JABATAN KERJA RAYA LABUAN JKR,JLN KG JAWA 81002, 87008 W.P.

LABUAN

AHMAD SHAYUTI BIN ABDUL RAHIM 07DKA07F001 JABATAN KEJURUTERAAN AWAM JANUARI 2009 –JUN 2009

i

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

OLEH

AHMAD SHAYUTI BIN ABDUL RAHIM 07DKA07F001

DI

JABATAN KERJA RAYA LABUAN JKR, JLN KG JAWA, PETI SURAT 81002, 87008 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Buku laporan ini akan dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Awam Sebagai memenuhi sebahagian dari syarat penganugerahan Sijil / Diploma Kejuruteraan Awam

POLITEKNIK KOTA KINABALU SABAH JANUARI 2009

ii

PENGHARGAAN

Assalamualaikum, bismillahirahmanirahim. Bersyukur kehadrat Allah S.W.T dengan hidrat dan kurnianya saya boleh menghabiskan latihan industri saya tanpa sebarang masalah dan dengan jayanya serta dapat menyiapkan laporan pada masa yang ditetapkan.

Terima kasih terutamanya kepada keluarga yang banyak membantu dan memberi dorongan dan sokongan semasa menjalani latihan industri. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan yang banyak membantu dalam menghulurkan pandangan dan pendapat bagi menyiapkan buku laporan ini.

Saya juga berterima kasih kepada penyelia saya En Law Jia Haur yang tidak jemu-jemu memberi tunjuk ajar semasa menjalankan latihan industri. Begitu juga dengan En Jopri yang tidak keberatan untuk membawa saya ketapak bina untuk mengetahui hal yang lebih terperinci dan semua staf bahagian bangunan yang sanggup untuk memberi pertolongan kepada saya semasa menjalani latihan industri.

Saya juga berterima kasih kepada pihak Politeknik Kota Kinabalu kerana membantu saya untuk mengetahui dan mempelajari alam pekerjaan.

Jutaan terima kasih untuk pihak Jabatan Kerja Raya Labuan yang sanggup untuk menerima saya bagi menjalani latihan industri sekaligus sebagai syarat untuk saya mendapatkan Diploma dalam kursus kejuruteraan awam.

iii

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN Bab 1 Pengenalan dan latarbelakang organisasi 1.1 Pengenalan 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. Objektif latihan industri Objektif buku laporan latihan industri Kepentingan latihan industri

MUKA SURAT

1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15 15-19 19-22 23-25 26-32 33-37 38-41 42-47 48-51 5257

1.2 Latar belakang syarikat 1.2.1. Maksud logo

1.3 Jabatan Kerja Raya Labuan 1.4 Objektif Jabatan Kerja Raya Labuan 1.5 Objektif kualiti 1.6 Visi dan misi 1.7 Piagam pelanggan 1.8 Carta organisasi induk 1.9 Salasila pengarah JKR Labuan 1.10 Bahagian-bahagian dalam JKR Labuan Bahagian pentadbiran Bahagian koporat Bahagian kewangan Bahagian bangunan Bahagian jalan Bahagian arkitek Bahagian ukur bahan Bahagian mekanikal Bahagian elektrik

1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.10.6 1.10.7 1.10.8 1.10.9

iv

1.10.10 Bab 2

Bahagian stor

57-59

Ringkasan laporan harian Bab 3 Bahan binaan 3.1 Pengenalan 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Bab 4 Projek –projek JKR Labuan 4.1 Pengenalan 4.1.1 Cadangan Membina Kuarters Piawai Kelas G4 Untuk Kakitangan Jabatan Bekalan Air (JBA) 4.1.2 4.1.3 Sekolah Antarabangsa Labuan (SAL) Projek Pembinaan Kuarters Pekerja Loji Air Dan Rumah Pam 4.1.4 4.1.5 4.1.6 Klinik Desa Sg. Keling Klinik Desa Tanjung Aru. Bangunan Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) Wilayah Persekutuan Labuan 4.1.7 Satu Blok Makmal Sains Dan Bengkel Serta Kerja Berkaitan Di Smk Lajau, Wilayah persekutuan Labuan. 4.1.8 Kuarters Baru Pegawai Jabatan Kerja Raya (JKR) Di Bawah Rancangan Malaysia Ke-9 Konkrit Bata Besi

60-67

68 68 68-76 77-85 85-88

89 89 89-90

90-91 91-95

96-99 100-101 102

103-105

106-108

v

4.1.9

Sekolah Gantian Sk Layang-Layangan, WP Labuan

109-110

4.1.10

Sekolah Gantian Sk Sungai Lada, WP Labuan

111

4.1.11

Dua Blok Rumah Guru Berkembar Kelas D Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di S.K Sg. Lada, Wilayah Persekutuan Labuan

112-114

4.1.12

Satu Blok Makmal Sains Dan Bengkel Serta Kerja Berkaitan Di Smk Taman Perumahan Bedaun, Wilayah Persekutuan Labuan

115-116

4.1.13

Kuarters Baru Kakitangan Jabatan Ukur &Pemetaan Malaysia (JUPEM), W. P. Labuan.

117-118

4.1.14

Dua (2) Blok Rumah Guru Berkembar Kelas D Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Sk Layang-Layangan, W.P. Labuan

119-120

4.1.15

Dua Blok Rumah Guru Berkembar Kelas 'D'dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di S.K Bebuloh, Wilayah Persekutuan Labuan.

121-122

4.1.16

Satu(1) Blok Tambahan Di Sekolah Rendah Agama Layang-Layangan, W.P. Labuan

123-125

4.1.17

Dua (2) Blok Tambahan Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Sk Kerupang, W.P Labuan.

126-128

Bab 5

vi

Jenis-jenis ujian 5.1 Pengenalan 5.2 Ujian penurunan 5.3 Ujian kiub 5.4 Ujian proba mackintosh 5.5 Ujian bata 5.6 Ujian tegangan besi 5.7 Ujian galas tanah 5.8 Ujian ‘Pile Driver Analysis’ (PDA) 5.9 Ukur aras Bab 6 Rumusan Bab 7 Komen dan cadangan 7.1 Komen 7.2 Cadangan Bab 8 Bahan rujukan 8.1 Internet 8.2 Buku 8.3 Sumber lain Bab 9 Penutup dan lampiran 9.1 Bahagian JKR Labuan 9.2 Lampiran

129 129 129-132 133-136 137-140 141-144 145-146 147-149 150-153 154-158

159-160

161 161-162 162

163 163 164 164

165 165-171 172-177

vii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful