PROIECT ………………………………….

DIMENSIONARE FUNDATIE IZOLATA
N= M= 1038 KN 8 KNm a 0.4 Dimensionarea blocului din b.s. C8/10 b 0.4

F..
N+ T+ M+

Dimensiunile stalpului de b.a.

2

1

L= B= Pconv=

2.20 m 2.20 m 240 KPa

L p2 p1

Dimensiunile in plan ale cuzinetului se stabilesc cu relatiile: Lc=0,5L Lc= 1.10 m 1.10 m 1.10 m 1.10 m

Se alege Lc= Bc=0,5B Bc=

Se alege Bc=

Inaltimea cuzinetului se alege respectand conditia:

h ≥1 lx
lx= ly= Se alege h= 0.35 m rez. 0.35 m rez. 60 cm 35 cm 35 cm 0.6 m

Deschiderea in consola a blocului de fundatie rezulta:

L x=
Lx=

L− L c 2
0.55 m

Conform tabelului pt presiunea Pconv=230kPa si beton clasa C12/15 Se optine (tgα)min= 1.15 Din relatia urmatoare rezulta inaltimea blocului: H=Lx*(tgα)min= Se alege H= 0.63 m 60 cm

B

Se impun urmatoarele dimensiuni in plan

Gf

h1

Inaltimea totala se imparte in doua trepte cu inaltimea H1=H2 H/2= 30 cm

Se calculeaza greutatea fundatiei Gf= Nt= 7040.99 daN rezulta 1108.41 KN 70.41 KN

Presiunea medie efectiva pe teren rezulta: Pmed ef= 229.01 KN/m2 OK

Excentricitatea incarcari este: e=M/Nt e= 0.01 m

Valorile presiunilor pe teren la extremitatile fundatiei rezulta: Pef 1= Pef 2= 233.52 KN/m2 224.5 KN/m2 max min OK OK

Dimensionarea cuzinetului: Dimensiunile impuse Lc= Bc= h= tgβ= si h/Lc= h/lx= 0.55 ≥ 110 cm 110 cm 60 cm 1.71 ≥ 0.25 OK 1 OK

Valorile extreme ale tensiunilor la nivelul talpi cuzinetului Gc= Ntc= e1= 20.91 KN 1058.91 0.01 m 911.19 KN/m2 839.07 KN/m2 rez 2090.88 daN

σ1= σ2= σ1=

CLASA BETON CUZINET 911.19 KN/m2= 9.11 daN/cm2 ≤ 95 daN/cm2 C12/15 OK Daca apar eforturi de intindere intre cuzinet si talpa fundatiei rezulta:

S ca =

σ1 ∗S c σ 1 Iσ 2 I

S ca =
Sca=

σ1 σ 1 Iσ 2 I

∗S c

12.63 Sc

Daca suprafata activa Sca este mai mare decat 80% din suprafata totala a talpi cuzinetului Sc nu se efectueaza calculul armaturii de ancoraj, dispunandu-se cate 2 bare Ǿ 12 pe fiecare directie Pentru determinarea armaturii cuzinetului se recalculeaza tensiunile, fara greutatea proprie Gc, obtinandu-se: e1'= 0.01 m

σ1'= σ2'=

893.91 KN/m2 821.79 KN/m2

Calculul momentelor incovoietoare care apar in cuzinet

σa'= σ3'= σmed'=
M1= M2=

870.97 KN/m2 893.91 KN/m2 857.85 KN/m2 47.1 KNm 45.54 KNm

Inaltimile utile ale sectiuni de beton a cuzinetului ho= 55 cm

Aria de armatura pe directia x este Aax= 4.66 cm2

Procentul de armare Px%= 0.08 % ≥pmin%= 0.05 7,85 cm2 % OK

Se aleg 11 bare Ǿ 10 cu aria efectiva = Aria de armatura pe directia y este Aay= 4.51 cm2

Procentul de armare Py%= 0.07 % ≥pmin%= 0.05 7,85cm2 % OK

Se aleg 11 bare Ǿ 10 cu aria efectiva =

CARACTERISTICI MATERIALE BETON
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire beton C6/7,5 C8/10 C12/15 C16/20 C18/22,5 C20/25 C25/30 C28/35 C32/40 C40/50 C50/60 Bc 7,5 Bc 10 Bc 15 Bc 20 Bc22,5 Bc 25 Bc 30 Bc 35 Bc 40 Bc 50 Bc 60 B100 B150 B200 B250 B300 B350 B400 B450 B500 B600 B700 Rc Rc Rt (N/mm2) (daN/cm2) (N/mm2) 4.7 6.5 9.5 12.5 14 15 18 20.5 22.5 26.5 31.5 47 65 95 125 140 150 180 205 225 265 315 0.5 0.6 0.8 0.95 1 1.1 1.25 1.35 1.45 1.65 1.83

OŢEL-BETON
Nr. Crt. 1 2 3 Marca de Ra Ra otel (N/mm2) (daN/cm2) PC60 PC52 OB37 350 300 210 3500 3000 2100

.

Rt (daN/cm2) 5 6 8 9.5 10 11 12.5 18.5 14.5 16.3 .5 13.

.

34 1.41 1.52 19 Tabelul III.64 2.07 13 7 2. a) (n-1) pentru γ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nivelul de asigurare.85 0.16 1.86 2. tα 1.67 2.Tabelul III.92 2.35 16 10 2.4 1.08 1.78 1.08 1.34 1.75 n 20 21 22 23 24 25 26 ν 2.13 2.8 2.95 coeficientul statistic.77 1.38 1.9 n 27 28 29 30 31 32 33 0.76 1. (m) adâncimea minimă de fundare.35 1.13 1. Valorile coeficientului statistic ν n n ν 6 2. c. Stabilirea adâncimii minime de fundare Hî.18 14 8 2.25 1.01 1.53 1.9 1.66 1.81 1.1.44 1. (cm) H.19 1. ψ.12 1.1 1.73 2.11 1.86 1.89 1.48 1.08 1.41 17 11 2.2.9 ν 2.47 18 12 2.94 1.82 2.88 2.36 1.27 15 9 2.35 2.6 2.34 2.7 2.07 1.83 1. α 0.75 Tabelul III.3.37 1.1 1. Valorile coeficientului statistic t­α (n-2) pentru (φ.84 2.8 1. (cm) Terenul de fundaţie terenuri supuse terenuri ferite de adâncimea de adâncimea apei acţiunii îngheţului acţiunea înghe­ţului (în spaţii reci şi (spaţii calde sau îngheţ sub­terane faţă neîncălzite) încălzite) conform .09 1.78 2.56 2.36 1.

00 H Hî ¿ ¿ 2. nisi­ puri mari şi mijlocii curate.STAS 6654­77 Roci stâncoase Pietrişuri curate. argilă pră­ foasă şi nisipoasă. mâl. nisip argilos. necoezive Pietriş sau balast cu liant argilos. nămol oricare de cota terenului oricare construcţii definitive provizorii 30…40 20 construcţii fără cu subsol subsol 20 20 oricare ¿ H 2 Hî 40 40 40 oricare Hî ¿ ¿ H < 2.00 H 2 H < 2. balast.00 H ¿ Hî + 10 80 90 Hî + 10 Hî + 20 80 90 Hî + 10 Hî + 20 50 70 80 80 80 70 80 80 90 40 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 70 Hî > 70 2 H < 2.50 Tabelul III.50 H 70 Hî > 70 ¿ 2. cuarţ. argilă grasă Nisip fin prăfos.4.5 H < 2.5 H < 2. Valorile de bază ale presiunii convenţionale a ­ pământuri necoezive Denumirea pământului îndesate îndesare medie 600 500 p  Nisip mare Nisip mijlociu 700 600 conv (kPa) . praf argilos.

argilă grasă p  conv (kPa) consistenţa IC = 0.8 1.5 0.0 350 300 350 indicele porilor.6 0.7 0.5 0. argilă nisipoasă. praf nisipos.1 450 300 225 525 350 300 .5 300 275 300 IC = 1. praf argilos. praf nisipos argilos. e 0. argilă. argilă prăfoasă. argilă prăfoasă Cu plasticitate mare şi foarte mare (IP>20%): argilă nisipoasă. argilă prăfoasă nisipoasă. praf Cu plasticitate mijlocie ( 10% < IP ≤ 20%): nisip argilos.7 275 300 1 200 250 0.5 550 650 0.Nisip fin Nisip fin prăfos uscat sau umed foarte umed sau saturat uscat umed foarte umed sau saturat 500 350 350 250 200 350 250 300 200 150 b ­ pământuri coezive Denumirea pământului Cu plasticitate redusă (IP≤10%) nisip argilos.

Valorile coeficientului 1 2 3 4 .8.Tabelul III.

12 1.5 6 7 Tabelul III.11 2.42 4.4 7.14 3.55 1.71 3.5 14.25 1.17 4.45 6.93 5. Valorile coeficientului de corecţie Mo .72 3.81 2.51 3.95 8.21 8.94 2.06 3.46 2.48 15.44 3.87 3.29 0.36 0.98 10.55 9.37 4.59 6.96 14.66 6.77 13.9.44 10.43 2.31 5.73 1.03 0.73 12.64 Tabelul III.66 N2 1 1.32 3.9 7.15 1.23 0.1 0.25 9.14 0.51 0.37 3. N3 φ (°) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 N1 0 0.87 4. N2.43 0.18 0.61 0.8 11.55 1.84 12.34 1.17 2.10. Valorile coeficienţilor adimensionali N1.72 0.06 0.93 4.84 0.64 N3 3.98 1.69 5 5.04 6.39 1.35 7.21 9.

Denumirea pământurilor Nisipuri (cu excepţia ni­ sipului argilos) Nisip argilos.73 0.22 0.00÷1.88 0.19 0.3 1.75 0.45 0.13 0. Nq.8 0.00 0.02 0.42 0.16 0.50÷0.3 1.34 0. argilos. egal cu: 0.03 0.04 0.96 0. e.5 1.2 1.8 1.61 0.9 1.41÷0.60 0. Valorile coeficienţilor Nγ.98 0.4 0.3 1.44 0.55 0.87 0.5 1.04 0.98 0. Nc .61÷0.2 0.1 Tabelul III.00 0. argilă prăfoasă Praf. praf IC Coeficientul de corecţie Mo pentru indicele porilor.02 0.64 0.13.17 0.24 0.2 1.95 0.06 0.75 2.6 1­Mar 1 ­ 0.01÷1.32 0.96 0.88 0.32 0.53 0.26 0.11.01 αo pentru fundaţii sub formă de: dreptunghi cu raportul laturilor L/B 1 2 3 ≥ 10 1 1 1 1 0.05 0.50÷0.02 0.48 0.31 0.37 0.6 0.63 0.09 0.11 0.5 1.7 1.75 0.39 0.55 0.3 1.81÷1.53 0.2 0.08 0.38 0. argilă grasă Tabelul III.4 1.1 1.27 0.39 0.76÷1.75 0.76 0.1 1 1.6 2 3 4 5 6 cerc 1 0.29 0. Valorile coeficientului αo z/B 0 0.2 1 argilă prăfoasă Argilă.02 0.48 0.16 0.8 1 1.76÷1.03 0.05 0.13 0.1 0 0 0 1 ­ ­ ­ 1 0.04 0.21 0.1 0.00 1.8 0.13 0.0 1. praf nisipos.

6 33.1 6.2 91.7 13.9 Tabelul III.7 1.8 17. Valorile coeficienţilor λq.8 2.1 37 46.7 4.6 2.6 continuă 1 dreptunghiular 1 + 0.5 8.7 24.1 6.5 3.8 64.5 20.5 Nq 1 1.9 134.3 . λc.6 20.9 6. λc λγ 1 1 ­ 0.4 8.1 58.4 24. cerc 1.4 31 47.3 133.3 11 14.3 99.2 10.14.9 30.1 9 13.φ* 0° 5° 10° 15° 20° 22°30' 25° 27°30' 30° 32°30' 35° 37°30' 40° 42°30' 45° Nγ 0 0.9 Nc 5.9 18.4 B`/L` 0.1 0.2 pătrat.3 45.7 75 120. λγ Forma fundaţiei λq.3 B`/L` ă B/L ≥ 0.4 75.2 0.

98 3 n 34 35 36 37 38 39 40 ν 3.94 2.07 .96 2.04 3.ν 2.91 2.03 3.01 3.97 2.93 2.05 3.06 3.02 3.

.

5 2 1. Valorile raportului tgα Presiunea maximă K2 2.Tabelul III.5.5 Valorile minime ale tg α pentru beton de clasa: . cu excepţia nisipurilor prăfoase Nisipuri prăfoase şi pământuri coezive cu plasticitate redusă şi mijlocie Pământuri coezive cu plasticitate mare şi foarte mare Tabelul III.6. Valorile coeficientului K2 Denumirea pământurilor Pământuri necoezive.

5 1.4 1.8) Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu IC ≥ 0.21 0.3 Bc 10 0.4 1.28 0.28 H/L teren. Valorile coeficientului m1 Denumirea terenului de fundare Bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip.2 0.2 0.5 minim 0.1 1.5 1. kPa 100 200 300 400 500 600 Tabelul III.21 0.5 1.8) Nisipuri prăfoase: ­ uscate sau umede (Sr ≤ 0.22 0.8 Valori H/L peste care nu mai este necesară verificarea la forţa tăietoare Bc 7.3 1.5 1.6 1.8.3 1.6 1.24 0.21 0.8 ­ Bc 5 1.26 0.5 0.2 1. kPa pmax ≤ 200 pmax = 250 pmax = 300 pmax = 350 pmax = 400 pmax = 600 Tabelul III.pe teren.3 .23 0.25 ml 2 1.22 0.5 1.3 1.8) ­ foarte umede sau saturate (Sr > 0. pmax. pietrişuri şi nisipuri cu excepţia nisipurilor fine şi prăfoase Nisipuri fine: ­uscate sau umede (Sr ≤ 0.26 0.23 0.7 1.6 ­ Bc 7.2 1. Presiunea maximă pe Bc 3.5 1.7 1.8) ­ foarte umede sau saturate (Sr > 0.3 1.23 0.7.2 0.

1 .4 1.5 1.Pământuri coezive cu IC ≥ 0.5 Pământuri coezive cu IC < 0.5 Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu IC < 0.1 1.

.

.

3 kPa 0.5 …………. pentru pamant cu Ip>20% se det.3 50 kPa 75 kPa P_conv= pentru e= ΔIc= ΔIc= Interpolare pe verticala (pentru Ic= Δe= Δe= x= P_conv= 407.65 kPa 0..ancoraj= min 1. ΔP_conv= -165.95 496.813 Ic=1 terenului de porilor fundare "e" Pconv. ΔP_conv= x x= 46. de calcul ale stratului de fundare . Prin interpolare liniara valoarea lui Pconv corespunzatoare carac. Incarcari Gruparea fundamentala Pcf= 940 KN c M f= 150 KNm Gruparea speciala Psc= 1222 kN 225 kNm Stabilirea dimensiunilor bazei fundatiei Msc= p p a= m 0.95 kPa 0. 2p conv Argila prafoasa cafenie plastic vartoasa cu Ip>20% ef med ≤ p conv 0..11 ………….3 ef hst.8 450 300 496.4 b= m 0..3 525 350 Interpolare pe orizontala pentru e= ΔIc= ΔIc= 0.95 407.5 331.5 …………. ΔP_conv= x x= P_conv= 331. Consistenta Denumirea Indicele Ic=0.PROIECT …………………………………. ΔP_conv= x -89.31 ………….81 ) 31. max≤1 .8 0..5 kPa 0.2 ………….5 Ic=0.3 m p ef ≥0 Dimensiunile stalpului Conform tabelului III.71 0. kPa .4.31 …………. ΔP_conv= 0.45 .6 0.6 0.. PREDIMENSIONAREA FUNDATIEI PE BAZA PRESIUNILOR CONVENTIONALE DE CALCUL FUNDATIE F. ΔP_conv= 0.

5 m Corectia de adancime:(CD) Pentru Df<2.5 m 2m L/B= 1.05 pentru nisipuri prafoase si pamanturi coezive rezulta Pconv=P_conv+CD+CB Pconv= 435.5 Bnec= Lnec= Corectia de latime:(CB) Pentru B= 1. k P a Se va folosi in functie Df din studiul geotehnic Pentru Df>2.1.92 m 1.Stabilirea adancimi de fundare.04 kN/m3 K2= 2 bs bc bc+2b1 H2 H1 ⇒p Df conv = p conv C D = ls lc lc+2l 1 L 425.5 940/1.33 Bef= Lef= 1. kPa 4 Pentru Df>2. Df Df= 2.5 m C B = p c o n vK 1  B−1 10.2….44 m 1.54 kPa-presiune corectata cu Df se poate face un calcul preliminar pentru determinarea dimensiunilor bazei fundatiei Lsi B pDf conv Df P f = p conv −γ med ∗D f L∗B c γbs= γba= 20 kN/m3 25 kN/m3 se alege L/B= 1.0m β Df α L C D =K 2 γ  D f −2.73 kPa Se verifica conditiile pentru valoarea finala (corectata) a lui Pconv p ef med ≤ p conv p med ef P f = γ med ∗D f L∗B c B .2xB2=425.04 kPa Pentru K2 si γ se vor alege din tabelul III.0m CD= 18.5 γ= 18.19 kPa CB= K1-coeficient care este : 0.0m ls lo l1 l2 h D −2 C D = p conv f .1 pentru pamanturi necoezive(cu exceptia pamanturilor prafoase) 0.54-20x2.

0.7 m 0. . 55 .73 kPa OK c P(med)ef= 363. .2Pconv OK p p m in e m f in e f ≥0 c c P f M f =  γ md D f − e LB x L2 B 6 213.6 P f M f p max =  LB W c c pmax= 463. 50 lc= bc= hc= pentru bloc cu doua trepte l c bc ≃ =0 .Pmax)--din tabelul III6 tgα= 1.2 pc o n v med ef =p M f P f M f  = γ med D f  2 W LB L B 6 c c c Pmaxef= 1. . Pentru predimensionarea blocului de beton simplu se va tine seama de valoarea unghiului α tgα=f(Bc5.33 kPa 522.9 m 0. 40.87 P(max)ef > 1.1) p ef med ≤ p conv p med ef P f = γ med ∗D f L∗B Pconv= 435. .2Pconv= Rezulta 3) 513. 0 .3 m Daca tgβ>1 nu mai este necesara verificarea la forta taietoare a cuzinetului.33 kPa < 2) p p max ef m a x ef ≤1.33 kN/m2 Se alege un bloc de beton cu doua trepte Htreapta= Verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie 0. 65 L B pentru bloc cu o treapta Se alege: 0.33 kPa OK Pminef= Stabilirea dimensiunilor pe verticala ale fundatiei izolate Se considera varianta fundatie cu cuzinet de beton armat si bloc de beton simplu Raportul intre dimensiunile in plan ale cuzinetului si cele ale blocului trebuie sa se incadreze in intervalul: lc L ≃ bc B =0.45 m .

8 γ= γSLD= 18.45 kPa Calculul tasari probabile .3 kN/m3 q= 45.06 5. 2p pl 3  Δef ≤ Δadm Δadm= 8 cm pt cazul de fata p pl=m 1 γ∗B∗N 1q∗N 2c∗N 3  ppl= unde: 732.04 kPa m1= 1.04 m3 0.35 m 5.66 m inaltimea totala a fundatiei Btr2 1.1 m Treapta 2 bloc fundare p med ef = P c f G f 2.01 kPa pefmed p max ef γmedexact= pefmed= 1) 2) <ppl= 732. III 9 rezulta: 0.2ppl p max ef M =p ef med  fc W pefmax= 1.07 kN/m3 361.11 m 3 3 L∗B exact P f med = γ ∗D f L∗B Vb= Vba= Vu= exact volum beton simplu volum beton armat volum umplutura γ med = γ b V bγ ba V baγ u V u V b V baV u 19. max ≤1 .2*ppl= 511. med ≤ p pl 2  p ef .04 kPa OK OK <1.51 3.75 kN/m2 q=h u γu  D f −hu γ SLD c= ΦSLD= 66 kN/m2 20 grade N1= N2= N3= hu= 1 c din tab. III.4 m Ltr2 1.4 tab.01 kPa 878.1  p ef .

6 0.2 4.5 1 Δe =0 .3 0.82 0.51 204.2 0.8 2.75 140.2 1.75 140.2 1.14 0.8 0.03 σz.Grosimea maxima a stratului elementar: hi<0.07 22.53 31.4 3 3 3.2 3.6 3.83 93.8 3.3 63.53 29.3 22.4B h i< B= 0.3 94.2 0.5 Δi (cm) 1.75 140.8 4.10 1.95 18.33 151.6 1.14 0.i=αxPnet Calculul tasari probabile este organizat in tabelul urmator: Nr strat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hi 0.4 2.33 Zi/B 0 0.6 0.5 Mo se determina din tabelul III.95 18.5 9 M2-3 (kPa) 1.6 0.26 kPa p net= p ef −γD f L/B 1.75 172.33 1.82 0.09 0.6 0.5 93.11 1.89 18.imed (kPa) γ (kN/m3) 315.5 1.4 2.4 2.37 25.52 0.33 1.4 0.75 140.6 4.83 93.09 0.82 18.92 18.8 1.48 0.59 18.07 0.8 1.2 4.3 9.6 0.22 0.6 1.33 1.83 93.75 140.22 18.33 1.76 18.6 0.5 αi se determina din tabelul III.16 0.5 m Presiunea neta sub talpa fundatiei: pnet= 315.8 2.07 0.4 σz.05 53. 8 ∑ ¿ Δi  Δa m f d ¿ .3 44.1 0.58 94.83 93.05 63.83 93.33 1.5 1.83 93. 1.3 151.1 0.33 122.26 286.83 31.3 258.6 0.6 0.3 44.5 1.34 0.3 28.6 αi 1 0.23 0.46 Mo Pentru determinarea lui M2-3 se face media intre presiunilor din fisa de foraj pe nivelul respectiv.6 2 2 2.75 140.33 1.09 1.87 0.33 1.51 258.4 0.33 1.6 m 1.2 3.14 18.58 78.2 1.6 Zi(m) 0 0.07 15.83 115 E=M0M2-3 (kPa) 140.48 0.13 0.8 5.3 0.6 0.14 37.37 28.2 1.

14 λγ.28 0.94 kPa 1123.3B'/L'= 1-0.9 Δe =0 .15 kPa OK 1.4 Nc= Conform tabelului III.92 Nq= 4.9 ' p ' ef = P s G f L '* B ' 1.25 kN/m3 Armarea cuzinetului de beton armat .75 65 kPa 19 din tabelul III.13 rez.05 ¿ Δef= 2.63 m c c L'= M s L '= L− 2 e 1= L−2 c Ps B'=B Gf= p'ef= 136.5 0. 8 ∑ ¿ Δi  Δa m f d 1 1. λc rezulta: λq=λc= λγ= pcr= p'efkPa<mc pcr= 1+0.4B'/L'= 1247. λq.98 kPa P cr=γ ¿ B ' N γ λ r qN q λ qc ¿ N c λ c unde: γ*= B'=B q= c*= Φ*= 45.5 115 172.89 cm OK Verificarea terenului de fundare la stare limita de capacitate portanta Conditia care trebuie indeplinita este: p ef ≤ mc p cr mc= 0.39 kN 554.76 18.63 11. Nγ= 0.

75 kNm Pentru calculul ariei de armatura necesara se utilizeaza relatia: Aa = in care: M 0 .95 kPa 441.36 cm2 7.25 0.5 cm 210 N/mm2 0 m2 rez.2 0.71 cm2 Se considera armatura: Pe directia x-x Pe directia y-y 7Ǿ25 7Ǿ12 rez rez Aa. 85∗h0∗R a ho= a= Ra= Aa.Valorile de maxim si de minim ale presiunilor pe talpa cuzinetului sunt: pc M c s p ± s c= max.33 % OK Armatura de ancoraj a cuzinetului in blocul de beton simplu l '= p pc l c min c min  pc max .ef= Aa. 0 m2 rez.63 kPa -441.4 M y= pc l 2 med y 6  3l s  4l y  Mx= 144.92 cm2 OK OK Procentele de armare pe cele doua directii sunt: px= pY= 1.85 % OK px = Aa .y= 0.5 kNm My= 31.ef= 34. 30.55 cm2 6.x= Aa. y b c∗h o 100 0. x b c∗h o 100 p y= Aa .27 kPa 2380.min l c bc W c pmax= pmin= pmed= 4320.27 Momentele de armare pe cele doua directi sunt: c c 2 Bl 2 l 3 3  p max  p min  M x= ∗ c ∗ x − y  c 4 p max  2p min 2 3 lx= ly= ls= 0.27 m 3.

01 cm2 .08 m Forta totala de intindere 1 T = p c inl ' b c 2 m T= 12.l '= p pc l c min c min  pc max l'= 0.88 kN Aria de armatura necesara este: Aa = Se considera T Ra 2Ǿ8 Aa= Aa.ef= 0.61 cm2 1.

Ic= 0.5 Icc= 0.81 Ic= 1 Se completeaza si in tabel .

.

.

.

.

.

.

.

2 (tabele 1) 0.2 24 kN/m3 18 kN/m3 Coeficientul de supraincarcare Greutatea volumica a betonului Greutatea volumica a umpluturi Gf= 29.35 m Daca distanta este mai mare de 20cm se recomanda fundatie cu o treapta tgα=H/l= H= 1.1Q p conv 0.89 kPa FALSE .59 kN/m p= p= QG f B 1.95 m Bnec= Se admite B= Distanta de la perete la marginea fundatiei B-b/2= 35 cm 0. FUNDATIE CONTINUA DIN BETON SIMPLU Incarcari Q= Df= pconv 185 kN/m 1.2 m 220 kPa b= 25 cm latimea zidului Latimea talpi fundatiei se calculeaza cu relatia: Bnec= 1.45 m n= γb= γu= 1. 0 ≤ ptr 225.93 cm 95 cm 0.5 45 cm din tab 7.PROIECT ………………………………….

26 kPa 31.85 m n= γb= γu= 1.0 B 355.12 m p 1.4 m 300 kPa 37. FUNDATIE CONTINUA EXCENTRICA DIN BETON SIMPLU Incarcari Q= Df= pconv b= 130 kN/m 1.2 24 kN/m3 18 kN/m3 Se calculeaza excentricitatea: e= e= B 3 − b2 .27 kN/m 0.88 cm = 0.38 cm B= 85 cm = Coeficientul de supraincarcare Greutatea volumica a betonului Greutatea volumica a umpluturi Gf= 34.2 = p1= p2= N 6e ∗1±  B∗1.52.26 kPa OK OK .PROIECT ………………………………….5∗b Bmax= 84.5 cm latimea zidului Se calculeaza latimea maxima a talpi B m ax=1. 5  2 4 11.

25 m Se impune latimea talpi B= L= 0.98 kNm 0.6 m tgα=H/l= 1.5 Incarcarile care actioneaza asupra fundatiei se reduc in raport cu centrul de greutate a talpii fundatiei.62 kPa OK OK .PROIECT ………………………………….2 = p1= p2= N 6e ∗1±  B∗1.52 p 1.5 57.04 kN/m 3.55 kN/m 32.4 21.05 m N= 270.52 kN/m Gu= 9 kN/m din tab 7. 0 B 348.4 m 2m γh 2 2 θ pa= tg  450 −  2 2 γh 2 2 θ pp= tg  45 0   2 2 h= pa= pp= 2.5 m H= 0.42 kPa 192.5 cm 3 latimea zidului 18 kN/m Φ= 25 O CTS= 0. FUNDATIE ZID SUBSOL Incarcari Q= Df= pconv b= γu= 250 kN/m 3m 300 kPa 37.2 (tabele 1) 1m 0.38 m 12.38 m H= 40 cm = Nivel umplutura= Gf= 11. rezultand: N=Q+Gf+Gu X= M= e= 0.5 l= 0.

.

6 m bz= 0.21 kNm Calculul armaturii ho= a= 0.03 cm2 5.67 % Se alege un procent de armare p%= Aa= 10.29 kN 73.44 kN/m gt= 0.25 kN/m Incarcarea totala: q= 18.09 cm2 p%= 0.98 kN/m gp= 5. DIMENSIONARE GRINDA FUNDATIE lo= 5.5 cm 45.3 m latime zidarie hz= 2.5 γb= 25 kN/m3 γc= γt= 16 kN/m3 0.68 kN/m Calculul solicitarilor V A=V B= 2 ql 0 2 ql 0 M= 8 VA=VB= M= 52.PROIECT ………………………………….16 m inaltime zidarie Se alege grinda cu sectiunea transversala 35x50 B= 0.7 .35 h= 0.05 m 0.5 cm 0.19 kN/m3 Evaluarea incarcarilor gz = 12.46 m 4.67 cm2 3Ǿ16 2Ǿ18 Aa= Aa= Se alege armatura: 6.