Setyembre 30, 2010

Mahal Naming Mamimili:

Magandang Araw!

Ang layunin ng sulat na ito ay maimbitahan ka sa aming Shoppe Extravaganza Sale sa darating na Sabado 2 Setyembre 2010 sa AIXSHOPAVENUE ΠBoutique.

Ang lahat ng aming stock, kabilang MTO shoes, bags at vintage accessories ay mayroong 50-90% diskuwento. Bukas ang mga pinto ng aming Boutique sa 09:00 ng umaga. Mayroon ding libreng pagkain katulad ng kape at keyk.

Inaasahan naming ang iyong pagdalo sa Shoppe Extravaganza Sale. Mangyari po lamang dalhin ang imbitasyong ito at ibigay sa tauhan sa pintuan ng Boutique. Matapat na sumasainyo,

Bernadette C. Bregania Store Manager

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful