Light Energy Kinetic Energy Light Energy Kinetic Energy Light Energy Kinetic Energy Light Energy Kinetic

Energy Chemical Energy Heat Energy Chemical Energy Heat Energy Chemical Energy Heat Energy Chemical Energy Heat Energy Chemical Energy Electrical Energy Sound Energy Electrical Energy Sound Energy Electrical Energy Sound Energy Heat Energy Sound Energy Heat Energy Kinetic Energy Light Energy