You are on page 1of 6

c

c
c
c
c
c
c
c

c
Străinul
Albert Camus
(roman)
Partea întîi
IAstăzi a murit mama. Sau poate ieri, nu ştiu. Am primit o telegramă de la azil: "Mama
decedată.
Înmormîntarea mîine. Sincere condoleanţe." Asta nu înseamnă nimic. Poate că a fost ieri.
Azilul de bătrîni e la Marengo, la optzeci de kilometri de Alger. Voi lua autobuzul la ora două
şi voi
sosi în cursul dupăamiezii. Astfel, voi putea sta de priveghi şi mă voi întoarce mîine seară. -I
am cerut
patronului meu două zile de concediu şi nu putea să mă refuze avînd o asemenea scuză. Dar
nu părea
î î t t. I : N i i i .N i . At i î it fi t it i

t .Î f , . i l fi t it i i t l ţ .
il
t ,f î i l , i îi , î î li . t i
fi
it. î t , i î ti , fi l î i t it t l fi t t î f ţi
fi i l .
A l t t ll .E f t l .A î tl t t, l él t ,
i i. T ţi
f t t i ti i i él t i : A i . î l t,

î l .E it t t it î l E l
î t
t i li l î .L ii it i, ît l i.
A f it i t l. F î i l , ,t t t ,l
t
i t il , i l i , ţi l i i l i, f t ţi .
A it
t t l. Şi, î t it, î it lî l t i î it i

î t t i t .A , î i i ţi .
A il l l i il ti t. A f t l j .A t i i t,

t l i t i l i t . t, t t t ţi . P t l
it
t t ti l ît t t t i, î fî it, j l i t : i it î i l l i. E tî l
fi ,
t L i O .S it t l i ii l i l t i .A i i

î ţi t tît lt î î l i, î ît ti i t .A lt t

i i : lt i t t i i t i i. t i i l i
iji . A
t i i î t i x li . l î t t: N i t
j tifi i,
l .A itit l i it l . N i î t ţii. E i
î ijit .
S l iil t î t i i. Şi, l l , i f i it i i. A : , l
i t . El
t: Ştii, i t i, i î t i. P t l î t i
î t i lt
i. E ti tî i i i fî f t ît t .
A . î , î i t i î t i i .
Î i l
il î it l il, lî . t i i i i i ţ i. ît l i, fi lî
i fi
l t l il. T t i i i i i ţ i. P ţi i i t , î lti l

i . i fii t î il t t i i f i l t l
f t l
î l t , l il t i f i .
i t l i it lt. l lt .A i i : P
i
ï i it l . i i tf i i i l l t î i t .P
i
x li t: A t t t l i t . it l il lţi. O i ît i

i l t , illţi ît ï i ti 


, t i il . Şi t î  

 ïi il.
A t t it t î  ï
i î i lţi
tîi. î t i,
t
. I
î t l t i ţiil î i . Ai fi i 
l
ï
l
iiti t
,  li. L
it 
 i l
ii i ţ , i tl  
ţit i : T l, l lt. St l
i iţi
itl , î il . Î i i i, îît t fixt
t  ii ţ. N 
 îit

tf l ï i t iï  i
t
. Ni ïît: itl i x it,
 ,
 i fţ
 tï
ii i iţ  i f î ît li i
. î ijit l
 .
 ïi 
t l t. I lţit. ît t
i , 
i ţ, f


fi  i i
, 

îi i it
l li i .
A itt. E l
ft li
, ï
it
, lf ti l
. t il ,  i
 î
f
 X. P 
i l  t, î ijl l 
lii, i i l  l . S
ï  i
il î
 tî , li i îil ï it j
 
. Lî
i i t
t 
ifii 


î lt l, l t
l   lt
.
Î li  , tl 
t î t l . Al   . S  îlîit: A
 it,
c