You are on page 1of 37

4

La Cope

Notícia: “El nuevo Opel Meriva se fabricará a partir de abril en Figueruelas”


Aquesta notícia es troba basada en les declaracions que ha portat a terme el conseller
d’economia, hisenda i feina, Alberto Larraz, el qual afirma que el nou model d’Opel
Meriva es produirà a partir de l’any 2010 al 100% de la seva producció i d’aquesta
manera dona a entendre que la crisi econòmica no afecta a aquest sector d’una manera
molt extrema. El tractament realitzat es subjectiu, en el sentit de que per molt que es
justifiquen perfectament les fonts d’informació amb les quals s’ha dut a terme la recerca
per redactar la notícia, el locutor intenta amb la seva entonació fer veure que realment
no es del tot cert la declaració d’Alberto Larraz, i que el que necessita el govern
d’Espanya és un canvi, i s’intueix perfectament el fet de que si estigués el partit popular
fent-se càrrec de l’economia espanyola en aquest moment, tot marxaria molt millor, per
tant com a conclusió s’ha d’afirmar que és el locutor el que intenta fer canviar l’opinió
de l’oient. El caràcter és totalment nacional.

Cadena Ser

Notícia: “Zapatero defiende una mayor flexibilidad laboral”


Les fonts d’informació afirmen que el president del govern: José Luis Zapatero, ha
efectuat una reunió amb empresaris catalans i s’ha arribat a l’acord de que s’intentarà
per tots els medis que es redueixi l’atur a Espanya (sobretot el cíclic), sempre defensant
la flexibilitat laboral, i que tant les empreses com els treballadors estiguin satisfactoris.
Es fa especial énfasi en el sentit de que Zapatero ha utilitzat forces exemples per referir-
se a la situació de l’economia de Catalunya (com per exemple l’empresa Seat). El
locutor indica els temes tractats en l’acte amb molt ordre i sense remarcar alguns per
sobre dels altres, és a dir, en general destaca la seva homogeneïtat en el tractament, és
per això que es pot afirmar que és objectiu. El caràcter és indiscutiblement nacional.

Rac
Notícia: “TVE té el deute de recuperar aquestes imatges”
Aquesta notícia es troba basada en una entrevista que s’ha realitzat a Juan Restrepo,
excorresponsal de televisió Espanyola a la Xina en el 1989. En aquesta es Juan explica
amb detall tot el que va viure l’espantosa nit del Tiananmen en la qual, molts estudiants
en fer una manifestació pacífica van ser ferits a mort, per els instruments mortífers de la
policia xinesa. Ell quan respon a les preguntes del locutor fa énfasi en el que el va
impressionar la quantitat de morts que hi va haver, però sobre totes les coses, com els
van traslladar sense cap escrúpol. TV1 va tenir una importància molt gran en aquest
esdeveniment perquè va ser l’únic equip periodístic que es va trobar a la zona en el fatal
succés, i és per aquest motiu que les seves imatges van tenir un gran valor arreu del
món, tot i ser realment d’un gran impacte. Tot i que pogués semblar que el tractament és
subjectiu, en el sentit de que es relata als oients una realitat massa crua, i que s’està
intentant que canviïn el seu estat d’ànim, la realitat és una altra, en aquesta entrevista
simplement es relata el que va viure un corresponsal, i és per això que és plenament
objectiu, perquè es mostra una realitat sense pretendre canviar l’opinió de ningú, i amb
qualsevol altre fi. El caràcter és internacional, tot i que l’entrevista estigui feta a un
espanyol.
Ràdio Cornellà
22/05/2009
Notícia: “Enlloc sense bosses”
Es fa referència al fet que a la ciutat de Cornellà es produeix per habitant al dia, 1,19
quilos de bosses de plàstics, que és una dada molt desfavorable per el medi ambient.
L’ajuntament ha portat a terme una campanya per evitar aquest fet amb la màxima
rapidesa, consisteix a que les persones que no comprin amb bosses de plàstic al
municipi seran premiades, amb el fet de participar en un sorteig de tres carretons de la
compra sencers de menjar i diversos lots preparats amb una quantitat de diners
considerable. Aquesta campanya està acceptada i per tant, promoguda per l’entitat de
medi ambient de Cornellà de Llobregat. El tractament és objectiu, tot i utilitzar un
vocabulari no tant seriós com altres cadenes de ràdio. El caràcter és absolutament local.

Radio intereconomía
Notícia: “Zapatero espera ver crecimiento en 2010”
El locutor es basa en les declaracions que va dur a terme el president del govern José
Luis Rodríguez Zapatero, per afirmar que va dir que el segon i tercer trimestre de l’any
ja no seran tan negatius (econòmicament parlant) a causa de totes les mesures que
mundialment s’han pres per lluitar en contra de la crisi. També comenta la entrevista
que va tenir amb un periodista de la cadena de televisió tele5, en la qual va anunciar que
segons el que ell creu la crisi econòmica podria acabar a finals del 2009 sent optimistes,
però que prefereix no esmentar una dada oficial en aquests temps que corren. El
tractament realitzat es força subjectiu, ja que es realitza una crítica indirecta a Zapatero,
utilitzant, per exemple, les cometes en les paraules. El caràcter és nacional en tots els
aspectes.

5
La Cope
Notícia: “La central nuclear de Garoña seguirá operativa por un tiempo limitado”
El locutor en aquest fet, afirma que la central nuclear de Garoña seguirà activa, però no
se sap per quant de temps. Es remarquen molt les declaracions del Consell de Seguretat
que ha esmentat que es realitzarà un parament del sistema prolongat, però que encara no
volen donar dades oficials. El locutor realitza una comparació amb la central de
Guadalajara que va tancar el seu funcionament en el 2006. El tractament és subjectiu en
el sentit, que les fonts d’informació no es justifiquen fins que no finalitza el relat dels
esdeveniments, i en el fet que el locutor no utilitza un vocabulari massa seriós. El
caràcter és nacional.

Cadena Ser
Notícia: “Los números móviles españoles podrían empezar por siete”
El locutor de cadena Ser esmenta que els números de mòbil d’Espanya podrien
començar per el dígit 7, a causa de que les combinacions s’estan esgotant, i han de
trobar una solució immediata. Es parla de 100 milions de números actuals que
comencen per el dígit 6. El tractament es considera subjectiu a causa de que no es
justifiquen les fonts d’informació, simplement es relaten als fets als oients, i a casua de
la seva brevetat. El caràcter es totalment nacional.

Onda cero
Notícia: “El CSN da el visto bueno a la continuidad de Garoña por diez años”
Aquesta noticia es troba basada en les declaracions del Conseller de Seguretat Nuclear,
el qual ha donat l’autorització de que continuï l’explotació de la central nuclear de
Garona (Burgos), per els pròxims 10 anys, però amb un seguit de condicions, una del
les quals és que els han obligat a efectuar un conjunt d’obres en el establiment, per
disminuir al màxim els riscos que pugui causar una central amb aquestes
característiques. El caràcter és nacional en tots els aspectes. El tractament és objectiu, ja
que les dades són oficials i es justifiquen al màxim les fonts d’informació per
aconseguir la confiança de l’oient.

Radio intereconomia
Noticia: “Montoro censura el "funcionamiento" de la patronal y los sindicatos ante la
crisis económica”
El locutor es basa en les declaració del portaveu econòmic del partit popular (Cristóbal
Montoro), en les quals afirma que la crisi econòmica està donant a la llum a tots els
dirigents que realment no tenen els criteris necessaris per governar un país com Espanya
en el seu lloc. El locutor fa énfasi en la gravetat de la situació que viuen els espanyols
en l’actualitat (especialment fent referència a l’atur). Per tots aquests motiu, el
tractament és subjectiu, ja que s’intenta que l’oient vegi al partit popular com el que
posseeix l’única veritat, i per tant els únics autèntics polítics, a més que en el final de la
noticia es fa una burla al partit socialista. El caràcter és nacional, per molts motius.
Radio Cornellà
22/05/09
Noticia: “1300 aparcaments nous a Cornellà”
La locutora esmenta que a partir del mes de Maig la ciutat de Cornellà de Llobregat
tindrà 1300 aparcaments més a causa d’una nova promoció de l’ajuntament. En la
segona part de la notícia, s’esmenta clarament la situació exacta d’aquests nous
aparcaments, que aportaran a la ciutat molta més agilitat. En la part final, es remarca
que a més d’aquests nous 1300, la ciutat ja té un total 5700 aparcaments, amb 17
municipals. El tractament és objectiu, tot i que el llenguatge podria estar realitzat amb
una mica més de seriesa. El caràcter és municipal.

6
La Cope
Notícia: “El PP se declara contra el cierre de la Central Nuclear de Garona”
El locutor esmenta als oients el fet de que el govern d’Espanya que pretenia tancar la
central nuclear de Burgos, ha sigut un autèntic fracàs, i que el partit popular sempre ha
estat en contra d’aquest tancament per una sèrie de motius els quals el locutor no es
esmenta en cap moment. Es tracta d’una notícia breu però plena de subjectivitat, ja que
en absolutament en tot moment es pretén que els oients canviïn la seva posició
ideològica a favor de la dreta, i per tant burlant al partit socialista. El caràcter és
nacional en tot moment.
Cadena Ser
Notícia: “Aumento considerable de las demandas judiciales de trabajadores despedidos”
La notícia comença afirmant que 73.748 persones han efectuat demandes judicials en
contra de les empreses que els han portat a l’atur i més de la meitat, han obtingut una
resolució satisfactòria per tots ells. Es tracta d’una notícia força breu, però amb un
tractament objectiu ja que sempre es justifiquen les fonts de les quals s’han obtingut les
dades necessàries per efectuar aquest relat. El caràcter és nacional en tots els aspectes, ja
que sempre es parla de persones espanyoles.

Radio Intereconomía
Notícia: “Las altas de autómonos caen un 21%”
El locutor relata que un total 156.081 s’han donat d’alta en el Règim Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), fins el mes d’Abril, fet que suposa un descens d’un
21% respecte a l’any 2008, i evidentment s’ha portat a terme aquest esdeveniment
negatiu, a causa de la crisi econòmica que està patint el món sencer. La segona part del
relat consisteix a exposar les dades exactes de cada comunitat autònoma, ja que la dada
del titular es simplement la mitjana de totes les que s’exposen al mitjà del relat. El
tractament és objectiu en tots els aspectes, les fonts d’informació es justifiquen fins i tot
exageradament (fet que dona molta credibilitat als oients envers a la cadena de ràdio), i
en cap moment es preten canviar alguna ideologia de les persones que escolten al
locutor. El caràcter és nacional.

Rac
Notícia: Jaume Duch: “Que l’extrema dreta sigui la segona força més votada a Holanda
no és una bona notícia”
El locutor es basa en una entrevista que ha dut a terme a Jaume Duch (portaveu del
Parlament Europeu), en la qual la síntesi més clara (és a dir la frase que més
importància ha tingut de totes les que en l’entrevista a repòs al locutor, és que l’extrema
dreta és la segona força més votada a Holanda no es bona noticia, per el simple fet, que
aquesta organització no dona suport a moltes de les decisions que al parlament europeu
es decideixen. El tractament, al tractar-se d’una entrevista, és força objectiu, en el sentit
de que en tot moment el locutor intenta que les preguntes reflecteixin les aportacions
més objectives que pugui aportar Jaume Duch. El caràcter és nacional, per els temes
tractats en la trobada, tot i que es parli principalment d’Europa.
Radio Cornellà
19/02/09
Noticia: “Cuidadors en Xarxa”
En aquest relat s’explica com la ciutat de Cornellà de Llobregat ha resultat pionera en
els cuidadors de xarxa, que són persones que utilitzant les noves tecnologies (les video-
conferències), parlen amb les persones més grans les quals es troben necessitades
d’amor familiar, amb aquest mètode s’aconsegueix que les persones soles del municipi,
mai es trobin soles, i a més s’acostumen a utilitzar els nous objectes tecnològics. El
tractament es clarament objectiu, ja simplement es tracta d’una noticia en la qual
s’exposen dades sobre un fet. El caràcter és municipal.
7
La Cope
Notícia: “Corbacho afirma que la crisis debería ser un motivo para votar”
El locutor relata que el ministre de treball i immigració Celestino Corbacho, va
assegurar que la crisis econòmica hauria de ser un motiu per votar en les eleccions
europees, en el sentit de que la crisi econòmica afecta a tot el món, i per això s’ha de
tractar globalment. El locutor exposa clarament les declaracions que va dur a terme,
però afegint un seguit d’entonacions i burles, que serveix per afirmar que el tractament
és subjectiu, ja que utilitza tots els medis possibles, per canviar l’ideologia política dels
espectadors, cap a la dreta. El caràcter és nacional.

Onda Cero
Notícia: “La jornada electoral en Europa, en un minuto”
Es tracta d’una notícia breu, en la qual el locutor realitza un petit resum del que
resultarà les eleccions europees per els espanyols, els quals 35,5 milions estan cridats a
votar amb 23000 col·legis europeus, ja que es juguen 50 vots en el Parlament Europeu,
per poder decidir sobre temes que afecten globalment, sobretot i el més important, és el
tractament de la crisi econòmica. El locutor afegeix que els oients podran seguir la
votació tant per ràdio, o per la televisió amb Antena 3. El caràcter és nacional, i el
tractament és subjectiu.

Radio Intereconomía
Notícia: “Salgado propone que el fondo bancario sea de 9.000 millones de euros”
El locutor afirma que el Govern d’Espanya ha proposat en el dia d’avui, un nou fons de
reestructuració bancària, en el qual es gestionin 9000milions d’euros, i s’espera que
sigui aprovat per el Congrés, amb la màxima acollida possible. El relat es troba basat en
una entrevista que la ministre d’economia va donar al diari ABC, i en tot moment el
locutor es mostra contrari tant a aquest pla, com amb el govern espanyol, és per això
que es pot dir que el tractament és subjectiu, perquè es pretén decantar l’ideologia
política de les persones que escoltin la ràdio cap a la dreta. El caràcter és nacional.

Ràdio Cornellà
29/05/09
Notícia: “Montilla visita la futura Residència Verdaguer”
La locutora afirma que el president de la Generalitat José Montilla (i exalcalde de la
ciutat), ha visitat la futura residència Verdaguer (que està pràcticament enllestida),
juntament amb el Centre de Dia. En les següents dades s’exposen les característiques
que tindrà el centre quan estigui finalitzat del tot. El tractament és objectiu, ja que
només consisteix en exposar dades, i el caràcter és municipal.

La Cope
Notícia: “PSOE y PP podrían haber llegado a un acuerdo para rescatar la banca”
El locutor relata com el secretari d’estat per la Seguretat Social (Octacio Granada), ha
assegurat que s’està apunt de trobar un acord amb els dos partits més oposats (PP i
PSOE), per aconseguir rescatar a la banca. Tot i que encara no s’ha arribat a res, un dels
portaveus del partit popular ha afirmat que aquest mes no s’arribarà a cap acord, no està
d’acord amb aquestes declaracions. En tot moment el locutor dona la raó al portaveu del
partit popular, i es per aquest motiu, que el tractament és clarament subjectiu. El
caràcter és absolutament nacional.
Cadena Ser
Notícia: “Renfe garantiza el 75% de los servicios ante la huelga de este martes y el
miércoles”
Aquesta notícia relatada per e locutor, afirma que aquests dimarts i dimecres, es
realitzarà una parada de treballar, però el representant de Renfe ha garantitzat que els
servis actuaran amb la màxima normalitat en un 75% dels seus transports (deixant un
25% dels trajectes sense complir-se). El locutor es manté amb la màxima neutralitat
possible, també per el fet que la notícia es basa en exposar un conjunt de dades, es per
això que es pot dir que el tractament és objectiu. El caràcter és nacional.

Onda Cero
Notícia: “El PP pide una cuestión de confianza y el PSOE le reta a una moción de
censura”
El locutor mostra clarament una posició de dretes en el relat d’aquesta notícia, al
exposar com el partit popular demana confiança, després d’haver guanyat políticament
parlant, i en canvi com responen els socialistes a aquesta declaració formulant un repte.
Es tracta d’una notícia breu però amb molt contingut subjectiu, ja que es pretén per tots
els àmbits que els oients canviïn la seva posició política cap a una ideologia de dretes, i
per tant a favor del partit popular. El caràcter és nacional.

Racc
Notícia: Jaume Duch: “La dada de participació no està bé, però tampoc no és un
desastre”
El locutor ha mantingut una entrevista amb el portaveu del Parlament Europeu, el qual
ha garantit que pensava que la dada de participació dels espanyols en les eleccions
europees seria molt més baixa (ja que els sondejos, així ho afirmaven). E titulat és el
resum de tota la entrevista, i sintetitza molt bé el pensament de Jaume Duch en aquest
aspecte. El tractament com en la majoria de les entrevistes que realitza la ràdio Rac és
objectiu. El carter és nacional, tot i tractar-se d’unes eleccions europees el tema
principal.
Ràdio Cornellà
19/05/09
Noticia: “547 places d'Escola Bressol”
El locutor simplement anuncia que fins el 27 de maig, tots els ciutadans de la ciutat
podran inscriure als seus nens i nenes a les Escoles Bressols i també, a l’escola
Municipal de Música. La segona i última part del relat explica exactament les
ubicacions d’aquestes escoles, i també les característiques d’aquestes, com per exemple
que l’edat amb la qual els nens poden entrar a formar-ne part és de a 3 anys. En tot
moment és un relat objectiu, i de caràcter municipal.
9
La Cope
Notícia: “Zapatero afirma que el Gobierno decidirá sobre Garoña según su
"compromiso electoral"”
El locutor es basa en les últimes declaracions que ha efectuat el president del govern
José Luis Rodríguez Zapatero, en les quals ha avançat sobre el tema tan parlat en els
últims dies de la central nuclear de Garoña (Burgos) afirmant que l’Executiu decidirà si
es renova o no la llicència abans del 5 de juliol, segons s’ha previst en el calendari i
programa electoral. El tractament és subjectiu ja que es posa en tot moment en dubte la
credibilitat de Zapatero, un exemple és en el titular del relat, com es posa entre comes.
L’únic objectiu del locutor és decantar la posició de l’oient cap a la dreta (políticament
parlant). El caràcter és nacional.

Cadena Ser
Notícia: “IU cierra un acuerdo con el PP que permitirá a Aguirre elegir al presidente de
Caja Madrid”
En aquesta notícia es relata als diferents oients de Cadena Ser, que Izquierda Unida ha
aconseguit mantenir un acord amb el partit popular sobre el futur de l’entitat que encara
es troba presidida per Miguel Blesa. El tractament és subjectiu en el sentit que s’intenta
donar suport a l’esquerra, i criticant a la dreta, i és per aquest motiu que s’aconsegueix
que les persones fidels a aquesta cadena es plantegin la seva posició política. El caràcter
és nacional.
Onda Cero
Notícia: “Zapatero "procurará" que la central nuclear de Garoña cierre en 2011”
El locutor relata les declaracions que ha dut a terme José Luis Rodríguez Zapatero, en
les quals ha afirmat que sempre continuarà mantenint el seu compromís electoral, però
que intentarà que la central de Garoña tanqui en el 2011. El locutor (com en la majoria
de relats polítics) es mostra subjectiu, perquè posa en dubte la credibilitat de Zapatero, i
amb aquest fet aconsegueix que els oients dubtin del president d’Espanya. El caràcter és
nacional.

Radio Intereconomía
Notícia: “El empleo y el gasto público centran el debate entre Zapatero y Rajoy “
La noticia es troba basada en una trobada que han tingut els dirigents Zapatero i Rajo,
en la qual els temes principals són el treball ( relacionat en l’atur cíclic que ha provocat
la crisi econòmica) i en el deute públic. Es remarca molt les declaracions de Rajoy, les
quals deien que Zapatero ha portat a terme una política suïcida, i ha portat a Espanya a
un dels seus majors desastres. El locutor realitza aquest fet per mostrar als oients que la
seva ideología política s’ha de decantar per el partit popular, ja que mai poden votar a
un dirigents que realitzi aquest tipus de política, per tant el tractament és subjectiu. El
caràcter és nacional.

Ràdio Cornellà
09/06/09
Noticia: “Eleccions Europees 2009”
El locutor es basa a esposar les dades electorals que ha tingut la ciutat després del
recompte de les votacions de les eleccions europees, els quals han sigut, que per majoria
absoluta ha guanyat (amb un 55% dels vots), el partit socialista català, i en segon lloc ha
quedat el partit popular (que ha augmentat considerablement els seus vots envers a les
anteriors eleccions per al parlament europeu), el partit que menys vots ha rebut ha sigut
Esquerra republicana. El percentatge de vots que s’ha comptabilitzat ha sigut del 41%
(que s’apropa al que s’ha obtingut a Espanya). El tractament és objectiu, ja que sempre
dona la mateixa importància a tots els partit, sense donar importància al partit socialista
que és el que actualment governa en la ciutat. El caràcter és municipal.
10
La Cope
Noticia: “El IPC registra su tercera caída interanual”
En aquesta noticia es relata que l’índex de preus al consum (IPC), ha registrat la seva
major caiguda interanual consecutiva i es va situar en el –0,9% (és a dir, els preus en
tota Espanya han caigut un 0,9%, fent referència a una cistella de preus representatius
de la societat), aquest fet resulta força negatiu, ja que si els preus es mantenen baixos els
capitals que reben els empresaris de tota Espanya baixen per un efecte en cadena.
Aquest fet el locutor l’esmenta d’aquesta manera, però sempre insinuant que el major
culpable d’aquest fet és el govern, per tant el tractament es torna completament
subjectiu. El caràcter és nacional.
Cadena Ser
Noticia: “El IPC cae siete décimas en mayo y marca un nuevo mínimo histórico”
El locutor esmenta que l’IPC ha caigut una dècima més del que s’havia previst. A la
part mitjana del relat s’esmenta que en el 1961 va ser quan es va iniciar el tractament de
l’IPC, i mai s’havia arribat a una dada tant negativa (en el fet de ser un tractament
interanual). El tractament és objectiu i es tracta d’una noticia breu. El caràcter és
nacional.
Onda Cero
Noticia: “Aznar: 'Un nuevo viento de libertad sopla en Europa'”
Aquesta noticia es troba basada en les últimes declaracions portades a terme per
l’expresident del Govern espanyol José María Aznar, el qual ha afirmat que el triomf
del centre-dreta en les eleccions europees, afavoreix una màxima llibertat econòmica en
Europa. En la part final del relat, s’esmenta el nou llibre escrit per Aznar: “España
puede salir de la crisis econòmica”. El tractament és subjectiu, en el sentit que s’intenta
que l’oient d’onda Cero, vegi al partit popular, com al millor dirigent per Europa i
Espanya. El caràcter és nacional.
Ràdio Cornellà
09/06/09
Noticia: “Festes del Corpus 2009”
En aquesta notícia es relaten les propostes que s’han plantejat per el Corpus 2009 (les
festes de Cornellà). S’exposen els diferents grups que actuaran gratuïtament, que són:
Rosendo, La Banda Trapera del Río, Los Sirex, Los Chichos i Pignoise. Com que el
locutor simplement s’encarrega d’exposar dades sense esmentar la seva opinió, es
considera un relat objectiu amb caràcter municipal.

11
La Cope
Notícia: “El FMI eleva la previsión de crecimiento mundial”
El locutor esmenta que el Fons Monetari Internacional, ha afirmat que es creu que en el
2010, el creixement de l’economia mundia serà d’un 2,4% (actualment està en un
1,9%). Es creu en aquesta millora gràcies a les mesures per estimular l’economia que
s’han portat a terme en els últims temps. Aquestes dades les ha aportat una font molt
fiable, i és a partir de la reunió del G8. Es tracta d’un relat breu, i com es justifiquen les
fonts es pot afirmar que és objectiva, a més el locutor no entra en qualsevol tema polític.
El caràcter és nacional.
Cadena Ser
Notícia: “Los directivos de Magna inciden en que habrá ajustes en Opel porque se
empieza "de cero"”
Aquesta notícia es troba basada en les declaracions que han efectuat els directius, els
quals han afirmat que sempre hi ha fórmules per provocar el menor dany als
treballadors, com per exemple prejubilacions, o expedients de regulació de treball.
Durant tot el relat es fa referència a tots els acords que s’han portat a terme fins a
l’actualitat. Al no parlar de política, el tractament es clarament objectiu, i el caràcter és
nacional.
Rac1
Notícia: “Antoni Brufau: “S’està aturant la desacceleració de l’economia””
Aquest relat es tracta d’una entrevista a Antoni Brufau (president executiu de
REPSOL), el qual a contestat a totes les preguntes que li han exposat: Ha parlat de
l’IPC, afirmant que es força raonable i que no li sembla gens exagerat com molts
mitjans han esmentat, també ha mostrat el seu caràcter optimista dient que s’està aturant
la desacceleració econòmica. Com totes les entrevistes que realitza el Rac1, el
tractament és objectiu, i el caràcter és nacional.

Radio Intereconomía
Notícia: “Magna tras visitar Figueruelas: "La empresa en Europa empieza de cero y
habrá que realizar ajustes”
El locutor exposa com els directius del grup austríac (i també de Canadà) Magna, ha
signat un preacord per poder tenir el control de la gestió del negoci europeu de General
Motors (GM) i que decidiran avui la gestió de la planta de GM d’Espanya, que es troba
ubicada en Figueruelas (Saragossa). Al no tractar-se de cap esdeveniment polític, el
tractament es força objectiu, i el caràcter és nacional.

Radio Cornellà
09/06/09
Notícia: “Espais d'ombra”
El locutor exposa les característiques i la ubicació de les estructures de lona triangulars
que es posaran a tres parcs infantils de la ciutat, per projectar la ombra, i així aconseguir
que els infants es puguin divertir i a més s’aconsegueixi estimular els seus sentits al
màxim. Al només exposar-se dades es torna a realitzar un tractament objectiu de
caràcter municipal.
12
La Cope
Notícia: “El Gobierno no aclara si se cerrará la central nuclear de Garoña”
En aquesta notícia s’esmenta que el govern no ha aclarit si es tancarà o no la central
nuclear de Garoña, i el locutor ha aprofitat aquest esdeveniment, per exposar la notícia
aportant poca credibilitat al partit socialista, i per això aconsegueix afectar en la posició
ideològica de la política dels oients i fidels de la Cope, i per tant el tractament és
subjectiu. El caràcter utilitzat és nacional.

Cadena Ser
Notícia: “El Gobierno espera que la economía española caiga en 2009 un 3,6%”
El locutor es basa en les declaracions realitzades per l’Executiu del govern espanyol, en
les quals s’ha afirmat s’espera que l’atur caigui en el 2009, en un 3,6%, fet que farà que
l’economia espanyola caigui en un 3,6%. Aquesta dada també l’ha esmentat la ministre
d’economia i hisenda (Elena Slagado). En aquest relat es justifiquen molt les fonts
d’informació, i a més no s’intenta canviar en cap moment l’opinió dels oients, es per
totes aquestes raons que s’afirma que el tractament és objectiu, a més el caràcter un cop
més és nacional.
Radio Intereconomía
Notícia: “El precio medio de los hoteles españoles cae un 4,4%”
En aquesta notícia es relata que el preu mitjà dels hotels en Espanya ha caigut fins a 89
euros, el que suposa un 4,4% respecte el mes anterior. En la segona part del relat
s’exposa cada comunitat autònoma quina és la dada que té respecte a aquest tema.
L’explicació a aquest fet que es dona és (com ja sembla evident) la crisi econòmica que
pateix el món. El tractament és objectiu, ja que es justifiquen les fonts d’informació, i la
notícia es breu. El caràcter és nacional.

13
Cadena Ser
Notícia: “Entra en vigor la subida de impuestos para los hidrocarburos y el tabaco”
En aquesta notícia el locutor esmenta que el govern puja els impostos dels hidrocarburs
i el tabac a causa de que suposarà una gran font d’ingressos i a més es reduirà el consum
de tabac (per tant la sanitat els hi dona suport). Aquest impost s’ha dut a terme
específicament a aquests productes a causa de que pertanyen a una demanda inelástica, i
això comporta, que per molt que augmenti el govern el preu, la demanda disminuirà
menys (proporcionalment parlant). El tractament és objectiu i el caràcter és nacional, ja
que parla en tot moment del govern espanyol.
La Cope
Notícia: “Sebastián abre la puerta a que el Gobierno extienda la vida útil de Garona”
En aquest relat el locutor esmenta les declaracions realitzades per el ministre d’Indústria
(Miguel Sebastián) en les quals exposa la seva opinió sobre l’esdeveniment de la central
nuclear de Garoña (Burgos), però també fa referència a la pujada dels impostos que ha
fet el govern. En tot moment s’intenta disminuir la credibilitat del govern, i per tant la
seva eficàcia, es per això que es pot afirmar que el tractament és subjectiu, i el caràcter
és nacional.

Radio Cornellà
Notícia: “Premis Ciutat de Cornellà 2009”
22/05/09

El locutor exposa que l’auditori de Cornellà de Llobregat està absolutament preparat per
acollir els premis de la ciutat, que consisteixen a que les persones empadronades a
aquesta ciutat poden decidir a quines entitats o persones s’han de donar un gran
reconeixement a causa de les tasques que hagin realitzat (relacionades amb la llibertat,
la igualtat i el civisme). La segona part del relat consisteix a exposar les característiques
del esdeveniment, conjuntament amb la ubicació exacta d’aquest. El tractament és
objectiu i el caràcter és municipal.
14
La Cope
Notícia: “Corbacho: "El paro no me quita el sueño pero muchas veces siento
impotencia"”
Aquesta notícia es troba basada en una entrevista que a realitzat un periodista del diari
ABC al ministre de treball (Celestino Corbacho), en la qual s’exposa que en una de les
preguntes que el van efectuar va contestar que el sistema de protecció de l’atur no s’ha
de canviar, ja que és l’adequat tant en qualitat com en quantitat. El locutor exposa
aquesta entrevista en to de crítica envers al ministre, un exemple és el titular d’aquest
relat, en el sentit que intenta fer veure als oients, que el ministre no es pren aquest gran
problema amb la objectivitat adequada, és per aquest motiu que el tractament és
subjectiu (com la majoria de relats en els quals estigui relacionat la política). El caràcter
és nacional.

Cadena Ser
Notícia: “En lo que va de año han desaparecido 300 sucursales bancarias”
El locutor exposa als seus oients que crisi econòmica mundial ha afectat també a les
entitats bancàries, en el sentit que han desaparegut més de 300oficines. L’exposició és
molt objectiva, ja que en cap moment intervé la política en aquest relat, i per tant, no
existeixen intents per part del locutor, d’interferir en l’ideologia política dels fidels a
Cadena Ser. El caràcter és nacional, ja que en sempre es parla de les entitats d’Espanya,
tot i que hauria enriquit el relat, exposar algunes de les característiques d’aquestes en
l’àmbit internacional.
Ràdio Cornellà
Notícia: “5 anys de Trambaix”
15/04/09
El locutor transmet que el trambaix que comunica Barcelona amb l’Hospitalet i cinc
municipis del Baix Llobregat, ha tingut el seus cinquè aniversari. El relat consisteix a
exposar totes les millores que ha suposat per la ciutat aquest fet, i totes les persones que
s’han beneficiat d’aquest fet. En la última part de la notícia s’explica com en un futur
aquest mitjà de transport arribarà fins al centre de Sant Feliu, i com aquest
esdeveniment enriquirà aquest mitjà. El tractament és objectiu, i el caràcter al tractar-se
d’una ràdio d’una ciutat, és municipal.
15
La Cope
Notícia: “Caja Madrid concede un préstamo de 76,6 millones de euros al Real Madrid”
Aquesta notícia exposa com Caja Madrid ha concedit un prèstec al Real Madrid de 76,6
milions d’euros, sense preocupació, ja que han concedit drets televisius a Mediapro, i
dintre de poc temps reembossaran aquest capital. El relat continua exposant els motius
per els quals han arribat fins a aquest esdeveniment El locutor es mostra objectiu, ja que
en cap moment es pretén canviar els pensaments dels oients. El caràcter utilitzat és
nacional.
Cadena Ser
Notícia: “Salgado dice que ninguna entidad con riesgo sistémico necesita ser rescatada”
El relat es troba basat en les declaracions que ha portat a terme la segona vice-
presidenta de l’estat espanyol, la qual ha afirmat que en l’actualitat, no existeix cap
entitat (que pugui portar a la ruïna a altres) necessita tenir una intervenció per part de
l’estat. El locutor utilitza un tractament subjectiu, ja que es mostra com el govern ha
actuat de la millor manera possible, criticant a l’oposició. El caràcter que s’ha portat a
terme és de nacional.
Radio Intereconomía
Notícia: “Moody's echa un jarro de agua helada al sistema financiero español”
El locutor esmenta que l’agència de mediació Moody’s ha acordat avui que rebaixarà la
financiació que donava a certes entitats financeres. Aquest fet no beneficia gens a
l’economia que actualment pateix Espanya, a causa de la crisi econòmica. El titular del
relat reflexa perfectament aquest fet. El tractament és objectiu, ja que aquest
esdeveniment es negatiu, i no pot ser tractat des d’un altre punt de vista. El caràcter
utilitzat és nacional.
16
La Cope
Notícia: “Zapatero promete a Cataluña una aportación per cápita superior a la media "en
breve"”
Aquesta notícia es troba basada en les declaracions de Zapatero, el qual ha afirmat que
Catalunya tindrà en breu una nova financiació. Aquest esdeveniment es criticat per el
locutor, i per aquest motiu que es pot afirmar que el tractament és subjectiu. A més, es
qüestiona la credibilitat del president del govern, afirmant que un període de temps breu
per ell, implica que realment no sigui de brevetat, sinó al contrari. El caràcter és
nacional.
Cadena Ser
Noticia: “El Banco de España dice que ya hemos pasado lo peor de la crisis económica”
El locutor es basa en les declaracions portades a terme per el governador del Banc
d’Espanya (Miguel Ángel Fernández), el qual ha assegurat que el moment més dur de la
crisi econòmica ja ha pasta, per tant es tracta d’un fet ple d’optimisme, però s’ha
d’incloure com en l’atur no es pot declarar el mateix, ja que les dades no són positives.
El tractament en tot moment és objectiu, ja que les fonts d’informació es troben
justificades i no es pretén canviar l’opinió dels oients. El caràcter que usa el locutor és
de nacional.
Radio Intereconomía
Noticia: “La OCDE percibe una mejoría mayor a la esperada de EEUU, China y Japón”
La noticia es basa en les declaracions dutes a terme per el secretari general de l’CDE (el
mexicà Ángel Gurría, el qual ha afirmat que les economies dels EUA, la Xina i el Japó,
han evolucionat d’una manera molt millor de la que s’havia previst en els últims mesos,
i a més en l’actualitat es preveu que aquestes dades aniran a millor, i per tant es podria
afirmar que els pitjors efectes de la crisi econòmica han pasta. El tractament en tot
moment és objectiu, ja que les fonts d’informació es troben perfectament justificades, i
el caràcter és internacional en tots els àmbits.
Rac1
Noticia: “Zapatero està especulant i utilitza el Tribunal Constitucional com a espasa de
Dàmocles”Joan Puigcercós”
El locutor ha efectuat una entrevista a Joan Puigcercós (president dERC), en la qual ha
contestat a totes les preguntes que li han efectuat, relacionades amb la inauguració de la
T1, i en totes l’entrevistat ha efectuat una crítica envers als espanyols, a causa que
(segons les seves respostes), els catalans es veuen sempre atacats per ells. El tractament
és subjectiu (per molt que es tracti d’una entrevista), a causa de que les preguntes
efectuades han sigut efectuades conscientment per aconseguir una resposta que porti
fins a la polèmica. El caràcter és autonòmic.
17
La Cope
Notícia: “El Ibex se derrumba (-2,26%) y pierde los 9.300 puntos”
La notícia es basa no tan sols en la trajectòria de l’Ibex 35, sinó principalment en el fet
de que el fet de que Wall Sreet hagi mantingut unes dades força negatives, han portat a
aquestes 35 empreses espanyoles a que les seves cotitzacions baixin considerablement.
El locutor exposa tots els preus de les accions de les empreses que cotitzen dintre
d’aquest principal índex espanyol. El tractament és objectiu, tot i que cal esmentar que
aquest fet es troba relacionat en el fet de que no es parli en cap moment de política. El
caràcter és nacional, tot i esmentar dades internacionals.
Cadena Ser
Notícia: “Salgado confirma que el déficit público se situará en el 8,4% en 2010”
La notícia es basa en les últimes declaracions que ha efectuat la vice-presidenta segona
del govern espanyol (Elena Salgado), la qual ha esmentat que el dèficit públic espanyol
es situarà en el 8,4% en el 2010, fet molt negatiu, ja que s’havien previst anteriorment
dades més positives i per tant, optimistes. El tractament utilitzat és objectiu, ja només
s’esmenten les declaracions i el caràcter és nacional.
Rac 1
El locutor ha efectuat una entrevista a Ferran Soriano (president de SPANAIR), en la
qual ha a totes les preguntes que li han efectuat, la més sorprenent ha sigut que ha
esmentat que li sembla que l’aeroport de Barcelona pot ser el més espectacular del mòn.
Totes les preguntes han estat creades amb la màxima objectivitat i el caràcter és
nacional.
Radio Intereconomía
Noticia: “S&P rebaja la calificación de 18 bancos de EE.UU”
La noticia es troba basada en les últimes declaracions de Standard & Poor’s, en les
quals han esmentat que han rebaixat la qualificació a 18 bancs d’EUA i que ha valorat
els crèdits de 22 entitats, per por a que continuï la gran inestabilitat que actualment
pateixen la gran majoria d’elles. El tractament amb la qual és tractada és objectiu. I el
carácter és internacional en tots els seus aspectes.
18
La Cope
Noticia: “El Gobierno prevé crear 14.700 empleos con un plan de accesibilidad al tren”
El locutor esmenta que el govern preveu crear 14.700 treballs per aconseguir que les
persones discapacitades puguin accedir als serveis del mitjà de transport del tren amb
plena normalitat, però també s’ha d’incloure que aquest esdeveniment suposarà una
inversió d’uns 784 milions d’euros. Amb aquesta proposta (si es porta a terme), a partir
del 2014 totes les persones discpacitades podran accedir amb la màxima facilitat a la
RENFE. El tractament és objectiu en el sentit, que es basa simplement en esmentar la
noticia. El caràcter és nacional.
Cadena Ser
Noticia: “La morosidad bancaria alcanza el 4,420% en abril, la más alta desde agosto de
1996”
La noticia tracta de que la quantitat de crèdits amb dubtes (per part de les entitats) de
retornar-los al complet), sumen 79.017 milions d’euros, però el fet de més impacte és
que en el mes anterior van ser de 74.704, el que suposa que han augmentat
considerablement. El tractament es completament objectiu, ja que es tracta d’un relat
breu i a més es basa en l’exposició d’unes dades sense intervenir en cap ideología dels
oients. El caràcter és nacional.
Onda Cero
Noticia: “Cerca de 4.000 personas se movilizan por la continuidad de Garoña”
El locutor transmet als seus oients que ha hagut una manifestació d’entre 3.500 i 4000
persones, per demanar al govern que mantingui la central nuclear de Garoña (Burgos),
durant 10 anys com a mínim, la causa principal, és que si es tanca l’atur augmentarà
considerablement. Aquest acte ha estat convocat per el comitè d’empresa de la central
nuclear. El tractament realitzat és objectiu, ja que les fonts d’informació estan
justificades, i no es pretén canviar l’ideologia de cap persona. El caràcter és d’àmbit
nacional.
Rac1
Notícia: “Victor Muntané: “Salut no en té ni idea”
El locutor ha efectuat una entrevista a Víctor Muntané (marit d’Anuska Galcerán), que
és una dona que ha mort a causa de la malaltia Creutzfeldt Jacob, ha contestat a totes les
preguntes del locutor, i la síntesi d’aquesta entrevista, es pot resumir, amb el fet de que
la seva dona va morir, però dos anys abans els seus anàlisi van donar positiu d’aquesta
malaltia, (fet que suposa un 90% de possibilitats que qualsevol persona la pateixi), però
la sanitat va deixar aparcat el cas, i a causa d’aquest esdeveniment mèdic va ocórrer el
fatal acte. Víctor en tot moment critica la sanitat, sempre aportant bones raons i
justificant-se, es en aquest motiu que l’entrevista és totalment objectiva, i de caràcter
nacional.
Radio Intereconomia
Noticia: “Podemos confiar en los fundamentales"
Aquesta notícia es troba basada en les declaracions efectuades per Tomás García
Purriños (analista de Cortal Consors) en les quals ha afirmat que creu que donada la
situació les cotitzacions de l’Ibex 35, no obtindran greus canvis, sinó que es mantindran
en una cotització semblant a l’actual. En la segona part del relat, es fa referència al fet
que ha afirmat que encara falten per esdevenir grans caigudes en l’índex borsari més
important d’Espanya, per això demana prudència als accionistes. El tractament es
objectiu i el caràcter és nacional.
19
La Cope
Notícia: “El Gobierno estudia las funciones de la oficina de cambios de suministrador”
El locutor es basa en el relat d’aquesta notícia en el fet de que el Consell del ministres
del dia d’avui, aprovarà un nou decret que regularà l’oficina de canvis del
subministrador. El tractament és subjectiu en el sentit de que es posa en dubta la
credibilitat del govern, i en canvi, es dona a l’oposició un punt de vista que fa que els
oients, acabin d’escoltar el relat qüestionant-se els seus ideals polítics. El caràcter és
indubtablement nacional.
Cadena Ser
Notícia: “Aprobada la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid con la oposición
del PSOE”
Aquesta notícia es troba basada en el fet que l’Assemblea de Madrid a aprovat (gràcies
als vots de la gran majoria de partits) una nova llei de Caixes autonòmiques que
garantitza a la presidenta Esperanza Aguirre un màxim poder en tots els òrgans de Caja
Madrid (per els pròxims sis anys), i el dret a posar a fi a tot el seguit de modificacions
que s’efectuaren a finals del 2008 per el Govern de la regió. El tractament és objectiu i
el caràcter és nacional.
Onda Cero
Notícia: “La crisis deja a los pequeños comerciantes sin vacaciones”
El locutor es basa en el relat d’aquesta notícia en el fet, de que apart de baixar els preus,
els petits empresaris, a causa de la crisi econòmica no podran aprofitar de les seves
vacances, i a causa d’això, molts d’ells treballaran tot l’estiu. A més també cal afegir
que les agències de contractacions han previst que l’atur estacional, aquest estiu caigui
en un 50%. El tractament és subjectiu, ja que apart del fet de tractar-se d’un relat breu,
no es justifiquen en cap moment les fonts amb les que s’han dut a terme la notícia. El
caràcter és nacional.
Rac1
Notícia: “Artur Mas: “És molt fàcil apujar els diners del finançament de les autonomies
a base d’apujar els impostos a la gent””
El locutor efectua una entrevista al president de Ciu (Artús Más) el qual respon a un
seguit de preguntes, formulades subjectivament, en el sentit, de que els temes estan
escollits per intentar marcar polèmica, com per exemple el fet de preguntar-li sobre el
finançament, el qual ha contestat que no li sembla bé, que augmentin els pressupostos
de les autonomies augmentant els preus d’alguns productes determinats (per molt que
siguin de demanda inelàstica), també es parla de la mort de Vicenç Ferrer, i de l’últim
atemptat d’ETA. El caràcter és nacional, per molt que es tracti del president d’un partit
català.
20
La Cope
Notícia: “Atentado suicida cerca del mausoleo de Jomeini, al sur de Teherán”
La notícia esmenta que un terrorista suïcida ha mort al fer-se explotar uns explosius que
han causat ferides molt greus a vuit persones. Les fonts d’informació amb les quals es
troba fomentada són de la televisió oficial en llengua anglesa (PressTV), i en tot
moment el locutor es mostra objectiu en el sentit de que no intervé cap intent de canviar
l’ideologia dels oients, ni cap altre fet. El caràcter és internacional en tots els àmbits, ja
que els fets han esdevingut en Teheràn (concretament al sud).
Ràdio Cornellà
Noticia: Cornellà, Medalla d'Or de la Creu Roja
08/05/2009
La locutora esmenta que la ciutat rebrà la medalla d’or de la Creu Roja, com a mostra
del reconeixement per la gran ajuda que està oferint a aquesta ONG, durant molt de
temps. L’acte serà un sopar solidari en el qual participarà un seguit de persones i
sobretot l’alcalde de la ciutat (Antonio Balmón, que forma part del partit socialista
català). El tractament és objectiu, ja que simplement es basa en l’exposició d’algunes
característiques de l’esdeveniment. El caràcter és municipal.
21
Cadena Ser
Notícia: “Berlusconi quiere vender Villa Certosa porque ha sido "profanada"”
El locutor esmenta el fet com a un escàndol (ja que realment es tracta d’aquest
esdeveniment), exposa com el primer ministre d’Itàlia (i que posseeix diversos mitjans
de comunicació, com tele5), vol vendre la seva luxosa mansió, a causa de que un
fotògraf, ha efectuat unes imatges, on surt ell, i diversos amics, en festes que realment el
posen en un alt grau d’evidència. El tractament es força objectiu, tot i el fet que exposa
el locutor, i el caràcter, al tractar-se d’un primer ministre italià, es considera
internacional.
Ràdio Cornellà
14/04/09
Noticia: “Obres del Fons Estatal”
Aquesta noticia exposa que durant el mes d’abril començaran a desenvolupar-se en la
ciutat totes les obres subvencionades a través del Fons d’Inversió Local, creat a partir
del govern, per propiciar les economies autonòmiques, fet que té el seu gènesi a les
teories keynesianes. El tractament és objectiu, ja que el locutor es basa a exposar les
característiques i les ubicacions exactes d’aquestes futures obres, i el caràcter és
totalment municipal.
La Cope
Notícia: “Comerciantes de Baleares denuncian que el Plan E perjudica su negocio”
Aquesta noticia esmenta que diversos comerciants i membres de l’hosteleria (de les illes
Balears) han denunciat les obres del Plan E, a causa de que estan perjudicant al seu
negoci, i per tant un esdeveniment creat per solucionar la crisi econòmica, està
perjudicant a altres sectors. La qüestió es troba en el fet, que totes les noves obres
realitzades a les diferents comunitats autònomes, estan dificultant l’accés de molts
turistes als diferents hotels, i zones de descans, és per això que estan disminuint
considerablement els ingressos dels que es troben dintre d’aquest sector. El tractament
és subjectiu, a causa de que es critica, en tots els àmbit al govern, per haver efectuat
aquest pla contra la crisi econòmica, i a més no s’aporten ni les fonts d’informació, ni
s’intenta justificar el locutor. El caràcter és nacional.

22
La Cope
Noticia: “Almunia pide al Gobierno "cautela" en sus afirmaciones sobre "lo peor" de la
crisis”
El locutor es basa en les últimes declaracions reproduïdes per el Comissari d’assumptes
econòmics, (Almunia), el qual creu que es massa aviat per començar a parlar
d’optimisme, ja que encara falta que durant tot el 2009, Espanya visqui les pitjors
conseqüències de la crisi econòmica que està vivint el món sencer. També es remarca
molt, com es critica al govern, per els missatges de caire positiu que ha efectuat sobre
aquest tema tan important per tots els espanyols i espanyoles. El tractament és subjectiu,
ja que s’intenta que tots els oients i fidels a la cadena, desconfiïn del govern, i per tant
perdi credibilitat. El caràcter, tot i tractar-se dunes declaracions d’un Comissari d’àmbit
internacional (al tractar-se d’Europa), com que totes les declaracions comentades per el
periodista, fan referència a Espanya, es considera de caire nacional.
Cadena Ser
Notícia: “La llegada de turistas extranjeros a España cae un 11,8% hasta mayo”
Aquesta noticia esmenta que Espanya ha rebut 18.3 milions de turistes de l’estranger en
els cincs primers mesos de l’any, i aquest fet suposa una caiguda del 11,8% (respecte a
l’any anterior), evidentment que aquest esdeveniment s’atribueix a la crisi econòmica
que pateixen en l’actualitat tots els països d’arreu del món. Durant la notícia el locutor
es mostra força objectiu, ja que en tot moment es justifica en les fonts d’informació,
afirmant que provenen del Ministre de Turisme, Indústria i Comerç. El caràcter amb el
qual està tractat el relat és d’àmbit nacional.
Ràdio Cornellà
22/06/09
Noticia: “Descens població immigrant a Cornellà”
El locutor esposa que la població immigrant ha caigut per primera vegada, tal i com ho
indiquen les últimes dades, les quals afirmen que s’ha disminuït en un 7,5%. Es remarca
el fet que en el barri del Pedró, ha sigut on les dades han causat més impacte, ja que era
un dels barris més poblat amb gent immigrant fins l’actualitat. El locutor es basa en les
declaracions que ha dut a terme l’ajuntament de Cornellà de Llobregat, el qual ha aclarit
que no es tracta d’un trasllat a zones properes, sinó que el trasllat és permanent, ja que
han tornat al seu país d’origen. També el remarca, que es creu que aquest fet ha estat
provocat, a causa del gran atur que pateix aquesta població en la ciutat, a causa de la
crisi econòmica en la qual es troba immers el nostre país. El tractament és objectiu, ja
que es justifiquen totes les dades, i no s’intenta interferir en el punt de vista dels usuaris.
El caràcter és local.
23
La Cope
Notícia: “Salgado advierte: pueden subir los impuestos el año que viene”
La noticia es troba basada en les declaracions que ha efectuat la vice-presidenta segona
del govern i ministre d’economia (Elena Salgado), la qual com a resposta a una
pregunta portada a terme per el senador del partit popular (Francisco Utrera), ha afirmat
que és impossible aconseguir disminuir el dèficit d’Espanya, sense augmentar els
impostos. El locutor es mostra subjectiu, en el sentit que intenta aportar poca credibilitat
a la ministre, i la critica en la mesura que es troba en les seves mans, assegurant, que en
les declaracions ha exposat als espanyols, que el dèficit tan gran en el que es troba
Espanya, està causat per totes les mesures que s’han portat a terme, per suavitzar la gran
inestabilitat cíclica. El caràcter és nacional.

Cadena Ser
Notícia: “Marcha atrás en la reforma del IRPF”
El locutor es mostra objectiu al exposar als oients aquesta notícia, la qual explica que el
partit socialista (que en l’actualitat governa el país), havia exposat una reforma en el
IRPF (impost de la renda per persona física), en la qual, per exemple es volia
minimitzar els grans i desmesurats privilegis dels futbolistes de primera divisió. La raó
per la qual no s’ha portat a terme a causa de que no han aportat el seu suport ni IU ni
ICV. El caràcter és nacional i el tractament, ja es esmentat abans, es considera objectiu,
per la senzilla raó, de que no intenta interferir en qualsevol ideologia (en aquest
política).

Rac 1
Notícia: “José Bono:Sobre si va convidar algun partit polític català a viatjar en el seu
vol: “Qualsevol notícia que pretengui, d’alguna manera, esdevenir negativa, prefereixo
no donar-la.””
El locutor realitza una entrevista a José Bono, en la qual, les preguntes es troben
basades en la seva opinió envers a Vicenç Ferrer (el qual esmenta que era un model a
seguir, i està d’acord amb la proposta de la seva convocació al Novel de la Pau. Durant
tota la entrevista el locutor es mostra objectiu, menys en la última pregunta, que a més,
s’utilitza com a titular, en la qual, se li pregunta que si va convidar a algun partit polític
català a viatjar en el seu mateix vol, ell al no donar una resposta contundent, deixa en
oberta aquesta qüestió, i com a conseqüència, es constitueix la polèmica. Al produir-se
aquest fet, el tractament passa a convertir-se en subjectiu, i el caràcter és nacional, tot i
ser una ràdio de caràcter autonòmic.

Ràdio Cornellà
12/05/09
Noticia: “Premi TESPO per Paulí Collado”
Aquesta noticia es basa en el fet, de que s’han produït els premis TESPO a la ciutat de
Cornellà de Llobregat, i en els quals, s’ha efectuat una menció especial al escultor Paulí
Collado, el qual segon exposa el locutor és el locutor de diverses escultores, que han
enriquit la ciutat. La segona part del relat es basa en exposar les característiques dels
premis TESPO, des d’un punt de vista sempre objectiu (de la mateixa manera amb la
qual es troba exposat tot el relat). El caràcter és local.
La Cope
Notícia: “Almunia pide al Gobierno "cautela" en sus afirmaciones sobre "lo peor" de la
crisis”
El locutor es basa en les declaracions que ha efectuat Elena Salgado (la ministre
d’economia) davant de la organització de cooperació i desenvolupament econòmic
(OCDE), en la qual afirma que aquesta té una visió més pessimista envers a la crisi
econòmica que es pateix en l’actualitat, a causa de que no tenen en compte la
importància que pot tenir les exportacions. El locutor es mostra subjectiu, ja que fa que
els oients perdin credibilitat de la ministre, en el fet que posa en dubte les dades
exposades per una organització que té una gran importància internacional. El caràcter
com que es troba basat en les declaracions d’una ministre espanyola, és nacional.

Cadena Ser
Notícia:
“La crisis reduce casi un 21% el número de millonarios en España en 2008”
La notícia està basada en el fet de que els patrimonis considerats molt elevats han
comptabilitzat pèrdues de riquesa en un 23,9%, i més concretament en Espanya, les
dades mostren que un 20,9% dels patrimonis superiors a un milió de dòlars han sigut
reduïts (a causa de la crisi econòmica), i per tant el nombre de milionaris ha disminuït
en un 21%. La segona part de la notícia es basa en l’exposició, de les dades que es
preveuen en anys posteriors a la crisi econòmica. El tractament és objectiu, ja que es
basa principalment en l’exposició de dades. El caràcter és nacional, tot i que al principi
es realitza una referència internacional.

Onda Cero
Notícia: “La crisis barre a un 21% de los ricos españoles”
El locutor es basa en el fet de que Espanya es situa en el moment en el qual ha disminuït
més el nombre de milionaris. Aquest fet es pot afirmar gràcies al informe realitzat en 71
països els quals concentren el 98% del PIB (producte interior brut), de l’economia
mundial, per tant les dades són molt fiables. Per a Espanya representa una caiguda del
13%, del nivell de vida espanyol. El tractament és subjectiu, en el sentit que es tracta
d’un relat d’escassa seriositat. El caràcter és nacional, tot i tenir referències
internacionals.
25
Cadena Ser
Notícia: “El Gobierno salva por la mínima el primer escollo de los Presupuestos de
2010”
Aquesta notícia, fa referència al fet de que el Govern, ha aconseguit crear un pressupost
a l’abast de tots els partits, en el qual no es portarà a terme la reforma pensada per
l’IRPF, en la qual es pretenia apujar els impostos als més rics, i suprimir les ajudes per
els infants que neixen (que es tracta des de 400€ fins a 2.500€). En tot moment el
locutor es mostra objectiu, ja que no intenta que els espectadors canviïn la seva posició
ideològica, tot i que en cap moment, es mostra crític envers al Govern. El caràcter és
nacional en tots els àmbits.

La Cope
Notícia: “La morosidad hipotecaria sube al 2,83% en marzo, el triple que en 2008”
El locutor es basa en declaracions i dades reproduïdes per l’Associació Hipotecària, la
qual afirma el fet de que la morositat en les hipoteques hagi augmentat un 2,83%, és la
causa de que les entitats bancàries, hagin augmentat els seus tipus d’interès. Aquest fet
negatiu, ha generat més dubtes entre la població espanyola dels que hi havia
anteriorment, i com a conseqüència, probablement aquestes dades augmentaran fins que
no finalitzi el cicle de recessió (provocat per la crisi econòmica). El tractament és
objectiu, en el sentit que el locutor es basa en exposar dades, i no s’inclou cap tema
polític en el relat d’aquesta notícia. El caràcter és nacional.

Ràdio Cornellà
Notícia: “Nous ascensors a l'estació de RENFE”
26/06/09
Aquesta notícia es troba basada en el fet de que en l’estació de RENFE de Cornellà
Centre, s’han instal·lat dos nous ascensors, com a motiu de la gran demanda dels
usuaris, ja que fins al moment, només existia un pont subterrani. Es remarca, com
l’alcalde de la ciutat (Antonio Balmón9, ha estat la primera persona en utilitzar-los. La
segona part del relat es basa en esmentar les característiques d’aquests dos aparells, que
des d’aquest dia funcionaran amb plena normalitat. El tractament és plenament objectiu,
ja que el locutor es basa en l’exposició de dades, sense transmetre un altre tipus
d’informació (basada en l’intent de canvi de les ideologies dels usuaris). Ell caràcter és
local.

26
Cadena Ser
Notícia: “El autobús de los chollos inmobiliarios”
El locutor es mostra objectiu al esmentar que un conjunt d’entitats bancàries amb
seriosos problemes, s’han unit amb constructores amb la mateixa situació, per
aconseguir vendre totes les cases i edificis de luxe, que per la situació actual, no poden
trobar cap venedor. La manera amb la qual els interessats poden observar els
patrimonis, resulta força original: Amb un autobús, es realitza un itinerari a la zona, on
es troben les construccions. Per evitar que es creés dubtes de la situació que viuen les
entitats que participen en aquest programa, han preferit mantenir-se en l’anonimat. El
tractament és objectiu, ja que en cap moment s’intenta interferir en l’ideologia dels
usuaris. El caràcter és nacional.
La Cope
Notícia: “El Ibex contradice a Europa y termina en positivo ( 0,20%)”
El locutor es basa en el relat d’aquesta notícia, en el fet de que l’Ibex 35 (que
constitueix les 35 empreses, que més valorades es troben les seves accions), ha acabat
en positiu (en un +0,20), però el locutor remarca que tots els bancs (menys Sabadell,
Santander i BBVA), han acabat en números vermells. El tractament amb el qual es
redacta aquesta notícia, és subjectiu en el sentit de que, el locutor critica al govern, ja
que en aquest dia, s’ha portat a terme el fons de reestructuració bancària, i per tant, no
ha causat bon efecte entre els diversos accionistes. El caràcter és nacional en tots els
aspectes.

Ràdio Cornellà
26/06/09
Notícia: “Empreses més sostenibles”
La noticia es basa en que l’ajuntament de Cornellà de Llobregat ha donat suport a la
Diputació de Barcelona, la qual porta a terme un programa per portar terme un seguit de
mesures per millorar el medi ambient, d’aquesta manera les petites i mitjanes empreses
de la ciutat, hauran de canviar un seguit d’actes, que en l’actualitat realitzaven. El relat
resulta objectiu, ja que es basa en l’exposició de dades, i en tot moment es justifiquen
les fonts d’informació. El caràcter utilitzat és local, tot i que hagués enriquit el relat
esmentar les mesures portades a terme a nivell autonòmic.

Radio Intereconomía
Notícia: “España advierte a la ONU que la reforma financiera para superar la crisis aún
no se ha ejecutado”
La notícia es troba basada en les declaracions portades a terme per la secretaria d’Estat
de Cooperació Internacional (Soraya Rodríguez), la qual ha afirmat que la ONU encara
no ha portat a terme les mesures necessàries per la lluita contra la crisi, i per aquest
motiu cal que es comencin a realitzar el més ràpid possible. El tractament és subjectiu,
en el sentit de que s’intenta minimitzar la credibilitat de la protagonista de les
declaracions, a causa de que ella posa en dubte a la ONU, i a les seves mesures. El
caràcter és nacional, tot i que les declaracions amb les quals es crea el relat, estan
dirigides a la ONU.
27
Cadena Ser
Notícia: “La Fiscalía de EEUU pide cadena perpetua para el inversor Bernard Madoff”
El locutor esmenta que la fiscalia dels EEUU, demana per l’inversor Bernard Madoff
cadena perpetua, per tots els delictes que va cometre (dels quals ell mateix s’ha declarat
culpable),ja que han causat unes pèrdues que superen els 9000 milions d’euros. El
locutor es mostra objectiu en tots els aspectes, i inclou que el total de delictes que va
cometre i dels quals s’ha declarat culpable són 11. El caràcter és internacional, ja que
Bernard Madoff és als Estats Unitas.
Onda Cero
Notícia: “Cuatro millones de españoles vivirán desde hoy el 'apagón analógico'”
La noticia esmenta que aquest dia, comença la primera fase del Plan Naccional de
Transición a la TDT, amb la que s’ha afectat a més de 4milions d’espanyols, de 14
comunitats autònomes, (entre les quals es destaca a Cantàbria). El locutor es mostra
exacte, i inclou que els espanyols que s’han vist afectats són un total, de 4,14 milions.
En tot moment es mostra objectiu, ja que no s’intenta canviar cap ideologia personal,
però s’ha de tenir en compte el fet de que la notícia no tracta temes que puguin
desenvolupar una gran subjectivitat i polèmica. El caràcter és nacional en tots els seus
àmbits.
La Cope
Notícia: “Gobierno autonómico y sindicatos estiman la destrucción de 1.600 empleos de
Figueruelas”
El locutor esmenta que s’estima que quedin en l’atur 1600 treballadors, a causa de la
planta de General Motors en Figueruelas. S’inclou que en els pròxims dies, es
coneixeran molts més detalls. Destaca la subjectivitat del locutor, en el sentit de que
intenta culpar al Govern d’aquest fet, ja que no ha pres les mesures necessàries per
evitar aquesta destrucció de treball, i per tant no s’ha posat ala pell dels treballadros que
ompliran l’atur. El caràcter és nacional.
28
La Cope
Notícia: “Los expertos aseguran que se multiplicará por tres la demanda de empleo
temporal de verano”
El locutor esmenta des d’un punt de vista subjectiu (a causa de l’escassa serietat) el fet
de que els experts han previst que la contractació temporal (per els mesos de l’estiu)
caigui en un 50%, a causa de la crisi econòmica per la qual es troba immers el país. Es
remarca molt el fet de que el perfil dels treballadors que busquin feina canviarà, ja que
ja no seran joves que necessitin diners, i que com que estudien durant la jornada laboral,
es dediquen a buscar una feina temporal a l’estiu, sinó que en l’actualitat seran homes i
dones majors de 40 anys, que a causa de la seva inestabilitat laboral, necessiten trobar
qualsevol feina (independentment de l’estació de l’any), així poder sortir de l’atur. El
caràcter és nacional i el tractament és subjectiu.

Cadena Ser
Notícia: “Cerca de 200.000 personas encontrarán empleo en la hostelería y el turismo
este verano”
El locutor relata objectivament que es contractaran menys treballadors en el turisme i
en la indústria, respectivament amb l’any passat, però es preveu que no sigui tant
negatiu com s’esperava a causa de la crisi econòmica. El locutor justifica la seva font
d’informació, afirmant que aquestes dades les ha exposat el secretari general del comerç
i hosteleria de UGT (Francisco Rodríguez). Una dada important, en l’actualitat, és que
quan augmenti mínimament la productivitat de les empreses, s’haurà d’augmentar la
contractació considerablement. El caràcter és nacional en tots els aspectes, tot i que
s’hauria enriquit el relat incloent dades internacionals, i el tractament és objectiu.

Radio Intereconomía
Notícia: “Los bancos centrales se reúnen para analizar la peor crisis vivida desde 1929”

La notícia esmenta com el pròxim dilluns es reuniran els bancs centrals, per analitzar la
situació que viuen en el conjunt. La raó és que es vol trobar les causes, ja que en tot
moment s’han intenta buscar previsions per anys futurs, però no s’ha donat importància
a les causes, que són molt importants, ja que serviran per preveure una altra crisi
similar. Es remarca molt la comparació amb la crisi del 1929, tot i ser realment
diferents, ja que aquella es va iniciar a la borsa, i la que es viu en l’actualitat coma
conseqüència a afectat a la borsa, però va néixer a les entitats bancàries. El tractament
és objectiu, ja que no s’intenta canviar cap ideologia, tot i que s’ha d’incloure que no es
un tema amb el qual es pugui desencadenar molta subjectivitat. El caràcter és
internacional.

Onada Cero
Notícia: “El búnker de oro privado más grande de España está en Madrid”
El locutor es mostra objectiu, ja que no es tracta d’una notícia que pugui desencadenar
cap tipus d’interès subjectiu, per canviar ideologies personals dels oients. El fet és que
s’ha trobat una zona amb més or de tota Espanya, i es troba a Madrid, ha sigut dotada
amb la màxima seguretat, i ha desencadenat un seguit d’inversors, que s’han interessat
per la seva compra, ja que l’or no està dintre de l’IVA, i com a causa ha augmentat
l’interès, fet que és molt positiu, en l’actualitat, a causa de la crisi econòmica en la que
es troba immers el país. El caràcter és nacional.

29
(01/09/09)
Ràdio Cornellà
Notícia: “Acord Social contra la crisi”
La locutora afirma com s’ha arribat a un acord social, entre sindicats, associacions de
veïns, associacions de pares i mares, entitats de la ciutat i grups polítics municipals, per
tal de signar una lluita contra la crisi econòmica. Alguns exemples a destacar d’aquest
acord, han sigut: el foment de l’educació per evitar el fracàs escolar i la exclusió social;
ampliar l’oferta de pisos de protecció oficial i diferents mesures per ajudar a generar
nous llocs de treball. En tot moment la locutora es mostra objectiva, ja que en cap
moment intenta interferir en les ideologies particulars dels oients, i parla amb molta
seriositat. El caràcter és de caire municipal.

La COPE
Noticia: “Almunia dice que la economía sigue cayendo pero ya no está en caída libre”
El locutor es basa en l’afirmació dels fets, en les últimes declaracions efectuades per el
comissari europeu d’assumptes econòmics, Joaquín Almunia, que diu com l’economia
està molt malament, però que ja ha arribat a la seva zona de pujada, i que la prioritat
principal per al govern en l’actualitat, és evitar que l’atur arribi a ser estructural. La
subjectivitat es mostra al intentar criticar les afirmacions del comissari (del partit
socialista), per intentar que els oients, no el percebin amb confiança. El caràcter és de
caire nacional en tots els aspectes.

30
La COPE
Noticia: “El precio de la vivienda cae un 7,6% hasta marzo”
El locutor afirma com el preu dels edificis i les cases ha caigut en un 7,6% fins al mes
de Març, i durant tot el relat es basa en exposar les diferències numèriques entre les
vivendes de segona mà, i les noves. El que més en destaca de la notícia, és que en cap
moment es justifiquen les fonts de recerca, i aquest fet (ja que s’inclouen moltíssimes
dades), fa que es consideri un relat subjectiu. El caràcter és absolutament de caire
nacional, tot i que una part de les afirmacions (gairebé al final), inclogui dades
únicament autonòmiques.

Cadena Ser
Noticia: “El Senado rechaza el techo de gasto para 2010 y lo devuelve al Congreso”
El locutor es mostra objectiu al dir que els pressupostos Generals de l’Estat(referents a
2010), no han arribat a una majoria absoluta, i per tant retornaran al Congrés per
realitzar-ne una nova votació. S’inclouen moltes dades d’importància, que serveixen al
locutor, per explicar les característiques del procediment que segueixen els polítics per
arribar a prendre decisions, de tanta importància com l’esmentada anteriorment. En tot
moment es percep la objectivitat, i el caràcter és nacional.

Onda Cero
Noticia: “La televisión analógica comienza a abrir paso a la digital terrestre”
El locutor mostra una gran importància a aquesta notícia, i afirma que la primera fase
per l’eliminació de la televisió analògica, ja s’ha arribat a efectuar, i en la qual 556
municipis només podran veure els canals d’aquesta, a través de la via Digital Terrestre.
Es recalca molt, que quan s’ha arribat a l’hora assenyalada, la pantalla s’ha omplert d’un
color negre, i ha sortit un missatge en el qual s’especifiquen, les característiques de la
nova via de televisió. S’ha recalcat el fet, que tots els ciutadans viuran el mateix el dia
31 de desembre del 2009, i es fa una recomanació perquè tothom canviï l’antena. El
tractament és objectiu i el caràcter és nacional.

1
Intereconomía
Noticia: “Los 10.000 puntos del Ibex 35 al alcance de la mano”
El locutor afirma com l’Íbex 35, pot arribar a arribar a dades molt positives en un futur,
segons l’opinió d’analistes econòmics, i també s’inclouen els preus de les accions
d’algunes empreses que cotitzen en aquest índex. En destaca la manca de seriositat per
part del locutor, i per no acabar d’especificar les característiques de les fonts de recerca.
El tractament pel que s’ha esmentat anteriorment, s’ha de considerar de caire subjectiu, i
el caràcter sens dubte és nacional.

La COPE
Noticia: “Recibo de la luz: hoy sube un 2% y podremos elegir quién nos suministra
electricidad”
La notícia afirma com a partir del dimecres, l’empresa subministradora de la llum
canviarà en les seves administracions, i per tant els ciutadans hauran de pagar un
augment en els seus rebuts d’un 2%. S’utilitzen forces ironies, que fan sospitar de la
seriositat del relat, a més s’ha de dir que es justifiquen les fonts d’informació. El
tractament, per tant, és subjectiu i el caràcter és nacional, tot i que hagués enriquit que
s’incloguessin dades internacionals.
Cadena Ser
Noticia: “El ahorro de las familias sube 4,8 puntos hasta el 7,9% de su renta disponible”
El periodista es basa en la redacció d’aquesta notícia (que després l’afirma el locutor),
de les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les quals
afirmen que les famílies han augmentat els seus estalvis en un 7,9% de la seva renda
personal. S’inclouen moltes de les dades numèriques que s’han publicat, sempre en
forma de percentatge. El tractament és objectiu, i el caràcter és absolutament de caire
nacional.

Rac 1
Noticia: “Oriol Amorós: “La crisi ha frenat radicalment l’arribada d’immigrants””
En l’entrevista efectuada per part del locutor a Oriol Amorós, el secretari per la
Immigració de la Generalitat, s’ha afirmat per part de l’entrevistat, que la crisi
econòmica ha frenat l’arribada massiva dels immigrants a tot l’estat espanyol. S’ha de
destacar que en cap moment el locutor ha interferit en les respostes del secretari, i per
tant se l’ha de considerar objectiu, i el caràcter de caire autonòmic.
2
Cadena Ser
Noticia: “Pocoyó sale a bolsa”
La notícia afirma que l’empresa Zinkia, ha creat un personatge anomenat Pocoyó, que
es tracta d’un famós nen vestit de blau que ha conquistat a tot el món, i és per aquest
motiu que l’empresa mencionada, ha augmentat considerablement la seva expansió, i
per això té una nova oficina en la Xina. S’ha de destacar com el nou eslògan del
personatge: “Jesusito de mi vida, tú eres niño pocoyó”, ha sigut presentat dos o tres
vegades en el mateix relat. El tractament realitzat és subjectiu, perquè no està relatat
amb seriositat, i a més no es justifiquen les fonts de recerca. El caràcter és de caire
internacional.

La COPE
Noticia: “La confianza del consumidor sube al nivel más alto desde marzo de 2008”
El locutor es basa en el relat de la notícia, en les últimes dades publicades per
l’Indicador de Confiança dels consumidors de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en les
quals s’afirmen que s’ha millorat considerablement la confiança dels consumidors, a
causa de que Espanya han obtingut noves valoracions força positives. Cal destacar que
s’inclouen moltes dades numèriques sobre les dades. El tractament és subjectiu, en el
sentit de que el locutor, no mostra la seriositat necessària, i en destaca la brevetat. El
caràcter és nacional, ja que en tot moment les dades són espanyoles.

Intereconomía
Noticia: “El 21% de los contribuyentes gana menos de 12.000 euros”
El locutor afirma que el 15,3% dels contribuents declaren a Hisenda entre 21.000euros i
30.000euros a l’any, i el 13,6% rep rentes a l’any d’entre 30.000 i 60.000euros. Cal
destacar que en el titular només s’inclou la dada més negativa, per intentar causar
l’escàndol, per part dels oients. És per aquest motiu, que per molt que la majoria del
relat estigui basat en l’exposició de dades numèriques, s’intenta canviar les ideologies
particulars, per causar una gran preocupació envers a la crisi econòmica. El tractament
és subjectiu per les dades esmentades anteriorment, i el caràcter és nacional, tot i que
hagués enriquit la notícia incloure dades internacionals.

Rac1
Noticia: “Ernest Maragall: “La llei de què parla aquesta senyora [Dolors Camats] no és
la que estem aprovant””
Es tracta d’una entrevista realitzada per part del locutor a Ernest Maragall, que és el
conseller d’Educació. S’ha de considerar una entrevista subjectiva, ja que a l’hora de
decidir el titular només s’inclouen les dades més escandaloses, per poder interferir en
les ideologies dels oients. Un altre fet a destacar, és que es remarquen les declaracions
següents: “Em sembla que […] els brots verds […] es van convertint en fulles i, a poc a
poc, en fruits” , i és a qui quan es canvien les paraules exactes de l’Ernest Maragall. El
caràcter és de caire autonòmic.

3
Cadena Ser
Noticia: “La crisis obliga al estado de California a emitir pagarés para hacer frente a sus
deudas”
El locutor afirma que l’estat de California es troba en un estat d’emergència fiscal, a
causa de la crisi econòmica mundial, i té un dèficit fiscal per sobre dels 25.000 milions
de dòlars. A causa d’aquest fet alarmant el president, Arnold Schwarzenegger, ha hagut
d’emetre per primera vegada (des de fa 20 anys), pagarés per un import d’uns 53milions
de dòlars. Es tracta d’una notícia negativa, però tractada amb molta objectivitat, ja que
en cap moment s’intenta escandalitzar als oients, tot i que hagués sigut fàcil si fot
tractada amb subjectivitat. El caràcter és indiscutiblement internacional, ja que l’estat
protagonista és California.

La COPE
Noticia: “De la Vega asegura que la decisión sobre Garoña es "política, definitiva e
irreversible"”
Es tracta d’una clara notícia subjectiva, en el sentit de que el locutor només es dedica a
criticar les declaracions efectuades per la vice-presidenta del Govern, Maria Teresa de
la Vega, i es remarquen molt les paraules que ella mateixa ha dedicat a Mariano Rajoy, i
a fins i tot al ex-president José María Aznar, per aconseguir que els oients, creguin
realment que només es dedica a la crítica, en comptes d’intentar millorar al país. En el
relat, es descriuen els motius pels quals el Govern va arribar a la determinació del
tancament de Garoña. El caràcter és indiscutiblement de caire nacional en tots els
aspectes.

Onda Cero
Noticia: “Un broker 'disparó' el precio del crudo este jueves”
La notícia afirma que un broker (que es tracta d’un intermediari borsari), ha efectuat una
sèrie d’accions sense el permís necessari, i a causa d’això, el preu del petroli ha
augmentat considerablement aquest dijous. Les fonts d’informació són les declaracions
efectuades pel protagonista del esdeveniment, en el diari internacional del Financial
Times. El caràcter, s’ha de considerar internacional, tot i que hauria enriquit
indiscutiblement el relat, incloure dades de caire nacional, per poder analitzar les
conseqüències del fet. El tractament és subjectiu.

4
La COPE
Noticia: “Autónomos: ¿en peligro de extinción?”
El locutor afirma que València, Canàries i Castilla i la Manxa, són les tres autonomies
que més han perduts autònoms, en els últims temps. Es destaca molt, que no només
aquestes comunitats els han perdut, sinó que en tot el nivell espanyol, les dades són
alarmantment negatives. S’inclou les dades numèriques, aportades per la Federació
Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms ( ATA). Tot i que les fonts de
recerca estiguin justificades, en tot moment s’intenta alarmar als espectadors, per
aconseguir que percebin que la crisi econòmica està en plena acció. El tractament, per
tant, és subjectiu, i el caràcter, ja que totes les dades fan referència a comunitats
autònomes espanyoles, és de caire nacional.

Intereconomía
Noticia: “Unicaja y Cajasol abren la puerta a una fusión de cajas andaluzas”
El locutor afirma que les caixes d’Unicaja i Cajasol, (concretament els seus presidents,
Braulio Medel i Antonio Pulido) han afirmat en el dia d’avui, que creuen que
beneficiaria que es fusionessin forces caixes andaluses. En tot moment s’inclouen les
declaracions exactes d’aquests, però surt per cada una d’elles una argumentació
personal del locutor, que fa que els espectadors perdin viabilitat del fet en si. No es
justifiquen les fonts de recerca. El caràcter és d’àmbit internacional en tot el relat, ja que
no s’inclouen dades que no siguin espanyoles.

Onda Cero
Noticia: “El Gobierno aprueba ayudas de hasta 750 euros para comprar motos”
En la notícia s’explica el nou pla d’ajudes contra la crisi, realitzat per el Govern, el qual
s’anomena Pla moto-E, i en el qual, es repartirà un màxim de 750euros, per cada mitjà
de transport (sempre fent referència a monocicles). Es remarca molt que hi ha un límit
per mitjà de 9.500 euros. En tot moment es descriu específicament les característiques
del nou pla aprovat pel govern. S’inclou que el pla estarà vigent fins el 30 de juny de
2010, on es creu que la crisi econòmica, estarà o en la seva última part, o ben ve
liquidada. Mai s’inclouen declaracions de polítics, que opinin sobre el pla (tot i que
hagués enriquit el relat). El tractament és subjectiu, en el sentit de que no es relata amb
la màxima seriositat, i a més no es justifiquen les fonts de recerca. El caràcter és de
caire nacional, tot i que es podrien haver inclòs els plans que s’han creat en altres
localitats internacionals.
.