Protocol de examinare radiologică

COLANGIOGRAFIE PE TUB KEHR Incidenţă antero-posterioara
I I

Cod PL-7.5-06RCIII Rev. 0

Scop: Procedura prezintă protocolul standard pentru explorarea radiologică a elementelor anatomice: cai biliare intra si extra hepatice, canal Wirsung, duoden. Funcţie de patologia pacientului, medicul radiolog poate aplica tehnici de examinare suplimentare, cu scopul unei diagnosticări cât mai exacte. III Prescurtări: RC = direcţia fasciculului; A-P = antero-posterior IIII Documente de referinţă: - Manualul de management al calităţii MMC LR-01, - Procedura cod P-7.5-06RCIII IVI Calitatea imaginii: radiografia este bine executată atunci când pe radiografie se evidenţiază imaginea elementelor anatomice de la cap.I; imaginea canalului coledoc trebuie să fie pe mijlocul casetei. VI Tipul instalaţiei radiologice: VII Măsuri de radioprotecţie a pacientului: se protejează pacientul cu şorţuri şi câmpuri de protecţie la radiaţii (organele radiosensibile: gonade, zona pelviană, etc) VIII Tehnica de radiografiere: Incidenţa Poziţia pacientului Axa fasciculului Diafragmare Dispozitiv Bucky Caseta Tipul filmului Antero-posterioara Pacientul : Decubit dorsal R.C. Raza centrală este perpendiculară pe casetă, intra sub rebordul costal drept pe linia medio-claviculara Diafragmare cu fascicul luminos: se diafragmează dimensiunea fasciculului strict pe zona de explorat, astfel incat pe film sa apara o margine alba neexpusa. DA Tipul:FOMEI RK-1; dimensiuni: 24cm x 30cm Kodak albastru 100(cm) ?

Distanţa DDF Filtru Greutatea (Kg) 40 75 100 120 Parametrii Kv 70 75 80 90 expunerii mAs 16 20 25 20 Doza la pacient ( mGy sau mGy * cm2 ) Developare Automată, substanţe kodak, III. Înregistrări: 1. Raportul de explorare radiologica, formular cod F-7.5-06RCIII 2. Registrul de înregistrare a pacienţilor, formular cod F-7.1-01R 3. Foaia de observaţii (dacă este internat) 4. Bilet externare (la externare) Date de identificare ale radiografiilor: Radiografiile se identifică cu următoarele date: data calendaristica, eventual ora, numele şi prenumele pacientului, nr. din registrul de înregistrare al pacientului (sau nr. foii de observaţie), tehnica de radiografiere, alte date semnificative Persoana autorizată pentru efectuarea examinării: asistent radiologie, Permis de exercitare niv.1 Persoana autorizată pentru interpretare: medic specialist radiolog, Permis de exercitare niv.II Aprobat, Vizat, Întocmit, Responsabil securitate Reprezentantul Managementului Medic radiolog, radiologică, pentru Calitate,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful