You are on page 1of 23

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant

aferent traficului de mărfuri

Pe teritoriul unei regionale de cale ferată sunt amplasate 5 staţii principale în
care se execută operaţii de formare -descompunere a trenurilor comerciale. Informaţiile
cu privire la distantele dij dintre staţiile Si şi Sj exprimate în km, precum şi la cantitaţile
Qij care urmează a fi transportate între staţiile Si şi Sj exprimate în mii tone sunt
prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1.
S1 S2 S3 S4 S5
S1 Q1 j - 440 660 220 875
d1 j - 150 200 300 420
S2 Q2 j 300 - 420 150 200
d2 j 150 - 210 230 130
S3 Q3 j 500 430 - 500 300
d3 j 200 210 - 160 240
S4 Q4 j 435 200 200 - 440
d4 j 300 230 160 - 170
S5 Q5 j 280 450 300 500 -
d5 j 420 130 240 170 -

Tabelul 2. Vitezele medii de circulaţie a trenurilor comerciale( viteza tehnică-
km/h):

S1 S2 S3 S4 S5
S1 - 70 70 60 80
S2 90 - 50 75 65
S3 80 80 - 70 70
S4 60 75 85 - 85
S5 75 85 70 65 -

1

Tabelul 3. Timpi medii de staţionare a trenurilor comerciale în staţiile de pe
parcurs- ore:

S1 S2 S3 S4 S5
S1 - 1 1 1,5 2
S2 2 - 0,6 2 3,1
S3 1,5 1,5 - 2,5 2,5
S4 1 0,8 1 - 1
S5 1,2 1,2 2,2 1,4 -

Tabelul 4. Timpi medii de imobilizare a vagoanelor la o operaţie de încărcare-
formare (ore):

S1 S2 S3 S4 S5
S1 - 17 15 35 12
S2 21 - 22 13 16
S3 18 18 - 16 16
S4 23 34 24 - 20
S5 12 26 16 23 -

Tabelul 5. Timpi medii de imobilizare a vagoanelor la o operaţiune de
descompunere-descărcare:

S1 S2 S3 S4 S5
S1 - 10 5 8 10
S2 5 - 7 4 6
S3 9 7 - 10 6
S4 12 8 11 - 9
S5 10 13 16 11 -

Tabelul 6. Timpii medii de staţionare a locomotivelor în staţiile cu
depou de domiciliu la o reutilizare -ore

tsdij S1 S2 S3 S4 S5
S1 - 3 - 3,5 2,5
S2 - - 2,8 4 3,4
S3 - - - - 3,4
S4 - - - - 3,6
S5 - - - - -

2

0.64 0.64 .64 0.64 S5 0.numărul de vagoane convenţionale din compunerea unui tren = 60.64 . q v . Vg . 0. o Un vagon convenţional are o capacitate de 20 tone. Indicatori privind utilizarea trenurilor: 1.64 0. o Tara medie a unui vagon convenţional este de 8 tone.64 0.64 S2 0.64 - o Coeficientul serviciilor auxiliare ale locomotivelor este 0. Coeficienţii de utilizare a capacităţii de încărcare a vagoanelor Kucîij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . Tabelul 7.64 0. o Un tren este compus în medie din 60 de vagoane convenţionale.64 0.64 .capacitatea de încărcare a unui vagon convenţional.cantităţi ce urmează a fi transportate( mii tone). 652 391 S4 567 261 261 .64 = 572 .64 0. Numărul total anual de trenuri care circula între staţiile Si şi Sj Qij N ta ij = V g ∗qv ∗K ucîij Qij .64 S4 0.64 S3 0.64 0. ij 440 * 1000 Nta 12 = 60 * 20 * 0.64 = 260 . 573 3 .64 0.09. 573 860 287 1140 S2 391 . K ucî . 0.64 0. 547 196 261 S3 652 560 .64 0.coeficientul de utilizare a capacităţii de încărcare a vagoanelor.91rotunjit : 573 trenuri 200 * 1000 Nta 43 = 60 * 20 * 0. 0.41rotunjit : 261 trenuri N ta ij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . o Coeficientul mediu de neuniformitate în timp a traficului este 1.64 0.

S5 365 586 391 652 - 2. 104320 93840 S4 170100 60030 41760 . 1630 978 S4 567 209 261 .950 172. Parcurs total anual al trenurilor: L ta ij = N ta ij * dij Lta 12 = 573*150=85. 2298 602 522 S3 1630 1470 . 1491 1341 S4 2835 801 492 . Trenuri ore în staţionare Tos ij = Ntaij * t sp ij ij . Vt ij .viteza tehnică.14 h 70 Tomij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 85950 Tom 12 = =1227 .950 km/ an Lta13 = 860*200=172. 573 860 431 2280 S2 782 . 573 S5 438 704 861 913 - 4 .000 km/ an L ta ij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .000 86100 478800 S2 58650 .timpi de staţionare pe parcurs t sp 12 = 573 *1 = 573 h Tos 13 = 860 *1 = 860 h Tos Tosij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 114870 45080 33930 S3 130400 117600 .85 h 70 172000 Tom 13 = = 2457 . 85. 1228 2458 1435 5985 S2 652 . 329 392 810 S3 978 840 . 1146 S5 2044 897 1341 1706 - 4. Trenuri .ore de mers efectiv : Lta ij T om ij = Vt ij . 97410 S5 153300 76180 93840 110840 - 3.

45 . 33.63 .66 S5 0.93 S2 40. 43.85 =0.90 .14 =0.35 25. 0.72 45.76 0. 1801 3318 1866 8265 S2 1434 .60 0.83 46.62 0.56 0. 3121 2319 S4 3402 1010 753 . Coeficientul timpului de mers Tom ij V tm ij = Toc ij 1227 .90 .68 2457 .47 0.74 0.14 V tm13 = 3317 .72 51.65 .65 - 7. 1719 S5 2482 1601 2202 2619 - 6.49 S3 50 50. 0.72 km/h 1801 172000 Vct 13 = = 51.39 S3 0.60 0. 0. 0.72 S2 0.68 0.42 40.85 V tm12 = 1800 .87 0.79 0. 47.74 Vtmij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .14 57. 5.83 km/h 3318 Vctij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .82 0.46 5 . 2627 994 1332 S3 2608 2310 . Viteza comercială a trenurilor Lta ij Vct ij = Toc ij < Vt 85950 Vct 12 = = 47 .57 S4 0. Trenuri ore în circulaţie: Toc = TOm ij + Tos ij ij 12 = 1228 + 573 = 1801 h Toc 13 = 2458 + 860 = 3318 h Toc Tocij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .83 0.

62 42.72 S2 0.36 .34 - 10.66 S5 61.61 42.45 . 56. 0.68 0. Coeficientul vitezei comerciale Vct KV ij ct ij = Vt ij <1 Vct 47 .47 0. 0.69 12 70 Vct 51.66 S5 0. 0.31 K ts 13 = 1 −0.12 0.64 = 768 tone Tn 13 = 60 * 20 *0.54 . 0.KVct ij ij 12 = 1 −0. 0.79 0.31 0.25 K ts Ktsij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .82 0.60 0.65 - 9.42 S4 0.23 0.37 0.45 .74 13 70 Kvctij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .72 12 KV ct12 = Vt = = 0. 0.52 0.27 S2 0.87 0.62 0.20 0.39 S3 0.60 S3 0.39 0.34 .17 0.39 0.60 0.57 S4 0. 0.33 S5 0.65 .64 =768 tone Tn 6 . S4 50 59.43 0.48 55.16 0.63 .76 47. Tonajul net al trenului Tn ij = Vg * qv * Kucî ij 12 = 60 * 20*0.76 0.83 13 KV ct13 = Vt = = 0.25 0.32 - 8. 0.74 0.83 0.75 = 0. Coeficientul timpului de staţionare K ts = 1.69 = 0.56 0.

768 S5 768 768 768 768 - 11. Indicatori privind utilizarea în timp: 1.viteza tehnică Vt ij .timpi de staţionare pe parcurs t sp ij . 1248 1248 1248 1248 S2 1248 .81 ore r = Ls  1 1 12  12 Vt  12   7 .1 Perioada de reutilizare Pr ij ji     = Lsij Vt1ij + Vt1ji + t sp ij + t sp ji )+ t sd ij Ls ij . 768 768 768 S3 768 768 . 1248 1248 S4 1248 1248 1248 . este egală cu d ij ij . Tnij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .timpi de staţionare în depou t sd P    1 1  + Vt21 + tsp12 + tsp 21 + tsd12 = 150  70 + 90  + (1 + 2) + 3 =9. 768 768 S4 768 768 768 . 1248 1248 1248 S3 1248 1248 . Tonajul brut al trenului Tb ij = Tnij + V g * t r 12 = n12 + V g * t r = 768+ 60 * 8 = 1248 tone Tb T 13 = n13 + V g * t r = 768+ 60 * 8 = 1248 tone Tb T Tbij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 1248 S5 1248 1248 1248 1248 - Indicatori privind utilizarea locomotivelor: 1. 768 768 768 768 S2 768 .lungimea secţiei de remorcare.

80 . - 1.5 1.046 1. . . . . . . . Număr zilnic de reutilizare 2 4 nr ij Pr = ij ji ji nr 24 12 = 2.95 S4 .5 +1) + 3. 9.13 S3 .80 21 12 21 8 . .45 = 9. 16 16.5 ore 41 16 nrij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . .26 S5 .93 11. .80 ore 21 nr 14 24 = =1.72 12.2. 11. 14.38 Pr 9. 10. 1. . - 1.61 S5 . 2.3 Coeficientul timpului de mers    1 1  K tm Ls  +  ij =  ij ji  ij  Vt Vt  Pr ji ij ji    1 1  Ktm Ls  ij  Vt + Vt   1 1  12 =  12 21  = 150  +   70 90  =0. . 1. .44 .    1 1   + (1.85 2.60 S4 . . .45 S2 . 2. . .55 S2 .22 S3 . 2. .5 Pr = Ls  1 14  Vt + Vt41 + tsp14 + tsp 41 + tsd14 = 1 300  + =16 ore 14  14  60 60  Prij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . . .

4 Coeficientul timpului de staţionare K ts K ij = tsp ij + Ktsd ij =1- K tmij ji ji K =1−0. 0.38 . . 0.52 0.45 S4 .5 Coeficientul timpului de staţionare pe parcurs K t sp + t sp ij ji tsp ij = P rij ji ji 9 . - 1.62 Pr 41 14 16 41 Ktmij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .71 S2 . . - 1.3 7 ts 1 4 4 1 Ktsij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .54 S4 .56 S5 . 0. .29 S2 .43 S5 . .31 S3 . . . . . .47 0. 0.    1 1  Ktm Ls  14  Vt + Vt   1 1  14 =  14 41  = 300  +   60 60  =0. . . .61 . 0.57 0. 0.6 2 =0. .42 0. 0. 0. 0. 0.37 0. . .62 0. .68 S3 .6 1 ts 1 2 2 1 K =1−0.3 9 =0. . . . .

31 0. 0. . 1 1 S2 .34 S5 . . . . . . - K tm K ij + tsp ij + Ktsd ij = 1 ji ji S1 S2 S3 S4 S5 S1 . . .23 S5 . .2 S2 .31 9. 1 1 1 S3 . . 0. . - 10 .5 = 0. 0. . 0. .31 .22 0. 1 . 0. 0. . 0.16 S2 .23 S4 . . 0. 0.22 16 41 Ktsdij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . . . .18 0. 1+2 K tsp 12 = = 0.16 0.31 . . - 1. .39 S3 .8 21 K tsd 14 = 3.31 0.16 16 41 Ktspij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . .22 0. 1 S4 .5+1 K tsp 14 = = 0.31 S3 .6 Coeficientul timpului de staţionare în depou t sd ij K tsd ij = Pr ij ji K tsd 12 = 3 = 0. 0. .32 S4 . 1 S5 .39 21 1. . . . . . . . .24 0.

Parcursul productiv al locomotivelor L L pl ij = N ta ij * dij = ta ij Lplij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 104320 93840 S4 170100 60030 41760 . Parcursul neproductiv al locomotivelor Lnl 12 = Nta 21 −Nta12 * d12 = 0 Lnl 31 = Nta13 −Nta 31  * d13 = ( 860. 85950 172000 170100 478800 11 . 0 0 S4 0 0 62560 . 2730 14950 42250 S3 41600 0 . 114870 45080 33930 S3 130400 117600 .1. 97410 S5 153300 76180 93840 110840 - 2.000 86100 478800 S2 58650 . 13430 S5 - 325500 0 0 0 2.2. Parcursul total L l = L pl + Lnl ij ij ij Ll12 = 85950 + 0 = 85950 km Ll 21=27300 +58650 =85950 km Ll13 =172000 +0 =172000 km Ll 31=41800 +130200 =172000 km Llij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .651) x 200 = 41600km L nl15 = 0 L nl23 = 210* ( 560− 547) = 2730km Lnlij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .3. Indicatori privind utilizarea pe parcurs a locomotivelor 2.950 172. 85. 0 0 84000 0 S2 27300 . 2.

0 0 S4 0 0 0. S2 85950 .Coeficientul parcursului productiv al locomotivei L pl ij K ppl ij = Ll ij 85950 K =1 ppl 12 85950 = 172000 K ppl 13 = 172000 = 1 Kpplij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 110840 S5 478800 76180 93840 110840 - 2.32 . 1 1 0.68 0 0 0 - 3.24 0 .45 S3 0.25 0.02 0.55 S3 0.Coeficientul parcursului neproductiv al locomotivei Lnl K K pnl = ij =1.98 0. 0.68 .5.49 0 S2 0.75 0.88 S5 0.4. ppl ij Ll ij ij K pnl12 = 1− 1 = 0 K pnl13 = 1− 1 = 0 Kpnlij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .6 .51 1 S2 0.76 1 . 0. 0. 117600 60030 76180 S3 172000 117600 .32 1 1 1 - 2. 1 1 S4 1 1 0. 104320 93840 S4 170100 60030 104320 . 0 0 0.22 S5 0. 0.40 . Indicatori privind productivitatea locomotivelor 12 .

24 =7 locomotive 3. K n = 1 K sa .1. .coeficientul serviciilor auxiliare ale locomotivei.64 660000 Nv 14 = 20 * 0.5 41 41 Pal S1 S2 S3 S4 S5 S1 . . Productivitatea exprimată în trenuri remorcate ∑ ∑ Nta w = i j ij =1453 trenuri/ locomotiva t P al 3.3.80 S5 .72 S4 . 0. . Productivitatea exprimată în număr vagoane remorcate ∑ ∑N v ij wv = i j Pal Qij Nv ij = qv *Kucî ij 440000 Nv 12 = = 34375 20 * 0.2. . 0. .45 *1* (1 + 0.85 1.58 .36 0. - Pal =6. ij ji ji ji Kn .09 ) = 0. 34375 51563 17188 68360 S2 23438 . 32813 11719 15625 13 .54 S2 . .85 locomotive 14 * n 365 * 2 *1.59 S3 . Pal = i j ij . . K sa = 0. . coeficient de neuniformitate a traficului.09 ) = 0. . 0.64 =17188 Nvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . . Parcul activ mediu zilnic de locomotive Pal N ta ij +N ta ji ∑ ∑ Pal ij = 365 *2*nr * K n (1+K sa ) .09 N ta +N ta Pal 12 21 12 = 573 +391 365 *2*nr 12 * K n (1+K sa ) = 365 * 2 * 2.80 0.59 21 21 locomotive N ta +N ta Pal 14 41 14 = 365 *2*nr K (1+K sa ) = 287 +567 *1* (1 + 0. 0. 0.3.

6.900 . Pal Lm ij . 66000000 132000000 66000000 367500000 S2 45000000 . Productivitatea exprimată în tone nete remorcate ∑ ∑Q ij wtn = i j Pal 8. S3 39063 33594 .4 tone/ locomotiva 7 3. 74800000 S5 117600000 58500000 72000000 85000000 - 2.800 .5.parcursul mărfurilor Lm =Qij *d ij ij Lm =Q12 *d12 12 440 *150 = 66000 = tone/ kilometru 13 13 660 * 200 = 132000 = = tone/kilometru Lm Q *d 13 Lmij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 34375 S5 21875 35157 23438 39063 - 609382 W v = 7 = 87054 .000 + 8 * 609382 wtb = =1953579 .4.42 tone/ kilometru 7 Indicatori de utilizare a vagoanelor 14 .023 .000 wtnk = = 289 . 39063 23438 S4 33985 15625 15625 . 80000000 312000000 S4 130500000 46000000 32000000 . Productivitatea exprimată în tone nete kilometri ∑ ∑ Lm ij wtnk = i j .128 .571 .8 tone/ locomotiva 7 3.000 wtn = =1257142 .571vagoane 3. 88200 34500 26000000 S3 100000000 90300000 .800 . Productivitatea exprimată în tone brute remorcate ∑ ∑Qij +t r *∑ ∑N v i j i j ij wtb = Pal 8.

Rulajul vagonului în ore Rvo =tî +t f +t m +t sp +td +t ds ij ij ij ij ij ij ij tî ij .5 2.25 S2 1. 33.1.67 . 20.73 37.13 .63 38.15 ore(h) Rvo 13 = 15 +2.timpi de staţionare pe parcurs (tabel nr.02 - 1.93 S4 41 45.29 3.14 ore 12 70 d13 200 t m13 = Vt = = 2.5 29.86 ore(h) Rvoij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .14 23. 30. 4.07 2 S3 2. 2 S5 5.1 S3 31 29.25 S2 29. Rulajul vagonului în zile Rvo ij = Rvz ij 24 Rvo 30 .timpi de mers efectiv tm ij .Indicatori privind utilizarea in timp a vagoanelor: 1.3) t sp ij . 32 S5 28.5) tdds t ds d ij tm ij = Vt ij d12 150 tm 12 = Vt = = 2. 2.timpi de descărcare a vagonului t ds t îf = tîij + t fij (tabel nr.43 2.8 41.88 .63 .88 .14 2.5) td ij .1.14 +1 +10 = 30 .26 zile 15 .86 49.53 3.07 1.86 5 5.6 1.1. 2.79 27.timpi de încărcare a vagonului ij .4) ij t ij = d ij + ij (tabel nr.07 27.timpi de descompunere a trenului (tabel nr.2.87 37.86 +1 +5 = 27 .14 Rvz 12 = 24 12 = 24 = 1.67 .timpi de formare a trenului tf ij .2 3.86 ore 13 70 tmij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .43 S4 5 3.62 - Rvo 12 = 17 + 2.8 22.

48 886.32 455.cursa medie a vagoanelor Nvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .24 . 197.71 1.41 0.01 16 .99 . 1.este egală cu viteza tehnică a trenurilor în compunerea cărora circulă S1 S2 S3 S4 S5 S1 .48 vagoane 13 lvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .3. 39063 23438 S4 33985 15625 15625 .74 1. 32813 11719 15625 S3 39063 33594 .86 Rvz 13 = 24 13 = 24 = 1 zile Rvzij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .2 1. 1.1. 70 70 60 80 S2 90 .29 1.22 S2 1.4. lv ij .21 . 1.1. Viteza comercială a vagoanelor lv ij Vcv = ij Rvo ij .28 1.57 1.33 S5 1. 34375 51563 17188 68360 S2 23438 .92 1.35 705.58 - 1.58 . 85 S5 75 85 70 65 - 1. Rvo 23 .60 S2 289.39 1 2. 1.16 S4 1.72 248.13 S3 1. 70 70 S4 60 75 85 .91 1.99 383.Viteza tehnică a vagoanelor .72 vagoane 12 d13 * N 'v +2*d13 * N ''v 13 13 200 * 39063 + 2 * 200 *12500 lv = 13 Nv = 51563 = 248. 50 75 65 S3 80 80 .06 1. 34375 S5 21875 35157 23438 39063 - dij * N 'v +2*d ij * N ''v ij ij lv ij = Nv ij d12 * N 'v +2*d12 * N ''v 12 12 150 * 23438 + 2 *150 *10937 lv = 12 Nv = 34375 =197. 219.

Coeficientul timpului de mers K =K tmij vcv ij Ktmij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 252. 0.09 12 Vcv 13 = 10 .14 = 6.5.25 S3 0.56 K vcv 12 = Vt 12 = 70 = 0.49 640.31 240 S4 448.10 . 0. S3 327.09 .08 0.10 .136 8.96 0.1. 0.23 0.1.56 10.13 0.93 6.41 17.37 5 - 1.99 214.09 0.76 S5 72.48 Vcv = 13 13 Rvo = 23 . 6.86 =10.23 0. 0. 0. 6.89 .09 0.09 0.07 S5 0.90 24.12 S2 9.22 240 190.29 0.14 13 Kvcvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .14 0.13 0.6.07 - 1.59 S4 10.58 7.05 0.17 0.79 S3 10.12 S4 0.27 287.13 0. Coeficientul vitezei comerciale Vcv ij K vcv = ij Vt ij Vcv 6.40 - lv 197 . 12.29 0.26 16.37 . 216.02 202.36 16.38 S5 2205.19 .30 S2 0.84 6.01 .88 .72 Vcv = 12 12 Rvo = 30 .56 km/ h 12 lv 248 .77 .41 K vcv13 = Vt 70 = 0.14 0. 6.56 4. 0.50 17.18 0.41 km/ h 13 Vcvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .25 17 .30 S2 0.

90 . 0.2. 6250080 5625120 S4 10195500 3593750 2500000 . 0.07 S5 0.18 0.91 0. 0. 5.87 0.95 0.250 10312600 5156400 28711200 S2 3515700 .12 S4 0.09 0. S3 0.250 km Lvp =N v *d13 = 13 13 51563*200 = 10312600 km Lvpij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .87 0.0. 0.93 - 1.86 0.82 0.93 S5 0.14 = 0.2.1.156. Indicatori cu privire la parcursul vagoanelor 1. 6890730 2695370 2031250 S3 7812600 7054740 .83 0.7.96 0.13 0.07 - 1.77 0. 0. 5843750 S5 9187500 4570410 5625120 6640710 - 18 .1.91 0.70 S2 0.08 0. Coeficientul timpului de staţionare K =1 − K tsv ij vcv ij =1 − K K tsv12 vcv12= 1 .05 0.71 0. 0.81 .96 0.92 0.09 = 0.156.91 .09 .17 0. Parcursul productiv al vagoanelor L =N *d vp v ij ij ij Lvp = N v *d12 12 12 = 34375*150 = 5.91 =1 − K = vcv13 1 .75 S3 0.0.88 S4 0.86 K tsv13 Ktsvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .19 .

.960 S5 19.120 0 S4 10.500 km L v14 vp14 =L +L = vn43 3.20 4.080 .711.156.100 km Lvn  =N 31  v13 −N v   31  * d 13 = ( 51563 −39063 ) * 200 = 2500000 km Lvnij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . - S4 .000 = 6.120 53 K vp53 = Lv = 5.250.080 km L v43 vp43 Lvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . Coeficientul parcursului productiv al vagoanelor Lvp ij K = vp ij Lv ij Lvp 5.010 898.195.593.250.156.640.200 0 S2 5.250.250 . 5.195. .400 14 = K vp14 = Lv 10 .054.2.710 - 0 1.1.593.080 5. 3.640.3.50 14 Lvp 5. 796.120 6.625 . .120 = 1 53 Kvpij S1 S2 S3 S4 S5 19 .50 3.500 = 0.710 0 S5 28.523.2.1.625. 164.500.156 .250 10312600 10.570.080 + 2.539.750.625.039. 7.195 .410 S3 10.160 S3 2.2.750 4.750 6.400 = 10.740 . .60 7. Parcursul neproductiv al vagoanelor Lvn =N ''V *dij ij ij L vn14 = Nv41 −Nv14 * d14 = ( 33985 −17188 ) * 300 = 5.50 28.750. .570.550 . 6. - 0 1.080 .054.740 3.640.500.711.380 2.625 . 5039100 - S2 1.100 + 5.039. Parcursul total al vagoanelor L =L +L v vp vn ij ij ij =L +L vn14 = 5. .000 .70 .410 5. 6.312.2. .195.156.

32 .8 12.8 .8 12.000/10.56 S3 0.312. 0. 12.8 12. 0 0 S4 0 0 0.8 12.600 = 0.97 0.8 12.68 .1.2.8 12.50 0 S2 0.8 12.03 0. 12.77 0 - 1. Coeficientul parcursului neproductiv al vagoanelor Lvn ij K vn ij = Lv ij = 1.8 12. S1 . Capacitatea dinamica a vagoanelor 20 . 0.8 12. 0. 12.25 0 .69 0 0.8 12.31 1 0.8 S4 12. 0 0 0. 1 1 0.60 .Kvpij L vn K = 14 = 5.75 1 .8 .8 .4 . 0.44 S3 0.500.8 S3 12.64 = 12. 1 1 S4 1 1 0.3.25 0.3.039100 = 0.8 S5 12.195 . Capacitatea statică a vagoanelor q s =qv *K ucî ij ij = 20 * 0.50 1 S2 0.3.8 S2 12.23 1 - 1.88 S5 0.8 12.8 12.3.8 tone qsij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .50 vn L 10 . 12.75 0.25 Kvnij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .500 14 v 14 Kvn31= Lvn31/Lv31 = 2.12 S5 0. Indicatori privind capacitatea vagoanelor 1.8 - 1.2.

8 12.48 12.8 12. 130.39 = 130. 12. 66 000 000 132 000 000 66 000 000 367 500 000 S2 45 000 000 .75 29.73 .8 12.36 .62 .8 S2 8.8 qd52 = 58 500 000/ 4 570 410= 12.26 97 228.50 9. 74 800 000 S5 117 600 000 58 500 000 72 000 000 85 000 000 - qd12 = 66 000 000/5 156 250= 12.8 - 1.8 qdij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .8 . 136.98 74. 88 200 000 34 500 000 26 000 000 S3 100 000 000 90 300 000 .7 12.21 81.63 .76 67.91 167.1.90 141.8 1. 126.27 S5 0.26 13 365 13 365 Pavij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .28 6. Parcul activ mediu zilnic de vagoane Nv ij Pav = *Rvz ij 365 ij Nv 34375 Pav = 12 *Rvz = *1.49 S2 79.81 169. 125.25 S5 71.4.41 12.90 12 365 12 365 Nv 51563 Pav = 13 *Rvz = * 1 = 141.09 - 21 . Lm ij qd ij = Lvij Lm =Qij *d ij ij Lm12= 440 000 * 150 = 66 000 000 Lm42 = 200 000 * 230 = 46 000 000 Lmij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .4.47 S4 12.59 100. 12.37 S3 138.8 5.6 5.53 48. 80 000 000 312 000 000 S4 130 500 000 46 000 000 32 000 000 .8 55. 12.12 .48 S4 159.69 S3 9. 11. Indicatori de productivitate al vagoanelor 1.05 111.

1.25 S5 26247.4 .15 61170.4 24684.2.46 3200.30 35710.543 - 1.85 S2 29061.162 S3 36218.65 61717. 34792. 2535 590.000 .37 2560.23 .5 =1381. 2505 S5 1438.37 vagoane/ zi 12 Lm 132000000 13 W zv = 13 Pav *365 = 51559 .8 - itij S1 S2 S3 S4 S5 S1 . 2618 2825.35 34020. Productivitatea exprimata in vagoane zilnice Lm ij W zv = ij Pav *365 ij Lm 66 .87 17453.000 .14 4406.53 S2 1548.05 S3 50388. 1381.27 S5 81768.12 1864. 47778.75 10778.084 12 Lm 13 132000000 i t13 = Pav *qv = 2825 .95 . 2739.9 = 1864.181 .25 40646. 25.451 .4 .6 967.115 23658.2 .85 - Wzvij S1 S2 S3 S4 S5 S1 .08 46722.2 = 46722.27 4 S2 28259. 46263.61 80419.139 .210. 45716.343 209452.2 1635.2 1352.20 S4 40983.35 13 Pavij * qv S1 S2 S3 S4 S5 S1 . Indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul activ mediu zilnic de vagoane Lm ij i = tij Pav *qv ij Lm 66 . 29860.35 36795.2 1940 4569.6 .59 .4 S3 2761 2227.899 58415.14 vagoane/ zi 13 Pavij * 365 S1 S2 S3 S4 S5 S1 .6 S4 3184. 49997.171 26876.6 1489.3.210.68 22 .83 1472.9 35405 83398.76 40544.2 S4 58111.66 S3 1984.2 3351.4.4.3 .65 29842.7 27185.2 3381.8 2016.742 25134.8 S2 1592.45 17655.5 51559. 1600.58 2221. 1906. 29201.000 12 Wzv = 12 Pav *365 = 47778 .07 112020.000 12 i t12 = Pav *qv = 2618 = 25.60 28131.

23 - 23 .33 .75 1377. 1636.17 S5 4480.43 1296.67 1541.S4 2245.34 1956.48 956.