You are on page 1of 5

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Program Master
Domeniul fundamental : Stiinte Ingineresti
Domeniul de studii universitare: Inginerie Civila
Programul de studii universitare de masterat: Proiectarea constructiilor civile si industriale
in zone seismice

III CONTINUTUL PROCESULUI DE INVATAMANT

III. 1 Plan de Invatamant

Semestrul 1
Nr. Forma de
Denumirea Disciplinei Cod C S L P SI TO CR
Crt. examinare
Discipline obligatorii
1. Analiza numerica AP 2 1 3 6 4 E
Complemente de
2. AP 2 1 4 7 5 E
dinamica structurilor
Beton cu armatura
3. S 2 2 3 7 6 C
rigida
Complemente de teoria
4. elasticitatii si teoria AP 2 2 3 7 5 E
placilor
Siguranta structurilor la
5. actiuni seismice si AP 2 1 3 6 6 E
climatice
Discipline optionale
(i) Beton precom-
primat
6. S 2 1 3 6 4 C
(ii) Structuri din aliaje
de aluminiu
Total 12 3 5 19 39 30 4E+2C

Semestrul 2
Nr. Forma de
Denumirea Disciplinei Cod C S L P SI TO CR
Crt. examinare
Discipline obligatorii
Metoda elementului
7. AP 1 2 3 6 4 C
finit
Risc si vulnerabilitate
8. S 2 1 3 6 4 C
seismica
9. Inginerie seismica AP 2 1 3 6 5 E
Calculul de stabilitate
al elementelor din otel
10. AP 2 1 4 8 5 E
pe imperfecţiuni
geometrice echivalente
Cladiri multietajate cu
11. S 2 2 4 8 3+3 E+P
structura metalică

Forma de Denumirea Disciplinei Cod C S L P SI TO CR Crt. S 2 2 4 8 6 E constructii speciale (iii) Sisteme structurale din lemn şi zidărie pentru clădiri speciale Total 12 1 6 2 21 42 30 4E+2C+1P Semestrul 3 Nr.Discipline optionale (i) Construcţii metalice speciale (ii) Structuri de beton pentru clădiri inalte şi 12. proiectarea seismica a AP 2 2 4 8 4+3 E+P structurilor de beton Interactiunea teren- 16. S 2 2 3 7 5 C domeniul neliniar Expertizarea si 14. S 2 1 2 5 5 E (ii) Structuri metalice pentru constructii cu deschidere mare Total 12 6 2 16 36 30 4E+1C+1P Elaborarea lucrarii de 8 ore x 14 saptamani 112 30 dizertatie DISCIPLINE FACULTATIVE Nr. Forma de Denumirea Disciplinei Sem C S L P SI TO CR Crt. consolidarea seismica a S 4 2 4 10 8 E constructiilor Concepte moderne in 15. examinare Discipline obligatorii Analiza structurala in 13. 3 2 2 1 5 2 C constructiilor Total . specializata in limba 2 2 1 3 2 C straina Incercarea 3. S 2 1 3 6 5 E structura Discipline optionale (i) Investigarea instrumentală a vibraţiilor construcţiilor 17. specializata in limba 2 1 3 2 C straina Tehnici de comunicare 2. examinare Tehnici de comunicare 1 1.

7% Credite la discipline opţionale 16 TOTAL 840 100 % Lucrarea de disertaţie 112 Credite la lucrare disertaţie 30 TOTAL 952 Total credite program de studii 120 Volum ore ECTS Forme de verificare Semestrul I 280 30 4E + 2C Semestrul II 280 30 4E + 2C + 1P Semestrul III 280 30 4E + 1C + 1P TOTAL 840 90 12E + 5C + 2P Lucrarea de disertatie 112 30 TOTAL 952 120 . III. credite ore Discipline de aprofundare -AP 364 43. 2.3% Credite program de studii 90 Discipline de sinteză .7% TOTAL 840 100 % Discipline obligatorii 700 83.3% Credite la disciplinele 74 obligatorii Discipline opţionale 140 16.S 476 56. Tip ore % Tip credite Nr. TABELE CENTRALIZATOARE SINOPSIS STATISTIC AL BUGETULUI DE ORE Nr.

4 Ex.3% 840 476 ♦ Volumul de ore pentru disciplinele de sinteză: 476 = 56. ♦ Număr credite pentru lucrare de disertatie = 30 ECTS .3%). . • Durata studiilor universitare de masterat este 3 semestre. având gradul de profesor.3% ♦ Discipline optionale: 140 reprezentând 16. + 1 C + 1 Pr. . în sem. • Seminariile. X 1 semestru + 20 (ore/săpt. + 5 C + 2Pr (standardul ARACIS prevede minimum 4 forme de verificare la sfârşit de semestru. ♦ Raportul dintre orele de prelegeri şi cele de activităţi aplicative 504 = 1. 2. ♦ Elaborarea lucrării de disertaţie: 112 ore (8 ore/săpt. Conţinutul procesului de învăţământ: • Disciplinele sunt prevăzute într-o succesiune logică. ♦ Forme de verificare: 12 Ex. un student urmează 17 discipline în 3 semestre.) x 14 săpt.4 Ex.Sem II . • Ponderea disciplinelor în credite de studii ECTS: ♦ Număr credite din activitate directă = 90 ECTS. 3). titularizate în învăţământul superior. conferenţiar sau şef de lucrări. ♦ 14 discipline obligatorii. .) x 14 săpt.7% ♦ Discipline facultative: 112 ore (13. cu titlul ştiinţific de doctor în specialitatea disciplinei din postul didactic.) x 14 săpt. + 2 C + 1 Pr. I . lucrările practice şi proiectele sunt in totaliate acoperite cu cadre didactice proprii. din care cel puţin 50% să fie examene) . X 1 semestru = 840 ore 364 ♦ Volumul de ore pentru disciplinele de aprofundare: 364 = 43. cu titlul de doctor în domeniul disciplinei din postul ocupat.+ 2 C.7% 840 ♦ Discipline obligatorii: 700 reprezentând 83.Sem III . cu definirea precisă a competenţelor generale şi de specialitate pentru domeniul de studii universitare de masterat si asigură compatibilitatea cu cadrul de calificare naţional.Standarde: 1.12 cu orele de la lucrarea de disertatie incluse (standardul 448 ARACIS prevede 1:1 admiţându-se variaţii în limitele de ± 25 %). angajat cu normă de bază în instituţia respectivă. 3 discipline opţionale. ♦ Volumul total de ore pentru activitate directă: 20 (ore/săpt. X 1 semestru + 20 (ore/săpt.Sem.4 Ex. • In cinci cazuri disciplinele sunt predate de conducătorii de doctorat ce activează în domeniul programului sau în domenii înrudite. Personal didactic: • Posturile didactice sunt acoperite in proportie de 100% cu cadre didactice proprii.

Capacitatea de a lucra în domeniul cercet.Expertizarea şi consolidarea construcţiilor .Proiectarea.Proiectarea şi execuţia construcţiilor cu deschidere mare .arii şi învăţământului de toate gradele . COMPETENŢE : . rezervoare.Capacitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele tehnice prin doctorat .Proiectarea.Elaborarea de studii tehnico-economice pentru fundamentarea investiţiilor . execuţia şi întreţinerea construcţiilor speciale (coşuri de fum. silozuri . execuţia şi întreţinerea construcţiilor civile şi industriale parter şi multietajate .Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor civile şi industriale .