İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I

Özcan

0

... ...... char tamsayı tipi................... ...... ......................... ........ ............ .................. Yapısal veri tipleri..............2 1.. ................. . ... .................................... .............. .. ........ ............. İlk değer atamaları.... ............ ................................................... ..................3 2................... .......... ................ ............................. ....... ............. .............. ............................................ union................ ..........2 2............... ........... . ..... .. Karakter tanımlaması........ ........ . ...... Karakter ifadeler..............2 1.4.. ..........2 2...................... int tamsayı tipi.......................... . ........................... .. ... ........................1 2......................6....................3 1......................5 2...6 1............... Program sabitleri.... ......................... ...................2..............2 2.......... ............. .... ............. ...4................. Toplu değer atamaları..... .....................3 Pointer veri tipi................ ......1 2.................................2 1.. .......... ...................4 1........................... . ........ double gerçel sayı tipi.....2 1...........................3................. ....... ............4 2.......................1 1.............5 1....1 2..................5...... ................................................................ ........... . .................. .. .....İNTERNET PROGRAMCILIĞI ... ...... Gerçel sayılar.............................. .................. .............. ............ .................. ..... Tamsayılar.....3 Giriş............................................. ..... .................... .......... ... 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 Bölüm 2 Karmaşık veri tipleri 2.... Alfanumerik karakterler....................................................... . ................. ..............5........2 2........... ............. .........1 1................ ............. ..............6........... ..... C’nin yazım takımı......I Özcan İÇİNDEKİLER: Bölüm 1 C dilinde kullanılan basit veri tipleri 1... İsimlendirme kuralları.............5............ ........................ struct....3.. short ve long tamlayıcıları..................... ......................... .............................................. 1 13 14 16 17 18 19 19 20 21 21 22 23 ... float gerçel sayı tipi................................. ....... .6. .................................................. .... enum birebir sayma tipi...... .......................... Basit atama. ..... ...... Karakter dizileri.. ..... .... ... signed ve unsigned tamlayıcıları.........1 1..................1 1...1 2.....4......... Tip sıfatları.............4...................5....... . ......... .........5....... ........................... ......... .... . ......... ....1 1.. ...... Diziler.........

............5 5..............3.............. .......................... ........ .............. ........................................ ... .....4 5...8 Program yapısı...... .. .......................................... . ........2 5..................................... Escape düzeni karakterleri........... .3 4.. ..4 3.................... pointerlar.... ...İNTERNET PROGRAMCILIĞI ... ............ ............. Operatörler........1 3................................... ............. .. ..............3 5.................1 3............. . ...... .... ............. Mantıksal operatörler. ............ ............................................................................4..... ....... ...... ..... .. Text ekranı fonksiyonları....... ................1 3. ... .............1 3.. .............. .................4............... ... printf çıkış fonksiyou............ ..... Karşılaştırma operatörleri.. ...................................... ................................. .... ....4...... goto ifadesi.................... ........... ... .......1... ............. .......... .... Çıkış format karakterleri...... .............................. ...... ...... ..................... .................. ............. 47 48 49 51 57 Bölüm 5 Program kontrol ifadeleri 5........3 3.......... if-else if......................... .................... ........... ........... .................. Giriş format karakterleri............. .. .................... .2 4..............1 3.... ..................... ..................3 3............................. ....... ............... Atama operatörü..................... ........3 3.......... ... .......................... ....I Özcan Bölüm 3 Turbo C ile programlamaya giriş 3.... ........................................................... Bileşik atama operatörleri........4 3.................2...... . ..... Standart string fonksiyonları...... .. Değişken tanımlamaları..... Text ekranı kullanımına ait fonksiyonlar... .......... .4... ................1. . ........ Çıkış format stringi............... Ekrana düzenli çıkışlar............... .......... ..... .......................... Fonksiyon prototipleri....... Bit seviye operatörleri....................... ............... .. ..... if-else ifadeleri.....2 3. ........... .. ............. .4.. .. switch ifadeleri.......... .1 5....... ............. ................................. ............. ...............3 3...2 3...........4.... ...................... ....... Üçlü koşul seçeneği......................... .. ..2 4...4 Standart text fonksiyonları........ ........... ...............6 3. .................................2....1 4........ Üçlü koşul operatörü.. ......2 3.... 25 26 28 29 30 31 33 33 34 35 35 36 36 39 41 42 42 44 45 Bölüm 4 Text ekranı kullanımı 4........2 3........ Ön işlemci komutları..............................1.......................... ........................... scanf giriş fonksiyonu........................ ............ ...................7 3........4..........................6 if ifadeleri...... ................. 2 59 59 61 61 62 63 .... ............. . .......................2.. ...................... Aritmetik işlem operatörleri.... .4.....5 3..... ...................................... ............... ......... ............... ............................... ...................... ................................. .....

... .....3 6....................................5 6..2 6............................... ............................. .......................9...... ........ ......... ................. .................. ... ....... .........9............11............... Altprogramlar ..............10 6....... ..................... . .1 7... .............2 6.........1 6.................. .. ..1 7. . .......... ............ ................................................... .....................h’da verilmiş matematiksel fonksiyonlar.......... ....... ........ ..........1 6....... ...................... .................... 3 85 87 87 89 90 90 91 .. ........2 7.............. break ve continue ifadeleri...... .......... ..1 6.. ...7 6....................... . 66 67 68 70 70 74 75 75 76 77 78 79 79 80 80 81 82 82 83 84 84 Bölüm 7 Bilgisayarın donanım birimlerine erişme 7..... Printer............ ...... ..................... ......... .................. .......... ............... ...... ..................11 6..... ................... ............................ ................. ...................... Ters hiperbolik fonksiyonlar.... . .. .. .. ......... ............... Trigonometrik fonksiyonlar....8... ........ ....... ............ ........................ ............ do-while döngüsü............................3 6.................5 Port ...... ............2 6.................................. continue ifadesi..... ......9 6... .. .......... Herhangi bir tabana göre logaritma alınması...................... ..... .. ............ .......... ....... . .1 6..... Zaman .......... .......... ... Diğer fonksiyonlar.............. ........................ ............ Turbo C’de bulunmayan matematiksel fonksiyonlar..................... ...... while ile do-while arasındaki fark................... Ters trigonometrik fonksiyonlar....... ..11... .... ...................................... Rastgele sayı üretim fonksiyonları..... ................... .........7..................... ....... ........... ................. for döngüsünde boş ifadelerin kullanılması....4 Giriş ........................................................ Hafıza .... ... .... ...........2 6................................................................ .... Fonksiyonlar.......3 6.............2...... while döngüsü...........6 6...................4 7........7............ ......İNTERNET PROGRAMCILIĞI ............11........1 6...........3 7..... Bir sayının karesinin alınması........ Kotanjant fonksiyonları.......... .. ........... . ...................... ..................................................................... break ifadesi....................... .........8 6.........11....................... Örnek programlar..............4 6...I Özcan Bölüm 6 Döngüler 6................. ..... ... ............................ for döngüsü............... ... ................ ............. .... Biosdisk.............................. ..... ................ ....... Disk ............................ .................... ...... ............. ........... .9... .. Math............ ..... ................

delikli kart gibi araçlarla bilgisayarlara ulaştırabiliriz. sahip olduğu geniş fonksiyon kütüphaneleri ve özellikle bu kütüphanelere grafik komutları eklenmesi ile günümüzde programcıların seçimlerinde önemli rol oynamaktadır.1 ALFANÜMERİK KARAKTERLER: Küçük harfler: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Büyük harfler: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Rakamlar: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 . Bu ise amatör programcılar için ilk önceleri problem çıkarmasına karşın sonraları önemli avantajlar sağlamaktadır. Hızın önemli olduğu yerlerde düşük seviyeli diller hep tercih edilmiştir.I Özcan C DİLİNDE KULLANILAN BASİT VERİ TİPLERİ 1. C’nin kısa öyküsü işe şöyledir. Kernighan tarafından “C Programming Language” adlı kitabın yayımlanması olmuştur. Bunun için C dili bir yazım takımına sahiptir. ilk başlarda adece Bell labaratuarında kullanıldı. Bu işaretler bilgisayarda çeşitli elektronik sinyallere çevrilerek kullanılır. C dilinin tanınmasının en önemli adımı 1978’de Dennis M.2. Daha sonraları labatuvardan dışarı çıkarak akademik düzeydeki çalışmalarda ve büyük askeri projelerde kullanılmaya başlandı. Unix işletim sisteminin yazımı amacı ile yaratılan C dili. Komut ve işlem ifadeleri yüksek seviyeli dilleri andırmakla beraber. Yazım takımındaki işaret grupları şunlardır. C yüksek seviyeli dillerin hızlılığını bünyesinde birleştiren bir dil olarak önemli bir konum elde etmiştir. C’nin mantığı daha ziyade Macro Assembler’ın mantığıdır.1 GİRİŞ Yüksek seviyeli diller kolay anlaşılır. C dilinde bu tür işaretleri kullanarak yazılır. Ritchie tarafından yaratıldı. Bu işaretler daha ziyade insanların bugüne kadar kullandığı en genel işaretlerdir. Bundan sonra C dilinin gelişmesi ve popülerliği gün geçtikçe artmıştır. Dilin C olarak adlandırılmasının sebebi kendinden önceki B dili üzerine kurulu bir yapı olmasıdır. Piyasada bulunan C derleyicilerinin çokluğu bunun bir kanıtıdır. şerit. Yüksek seviyeli dillerde çok hızlı programlar yazmak mümkün olmamıştır. 1. C derleyicileri. C dilinde programların yazılması bu yazım takımı ile olur. özel bir takım işaretlere ihtiyaç vardır. İsteklerimizi bu işaretleri kullanarak klavye.2 C’NİN YAZIM TAKIMI İnsan ve bilgisayarın iletişimini sağlamak için. 1. kolay yazılabilir ve her bilgisayarda uygulanabilir olmakla beraber düşük seviyeli dillerde hızlılık avantajı her zaman korunmuştur. Programcılar tarafından kullanılmaya başlanması ise yavaş yavaş oldu. Dennis M. Ritche ve Brain W.BÖLÜM 1 İNTERNET PROGRAMCILIĞI .: C dili 1970’li yıllarda AT&T Bell labaratuarında. C programlama dilli bu iki dil gurubu içerisinde 1975 yılından itibaren yer almaya başlamıştır.

C için ayrılmış isimler programcı tarafından tekrar isim olarak kullanılmaz. İsmin uzunluğu belli bir sınırı aşmamalıdır.3 İSİMLENDİRME KURALLARI: C’de isimlendirme yapılırken. rakamlardan ve altçizgi karakterinden yararlanılarak yapılır.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . Hiz.) (**Sadece Microsoft C de geçerlidir.eksi 1. hIZ ve hiz isimleri birbirinden tamamen farklı beş isim olarak kabul edilir. / slaş \ ters slaş % yüzde & ve = eşit < küçük Özcan ! ünlem “ çift tırnak { sol küme ~ tilda ^ üst ok > büyük . Bu değer Turbo C için 32 karakter olarak verilmiştir. İsmin bu değerden fazla olması halinde fazla kısım dikkate alınmaz.. isimler İngiliz alfabesinin küçük ve büyük harflerinden. nokta . noktalı virgül (sol parantez ) sağ parantez } sağ küme | duvar + artı # diyez * askteriks (yıldız) . C’de ayrılmış isimler şunlardır: asm* defualt for pascal* switch -CS -CX -SS auto do goto register typedef -BP -DX -AL break double huge* return union -DI -ES -BL case else if short unsigned -SI -AH -CL cdecl enum int signed* void* -SP -BH -DL char extern interrupt* sizeof volatile* -DS -CH const far* long static while -AX -CH continue float near* struct fortran** -BX -DH _no_ a3t1_4a_ (* Standart isimler.) Geçerli isimlere örnek: X x Sira Sira_no prim1 5 Prim_1 . virgül : iki nokta üstüste ‘ tırnak [ sol köşeli par. ) (‘_’ ile başlayan isimler Merkezi işlem birimi-Cpu değişkenleridir. Küçük harfler ve büyük harfler birbirinden farklı olarak ele alınır ve farklı değişken isimleri temsil ederler. HIZ. İsmin ilk karakteri bir harf veya ‘_’ olmalıdır. ] sağ köşeli par.I Altçizgi (underscore): _ Özel karakterler: ‘ ‘ boşluk . Bunların dışında özel bir karakter veya Türkçe karakter kullanılmaz. Örneğin HiZ. ilk harfi rakam olamaz.

Bu sayıların yazılmasında nokta kullanılmadığı için noktasız sayılar olarak anılır. 43 tamsayısının ikili sayı sisteminde yazılışı 101101 sayı alanına yerleştirilir ve bütün bilgi alanı 0 0 1 0 1 1 0 1 şeklinde olur. 1. Desimal sayılar günlük hayatımızda kullanılan. Oktal sayıları desimal sayılardan ayırmak için sayının başına 0o veya 0O işareti konur (0o75.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . C’de tamsayılar desimal (onluk).) 1. NO3: Özel karakter (:) kullanılmaz ÖĞRENİM_YILI Türkçe karakter kullanılmaz (Ö. Hexadesimal sayılar 0 ile 9 arasındaki rakamlar ve ‘a’ile ‘f’ veya ‘A’ ile ‘F’ arasındaki harfler yardımı ile yazılırlar.4 TAMSAYILAR Tamsayılar belli bir alt limitten bir üst limite kadar olan sayıları bire bir ifade eden sayılardır. Örneğin 43 için bilgi alanının kodlanışı şöyledir: işaret biti 0 yapılır. 0X75A4F v.0o3016. Oktal sayılarda olduğu gibi hexadesimal sayılarda desiaml sayılardan ayırmak için 0x ve 0X işareti eklenir. Oktal sayılar ise 0 ile 7 arasındaki. oktal (sekizlik) ve hexadesimal (onaltılık) sayı sistemlerinde kodlanabilirler.b. c=12. 6 . 128 den +127 ye kadar olan tamsayıları belirtmek mümkün olur.I Özcan Geçersiz isimlere örnek: 1ADAM İlk harf rakam olamaz AI?3 Özel karakter (?) kullanılmaz. İşaret biti pozitif sayılar için 0 negatif sayılar için 1 değerini alır.0o4140 v. rakamlar kullanılarak ifade edilir.Ğ. 7 6 5 4 işaret biti 3 2 1 0 sayı alanı Burada bütün bitler sıfır yapılırsa sayı sıfırdır. d=13.4. 0 ile 9 arsındaki rakamlarla yapılan sayılardır. kullanılmaz Tek altçizgi ile isim olmaz. Hexadesimal sayılarda a=10.b=11.1 CHAR TAMSAYI TİPİ: En küçük bilgi birimi olan bayt’ın son biti sayının işaretini belirlemek için ayrılırsa. e=14 ve f=15 için kullanılır.).b. Negatif sayıların kodlanması şu şekilde yapılır. Çünkü 43 pozitifdir.İ) Artim-1(-) (-) işareti özel karakterdir. Negatif bir sayının kodlanması ise pozitif sayıların kodlanmasından daha farklıdır. (0x178.

) ile son bulur. Char kelimesinden sonra bu tipte olmasını istediğimiz bütün değişken adları araya virgül konarak yazılır ve tanımlama noktalı virgül (. Sayı işaretsiz olarak ikili sayı sisteminde yazılır. 2. char i. 1 ise 0 yapılır.bayt bu tip görüldüğü gibi char’a benzemektedir. Dolayısıyla –32768 den +32767’e kadar olan tamsayıları temsil edebilir. 1.I Özcan 1. int veri tipi 2 baytlık bir uzunluğa sahiptir. 7 . Böyle bir bilgi tipinin bir değişken için belirtilmesi C programlama dilinde char kelimesi ile yapılır. Kontrol açısından 43 ile –43 ü toplarsak 00101101 + 11010011 43 -43 1 00000000 0 Taşma değeri (1) göz önüne alınmadığından sonuç 0 dır. j. Tek fark işlemlerin 8 bit üzerinden değilde 16 bit üzerinden yapılmasıdır.4. alarak sayının negatif olduğunu belirtmiştik.k .2 İNT TAMSAYI TİPİ: Bir çok özelliği ile char veri tipine benzemekle birlikte. Sonuca 1 ilave edilir.bayt 1 0 1. Buradaki değişkenler char veri tipinde tanımlanmıştır. Ör: Ör: char i .İNTERNET PROGRAMCILIĞI . Bilgi 2 bayt’tan oluştuğu için hafızateki konumlarında önce ikinci bayt ardından da birinci bayt yer alır. 3. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2. Ve hepsi program içerisinde – 128 den +127 ye kadar olan değerlere sahip olabilirler. Sekiz bitten taşan kısımlar göz önüne alınmaz. Buna göre –43 sayısının kodlanışı 00101101(43 sayısı) 11010010(43’ün tersi) + 1 11010011= -43 Dikkat edilirse yedinci bit (işaret biti) kendiliğinden 1 değerin. 0 ise 1. Bütün bitlerin tersi alınır.

1 FLOAT GERÇEL SAYI TİPİ C’de temel iki gerçel sayı tipinden biridir. 2. Ve oluşturulabilen mutlak değerce en küçük sayı ise 3.4E-38 dir.74123. 31 30 İşaret s 23 Üs e 22 0 Noktali kısım f Bu sayı tipi ile oluşturulabilen mutlak değerce en büyük sayı 3.1459. 0 5 1. İnt max. matematiksel anlamda 1.5 GERÇEL SAYILAR: Bilimsel çalışmalarda kullanılan sayılar genellikle tamsayı değillerdir. veya 8.5 8.9612x10-10 gibi gerçel sayılardır. Hafızada 4 baytlık yer kaplar. 2.5.y. Kullanılan değerler.I Özcan İkinci bayt 2000 birinci 2001 2002---Æ adresleri Örneğin Ox30D4 (12500) sayısı şöyle kodlanır.bayt 1.717816. Gerek tamsayı gerekse gerçel sayıların hepsi tek bir formda (üstel gösterim formunda) toplanabilir. 3. 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2. Bu sayılar float sayı 8 .n.00.9567 0e00 5e00 1. Ör: int m.p.4E38 dir.5e00 89567e-04 1.bayt işaret biti C dilinde int sayı tipini kullanmak için int sayı tipinde olması istenilen değişken isimleri int kelimesinden sonra char’da olduğu gibi sıralanır. İnt x. -1.min.toplam.50.z. 1.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .

C dilinde float sayı tipini kullanmak için float kelimesinden sonra değişken isimlerini sıralamak yeterlidir. şeklinde yapılır. 1. Double ile float sayı tipi tanımlamalarının tercihi programcıya ait olmakla birlikte. Çünkü yukarıda belirtilen bütün tipler (char. Sonuc.6 TİP SIFATLARI 1. float.7E-308 dür. c. daha büyük üst sınır veya hassasiyetin tercih edildiği yerlerde double sayı tipi tercih edilmelidir.I Özcan tipinin duyarlığını belirler. Bu tanımlamaya genelde tip tanımlamasında gerek yoktur. Fakat bu fiziksel anlamda bitin olmaması anlamında değil sadece işaret bitinin diğer normal bitler gibi işleme alınmaması anlamındadır. Double term.6. a. b. Bit düzeni aşağıdaki gibidir: 63 (s) 62 52 (e) 51 0 (f) Double sayı tipinin ifade edebileceği mutlak değerce en büyük sayı 1. ve double) işaret bitine sahiptir.2 DOUBLE GERÇEL SAYI TİPİ Bu gerçel sayı tipi ise hafızate 8 baytlık bir alan işgal eder. float min. 9 .İNTERNET PROGRAMCILIĞI .b. Ör: float a. A. Double sayı tipi değer float sayı tipli değere göre çok daha duyarlıdır ve daha büyük bir üst sınıra sahiptir. int.c.5.max. 1. Unsigned tanımlaması sayının işaret bitinin olamaması sağlar. Signed tanımlaması ise sayının işaret bitinin olmasını sağlar.1 SİGNED VE UNSİGNED TİP TAMLAYICILARI Bu iki belirteç sayının işaret bitinin bulunup bulunmaması veya diğer bir deyişle sayının negatif değerlere sahip olup olmayacağının belirtilmesini sağlar. Double tip tanımlaması ise diğerlerine benzer olarak Doble x.7E+308 ve en küçük sayı 1.

2 SHORT VE LONG TİP TAMLAYICILARI Short belirticisi sadece int tipi ile birlikte kullanılır. long float tanımlaması yapılırsa.7 x 10308 ±3. Ve kısaca short veya signed short olarak da anılır. Fakat long double tanımlaması yapıldığı zaman uzunluğun 10 bayt olması sağlanır. signed short veya short 16 bitlik işaretli tamsayı elde edilmesini sağlar.4 x 10 -38 ±1.4 x 10-4932 ÜST SINIR ±1.y.z. 4 x 10 − 4932 den ± 1 .7 x 10 -308 0 0 -2147483648 ÜST SINIR +127 +32767 ±3. Nümerik veriler için değişkenlerin alabileceği değerler belirli idi.İNTERNET PROGRAMCILIĞI .I Özcan 1. 1 x 10 4932 kadar olur. 32 bitlik bilgisayarlarda int tipi 4 baytlık bir alanı kapsadığından.4 x 10 38 ±1. bu double tanımlamasına denktir.6. Fakat 10 . Ör: short int x. Sayı sınırı: ± 3 . (2 byte) long float – (8 byte) long double –( 10 byte) TİP Char İnt Float Double Unsigned char unsigned int long int UZUNLUK 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte 1 byte 2 byte 4 byte ALT SINIR -128 -32768 ±3.6.7 x 10-308 ±3.3 ENUM BİREBİR SAYMA TİPİ Değişkenin bilgi depolayan bir hafıza birimi olduğunu söylemiş ve numerik verileri incelemiştik. Short int veya signed short int tanımlaması int tanımlaması ile aynıdır. örneğin.1 Veri tipleri 1. short tamlayıcısı 32 bit bilgisayarlarda 16 bitlik bilgilerin elde edilmesini sağlar.4 x 104932 Tablo 1. Unsigned short 16 bitlik işaretsiz tamsayı. fakat 16 bitlik bilgisayarlarda herhangi bir etkisi yoktur. Long belirticisi gerçel sayılar için kullanılırsa.7 x 10 308 255 65535 +2147483647 TİP long float long double UZUNLUK 8 byte 10 byte ALT SINIR ±1.

. Bu değişken hangi cevap için hangi değeri alacaktır? Bu seçim tamamen programcıya aittir.. Şimdide bu tanımlanın değişik şekillerini görelim. Dul olarak tanımlamaktadır.İNTERNET PROGRAMCILIĞI . Bu yaklaşım doğru olmakla beraber karmaşıklığa yol açar.5. Örnekteki bütün soruların cevapları için birer tamsayı değişken tanımlayıp. medeni_hali . Kbunun için C programcılara enum (bire bir sayma) değişken tipini sunmaktadır.ilkbahar ve sonbahar olarak bildirilmiştir..1.I Özcan hayatımızdaki bütün veriler nümerik değildir. ilkbahar=0 } mevsimler. evli de dul’dan daha küçüktür. dul} medeni_hal.b. Aslında burada her sembolik değer için birer nümerik değer bilgisayar tarafından otomatikman verilmektedir. asker_durumu. yaz=1. burada mevsimler değişkenin alabileceği değerler kıs. enum {bekar. enum {ilkbahar. 0 ise Kız 1 ise Erkek. bu değişkenin alacağı değere göre cevap belirlenir. cinsiyetiniz medeni haliniz O erkek O evli O kız O bekar O dul enum cinsiyet a. bir kimlik formundaki sorular ve cevaplar şöyle olabilir. Bu sayede enum tipindeki bilgilerin sıralanabilmesini sağlamaktadır. medeni_hal 0 ise bekar. Burada her bir sorunun cevabının saklanacağı bir değişken düşünelim. Bu da sırayla 0. Yani bekar evli’den . Örneğin. Sadece farklı olarak sıralama değiştirilmektedir.yaz. enum {Kiz. Burada her bir cevaba bir sayısal değer verip bu değeri kontrol ederek sorunun cevabını bulmak mümkündür.. Bu yüzden kis elemanı 3 değerine sahiptir. sonbahar. int cinsiyet. Erkek} cinsiyet. bu değişkenin alabileceği değerler sırası ile Bekar.4. enum { sonbahar=2. şeklinde yapılabilir. Bu olanakla örnekteki tanımlamalar. sırası ile devam etmesini sağlar. kış} mevsimler. Görüldüğü gibi eşit işareti ile nümerik değer vermek mümkün olmaktadır.4. Burada medeni_hal isminde bir değişken tanımlanırken. 11 . Evli.. sonbahar=2 ifadesi sonbahar terimine 2 değerinin atamaktan başka aksi belirtmedikçe kendisinden sonraki elemanların 3. 1 ise evli. Yalnız eşit işareti atama görevinden çok sayaç değiştirme işlemine yarar. Yaz ise yeni değeri 1 ile işleme başladığından 1 değerine sahiptir.2.3. şeklinde olmaktadır. kis. evli. Şöyle ki. -1 ise dul olduğu kabul edilebilir. Bu yazım şuna denktir. gibi ve cinsiyet. yaz.

Bu iki satır tek satır halinde enum cinsiyet{Kiz.I Özcan Diğer bir tanımlama şekli de şöyledir. Burada ilk satırda alabileceği değerler Kız ve Erkek olan cinsiyet tipi tanımlanmaktadır. İkinci satırda ise cinsiyet tipindeki a ve b değişkenleri tanımlamaktadır. enum cinsiyet a. Erkek} a.b. enum cinsiyet {kiz. 12 .İNTERNET PROGRAMCILIĞI .erkek}.b. şeklinde de yazılabilir.