You are on page 1of 1

Pozivamo Vas na ot varanje izložbe

Rista Radmilovića

Galerija “Centar”, Njegoševa 2, Podgorica | Četvrtak, 10. februar 2011. godine u 19h