizice şi psihice. echilibrat. singurătate. Ca metodă activă de însuşire şi consolidare a cunoştinţelor. . .modestie. emoţiile îi dezorganizează performanţele. 2. Jocul matematic este un prilej de a-1 motiva intrinsec pe elevul care devine interesat de 74 . Antrenarea fiecărui elev în rezolvarea sarcinii didactice a jocului matematic este asigurată numai atunci când învăţătorul îşi cunoaşte bine elevii pentru a-i încuraja pe fiecare. Succesul obţinut de copil îi creează motivaţia necesară în activitatea de învăţare. pentru proiectarea. după nevoi şi posibilităţi. stimulând în acest mod dezvoltarea elevului.Trăsături dominante de caracter a) pozitive: . fără reacţii dezadaptative. un pronunţat caracter activ şi formativ.controlat. . Învăţătorul formulează sarcini care să răspundă particularităţilor individuale ale fiecărui elev din clasă.hotărâre. Prin antrenarea proceselor intelectuale ale fiecărui elev se imprimă. 3. spirit critic şi autocritic. uneori nepăsător. calm. aflat în fază incipientă.c) dispoziţia afectivă generală  vesel. . . înclinat spre meditaţie.hiperemotiv.Echilibrul emotiv . acţiunii de învăţare. stăpânit. excesiv de timid. În condiţiile unei clase eterogene.

S-a observat că în ciclul primar se manifestă o explorare spontană (elevii foarte buni caută în multe direcţii. În jocul „Găseşte-1 pe al III-lea!" formularea poate fi de genul: 10 = x + 5 după ce s-a lucrat 2 + x = 7. După astfel de căutări. prin încercări şi erori să găsească rezultatul) şi o explorare organizată. Prin intermediul jocului matematic. Asociată cu explorarea este investigarea (manifestarea nevoii de studiere minuţioasă a unei anumite sarcini didactice pentru a descoperi ceva) în jocul matematic „Descoperă regula şi continuă". sub forma unor jocuri matematice. apoi să reprezinte grafic rezultatele: Calificativul Număr elevi I 1 S 2 B 7 FB 8 75 . în cazul în care nu reuşeşte. angajarea în rezolvarea sarcinilor didactice din revistele „Matematică aplicată Cangurul".matematică. Elevii sunt solicitaţi să completeze tabelul. intervine învăţătorul. manifestată prin acţiuni selectate şi orientate spre rezolvarea sarcinilor cu conţinut matematic de către ceilalţi elevi. După o evaluare la matematică.T2 T2 = S – T1 Explorarea este privită ca o metodă de învăţare ce asigură trăinicie cunoştinţelor. prin manifestarea curiozităţii. Consider că activitatea de explorare nu trebuie făcută pe exerciţiu-joc de acelaşi tip cu precedentul deoarece scade valoarea formativă a acestuia. caută regula pentru a putea continua. s-au prezentat rezultatele elevilor într-un tabel nominal. dar în mică măsură pentru ca intensitatea investigării să nu scadă prea mult. elevii descoperă regula de aflare a necunoscutei şi o scriu folosind simbolurile: S = T1 + T2 T 1 = S . fiecare elev cu calificativul obţinut. şcolarul mic se angajează în explorare (manifestarea nevoii de căutare şi dobândire de noi cunoştinţe pentru a lămuri o situaţie problemă). din culegerile de jocuri publicate. elevul studiază cu atenţie numerele date.

IV. elevul raportează o mărime la o unitate de măsură dată. Ca activităţi de învăţare se folosesc: • exerciţii-joc de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului „Sunt cam . Aproximarea se caracterizează prin manifestarea nevoii de a stabili valoarea apropiată a unui număr. Cu mărimile de acelaşi fel.. • • jocuri de estimare a numărului obiectelor din mediul cotidian („Cred că are. în jocurile matematice „Compară-le!". valori pe baza unor date incomplete)...". înmulţire. şcolarii mici realizează acţiunea de comparare (stabilirea asemănărilor şi deosebirilor). exerciţii-joc de măsurare a capacităţii şi masei unor obiecte.."). programa prevede noţiunea de estimare {evaluarea cu aproximaţie a unei mărimi. numărul elevilor cu B şi FB este semnificativ mai mare decât numărul celor cu I şi 76 . Din exemplele date reiese caracterul practic aplicativ al matematicii1 folosindu-se exerciţii-joc şi jocuri didactice cu valenţe formative deosebite.. „Se deosebesc prin .. S-au făcut interpretări de genul: • • S. a unor obiecte."). numărul elevilor cu FB este dublul celor cu B.. scădere."). • exerciţiu-joc de estimare a rezultatului unei operaţii cu numere folosind rotunjiri la sute sau zeci ale numerelor date („Cred că rezultatul este . exerciţii-joc de măsurare a duratei.. „Are cam . împărţire („Este .. a unei mărimi."... La clasele I . exerciţiu-joc de verificare cu ajutorul obiectelor a operaţiilor mentale de adunare." În situaţia în care. Pentru acest lucru se utilizează: • • • exerciţii-joc de măsurare cu unităţi nestandardizate şi standardizate."... „Se aseamănă prin ..Fiecare coloană dreptunghiulară reprezintă o mulţime de elevi care au acelaşi calificativ. înseamnă că realizează măsurarea acelei mărimi.

generată de trebuinţe. La clasa a IV-a. nu în situaţii diverse. completarea şi prelucrarea unor date culese din diverse domenii. experienţa la clasă ne învaţă că jocul didactic satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului. cel puţin.Abordarea interdisciplinară a matematicii conduce la diminuarea supraîncărcării elevilor. Materialele de specialitate. accentul cade pe formarea şi dezvoltarea capacităţilor mintale şi atitudinilor în baza unei cantităţi de informaţie mai redusă. Formarea competenţelor de bază este o ocazie de a-i pregăti pe elevi pentru a se descurca în împrejurări neprevăzute de manuale prin conexiuni şi structurări de informaţii. Utilizarea jocurilor didactice matematice presupune o antrenare plenară a personalităţii elevilor. • simularea efectuării unor operaţiuni bancare. 3. utilizarea expresiilor: cel mult. Rolul învăţătorului în pregătirea. a operatorilor logici: şi. constatărilor. • formulări de predicţii bazate pe experienţe. prin jocul matematic. etc. sau. • transpunerea unor enunţuri simple din limbaj matematic simbolic în limbaj cotidian şi invers. formularea de probleme folosind datele culese în urma măsurătorilor. afective şi volitive. a componentelor intelectuale. compararea duratelor unor activităţi. tendinţe specifice şcolarului mic. dorinţe. elevii sunt invitaţi să observe reprezentarea obţinută în urma sondajului făcut pentru a se stabili ce teme preferă pentru lectura suplimentară şi să completeze propoziţiile alăturate în jocul „De-a fracţia". Ca activităţi de învăţare. în viziune interdisciplinară se folosesc: • • • • ordonarea cronologică a unor date. evenimente. conducerea şi îndrumarea jocului didactic matematic „Dascălul adevărat este făclia care se stinge luminând” (Ion Drăgan) 77 . iar valoarea sa formativă răspunde cerinţelor actuale.4.

dacă vechiul conţinut nu este însuşit temeinic. Învăţătorului i se cere o bună pregătire psio-pedagogică. ştiinţifică şi metodică. Eficienţa jocului didactic matematic depinde de felul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent. interesul. Practica demonstrează că în şcoala primară jocul nu poate fi în afara preocupărilor învăţătorului de a se perfecţiona sub aspect metodologic. de cunoştinţele existente. de către învăţător cu răbdare. pregătirea. Pentru o abordare cât mai completă şi cât mai convingătoare a instruirii şcolarilor mici în spiritul jocului se înţelege că acesta trebuie să-şi găsească aplicabilitate în lecţii. În utilizarea jocurilor didactice cu conţinut matematic se va ţine seama de particularităţile de vârstă ale elevilor.Jocul fiind o activitate importantă în evoluţia psihică a copilului. de priceperea şi de spiritul de creativitate reflectate în materialul didactic folosit. indicaţii. fără a stingheri spontaneitatea şi a frâna iniţiativa în acţiune a copilului. de felul în care ştie să folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări şi răspunsuri. Jocul didactic poate fi implicat în elaborarea strategiilor instruirii organizate la şcolarul mic. tact. în jurul căreia gravitează întreaga teorie a instruirii de tip şcolar. Dacă şcolarii mici sunt puşi în situaţia de a rezolva anumite sarcini didactice în spiritul jocului. nu se va trece la un conţinut nou. Astfel. jocul nu apare ca o joacă. aprecieri. organizarea şi desfăşurarea lui metodică sub directa conducere şi îndrumare a învăţătorului. 78 . ci ca o modalitate ingenioasă de stimulare a activităţii de învăţare. Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea. Sintagma „măiestrie pedagogică" încorporează în ea şi ceea ce înseamnă promovarea spiritului jocului în procesul instruirii. prin dozarea efortului în funcţie de vârstă. Numai printr-o bună organizare. jocurile didactice pot conduce la obţinerea unor bune rezultate în însuşirea noţiunilor la matematică. se activizează motivaţia intrinsecă. explicaţii. pentru a-1 ajuta să eficientizeze lecţia prin alegerea celor mai adecvate metode. spirit inventiv. plăcerea. conducerea şi îndrumarea pedagogică de calitate a acestuia. se impune ca sarcină de prim ordin. Instruirea în spiritul jocului este o orientare metodologică importantă. Cel mai important lucru este acela de a crea o atmosferă de joc pentru buna desfăşurare a demersului didactic în aşa măsură încât atunci când elevii aud clopoţelul să le pară rău că s-a terminat lecţia.

a structurii sale. pregătirea jocului didactic. alegerea unei strategii de conducere potrivită. 3. 5. asigurarea unei atmosfere prielnice pentru joc. 1 Neagu. studierea atentă a conţinutului acestuia. mijloace de învăţământ etc.). stabilirea modului în care se vor fructifica rezultatele. Pregătirea jocului didactic presupune: O bună proiectare a jocului trebuie să ţină seama de: Obiectivele operaţionale oferă posibilitatea alegerii corecte a conţinutului jocului şi solicitării precise a capacităţilor de învăţare necesare atingerii lor. Resursele educaţionale se referă la: • • resurse materiale (material didactic. Op. stimularea elevilor în vederea participării active la joc. respectarea momentelor jocului didactic. potrivirea momentului când trebuie folosit. 79 .Se poate spune că o activitate matematică în care se foloseşte jocul didactic devine ca o situaţie problemă. C. p. introducerea altor controlul rezolvării sarcinilor şi evaluarea finală. elaborarea proiectului jocului didactic. organizarea judicioasă a acestuia.. atitudini etc. 97. iar rezolvarea ei se găseşte în pregătirea minuţioasă a activităţii: alegerea jocului didactic potrivit. cit. resurse psihologice (disponibilităţile elevului): capacităţi intelectuale. respectarea ritmului jocului. M. identificarea obiectivelor (în ce scop voi face?) selectarea conţinuturilor (Ce voi face?) analiza resurselor (Cu ce voi face?) stabilirea sarcinilor de învăţare (Cum voi face?) stabilirea instrumentelor de evaluare (Cât s-a realizat?) variante de joc). 4. pregătirea materialului didactic (confecţionarea sau procurarea lui). 2. Petrovici. Pentru buna desfăşurare a jocului se au în vedere cerinţele1: • • • • • • • • • • • 1. varietatea elementelor de joc (complicarea jocului. aptitudini. a materialului corespunzător.

reaşezarea mobilierului în vederea rezolvării optime a sarcinii.moment cheie în desfăşurarea ce vizează: înţelegerea sarcinii (sarcina să fie accesibilă. • 5. echipă. El constă în . O altă cerinţă pentru buna desfăşurare a jocului o constituie respectarea momentelor jocului didactic: 1. 6. fixarea regulilor (când acţiunea este mai complexă sau când elevii au o executarea jocului începe la semnalul conducătorului jocului. se desfăşoară într-un anumit ritm pentru că timpul este limitat. inventivitatea elevilor.frumos colorat. 80 .). cu elemente clare şi uşor de recunoscut). introducerea în joc (se face în funcţie de tema jocului. evitându-se monotonia. sau prin prezentarea materialului ori enunţând direct titlul jocului).. 3. ghicitori cu privire la titlul jocului sau la materialul folosit. 2.. este stimulată iniţiativa. capacitate mai redusă de înţelegere). povestire. prezentarea conţinutului jocului (principiul succesiunii şi al curiozitatea copilului. fie printr-o descriere deschisă cu efect motivator. atrăgător. să trezească interesul). să incite precizarea regulilor jocului.Organizarea jocului didactic are o influenţă favorabilă asupra ritmului de desfăşurare a acestuia. asupra realizării cu succes a scopului propus şi necesită o serie de măsuri: • • • împărţirea elevilor în funcţie de acţiunea jocului. se menţine atmosfera de joc. axat pe obiectivele organiza jocul. urmărite şi pe modul de mânuire corectă a acestuia . fie prin expunere. distribuirea materialului necesar desfăşurării jocului (de regulă. • • • • precizarea sarcinilor conducătorului de joc. anunţarea titlului jocului şi a obiectivelor (cât mai sintetic: Astăzi vom prezentarea materialului didactic (cât mai explicit. 4. explicarea jocului . elevii cooperează (în grup.. atractivă. la începutul activităţii de joc pentru a facilita înţelegerea explicaţiilor învăţătorului referitoare la desfăşurarea jocului).. • • • gradării). pereche) sau lucrează independent.

Învăţătorul oferă libertate copiilor în timpul jocului pentru a spori rolul formativ pe care acesta îl deţine în diferitele moduri de desfăşurare a unei lecţii de matematică. sarcina didactică este complicată. Sunt situaţii când pe parcursul jocului pot interveni elemente noi de genul: • • • • • autoconducera jocului (ei organizează).cel care găseşte primul rezultatul corect este conducătorul jocului. desemnează câştigătorii). .Care este semnul adunării? . Învăţătorul trebuie să cunoască nivelul de pregătire al copiilor. Prezentarea materialului didactic .o planşă cu numerele ce trebuie Explicarea jocului .sarcina didactică: adunaţi numerele de aceeaşi culoare şi găsiţi suma lor printre numerele date.să adunăm numere. ce comportament au avut copiii. se pot introduce materiale noi. să ţină cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora. materialul didactic este schimbat între ei. Introducere în joc. cum s-au executat sarcinile primite. Ilustrez succesiunea momentelor şi modul de desfăşurare a jocului „Să adunăm": 1. 4.introducerea de noi variante sau a unor materiale noi. modul în care respectă regulile. rezolvă sarcinile jocului. autocorectarea sau corectarea în grup. face recomandări individuale sau colective.să găsim suma potrivită 3. complicarea jocului . încheierea jocului (învăţătorul formulează concluzii şi aprecieri cu privire la modul în care s-a desfăşurat jocul.Ce operaţie se potriveşte sintagmei „cu atât mai mult"? 2.Ce operaţii cunoaşteţi? .• se urmăreşte comportarea elevilor. 81 adunate. . 8. . 7. • se poartă discuţia: . Anunţarea titlului şi a activităţilor • Se scrie pe tablă titlul jocului şi se anunţă obiectivele: . să dea dovadă de capacitate empatică pentru a putea organiza şi desfăşura activităţi ludice cu succes. în ce măsură s-au respectat regulile jocului.

evaluaţi. sunt observaţi. de a ajuta copiii să-şi clarifice scopul şi rolul urmărit.învăţătorul este participant direct uşurinţă.o îndrumare din interiorul jocului . Modalităţile de îndrumare a jocului pot fi clasificate în funcţie de poziţia învăţătorului faţă de joc: . Încheierea jocului Sunt evidenţiaţi şi recompensaţi câştigătorii. Jocul se poate complica prin rezolvarea sarcinii: scrie rezultatele obţinute în ordine descrescătoare: . când sunt bine pregătite şi îndrumate sistematic. Se fac aprecieri asupra comportamentului elevilor în timpul lucrului şi se fac recomandări individuale şi colective. iar copilul asimilează sugestia adultului cu 15 22 40 4 27 74 31 35 2 12 35 11 3 0 40 99 82 . la joc. Pentru a antrena în joc cât mai mulţi elevi se va da suficient timp de gândire şi vor fi întrebaţi mereu alţi elevi. .elevii lucrează în perechi. corectaţi. elevii lucrează independent. dă semnalul noul conducător. îndrumaţi. Practica demonstrează că diferite forme de activitate educativă dobândesc eficienţa maximă atunci când corespund posibilităţilor reale ale copiilor.începe la semnalul dat de învăţător.5. deoarece rezultatele adunărilor date spre efectuare pot fi găsite de mai mulţi elevi ai clasei. de destindere. când satisfac nevoile spirituale de cunoaştere. Rolul învăţătorului este acela de a contribui la orientarea şi coordonarea jocului. este desemnat conducătorul după prima sumă corectă. Executarea . 6.o îndrumare din exterior prin menţinerea relaţiei educator educat.

s-au folosit 5 jocuri didactice (sarcinile didactice sunt itemi tip pereche. scrierea.1 Stabileşte corespondenţa între scrierea cu cifre şi cea cu litere.Intervenţia învăţătorului în jocul copilului determină transformarea jocului simplu în joc complex.. „Cred că este . În munca de îndrumare. Învăţătorului îi revine sarcina de a alege şi ai învăţa pe elevi jocuri cât mai utile. „Stabileşte corespondenţa" 1. se pot verifica printr-o analiză de itemi dacă sunt corespunzătoare pentru elevi. La clasa a III-a. Pentru învăţător. 2 Găseşte pentru fiecare cerinţă din coloana A. A 81 58 17 93 20 2. în evaluarea sumativă la citirea. Prin atitudinea şi comportarea sa.. compunerea şi descompunerea numerelor mai mici ca 100. 1. numărul corespunzător din coloana B. compararea. dragostea şi exigenţa faţă de copil se împletesc organic cu respectul pentru tot ce face şi creează copilul. „Atenţie la semnificaţie" I. jocul didactic are un rol important şi în obţinerea feedback-ului cu privire la nivelul înţelegerii de către elevi a cunoştinţelor matematice. A cel mai mare număr de două cifre cel mai mic număr de două cifre cel mai mare număr par de două cifre identice cel mai mic număr impar de două cifre identice B 99 11 88 12 10 89 B cincizeci şi opt douăzeci optzeci şi unu nouăzeci şi trei 3." 83 . de a le conduce cu tact până când se vor forma conducători chiar dintre elevi. învăţătorul constituie un exemplu demn de urmat pentru copil. având liste inegale ca lungime). Sarcinile jocurilor didactice se pot adapta nivelului de pregătire al clasei.

„Aproximează" B 74+17 63+35 23+56 coloana B. 5 Estimează suma şi diferenţa numerelor date în coloana B pentru calculele din colana A A 53+27 94-28 89-41 B 60 50 80 70 Itemii sunt dihotomici. 1. 84 .1. „Cred că rezultatul este .4 Uneşte cu o săgeată fiecare număr din coloana A cu un număr aproximat din A 23 48 86 55 B 50 90 20 coloana B." I. pentru fiecare item rezolvat corect se acordă un punct. iar pentru cel rezolvat incorect se acordă zero puncte...3 Uneşte cu o linie fiecare rezultat din coloana A cu operaţia corespunzătoare din A 53 79 91 98 4. 5.

Analiza itemilor: Subiectul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total puncte Itemul 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 Itemul 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 Itemul 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 Itemul 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 12 Itemul 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9 Scor total 5 3 2 5 4 3 1 2 2 5 5 4 2 3 3 5 3 3 Calculează indicele de dificultate (pentru calitatea itemilor) după formula: 85 .

5 şi 0. iar cei care au obţinut scorul cel mai mic sunt elevii cei mai slabi 86 . calculez indicele de discriminare (Di) după formula: Di = Pi+ . Este prea uşor. 2. 4.Concluzii: Itemii 1. Cu 5 puncte sunt elevii care au obţinut scorul cel mai mare şi fac parte din grupul superior.Pi_ Subiecţii foarte buni sunt departajaţi de cei foarte slabi. 5 sunt bine aleşi (valoarea indicilor PI. valoarea lui P3 fiind mai mare decât 0. Itemul 3 nu este bine ales pentru nivelul clasei.75.75). P4 şi P5 este cuprinsă între 0. P2. se aleg cei 27% dintre subiecţi ca fiind cei mai slabi . Pentru a elimina factorul hazard.calculez 27% din 18: => 5 elevi intră-n grupul celor mai buni (grupul superior) => 5 elevi intră-n grupul celor mai slabi (grupul inferior). Subiecţii se împart după metoda Findley: se aleg cei 27% dintre subiecţi ca fiind foarte buni.

şi fac parte din grupul inferior. Grupul superior este format din subiecţii: S1, S4, S10, S11, S16. Grupul inferior este format din subiecţii: S7, S3, S8, S9, S13. Indicele de discriminare se calculează după formula amintită Di = Pi+ - Pi- unde: Pi± sunt indicii de dificultate pentru cele două grupuri şi se calculează după formula:

Calculez Pi- pentru cei 5 subiecţi din grupul inferior cu 1,2 puncte:

87

Folosind formula Di=Pi+ - Pi- calculez indicii de discriminare: D1=P1+ - P1- = 1 – 0,2 = 0,8 ⇒ I1 are valoare foarte bună de discriminare (0,8>0,4) D2=P2+ -P2- = 1 – 0 = 1 ⇒ I2 are valoare foarte bună de discriminare (0,2>0,4) D3=P3+ -P3- = 1 – 0,8 = 0,2 ⇒ I3 are valoare scăzută de discriminare (0,2<0,4) D4=P4+ -P4- = 1 – 0,8 = 0,2 ⇒ I4 are valoare scăzută de discriminare (0,2<0,4) D5=P5+ -P5- = 1 – 0 = 1 ⇒ I5 are valoare foarte bună de discriminare (1>0,4) Valoarea indicelui de discriminare poate fi cuprinsă între -1 şi +1. Concluzii: • Tot ceea ce s-a obţinut sub 0,4 nu discriminează; se elimină itemii 3 şi 4; • Tot ceea ce s-a obţinut peste 0,4 discriminează şi rămân valabili itemii 1, 2 şi 5 Cu cât valoarea indicelui de discriminare este mai mare, cu atât discriminează mai mult între subiecţii care au un scor total ridicat faţă de cei cu un scor total scăzut; • Valoarea itemilor 1, 2 şi 5 ilustrează nivelul capacităţii de rezolvare a elevilor clasei; • Valoarea 1 la D2 şi D5 indică o proporţie mai mare a rezolvării itemilor pentru subiecţii din grupul superior; • Nu toate sarcinile jocului matematic au fost rezolvate de elevi şi de aceea trebuie să înţelegem că organizarea muncii diferenţiate, individualizate se poate porni şi de la feedback-ul astfel obţinut;

88

• Folosind jocul didactic nu înseamnă că nu ne putem aştepta şi la eşecuri (pot fi anumite lacune la care nu ne-am gândit sau nu am ales sarcina didactică cu gradul de dificultate corespunzător nivelului clasei). • Rezultatele obţinute vizează atât elevul cât şi învăţătorul.

3.5. Strategii de realizare a jocului didactic matematic în ciclul primar

„Jocul are rezonanţe psihologice importante şi atrage atenţia copilului asupra strategiilor prin care a fost obţinut (V. Şchiopii, E. Verza) Folosirea jocului matematic cere strategii de lucru bine gândite pentru a se integra organic în mersul firesc al lecţiei. În lecţie, învăţătorul va ţine seama de caracteristicile jocului didactic pentru a asigura desfăşurarea optimă a activităţii de învăţare. Proiectarea lecţiei, „act de creaţie directivat de principii didactice"2 oferă libertatea învăţătorului să inventeze secvenţe instructive în care să includă jocul didactic. Căile de organizare şi dirijare a învăţării în vederea atingerii obiectivelor sunt metodele de învăţare specifice matematicii. Acestea pot deveni procedee în cadrul jocului didactic. Jocul utilizat ca procedeu se referă la concretizarea metodei prin situaţii particulare cu scopul menţinerii atenţiei copilului, pentru evitarea şablonării situaţiei de joc. Structura activităţilor cognitiv-operaţionale specifice matematicii sub forma jocului ca metodă, ca procedeu, ca formă de organizare a lecţiei se soldează cu performanţe mai bune, cu coeficienţi crescuţi de activism şi angajare în sarcina didactică. „Predarea şi învăţarea prin joc şi jocul ca activitate, nu se suprapun ca structură şi funcţii, îmbinarea lor aduce modificări de atitudine faţă de anumite sarcini didactice".3 Folosirea denumirii jocului didactic ca laitmotiv a constituit un element antrenant pentru elevi, având efecte pozitive în realizarea obiectivelor. Luând în calcul că eficienţa unei metode depinde de modul în care declanşează la copii actele de învăţare şi de gândire prin acţiune, de măsura în care determină şi
2

Cerghit, Ioan, 1983, „Proiectarea (design-ul) lecţiei", în „Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă", E.D.P., Bucureşti, p. 61. 3 Cerghit, I., 1983, „Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă", E.D.P., Bucureşti, p. 159.

89

.9. Valoarea lui este determinată de contribuţia polivalentă în dezvoltarea capacităţii de găsire a soluţiilor. x 8. iniţiativa. a spiritului de observaţie. 90 . Sarcina didactică este formulată în aşa fel încât să-i orienteze pe elevi în selecţionarea cunoştinţelor însuşite anterior şi să le ofere puncte de reper pentru generalizarea lor. .li se dau numere de la 1 la 9 şi li se cere să efectueze 3 operaţii cunoscute pentru a obţine 100. . fie de învăţător. Învăţătorul este cel care elaborează şi comunică situaţia-problemă. folosind o singură dată fiecare număr.9. Elevul este pus în situaţia de a-şi reorganiza cunoştinţele şi deprinderile însuşite. de a le sintetiza într-o formă proprie şi eficientă.favorizează reprezentările specifice unei anumite etape de formare a noţiunii. Strategiile jocului sunt strategii euristice în care elevii îşi manifestă isteţimea. ca apoi să realizeze întărirea pozitivă sau negativă a rezultatelor obţinute. elevul dobândeşte abilităţi noi prin propriul efort intelectual.: 3. + 68. De aceea. de a selecta pe acelea de care are nevoie. . În cadrul jocului matematic a fost necesar ca îmbinarea lor să se facă pe un fond de problematizare şi să asigure o învăţare activă prin descoperire. în vederea formulării răspunsului.7. răbdarea. + 27. rolul învăţătorului este de a îndruma căutările. îndrăzneala. x 9. respectând ordinea numerelor: R: 1X2 + 34 + 56 + 7 – 8 + 9 12 + 3 – 4 + 5 + 67 + 8 + 9 (l + 2 + 3 + 4) x 5 + 67 – 8 – 9 Prin jocul de perspicacitate. iar elevul cel care o recepţionează pentru a-şi pune întrebări-problemă ca să rezolve sarcina didactică. am ales pe cele care răspund curiozităţii şi interesului elevilor. a găsirii răspunsului şi caracterul nesatisfăcător al cunoştinţelor şi tehnicilor de lucru pe care le posedă în acel moment.: 3 40. Am observat că elevii întâmpină dificultăţi mai mari în identificarea întrebărilorproblemă decât în rezolvarea situaţiei-problemă. a rapidităţii în gândire.: 11 În jocul „Şirul numerelor". Iau ca exemplu jocul „Caută o posibilitate şi continuă calculul!" cu sarcina: scrieţi şi efectuaţi exerciţiul obţinut din numerele şi semnele operaţiilor corespunzătoare: a) b) 36. Dacă prin efort propriu nu poate să depăşească dificultatea este ajutat fie de colegi. Prin problematizarea folosită în jocul matematic se provoacă în mintea elevului o situaţie conflictuală între necesitatea rezolvării unei probleme.7.: 1.

(R: 0). Prin acest tip de joc. (R: 11 + 11 + 11). copilul descoperă relaţii matematice între diferiţi termeni ca în exemplele: Un pescar întors de la pescuit. .selectarea ipotezelor plauzibile. „Ce poate 37?" (efectuează înmulţirile date. adună cifrele produsului obţinut şi spune ce ai descoperit) 3 x 37 =111 1 + 1 + 1=3 6 x 37 = 222 : 9 x 37 = 333 : 12 x 37 = 444 : 15 x 37 = 555 : 18 x 37 = 666 : 21 x 37 = 777 : 24 x 37 = 888 : 27 x 37 = 999 3.formularea ipotezelor de soluţionare a problemei. (R: 99 + ──). Într-o cameră goală intră mai multe pisici.stabilirea materialului necesar efectuării de exerciţii ce pot conduce spre descoperirea răspunsului.verificarea soluţiilor găsite. . . anunţă câţi peşti are.. care se aşează în colţurile camerei. Câte pisici au intrat în cameră. dacă fiecare pisică vede câte 3 pisici? (R: 4). în felul următor: 6 fără cap. Folosirea învăţării prin descoperire presupune: . a atenţiei voluntare.Combinaţii cu cifre" (i se cere să folosească în mod repetat o cifră dată pentru a obţine rezultatul indicat) • adunaţi 6 cifre de 1 astfel încât suma lor să fie 33. 99 • folosiţi cifra 9 de 6 ori ca să obţineţi 100. 9 fără coadă şi 8 pe jumătate. micul şcolar gustă bucuria descoperirii de cunoştinţe sau de strategii operaţionale în jocurile didactice: 1. 99 2. . Prin efort personal. iniţiativă. . „Cifre magice" • Fiecare copil va scrie pe o fişă numărul 12 345 679 91 9 + 9 + 9 = 27 .independenţă.înţelegerea sarcinii jocului.

12 345 679 x 36 = 444 444 444). În 92 .de identificare (în „Găseşte-l pe-al treilea!") . aplicând proprietăţile operaţiilor învăţate. elevul este condus la cunoaşterea şi stăpânirea algoritmului. tehnicile de lucru. + 18 + 20 = 6„Unde ai ajuns?" Scrie un număr de trei cifre Scrie la dreapta lui acelaşi număr Împarte numărul obţinut la 11 Împarte câtul la 13 Împarte noul cât la 7 La ce număr ai ajuns? (165) (165) (165. elevul îşi însuşeşte cunoştinţele. Pe calea algoritmului. „Să corectăm!") În jocul matematic algoritmul este construit pe baza unor înlănţuiri de raţionamente ce exprimă sintetic structura logică internă a rezolvării sarcinii didactice. 4 repetat de 9 ori 4 „Reconstituire" (din 6 triunghiuri dreptunghice formaţi un paralelogram.• • • Îl analizează şi descoperă şirul 1 = 9 fără 8 Li se cere să-şi aleagă o cifră din numărul scris şi s-o înmulţească cu 9 Înmulţesc numărul scris iniţial cu cel obţinut şi se analizează produsul (exemplu: aleg 4.de lucru (în „Rezolva după model!"). a) 2 + 4 + 6 + . 165) (R: (2+18)+(4+16)+(6+14)+(8+12)+20+10=5x20+10 b)l+2+3+4+5+15+16+17+18+19=(l+19)+(2+18)+(3+17)+(4+16)+(5+15)=5x20 În ciclul primar este specifică învăţarea de tip algoritmic. 4 x 9 = 36. Prin jocul didactic. În cursul activităţii de învăţare prin joc matematic se folosesc algoritmii: .de control (în „Verifică-mă!". luaţi 2 triunghiuri şi spuneţi ce-aţi descoperit) 5„Cine calculează mai repede?" Se urmăreşte ca elevii să descopere procedee de calcul rapid. . prin simpla parcurgere a unei căi deja stabilite. Găseşte în algoritmi un sprijin...

Ce te face să spui.. x 5) + ( . cit. În organizarea şi desfăşurarea jocurilor matematice se foloseşte conversaţia.. + . Conducătorul jocului îndeamnă „la efectuarea investigaţiei în sfera informaţiilor existente deja pentru a descoperi noi date". b) 343 x 5 = (300 + 40 + 3) x 5 = ( .. Ştiinţifică.. + . E.. „Strategii de predare-învăţare".. iar Ce se întâmplă dacă. gândirea elevilor este orientată spre scopul urmărit.. În jocul matematic.frontale (generală sau de ansamblu: .. + . Miron..... pentru a-i stimula în participarea activă. inversate (nedirijată. + ..p. ) = .4 În timpul jocului matematic se pot folosi întrebări ce antrenează elevii la dialog.. este număr par?).?).. + 3) = . . primită de conducător de la unul dintre 4 5 Jinga.Ed. pe verticală şi pe orizontală. p... x 5) + (3 x . ) + ( .. Istrate. Op. directe (adresată unui anume participant: .. primită de conducător de la unul dintre participanţi de releu şi de completare (un participant o adresează conducătorului.. concise ca formă.. prietenele literelor".. + 400) + (30+ .De ce .... 1992. Printr-o succesiune logică a întrebărilor. Conversaţia catehetică din cadrul jocului „Puţină matematică în vorbire" este înlocuită cu conversaţia euristică în jocul „Combinaţii cu cifre". 263 Ionescu. I.. de tipul:5 . Bucureşti.. ordonate pe linia ascendentă a efortului şi a capacităţii de înţelegere a elevilor.?) acesta o adresează unui alt participant nedirijată... 132 93 .. exprimate corect şi simplu. elevul se foloseşte de algoritmii însuşiţi pentru a înlocui literele cu cifrele de la 0 la 9 pentru ca suma să fie corect calculată: A+ BBBB BBBB BBBB ABBBB R: 2 + 9999 9999 9999 29999 Elevii fac dovada înţelegerii tehnicii de calcul în jocul „Completează şi rezolvă!" a) 135 + 423 = (100 + 30 + 5) + 400 + 20 + 3 = ( . întrebările trebuie să fie precise din punct de vedere al conţinutului..jocul „Cifrele..

de comparare (Cum sunt cele două numere?) . Polirom. variate pentru a nu interveni monotonia.?) În jocul „Ciorchinele". Consider pertinentă indicaţia „exersarea însoţită de corectură . comparare). C. În vederea respectării principiului didactic unitate dialectică dintre senzorial şi raţional. folosind exerciţiul se ţine cont de aspecte ca: . Ed. În desfăşurarea jocului didactic.. planşe se rezolvă sarcinile jocului matematic „Micul cosmonaut" în unitatea de învăţare Unităţi de măsură.de opinie (Cum este suma a două numere pare?) Se pot folosi întrebări convergente (îndeamnă la analiză. întrebări divergente (exersează gândirea pe căi originale). pentru rezolvarea sarcinii se folosesc întrebările: . de autocorectură. descriere (Care este de revenire (conducătorul o formulează ţinând cont de părerea emisă anterior de unul dintre participanţi într-un moment nepotrivit: . în măsura în care elevul stăpâneşte acţiunea"61. Pentru ca elevii să găsească un model de raţionament matematic. corectă.? Ce părere aveţi de rezultatele obţinute?). modul de folosire a materialului didactic indicat de către conducătorul jocului.de definire (Ce este scăzătorul?) .să sporească interesul şi motivaţia pentru învăţare. . 157 94 .factuale condiţia restului?) . elevii îşi formează deprinderi de muncă intelectuală.de justificare (De ce este posibil să efectuăm scăderea?) .la baza exerciţiului să stea idei clare. concepte matematice. necesar în înţelegerea sarcinii didactice a unui joc s-a folosit explicaţia (accesibilă. iar participanţii la joc pot explica modul în care au găsit soluţia. concisă). reconstituire. desene. vostru în .. precisă. Se pot explica procedee de lucru. Iaşi.exerciţiile să fie gradate progresiv. Prin exerciţii-joc.să faciliteze situaţii de învăţare. . Este regula care reiese din însăşi teoria formării de identificare.îl puteţi lămuri pe colegul 6 Cucoş..participanţi sau răspunsul este dat prin completare de alţi participanţi ... dintre concret şi abstract se utilizează demonstraţia cu ajutorul reprezentărilor grafice: scheme..Nu credeţi că . p. 1998 „Psihopedagogie". întrebări de evaluare (solicită elevilor judecăţi proprii). ...

Bontaş. principialitate.la tema „Ordinea operaţiilor cu numere naturale". p. 95 . P.. „Învăţarea în şcoală". Am observat că şcolarul mic are disponibilitatea de a lega uşor relaţii cu colegii. 7 8 Ausubel. P. ordinea efectuării celor patru operaţii. scădere şi împărţire. ordinea efectuării operaţiilor de adunare. D. a unor trăsături pozitive de caracter. „Pedagogie". Prin jocul didactic matematic se ajunge la o conduită cooperant-participativă ce presupune formarea unor deprinderi şi obişnuinţe de convieţuire în colectiv. 176. de a fi operativ în îndeplinirea sarcinilor.. consecvenţă. 4. p. Bucureşti. E. 491. Robinson.unul de la altul . ordinea efectuării operaţiilor când sunt date şi paranteze. de tipul: 1. scădere şi înmulţire. I.deprinderilor. ordonare-ascultare). ordinea efectuării operaţiilor de adunare. Bucureşti. Tema a fost împărţită în sub-teme. de a adopta o conduită disciplinată ceea ce facilitează formarea şi stabilizarea unor trăsături de voinţă şi caracter (sinceritate. Accentul a căzut pe cooperare. 2001. Ed. AH.. de a se acomoda (conducător-condus. Conduita de cooperare vizează dorinţa realizării unei activităţi comune bazată pe ajutor reciproc. altruism). În timpul jocului matematic se folosesc ca strategii de învăţare cooperarea în grup sau în echipe şi competiţia ca „formă motivaţională a afirmării de sine în care individul rivalizează cu ceilalţi"7. Fiecare sub-temă am transformat-o în sarcină didactică. În cadrul jocului matematic „Rezolvă!" am utilizat metoda grupurilor interdependente Jigsaw (mozaic) ca pe o practică a învăţării . 3. exerciţii de calcul mintal în „Rezolvă exerciţiul meu/". Competiţia ca factor motivaţional devine un impuls pentru procesul de autoeducare. 2. Se folosesc exerciţii de numărare în „Numără mai departe". exerciţii de creaţie în „Găseşte soluţii". G. acceptând ideea „îmbinării inteligenţei şi eforturilor individuale cu inteligenţele şi eforturile grupurilor"8.. D. F. Elevii lucrează în echipe într-o manieră structurată şi interactivă. autodepăşire.1981.

atunci itemii corespunzători jocurilor matematice sunt formulaţi în aşa fel încât fiecare elev să lucreze cât îi permite pregătirea sa. După ce au rezolvat sarcina „experţii" se întorc în cadrul grupului „mamă" şi le explica şi celorlalţi. dacă în verificare se începe cu ascultarea fiecărui elev de la nivelul său. Fiecare elev îşi aduce contribuţia pentru a realiza sarcina. Dificultăţile trebuie să apară gradat pentru că altfel scade interesul elevului pentru matematică. Pentru a se obţine randamentul maxim din partea fiecărui elev se diferenţiază procedeele de lucru astfel: 1. reţinând la rândul lor explicaţiile colegilor. o conduce şi o evaluează. Dacă verificarea se face în scris. Fiecare elev face parte din grupa care i se potriveşte cel mai bine (sub aspectul cooperării în învăţare).În grupurile de experţi sunt elevi cu abilităţi relativ omogene. diferenţierea verificării pregătirii elevilor (oral şi în scris) Se realizează o dispoziţie tonifiantă şi optimistă la elevi. 96 . Totul se realizează sub îndrumarea directă a învăţătorului care proiectează activitatea de realizat. înlocuieşte emulaţia între elevi cu colaborarea. Lucrul pe grupe nu înseamnă muncă în grupe de nivel.

sublinierile. Se realizează mai uşor unitatea dintre concret şi abstract. 97 comunicarea verbală.standarde de performanţă. priveşte. expozitive (prin receptare: ascultă. 3. Un rol important în realizarea jocului matematic îl au: contrastante). . săgeţile. demonstraţie (bazate pe explicaţii). deductive (prin trecerea de la noţiuni la exemple).conţinutul ştiinţific. inductive (prin trecerea de la particular la general). prin strategia motivării prin performanţe şcolare (prin ridicarea nivelului de aspiraţie privind angajarea elevilor în rezolvarea unui număr mai mare de situaţii problemă). învăţarea diferenţiată prin jocul matematic. desene. Necesitatea individualizării în activitatea din timpul jocului matematic se datorează existenţei deosebirilor dintre elevi sub raportul dezvoltării psihice. apelând la învăţător doar când au nevoie. procedeelor. formelor de grupare a elevilor.adaptarea sarcinii jocului la posibilităţile fiecărui elev. euristice (prin semidirijare. Elevii care înţeleg repede ce au de făcut lucrează singuri. Alegerea metodelor. .metode folosite. personalizarea în timpul jocului matematic . sensibilizarea elevilor la învăţarea progresiv eficientă). folosite în captarea. individualizarea .mediul psihologic.2. . culorile orientarea şi controlul atenţiei. comunicarea nonverbală. combinarea optimă dintre ele asigură eficienţa în munca şcolară. . la nivelul intereselor cognitive. Sarcina didactică este adaptată la posibilităţile aptitudinale. algoritmice (prin dirijare detaliată). materialele ilustrative (planşele. Personalizarea prin jocul matematic vizează. scheme. dintre elementele teoretice şi cele practice prin strategii imitative (bazate pe model). schemele. pot folosi şi materialul didactic. . mijloacelor didactice. asigurarea trăiniciei cunoştinţelor. fişe de lucru pentru completare. prin strategia motivării prin mărirea valenţelor afective ale activităţilor ludice (prin implicarea elevului în mai mare măsură. îndeaproape de învăţător. Ceilalţi sunt îndrumaţi. reproduce). 4.trecerea de la un joc pentru toţi la un joc pentru fiecare. la ritmul şi la stilul de învăţare al elevului. ca mijloc de sprijinire a muncii independente. prin angajare în descoperire). grafice colorate.

Dacă folosim jocul ca activitate didactică în clasele I-IV atunci copiii se vor bucura de continuitate între şcoală şi grădiniţă. de muncă independentă (de recuperare. . .distribuirea echilibrată a sarcinilor şi diferenţierea acestora (fiecare elev să se simtă util şi responsabil de ce face potrivit ritmului propriu de lucru şi posibilului volum de muncă). Folosindu-se strategiile de realizare a jocului didactic matematic cele mai adecvate.alternanţa momentelor care solicită un efort maxim cu cele relaxante. între ciclul primar şi cel gimnazial.. . elevii realizează obiectivele stabilite. Ipoteza şi obiectivele cercetării Ipoteza pe care mi-am propus să o verific în planul practic al realităţii şcolare este: dacă în învăţământul primar se concepe şi utilizează un program special de jocuri didactice atunci se va determina o creştere a performanţei şcolare.1. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND STIMULAREA ELEVILOR DIN CICLULU PRIMAR PRIN JOC DIDACTIC MATEMATIC 4. de surpriză. de uşurare a 98 .prezentarea conţinutului în maniera în care cuprinde elemente de noutate. de Capitolul IV. folosind mijloacele audio-vizuale. de consolidare.fişele dezvoltare).

proiecte. în condiţiile unor satisfacţii evidente. Metoda experimentală şi particularităţile folosirii ei 99 . În concluzie. dezvoltarea limbajului matematic. teste. ca exerciţii ale minţii. cunoaşterea şi evidenţierea valenţelor formativ-educative ale jocului didactic. utilizând jocul didactic: • • • • • • cunoaşterea nivelului de pregătire intelectuală a elevilor şi stabilirea performanţei individuale. Folosind jocul didactic matematic în activitatea de învăţare a figurilor geometrice. dacă pe parcursul orei de matematică este folosit cu regularitate jocul matematic atunci elevii îşi vor însuşi noile cunoştinţe cu facilitate. Dacă folosim jocul matematic în probele de evaluare a cunoştinţelor atunci elevii vor fi mai captivaţi şi mai interesaţi să rezolve exerciţiile prezentate sub formă de joc. În învăţarea tablei înmulţirii.2. Introducerea jocului în însăşi structura lecţiilor constituie şi un mijloc de prevenire precum şi de înlăturare a oboselii. dacă folosim jocul didactic matematic atunci elevii vor învăţa mai uşor şi într-un mod atractiv să efectueze operaţii de înmulţire prin adunare repetată şi să scadă pentru a obţine câtul unei împărţiri. elaborarea şi implementarea unor programe speciale de valorificare a jocului didactic pentru creşterea performanţelor în învăţare. Obiectivele majore pe care mi-am propus să le urmăresc vor fi reflectate şi în activităţi desfăşurate. de a construi ei înşişi jocuri noi.procesului adaptării la specificul muncii de învăţare şcolară. tablei împărţirii. culorilor. vor observa numerele care lipsesc. mai receptivi şi vor recunoaşte cu uşurinţă aceste elemente. atunci elevii vor fi mai atenţi. dezvoltarea gândirii divergente şi convergente. 4. cunoscută fiind capacitatea redusă de efort a micilor şcolari. vor manifesta nevoia de a se informa mai mult. vecinii numerelor cu un efort mai mic în aparenţă. socializarea elevilor prin utilizarea metodei lucrului în echipă. mărimilor.

am întreprins o mini . Realizat pe durata acestui capitol experimentul cuprinde evaluări (predictivă. de control).Observând efectul jocului didactic asupra motivaţiei elevilor şi eficienţa sa ca modalitate activă. un program intensiv de lucru cu elevii celor două grupe (echivalente ) de câte 18 elevi fiecare (experimental. atitudinea pe care o au în timpul jocului didactic dar şi a altor activităţi. La grupul experimental sa utilizat jocul didactic.Cauta perechea! 2.Calculează câturile şi descoperă greşeala! 24 : 4= 36 : 6 72 : 8= 64 : 8 12 : 2 : 2= 15 : 5 30 : 5 : 3= 20 : 10 3. la unitatea de învăţare . Obiectivul investigaţiei l-a constituit proiectare şi experimentarea (parţială) a câtorva jocuri didactice matematice la clasa a III-a. Evaluare predictiva 1. formarea priceperilor şi deprinderilor de lucru. elaborează soluţii originale pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.Împărţirea numerelor naturale 0-100”. Subiectele evaluărilor sunt de nivel identic. Testele mă vor ajuta să cunosc şi să pot delimita mai în amănunt cum influenţează jocul didactic obţinerea performanţei şcolare şi să surprind destul de obiectiv evoluţia şi stadiul atins de fiecare individ în parte.Calculează suma dintre jumătatea şi sfertul lui 20! 4. dacă finalizează sarcina de lucru. În aprecierea elevilor am avut în vedere descriptori de performanţă. sumativă). iar la grupul de control alte metode didactice.a) Află câtul numerelor din interiorul triunghiului! 100 . în cadrul procesului instructiv educativ. accesibilă şi plăcută de învăţare. Pe tot parcursul experimentului voi urmări modul în care elevii prezintă judecăţile.. pentru însuşirea algoritmilor.investigaţie.

calculează toate exerciţiile şi descoperă greşeala. 101 . află jumătatea. sfertul şi suma dintre ele. FB – găseşte toate perechile. – – – – – – – calculează câtul numerelor din interiorul triunghiului.verificarea tablei împărţirii. .b)Compune o problemă care să se rezolve prin operaţia efectuată . folosind exerciţiul. calculează câtul numerelor din interiorul triunghiului şi B – găseşte patru perechi. Calificativele au fost acordate astfel: S – găseşte două perechi. – calculează un exerciţiu. – află jumătatea. calculează trei exerciţii. .capacitatea de a crea o problemă simplă. calculează câtul numerelor din interiorul triunghiului. compune o problemă. află jumătatea şi sfertul. S-a urmărit: .măsura în care stăpânesc limbajul matematic.

Descoperă-le şi scrie ce obţii. . . . Calculează folosind semnificaţia terminologiei matematice: 89 : 8 = 75 : 5 = 102 . Află necunoscutele: a x 5 = 85 b x 3 = 96 2 x c = 74 5. Pentru grupul de control: 1. Pentru grupul experimental: 1. . II...Evaluare sumativă I. Calculează şi compară câturile obţinute: 42 : 2 □ 93 : 3 2...Continuă dacă poţi!” – joc didactic cu sarcina didactică: Calculează! 3x6:2x4:4= 3..Suflă vântul semnele” – joc didactic cu sarcina didactică: Găseşte semnul suflat de vânt după ce rezolvi! 36 : 3 □ 24 : 2 2. după ce vorbeşti cu ele! Din suma numerelor 18 si 32 ia câtul dintre triplul lui 6 si jumătatea lui 4. iar tu poţi afla numărul lor de fiecare dată! a x 4 = 84 5 x b = 125 396 = c x 3 5.De vorbă cu matematica” Sunt scrise patru cuvinte din limbajul matematic care te-ar putea orienta în calcul.Te rog verifică-mă!” – joc didactic cu sarcina didactică: Ajută-l pe Ionel să găsească eroarea! 66 : 2 = 32 98 : 3 = 32 42 = 82 : 2 4. . Calculează şi verifică: 77 : 7 = 4.Cât a ronţăit veveriţa?” O veveriţă a ronţăit multe alune. Efectuează respectând ordinea operaţiilor: 4x5:2x4:8= 3.

O5 – să rezolve problema. Analiza şi interpretarea rezultatelor S-au obţinut rezultatele: . O4 – să afle factorul necunoscut.Din diferenţa numerelor 91 şi 17 ia câtul dintre dublul lui 9 şi jumătatea lui 12. Descriptori de performanţă: S – calculează un cât la prima cerinţă – respectă ordinea a două operaţii pe care le efectuează – găseşte eroarea la un exerciţiu (prin probă) – află o necunoscută – rezolvă o parte din problemă B – calculează câturile şi compară – respectă ordinea a trei operaţii şi calculează – găseşte eroarea la două exerciţii (prin probă) – află două necunoscute – rezolvă problema FB – calculează câturile şi compară – respectă ordinea a patru operaţii şi calculează – găseşte eroarea la trei exerciţii (prin probă) – află trei necunoscute – rezolvă problema şi o scrie sub formă de exerciţiu 4. O2 – să calculeze respectând ordinea efectuării operaţiilor. O3 – să efectueze proba împărţirii.la evaluarea predictivă 103 . Obiective operaţionale: O1 – să calculeze şi să compare.3.

55 S 3 16. Luând în considerare gradul de realizare al obiectivelor propuse în evaluarea predictivă.11 B 7 38.la evaluarea sumativă 104 .88 B 8 44.44 FB 6 33.Grup de control Categorii Frecvenţă (fa) % (fr procente) Grup experimental Categorii Frecvenţă (fa) % (fr procente) I 2 11.66 S 2 11. .88 Am constatat că ambele clase au în componenţa lor elevi care sunt dezvoltaţi normal din punct de vedere intelectual.11 I 1 5.33 FB 7 38. am constatat că diferenţele sunt nesemnificative.

5) 3 7(7) 14 8(9) 18 Total 18 18 36 Sunt date calificative şi pot realiza histograme cu bare şi diagrame circulare (grafice tip Plăcintă) 105 .44 %) Diferenţa între rezultate este vizibilă. Realizez un plan experimental de tipul 2 x 4 utilizateVI Metode Jocul didactic Alte metode didactice I 0(0.5) 7(7) 10(9) 2(1.5) 1(0.5) 1 VI2 Performanta scolara S B FB 1(1.55 %) din grupul de control 8 elevi au FB (44. în favoarea grupului experimental. ceea ce reiese că jocul didactic are rol benefic în sporirea eficienţei lecţiei de matematică.Analizând rezultatele constat că: din grupul experimental 10 elevi au FB (55.

106 .

pe bază de calcule).Fo . o tehnică de comparaţie între cele două grupuri pentru a evidenţia diferenţele semnificative între ceea ce observăm în realitate (distribuţia reală) . (o ipoteză statistică. ce urmează să fie admisă sau respinsă.Având date neparametrice pot folosi tehnica lui X². Introduc ipoteza de nul (Ho).şi ceea ce aşteptăm din punct de vedere teoretic (distribuţia teoretică) .l) x (2 .l) = 3 x l = 3 x2 = 7. Ipoteza de la care am plecat a fost:Dacă în învăţământul primar se concepe şi utilizează un program special de jocuri didactice atunci se va determina o creştere a performanţei şcolare.Fa. • Calculez pe X² după formula: Fa se calculează prin regula de trei simplă: Calculez gradul de libertate: (numărul de coloane -1) x (numărul de rânduri -1) (4 . Nu există o legătură între metodele utilizate în orele de matematică şi performanţa şcolară a elevilor.55 107 .

=. • Compune probleme după expresia dată. Fişele de muncă independentă pot fi individuale pentru a permite evoluţia copilului în ritm propriu. • Observ că valoarea lui X este mai mare decât valoarea lui 3 (în tabel) – decât pragul de semnificaţie din tabelul dat. în funcţie de disponibilităţile fiecăruia şi de lacunele existente. Rezultă că există o legătură între utilizarea jocurilor în învăţământul primar şi performanţa şcolară a elevilor (în urma calculului de probabilitate. apoi calculează. 108 .. ! • Află factorul necunoscut: • Compune o problemă după expresiile date. • Găseşte două modalităţi de rezolvare a problemei. care au obţinut I şi S sunt antrenaţi în jocuri didactice.. Fişele exerciţiu cuprind exerciţii gradate şi adaptate pentru toţi elevii făcând referire la cunoştinţele de bază.• Urmăresc nivelul de semnificaţie pentru testul HI PĂTRAT. Am arătat că se poate demonstra eficienţa unei metode didactice în vederea utilizării ei la clasă pentru creşterea performanţei şcolare. • Schimbă întrebarea problemei şi o rezolvă. fără a mai redacta planul de rezolvare. X² este semnificativ. • Stabileşte ordinea operaţiilor. >. • Completează enunţurile . am dreptate cu privire la ipoteza formulată la început (ipoteza de cercetare). Cei care au obţinut B şi FB rezolvă sarcinile din fişele de dezvoltare de tipul: • Află necunoscuta din paranteze sau dintr-un şir de calcule. Elevii din grupul experimental şi cei din grupul de control. ipoteza de cercetare este confirmată). învăţătorului revenindu-i sarcina de a explica şi îndruma acolo unde este cazul. • Calculează şi verifică prin probă. o accept şi resping Ho (ipoteza de nul). exerciţii-joc şi exerciţii pe fişe de aprofundare cu sarcini de genul: • Calculează câtul numerelor date. • Compară câturile obţinute folosind unul din simbolurile: <. • Exprimă rezolvarea într-un singur exerciţiu.

potrivit ritmului si disponibilităţilor sale. . jocul poartă în sine germenii propriei depăşiri şi angajări pe alte planuri de acţiune. . . formarea personalităţii lor. .verificarea şi retroinformaţia asupra nivelului de însuşire a unor cunoştinţe şi deprinderi (jocul didactic îndeplinind astfel funcţia diagnostică şi prognostică asupra pregătirii elevilor).asigurarea succesului fiecărui elev. . Folosind jocul didactic se asigură: .exersarea efortului voluntar. Concluzii şi propuneri Ideea de bază ce m-a condus la abordarea prezentei teme a fost aceea a necesităţii asigurării succesului şcolar al tuturor elevilor. de plăcere. jocul determinând un continuu fond emoţional stenic.4.pregătirea elevilor pentru autoinstruire şi autoeducaţie prin influenţa decisivă a jocului în conducerea şi luarea în stăpânire a propriului comportament. potrivit posibilităţilor intelectuale în jocuri didactice cu sarcini accesibile fiecăruia. învăţarea este activitatea centrală ce solicită întreg potenţialul psihic şi fizic al copilului.dezvoltarea psihică a copiilor. .formarea unor deprinderi de muncă intelectuală. Altfel spus.4. Rezultatele obţinute depind şi de alegerea şi folosirea metodelor de lucru. Prin folosirea jocului didactic în lecţii se realizează sarcini ale procesului formativ.participarea activă a copiilor la propria formare. . . În special în clasele mici.accesibilitatea noţiunilor fundamentale matematice pentru toţi elevii. adaptarea la cerinţele mereu crescânde ale şcolii. jocul pregăteşte condiţiile pentru învăţarea activă şi pentru conduita efortului. angajându-i în realizarea sarcinilor didactice diferite ca grad de dificultate.stimularea încrederii în sine. atât al celor care întâmpină dificultăţi la învăţătură. am posibilitatea să-i antrenez. 109 .rezolvarea conflictelor între ceea ce se doreşte şi ceea ce se poate. dar care să-i solicite progresiv.motivaţia pentru învăţare prin succesele ce se înregistrează. În învăţământul primar. . cât şi obţinerea de performanţe cu cei care dovedesc posibilităţi deosebite. . Cunoscând bine elevii clasei pe care o conduc. satisfacţie.

Jocul. activitatea specifică copilăriei. elemente de joc şi material didactic). apare plictiseala. Folosirea metodelor şi procedeelor active în desfăşurarea jocurilor didactice a demonstrat că elevii sunt determinaţi să înţeleagă în mod conştient şi să aplice corect cunoştinţele în rezolvarea sarcinii didactice. am desprins ideea că acesta reprezintă un veritabil antrenament de integrare socio-morală punând problema competiţiei. în jocul didactic trebuie să se urmărească permanent menţinerea unei unităţi strânse între laturile sale componente (conţinut. nouă. legate de comportarea nesatisfăcătoare a elevilor: prea zgomotoasă. al ajustării propriului comportament cu al celorlalţi. duce cu certitudine la formarea unor deprinderi trainice. îndrumate de învăţător. În cazul în care se reia acelaşi joc de prea multe ori. originale. apariţia unor dispute. reguli. dar fără echilibrul adus de joc ea nu are eficienţă. să fie educaţi. Ne rămâne. nerespectarea regulilor. să discernem: cât. cadrelor didactice. Cerând elevilor să creeze şi ei variante de joc. acceptarea cu greu a înfrângerilor. 110 . ne ajută să-i cunoaştem natura şi năzuinţele mai bine decât orice altă activitate. proprii actului învăţării. În cadrul procesului de învăţământ. În scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele şcolare. în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărui colectiv de elevi. jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educare a copiilor şi ca procedeu didactic de realizare a obiectivelor operaţionale specifice conţinuturilor . Şcoala reprezintă mai mult decât jocul. Jocul poate constitui o manifestare a forţelor în acţiune la copil. Utilizarea unei game variate de jocuri alese cu discernământ. Eficienţa dovedită a jocului didactic nu înseamnă că această metodă exclude folosirea celorlalte metode specifice activităţilor de învăţare. Se pot semnala uneori o serie de consecinţe nedorite privind folosirea jocului.Din experienţa acumulată prin practicarea jocului didactic în activitatea instructiveducativă. Elevii ciclului primar au nevoie. Virtuţile sale formative pe tărâmul educaţiei reprezintă o certitudine. unde. Consider că numai atunci jocul îşi va dobândi întrutotul legitimitatea pe care o merită pe deplin în actul învăţării. a vieţii umane în general. când şi cum să-1 integrăm în practica predăriiînvăţării. înainte de orice. a reuşitei şi a atitudinii în faţa eşecului. sarcină didactică. se poate realiza expansiunea acestora prin adăugarea de elemente creatoare. Jocul este o permanenţă a vieţii copilului.

prin intermediul jocului didactic. . de echipă. şcolarului mic.Abordarea interdisciplinară a jocului didactic permite transferul şi rezolvarea de noi probleme ivite în jocurile didactice. • valorificarea jocurilor didactice la maximum.mobilizează resursele psihice ale copiilor.asigură participarea creatoare a elevilor în rezolvarea sarcinii didactice. sunt valorizate elementele pozitive ale fiecărui elev. în formă individuală sau de grup trebuie să se realizeze în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale şcolarilor mici. . deoarece prin acestea comunicarea încurajează pe cei timizi. M-am orientat spre jocuri ce solicită procesele psihice şi însuşiri ale personalităţii dezvoltă spiritul de întrajutorare. Consider că este necesar să acordăm jocului didactic un spaţiu larg în ansamblul metodelor destinate învăţării şcolare din considerente ca: • Jocul didactic este calea spre apariţia motivaţiei intrinseci în învăţare pentru că: . antrenează pe cei pasivi în activitatea intelectuală. . În scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării procesului predării şi învăţării cunoştinţelor la obiectele de învăţământ. • Jocul didactic este un mijloc eficient de activizare a întregii clase prin conţinutul său şi modul de desfăşurare pentru că: elementele de joc). elevii se familiarizează cu generalizări în contexte cât mai variate. Consider mai eficiente jocurile didactice orale. pe cei cu o gândire lentă. stimulează puterea de investigaţie şi cointeresare continuă (prin 111 .angajează afectiv şi atitudinal elevii. revenind pe traseul didactic cu ajustările necesare în pregătirea elevilor. dând astfel. prilejul învăţătorilor să fixeze cunoştinţele şi deprinderile corespunzătoare şi în acelaşi timp. consolidează şi dezvoltă deprinderi de muncă organizată. să realizeze feedback-ul imediat. formează. propun: • ca manualele şcolare să conţină jocuri didactice specifice fiecărui capitol din programă.stimulează interesul cognitiv al şcolarului mic.

Salzmann) 112 . nu trebuie să se facă educator“ (C. aceea de a descoperi. să asigure o temeinică pregătire pentru muncă şi viaţă a tinerei generaţii. experimenta şi promova cele mai potrivite structuri. Convinsă personal de valenţele formative ale jocului didactic cu conţinut matematic. Împreună . disponibilităţile spirituale în etapa actuală.G. cercetători . ne edificăm asupra evoluţiei şi ritmului în care progresează însuşirea cunoştinţelor matematice pe baza jocului didactic. racordarea permanentă a preocupărilor la cerinţele învăţământului actual.Analizând şi comparând rezultatele pe care le obţin elevii de la o etapă la alta.cadre didactice. „Cine nu ştie să se joace cu copiii şi este destul de nepriceput ca să creadă că acest amuzament este mai prejos de demnitatea sa. formule şi soluţii. pentru a face din şcoala românească o instituţie care să valorifice în cel mai înalt grad.avem de înfăptuit o sarcină importantă. Pentru aceasta se impune din partea tuturor învăţătorilor. alături de pasiune şi răspundere profesională. oameni de ştiinţă. am urmărit să pledez pentru necesitatea valorificării maximale a resurselor intelectuale şi moral-comportamentale ale acestei forme de activitate la clasele I – IV.

Ghid de pregătire a examenului de definitivat la matematică. E. Ausubel. Cristea. 2. ”Psihopedagogie ”Ed. E. Dăncilă. Strategii de predare-învăţare. şi Robinson. Joiţa. în . 1996. Cerghit. E. 11. Cristea. O introducere în psihogia pedagogică. Bontaş. Pedagogie. partea I. Ionescu. Al. U. 2001.. Ed. 12. Craiova. Planurile de învăţământ în . S. Edit.11/1994. P. Universităţii din Piteşti. 2002. Proiectarea – rigoare. 1992.. 3.12 / 1988. I. Iaşi 1998. M.. 7.. Asaftei.. 113 . Crişan. Editura Didactică şi Pedagogică.Revista de pedagogie” nr.. Bunescu. – Metodica predării matematice la clasele I-IV. 1983. 1991. Didactica aplicată. 2004.P.1-2/ 1993 şi nr. Cucoş. 5. 9.. Dăncilă. nr. Bucureşti. C.. S. Ed.Polirom. Editura Porto-Franco. Programele şcolare în contextul reformei. 1982. Bucureşti. V. Dinuţă. Învăţarea în şcoală. G. AH. 10.Bibliografie 1. 2003. ERCPres. 4. Ştiinţifică. 1994.. în .. Ed. Bucureşti. Caba. Bucureşti. I..Învăţământul în antecamera reformei”. Galaţi . Pedagogie generală. Bucureşti..Tribuna învăţământului”. N. I.. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. 13. Editura Didactică şi Pedagogică.D. învăţământul primar Editura Gheorghe Alexandru. Bucureşti. Bucureşti. învăţători/institutori. 8. 6. creativitate şi spontaneitate în condiţiile unui proces didactic formativ. F. – Matematică pentru bunul învăţător..

24. L. Programul de formare al profesorilor. I. Bucureşti 1988. Programe şcolare. L. Decizie şi inovaţie în învăţămân.T. Bucureşti. 16.. Pedagogie pentru definitivat. Buletinul informativ.. Bucureşti.N.. Stoica. 1994.. D. Curriculum. Editura Gheorghe Alexandru. 22. 21..P. ***M. Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ Editura Litera. activitate SNEE. şi Stoica.N. Muster. Neacşu. Consiliul Naţional pentru Curriculum. 17. Concepţii şi strategii. Editura Didactică şi Pedagogică.D. – Cum rezolvăm probleme de aritmetică Editura Transpres . Cerchez. M. 1982. 15. Craiova.lea. . 19. gradul al II. 18. Evaluare.. I. Craiova. Bucureşti. D. M. 1997. Stoica..Metodica predării matematicii la clasele I-IV.E. Jurca. 114 . gradul I şi studenţi. M . ***M. M. E. Singer. G. Bucureşti 1988. Bucureşti. ***M. Editura Scrisul Românesc.14. Psihopedagogie şcolară.N. D. 1999. Radu. Necesitate. 1985.. Editura Didactică şi Pedagogică.. Georgescu.E. Stoica. 23. Vlăsceanu. A . 1979. Învăţământul diferenţiat. Preoteasa Editura Corint. atribuţii. 20. M. Planuri – cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar coord.E. MEN.

La confecţionarea cheilor. Materialul didactic: Figuri geometrice decupate din carton sau material plastic colorat. Desfăşurarea jocului: Fiecare bancă reprezintă o căsuţă. cu figura geometrică în sus. cu ceea pe care o are cheia lui. cheile se pot schimba de mai multe ori. fie ajutat de clopoţel. triunghi). dezvoltarea atenţiei şi formarea unei atitudini disciplinate în joc. Jocul: „Ce formă ai primit?” Scopul: Fixarea reprezentărilor despre figurile geometrice: (cerc. În sala de clasă vor fi aşezate la loc vizibil imagini ale unor obiecte asemănătoare cu figurile geometrice: Cerc – cerc 115 . Învăţătorul trece printre bănci şi verifică dacă împerecherea cheie lacăt s-a făcut corect. Pe fiecare „căsuţă” se aşează un lacăt mare pe care este desenată o figură geometrică colorată. învăţătorul va avea grijă ca aceeaşi formă şi culoare să nu aibă mai mult de doi elevi. Câte un exemplu mai mare din fiecare figură pentru învăţător. Apoi cere fiecărui elev să denumească forma şi culoarea pe care o au figurile lipite pe cheia şi lacătul său. care are pe partea se sus lipită o figură geometrică de o anumită culoare. lacăte mari din carton pe care sunt desenate figuri geometrice de culori diferite. După ce şi-au găsit locul. La un semnal dat de învăţător. formarea priceperii de a compara după criteriul formei şi al culorii Material didactic: pentru fiecare copil câte o cutie confecţionată din carton. pătrat. Câştigătorii jocului vor fi cei care îşi găsesc în mod corect căsuţa şi care indică corect forma şi culoarea figurii respective. fie verbal. dreptunghi. copiii se aşează pe banca respectivă şi pun cheia alături de lacăt. Se împart copiilor cheile de carton. În timpul desfăşurării jocului. astfel încât fiecare elev să lucreze cu figuri şi culori diferite. verificarea cunoştinţelor despre culori. elevii îşi caută căsuţa care trebuie să aibă desenată pe lacăt aceeaşi figură. de aceeaşi culoare.ANEXA 1 Jocul „Caută-ţi căsuţa!” Scop: verificarea cunoştinţelor privind denumirile formelor şi culorilor predate.

116 . Variantă: Obiectul poate fi arătat cu un beţişor. Apoi va indica numele unuia dintre obiectele afişate în clasă. Una este Luna. Două mâini copilul are. care rămăsese fără figură. Acesta o primeşte. Una este Luna. învăţătorul va lua figura de la primul elev şi o va da vecinului. În timpul jocului (ambele variante) figurile se pot schimba. astfel încât schimbul să se facă rapid. elevii care au o figură asemănătoare cu obiectul indicat se vor aşeza în dreptul lui. La schimbarea scaunelor între elevi. apoi fiecare dintre aceştia va spune ce culoare are figura sa. de exemplu. fără dezordine.Batistă – pătrat Carte – dreptunghi Cravată – triunghi Desfăşurarea jocului: învăţătorul împarte elevilor figuri geometrice desenate în aşa fel ca fiecare să primească câte o figură. ultimul elev va da figura lui ultimului elev. învăţătorul va acorda atenţie bunei organizări. Astfel. Hai să zicem doi Să se facă trei Trei crai vin din depărtare Două mâini copilul are. Elevii care au figura geometrică asemănătoare (pătratul) trebuie să ridice mâna sus (figura). După ce figurile au fost schimbate între toţi elevii. Jocul se poate desfăşura în continuare. La o bătaie din palme a învăţătorului. batista. Pot fi folosite ambele variante. dar o dă mai departe de a lui (vecinului său). ANEXA 2 Una este luna Hai să zicem unu Una este luna Hai să zicem unu Să se facă doi.

Trei crai vin din depărtare Două mâini copilul are Una este Luna. Trei crai vin din depărtare. Una este Luna.Hai să zicem trei. se-ndoaie uşor Pe picior Gâtul. Desfăşurarea jocului: Copiii caută şi fac mişcările adecvate textului. scaun ar părea Cu spătarul în podea 117 . a fost un ineluş Pe deget învârtecuş Meşterul l-a rupt în două Să-i dea folosinţă nouă 4. 2. ANEXA 3 Chipul cifrelor 1. 3. parcă e un băţ Şugubăţ Poartă chipiu tras Cu cozorocul pe nas. Patru roate carul are. folosind degetele. Hai să zicem patru Să se facă cinci Cinci sunt degete la mână. vezi îi cam aşa Cum îl are lebăda. Să se facă patru Patru roate carul are.

2. lângă el. Numerele vor fi aşezate în ordine crescătoare şi descrescătoare 5. dezvoltarea atenţiei. însemnând acestuia cartonaşul său. iar elevii trebuie să găsească cartonaşele cu numerele corespunzătoare. 7 şi invers şi se precizează vecinii numărului prezent la început (6).9. pun deasupra lui cartonaşele cu cifra 5 şi sub el cel cu cifra 7.7. 6. Materialul didactic: cartonaşe pe care sunt scrise cifrele de la 0 la 9 Desfăşurarea jocului: Elevii primesc câte un cartonaş. până când elevii învaţă să numere bine. 20 sau 30.1.m. locul meu îl va lua”. Se indică de învăţător regulile de desfăşurare a jocului care constau în a număra mai departe. Cel care prinde mingea trebuie să numere mai departe până la 10. să-l aşeze pe bancă şi. se spune 6. şapte.4. Jocul: „Caută vecinii” Scop: Formarea deprinderii de număra conştient de la 0 la 10. De exemplu. va număra mai departe numerele de pe cartonaşele copiilor aflaţi în dreapta lui.d.8. ţinând seama de numărul indicat pe cartonaş. De pildă. Materialul didactic: cartonaşe cu numerele 0-10. după ce găsesc cartonaşul cu cifra 6. Dacă numără corect. 118 . învârtindu-se în joc.a. ia locul celui din mijloc.3. apoi se opresc. Desfăşurarea jocului: Învăţătorul spune un număr. opt. Acesta va trebui să iasă din cerc şi să numere mai departe începând cu numărul imediat următor celui indicat pe cartonaşul său.Şi picioarele în sus Cine oare aşa l-a pus Ş. numerele vecine. şase. dacă are numărul 5 pe cartonaşul său. Acesta va trece în mijlocul cercului. etc. Variantă: Învăţătorul aruncă mingea unui copil din cerc rostind un număr. Elevii.5. vor rosti: „Dacă ştie număra. ANEXA 4 Jocul: „Numără mai departe!” Scop: Formarea deprinderilor de a număra în concentrul 0-10. Copiii.6. Cel din mijloc se adresează unui copil din cerc (la alegere) „Numără mai departe!”. Ei sunt scoşi în faţa clasei şi aşezaţi în cerc după ordinea numerelor indicate pe cartonaşe: 0. Jocul se reia de la început. un singur elev nu va primi cartonaş.

ANEXA 5 Jocul: „Vântul a luat semnele” Subiectul: Adunări şi scăderi în concentrul 0-10. Clasa I Desfăşurarea jocului: Pe tablă se află desenate mai multe pătrate, într-o configuraţie precum cea din pagina următoare. Pătratul mai mare din mijloc va constitui punctul de plecare al jocului. În aceste pătrate sunt scrise mai multe cifre între ele nu se găsesc semnele plus sau minus, fiindcă au fost luate de vânt şi împrăştiate. Acest joc se poate folosi şi pentru alte concentre numerice, utilizând toate semnele operaţiilor aritmetice. Când elevii stăpânesc bine operaţiile aritmetice, sunt lăsaţi să stabilească singuri semnele aritmetice, fără a fi sprijiniţi cu sugestii. Li se indică doar că rezultatul final trebuie să fie egal cu cel de la care a pornit jocul.

Pentru a-i ajuta să le găsească locul, când am folosit la clasă acest joc, le-am relatat copiilor o mică întâmplare: Într-un autobuz s-au urcat la capăt de linie 5 călători. La prima staţie au mai urcat 3, iar la următoarea au coborât 2 şi aşa mai departe, până ce se ajunge la ultimul număr din ultimul pătrat, urmărindu-se direcţia indicată de săgeţi. 119

Elevii vor scrie semnele în dreptul numărului respectiv. Se orientează atenţia copiilor spre faptul că rezultatul final este egal cu numărul de la care s-a pornit jocul. Independent elevii vor scrie pe caiet coloanele de exerciţii care rezultă. Jocul: „Aşează-mă la culoarea mea!” (construire de submulţimi având drept criteriu culoarea) Scopul: sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la separarea pieselor după criteriul culorii; Materialul didactic: piese albastre, galbene şi roşii din trusa LOGI I Desfăşurarea jocului: Pentru a da coloratură jocului se pot introduce unele elemente specifice, ca de pildă chemarea copilului care va exercita sarcina stabilită de către ursuleţ sau de către piticul Barbă - Cot, etc. Pe bănci sunt trasate trei cerculeţe de culori diferite, de preferinţă cele care corespund culorilor pieselor. Învăţătorul solicită copiii să observe că „jucăriile” lor au culori diferite şi fiecare trebuie să-şi caute căsuţa ei: cele roşii la căsuţa roşie, cele galbene la căsuţa galbenă, etc. Copiii aleg piesele roşii şi le aşează în cercul roşu. Se observă că piesele rămase pe masă au două culori diferite: unele galbene şi altele albastre. După ce toate piesele galbene au fost şi ele aşezate în cercul galben, pieselor rămase le revine ultimul cerc. Se recunosc mulţimile formate şi se denumesc cu termenul corespunzător. Se cere copiilor să închidă ochii şi se schimbă între ele cele două cercuri. Copiii sunt puşi să recunoască schimbarea făcută şi jocul se repetă. La reluarea jocului, se schimbă ordinea de separare a pieselor. Copiii vor observa că, deşi piesele au aceeaşi culoare, ele diferă prin formă, mărime şi grosime. Echipele de copii trec succesiv pe la fiecare mulţime de piese pentru aşi întregii observaţiile. ANEXA 6 Jocul: „Trenul – cu o diferenţă” Scopul: sesizarea cu ajutorul conjuncţiei şi negaţiei deosebirile dintre caracteristicile a două piese între care există o singură diferenţă şi numai una (negaţia unui singur atribut); Mijloace didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, modelarea. 120

Învăţătorul anunţă jocul şi se implică în desfăşurarea lui. Se formează un tren din piesele trusei (vagoane), care trebuie să se deosebească între ele printr-o singură caracteristică. Se alege o piesă ca locomotivă, un şef de tren (conducătorul jocului), la propunerea învăţătorului se alege „locomotiva” – piesă în formă de dreptunghi – mare, gros şi albastru şi se aşează pe bancă; se explică apoi modul de lucru. Locomotivei îi vor fi ataşate vagoane; primul vagon se va deosebi de locomotivă printr-o singură caracteristică (ex. culoarea). Deci, după locomotivă se aşează piese în formă de dreptunghi, mare, gros şi roşu. Se desfăşoară apoi jocul, copiii plasează rând pe rând vagoanele, vagonul următor fiind piese în formă de pătrat, mare gros şi roşu (deosebirea: forma). Următorul poate fi piesa în formă de pătrat mic, gros, roşu (diferenţa de mărime)m următorul poate fi piesa în formă de pătrat mic, subţire şi roşu (diferenţa de grosime ş.a.m.d.). Vagoanele pot fi aşezate de o parte şi de alta a locomotivei pentru că locomotiva poate duce trenul în două părţi, înainte şi înapoi. De fiecare dată copiii subliniază acţiunea stabilind deosebirea faţă de piesa precedentă. Dacă se aşează piesa în formă de pătrat mic şi roşu după piesa în formă de pătrat mic, gros şi roşu se va motiva astfel: vagonul nu are aceeaşi grosime (negaţia), dar are aceeaşi formă, mărime şi culoare. Trenul format poate arăta astfel:

Se întâmplă la un moment dat trenul să nu mai poată fi format deoarece vagoanele existente nu pot fi ataşate la nici unul dintre capetele trenului, pentru că nu îndeplinesc condiţia cerută, în acest caz se efectuează „manevra” care are ca scop plasarea cât mai multor vagoane. După plasarea tuturor vagoanelor şeful de tren, după o ultimă „revizie” dă cale liberă trenului. În altă variantă, jocul poate fi desfăşurat între echipe, având caracter de întrecere, folosind trusa LOGI I sau trusa LOGI II. Jocul: „Găseşte jocul potrivit”. Scopul: Familiarizarea copiilor cu procedeul de a forma grupe pe baza unei însuşiri (proprietăţi caracteristice) precum şi intuirea operaţiilor cu două mulţimi (grupe care au şi

121

modelarea. După ce toate piesele sunt la locul potrivit. „aşez această piesă aici (4) pentru că este piesă în formă de triunghi nici piesă mică (complementara reuniunii) în (4)”. se execută joc de probă.obiecte comune). problematizarea. succesiunea. Se aşează o piesă în formă de triunghi. explicaţia. Problemele sunt în aşa fel formulate încât nu rămâne nici un sector vid. fiind îndrumaţi cu mult tact de învăţător. face parte din cercul roşu fiindcă este mic şi face parte din cercul verde” (1) Deci. Vor motiva. „aşez această piesă aici pentru că este mică dar nu este piesă în formă de triunghi (diferenţa în 2 )”. după caz în felul următor: „Aşez aici (1) această piesă pentru că este piesă în formă de triunghi şi piesă mică-intersecţia”. piesa este în formă de triunghi şi piesă mică (1). diferenţa şi complementara reuniunii a două grupuri. Pe bancă se aşează cele două cercuri. fiind intersectate. Mijloacele didactice: piese subţiri din trusa LOGI I. Se repetă problema de către copii până se reţin datele ei. învăţătorul explicând şi demonstrând în acelaşi timp procedeul de lucru. mic. de culoare roşie în intersecţie motivând aşezarea lui acolo: „pentru că este o piesă în formă de triunghi. avem următorul model: 122 . demonstraţia. două cercuri din sârmă colorată roşu şi verde. Se anunţă tema: „Aşează toate piesele în formă de triunghi în cercul roşu şi toate piesele mici în cercul verde!”. realizând astfel intersecţia. Se trece la instruirea materialului – se constată că toate piesele au aceeaşi grosime (sunt subţiri). Astfel copiii învaţă să recunoască intervenţia. Copiii vor aşeza pe rând piesele găsind locul potrivit. exerciţiul. Strategia didactică: conversaţia.

2. Vreţi să formaţi şi voi câte un buchet care să aibă tot atâtea flori? 123 . „Sunt toate piesele mici în cercul verde?”. jucării. Piesele pot avea simultan ambele caracteristici: exemplu sectorul 1 (intersecţia). a)Adunarea – poate fi intuită pornind de la o problemă.3) îndeplineşte condiţia de a fi piesă în formă de triunghi sau piesă mică (reuniunea). Iată acum florile culese de Irina : (Aşează alături un grup de trei flori). Material didactic: flori. Iată florile culese de Ovidiu (Aranjează pe masă un grup de patru flori). ghinde.Orice piesă care ocupă unul dintre sectoarele incluse (1. bile. Problemă: doi fraţi. iniţierea copiilor în folosirea unor procedee operatorii care să-i conducă la intuirea adunării şi scăderii (fără a folosi numerele). Ovidiu şi Irina au plecat la cules de flori. Ei se gândesc să pună la un loc florile şi să formeze astfel un buchet pe care să-l dăruiască mamei. alune. Exerciţiu – joc: „Învăţăm să socotim!” Scopul: Consolidarea deprinderilor pentru formarea mulţimilor. verificându-se prin prezentarea unuia dintre cercuri. Învăţătorul prezintă copiilor o situaţie practică. Cu ajutorul întrebărilor învăţătorul îi va ajuta pe copii în conectarea greşelilor: „sunt tot atâtea şi numai piese în formă de triunghi în cercul roşu?”.

124 . al căror sens corect nu este încă bine cunoscut copiilor. prin simboluri (cerculeţe. „egal” etc. schematic. Dacă acest proces este bine însuşit de către copii. mai târziu. În iniţierea şi desfăşurarea acestui exerciţiu – joc învăţătorul trebuie să manifeste mult tact şi multă răbdare. cu material propriu. apoi individual..) obiectele mulţimii ce se obţine ca rezultat al operaţiei. fără dificultăţi. obţinând astfel „buchetul” de flori pentru mama. În acelaşi mod se va proceda folosind mulţimile de ghinde.Nu se mai dau alte explicaţii. Copiii vor lucra în perechi. pătrate. în continuare. b)Scăderea – poate fi intuită cu ajutorul unor probleme similare. în acelaşi fel. Se va remarca faptul aceasta are „tot atâtea” câte au cules împreună cei doi. ovale. prin astfel de obiecte: buline. arătând mulţimile respective şi accentuând expresiile caracteristice „la un loc”. Dacă este cazul. să nu folosească expresii neadecvate sau inaccesibile copiilor. etc. cerculeţe. efectuarea adunării este un pas firesc. să nu anticipeze acţiunile copiilor. În final. Trebuie să evite folosirea unor termeni ca „adunarea”. rezultatul operaţiei fiind exprimat prin mulţimea formată din obiecte de acelaşi fel (cu cele date) şi. Ei vor forma o mulţime cu tot atâtea flori ca a lui Ovidiu şi. o mulţime de flori egală cu cea a Irinei. etc. etc.. sau „împreună” şi „tot atâtea”. copiii (de clasa I) trebuie să ajungă să reprezinte grafic. învăţătorul repetă enunţul problemei din ce în ce mai simplificat. alune. Prin astfel de operaţii se pregăteşte înţelegerea sensului adunării numerice chiar din stadiul în care copiilor nu le sunt cunoscute numerele.

învăţătorul trebuie să-i îndrume pe copii spre formarea unor mulţimi echipotente. Copiii mai mari pot descoperi că mulţimea vidă este diferenţa a două mulţimi echipotente. Problemă: „Copiii din clasa voastră trebuie aşezaţi la măsuţe. În astfel de situaţii trebuie evitată împărţirea cu rest. Cine vrea să aducă acest grup? Textul problemei sugerează şi modul de rezolvare: Se stabileşte mai întâi o corespondenţă între mulţimea băieţilor şi mulţimea fetiţelor. iar operaţia corespunzătoare este diferenţa dintre o mulţime şi cealaltă. „Formaţi mulţimea ca a lui Florin!”. d)Împărţirea – Similar pot fi concepute probleme de „împărţire prin cuprindere”. cea de-a doua componentă a operaţiei fiind inclusă în prima. care depăşeşte nivelul lor de înţelegere pentru început. Se stabileşte apoi în acelaşi fel o corespondenţă între această mulţime de fete şi o mulţime de băieţi aduşi de la clasa vecină. Din această operaţie va rezulta o mulţime de fetiţe care nu au corespondent în mulţimea băieţilor. apoi cu obiecte reprezentative şi. una din mulţimi este inclusă în cealaltă. câte unul de fiecare latură. trebuie să mai aducem un grup de băieţi de la clasa vecină. Corespunzătoare înţelesului ce se dă în aritmetică scăderii numerelor naturale este diferenţa a două mulţimi. În cazul scăderii. 125 . Problemă: Dănuţ are tot atâtea nuci câte are Vlăduţ şi care Iulian. aflându-se astfel echivalenţa mulţimii diferenţă. c)Înmulţirea – la clasa a III-a poate fi înţeleasă prin variate exerciţii – joc din care se poate desprinde ideea că aceasta este o adunare repetată. În toate cazurile. cu imagini. Exerciţiul – joc trebuie să continue cu obiecte uzuale. Găsiţi de câte măsuţe aveţi nevoie?” Rezolvarea problemei constă în stabilirea corespondenţei biunivoce între mulţimi de câte 4 copii şi mulţimea măsuţelor. Florin are atâtea nuci câte au aceşti copii împreună.Problemă: La noi în clasa I sunt mai puţini băieţi decât fetiţe. Împărţirea în părţi egale se rezolvă ca o scădere repetată : Problemă: Să se împartă bomboanele din pungă în mod egal pentru fiecare copil din clasă! Fiecărui copil i se atribuie iniţial câte o bomboană şi operaţia se repetă până când şi ultima bomboană a fost distribuită. Se înţelege astfel faptul că scăderea este operaţia opusă adunării. pentru a forma un joc cu perechi. în final.

copiii vor forma pe bănci numărul. etc. Jocul numărului 10 Scopul: Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la numărul 10. Din aceste beţişoare el formează cifra 1. dezvoltarea imaginaţiei.ANEXA 7 Jocul cifrei 1 Scopul: Consolidarea noţiunilor referitoare la cifra 1. Cel care termină primul este câştigătorul jocului. Materialul didactic: 6 beţişoare Desfăşurarea jocului: Din cele 6 beţişoare. De exemplu: să recite. să spună ghicitori. iar ultimul primeşte o „pedeapsă” din partea clasei. Material didactic: 10 beţişoare pentru fiecare elev didactic Desfăşurarea jocului: Fiecare elev are pe bancă 10 beţişoare. Jocul: „Câte … sunt?” 126 .

ANEXA 8 Exerciţiu – joc scris cu ajutorul figurilor geometrice: Jocul: „Cât a rezultat.Scop: formarea deprinderii de a stabili corespondenţa între cantităţi şi numere. Materialul didactic: buline. Desfăşurarea jocului: Învăţătorul prezintă 3 buline şi cere elevilor să ridice cartonaşul cu cifra corespunzătoare numărului de buline: Învăţătorul arată cifra 5 şi cere ca elevii să arate numărul de beţişoare corespunzător cifrei: Învăţătorul aşează pe flanelograf 6 pătrăţele. triunghiuri din carton. cât a rămas?” Scop: Exersarea adunării şi scăderii numerelor în concentrul de învăţat. beţişoare. flanelograf. elevii numără pătrăţelele şi arată cifra 6: Exerciţiul de mai sus se poate desfăşura şi cu ilustrate decupate care reprezintă animale sau fructe. cartonaşe de la 1 la 10. fixarea noţiunii de număr: exersarea scrierii numerelor. Aceste exerciţii sunt foarte folositoare pentru formarea noţiunii de număr. 127 . pătrăţele.

în mod individual. învăţătorul anunţă că pătrăţelele sunt popasuri. elevii desenează figura de pe tablă iar apoi cu creionul în mână urmăresc cu atenţie textul rostit de învăţător: 6 elevi au plecat în excursie. fiecare elev. obişnuirea elevilor cu munca independentă. Pe foile pregătite din timp. trece sub desen şi rezolvarea exerciţiului: 6+3= 9 9–2= 7 7 + 3 = 10 10 – 7 = 3 3+4=7 7+1=8 8–2=6 Jocul se poate efectua şi într-un concentru mai mare. formarea deprinderii de a raporta cantitatea la număr. iar pentru numărul celora care nu mai continuă excursia. Concomitent cu expunerea învăţătorului elevii notează cu creion colorat semnele potrivite (semnul plus pentru numărul celora care se alătură. trebuie să se reîntoarcă din nou la acelaşi număr (6). După aceasta. la popasul următor au rămas din ei 2 şi aşa se continuă până se ajunge la ultima căsuţă din figură. Jocul: „Un fel de domino” Scop: exersarea adunării şi scăderii. semnul minus) deoarece pe parcursul jocului numărul care urmează se adaugă sau se scade din numărul anterior.Material didactic: foi din caietul de matematică pentru toţi elevii. Materialul didactic: cartonaşe tip domine şi cu numere sau exerciţii. urmărind direcţia săgeţilor. La primul popas s-au alăturat încă 3 elevi. Desfăşurarea jocului: Învăţătorul pregăteşte pe tablă pătrăţele cu numere conform figurii următoare: Pătrăţelul cel mare (figura care poartă numărul 6 constituie punctul de plecare. Rezultatul final al jocului este numărul de la care s-a plecat. Pentru a se da exerciţiuluijoc o mai mare notă distractivă. 128 . iar cifra din aceasta reprezintă numărul excursioniştilor care se opresc sau se duc mai departe).

respectarea ordinii efectuării operaţiilor. iar pe cealaltă parte o operaţie de adunare sau scădere. Varianta a II-a O variantă mai abstractă este jocul domino cu „exerciţii de calcul”.Desfăşurarea jocului: Învăţătorul dă într-un plic fiecărui elev un număr egal de cartonaşe cu numere în aşa fel. Varianta I O variantă a acestui joc cere raportarea cantităţilor la numere. Jocul: „Racheta cu mai multe trepte” Scopul: exersarea celor patru operaţii în concentrul învăţat. La acest joc pe o parte a cartonaşelor se află un număr. Material didactic: foi din caietul de matematică pentru toţi elevii pe care este desenată o rachetă ca în modelul următor: 129 . ca o parte din elevi să aibă acelaşi fel de exerciţii. Cartonaşele tip domino cu „puncte” sunt puse pe bancă. iar sub fiecare din ele elevul aşează cartonaşele cu numere. Jocul are diferite variante şi pentru fiecare variantă se distribuie alte plicuri care conţin exerciţii potrivite variantei respective. dezvoltarea gândirii logice. Elevii care stau în aceeaşi bancă nu trebuie să primească exerciţii asemănătoare. Fiecare variantă se joacă în scopuri şi în ocazii diferite. Elevii vor combina aceste cartonaşe potrivit numerelor şi exerciţiilor trecute pe ele în aşa fel încât numărul să fie plasat deasupra sau dedesubtul operaţiei al cărei rezultat îl reprezintă. În felul acesta comparaţia şi controlarea rezultatelor merge mai departe.

Trecerea peste treapta a II-a îi aduce elevului satisfacţia de a fi considerat pilot de cursă internă. devine „pilot de elicopter”. Continuă apoi calculele din treapta a II-a.În treapta întâi elevul are de rezolvat calcule simple de adunare. Aceasta îi va da satisfacţia de a fi numit pilot de încercare. 130 . Dacă va reuşi să lucreze corect şi acest exerciţiu. pe baza căruia elevul va trebui să compună o problemă. va putea fi numit „pilot de cursă lungă”. Ultima treaptă şi cea mai dificilă va fi un exerciţiu combinat. În treapta a III-a se cere rezolvarea unor exerciţii combinate. cu paranteze mici. elevul având obligaţia de a respecta ordinea efectuării operaţiilor. scădere. Acest joc poate fi aplicat la orice clasă şi la orice temă într-o diversitate de variante. Sarcinile acestui joc sunt rezolvate alternativ cu sarcini de lucru frontale la tablă. Elevii care au rezolvat corect toate sarcinile jocului. trecând cu bine peste toate treptele. unde sunt date spre rezolvare exerciţii combinate. Dacă rezolvă corect ce i se cere. împărţire. elevul va efectua un exerciţiu combinat. Abia acum el va avea satisfacţia de a deveni pilot cunoscut. înmulţire. În treapta a patra. primesc drept recompensă numele de pilot cosmonaut şi imagini cu diferite rachete şi cosmonauţi.

8. adunate pe orizontală. Învăţătorul cere elevilor să găsească în ce aranjament vor putea fi folosite numerele date pentru a obţine pe verticală şi orizontală acelaşi rezultat. 3. 5. care le vor împărţi în nouă căsuţe şi sub ele vor scrie cifrele: 0. vor reuşi să completeze fiecare căsuţă cu numere care. Sarcina didactică: găsirea unor perechi de numere în limitele 1 – 100 care prin repetarea în anumite condiţii să dea acelaşi rezultat. Jocul începe în clasă cu numerele 1 şi 2 date de învăţător (care va linia la tablă două pătrate împărţite în câte 9 căsuţe). pe verticală sau pe diagonală. 7. Material didactic: caietele cu pătrăţele pe care vor desena pătrate pe care le vor împărţi în nouă căsuţe. de exemplu: 12. 131 . etc. Material didactic: caietele de matematică pe care vor desena trei pătrate cu latura de 6 cm. 16. 1. la care le care să găsească cât mai multe soluţii de formare a lor din trei valori.. învăţătorul le va expune regulile. 17. Dacă le vor folosi cu atenţie. 6. 6. 3. vor da suma 15. Condiţia care se pune este ca fiecare număr să fie folosit de acelaşi număr de ori. Pentru a obţine rezultate bune la această temă învăţătorul este bine să facă cu elevii unele exerciţii pregătitoare indicând anumite numere. 14. 2. 4.ANEXA 9 Jocul „Câte soluţii ai găsit? ” Sarcina didactică: efectuarea unor operaţii de adunare în limitele 1 – 20. Vor fi evidenţiaţi elevii care au găsit mai multe posibilităţi de rezolvare a sarcinii. 7. 2. După ce se anunţă faptul că tema va fi un joc. 4. Acesta le va arăta elevilor că vor avea de desenat trei pătrate cu latura de 6 cm. 5. 1. 9. 9. Iată câteva variante pentru completarea căsuţelor: „Găseşte cât mai multe soluţii!” Scopul: consolidarea deprinderilor de calcul şi dezvoltarea capacităţii de a opera cu numere în schema dată. care le vor împărţi în nouă căsuţe şi sub ele vor scrie cifrele: 0. 8.

iar elevii care au găsit cele mai multe variante vor fi evidenţiaţi. Câteva variante posibile sunt: ANEXA 10 Elevii vor lega prin linii dreptunghiurile care au aceeaşi valoare: 132 . se vor gândi şi apoi vor completa căsuţele cu numerele date conform regulilor stabilite. să dea pe verticală acelaşi rezultat ca pe orizontală. repetate de acelaşi număr de ori şi în acelaşi aranjament în pătrate asemănătoare. Verificarea se va face la tablă.La semnalul dat de învăţător. elevii vor copia desenul de pe tablă. Cele două variante posibile sunt: Se cere copiilor ca acasă să găsească şi alte numere care.

La tablă se scriu exerciţii de tipul: 18 + 18 = 36 30 + 6 = 36 40 – 4 = 36 6 x 6 = 36 9 x 4 = 36 6 x 5 + 6 = 36 133 . Fiecare concurent va compune cât mai multe exerciţii al căror rezultat va fi numărul precizat. Pentru fiecare exerciţiu corect se va acorda un punct şi un plus de două puncte fiecărui concurent care a folosit în exemplele date toate operaţiile. Sarcină didactică: compunerea de exerciţii având un rezultat dat. Întrecerea va fi câştigată de echipa care a obţinut cel mai mare punctaj.Elevii vor aranja în ordinea crescătoare a valorii următoarele numere: Jocul: „Cum se poate obţine?” Scopul: consolidarea deprinderilor de calcul oral şi scris. Exemplu: Conducătorul de joc a indicat numărul 36. Conducătorul de joc cheamă la tablă câte un reprezentant din fiecare echipă. Jocul poate fi folosit după ce elevii au învăţat înmulţirea şi împărţirea. folosind numere în limitele 20 – 100 şi operaţiile învăţate. Aprecierea se va face cu participarea clasei. Jocul se desfăşoară pe echipe. Învăţătorul va pregăti din timp câteva exemple de numere care vor putea fi obţinute folosind toate operaţiile învăţate. indicându-le câte un număr (diferit).

Se împarte clasa în două echipe. dezvoltarea atenţiei. în limitele 0 – 20. de exemplu: pătrate. Va câştiga echipa care va totaliza cele mai multe semne plus. La îndemnul învăţătorului. Jocul: „Joc cu beţişoare” Scopul: fixarea reprezentărilor despre figurile geometrice. câte un reprezentant din fiecare grupă vine în faţa clasei şi se face schimb de bileţele. Câştigă cel care a terminat primul. toţi elevii trebuie să combine beţişoarele în aşa fel încât să formeze figuri geometrice cunoscute de ei. Material didactic: 20 de beţişoare pentru fiecare elev. Material didactic: foi de hârtie şi creion pentru fiecare elev. În cazul în care se constată că rezultatul exerciţiului depăşeşte 20. Înainte de începerea jocului propriu-zis. Desfăşurarea jocului: Copiii au în faţă 20 de beţişoare. după care. iar pentru cele incorecte un minus. triunghiuri. după care va împărţi hârtia şi o va păstra în mână. Aprecierea se face cu participarea echipei adverse. acordându-se pentru răspunsurile corecte un plus.20 + 30 – 14 = 36 Jocul: „Rezolva exerciţiul meu!” 20 : 2 + 26 = 36 Scopul: consolidarea deprinderilor de calcul mintal rapid Sarcina didactică: efectuarea unor exerciţii de adunare sau de scădere. reprezentantul unei echipe desface hârtia primită de la adversarul lui. dreptunghiuri. citeşte cu voce tare exerciţiul scris şi îl rezolvă. cel care l-a scris va fi penalizat cu un minus. ANEXA 11 134 . La semnalul conducătorului de joc. fiecare elev va scrie pe foaia lui de hârtie câte un exerciţiu de adunare sau de scădere în limitele 0 – 20. executând corect figurile.

indicaţi de învăţător şi aleşi astfel încât să fie întrebaţi cât mai mulţi elevi. Se va evita ca unul sau doi copii să răspundă mereu. dreptunghi. Un elev care a dat un răspuns corect va avea dreptul să mai răspundă numai atunci când unul din 135 . Observaţie: În acest fel se pot desena şi alte figuri geometrice cunoscute de elevi (pătrat. fiind câştigător rândul care denumeşte corect cele mai multe ascunzători ale iepuraşului. câte un elev din fiecare grupă trece la tablă şi desenează câte un cerc. etc. în linie orizontală sau împrăştiate (având spaţiu suficient printre ele) la mijlocul flanelografului. triunghi. La comanda învăţătorului. Iepuraşul. recunoaşterea culorilor. Conducătorul jocului întreabă: Unde s-a ascuns iepuraşul? Elevul trebuie să răspundă: Iepuraşul s-a ascuns după pătrat (dreptunghi.) Pătratul are culoarea roşie. Jocul: „Ghiceşte unde s-a ascuns iepuraşul!” Scopul: cunoaşterea figurilor geometrice. oval. mânuit de conducător se fereşte de vânători. Elevii sunt numiţi vânători. Figurile pot fi aşezate şi într-un rând orizontal. Desfăşurarea jocului: Figurile geometrice vor fi aşezate pe flanelograf în coloană una sub alta. iar răspunsurile vor fi date de copii diferiţi. În partea dreaptă a coloanei stă un iepuraş. triunghi). Grupa care are cele mai reuşite cercuri este câştigătoare. Desfăşurarea jocului: Se împart elevii pe două grupe. Material didactic: figuri geometrice diferit colorate (pătrat. Pentru aceasta se va adresa fiecărui rând un număr egal de întrebări cu cel pus celorlalte rânduri. folosirea corectă a denumirii acestora. dreptunghi). un iepuraş decupat. fuge şi se ascunde în stânga sub una din figuri. cerc. Variantă: Jocul se poate organiza şi sub formă de concurs. Se împarte şi tabla în două părţi.Jocul: „Jocul figurilor geometrice” Scop: formarea deprinderii de a desena figuri geometrice cu creta pe tablă. iar iepuraşul într-un colţ al flanelografului.

numără în gând. Învăţătorul bate de câteva ori cu creionul în mână şi spune „roşu”. d exemplu 3 + 3.colegii lui din acelaşi rând cu el n-a ştiut să răspundă sau a răspuns greşit la solicitarea profesorului. Jocul: „Tic – Tac!” Scop: dezvoltarea percepţiei auditive şi formarea deprinderii de a stabili raportul corect între cifră şi cantitate. Membrii unei echipe sunt aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă. Elevii sunt împărţiţi în echipe cu număr egal de elevi. Acest joc se poate folosi pentru orice concentru numeric. ANEXA 12 136 . Unul dintre elevi pune prima întrebare celui din faţa sa. Elevii fixează acul ceasornicului verde în dreptul numărului corespunzător numărului de bătăi. De fiecare dată învăţătorul controlează corectitudinea aşezării bilelor sau bulinelor. Desfăşurarea jocului: Elevii au în faţă câte un ceas confecţionat din carton. 6 – 4 cât fac? Acesta trebuie să continue jocul adresându-se vecinului. Elevii ascultă atenţi. Jocul: „În lanţ” Scopul: formarea deprinderii de a opera adunări şi scăderi. acul mare de culoare roşie şi cel mic de culoare verde. formarea capacităţii de a face calcul mintal corect. de exemplu 2 + 7 cât fac? În felul acesta jocul se desfăşoară până când unul din cei întrebaţi spune un rezultat greşit ceea ce atrage după sine ruperea lanţului. celălalt pune celui din stânga o întrebare cuprinzând un exerciţiu format cu rezultatul corespunzător întrebării ce i-a fost pusă. iar apoi aşează acul indicator roşu la numărul care corespunde numărului de bătăi cu creionul în mână. Acest răspuns însă nu va fi luat în considerare la calculul rezultatelor. (Se poate juca şi cu numărătoarea mică atunci când toţi elevii au o astfel de numărătoare sau cu buline confecţionate din material plastic sau carton). Material didactic: case confecţionate din carton. Se bate din nou şi se spune „verde”. cu acele din material plastic colorate diferit. Câştigătoarea jocului estre echipa în care elevii nu au întrerupt lanţul sau aceea în care au lucrat corect mai mulţi elevi. Desfăşurarea jocului: Învăţătorul determină concentrul în cadrul căruia elevii trebuie să socotească. în aşa fel încât fiecărui copil dintr-un rând să-i corespundă un altul în celălalt rând. ca de pildă. De exemplu.

Metodele folosite au fost: povestirea. piesele vor fi aşezate în cele trei căsuţe. (piese în formă de figuri geometrice) să-şi găsească căsuţa.Jocul: „Vreau în căsuţa mea!” Prin acest joc se constituie submulţimi după criteriul formei. O căsuţă în formă de cerc. Ursuleţul roagă copiii să ajute vocile din săculeţ. apoi demonstraţia îmbinată cu explicaţia. În ultima parte copiii vin la cele trei căsuţe şi vor efectua diferite construcţii fie chiar şi în felul următor: 137 . Ca mijloace de realizare am folosit trei forme pentru delimitarea căsuţelor confecţionate din carton. demonstraţia. care a găsit un săculeţ din care se auzeau mai multe voci ce se plângeau că şi-au pierdut căsuţa. alcătuindu-se astfel cele trei grupe de obiecte (mulţimi). piesele în formă de dreptunghi în căsuţa în formă de dreptunghi. conversaţia. după modelul de mai jos: În completarea jocului ursuleţul Martinică va schimba locul a două căsuţe între ele. sistematizând cunoştinţele copiilor cu privire la gruparea figurilor geometrice după formă. exerciţiul şi observaţia. explicaţia. astfel: piesele în formă de cerc în căsuţa în formă de cerc. Utilizând metoda povestirii. copiii vor fi puşi cu mâinile la ochi şi apoi li se cere să observe modificările şi să le cerceteze. alta în formă de pătrat. La propunerea ursuleţului. Introducerea în activitate am realizat-o printr-o povestire scurtă cu ajutorul ursuleţului Martinică. alta în formă de triunghi. urmate de efectuarea exerciţiilor propuse toate piesele îşi vor găsi căsuţa. iar cele în formă de triunghi în căsuţa în formă de triunghi.

citirea şi scrierea lor. Reprezentanţii grupei A au lucrat în jumătatea stângă a tablei. A fost declarată câştigătoare echipa care a totalizat cel mai mare număr de puncte. Prima pereche de elevi a venit la tablă. Aceştia s-au străduit să scrie la tablă cât mai multe exerciţii de compunere a numărului 6. Pentru fiecare răspuns bun s-a acordat echipei respective un punct. De pildă: 138 . iar conducătorul de joc le-a indicat un număr şi le-a cerut să formuleze în scris diferite exerciţii de adunare al căror rezultat să fie egal cu numărul dat. aprecierea rezultatelor a fost făcută de elevii echipei adverse. Sarcina didactică a fost formularea şi rezolvarea unor exerciţii de compunere a numerelor în limitele 0 – 10.ANEXA 13 Jocul:”Cine ştie. după consultarea clasei câte un punct echipei adverse celei din care a făcut parte verificatorul. Pentru a menţine trează atenţia elevilor. de a dezvolta deprinderi de calcul oral şi scris. Pentru fiecare greşeală a celui care a verificat s-a acordat. scrie!” L-am folosit cu scopul de a verifica şi consolida cunoştinţele aritmetice. Exemplu: conducătorul de joc a indicat ambilor concurenţi numărul 6. După 4 minute s-a dat semnalul de încetare şi s-au făcut aprecieri. Am format grupe de câte doi elevi care au venit pe rând la joc. iar cei ai grupei B în jumătatea dreaptă.

139 . etc.1+5=6 3+3=6 4+2=6 2+2+2=6 3+1+2=6 1+1+4=6 1+2+3=6 2+1+3=6 3+2+1=6 La repetarea jocului. iar ceilalţi au repetat jocul şi nu au primit nici un punct dacă nu s-au corectat. pentru fiecare elev care a dat cele mai multe răspunsuri bune. Elevii care nu au făcut nici o greşeală au primit două puncte. 6 etc.40 m pe care l-am împărţit pe lungime în 10 părţi egale. Cei care n-au primit nici un punct au fost notaţi şi au făcut mai târziu muncă individuală. am anunţat elevii că se va acorda echipei câte un punct în plus. un dreptunghi cu dimensiunile de 2/0. 8. Acest procedeu l-am folosit şi pentru a exersa numeraţia din 2 în 2. Material didactic: fişe de muncă independente. 2 pentru a doua. ANEXA 15 Jocul: “Uneşte şi colorează” Sarcina didactică: să ordoneze crescător numerele 0 – 20. După ce am distribuit fişele şi am stabilit sarcina didactică şi regulile jocului le-am explicat că dacă vor lucra corect vor obţine un desen pe care-l vor colora frumos. Acest joc poate fi folosit şi în activităţile interdisciplinare. 9. În ultima căsuţă vor spune 10. după care se vor întoarce şi vor număra de data aceasta înapoi: 10. pentru a spori gradul de solicitare. ANEXA 14 Jocul:”Învăţăm să numărăm!” Am desenat în faţa băncilor. Jocul a fost efectuat individual şi am cerut elevilor ca păşind din căsuţă în căsuţă să numere 1 pentru prima. 7. pe podea.

Material didactic am folosit cartonaşe pe care am scris diferite litere conform figurii următoare: Pentru buna desfăşurare a jocului am pregătit clasa prezentând diferite grupe de obiecte. dar am atribuit o anumită valoare literelor: x = 10. Am sugerat elevilor că fiecare literă are valoarea 1. Jocul a fost desfăşurat pe echipe. Pentru a mări gradul de dificultate am redus timpul de observare şi cel pentru răspuns. L = 5 etc. litere simboluri şi le-am cerut să scrie sau să spună numărul lor. Am totalizat separat punctele pentru fiecare echipă notând cu un punct fiecare răspuns corect. Fiecare echipă şi-a numit un reprezentant care după ce a privit 10 secunde cartonaşul prezentat a scris la tablă rezultatul: 4 A. 9 m.ANEXA 16 Sarcina didactică a fost de a efectua operaţii de adunare cu termini convenţionali. Variantă: Am folosit acelaşi material. A = 2. 5 x. 140 . Elevii au calculat valoarea tuturor semnelor înscrise pe cartonaş şi au dat rezultatul numeric.

coada săgeţii este 8. cu diametrul de 18 cm. Am indicat numărul „4”. Material didactic: un disc cu diametrul de 50 cm colorat în galben. Pentru buna desfăşurare le-am explicat elevilor că vor scădea numărul de buline aflat în dreptul săgeţii din numărul de buline de pe discul opus. A formulat şi a scris exerciţiul de forma 4 din 8 = 4 sau 8 – 4 = 4. 5 din 1” = 4 ceea ce constituie o greşeală. În interior are lipite la distanţe egale 8 discuri mai mici. colorate în verde. săgeată mobilă. Au fost situaţii când coada săgeţii s-a îndreptat spre un număr mai mic decât cel din vârf. iar în centrul discului mare. În interiorul fiecăruia sunt lipite 8 buline maro. a îndreptat săgeata cu vârful spre el şi a observat că.ANEXA 17 Jocul: „Socoteşte cu atenţie!” Sarcina didactică: scăderea numerelor naturale în limitele 1 – 20. Dacă s-au ivit astfel de situaţii elevii au avut recomandarea să împrumute o zece adică să spună „nu 5 din 1” ci „5 din 11” = 6. Jocul a fost antrenant şi l-am desfăşurat individual. Le-am precizat elevilor că nu sunt permise intervenţiile din bancă şi că. în caz contrar vor fi penalizaţi cu un punct. Au fost evidenţiaţi toţi elevii care au formulat scris şi rezolvat corect exerciţiile. Într-o astfel de situaţie un elev a rezolvat în loc de „1 din 5. 141 . Elevul a căutat discul cu 4 buline.

ANEXA 19 Am enunţat o problemă fără a pune întrebarea la care elevii să răspundă. fie de scădere. Problemă: Dănuţ are 8 creioane din care dă Anei 3. Echipa cu cele mai bune rezultate ajunge în vârf şi ia premiul. a rezolvat mintal exerciţiul de pe scara grupei lui şi a scris rezultatul. Ce se poate întreba? Câte creioane i-au rămas lui Dănuţ? Cu câte creioane are Dănuţ mai mult decât Ana? Cu câte creioane are Ana mai puţin decât Dănuţ? În ce numere putem descompune numărul 8? 142 .ANEXA 18 Jocul: “Cine urcă scara mai repede” Sarcina didactică: efectuarea unor exerciţii de adunare şi scădere. am dat semnalul de începere a jocului. Pe ultima treaptă a fost fixat un steguleţ. S-a început jocul cu prima treaptă. A câştigat jocul acel elev care a reuşit să pună cele mai multe întrebări în legătură cu problema enunţată. uneori un timbru sau alt premiu. Numărul treptelor a fost în funcţie de numărul copiilor din grupă. Material didactic: Am desenat pe tablă două scări pe treptele cărora au fost scrise exerciţii fie de adunare. Dacă răspunsul a fost greşit îl obligă pe jucător să rezolve exerciţiul corect şi numai apoi trece mai departe. După ce-am stabilit grupele şi ordinea în care elevii vin la tablă. Răspunsul corect este încercuit cu cretă şi el dă dreptul următorului elev să vină să rezolve mai departe. Prima pereche a venit la tablă.

creatoare a elevilor. Observaţi şi completaţi: În ziua de 10 mai au fost…………vizitatori. Câte creioane albastre şi câte galbene pot fi printre cele luate?”.. iar eu am strâns foile după un timp dinainte stabilit. dezvoltarea gândirii probabilistice. Sarcina didactică: verificarea cunoştinţelor despre descompunerea unui număr întro sumă de 2 termeni. ANEXA 21 Pentru jocul „Completează! 1) Şcoala „ Gabriel Drăgan" din Nicoreşti a organizat o expoziţie la muzeul de istorie în perioada 5 – 14 mai 2008. În zilele de………. Regula jocului: elevii au scris soluţiile posibile pe o foaie de hârtie. Cei mai mulţi vizitatori au fost……………… 143 . au fost mai mult de 40 de vizitatori.Câte creioane au avut în total? Anexa 20 Problemă: „Pe o bancă sunt 14 creioane albastre şi 16 creioane galbene. Scopul: consolidarea cunoştinţelor privind adunarea numerelor. Au apărut următoarele soluţii: Pentru fiecare soluţie corectă s-a acordat un punct. Din toate acestea Ioana a luat 17 creioane. Elemente de joc: întrecerea individuală.

încât pe orizontală Să fie adevărat Cum Sandu le-a calculat. apoi completează fiecare grup de note: 2 4 doi timpi 3 4 trei timpi c 4c c 4 patru timpi ANEXA 22 Introducerea în joc se realizează prin versuri ca: Să gândiţi. Calculaţi şi vertical 144 + 7 = + 2 = 1 = = 5 + = = . să socotiţi Şi jocul să-1 isprăviţi. Completaţi.2) Găseşte numerele lipsă: 3) Compară.

Jocul didactic „Unde este greşeala?" are ca scop: dezvoltarea gândirii convergente. iar ca sarcină didactică: sesizarea şi corectarea greşelilor. Învăţătorul arată că Păcălici a trimis copiilor bilete cu exerciţii în care a strecurat greşeli pentru a-i păcăli. Ce-1 cunoaşte-ntreaga ţară Că tot râd şi tot glumesc Şi pe mulţi îi păcălesc Vă trimit prin Moş Arici În trăistuţa cu arnici. ………………………………………………………………. Ce-ar vrea să vă găsească Mai cuminţi şi mai isteţi. care are drept început şi sfârşit versuri ca Am venit la voi copii Cu o traistă fermecată Tu să încerci să scoţi din ea O problemă minunată Ce-o rezolvi cât poţi de-ndată Pentru azi atât a fost În curând veni-voi iarăşi Cu-a mea traistă cu poveşti. a capacităţii de sesizare a greşelilor. feciorul lui Păcală. Dau exemplu: Pune un 10 La 15 Eu tac. Trăistuţa cu scrisori-problemă antrenează elevii în jocul didactic „Citeşte. apoi rezolvă".Nu numai orizontal! Eu. antrenarea atenţiei şi a spiritului de observaţie. iar tu spune cât fac? Şi 50 La 20 ANEXA 23 Orizontal: 145 . Câteva scrisorele Cu mici păcăleli Căci de ce s-o ocolesc? Aş vrea să vă păcălesc Şi mă iscălesc aici Şugubăţul Păcălici. Ghicitorile-matematice sunt aşteptate în lecţie de copii.

continuaţi clasificarea completând: elevi chestionaţi. Dublul lui 121. Cel mai mic număr natural. 8 şi 2. ANEXA 24 Jocul: „De-a fracţia” • • Lecturile preferate ale elevilor sunt .. 4.. Cel mai mare număr scris cu cifrele distincte 8. 5. Nici o unitate. 5. 2. □ Predecesorul lui 8. 3x100.. 6x (2 x 5). 4. 3x10. 3. O Cel mai mic număr scris cu cifrele 9. acestea reprezentând . folosind cifra 3. □ Zero. 6 şi 4. 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Vertical 1. (7 x 10 ) + 9. 146 . □ Număr format din zeci şi unităţi. 0 şi 9. □ O sută de 9 ori. având cifrele: 4..1. Succesorul lui 3. Dublul lui 10. 2.. din numărul total de Urmărind legenda. 3.

… 3. specializarea ________INSTITUTOR________________. ……….înscris(ă) la examenul pentru obţinerea Gradului didactic I. … . ………. … … . prin prezenta. certific 147 . Basmele reprezintă. reprezintă 4.1. DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE PE PROPRIE RĂSPUNDERE Subsemnatul(a) POPA ADRIANA SORINA________________ . … Pe baza datelor completate pot formula probleme. reprezintă … . ………. 2. seria _2008-2011___. reprezintă.

că lucrarea metodico-ştiinţifică cu titlul: _____STIMULAREA CRATIVITĂŢII ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR PRIN JOC DIDACTIC MATEMATIC____________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ conducător ştiinţific ___CONF. iar preluările din diferitele surse. DR. au fost citate în lucrare. Data: __29.07 2010___ Semnătura: ________________________ 148 . UNIV. CĂBULEA LUCIA___________ este rezultatul propriilor mele activităţi de investigare teoretică şi aplicativă şi prezintă rezultatele personale obţinute în activitatea mea didactică. Prezenta lucrare nu a mai fost utilizată în alte contexte evaluative – examene sau concursuri. În realizarea lucrării am studiat doar surse bibliografice consemnate în lista bibliografică. inclusiv din alte lucrări personale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->