You are on page 1of 2

co DESATERO" ÚSPĚŠNÉHO OBCHODNÍKA

m
JJ

AXPERIENCE
ZAKAZNIK:
1Zákazníky zajímá, jak s mým produktem vydělají více penéz nebo ušetří své
náklady
2O zákazníkovi si musím sehnat všechny dostupné informace - metody FBI (zájmy,
způsob ovlivnění
apod ) Musím znát detaily businessu zákazníka a také rozumět zásadám jeho
businessu.
380% úspěchu je příprava, tedy na schůzku se zákazníkem chodím včas a vždy se
připravím (Help
Desk, konzultace s kolegy, google, web ...)
4Na jednáních jsem společenský, příjemný, fér, proaktivní a plním dohody Zákazník
to ocení, neboť lidi
kupují od příjemných lidí s podobnou krevní skupinou, kteří jim lidsky
rozumějí.
5Správný obchodník naslouchá zákazníkovi a klade otázky Hovořit nechám tedy
zákazníka
6Z obchodní schůzky si zákazník zapamatuje maximálně 3 informace. Vždy
dopředu vím, které mu cha sdělit
7Cenu sděluji zákazníkovi vždy osobné a až na úplný konec vyjednávání o prodeji,
jsem li přesvědčen,
že zákazník chce ode mne opravdu koupit.
8Klíčem k úspěchu je vybudovaný vztah se zákazníkem, proto s ním snídám,
obědvám a večeřím,
abych měl aktuální a správné informace
9Každou schůzku zakončím tak, abych mél další možnost se se zákazníkem sejít.
10Počet kvalifikovaných schůzek je přímo úměrný mému obchodnímu
úspěchu Nemám-li je, dělám někde zásadní chybu. Ale „od stolu" nic
neprodám.
11Pracovní dobu zákazníků trávím s nimi, nikoliv v kanceláři či autě
Administrativní práci a vyřizování emailů dělám večer (nebo v době kdy
zákazníka již nezastihnu)
12Mobil mám vždy zapnutý (i o víkendu) a nikdy mi nedojde baterka Pokud
nemůžu hovor přijmout, volám vždy zpět, jakmile je to možné.
13. Nikdy nemám druhou šanci udělat první dojem! J
NABÍDKA:
14Prodávám každému zákazníkovi maximálně 1,2*
1580% úspěchu je příprava, tedy na obchodní případ mám vždy zpracovanou
strategii, kterou stále aktualizuji (matice vztahů, FBI, ....)

16Ďábel je skryt v detailu - každou nabídku připravím v nejlepší kvalitě,

personifikovanou pro daný případ 17. Nabídky předávám zákazníkovi vždy

osobné
DÁLE:
18Jsem o krok vepředu - Zadané úkoly splním nejlépe před terminem, ale
nejpozději v dohodnutém termínu, pokud tak nemohu učinit, vždy
informuji zadavatele s dostatečným předstihem
19Čas si plánuji na 14 dnů dopředu
20Schůzky si plánuji tak, abych v případé zrušení měl alternativní schůzku či práci

L . 22Buduji si Kontaktní banku Můj telefon a Exchange obsahuje kontakty všech osob. Mam přehled o svých rozpracovaných příležitostech Vytvářím si neustále zásobu obchodních příležitosti v PPL < 26Denné a týdně sleduji a vyhodnocuji svůj Budget i | M * V N^ 27. Všichni lidé na světě (6 mld) se /nají max na 8 kontaktů 23Mít jedinou kontaktní osobu u zákazníka je smrtici Takový obchod nikdy nevyhraji 24Čtu denné HN a týdně Euro a Ekonom 25Jsem odpovědny za svou PPL a nikdo jiný ji za mé nenaplní. se kterými jsem se v životě potkal. 21V neděli se připravuji na další týden.Obchod je radosta není náhoda. podáváme DŮKAZY . Štěstí přeje připraveným Nepřesvědčujeme. Každou obchodní příležitost eviduji ve WISu.