Some of ths skjltsi t8chniques, end w~ap(.i:QI'J.

described in tmc; book are dru:~geroos and' shltJuid NOT be i'riOO at hr.ir;nfJ er ,~nywhere ~e. ~ DO NOT Eilarn'l yoor~.:"91f Or aJ.yooe 61~e by tt~mg the.moves it took decades (or sOOn@:!r.:.t PIoFession8ffi>1o maatar. By ~I means, mscrnata· aoo'enjoy as rnU0'il lffl&) asywr ooct(( foo'ls is r!l381oonable.Bu plaase DO No.T ~mbu~h ypUF rif'inds or start hlJ~ling ·siJUJ:IW:en .arQU~. If you 'It"ra,"1t to I~. mor,€ about nin}i~ QF martial arts, we suggest ytiU contact a 5ChL'"Ci OF r1~'tJ in ~ur area. Neithe~ DH Publistii~ nor any o~ its ool1triburors accscpts ffiSp:jrJsibiny F<CMi damag!e·Q{ I'Ijury inc.urred ,attempting 'tecbni(1ues desctiDOO in this book.

AI i 1t~~Ir_... ~~<.I!]"i!!!d. 'Ntl iliil1l.l~rl.iils F'l1b]kaJ:i.~I· "IIi~.y l~' 'reRlrudli~. ~,tcll\£(!j.li~ 1i, l~nJ i,",,~~ .~m{:ll1!, ur 1~1~!'Ililierl! iii 3ITJ i'llrp~ 4W 1fI_f ,,~~ ~!~alis. ~1~I~io~, '11I1~~ltiCllli. pl'll1oli."tCopyiI'l2. 1'I"..k(1I iii! II~. t."!r tIL1H~]" .... 'i~iI wiLliIiI"lIJ[ Llije wFiLl~ i!,j1)1!.:'a~'11 of !~II!i :plll;:Wi~l1oer_

Pull! i~~I) !i~. Dtl P~'Mtsl1i'n§ i"w.;.

Ath~~::;;:"~·$f· ~aru:la J i~;h~l1\~. -Cl,~a-l;u~ 'il"tikro m'I-i:[(16 ~ .r"pal"! 'ww'i!l.flhr"'1111ill~.~1'Ir.11

0-·972 3 '114-6-3

L:l.[!:RAk.l Jr}l' u.JINl.J K~'.:::;;ti 'CPI J ALVG NUNl~~R ~J L 33~ L 'P.ri:nt~ in Chinil.

Prini;l::d ~&C oti~~1 :FTia~iIIg 0, .• U(I. ~ca.;; KIOOGbi O~nrr~J liirnlJri t0kai ~g~ ii;hi~ Ih.'k~~

.5;kOJ~~ J'~er C!1hill. Ml!;bL~ L10b T,.lMlul:or,; c:li'YC' \ii(lL« F.!.!.ll~

Edibiw.iru _4..:;sLs.l;anl'(;- Thbi;o ADr.1[M, Thmokn2iU N.'«g:ll, TQMDIt-o. Sru&tli:I~, Ylilki(Wado. Shin:ichlro NdnElo Pbroj~.rns:iD~[;rn~to::jb1 Sh.i:n.l~

[IJ~Js1.r~(lr: ~1lu:rni ~VII.IJILfln_l±ie

S.~doJ i:l"i&iruks. ~'6: r&a &c{Nilill~ A!;5JJD3ru;Ioo "'K.uroriQO, ,.

UC!lO Cit: 'I DUi.:U A!.a~3.lJi.oo_ K,il1ja ~fll~lLJl) a.f 1im .~~ j§i.,::-;:[

o

IN1RO,DUC'TION .... ,., ,. ,., .. ,., .. ". u •••• , •• , ••••• , ."'" , ••• , .-.41;

PHO' "l'OG' lIEN· A rnllLll €!' 6' .

',: "lfi""?lI'1iJ.li'"" I~~~'" ;, .. .;; _Ml .. ol = .. ,; ~-; ~ll ~~ = II " •• r.. 11.[1 1111 11.[1.11 11_111.11 II.

THIE BASICS

BACK liN BLUE: 'lHE UNU=O:R.M .. , ". , " "26i

THIE: ·T·QOLBOX "" ..... , ... , .... - .. - .. ; ...... e ••• , ., "":' "" ••• , ··3~)I

TAlKI1N!G THE: 1"ALK:~ e01DES AN [j S IGI~ S . , , .. - ,·36

THE, N ~NU'A WORllKOlJiT e e . , , .• , •• ". , .. , • , ..... , '4~

WALK UKE A Ni:NJA,·· , , '"' .. , .. ,., ,. ,,42

H OVE

IMEDITATIO.tNl"··'·"" " ..... " .. , ..... , ..... , .. , .. ~ .. , .... '''' ,. , .. - ··,46

:Nli NJUTSU: FIG Hl1 NG~I H~IDIINIGI!

i\N D MAKiIN 6 A GEilrAWAY.· ... , e ,. _., ,~ , .... , ••. , ..... , ,., .. fiO

;Y HO E AND AWAY

IN liNlJlA IN 'llH E HO US E; ILl fl~SJYLES OF 11~ E

DEADlLYAJfiIIlDi IINVISIBLE·,·· "." .. "., , , ... , ...... ·76

'THE NIINJ,A. DJIIEl'·,· .. , ...... ,,- , , .. ,'" ,,- ,.", .. , , ".,., .. "., ·812

.ASSASSIN 'W1ELtNIIESS' , , .. , - , , ." . 84

rR~CiKS OF THE Tf,1'ADIEi .. , , " " .. "., .. , .. , .. ·86

A FACE IN THE CROWD ,·,···,,,···· .. ,,·,··,, .. ,··,····, .. ·90

WORDS ,OIF WISDOM

11H1E WAY , .•. , .••. ' .••.• d , ,."., •• " ,. ,.,.," "., "'9.~:

iliHE NAME OF 'THE NIN\J'A,·, .. ,·" u ·,·,,··,·,····,·,·· " •• ' .. ""96

PHRASEBOOIi<""" '" , .. , .. ,., •............. , .. , .. , ' .,' ,., .. " e e '"94

[r.,ftI!)EX ., e •• ,."., •• , •• , , ••• , , •• , •• " •• , ". , .. , • , •• , ". , " • " 9:5; •

u'd ~i~ 00' 'I Iiii Ok 'tiiJal oot Ocn~]lI'l.3s. ffi1j' work with t~ Ig.s! Ninja Seot A8SDCi'atiQrl\, I\!;;U'I"IJ\I100, 'fu;iund i2I Ii'.i\ide sl,JdianD8<, bull: it has gjJ.;lel'1l me a dBE',pi9F un:de1s~3FJding !Of the lf1i1Tija iHlm-lel. But ~ mu!rt E!~r"fi!t Iit.i:;lt mueh 'Cl:f whal ~ krrro-'li "Of il'l#d,;J!W, tlhe: am «1,1 the ~nJAA, h~ (tome trern ll1ee'~rn!l;!l Jinichl Ka'ULli':.aHiri. w:ho'~ lKoo!Mil aG tM nli!i:!;~, flilnta," ~wa'k;M'fi1 is. 'litre "2:1!:st Baf.ld'o of the Koka Miil'ija S~~, ~rid I3i!teri ~lJ!tfay' the ifoll'l!'WB the precOO,as paSSed dOWn 'ki him thr~g;h the mEm1J ge1iie~~lro[i[;g;. lJ"he:se 'irm,11!£i:!lB !3J daily fi'ila-h;D--llJr FeQimen oJ rrne~'2!1 ,andI ph~al ,e)lerc~s, ,a~ -g 13i~rlm n!n1a dile'l'. wfrl,Gh ~s at it!;; QQre the s~ean cuild"rolu. W's willi'll If.srn In' lIJIiI!ndi i!"~at ! wanl 1(1 reMh lbe 'l,i,loHld wJ1rat it faa11)" meaM te be a ninja.

riO ae 'thiS" I iJ;f!pJ'l[ze .nj:,rnja m01.!Js 81iId 'WBrtahGflS, rer Ku\!"C\!\rcr'{JI, ,andl in 'ilJhE! OOUr'S:S' of FIiI¥ \fliiJirlk lilav,i3' 'liDur1ed SirrgaJ}[]!IB" Ch'ina and .AMra,traI'i2l. On 'Ihe'~e, b&!i'aI~ ! ha'if.8 oftaFli !been @!;;ke~'$t!li;;~·IQt!~t!OF!$.; M, w'WhBt dan 8113 nil'1ja1" ~~' '$eems iIl!'!@.t'QuWiao J.apt'rJ;\, iihe wtMiI !;If 'I~' 'n nr~ ~~ :tllOU~ii"i'~ '~I) iJ~ ;j]j Mrm Qf itE\Cirmrl anI" ~!lfil'e'tlf!.:ng 'II~ kara~c' er j-iJoo.. But liiirr,;a. Ii"~;'i\e' r..u, dalil iQr' I!!!v~, arid 'ihGfC', <at, WriffOrtUIiI8i1:eI!P'" IifD black "Of' bOOWfor '~IU. What I mope tb do ifll tliiris iliitrodue.tiQn is to ill!.is!tate '~be many m)(;l~'ts of tile r;rih,~, tradition,

~thtr~h the scl!aaJ. L:03:g'i~niIifQlS' oJ JlI~"*,,es!J n;;r 10' e' .ba':Jii 'Ioat ~n'1iimB; IB_, B Jtl)LiEiJtd beglo at ,(he, f'QCitS,., Theea,rliBs!: reqw~ we, htfte can ~jQu]ld ~n rae, 16 m ee iii'~' te:iCit., J'IJ.r~Mts~ Ni'$·'ho Ogl~. wil::iet'l ci3Sii;;ribG;G. ,CT. rn,e'[1 b)Oi,mll a~i O1;orncmo Hm~o t HQ is Ib-e lie 'i'ad' 00' nave $€!li"'red Utc ~o.o~~ 'figu fBi Shoook1ll 'Ia~1:Tii, w.ho 'wdiS ~ia 16 PD!Sti~, ,aIililoog 'Diiher ta!ert'ts, tlTie ,atil'iily Ibt! hear arrd arrS,'i'i\8r qlllastloM af.m1iultanef!;'I,J$l.i rroliiiJi tJ31F1 diili':arerrrrt pea.;p!e_ M: is: ih©I,J~~ 'Iio'tal ilt!e' 1I'I1r.r]a O'k!1iii®1iI0 HCi:sori ~n J'f.!ct found O~!t 'tile- '!l~O'.sli~ilrs, tii!~full'eliLcBi'J:d and PFf;,~,:rt,~i:I ihe aI1&W~S i6r ms ng·ift.. &I'" !mlE!st er "

The uinta WC!!J~(lIIi)iJ,,{I' '~o 'I.\'ait alm,'Dst: .EiliKJilis{, ~I ;000. ).!e~rs bero~ ilh~ !g<:ii[jl3d J1trI3' l!'Iol:mla1y i1ihtat tiihe¥ hBIi'E!~ l>aCilay. 11'11 the 115:t:tr !:i.enliwlrj(; J~'p.eo 'wa;!I; t'Mr~rrl 1111.0,

tut.h.!rle~rll:::e; wen 1;11 !~!Ji ~i;;li'Q~ acrQ-!;iS ,t~ c.a _ nby f'OSe 'u~ aga.l'nS1i Ilhe ,empe'l'Or, usilef1:r;ig ! n ~~[;'I!f ~ oelil"tl.JlY ,M W1lrS '~oot carne 't(;o 00 koown as the' ern Cir Wamriti .s~a'te5.

.Althitilll{lR H'ia tenBts oJ ,ni.r.rjUhiUl eh8!ngeif:l 1itt!1-e IiJ'i'Bf the cerrtul,ies., tha rrr.-i~i3!':S; -\'j,IjID~ 'Il,irrieBi Cionsiidi3"lisiJly, d:e,pendi1Ti91 on the peci'iook ';rio, deEir;ty I!Ifide~1!1d the b-r;ea;dth 0'f1 lne$e; Sl~Qnm~I1J~", we, ~$!: rQoil; t3!t 1he War:r~f1gi $tal~ era. it c"",--gs then iI.ihat 'ti;"I."e p~~lce$ ai ~"~I1Mtj !)~L1m~ elciilii'ii~ dc-ftnc:d, and WfirCfi lile ii1ii:'ljil, .as ,a d~1ililGt, loroe akln:gpitlle 'Iroeps iiiline fii3ltl, 'WBIi'Ei most aeti ... e.. Each -dsi"m\ll-.lJ .. €iF feuds.' l:om. IiEI~Bin'e€l 61. unit i[[1f .4:0 to :~O nirr.iEl, aldi1Ql!Jgiii in aarne ,C~8es. the number reedh8!dl ;BB hlgjh as. :2~t'r. Ji,ccl;l(rdilliQ te the t.;i$i<:' ,:;It: nend, the reCJur~d n-l~rnbeF oJ men woolc! be ,eall;ed UIP ;allld selvt O!JI~ be.loi;E!i b1ilinFe tJij !tl'UI'tr~h~ ,enen~~ linCc'S;, SIP~Cll fal~~· W's, ana. ooil.aI:~,jif:i""lirlI.;;S 'with, pO:5~i~1lS wriN:;oal5. WMn f~ghtirig fuij;€lke iJ,ul:, the ninja, 'kilJlk, ki ,8J:50fil, 'E'BiLtintl! a'!:i-!szi31 ilihe E!rrlE!m:.'-..Is ,c:2Istl.as ,8.lI'1d fOIr~iilii8'atib[')s_ It a' cl3!Bfle s,tubEmmrr!l' FlMisied this oMlau:ght, ,ltihey 'YJI!luJd IhMlrrrow under.n~h and! '~11I '0 n!;{rge' '!!!'II '!o w~k; h_~'>if!oC. On the'~ ,e~-e~j;I(;[de-:s, t""e~ w@I1i:'ed iMc<!:my ~I~ g~l1ps~ II'ISKIW:rg 'ti:ter (!Ires lilI da.re~c\!il' f'¢<Jits, whiefrr w.c·~ ,a:ssu;et;<!rl,~ tC} .. di!r¥ \~itn eliie units m{a tl'tEi Gr}r-er'il ~ste~s. Their \'!JCI ~ W,B;5 Dfli a .colfrtr.a.cit ilEt.siis. !3!r:lid altho!!Jgh ';ihe, 1'1iI®1iie}' !Il\as !gIlo-di" ~efll lhe D-a,tde 'WES 'O)lier Riley retumad '1m. Uli_eir 1fI!!liet '!i'III~[~ live;;l~ r;erl~ng ~F!'1ll1e$ aoo,'I:enolng ,~1iI,>e fle!d!S~

\!Vith Ua-e Il)fIiSle'~ cr 'the ,is"~ if/a. pij;ile~ w;:vs rliliatly ·FCcS'L'iCJIIM. IN'.Ot s.tJrrpiii::;i~tI', tIlhi'G CBS:satioo 01i' hOsiili~ 'tioo ..... ~I;n-'t pa:rliCl:iI~I)1' !f/elllXirnii1!dl b)" 'l!iiEi lr:1inja! -- con,sti3rn W.aF \"lBS a I u IDf,8!1fu\B :S;Ci_l!ll'C e ,ol inc D mil i3'. 1'!lZi 00 r',,;i!i'8'. rmany ber:_E1J!Ri8 'Bp:ies; f.fll" the Bal\mr.fo!ll ~Q.-vem.M1ent IJ'r ~!Od~u8JdiEl, ito; ,ti'be t;:;Q-1,J iii ibi/' $, d8J~~iiYO. ,~1iI I fJ7I;;i_;.g~ ~Jirs~ p~1Ei~t;s; lin TV ~riamas ,;1nJ;!i mOVje:s 'to th S ,cn..~. ~t, J'apafl' was, !C:h3Prgi~', ;[11[di the' r:"iinja slill IJad' tltirBFI' ,~_rt 'to plLl}1'. At,;, ifir80ii'r_i'j:'jf[~ bMante Co rmrliil:D.rJ p'ii3!I;;'Ei, !J un~iltM~r'i:[i .nirija ,:squad',s 'U8fe e.stabli::;Jill3dl, Wh,BIif

Wt.thout' Sound, Without S'meU, Witbout Name .... The Great Ni:n:Jta. in the Shadows of History

. ~

!G'{]miTfol1.dI®re 1">9")" arri'Medi in '~:$5~" th-e fIlIln-JSI were !!loI;!nt !Il itQ ,P-,),' im;;I'd,e !ifl!;: ~h!~" Ftecord$ 01 wMt 't~:t rotmd ~l!jrv1~ ID~il~~ Tl1te ninJa.. though ,;1 ~rt ~ 'tiw ~~mU'r.,"l!" 'W"Cr;c i i'l ~M rl)'i,j,i~st etass, Iii tit'S ,«,atrtiiJ ... !(l:1aa. wf~i1€:i i1ii1n'i~ ilE'illirt €iiF.:!IY,thr.,g, IDEI iliiilj'a! wEire 1oo~1 d1JIH',Ii' !Upoo as "fhosa wiiilii!ltlf~: :s>DW'1ti; mh_oillf 'Sme-II, \\'itI1UJiWl name." ,As tbis Siliilib 'BU1g~BElls" the lIlinja, whoa.a 8eCrrEil actiw;ia'8 we-re ing~me'ntEiI jQ eharJ;Qfl'ig tne' >i;:!l;Il!,!Ir$e of J~p~[1 e~e' M!;l;tQ~"~, wQuld 'fet'nallil rorever In iltIe sj1'a@''OwS',

~~fIt QJ'tHe M'fjfJl efa'(1',Bea} 1$ s~ t\tI:mWK trlit:: d,aJMfJ 'o.f' J~<L'I!I'~ mott~ii~ 'pe1liiodi, Th;8 n.s~~' g~~,smml3f7ll itum~ its. ,atf~licrJil to HilI3' ntilifarj. '8J'Eiati~1 a. natio:rnal a~ t81 J:::oJJTI1B1' 'Iba 1ii5iI\1l1IE~ .. IITopaalil F,:iOWBlB in Asia. N'D'l 's.lIIrp~,i'8ing~y,;, its oUider ~a.n'ks we,re !!iota'. e!!:I rmi?!;itl~\ ibY fGJ1'J'1!!'F :;:smUf'.::!I·, wno ,l;ie$f:)I$~ l~ 1'1111113 ~(lon!l(l!'ir <g~l1,g :arHg dirty w.o/Jt, 1U!1!nII.1te§y, 't!fLoe nii1j<) tost melt' pia¢e In ~elel&,. f1fl1lji~ lill~le 1\;)1 Ihola ffierfii 'lit! tM c i~M. 'l!iJ~ [~it1ljOl iiJfi cijtM It!ae~ irwl~ ilM,· ~unCI](.:;ide, Hlrurilifl81 to llilB~r 'i'illa..'9:es fllhe:r'13' m8iil~f' bac:.arme involw!:l ,ifii local IPdiOEi wmk. TOO::;8 'INitIo. ~ maa.telnEld :finEi ltISe' of< ~un'p=oWdeF 1l'0IW put thair $'kilJil!;!; '~~ u;e makil'1i9c lir,ewClrlli.'!;::, wh ile flIliheF.!;: wll1!h ImOW!~~e '0-1 I1Q~Jcl'1~ p'ec--arme ,d.~!:or~ ,afij'dl [pi!,!"""'" TTTtl.Ci$ t'S ~

P;;:;:dii<l:PS YOlli ilavCl !1'IGi!LFd oO"f t~~ ~10<l' ,!5~ltt!l er ·KOka S:Sr:t." 'liJii§lE at€i th~ namas of:sr:oocMi, in .!lifo!:. ju"d!) .. M I'm a :s~udE!nt 'oE' the,~ S8it:i, muol1,pf \'1I'tta1i: i have irnroiIilooEid here ~.: r.li.gjaiSlll.. Ii-IG'wave:r;, '~ba ~. ~I, is:. ~.~.I:;llly ~J k~~'n~ bio.th $~ Ih~l'Ig ,!3f'e~ actlve ~U:rifll§l 'ItJe W~f'rilR~r S,t;!lit~$' era, iN"ew .'$~ts:, $ueli1l as NoIil~g.<:i~', Nf:g:o~,'Q ,;);I:!d 'f-fOjO, ,m)!)! .l:::iBgaJ'i to aH'~r Ji~IJfI~, U1'6 i5'60 'C~, WI~8ii1 m~ i'Ynia.

, "

"!i::I!II!JiWed 'lRsir 1fiI'aiJt.iYo mriSwflS, iiif~o the Japarn,esB' run-

te$nd'c The r:oots o~'I,ga ~nd Kata $1'9 basi.e:aIE"y '~bB Siillffi8, lb1!f~ as the 'ni1lja, d'j8sp;:!e.Eil'eJi, ea.Gih phCiSEi to ~JVe ,i;fiiTerent parl~ .of nin.rl!.!il£.lJ' ..

t!'i~ltm!n:g, efilelllY !Inoes ;;I!lI~ spying '~$ ,one; II!!!ng~ ~1 no niiil'J;1, S,Wt'j[ woo!d be, ~~Me wl!~Wl ~n'"

By l-1imnzilsu Kami

taC!l'!t:ll!O huf.!O rc-Jl!f , tM 'i8i'ik'lJ:~ Il'irtja. T'hiE; n.~me i!t:s>elf d~M, ,iiil'il iL!~r.CiIl;tation\' !'IKu,," in Japanese: I1'IBSFI.6· ~l'Iilflli,:R iO!Ind u~hii" maaJils ~13\." ~ciOOr.din'g tili BIiIer~nt Ch'in~' ibe(;o;i8) IBfilila1e spiss \ti\EIFe ,koo,",rI, a'"B "'kufaJ'lI" U il!he I·kg'" rh thiiE. ca!E.i3' iild~ati)1j9 the, nine- Qr.ltllGe~ -~ ~e8!, nilJiB'!rri::;., m6l!Btflf", 8it1l:: , •• - ,~1J' '!f)e b'Qd~'. WoQ l'fIetlJ na.'ile e'tile e~lro!;!. th:!i!S~ ~e'J'I l1!!e,v wefe· bt\l)~eiI't ii"li~(Io ,g.e'JVI~-e ItiIl~ became. i!I!J.m.dicf'iJ:~ Tho' l'iIinjfi WCi~: in, dlIe· shaoow,s, ott.cn wi:th U'E :SUP.li~HJ;iJj. m ~VIJ;jfufu: Ha~ ,irO!:! .. wfliil:e MI: alifrays oiJ!J ... iimJls,. was, vitaL ~ IrnilBid''5.

, ~

WOlil<irflg, iJiJ kiWhi3il15 ,aI et1I3Ii111r]lIi::8::;ijIE!E; 'rthay eouid c~··

[Beet 1Ia:1!.!I8l1:i~81 im'Cirrm,atio n that 'HDU 1,0. anable, ttleir, ninja. bm~er:3, to. :Q!Eiil'l! aoc:~!;:~. 'T-h:W CQI!J Id ;(!!C''l; a'S Hll!.Iidies Ie<tHng '~ne' njllijS! '!Ilr~O 'Ine casWle am::I.;.ietti;lin91 'iltiem too, ~he-er O~. And" wi'i'eh nce~~ilr,y'. tM"f ,toi;JJd! put 'l\hel,'se;;.;;ual ch~N'I'Is M u:o.;(;:: ~i:1i '~M' QrltiioSl"i •• gl IQrf nldli)UCf'lco,

.,And It/hiat El!DOUit JlIFRjl:lli.;S [J i'l:ae.W? '\I\s ~ ha,'I.ite exIiiIaiTI!:!d. in the IDOU~. 01' their w-.clik, Jhe Jilinj~ gam·· bl'edl 'I,!'rithr thair lil~. But it'rnesl'lt ,little '~b.neTj· m!'!:;:'tters, if 1iJ:Jey dbrln't re-1lurili ,:;itl~e. @eeatll~e Q' '~hll$, the. em~h:;!$~$' ll1 fii'nwt$M was nor OP n~1'I~fl!il., but w[·, 'liL¥o!iIL "iI"lMe iI1sks; well(: mOSll(f il);'!.IJ!tiul';JIted •• to kil1 '~h'€i~ ~Um., rnFlj.t wc.;.utd eJjloo$o p6i;;crl1 '0I!lef' ,00000000d COOii·· tiM 'W1'11li'8' Pi1:t~~(ibla.. Ctilnstamt "lrairting Df t~ IzIp.dv <l!li1d mi n.d! .ea1!ilifg \\1811, m!3irlt8.1nilillg sl'Do.ti: h:i3<Eilth" un(j,I3-F,sti3!IiIQ i ng ,hryg i,i3(n Ei, and Ihs'IIi rug ~ 'lth!4!ffi I,J Qlh ~owIEid\Qe ;[if Il!I!Etdicinilpr&il)t~; th~ ,~: !Ii!~ p~ !¥epli;l. ®i' ,l'!'in.i¥r:5iU'. "Wnel') I ~Ol"i$lif'er tJcriN !i:lOn:"'81lJi'~rtt ,~Qlef\ge !!I.n:" iI)e<¢!'w!o!~y !1Jave ,made; 0Q1r ~\fE~ MOiay, I: ean'r I'tCl:p,t bUl ~'f©el' ~'8 niii1i'131 lo®t-.qI 1;;.er1aili I.mCi6(f'M~~mr:l:~ c:;t 0[:'.,;138 rlt~al human a.hilitias. The Ilii'nijc~ ~'Ijfmrs nm 011111' fio{ jpl:trysi!3al \Ve!I-bE!ing~ bwi 'fm'mefilt8,ll 5111artg~1i1I aJildi 8.11 inti3!leetLI.a~ unders,taJiidi'!'I9 Qi' ~u~'villal .. AiiItJO'uQh ~Iilere i~ mucJii ~rit,!'1'iI11L1ts~ 'IlAat i'.l!I; !1I~~I~ !Da.IJ~· dBnQ'~r!l;I~, 'th'e're ~!j; ,;;.~ ffiuclJi It!~t,, s!venl tlW ~1lre$$lllf.' @Oclel/f we !'We']Fk, VI!!; oouid learn fMm.

When \\I~ ilihinic oif '~8 itiiiilJ'a :s:rai~ing 'tl:beir vic~i IiiW 1;1:1: n i g ~t, we 'i I1li!lagi 1lIE!' '1:IilI,em d'resS'e>!J aJI ii!ll1bla.c~, ~n 'Ifact, da~k btllfl' il'i,ras, tii1li91 ~r f'st.~Iu.ior' of chio 1~9. 1111 '~n!8! Ib;ri;g.hit' moonJr;gIi1!~ !DIscI<:. stand~ ~lJt !'ike' lSi !;!OJe 1fI1ll.!!m.b .. OiJ.:Le[ lCO'Iors illl time ninjla warcko b;e: ili1l;e I uded br,!)wf:l and! ;glr:a.y~ wllillc.ii1I '~i1Ig:f w(iltaltl dOh ac~l3r'd'iliflg 10 '~hs' iiJrlgtJtIl'FS~' of 'i!t1e' m'0'1;lI1J. 'They aiJSiO! kej~: j~ !$Ie:'t ,of' 'relt,er.s:jjb Ice e ~o,t he S" whliCh allowed 'for aJFlI 1m [-Y19d ia'~Ji:l1 d,isg I:In$ie iff s.:pCi~d ib!;i' '=tis, Etl'lieffi'ly"

Th 0 1'''1 ,

e _ U I ··"-:_·/k

U'wal'i Js..Gke.t

Tr-.:, n Ja kepi. !!um I:l'ifig~ as fflc.o.;;Ii· dll!7S, gLln:.~ei F.r"lr;f need"~ in W'o ma."ijo' p,t"H'lkM$ 001 'I~ (..w.;,~i

Tel;oh 810"-'65'

TO hlde- fI(:I pr(t~1 ItIe h;);fdi;. ll:1 ~ •. _,ll) !"lell:(! • ~r;. l<iiX~(J. ~I WI! 'I in ",ir ur il.r~ 'hu °rlt:.s-~lIil{l~_ .i.Jffi.1:; in "Summar.

"'~"~~I ZlWllkim HOOD

Aob1t1, aboUl' 31}- em-In ..... ,fi;h, wl'ji(:h

acteiI 8!1: a M:::d

_. ···_···" •••• ro 1- PFIl!I.lkumeRI M~Sk

A clofu mas:..;: to CIIag Be .QJIi'.I'$ rea· tures, also mutllel:l ;m.~ hie.'l1l'1irlg SGUoo th3J: rrlght g}£ ~h~n a ... 1'I.I'o

._- ·-11' Hakam'~ P,ii!lnts

Nsrrow .. , plB~ed ~rn.Ja."'iS '!nE.i" ~e e.:ta')' to ~'Ino

K,a. h:a'1ii!J L'9Q 1f..i'f:tllp:.,,,;: 1-·····_····

TI1E<!1e 11:3. ... 8 pti9-Das ot string, tied

~ a e;:,;~tI Iof;g, ~t1 111.e I:"VnJa

\'rtXllrJ fl::!rli.' I;q:'l·:;-r.,.ljtk~")o _

Tsl!.I Htiril Picks

l..aIg~ pbks ~ for Ioo1h 1!d'hling .'IJ~d C;=JiwlQ ~;[l11~~: I'l Y.=tl~

Tori'noko, Smoke Bo.mJb GU,..~,jB[ W8~ .... T~ '!'Iittl a ::.:t18e'l d p;;,par l1>;a B 'firecrac.~, and. s papa'~..a wa~ ;=;t118c.I'1ed, II ~ij ~ ll~ $, ,f!I Moo grul:.W cr :.iIT~rE~an.

Ibusfll- Smo1f(e Pot

A ilrt9-ftke. cersrnc c .... {Jrder v.rt:.li. eqJt hJlErll ~~ t.t1e B!cP. artd one al ihe I~. IM1~1i gllJj ~ Mde ... '&; OOl.JrOO ir •• Wl'd ,. '-" curtain of SlTlIJki:: rcae lrnrn the tID ss

H\yalwr:a'ijul Sb'Uillllg lFirecr,61cltem ~I eElS!'!:; o:i g IrlpaWd!=!i' >«e f!I ~llJrq ~I"Ier ;0)1 II;! Iii. w IIjj til !t ~:)..~ IJh;;~nal ~osj,;;ns ~"frlt· lhis '1t.B' nnja C:OLl~ rTlSK9 anJ:lmiEL3 b£4l9\'B ,hEfii:

WaB.an armed bstta on.

Tet$u-bhshl I~rol'i! Maldbishi'

C\i:..3 'IypI3 de ~ i\MlJM, Tl is O:ToiEI os 8 Sm;.."8 Iran f~lrI.

'Tebllll.,bishi I(on Makii b.i:shi

T ·!:>m~~u ~);)!: "' ... o ~ v-pahtf.!!:j bGlie!!'oo 51 atsl bEiil"_

T-e·hu;-.,[sJhl Iro~ M·~J:t;;ib~sItl!H

This mc.~b.i is a ::;,"7;arp, iol.lT poil"'ilOO ta~r~r.x.:Q. 'J.',t: n droppEd. 0118 pah'l 'II ] EitI.ray3. a1ido:. up;:

lienlltep-.blslhl Natuf'& Makibisfrilj.

Tha hard ::.eed W-2S used as ~. the pjr1te-d .p!II't:3.lcEirg quJiB. ::fuIIjJ. Not on)j IIf:t1l 0 c~ M W;;IS itlsa .e. a: 1eakre ..... tiah made U: ,p;EI'.Ja! In 1he nl'\l!!i 'll-i]!. !

Shililobi .. l!wmade 'Gras.,s, Rake

Cf'YJ;naty USBd to 'gatl'lsr Q~. ihls Si.flclr)liJ iJ'"{;'lrl)l~.ei·1i w@~ ~ k;leal r1i~fi toot V\lith 8. I0P13 £t~~'til, 11 W~ 1.1S!:d to ~e icds EfldIlhElI:l. or Era jj ~;'1p.:)"L

Kakushu hon Rlock

Li""£l tif~1SS iio;rIt£kl8S; 1f"i8 ~ h€\l ill lh9 h=Jld snd ~ to I:it~fI an cpponern. It (:0(110 <J1~o {I~r(md aganS'l, S'I'.ard aL"'iacks.

• IYP..MbSN EC<e' lmy 'WeEI?:.'M Il;;e thUmJ:::,~~ks.,

N'i $ Sj)i~ j);J Ip(: fA QIl !he gl'Ol,f'IQl .... nan beahn 9 a reireat to ~]DW d!J"\'ITl !!y!.II'l:lJI2IJ'S.

Shut.'lke Throwing S\ar

Th:e ITIDSI: famous of ~ha ["[Ilia ~:;p:ns. AJtog8'LhaI~.e 81 e 1M t~. iFfC!IUd:ing iJlle 1o&-p lea ·slliOO.:::.nu.-ix'G'li'· 1 ~ ~!3t)[.(;.(;Irrl.;;.rt)rj. w~I~"_ w_l'ik"M. • and 'he 'oo.~\;'s(;_'

II

MarLl)·kallii ROt.ll'l'illd KeV An;:rthtr· ,Em ra- jmlTf!;'rl!l or~n EI bi1::J Io-d(,

1"ekkJilir-u,gli IrtOli:Il cnaws:

A mul~"lJurp:::t5'a :i;lsiruncflJi: In b51tt €I it qD'l.!ld tEll!ll3e!Jl P3 defBRSE! age:nsii. a :!!wa"d., 8M \'Iilef1l &:aIng IItal~ It ro.;l1.:'1 L::.e 8~.1'"tP.d I):) the IWld' I~O ;) 'rour :spl};E! CiI'iiiJ'"f!.FYir'I(

KaJ"aktld-ka9~ iMck Key

::ha,p£d rk9 a, figll'l3 "',' L 'l'ta:3 ~d JDf hI.9=' ~ to !!l:O·ett!':lI~ 1N11h Ihtd( 1n:-rl2!' W8]~ ..

II

hgi ·nawa HOi[] k. Rope

,.hill l1i:a 1M :9;)Dplrlg tr..x.ll<:, tl '8 'l-lil".ns:d Ijjrrt;. irm up 8.nd gBfijfig dDWTl.,

likarf-ikagii Gra~;Pll'ng Hlook

ned 1.0' 1ha '~rKI c.i a rope, ibis. me1al 81'(:t¥.1'.1' ~,!l11 :tte IrsO\'\fi ~ W{)I~ t!f (;(11.0 roco'iS, L!Jk)yril);) lfiiJ ni"i4t1 to ce up and '9\,'av.

lI>ehl"kag I Pr:'i~litg Heck

He:d in 001h hEfld3, :NB h::lClK 'j,'1/a8 "~'ien IfTt-o a ...-:';'1 W l)ojl} ~I')¢ r"!ifB) (:iilm>- u I;(lIJid ~ 'IX;: ~ ro.cp:rr doors..

Kastlgal'C'.I"aJmp

LJ.~Q to make '~ha'd::i in ......at3 and bt;! Lr~ tt~, tlrr.oir1l:ol 'Iht! IJp~jII~ III Ill2llli ~. It eDUd also 08 used fer ~ s1!Jd-; ~'dIY:l' cf(':br.

TGubo~gl:rl fG med Pick lli!i: Item wa:B beI~wt::I to ne used to .;;lIl ~iJl.$'l:d h:)IC$ if! w;:d!l;: lM'lCi"l i.I ~k I:S Inserted In 1ha t-.oLe at tlB eIIIdJ,. ihe bE.~ can t!e rncnec{ a:ro!.D:i In .s (;Kr.Ii'.l ~~ ~ Cl.,!li·r)<)l;~,

II

IMaki'·hashigID R.oI]·L.ilp L13dder

The palmEd, top p.:rt ~ fIis _porjab~ lD"~ ~_s 'itlf'lJVofl O'~"f '" '_"~l, j1;;Q I\l~ 1(!SI dra'a'o'n lip Ii1£! ;51 t'tl,ldolal' 1rnm a 'liS1.

S'hllkooJ"O Mt!"lHS~W'

A dG!.,lbla-adgad <lEIW t::ladB thst ~,j h€ ~ ,0: ::tit ~h.'OUgh he.!"Jg.s£ or i~ OOfS ru ;'.I fie.'l. ~ iiI]!! I,(II:I,;:_I .;j1l)io:.:lJ IJ~ ~11~ n';8{1ilJliT! trr li?flfl'

II

Kin P1oi(,

SI<I~11,;,1"' 'if.:.:.J.n ItLl~ 'QI18 'Oil ,hB rrli.J/lll:.£Il, Ih5 12!m!/~11J>'oo:r,:aaJ ~ Bcle 'i'a"ag.i.I8.Ed 10 cut hctea.

Salku lIl..ot:k Pick. A ~ool 'fer p,j.;j,-~ lreks.

AN1~A

I~ . .

-

'Odd's and 'Ends, ,

Miissh .. ire,

SeClJ'\'et DocWlllnent: IHQId'iU

M:ide ta 100):: ke 1hEi shELatn 0-1' ~ ~');JII ~ i~ tlttfl'ains in~l~aI a, ~p9 In wndio ~, docl:l" ITEfTts c.oild. t.r;, ,;;t:(I.ci;:rei:1 ' ffitn tte emmy,

IitDg uc::hiJ Tinder Box ,

li'1i$ t::t'M ktI-.""" I'd. coas. J!.Js~:s p.."f:h~, rs~ 'to.sJ:;rt a ~"3,

_I

'Fenohh'i~-tai matau lHaIRd_,h~ld Tbrch

'Th~ (:1), I~ iJ:li'ffi W8~, fTIEd:!, 1raTI I"fIlEi ~esln I3J"Id bamboo skin, f.lEaI:li.r~ i1 ~~t)t 8'i.~"1 in !he rsln,

liC:a,ak.l\I,~lre GUl1powder Hnh:lerr

U!led so ~ .8 -slJlJElJ ,::;uppiY. Tl» 'Ie-;)Itifli !);"jQ. ~de : La 1:::oE!1~;:d ~o ;;)<'0 OJf'I13"'C(1 1ot..~ pipe.,

Seoii·bukUnl Shoulder Ba.g ,

The Ai!);;!''!:; dir~ 'i'1BS.3i nEti b:ig cf SlIDn:_ r{!ljB :b' ~ tOCts_ .He surq

~ G'.IBr ti.15 k: ",l'Q,Il4er 1;0, eJbJ.i" ~h9 ifIght hand i'6ediEi;:t r'lv.'eftt.em. '

Galtldu SearciMl Llgh~

1\ II;IiTItli ,'j'j ~~!Yltght n whbh .8 aa-llile is clB'!'6rlr' 'wlXl ~Q IIN~ I)[~ 1I1at mDY-a. ~plr'@I ma CSf"dB u;pntlhl ;)1-;)~ ;JI[)!J."\?,

,Zourll ,Sandals,

A S'!'jlB o(:sII.Dpet" mer.l~ ~ ~8d fUlJS 'i'iIIh oo'!tCil SCJ~ usee iIO wPJfullrJ n :al:0J1ute' .BJ~

Kustl rl 11m Medidne Pouc.,h

These !"Ids. or tp;)I;i:;~ Wl3S ::;ed b.'.J.' .;:;Jr(h'I<}''1 ~8 ~ welL The re:~ eM ~;::r s Ill(!, 1"RIm3' of 'ihE! mad ~ n<!'_ Th£J rij' f~ 00 8 hat!! -hE< kam ru'l, 0 lijr'ri tr Groot 00 it.

Toba(l;co-ire 1Iob';:U)C,(il1 P,IZ)Uc!i"h

The TinJa II~ .~ p:JJ , I'd fur tdr®JOO tx t fef gur\!XJWIJer. en jM :,;D1T1I3 nlll:j@ w...-tS a !iUi'j"'liI'l'rj;;I3I - th3. 8JI1Sl 'kl:IllO' l'lO !:](..'to::rl him aw~_

KLinal Si=N!lcil\e

A hardt, p:ort2t11? ~fW rer tiWng ~'OOr ~ m 0lJiI.

SUfto Ail' PI,pe'

~""en hi1f)!J. il'l ~1;;f'. r.~ p~ -13 iQP oi tt"¢!; ~])iJO r-tpe ~ t!Iiio3 sw~ 'OF lhB wab3r ard br:eath2i:f ~hri.)'ilogl'l it fk.:J;.II .sooIREI.

Noroshjzutsl!ll 1F1la~'

A, naoo'y re.;OO u.~ep .0 ~Ef:ij 1ha nlr.;;:"'$ Wi(;:$ '0 i,IIJ"t;;:-r 8 ~h8 a rt9I"Ti)' 'o\!'Et~ hl':in 9 IM"U':!n' stuf';'OO end sst on "1'9. It WO.llr.I t'!Mil a Jrwm oi' SfTiD'ke.

Qti:miblmi~nB I FoJ[din;Qi Chisel

,/I, '::t~Io;J~·!=IEd chiasl1hat c:ol.~r.I 00 IdtfrJod ~ an:! CQ'loeaJsdL

Ment's hQw 'to get 1hO t"IteI$age wlthOUf bfo'Mhg your·CoYer.

PasswD,rds . .' .'. -~!(>'7:

- - : -': ..

In lh~ ,cloak. and! dagg8~ IlloMid 'tna!: ttle nin.@ innsoit$di, 'b~lillillg '~rien!dl 'from f·oe 'COy!!j m~ the dm-erenc€ ,b"~tween Ih"€, and deitllh. 'This, is wh-er,e pa.s.S'!NOtdiS carne if1l-o 'PI~, '1IiIMl'\lIm€ln'ta~.at 8.tiCI1I tlt"r:1E1s as delhreil'iillg seo>ret docgJjitilJerr!s or" .q(fnti3.C~li1Ig .allies o.afri/r.d enemy ~lni:l~. Thee Wifjr·r;!I:;;. tlmay wr~ed -_. mQti~ "fT'O!iP1 n8li;~~!t, poeti-e 'fI!3SoGlatiollsi antony-fIlS ~~ t'hey' OOROWOO Worn tll1@ ver .. rr~cular" modifying "them O~ ,a dJ.aily l~i.s to· Cl!!Jeiil;l C~~!;iMiO:Ii!.

Such passwords included wo rd associati ons in natu re:

.;JF.loon~se !!';II Eng ~ 'Vam.9!-MQri

Hi-Tsuki hlana-Mi Umi-· ShiD

H1- f<eniul'i Y~ma-Kawa.

'Va I ley' -~ Wa.t:er Fi're·_·,smoke Mountain ._. Rlv,er'

Passwords were 8.150 take n from poems such as tan ka:

- -----

J.i'<DaJ"1ie~ iff ~nglisl' ¥lJki - F'(lji

fla:n~ -1{~~ll ino Kern~ri - ASi3ma'

EngM!

Snow~ Mt., iFu··i

!S80ir'8~ ifi"I8Ssa,g.aS "181"& !t01fi"'8~\CId wi1t~ the- !.!~' of efawra~ CiI;:iDle!;l;lt!aJt 'W'oI;Ii!;IJc! IlJiQi 911,1\!N1'®kcd 1::.11 an.ltOrle but tl:ll2 Fec-ipl· ant. litIa, n}nj:.a,'s IPlay~ ilicludad! ,rite grajn,s d)i':eCl di:lfferef!~ C~OFS ~j.lti-· mal}. IkllilonM rO"{lie.{vMim.'Wa·l~liDifJ, arm Ilsl.'tQr"s. i1ih",,t on::ly [h>ei~ i:lIribes, ~OIlJI-d u noe'i-, '5ta_fJO ...

Gos!ii'jkj .. mal Fjve~C'Otor Rice

iRCe £")";)ZL": w~ (;[~M itJk~. ~IOW. red. ~;;'a?:: or ilUliPIe £1M aFl':o2IJ198';J ~ OrffoPliii.'l C0111b.'rI~llonl:: Clr pa:.'term. With 1.1118 tedIYJqLB. 'trl..E! nhls caukil ma.ol.B ~ 1 00 (f~11l (:OOe.o;,

Yt.I'inawa~m Dj i Ropea'Co de

Rope- Hffih 8 partruo2lI' nunrIDi3~ ill 'S!,y18 ()f ki';;Jj)S £Djld Bel'!/l1!' as a coded mB8~ T~ w~d bs J1[1I19 in oonSI)i(:~II)l)$- r::w.~, -;;L!(:E\ as lr:qrn the ,eS.'IBS, of ,Ej roof,

1P3 iP3 Ji3 ,I~ ~te 1~ ~~
... .
,( "
j ro ha tn~ tirO he to
~~ J~' jt, ,_._, ..... .1, 1~ ~
M .~ .~ 1M .t-1
chi ri nu n.!l wo" \.~a! ka
-----
;tl ~' jl j~ ~R 1_ ~,,~
.. .. '
(~''''
- " ". .. "" .. "!;, .. 11;,
yo 'La, re so ts Ll me r119J
~~ *~ ,t~ '~' ~j 1';;F ~*
" '
I~':
ra lITI'l.c.!I I!Ji i nQ 9 kr.J1
#l ~;a Iii Sa ~a 1t1' ,~a
". :'
.
;;ta ma ,k,i;i: f'u ko e le
;fJ~ *~ JJ~ f;~' ~J. ii', t~,
.~ it~ " ~'~ , ~~
a se ki ykl rne rni :~hi
. ,"
;tt' ~t tt' if '~f it ~f
,:
. , . j.'
e hi l!TIO ~~ ISU n - Shlnobl .. [rol!ta Ntrnj'a AJphabet

rhe Nln;a, rn2.de t:h6lr al'lln liB Jgtre$ ~'lMb 9 ~ ,t'I;Jij(m (II" l;t;.f.I~~ or cl'iru):)(. [}I"IlIr~tq~ Tb;}~1IL! 48 ld ter'5 .... BfB LJ.SEd 8S SJ:ICrBt ~ w_,. f.9a BJ1d Ko,~ Nil'll2:=:,

The~' W~fe l<eittercs. tJ!3edl in an~[ef1!t J'apalfl Ib~f'o~e time I~~!lr.amaak'Sy.sMflI1 (kaRl') WElS Il1t!lc\~llIIoOO u They made arI ideaJ cod'e' 85, 'Mw', if 8tIl{6ri03; could l!iiild~li"Swd' :l!MiIi'i.

.... -

Full BD Y out

Ihe rL:nj!)l ~pelti J'flll'.;tl (TT their ii e 'I ·,hone 8EF p~ to l'"Q Jb:x" 0' ~,i:;'~Brurg on Q[tei per:rpl!!'$, (:.(!l11,l(Y~ tkns, Fcr lh.:: a keen ~i'r; .. e 01 11e<1 fig Wo:LS -.it;!, arid CfB way to r: ~~ l~tBi- <IlFtl.I po!.'F-tf"B was Ily OOOCefEr;E~~

l" I !he soulld oj 13. naecle o:h:"J,Dpe.j m a w.1~A1$1"(:t"u:.:. Ab"' t-- 1111

'liM heallng I~ '~Ir:rr IW.lJlll trl~ lfie ds:S't09 at I/\tIlr;tr 1M", tl!'O~~ 1Ji-,:; IlElEdS .

ural Wo'oul

1 ,~et Into :he f.'!r3h-u~~ pfl5ll icn ·oVith Ihe ftSL.s t":~I".:tllx:l,

2.oi:"flJ "'Ie puah-lJ! po81lm ~uh up on of It1.e-

_gl'Ornd v. 'Ihe tce;;.1 '~-lWr.~r It~I' it b..~.

TD I~--e 8')'€:sIg1lI~ tl:t£l nl~8 ~d ;f.I f;lwmbf--;' ~ ~ l~l t~hJ:iQue;::. Olu W!;)i; i& $WJ'I:i fUr ~~l P31"~. oi' til'TB a~ ~m. '"::m9 cl a: candl::. CtoEh.< I'll 0 IEBf WB8 L>!:I JNaJk t::a;'1o; -Ene! .fi:'lrjjh ~l,i\I,~n 1iL '1'1;;'1 ... i\OOi!l ~ CI lil tJt¥..; II) ~W() lij);. ~ '10' OO]U::;'; qujG:.Jy t.ri sUdden d1a~DiJg,t

Strengthening the

51rengthening , the 'rms

lliO '11TI.iJl~ h,wds illd arms WE!re ,"~1'S Eil'>:d 1lRe~ ~di to Goa Kept Lfl 1=Ia.;!~ ~arl(.1i~_ Tl)f:!-y W(lI,]ld wa'k lM ~$\ ~Ilder(:. i)'~Jfil~~r,s, by '0.njng fr>Dlll ;lIX~::;J'f 1I1;1'1~ 1hey ctuppecl.

1 ,'open ii1.e,tli;c'JjH\d ~~ ~ 8ffi1_ 2.~11i111'K!- W$I;)fIti ~l-,;::l t;jni-gFoKld1tfli'l!:;!BJ.

~..h 1t1Pfi ~tun, ctalc.b 'lha'fi~rs :~~e.J.):o,11l1a ~~ edy to ct:englt1en 'Ih~ fihg.<:J'£ ;:nrl1M IlfSl{i~, 1Ti.o,

'Ii_Dlg.a hale and 8tard: In Ii.. R9aiqo_

2" 'Iii~ b::!ndi":fj tttp' ~I"Iei!$:' jiIlYl[) Olll E!fJ.:ii'1 ~iLRlo <J sr~JIow hDl9- or aoout ;) an deep, and gr:adLl3[y mak6 It DEeper. 1,I\,[tjtl o:N1!ill=j1!: il,~itg 1hf:! nli'l~8 wa~ f-'I)I~ 'I;) It::O!!p I~irl'lbly og'flgr ,111, m!sJil;;jlll

Sh inobi -aehi

Tt.u; i.£ 1)B"t!8p:s, the r;;:asia:.1. 8[1l-.:t ni"1,jiJ. w.aJ~. W;~h;).uj' roeJ;:i~ n sourd, !:IEig!il tty ~ y.oor ~_;th toe an t."Ie gn:tI.tIid and" I~atelj intdW ua Iill.tI 'Itm mir.k'J!f! 14"e, liirtrJ ihefi ~11'1 ~..:1!4 I'H!

Uki-ashi

FOr ~~Ij 1}f)I3, ~ \fI~k Vf1t!J 01" (1')3" '~~5 of \(OJr tees. Iflilh ~'mll" hEElS IBi€r '~rg the fucr. N'!hrn.g:-. pei1ea fnr a aqa.Ek ~i.aD\':. It esn Q5 pre1ty 1i:tlah oo'lhet~ .

• '

Inl'u-ba,shiri

DogW~lk

1)jI~rneil);:t:::J if.; Il!{~ Wi (;I~D 11)1'().J!:,:!1~ lCI..,. ~ [.;(I .:!:II IIJ[~, ikG:.a 'dOi;j. DlD;! ~ ltl)'OO[' tiom."d5. <ll-,;j fqi!.ge!5, thI:n ;ill:efT"i.aWy~..aD: ,)'oor harda :rrr..ll" Ct.I:f1ha ~rid am IJDI'€' fur.!'.l'Eli"d..

Kitsune~bash iri

foxWalil:1;:

li'll8 Ihe [.I.;Jg ~k, tl'il]; f\'; .aiw 00 ttlifoor::.. Hoo'li:t\l'BJ;, it's a fox-1m npaBSS ~r 00 my1tia waS ern flni;!Eft.j:e. '(QUill r~ need t.D tii3ifloYQW toe"!:!; ,l'tnd, .I'"ige..""$ t~ rN,f~er- Il1i!'; W(!ilk.

-I Shin-so-IIOh-ho

Deep Gra ssy Ra bbtr Walk

Ii'! tt'K:!: fflOg 8ilent DF ethDds. you pl£ce tt~ L~Is"CIt ]'().ir ~I 0i"! 'tto bacK!! 01' yrur h~ 800.. ~'lenl O' ... er - O~ ~I;.n ' .... :ilk fort.ald an ~'Oi.I hiifti:f~. rf!..1~rlJS rrlilrl~' ~"ll'S' 1P'El81lwand B. kIt of starnlra,

Ttl Ii 1Fi11:-nj.a.1 $. life llIa~ one Il;If p,hl'sic<1iJ 'danQlet' i;!n e! m,ental stress, Yo u c,an im:;:!i!:Ji:n~. To O~O!}JOO 'd'le$8 haJOCl!3hql~ .. . hey IPrae.ltoed d. ·f.Drim 9f meditatiiDr,j LJsiri~ :s:yrn'bol$ knOWI'1 ,as tri. irhe.y C;;iiH1- bi~ed ·tt!i5 wt~h a. method of auto:;..ug_· 'gesth:m called l(tJii. Go.'$hil1'-}rou, which 'nI~ley batiave(li ~~'ile 1f1em !Jertaln !}tiiW~· af.s... The' r'O'o.ts m ~'n I~ lin fi\OC9iVliililg s,pir'~i1:IJ.i'I!IiJ e'l'iI,erogy 'r rom t hEl' ~ tin! ·eil!lld! . he moo FlI. A;s the' i;i~I,J'f11 rose ~t ,!la.wn they \\1'00]1;:1 '~@e the S.Um!; in tl').lQ e~~MllfI~" 'tna¥ would 10,01{ low,;ard the m9Dfl_ IEveh lbe1nrfl> ibat~81 tM n ilil:a iP~,acticed· 'dlis medil!i3'li~n_

~ ll'f<! p~lns or W'ill ~I'XJ$ 'I~' -Ef1!i b:i k JirtEI:r" 9 errs. P..aisi3 ~ i1 00 ~ ii Ii· ~ ,~O' lho!!'j ~d liJf1B'!h9I'"_

Pr~ ~;~ 'IhlJn-r.:; 0.'11;):)1"11 '~I !'CI:;; ~IH!I ,=:"8 li1Ck 'tn9 'fingel'8 'br1.clll 'it..e 'P<I'm~. R~~ ih!? ~ lingeT;!! so. thE!'Y stand. ~Btfl9<.

With ihe tl1Jl'rii) $1~n~l:l.(1. (:Iet)~ ~ -l",_gEif!9 of tIE right hend, ""lith 'lher Laft I\;)~. UWfl ~I'"I!;: lhumb 01 the i1ghL

.'

iRf-li!lP- iM Il""It1fJ.e 11~_ t;oj 'Ine' .r1delo;: frl!J1l:F .;,;row~ !I

PI\!:Ce tne, na't ClI' I~ p8l.1'"1'"8 aJ~dli~ ~o-g~1lBr ;;18 J~ pr'i!yur.

P't'f!~ lhe lips a: illa 111l1mb~, '~!'.!illa( 'fofliloti l"Udll'1~ II'IIJ h;_dl'd: tp.":i!rl ..... i1h IJIIJ 'Ilrge[S ;:,:preerl aj::eUl.

'.

M wnh ~hs Rlil ~echflti)Ja. ~Q.Qk lhe 1111- !3trS or ttolh Nl11f#. lCt,lelhF.!;l. ~i~ I ~, thurrbs ro'ih.12I"!.1 sLBTl("i !:oJ;jhin!]. Now do ~.e'~ wiIh tile l~tlEi finge1'3..

l.,Cl(:1<I till? 'l"Ii"lg~t8 tOgf.lhB;, tJ~lc:.w thi'! Diffl~, 00 11);4 ~1"tV ~rIU:';~:';' [1j~J'.

T h I .:.' .. ;~ .' : .. ;- .. ;./~. .

o - n .. ::.: }jJrt

__ . .." .... r.··.-:,.·.· ...

"fllis itE!'(::hI!iiiqll~' was de'itclop~d.11'Oimi lite h:::lliild exerclses (if K!Jji GosSlm ... fltl\&II to ifllc.r.e.f:ls{JI !i'le ninj.a_':S powerr. It was praodooo wid1 .a :5ii\l~ nr, wlmn no SJ.![oi'd wa.·a· s.'Ilwl;ab1e, w~tlti n\:(} I~f;f: hanti_ Ke 1.I'1Dl!!lIti i;;fegin by.s~D!..!I5nYl • M~· wnile.swmgil1l) ttJ[s st\tQrn dO;wn· ill a ve leal motion. lhls 'l.i'IOu"lil;II be; ro"Jtow.oo iblj "KI!Ii' as 1'1 is. sword ~uf IhroWlgiilltle .a·l!dfil a ~afi.zor1~ tal SlNing. With Ihis i:ntrodil!!li:rliQIlI ever, he woold conlii'i:'i..$ s,"",inging his !SINoi'd vemcal!y ftIen fiO!l"iotontaJly 3S. ttQ ilfK;ifetd the re$,t !;if tiile ma..l1tra ~.~ "Sa! ·taJ Ii{~! Ha! W8I1 Va!' 1~!"

.'

W"w;n pra),lop lor ~he ~I D1' hif.i 'YT111'y and ~atp.ry {T Ili~ 1"'<.l'rGk:, IX rl)-n <.: =rr'rI"I8'.iiat'B ca'oems, 8.xh· as'<J!.'(.¥"abl~ IA-'Bafn,:...r Of reYmI;Y 11:11 In,.Ury, 1 Iii ,(lInt", ..... Imlll t'wing is I'lIJl!l:)rd lu~ Like iCl'r TOM -~IJ whJIec:h='.nb~, .so:P.a GliI Y1l Ra ell KJ I Ku i'le,n"L"

For more POW€f,. Hte rtlnJa, "Wolil'd comblrme Kufl Go~JrHfl~l!.;I· "Am \h!ji-. l1oo.. They 'iltu.uJd [pr.:llcJit;.e .~ufl GO$hili·-f.!OU· .;md th~, ~f.;!}W :sJ 'wi;5tr in ol!le 'I.I.!1ordl.

I Marti,.) Arts - . :.);_~~

- - . .~-

~

I-nawa Hoek Rope

Kanaw,a Fightmglfi1[OOps

. .- -. ~ -. ~~~~:~:~~~

. -. -: ;.~- .~

--- ---- -_

is Io:.:i$"u:i! ~ a ~ of, ':oq)"-s ... ~h "i;)!J!;y rW.;h,"}j 1:;1;'11'1.;$ $ltEl8hed te the InalC:'9 and out tthac harliClla aIEr-3. is ....,.~ In ct'b';hJ. ~':,nlf (!fJ,rJol:lrIf1f1"i" "WIe:tia hla. '3"~\~ S'{j,;ng the ~ into il,c:l.itln.

-~-~-

iantoh Shears I

Tr9:t:b1B'1y used icr.Clffihi\l bJ~n;::hEtS, 1his ~8 p;,ir (If 8leaI'B 15" .cmty ref€lTEIti to as li'ianl'.:l.t;I WhEa UBSO 85 !ii w~, 1l"t;,:l tl;l(:d~ .;)ore gl[:OiJ!):j lUt,'iy ;:!S:;t::(1 K~lge ;!II· ~~T en..eomy.

Telka

T~ hi'll out ill ~Ig ~"\'iipE: bv ~W{il fc.r a ,"II3:d'.r<.pont Fikl3 the neck or 1':ID3'.

ill

I Mebd Claw

D Tti~~tl{J-m{rl<!', <it type ao:: 810J.Je, is. yet anaIhar !'aim!:! '~ ill'frJ£mant used 1!'.lII:h df13-rltt etfe.ai '1;& 11i~a. M!)';;c;s ~oo . waLlli?r atlcul ft:Il"ffifo~. l);1o i~ u~u~W hskJ in sech hand. 1ji.fI'IefI U1~leko:.;!, lhs lEffl:~nj sic~ .t:atcIl~ ~hEi .,.'" l'Ig-

~~~!:il;vord

II!I TElke hs mort '5'.~ ,;:,~ ,EF!d.stab lim mth it

III

_"""

Sha

U Wa'ikirag SUck.

K,Lfsa'ri-gama(Male)

Ban ,and! ,Cl'lal n

~j'] ~!3 1Vp13 ot clltin, Ao:Jo:.~ ~I "\il;:~t'li ;::JH';tle ef!d 'and 6. sh::kle m 1M other, andl ~'!)l.J '''-121 -go-t a !-et~i.lr,: q.:._~'~l.:l', 8"nlJml',oillh [t)'JJe. it will m;=iJo:e artj,~Jen~ b3do; c-i'_

:Marlia'i Arls . . _:~.m~~;w-

. . '.'~ ..... :~.

Ku'sari-gama,(Femalel

- Sa'il :a:l'ild ChaiJ1l

---.-

st~ ~Hrrd i~ln to El\OO h3 ttciiir..g e_WDTd EiIr"j finB,m 11m ofF ... A1h 1m.:SId<iJe. "I" au 9 Q.. gilt,

'1l~;.$ tlOCl)L~II} ;)lJ.:1<W-':; ~ (0 ~1;)i9 y-uu- (lpfJlJl ~fll .,..!/ih ;_! Itoglh or rupe and 9' tJaniQoa; ~~. BSYB"rlmd, til dB bambco j1Ipe "",1m .En 'fIj!e. IMtalltl. W'tiari ~~ as:;~Janl' ~~r~r uk1.\! ~I!C' po .... "d:!r ~iil;) ft.i~ !b:'/"T&i

,J umo,nji-nawa

Fig!J~ Tm O:IF Cross Rope

Tobi' .. nawa

FI~ing Rope

N'iAfJp, _ .. v." 'w

Gy,aku-hachirnlonj'i-nawa

Ups1dl!!l-ctOWfiI Fagu r<e Eight Rope

Ilchlimionj i -nawa Fi'9ure.One Rape I

·.--------------------~.l _

Fran ih::: &id13, tuing 'jOOf. krISt3 up hard rn ym1' oppcnaat'a ann, TI1B rulJlnSel stQjh:;l ca~ ~ hrn M (ir(lp .~ P.Y.iOI~,

.~------------------------------

a Thi~ i"~8riO~US ~, iB:1O '~,' at it[aw-pl~ 'lf1at US2S.8 dert matle 1IOTLB &"!~ n~e wr~ 1(1 ~r, If IS~r~Ety 3ewr~8,nll~ up. cG i:C'B naeril9 ~ d~ en a ~ .. .swdl sa eronlte, wh..ah r,.:B!> ths iJlaliM ~I'of.e ~

.,:an 8';R;i:I ~ Il r,;, 1'IPi}l!ll h,

EI SW bI"Ij} T'D~, 'htllrii:l5 '{iitt. IQJr 'fing8J8, and 4BSEiE8 ~he ,!3Il81T1'j1'S position.

I

II I .. I A I .'.-.,;;:... ... ~,m-

ar 13 r s .: : ':; .. -<~':~~}«:.\:

. . _"-.-'._.--. :::..-= .... ....:-

.- .

I!n ~oliTilb§;;' a. d;!iil::i;lm;:e tOf 1ilr'ee!' QJ. flOur· mete'-f5 II%fiS the slNoraSiifl'afl at a. eleflr disaffirarn-age .. Tf:1Jls Is: ·tn.", t~rrnar W bte<a'i<. DU·'!. '!in,!:!; .S"htirUti1lltil. ~RrQli!l oFQS!;i~~~et!: ~"e~pon!;!. fu l5fl'ik~.s, tt\e-:!iil;!i flvJng weapoliis CWfI€· ~fiiI difte~-e;nt stlapes and! sims, .and! can ba· ~hFOwTl 1wm .aJ .SJtarldI6llQ. cS'itJ iti g {j~ !)fli 1IiI,~ IfK'IiS i ~i 0 11'i_

I~ j!; ~h~ from t..'rlil ri~"1"I1: hand ~d h'f!h. ThB left lund :B [;;a)j out In In:lilt ir;, >giJ~ 'tl-..e disr~f1oe (If t'"",'1~t.

II k. ~he I6.rn lTart~ IS PUled ~ '~ff2, wesP£ln 15: tt¥o'.ffll ~aiY'l 'fQID !t'iu ri;)'j~ .. PIP. a rlJ~ ~rti· iI wi~~ 'true e,xten ded 'illigar sa I~

!e.~JB '1Jii.e. hafiG.

Bojo-shu.riken Splk&Shrnlken I

a TNt"; ~{I'1,l;lJo'1 ~ 5'l~peo;j IL.o:.e a spJ,;a Th~ aI"I:I 'IY.,I(I l;!.'a/;'3 to throw :h1:. 8.~. {l'I.e is .cs.Jsolj .1,'it..'=i-fii::Htl, wher(! y~ t~lro"N it s~rj.i oCnd rC~B.rd, 1""118 olhe IE. Har.-l{C.tN.

'WIlEf9 ~"QU :hTO'lllt t B Oih€r WfJoj .aK),. fI(1.

fl8.iJ:fC.o'lt:.r:the am Bd:d'l' ;:: s:3,ITI9 8!;: ~'r'1iJ'-RI'1IJf.Ll;'r,:!.i"l. rOf shor I u i~l.j) nces, ItU"!:h.,,' it R/(a-urf"oi, Fo.r I::irg

-diE-tSJ'"K:!3B, 'hra.w 'I'18nllCJJl.

YOlnoly'am i-ulch'"

,lOoub :e.-Shu riken Tll1IroW'

.1-- __ .

11118 B 1M !e.::;llI''j([U!J ~ ~~!;II:wo!i,n!.}{fkM at ~ha $<)!1'B Ume but ref" tWD G:lffsrEfit C!ls,:HtC.~ -., t11.a_lO ill nbi- OJ 'i'It1 1M erAWy'fI dS;'l~Q ~ r~rd to de8"nine.

---

- -----

,a & Kama SitoJde. Grappling Hook "

-Fir; t!J!1:tinat;YJ of thaae I:irnpl9 t(jQL~ E'-2Ul bs 'o'Enf eff~e .... -hell $tJil'g tf~h ~"a_ AmK 1~'j;} ~Ji3:; ang:ed i.2O th.:g~ 8,PEIfI. to 'bm a. Q~lf'J'dI hoof;:; .. 3fId lie ID!?m ta the I'J' 01' 0'1 rnQ pisc.a of n:;;j.'le;

FSJ"'..B iha Yl!eJ aim -~~ 1:J1J !:lr~DJ; hoo C'lE!T SCI M ~J1.'!_g. ;)! ro.."I(:Jf t-li:t.

With ~wt-loops knotted Into ,;Ill'! 1fQj)(.1, ypu 081l eealy Btimt1:r)' LID. ill.Id lJ!ler it!6 .'1;'3

r-'i);iT:e"1j:(! ir.;)n iJj)r 'flt0 ~OrJl:i: 'ffi)'js v-tlQ!B ~1U2f~. and '1l!:<3 WOiII"t 'fit to d'mD PJ¥'.,

R:~lil''t~ til;;! n"lal!OCld, moks 'fOI,Jf' WiJ'~ to the bD;D. 8.~ep by a.t6p,.

...

Free Climbig ,I

The onty 10018 h&.""e are yoor i-!:o:t, RID:d!!, ;'i!@ Ahe ,!,;5tl!!llg"h .iT'I ~lJf Ilngi'!r~. Thifl rrl!:rth~ i!;. rrost Eli",ic(;tr;1'13 WJll31l di mbil1i)l eliJIB« @ ~ ""'5.113.

Pu yoorsa~ up CJ gi~f!g prc{rusllJns IJr 'finyarhales 1he wa

M~:sure ih.s.:V.t1Bt 'fOU're hatlng ui't iecse, ·lhe: .... f.li=JW! ~IP" !j'ke 8 ~ILI'.

'The, tee.hflPquEl! of UiSlfI{l1 we<atiTe"! .r:andjliiElIl'il8, .ar'!i!:!l nettilJ)!ral p;hf!non:i~ (!I1lCl! -Ibrllgh~: suntlght; sn!OW, 'Wiflc!, mist. etG,~~ toil&! ,e.seape' cimtlger.

N'itton M'irro;r I

.~! --------------------------_

AA i~~i<JI..:: ei~J:i<.tCLi!J11 ~Ij 81.0'."/ ~D! a !5WOO~ E!Sc:aue-. 'Whsn tre er.-e~ is b:t'«een "!tOll &ld ti".e '!'!I,ln, I)S{;! ~ ~I'dl M~ iF"Ii1¥t)r 0 r~1 1h8 ight into 118 l3YSS. 'Mien his vi02ion raturns, ~.lr.e gan!~_

,Chilan-juppou

The t,e;;;:f:lMliqoo a! tl~ng n~wra'l el'emen:ts." sueh as 'fit'e\. W'II~ mate!i OJ' 'lUo~d; to escape '!lIl;l~1i' eneraies,

SDultan

'lHpwJf'e

S(tlok/! E):)-nb~ ,,"~re ada frorn a M)( ill ~t!~~ ~phLt". charcoal ard CEfnptlO'". ~"l1ei'l Il 'Irlttl';:) ruro, 'IF.ey irrmEd~lj I&l ctt ;3 '1I)K":k CP"W411 cI :sJT'd.;e BraDIng an oram;;rlic P';:;CrJr)oc, '8 81OOUI1t n'f .sf11<r(:.;e 8IlI!:!I1tte n~"t~ in ' .... 11011 !he en~rm"b.rm...=d -i:;GI.IK:! ~ t":.;) rOll):;! bot sfght ~ n me rrlittl,t"e,

DDlonl

IBltndlll!g

Ento'nl

QiClludl of ISillinoke·

IDn,gYUDiutsu The Art of Hiding .~~~

Kannon gakure GQdl-lidlng I

r:o hde at n-ght. d~ Into -118 ::h&d(J"oII'8 IT ~!'; ~11_.:;.(jr f;!Qt 8!1;'U~ a "mil. Br~.e EI8 U1IB as ~ ble, CDi'€f)~Jr r.:rw.;r tl':.ee >M.JJ yoi,Il ~: ~Il!: IQ !flO rhyt.An of your rachg toea...,. zl£n1ty chanl In"! "!.:'iII<")lNi"IKj -- 'Q-l M NJ {:I)i M,I R! Sli E I So- Wa )(a. •

ibllE!iil .N.0l~ In f:j g~rl ;"'It rr:r;:ill, wril) OO!,.;l ~"t.rrs Q'i~ voor ~ -<"nd crouch down like a cpal"mape 00 10 t~l)lAt <! g!l1"ltiBrl ~tr..;.rle.

,Dn,gyoujulsu The Art of Hiding : .. : ... ~)~~

Tanuki-.· akure 11,,<100' HPdln~ I

AI: first 'glaAC.e. Ihe Ilill1fa.:s, OOi..l5e ~Qt!ltn 1b91 mistaken 'ror' .anI( ether - that ts, Ulfi'til it reNe-ills it ma_iIlY' seerats .. Them are plaC>eS to niCl';~ ftrQm iI:fle. et1emy, haJoo '1:0. $~a5h V.aIL!H~bies In, Inoe'k doors,. l1idden pm~lSagalS;, an d C:CiJl'"" IGeal'ed :sitain;:ilses, ~m-e rHl'Tljia. ih:Oi.i5e~ eVefi cot1tai!i1led :atI' sidra ~Cl'ief 1TQ;l;!f.

Donden~gaeshi

,s!9.!5l'te~ Do.l1:1.1"

Kak~~hlililkai.dan I

H~dd!iU" Stamcas:e

Shikaked,o

'Trick Do:ot

M,o nlo-Ikakusfrli Hid[ng Place

Katana~kaklll!llhi H~dd!e.n, Swotldl

M firet, It iooJ-:!;; like' ;¥II (lI:{li:f'l91"!.11o'1.~- H.::JwEI ... er, ;;II Ille '[i)r I~t is ill sacret

en w.I!ll: r~QI'tiIl'>l door maca oi '1,ery light \'I,'OCG. Pl,ISh en the rM31l ~I'~ O'Ir'la ~ CE:!iI cii5;;:;;n p ;;II' 11'1 (;0 a h i d~ ::.;;D-'ID3l 1}d1~I1(j •

111111111,111

I lUI IIIU

IIOIIJJIII ;

mUI'IO ~:

111'1111. ·111, .. 1111111111 Ci

. "

:. - - . ~~':::;"-~~.I~" .. -:,._. __ .__ _ i

CrlD9 I~e:. Yf)I,l t~l~ ~oI'~j "€I' coer b~k, @1'Id rl(tbOOy~ 1mCil.'I.' tree - fElfi3no;;i2!.

Inside I:g, B,~f:h;let"I~t:: or lhln ~Ii~ of "",ootl [tIm leads to 'ttle .3&OO1ld' floor" >.!.tile rreeb,!,l' ~hs oo~.:n:I~ r.:: ii, seeot p;;i~.9~.

Kaku'sh:i-kaidan Hidden Staircase " ,:::::::;iC

- ". .-''':''~

The closet apPei;lJ'S 1.0 t:Qf1tain not' oot a ~C1,

essa

-P}i1lf h8''t.\cyuu can clmb to :he 8i::~ '!'oar. an B3Cap9, tJ;e n_ooi~r(IS ,;,:,~ "h!3fl he t-e~ 0 h_~J.'M iii Qcwng 0019

VIi hen danger ~h~B,enBdi, the ninja -!XlI..Ik:I :q.Ad:{!y srn:.j;f~e IntO '~ ""~n ~~, ~~fFI~1 1110 dOOr 1}Iji·ill;,:! thtim,

o~ In~ the......at car. be pLl~erlIIP', ~e~-e@Jing .a ~..o$~Qe tl'al h;:!;,,1t1~ Utltl;.;::t ilha rE!ITlitr/ allar. The ninia rould ternp:mrtty prDP ~ lhe Ila"tc.h -MIFI a ~ loe5(:~

(;iUI:I"~ a ~"':i:mma atts.c.k, halling 'ton· ~n 1I)~ l'"I{$'-"1o(fle.;· (h)(H~ 1r~1 W(lI.I!d l8a'i"EI' li~s lime fdo"ese.-pe.

Ine'l'.!'!f.Idi, th8'j' ~:.i'iM a ~eQ:~1 lIM!' 10 l10fifW el'!l;:ir 1Jl('il, ~12fIiI the 1'i:aJI Mid '1!.')3 'tioo:, at 'lhe top: BOO ~'100'1, alB 'N,;ct laltl"B .

TI18 ~~p ~ (lirlirl 'OVOlId GfJll¥ ~W!J '!i1'19at!:l ct card IDD"i'.n aB ,~sh( Wh6n .n~erted into .s~i;)1 !'>!~I$! IhC e.t<o(l wouk:l pq:i ~ffi;. !a~ci~..as. Jdiockflg 'ifia docf".

On tr,e 'llfIj GIlt, : t"E!t \Wlb k;l poll ~ ll"tel 11oak!;': Mm ~Q (:~ Ii'irtJ ~ ar>d" b::k; 'iL.~ht.

Beh~ lite sjdintl dODTS ta a i'!.·~11 roo rsns 2iI mechaflk::al (foor ..

• '

••

Bid-rnd th!a door 1£ a sc~CC ju!.:il J;;r'!jl6 enough fill ooe Ww'

Ti'~ mis. nms a 'f1Jl:j"Stlad woJdan ~r"r"1 -""10 whid:1l SDyhcl.a::. Mole ~ o:.t;ited. FlOi'[1 "lh.Eee ~ nil\~ C(lUkJ ~" '<at h9 gal ct~"1 @ntl surrounfi "d eeld8 11rn;:le1OCtW, Frcm 1he daItl at tI:e. I~, ~he- view at ~he 1f.Iut~JI'! r.::;. iJrir! I iilnd ale&"

MUIDo-:k,ak.shi Hiding P;ace .·::sr

- ...... _..

I'-'K- ,:;.0;'

" .. ;-'.':IlI

i I :~.. . '~~1

II'I\~" . ~~

I .. ',.,.

Ili~

. ~:~~ f

..: '.J/I

'!N1'E1l I{OU 0p2fl !he W.(~f"I (:I{x)'S Ih~ me- u:su:tly ~pt clo~. )'(I~I .;";l}1J l.j'19 "hrashold. What Y:QII 't'.l:lIJ~CI'I rlot::1Jl3 is !hat :tB ,eO;l8 01' C1l'X} Of Ij:e.::a Giil' be raTlO'l'Ed_

BY" raTlO'!.\.n g tt.e, tIiIr"eS ~Qi. 'II~ e floorooau1 oaw ~I-e Ii Hotd. 88r1~t.h rs a ~r of dr~r :;ern "iN lap;! the ni .:. wouhji keep jrnpo~taI"lI .daCt,'filljPll" and i':f!c:ret hJlh;:r8, In an Ei~B,

~ nnu BE .gran Ihem

and 1tiEflo hde 11~ert'I <'Igjjn {;fl0Cl (lllt:s~

II,atana-kakuslli Hidden Sword <~

. -" .

Cne noorl)OOr(] (:J.:.."isEt5t 1iJ' lb(;, rt:U"~-1-,;rot pari: ~ 1h e "ihr,EWdd i'la3 t;l'!el (leI~ II3tBletj' <:ho~It':., b:.t oonc.aaJ 21 ~lJi lQ placa

13cl!J iN is.oJ nEirrow apE.Cfl.l 0 rtgI e rt:"I: {l h t.:) h1)k:'j 9SY.0Jd..

Experien:ci n'9 Ni nja First Hand

Ninja Ilh,e

useolD 01 ga Secl

)()(')(")t')("')(C)(")()('X')()('):(')("')()(){' ."'};(")(")(")('X"

... ", :.' ", ... '~'.'. .." ~'.", "':.", ':.':. ", ~. ': :. -. " .' . _'.:. . :. . .:".. ,'.:-' .' .. , .'-'. ~." :': '_ ',-', '", '. '.'. '. .:.' ...... '.

( Tna HaU 01 Rinja FEi'lk1oll'e ),

~r..~.;;.I~ (If ~lIlngrn: .. nd f.o:JU~1!!i \"tlllf~ ;116 l':irj& (.O~~ iw~ ~",...w:I:I~IHllj'y !!l!,ill'OII,",~.

B:"onnd 'jW Iu.la ~k oNir.i ;:s """Ik!' 0:0' f:!lUT'li1 ~ ~'~ 8'1 I i61B. I~er ~~li:. 11"I:i"'~~~ l~~--: ~ ifiF!lo:::- I~ I.f"i?d ,ltlll- ~~..:tI iri:I a.rr~.

Vi ~ll!If~ ~n ~'J~II Ir~ 011 1:1 ,:.;;:Ii; '!l"'I "rrfl:>ugllino " Vl,hl(:h fir.;, IhIj ~~~I ~ I.n::I nf1.lJ~ ID <illre~ ~~a'l'lV-' .:p:f(l"L9:.~B

1h=: f"L',-*~ 1iI"~ .::qnlr-u::; :All, IIoI1ho t.....- 400 di~i'"i~~~ ~.allill1:~tI 10 tJ''''f lTo:Ift. milll~ Ikh~~~ 1}t~lIIj~~

w~8pim- er-e 1'101 (:&. o!d~wg-. H'~ ,""i:)1 <L~ ~~ Il!;ll~ ';U!It;]n rctII I"ili~ l i"m '1

Z T(~~5f1(;1o\ol:r<~til2:1~1 io ,~o;- Thl~ ,,"pr;:o~~t.~~ <lllJro:Jn.-pbcRe.d dl~~Jy ~ ~hi!Y. ~~!I::OO!!-I.':)" ~ "'" ~ ~n..-:' i\!; d!l!;o:i 'i:I,"~~!~

'h~ rrw~~ni iii: Irjr.::iIl~ in U'tl1:l6.t'it~. ~e '!~e l'1orni;! f",Ifi~ 19o, llllni.' ~~~, in J~I'~ Mii!! lP~r~fure-_ ..

II 'S1i!'1 .... 81i1- t"ta S lftirlli~j 01 1M Ciljy'8 n!I'J]Q roc-:i::;,

lija iNinja ~H9me~ f.1tttp:lbNW'n.I!lI~1liII:lJaJpl

11'.- p'le' Fu- 0- d ,",~:):,

• t _o(.:.:~.~ ..

.. -. ...

Th8 In_ nja: dl~;cif!n:!iistM J6f lh}gl'lr IPfWlitein 1i1!lCEil8. ~1,IIc-h 815 Di'DWlnl IrIDE! a~d. meat TtilS, wasStlIJ'" 'pl'@m""_i1ftlilid w-'n'I!lliI ~c'ktedt pi ums, 'lNiiKiE1 lhalp .a'llalolia'tiEi, fa'Ili~t!le anif:l, CIl!lFe inf~mn~, III tIre, DOIJrs€' of a Iday':s \V'ork:, 1h;e nllllJa WQul~1 som~tim es ~~:3.r'ii~ from a ~o([[if' :b.~ by Of'L!)!, Ule '~um be, al11!l;1 tbTe.fif(1J@e.:F~ To tre' able' tD diD! t hi'S! tihay, had' te ~.a sjS the i r, ~~frt g'~'fl!, Wrtin a !'~ calo-' rue" hi Q h p·mteJn diet, me I) :S!'a~tl ~OiJIId! '~:12' pourills.

Olth,er Nin,ja F'ODlds ",;:~:~:,+~ -;-

- - _('':_

I Sesame Seeds

To ~p, strang bones and !hEl<lI~f~)' t8a:~h, ~lri.:; n.injl3 B~!3 s~'~, \!,kjc$l arE i1gh .., \.'i.~:mr.s ffi_G' cachrn,

Q·U8Ii:1 Egrg s

One •• In'JB art 1:3 fo:;J,own as 'quall .tJdlrty,· T~ tlells'i'ad '1ruf e'a_:ing quar e£jg!l W'Ollko:! :!:!fII)rJ~~ '1111'S f'i1!S'ih~ d C..'!JnD:!~~'

,Saybea,ns

ThE!' ninj.;, were ~'8'i;1E!ta.ri2!m. Qal18'1'irr.g imouritiae ilil the ~aod WorJ~Vi~ IhE\r aii:1h 8.88B8_ A~ :8 8.UiDSE tuta Ior meat, they a~a ~ wfu_

, Brown 5uga,r

lh9 ni'lJEI i::ruri'lBd 00 .stJi!~ EIS an fJii!!':!.fI'!Ji t'fa.cis1;~

How 101 Make Nin,jla To,lu, ::: It

- --

~ w~II:~ ,!ofu be"rig,~ ilijw-I,i;:almi~' die~: fliJOO, say.b8il11'1S" lits mailr! iliilgil'tBrliem', we-re II;!!!"ICle' benevel!il to have sp.i~liiIJuaJ qi,.Jalities.

--

I ng red i e rrts

('rOo 111o:.k<r:! one i-arg;B tofu block]

E1 h il:tkOO~. rmr e~~ to $ w£a1o!1£ unjil . thR:;' x~r.(lml) smoo h Ii: d Cl"eEl'rl)' Stir sAd rl::ljJ~:IlIr 1W(".! or thr .. e

"i'u1:<s.

'!.'!rap rne I'YlI...: I a (;(;I<jlrl dnlh i!J"dI ... !rt.ug II' alii: Q~ a P'}t 'ThiS jUw ~ ~!\~I as !7.:OFL m'1o:. Be C!:lI_ _ Its. hoi I

II iDcl!J" tt1e-~ mlo! lilo i':I ~1I)ji ;ci1 20fj I;!; '-:rl ..... at~. !3r~ ~...at i)\i2i' ,it ;:t'oog 8111"'-. Boll'llg]rJ bQl .mtl it~ low.ar :€I l1ellit. Le~ 11. si~ IrYt~r 'for

::m(]lhm '~;1)\o4;l1 or e:JrtTt rnnute:!!. TQ Keep il: ffool SliCki'lJ:.;. ~;I" ~~"If-Y.

D OOJIB U-~ biiJ:i;l n 40 0;:: or wa1er 1if'I;(j ~IF <!It crt IroID 'Ihe OO~ mIlo;, pj;:Jl;1a a ~ I'!!f r:ur:;r '1l;1ll'Cit <I r d 12&'0'6 lCl' 'j 0 I'n!.nU::~~. Tl"el moc in 1h:J IB&l 01' itH!o

bril"lJ.

B ~.:c.tr....,. harcen 10 abiJt.t :6.1 rrm utes. \"1 I~n dalle. pll;tC;3 1l1e 'Of!:l' ~1JI11n wate, ;!Ij'ld 1r:m<;J llntJl IL b~",!,~ jlrr! bitte;T12i98

F j!P1I a 111''1. C IilTt ,tlU!i ~\QJr.'!lI' 8111d a!3li"1.1e_

®

S1iIThJl.<iti'l!] p·u!Safr!EI poi ~ ( ) 'MIl raiew a snH' ~)i, V~ !}.fJ'Ir s~l· oe:n:;, [;3) tired Lng~. (4) EtI'II O~~QJAA::I h~r~, (6) im~ I';;±"..ay furc':oo, 8X!I Lej fs lOr tl"(!:fQ:rga inl6s(~,

Pi .ssure

ints on the Hand

ressure

n the Feet

"re$:.:ur!!< pcifil· II t i:3 ~ ss 1M ~~r:Ii;VJ, ~·V1il1 '9318) p:trJt. It 5l;OJkI be rtEb::d qLINe ~r(!f'tlJ '1 ..... J>h ~h'" nutsr a_.ije at ttte 1Ill)l"lI1l:1 Tnls oo 'helps you 10 sweat out 13 '&'ef. p,··f!!i<,=aJi"t, j)l)ilt tm is kflj)"",'n ~IS 'the iirJzCll. Dl kidney pOifit. Mi~~~inQ th~ r8l18ve8 SNe fig

..

.M~$..~:)'n!] nlS b~ teo:! wh.le I:!ardin,l) it bacm'ards and tCli!.'r8J~J$ ~. ~d [0 m~ tl'le- pu-hTm:JiCB c,i 1he rtCr, lL~Jso !3J:.1sB:i 8 r:eI~,

Hot! !JWIJ. ww,!.It::; in 'Iii·£! ~rl, <Yrd ~lm ~1"ii:iti1 bl.Clj m~~ m<liTlQf, 'The palm at thE! hand ~ ~emus pre~ur'e pofi1sand 8"~m!jJatlrry IheM r.:;; Me.'!r"Il ~ imprt)'-'e I~ ~.!'; i)"fI;;trr:;.

RiJ,»l"Ig 1he e;>..r I'ilt:rl ttl!!- ,p.2lm at'~ nand cr pu:lDJ on it rMth me 'Ii~.:; i;nDf::r\"BS 1hl:': l):);"IojtiOtl Or 1he-1!;!:If.;!;:.. ~s:: arid Ii'I te:IT::iJ o.r {I2f1:;'

Fl~llg the, !Dado:. af Uta sa- .... ~h lhe fin!=l~ iri"F.lI"lJ.oro::lo nearing. make::1- the sara stronger. mj ~D01to:s 'itoe b8C!0.

11ilI' the; Qays '!.v1ien d~cks; we,~ st'ill 'rnlfe'. p~opie kne'oV rol!!glil~ what Unm, o'~ dea,y er i'iligl1t it "YfIS by the POs.Elllon 01 dt& 'Sun OF toe lBig mp psr, ih'ila ,aiCtivi' 'i'eel' Q'f' 'Gertain a!l1lm als, such ~J5i '1tJ:e d::!/Wn choms, could ;alsC!, ~8N!$i ~!;l '5lomeltJing, 0.1' a eleek, Th~ &'Iie:r F~I,I ree'kt!1 I'lirnla, nli1l'\·/SV9l'; Itatil 1ih ei F own sy.stem, ~;OIM'I as lihe Deafa; Eye CIJoct:;."

iWeatMr' ooni:!liilit;ln was an ~mpormi"lt Fa:ctor fOr 'itla liinj~. who.. c'Wlla tarn '11'10 wiM Of" rain tdl the-ir' :a'd\.l!!!ln1ta.@e. :S~.tlng a M<$(~1!3 (In tire" for e-KamtPI9~ w'aS lbast ,achi~edl whe.n tll1llB' wh1.d wa:s :sh'Qin!;l. Wll,en ~sl1Y'i F1ig ort< s,om'",,~, IJ.r:!Idiy, however. th,g; I1IIf1j.a. jl,r',ary,ed 'fQr rain. '~\lliiIi{:11I 'Wo!1llTd 'muflila e.rl:Y !;lo\Jl'!d '~hiey mad'e.

- -

'Catls, Eye Clock

<D

&:ering .t1to .a ~t·E<'eye3. 1M 'rf,:'t ooull t:'f!Jrnl'llB hra tfl1e.by 3l:OOpng Ifue ~ or il.$ ~1,.Il.'J't~", wI~i:h ,;;tj«1.i3 and ccrnac:t w,th '!he dlEfl9Jrg 0: me I(ii.!, III :ttlf::l C!kI c¥ m J$.!!Jl. th.e e!me ~~"a!:; i'16iC3~ I:J~; ;<jn~, n;;1iflUS'. fer Q"IDnple, -bM:r' IS::J'Cfll s-AIY 10 7Ni.",<.

Fo,recast,ing the Weather

:2'. If' 1l'ie' mO-l:Jntahiis .ap,IliIS8i1l" '1i1'Q:51er 'h_1lI us~al, (,l!Iin li$ '!;I\!! fe' to fQ.llow.

4~ KItes yiiil!til iiil dO-wliiwilli-d cinr:le:5 :euggest ~he b)11@wJliIgJ day' wUJ be w{:t~

.5. wtilln llUUi<a fly in 1;Ii1;;(:e.111f(i!ln$l1 eilf;cfes. the, liIext dlar)!' wfl! b.ilI 8tlfll1]ji'.

6.

7. ¥V,ften w:a'ler d'ro.P~,ets ;aiPtp6lCir' ,[illil ,spiDE'~ weli;!li5lj tllTle foillljilw;lng da)' 'wjl:l QiI;!' pt:lea_r.

tliriOIl!l!;ijn a Itompass Co.=.iJl1l ea.sil:Y ~e!1 'Y'll'licJ"i dir:e:f:tloo ~ whiclirl. [bei!Jilg c.a"'!g.ht If] 'One, ~:;1!a, too IT,iiJich fonil:e' rlLnl!3l,W lrigk" lhe,y P~'M&J1IOO '1:0. make lllileil" oWi'll with stt~h ~1iiIC:O!iii~i¢I!JIOUS i~9t.nS as i!IJ needle an 001 'W1:!!.)i., A~:s.oi (in Itlllxir' -9hl. "the pO,kis.lar o:r 1t1e Big !J~pe:r wid] the dJ~0Eitlori.

.'

llil} rll~1J ".",1 I\C!,!,I 'llosJ. 'Mrlen P'1aiA!d In ~er. it ,..,; 'Pl>f!~ N'to!:ll'I,

-

iHo'w to Find 'Wat,er

'Tlhie nillija ~Il fdi!Jf:lcl tllh!2':FlliSeltllEts sil(gc.lj;" Qui illl the ""illd~s" ril1ai!;1gl weierj lnEllrefore. was, ~ita1 fQ.~ SLl.!i·iJvaJ. "Of lli~ they' ["\adl 8, ,~umbb:1' of 'lIec"'l!i1i~JJe.:s.; and 'lit the water w;as dirty:,; !hey WQ!J~d 'Sil1ilp~y filter it through a (.'Ioot!. "(urn.

1. 'SUek ill S.F;QW"t5i ~'e~ iiilki! 'Iih~ !9'I'<O11.1 rifdl and waif_ [1'1i: illt bElcl1lme>-S, Clieimp u,.en tJlIere!'~, !>!,lstBr if:!anDW'.

a, Ptace iii towsm an ltre tlo:oll' ,~ :g iC!:I,>,e. tf iti:!'; WBJ:'UiJ;e, fo'l,.. l~wlllS ciI!a~ ff'ien '~",~~e':l;i8i water source ct~se' by"

4 .. , DJg ii' !l;JJ'!JI;!,._.meier ~ lItilil:e, IIlI '~Ile rnClWlli!t'l;Iii:n;$tde..

PIJa!ce. '!ftlur; OOf ~o 'the '!bCi!j;(]m ,Blnll liSl'Gft, I~ ~.i1Iere8s:,:a SliJII.IO!d1 it IDeleTllJ;i.'l:ih&mls ualla;r below.

EI fhfry II~n b.JrEd.1he ~«l ricli'.F 1he hDB.

Wnen 9" tne mOV9, 'rne IIilii1ja lm'iten !!lad to camp eut, W~ld Mimals . .-m!Lll cold l'I'gW'Jrt.:Ei mealf1l~' bed,iJI~.,.g dowl"! O!Jt~El9 WI;I,'S :11m: wi1i~OI!d dlatise~. The' .n.injEll'S methods took 8n;l'v~!1h:t.ge.· 0'( what 'WaS Otl ~ai'lDL

OJ'le Ii;lf tliile ninil;I,'q., 'rtiaI"!.y rtJIlJld·e;s was, t.o, deliver' secret dcu::\!m~n~. TheY, 'UlS~d ditfe.Filfit ,fli1'etl'}oas to allo"d dis.IpoVe-ry, ill' imiSipecUldl, sucll1l as memoriz,i n~9 '~fuI,e me $Sia,§ e:s.. Iii m CHl'a' (JxtF,Q m@ cases. they "Nollil d .slO ave 'lIieit Marls: ,and ~ ~h:{l m!!ssag'e int,o' ei::r ~Ip!;i. OnC:Ei' tlla!~ iltair Ihad . growl1l b.ack, tb~ wutlld d<eli'v('!lf' them,i!J:S:S<ll,tJ,1ili b.y .s;r.;avl ng ag,ain CJ.11c:,e 'ithey :a_t;riye,Q 88I"e]y~

a n-13 rlnJa woold 'i'o~ ttin.Etnr.e of r::apEl" ~i~Qnally around .e pc.i'.;:o. [hey'd tl"

..... ri'~ i '0 ~l_:r91 l ... e!:i~f19f!5i {)r"l1.f.r th~ P;p::_;f",

Hokashi'

- -

Salrugakushi

-

Vamabushj

- --

;1\11 EfT.EftSI'I!!f. ~tt· &3 itW '. et:rC!tlat or monk hat'LdhJf Y(i1J rt"ENE"J' eel) [(llsl iii marl wrtn:.a Ol'llu=!!l.

Jl, I'.luring actor Wl1q !iingl!:, ~s, al',d l)I)'fam: /6;b1J) ;;fI aves Ihll 00J'nli'Y. Sf.dl ~ , ~i.Ppedl through ctlf..'tkP'Ji.m.'a 1M! • Ittl e I;.Iqll)l6,

A I'I'1oO-i<fl1Airl ~~ic:, .. 8 h_errn:il (;('..11)1 unirllJ v.\ih na1Ljr(~ QI1 a missIDn ol sel ,rfi~~.J1lI:If)', D.J~ off ;:111"1 ~otie''''' 1nB!8 ',lit(:! I'IlIf. f'1 'filYEIn't ecp:c1&:'J 1 Q, t<)IIY P~'Tl1?:~

....

Shonin i

A I rJ.....:;lIir"i9 s;)1esm;)r"I shDrJIderirozy an aocmr:~ ol.£!,lje of :I1led<ClI'lE!S and candles 'from IQ ..... I~ lu ltl~rI. 7hi.~; iLir"ler":i!&i ,pro-fesslon an abled him te PS8B 'tr8~W throu gb cneckp:jrlt.::;

The: nln]a's '~a~ks ilfiJe,luded tra.'I.I'sll:IIFl,Q t"h!9 COli t1if.rY galth€!fllilI9. l:rdloflillla.tiofll" But 'r\8111on~~ '1i:i'18C!'kpo'inib5 we~ ir'rb"d~u(:ai!!1 in, 'Ilia, ~dQ' 'era, to IPF~e:nt, th@~ '!l!itlilo!!l~ bavel Re\!1"f!i~S t"~QTFI mo'lf:ililg free.!y ITQm state tQ sUlite, The ~iniSJ dooned disQlJi~S' 'ID :!1\i'ord dere:ctlon \'li'hll'€' tha:y contl!llllJlt::!d· th!}I~' clali"'lCil€S!tltle'''<lIclt'iiliiaiS. ll1l"=isQ eos'rume.s, kn,Oiflril !tif!ilac.t.~1381y as, "1}al'ilal!il~8, u W€:M.J]d [JaElDliiie the.ir ~pecii8!lt;l-

---_._

Tsu I1IO''':n,o- kala

Shukke

/1" l31 ItUlti!l.j l'I¥lJ:k Ft.f ihe IN! ni$ had to ps <lole 10 t:hi.'4'·,1 ,he sutras sa 'i'iE'J'. This .:::118- gvi~ ~ .;'!.I' .:I4G'(::d i;!(:4'IllS, tlO'tlE!'I€!r. BS it aIllJ.wBdiim 8J s,'"IE!&': ~Ek 81: 1EfT)ly reg":3iej"S, wl'it;::l~ at It\rj Li! f'(!- ~rO ~(fr"lir"l!s,BJ'€d Ui 'tefT\D as,

A ~.LI;i$I::.I~'-p~,~Ftg f.t1e"I' 11'1 iil rUl;i~1 \"{Q"I,I9fI hood. The di8 gul&S 'Wa3, IdBEl, 'for EI3 'NSi as ~Mc:p.;)!ir1g i"Ii~ race, 'r;,;ric:],l:j wwa albt.;eCI ju (pasG ~ Ch9c~n1B ..... JiI)Q!r~'rtltJ1g tt:ler IlClXf~.

A C:f'!o(nffio-nn>ef, ,~~c:11. as a r~rn)!!lr lOr a ~am[{fa!.l_ In this ~ tD:!' n~ !l&:':I to ~ "1.I~([t ill 1t!11 'I IJV'.J I '\:I_I <JI"K'I ooQil1l1 I:-:e ,a"so n.aEdsi:f Ei..seliDl.J.!! 'Ep~-

-

THE WAY

- - --

Misuse of Ninjufsu is

F b'·'d'd

I or..ilc nen

The ninja's 'exeOlLll~h;l'Ill of' :Illnlii;!Jifc' duities; liS. par,Si! mount, IExpend~lIiIg ,e;JilIefQY' QJiI, peli"SiOii'N1J'11 dJsptttes, fcn"lp-uide [I!Ii'r'orbidden.

The ninja's lo:v.:a1ty ~5 ~:or thi!;ll 'OOllJIlilltll' ,91fi1cl nilBHtaJiY eomm2llJrtl,d'i9.r' 'liley seJrV'Eli.

'ifi':t&y i;n~ forillndde.ft k? use nJajut.s.Q:.....,;.--- .. __ for' tllil;eir oWIi ~er:Siona:i gain.

Lealilldng Sec:re,ts, ls Fo[rbidden

Belilnlg Dis'c,Qv'ered is !F,orblildden

Th@ lI:1Ij;fiIjla 1:5 wor,k, li;s ~cret To IPe:liform 'their d.mi!9S! trlilley [must remain IIil1;i:dtderr:ll. ~it Is, forild,dd!B'lnl t,Q; give oIiile.seJf iawa\y;

'The nmpcri.snGe' 101 'ilihe do(:urnellUrt.s: the nil1ja carnes cannil"J~: [t:Ha: ,00ve.mtateCl. Ilit' j's., toribi:ddelf:11 to discuss, these. w,iitllli o:tuel"ts.

- - -- --- -

'T;H~EI N,A,MEI O'F THE NINJIA

I~rn,

Shinobi

Name

-

AsdM,-era, (514 - 7'091)

A~i01l1

,Aj'Ch~

Fubii

-

PHRASEB,Q'OK

- -

B

balitErl'JIJ;'!1J.lII:"lf,llxllHJ.::l~lu-k~il Pl'ililll A !2-~II~lIIr~ runj;llllllllual 'Nrij, ten b],' 1f.lJ r!;llJ~(' E'uji"b.:.y.ltl;hl "i{Uulakt!. il !:Dl'11nir.t':lj.:w L~:r~1!; ut Ig.:r{jr~ /L,.,h. -ii'ti:iHt£~.

Baitho .I'I![u~~n, [hl!~ J~LlDl rm)!.1I' 1 M4-·!694.F.lil'fh'ot,lll "'"i~~t. wbnre' \IiT~ i.i!dud!l'l.I1'f1,:: ~:1J:f(j!\!jr lRoolh; .no Fr.r T.;:MWIL:i;. H~ ~~..r: m:lny ~'¢1fi 'Nilli~amunil fapm Itornni'ri,g III. l _ , H<l Wa;J 00m il1l/,~l, lllll:ll:liil Eli> lr<i'lel,. Ol"Irrei"cd 4l]l1AJ SO tm 10 R ~~;(. Wf:I;:!re he ~ h~ IOOJI~ La mrvel imm ~li1ili!l ~ m~l:;ry, ni1lj k ii1d hils. it mtII lit WD in fllCi.D Jjirtl~ r~'Dl'(oiglwl!l' (b!UT1:;-I~-ll(i'j In:.III:n. T.::. Il.:: .f!J:-ruI~ "'lil:;r~I'~. firMj){:lhiDs IW ~oof!!o!ln~ d""~~m 1('IH1::i.

diitlJl c'hii-001 'I!Ik 1R;;.·r<!iRd lo.i< 111,l(' I!Jr a n..w.

d.IJrt:nl:r!]i~ L~1IUIN= .. gehJ o\Y!I!n. £41 perird hfilm,~k (iK' m51.:n-~ 1'I!:",,~1I '1Iiil~ r2J11I~"«I abrnre rI'K I'(tJ1o.1:.lll11 aru:3 'it\e.!:=llt aL 11t!:l bad: ne..1 In JI'llip-kr.iaI ..

D

~lta. KlIlo [d!if1;r,:) ktrlD! f-l:L"I~. Nillja. Ilfll~ (if b:ir'lh,tmrll k,"1I uc:blD'f!IlL KI1I1'''''-, J.\t;r.o a "T ctQ KlIlli' nor '1F'l]1o.s Kalll<.d ne ..... m S;iliJ I.u llll~ :rr.o£ii~~ < .~~r' ;:rml Eu.lIlhe: ~bUi~' 1!.!1 o:cmlml ~1l1J:; Olrou~ hyp'£"'" s, fib .atlk>WI1li:Is Iimm trn.~ ~bi~iiJ·II1!~~. i1'ho~ 'W=ina:5~ l:rnmili

ilI)! !:ornlUil~_ II lI!!,i ~h<il! i1ID..'1:IIi>~d D IltIi('; 'hJ~ ~L pIlwtr:o; nTi!l ~ hi.l; l1injITl~ll. hill aro ..... ;r~.iII:! ,~!hXII!~ ...... tIS iI l1ireal M UI;:!'J.!-Il, lJ('~u~ ~d ~D k',IIl:iinI, b.:;! ~""Ing she diIJJ~r, K>JM '!oW';J"I1 O..w ~ tle3ugi"::; mQl,. T:ik.I!<h Sh:i:nE-l';.ll, 1k..ailTl'I:e ittlng:<; h([j}j.l(·Ib:'I.l_ hl ihi~ 'hIDe K~IH ... a~ itll'cl. Th~r~ I"ifCID 1)' ~r.rlam.,,·fll'tii; $r,.', and mmr.r i!I'~7" OS ~.mrlillfj Kmo.

ii1MOO [d.:h-mill MITI:'~ Til --t~enJ:~' ..:I~::rp.pDl" WII~iJJ r);)1[;.~. Tm: mig,o:n

of h~ t-liDj;{s niorl ~$lTI'''' >1~"l:iJ_

lE,

P.n~ij~qa ~enno£)l(IjiJ ~~_ D1!I~ not bmll ilJuli ~'unPmn'kJL ~1'!'T: him J.:l1CtoO'fJ 1l:J Er,:l'l)Imll~', A!.:Lh·~ il:! ~.h~ f::lIe ~h..Ci·lIl.drjI. he 'I/'{ifI: 1Il1 i)I1. IIJakIl of lil'm-g.lo'1o":£.11 ~ ~lIl.'li!:e Fnlln ...... mt 15:- ml7.lnlai~ ,M~'C! whfi. ~~("od 1&1:11" in 'I~ m(ll.!l"ll~ill!i u.n~1T 0 ~;IDellll.'JjqpU5~ llicill'.!"limi;; "lItd~ iJ:l1h(:-<:~1l'!:'100'_ Thmugh 111i15 IlL'}" wouuJd • ro [!X'I:i~'~ !XII!9I'. Ort ~ IJ.i2o th ii.t. thf: ,.1 n r a ~ 1.lIte!i \I<;l!l ~ t ;:i r ~ .ul..'W11ai n ~ ~ I19IJ tr,

. ,1i1~ZIllI"t~ ~-=I ',~n"" FPI1rc: IIJIC'I 1!4 "There Is., oc "There o~.,," j~ fillllil th an "sn ro •

:i:,)'u~ J~i] ;W:Wrj. u~ when. nilJl".'till:?, , .... -'jlb !he rto(;!intWL~ C\l 'h~ of hi gh~r ~ ca.."i:r..l .!ftli.ru.<.

H

11laru:!l<l;IanlllTi Qmnw !"mloo,1 .w.wJ~. I :l-4t<-1 ~6.. On~ af'fhe m~ ramDlI;:;l1i(1oJIL •. BI,;L" D5e rZ t-,j" ~Jllii ru~uing tM Co'I[ilm.,;d [:>:lIil), Qf

, ::iLtiU", Sk el i!rli~;ll.. TIIJ~l·!!".l ·I~~A'I}. !IiD ..... 'a;J Lih~:I;::; Iu~ .i1ioja

dUd. n~I("iIJo' h hl: h:llull. !Ilm'.: rj1f l(;o ~utll inyDl~--I i::. I~~

" "TIl: l'ii)!llicytor EbIIDTi'~ = fiJ::U[1l ..... ~ 1lDe' "'f r:.'"iIIlOOl. Cl:!IlIIill!!idl;'r Qr hi;; ( Jill b~IWfinr ....

oorii Th(ll1lj oUtl!!,> M .. 'iII. tm:enrl n CfI:1ik, IillOO ~~~h~r wir ""'-lIltr 1l'[" r.D'J. to ifi~i\':r JIll ;'I][lld. "Jlieoiuirt,se- m:lr;)~ iL thllL led All- [tv.: ~l~ \'!o~T.ild ~ l{11i::o::d WI 1J4;l11-

K

li;=r3tiira !k;:L-rn;-r.:Ij ol"!:I.IIl1'. u'lider....t ~ fui;li.O:I.1 wir.1lio a grlJrlIl" Rd.l.[i,tcl~' looj.HiiIL'.

NfvT'PV,le

lk.R:I13ijik"1" 1131 ~.li'"ji,k~h-n'lIJ m)_i; fulmn~I}' l~rm':il.ll,

'[(R'!lo'tl~,a [ka- ..... 3>yJl} iMWt, "L'(II~. OuLl1nw;t: lfil;:;.;::cd a shOO di,.;rll1~

fruol ~·If~.n:.il)· qllfliiFt.i;:;.

!fCfI~rndPI'1Ii3i11U.!IiII'lI furru.J m.\l,'!t" .. .Ni~jl!... DliU: ~ I}l~h alld< 1k.:tJl1 11rI~ ~ (if he t rm.~ Ninj~ gmul" .::tY!pkI,~ b;!.':1 klj[!; tT]i~ ti. I~ mlll1 ..mil,,, ren:>;!: Ilwt! mrl ~xll!':JllWJliLI ~i1IDJ ~ki1l~ in ~lXi(:!I. r. is .,1i1!:n IX,li~~'la!;J;."; ~ mIJI"m~r,

k\!9i!<lIliIJ,1I1J '1bJ .. ~f:h-rn(lj)(tJ nawl. Snn'~""" l.!~i(·ilAr:i.·...-I:,Q CJI"!TIl)I' bl: ~.ru~d, nr ir.:1i.::l(lirrS ~',XIINln~ h:!Im ro t'i~ =1.

,KIJIIH1100 (koJ-IJ-l!-roonl l1.Iih>!,. JIIP. ,Dim; ... f;j,in~ ([J](! !leal.1i. IIIJ1kri£fwn, \\'bee ~:III !'U lI5~::;inm~ ~ (:I.-mt.in 1i:iJd. he '1~"" ml!:' j.he ~li"B ~ JLI.: 'J"io'lI!ioJP1Jntl nn.jl talh.:ilill f.l5 iJloreh~ w"[(Ii ~ ~ar 1.t-oi'CiDe;_h rk: (1.:.ilios . .. rt(l!o'!e'>"¢[. ~ diLhl' L mllu ,MI.!!' 110151:, .".~ ibe; bllll')1! lNiJl1 bi!l' (a-t:e_ mt..<! l"fI!o'~l[l.;ihJ1.tril1~rc'h.[jJ'j~ 1:[.., "",eo I~ni ~lJ1X'A~:@sIIlI ill ~ a,o.;:;;_io.ullJ'ri B~l:lIu~~ r,d" tIFt.~ en I~ h~;rl, t:.: I!w.'('fui..:o kDown o!;, Aru (IJ.W, ~uue mOl'1:

mMlo·.rt~ 11l1UJij) [TIIQI'~fI] "" h ,.{I"j (It);)l.lWllW...1'i. n"l(1l a · ..... IID :M I ~'IIIJlI!j; !<n, worw N .... l!mJ ,u1~h:'13 h3"~ hii'C!1 ~ dJ:i"Qll '!Troll1 tili. OO':;!I-. A "p)'_

mete rrn(:li-l~,h I IT'-II!.!I: ~Jef~ hnnd, WLIlrllll.y, .~ h[jfj~ !liM 'Il(ir};]!io ih~

rein ~ .

o

il"in~,!,!'3bafi lunl- \l~oonJ ~If. The- ~)'= r.'utlli~ IFy 8th ~h@Zllll. 'rlilku!!?-"i'O"~ ¥.:tt;hl)'ii]Ji!I.;" (Ii;:rl plli':~d ninfl, IlII1:kr 1Jw dlirec[ ':"_~ln:>I: .;:.F.llru- 81l1:::! Rohfljj 1l,01 mme.nL

~IJ i !~-~hll prof1....,..(>IJo~ '!'! iLllIl ~ina: l')J111:~': !J"fR_h~ ~nI:r~ ~iil.l LI.:"'I!I., er ICII'o-er.

s

Jo.lIII·llJr,o.i jQr."fII-l'llljllt'rroll.. 'The ~~nfT"'II('tILi ILlRid fl!(" ~~ .... ""I1J'Jj(o~ inll"I'{I}(i Jlbl' :n}" lIffo:rin:, ~I) MtJ. ~lw:!Ii~'lm rnnlliali~. R.ll}lI~n·11 ~001p[.:{d}' d;1T~r~:11I'lI'm!f ~J.!I~ frolll<lhe r ill}"i, Iilc;.' Loo R!~~ ~,_i.!li)·'J ;:Lm! cine rkngllR

!UlI'1)Il [~y...-uj.:rr.~'_"'llhl!L' rt~l'11'.~ Ur. ''J'i1 ::1; i[.M

:9;'fili:ail [~}'-kanJ11Iv.\IfiI, A_ flillj~ wnu r1!iLJ.m!<; -ll1I\c; fNmi <m.."l11Y t~m.liJ!Y ',.. iIII im~ it"lLtIi:llllllron. Lil~u;)!:. 'Ix\L"''l:l!n lif<f."

!'i.~ (~,- W~iIF'(!n."[·.'1.1 _fi{:{".ki9;S .... ,idi.hllmltily I!)[b~ Dflh~ :<.fiI'Il("~I~·I~I,!JIrII)'i;<(,i.

shi~n j"!ihi-imnj rt.:.t.IiJl. SU~ll1~ ~Ll .1) [j!ik ib.$ If e III (ytkr 1) f;n fil rl\ll¢ (;11I."I1I}' ~m tqI)' MId 'i'ITZ1:III. f 31~ in furnJ:::j[i(!ll.. L i 1.i!Iii.ll y. ''k'llYi l'ftI d~;slh. u

~Jj4i,','1M1nlF!; roo-el'!l:i. iltI.lHbi] p!~'H.' • :r:~!~ 1):1 s(xt1!;lln~ will) j~.....ra !lull'~r Iml •

uuruull!OO-U-ID .. N ''''·w. t;'(r1.[I~ wrr_~ 1'(I~a.~ ··[]It·I'IE~ .. _".rM'"'~~· ... '·

[I:91Jpi r~n-rYIIJ 'lW:,~. E"uni~nmer.,,· f'roul Jih""1:!rJ.. Aka, rG! i.rtl:'t 'lilt ~~ nli 1-ic..'1<'CII LI:I di~'e Il'lIn 'OOi~'IIL

'I~[w rl00--001 IJJ;tN1, [.!JIlJ("i'~ litl~ IIJ~ hoo>:l[.

k!l'i.imnnlJ' ;:kI~LlI.II,iIi-lDimD-;:i,h-~j iT~~. W!!;,por'.J.I.~~ b}'lllC f"d'tH!'n r.m.J;:>;' ~OnlL'-. O:ml:rnoo1y kr):l"-'tI ~~ )wiitl r;,i iM~M.4r li ..... oultl. j';;jjuJ:r. I:u:! Ctli ~II ~ ~~~ • .;'ill;il.;{ing ibim to he: 1!:I!tt:lj 1mQ-I.:U~"J.

100 ['Idhj 11iT.""" O('JI1'!7li It''rm ~ Ii) '1C!1:'i ~'"" fllmil.y m intil \S:~ lil;'.i~ (U ~lil~ ~(lJ:l}!trer. Th~ ~i~_~ ~l~ "Wa..o; m~;rl1i~ 1$1!:1.L~'h IDII, ~tri;:·h Y<~ ~.odmWifl'(lJili p;iI.o""('1I1!; ro mildrm..

y

~<tJt!.IIJ [yu -00] ~~rr R~·.;[}r.re ~~i' (If :ruleirli~ inla Jre ~nerm' GIIUJI IiI' rriI:lU: MI!ikalin!l. j;oll~tii ~,

~1I!1I,j~ l~ulI;[~hlll'f.lJlft, '"rh:.l'!J;hl1Iil&ld. !Ij1~r"II~', ~tlK- bao:J IImL ihn[& (I'tt'OO' .. _~