Aktiviti Pengajaran206 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid: Tarikh:

Kemahiran 3.1 Memaklumkan tandas Kemahiran 3.3.1

apabila

perlu

ke

Arahan kepada guru: murid diminta melihat kad-kad ayat yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit. Selepas itu minta murid membaca kad-kad ayat tersebut. Aktiviti murid: lihat kad-kad ayat. Kemudian baca dengan jelas dan terang.

Cikgu, izinkan saya hendak ke tandas Cikgu saya hendak buang air kecil
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran207 Mosep Pengurusan Diri

Cikgu saya hendak buang air besar

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid: Tarikh: Arahan kepada guru: minta murid melakukan amali secara lisan untuk memaklumkan ke tandas menggunakan perkataan ujian satu. Aktiviti murid: latihan amali secara lisan untuk memaklumkan ke tandas

Cikgu, izinkan saya hendak ke tandas
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran208 Mosep Pengurusan Diri

Cikgu saya hendak buang air kecil Cikgu saya hendak buang air besar

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid: Tarikh:

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran209 Mosep Pengurusan Diri

Kemahiran 3.2 mengenalkan simbol dan perkataan tandas Arahan kepada murid: minta murid melihat kad simbol tandas selama 5 minit dan tutup. Aktiviti murid: lihat kad simbol ini dan sebutkan. TANDAS TOILET

Arahan kepada guru: murid diminta melihat gambargambar yang disediakan (mengikut setnya) Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. (selepas menutup gambar-gambar itu. Padankan gambar dengan simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran210 Mosep Pengurusan Diri

TANDAS LELAKI

TANDAS PEREMPUAN

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran 211 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 3.3 menamakan dan memperkenalkan jenis-jenis tandas Kemahiran 3.3.1 Arahan kepada guru: minta murid melihat gambar-gambar yang disediakan (mengikut setnya). Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Selepas menutup gambar-gambar itu. Namakan alatan tersebut.

TANDAS CANGKUNG DUDUK
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

TANDAS

Aktiviti Pengajaran212 Mosep Pengurusan Diri

Arahan kepada guru: minta murid melihat gambar-gambar yang disediakan (mengikut setnya). Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Padankan jenis tandas yang disebut

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran213 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid: Tarikh: Arahan kepada guru: minta murid melihat gambar-gambar yang disediakan (mengikut setnya). Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Namakan bahagian-bahagian tandas i. mangkuk tandas ii. pam air iii. paip dan hos air

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran214 Mosep Pengurusan Diri

TANDAS CANGKUNG

PAIP AIR

SINKI

HOS AIR

PAM AIR

TANDAS DUDUK

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran215 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran216 Mosep Pengurusan Diri

Nama Murid: Tarikh:

Kemahiran 3.4 menggunakan tandas dengan cara yang betul kemahiran 3.4.1 Arahan kepada guru: minta murid melihat gambar-gambar yang disediakan (mengikut setnya). Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Cerita semula berdasarkan gambar dengan betul cara penggunaan tandas

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran217 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid: Tarikh:

Arahan kepada guru: minta murid melihat gambar-gambar yang disediakan (mengikut setnya). Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Susun semula gambar dengan betul cara membersihkan diri selepas menggunakan tandas.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran218 Mosep Pengurusan Diri

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran219 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 3 PENGGUNAAN TANDAS DAN BILIK AIR Nama Murid: Tarikh: kemahiran 3.5 menjaga kebersihan tandas / bilik air selepas menggunakannya Kemahiran 3.5.1 Arahan kepada guru: minta murid melihat gambar-gambar yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit dan tutup. Selepas itu minta murid menamakan gambargambar objek berkenaan. Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. (selepas menutup gambar-gambar itu. Sebutkan gambargambar benda yang kamu lihat tadi.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran220 Mosep Pengurusan Diri

SPAN PEMBASUH

BERUS GIGI PAPAN

CERMIN TANDAS

MESIN BASUH

TISU

BERUS TANDAS MANDI

TUALA

SABUN

GAYUNG
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

SIKAT

BALDI

Aktiviti Pengajaran221 Mosep Pengurusan Diri

UBAT GIGI

BESEN

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh:

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran222 Mosep Pengurusan Diri

Kemahiran 4.1 menyebut dan menyenaraikan alatan dalam bilik darjah Kemahiran 4.1.1 i. Arahan kepada guru: minta murid melihat gambargambar yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit dan tutup. Selepas itu minta murid menamakan gambargambar objek berkenaan. Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. (selepas menutup gambar-gambar itu. Sebutkan gambargambar benda yang kamu lihat tadi. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. penyapu lidi penyapu jerami penyapu plastik penyapu sawang ‘feather duster’ White / black board duster ‘wet and dry vacuum’

PENYAPU JERAMI MOP LANTAI WET VACUUM

AND

DRY

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran223 Mosep Pengurusan Diri

BAKUL SAMPAH

FEATHER DUSTER

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran224 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh:

ii. Arahan kepada guru: minta murid melihat gambargambar yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit. Selepas itu minta murid mensuaikan gambar peralatan dengan perlakuan. Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Padan gambar peralatan dengan perlakuan.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran225 Mosep Pengurusan Diri

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran226 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh:

iii. Arahan kepada guru: minta murid melihat gambargambar yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit. Selepas itu minta murid menerangkan fungsi-fungsi alatan
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran227 Mosep Pengurusan Diri

Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Terangkan fungsi-fungsi alatan

DUSTER

MOP LANTAI

PENYAPU

BAKUL SAMPAH

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran228 Mosep Pengurusan Diri

Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh:

iv. Arahan kepada guru: minta murid melihat gambargambar yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit dan tutup. Selepas itu minta murid memilih gambar alatan untuk membersihkan bilik darjah Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. TANDAKAN gambar alatan untuk membersihkan bilik darjah.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran229 Mosep Pengurusan Diri

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran230 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: v. Arahan kepada guru: minta murid melihat gambargambar yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit. Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Labelkan nama perlatan ini.

MOP LANTAI

PEMADAM PUTIH

PAPAN

HITAM

/

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran231 Mosep Pengurusan Diri

PENYAPU PLASTIK

PENYAPU JERAMI

BAKUL SAMPAH

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran232 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.2 mengamal kebersihan dalam bilik darjah Kemahiran 4.2.1 i. Arahan kepada guru: minta murid membaca jadual tugas harian Aktiviti murid: membaca jadual tugas harian. AKTIVIT MENYAPU MEMBUAN MENYUSUN MEMADA

MENGELA

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran233 Mosep Pengurusan Diri

I / HARI

SAMPAH

G SAMPAH

MEJA

M PAPAN P PUTIH TINGKAP

ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

ALI AMINAH AH LING ACCAPAN KANANG

AMINAH ALI ACCAPAN KANANG AH LING

AH LING KANANG ALI AMINAH ACCAPAN

ACCAPAN AH LING KANANG ALI AMINAH

AMINAH KANANG AH LING ACCAPAN ALI

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh:
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran234 Mosep Pengurusan Diri

Kemahiran 4.3 menyusun benda-benda dalam bilik darjah / ruang pada tempat yang sesuai kemahiran 4.3.1 ujian 1 Arahan kepada guru: minta murid menyimpan barang di tempat tertentu Aktiviti murid: murid diminta menyepadankan menyimpan barang di tempat tertentu

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran235 Mosep Pengurusan Diri

PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh:

Kemahiran 4.3.2 Arahan kepada guru: minta murid melihat gambar-gambar yang disediakan (mengikut setnya) selama 5 minit dan tutup. Selepas itu minta murid mengumpul dan menyusun gambar peralatan mengikut kumpulan Aktiviti murid: lihat gambar-gambar ini. Kumpul dan susun mengikut kumpulan.

Kemahiran 4.3.3 Arahan kepada guru: minta murid menyusun peralatan yang telah digunakan Aktiviti murid: menyusun peralatan yang telah digunakan

Arahan kepada guru: minta murid melakukan amali mengasingkan dan menyusun peralatan selepas menggunakannya.
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran236 Mosep Pengurusan Diri

Aktiviti murid: Lakukan latihan amali mengasingkan dan menyusun peralatan selepas menggunakkannya.

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.4 Menjalankan Tugas Harian Di dalam Bilik Darjah Kemahiran 4.4.1 Arahan kepada guru: minta murid menamakan gambar di bawah Aktiviti murid: menamakan gambar di bawah ini.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran237 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Arahan kepada guru: minta murid melakukan aktiviti seperti rajah di bawah Aktiviti murid: Lakukan latihan amali seperti rajah di bawah

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran238 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran239 Mosep Pengurusan Diri

Nama Murid: Tarikh:

Arahan kepada guru: minta murid membuka mengunci pintu Aktiviti murid: Lakukan latihan amali tersebut.

dan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran240 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.4.2 Arahan kepada guru: minta murid menamakan gambar di bawah Aktiviti murid: namakan gambar di bawah ini.

Arahan kepada guru: minta murid membuka membuka / menutup suis Aktiviti murid: Lakukan latihan amali tersebut.
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

dan

Aktiviti Pengajaran241 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.4.3 a) Arahan kepada guru: murid diminta menyebut jenisjenis perabot berdasarkan kad-kad gambar Aktiviti murid: menyebut jenis-jenis perabot berdasarkan gambar ini.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran242 Mosep Pengurusan Diri

b) Arahan kepada guru: murid diminta melabelkan kad lebal perabot yang ada didalam bilik darjah yang ditunjukkan dihadapan kelas. Aktiviti murid: labelkan kad lebal perabot

c) Arahan kepada guru: murid diminta menyusun perabot berada di tempat yang sesuai Aktiviti murid: susunkan perabot berada di tempat yang sesuai
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran243 Mosep Pengurusan Diri

d) Arahan kepada guru: murid diminta menyusun perabot dengan kemas dan teratur Aktiviti murid: susunkan perabot dengan kemas dan teratur

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.5 Menceriakan Kelas Kemahiran 4.5.1

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran244 Mosep Pengurusan Diri

a) Arahan kepada guru: murid diminta menggantung / menampal gambar / carta seperti dalam gambar di bawah Aktiviti murid: bercerita mengenai gambar dan melakukan aktiviti seperti gambar.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran245 Mosep Pengurusan Diri

b) Arahan kepada guru: murid diminta menghias kelas

mengikut upacara perayaan seperti gambar yang diberikan. Aktiviti murid: bercerita mengenai gambar dan melakukan menampal gambar berdasarkan gambar tersebut

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran246 Mosep Pengurusan Diri

c) Arahan kepada guru: murid diminta membersihkan, mencantikkan, dan mengemas bilik darjah Aktiviti murid: membuat latihan amali membersihkan, mencantikkan, dan mengemas bilik darjah

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran247 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.6 Kegunaannya Kemahiran 4.6.1 a) Arahan kepada guru: murid diminta menamakan alatan / pekakas yang digunakan untuk membersihkan di luar bilik darjah Aktiviti murid: namakan alatan / perkakasan ini Menamakan Perkakas dan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran248 Mosep Pengurusan Diri

b) Arahan kepada guru: murid diminta menerangkan fungsi setiap alatan tersebut Aktiviti murid: terangkan fungsi setiap alatan tersebut c) Arahan kepada guru: murid diminta memadankan gambar peralatan dengan perkataan aktiviti murid: padankan gambar peralatan dengan perkataan

TONG SAMPAH

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran249 Mosep Pengurusan Diri

MOP LANTAI

BAKUL SAMPAH

PENYODOK SAMPAH

PENYAPU LONGKANG

PENYAPU SAMPAH

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran250 Mosep Pengurusan Diri

BALDI

d) Arahan kepada guru: murid diminta mencantumkan kad cantuman peralatan di luar bilik darjah Aktiviti murid: dikehendaki mencantumkan kad cantuman peralatan di luar bilik darjah

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran251 Mosep Pengurusan Diri

Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.7 Alatan Untuk Membersihkan dan Mengemaskan Persekitaran Luar Bilik Darajah kemahiran 4.7.1 a) Arahan kepada guru: murid diminta menunjuk / bercerita cara membersihkan kaki lima dan longkang berdasarkan gambar Aktiviti murid: dikehendaki menunjuk / bercerita cara membersihkan kaki lima dan longkang berpandukan gambar

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran252 Mosep Pengurusan Diri

b) Arahan kepada guru: murid diminta membuat latihan membersih peralatan setelah digunakan Aktiviti murid: buat latihan amali membersih peralatan setelah digunakan

c) Arahan kepada guru: murid diminta menyimpan peralatan setelah digunakan Aktiviti murid: buat latihan amali menyimpan peralatan setelah digunakan

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran253 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.7.2 a) Arahan kepada guru: murid diminta bercerita seperti dalam gambar yang diberi Aktiviti murid: dikehendaki bercerita berpandukan gambar ini

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran254 Mosep Pengurusan Diri

b) Arahan kepada guru: murid diminta menyusun pasu bunga dengan teratur dan kemas Aktiviti murid: buat latihan menyusun pasu bunga dengan teratur dan kemas LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 4 PENGURUSAN LUAR DAN DALAM BILIK DARJAH Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 4.7.3
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran255 Mosep Pengurusan Diri

a) Arahan kepada guru: murid diminta menceritakan berdasarkan situasi seperti di dalam gambar yang ditunjukkan aktiviti murid: dikehendaki bercerita berdasarkan situasi berpandukan gambar

b) Arahan kepada guru: murid diminta menamakan peralatan seperti di dalam gambar yang ditunjukkan.
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran256 Mosep Pengurusan Diri

Aktiviti murid: namakan peralatan ini

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran257 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 5 PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 5.1.1 a) Arahan kepada guru: murid diminta menunjukkan gambar-gambar ruang-ruang di rumah Aktiviti murid: dikehendaki menamakan gambargambar ruang-ruang di rumah

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran258 Mosep Pengurusan Diri

b) Arahan kepada guru: murid diminta mewarna jenisjenis ruang rumah Aktiviti murid: dikehendaki mewarna jenis-jenis ruang rumah

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran259 Mosep Pengurusan Diri

c) Arahan kepada guru: murid diminta menerangkan perbezaan jenis-jenis ruang Aktiviti murid: menerangkan perbezaan jenisjenis ruang

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran260 Mosep Pengurusan Diri

d) Arahan kepada guru: murid diminta mencantumkan gambar-gambar jenis-jenis ruang Aktiviti murid: dikehendaki mencantumkan gambar-gambar jenis-jenis ruang

e) Arahan kepada guru: murid diminta menyatakan fungsi-fungsi ruang di rumah Aktiviti murid: dikehendaki menerangkan fungsifungsi ruang di rumah

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran261 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 5 PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 5.2.1 a) Arahan kepada guru: murid diminta menamakan alatan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar Aktiviti murid: namakan alatan ini

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran262 Mosep Pengurusan Diri

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran263 Mosep Pengurusan Diri

b) Arahan kepada guru: mengasingkan alatan mengikut ruang Aktiviti murid: murid diminta mengasingkan alatan mengikut ruang tamu, dapur dan bilik tidur

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran264 Mosep Pengurusan Diri

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran265 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 5 PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 5.3.1 a) Menunjuk cara bagaimana menjaga kebersihan ruang tamu I. Arahan kepada guru: murid diminta bercerita tentang mengemaskan ruang tamu serta membersihkannya Aktiviti murid: dikehendaki mengemaskan ruang membersihkannya bercerita tamu tentang serta

II. Arahan kepada guru: murid diminta membersihkan permaidani

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran266 Mosep Pengurusan Diri

Aktiviti murid: dikehendaki melakukan amali membersihkan permaidani

latihan

III. Arahan kepada guru: murid diminta mencuci tingkap / siling / kipas angina Aktiviti murid: dikehendaki gotong mencuci tingkap / siling / kipas angin royong

IV. Arahan kepada guru: mengadakan gotong royong membersihkan ruang bilik darjah Aktiviti murid: dikehendaki mengadakan gotong royong membersihkan ruang bilik darjah

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran267 Mosep Pengurusan Diri

b)menunjuk cara menjaga kebersihan ruang makan I. Arahan kepada guru: murid diminta mengemas ruang makan dan membersihkannya Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengemas ruang makan dan membersihkannya

II. Arahan kepada guru: murid diminta mengemas meja makan sebelum dan selepas makan Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengemas meja makan sebelum dan selepas makan

III. Arahan kepada guru: murid diminta menyusun pinggan, gelas, cawan pada rak / almari Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali menyusun pinggan, gelas, cawan pada rak / almari
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran268 Mosep Pengurusan Diri

IV. Arahan kepada guru: murid diminta menyapu sampah / habuk Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali menyapu sampah / habuk

V. Arahan kepada guru: murid diminta melakukan amali membersihkan ruang Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali membersihkan ruang

c) menunjukkan cara menjaga kebersihan bilik tidur / bilik tidur tamu

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran269 Mosep Pengurusan Diri

I. Arahan kepada guru: murid diminta mengemas tempat tidur serta membersihkannya Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengemas temapt tidur serta membersihkannya

II. Arahan kepada guru: murid diminta melipat selimut Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali melipat selimut

III. Arahan kepada guru: murid diminta menyarung bantal Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali menyarung bantal

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran270 Mosep Pengurusan Diri

IV. Arahan kepada guru: murid diminta menggulung / mengemas cadar Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali menggulung / mengemas cadar

V. Arahan kepada guru: murid diminta membentang / mengemas cadar Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan membentang / mengemas cadar

VI. Arahan kepada guru: murid diminta menggulung / mengemas tikar / tilam Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengemas / menggulung tikar / tilam

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran271 Mosep Pengurusan Diri

VII. Arahan kepada guru: murid diminta menghias bilik tidur Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali menghias bilik tidur

VIII. Arahan kepada guru: murid diminta mengemas kelambu Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengemas kelambu

IX. Arahan kepada guru: murid diminta mengadakan gotong royong membersihkan ruang Aktiviti murid: dikehendaki melakukan gotong-royong membersihkan ruang

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran272 Mosep Pengurusan Diri

d) cara menjaga kebersihan bilik dapur I. Arahan kepada guru: murid diminta mengemas bilik dapur serta membersihkannya Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengemas bilik dapur serta membersihkannya

II. Arahan kepada guru: murid diminta membuang sampah Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali membuang sampah

III. Arahan kepada guru: murid diminta mengemas meja dapur Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengemas dapur meja

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran273 Mosep Pengurusan Diri

IV. Arahan kepada guru: murid diminta mengalas meja kain / plastik Aktiviti murid: dikehendaki melakukan latihan amali mengalas meja kain / plastik

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 5 PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 5.4.1 Arahan kepada guru: murid diminta peraturan dan jadual penggunaan ruang menyediakan

Aktiviti murid: dikehendaki menyediakan peraturan dan jadual penggunaan ruang i. ii. iii. ruang tamu untuk berehat dan menonton ruang makan untuk makan dan minum bilik tidur untuk berehat dan tidur

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran274 Mosep Pengurusan Diri

iv. v. vi.

dapur untuk memasak, mencuci alatan dapur bilik air dan tandas untuk mandi dan membersihkan diri serta membuang air kecil dan besar ruang rekreasi digunakan untuk rekreasi

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa