You are on page 1of 5

Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Şcoala Doctorală
Domeniul de doctorat: E C O N O M I E

BIBLIOGRAFIE
pentru studiat în vederea admiterii

A. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
(PENTRU CELE 15 INTREBĂRI DE TEORIE ECONOMICĂ
GENERALĂ, ACELEAŞI PENTRU TOATE DOMENIILE)

1. SAMUELSON, P. A., NORDHAUS W, D., ECONOMIE POLITICĂ, Editura
TEORA, Bucureşti, 2000, 63-70, 21-30, 63-70, 188-200, 319-330, 486-500, 509-525, 574-
585, 631-640, 657-670,
2. LIPSEY R. G., CHRYSTAL K. A., ECONOMIA POZITIVĂ, Editura Economică,
Bucureşti, 1999. pag. 56-59, 93-95, 122-130, 161, 252-272, 274-280, 549, 685701, 735-737,
762-766, 857-863, 878-892, 912-917.
3.***** ECONOMIE, Ed. a şaptea, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pag.11-15, 56-
62, 76-92, 92, 94., 109 -111, 115- 124, 127-128, 146-150.201-218, 248-253, 254-257, 268,
272-275278-286,302-310.
4. **** Catedra de Economie, Colectivul de Micro si Macroeconomie -
MICROECONOMIE (Note de curs), Ediţia a II-a, Editura Universităţii de Vest, Timişoara,
2009, pag. 8-120.
5. **** Catedra de Economie, Colectivul de Micro si Macroeconomie -
MACROECONOMIE (Note de curs), Ediţia a III-a, Editura Universităţii de Vest, Timişoara,
2009, pag. 9-163.

B. BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE
(PENTRU CELE 35 DE ÎNTREBĂRI DE SPECIALITATE,
CORESPUNZĂTOARE DOMENIILOR)

1. SAMUELSON, P. A., NORDHAUS W, D., ECONOMIE POLITICĂ, Editura
TEORA, Bucureşti, 2000, 63-70, 21-30, 63-70, 188-200, 319-330, 486-500, 509-525, 574-
585, 631-640, 657-670,
2. STIGLITZ J. E., WALSH C., E., ECONOMIE, Editura Economică, Bucureşti,
2005, pag. 28, 32, 36, 38-39, 79-81, 97-103, 115-117, 137-140, 171, 197, 216-221, 231-234,
397-399, 424-428, 458-460, 483-484, 532-544, 559, 562, 622-629.
3. LIPSEY R. G.., CHRYSTAL K. A., ECONOMIA POZITIVĂ, Editura Economică,
Bucureşti, 1999. pag. 56-59, 93-95, 122-130, 161, 252-272, 274-280, 549, 685701, 735-737,
762-766, 857-863, 878-892, 912-917.
4.***** ECONOMIE, Ed. a şaptea, Editura Economică, Bucureşti , 2005, pag.11-15,
56-62, 76-92, 92, 94., 109 -111, 115- 124, 127-128, 146-150.201-218, 248-253, 254-257, 268,
272-275278-286,302-310.
5. ARNOLD, R. A., MACROECONOMICS, 9th Edition, Cengage Learning, 2008, pag.
53-112.

237-263. 403-404. 59-64. 2010. pag. 6th Edition... MICROECONOMIE – STRATEGII DE PREŢURI. L. 85. IMBRESCU.. DUŢĂ. N. Detalii cu privire la . TEORII ECONOMICE ACTUALE.337. pag. 257-267. TEORIE ŞI APLICAŢII. 107-124. MANKIW. Timişoara. Editura TEORA. N. 19. 68. 126-142.90-97. CISMAS. CONSUMUL ÎN TEORIA ECONOMICĂ. 237-273 13. Posibilităţile tehnologice ale societăţii (Intrări-ieşiri. 7-28. Timişoara. Editura Mirton. Timişoara. 181-236. N. 155.. SAMUELSON. MICROECONOMIA BUNĂSTĂRII. G.. G. 320-369. Modelul ofertei. 236-243 10. 8-120.63. BĂBĂIŢĂ. curba cererii. SILAŞI. 16. 2007. Ediţia a 2-a. 202-228. 178-184. 107-117. 323. IMBRESCU. 13-17. 2004. MACROECONOMIE. 159-185. Pieţele şi eficienţa economică (Eficienţa concurenţei perfecte). Ediţia a III-a. 2004. 2009. Timişoara. L. 2007. Economia de piaţă. pag. 84-99. O ABORDARE MICROECONOMICĂ ŞI MACROECONOMICĂ. SAMUELSON. New York. Obiectul de studiu al economiei politice. 2008. VĂDĂSAN.. A. 186-250.. Colectivul de Micro si Macroeconomie - MACROECONOMIE (Note de curs). MICROECONOMIA ÎN FIŞE. 141-208 12. 1998. **** Catedra de Economie. Editura Mirton. I. pag. SILAŞI. I. Notă: (1) La BIBLIOGRAFIA GENERALĂ. 119-134. 65-82. A. 370-387 9. Curba posibilităţilor de producţie). I. de comandă şi mixtă)... 71-74. 113-166. 88-100.. 59-63.. G. Timişoara. 279-. Editura Mirton. pag.. I. Venitul naţional şi conturile de producţie (Produsul intern brut. 81-86.. N. Ediţia a II-a . 305-311. 19-52. 250-258.226-233. 19th Edition. McGraw Hill. P.. 8. 33. 54-60. 135-140. 195-196. SILAŞI. MACROECONOMIA ÎN FIŞE.85-88. P. 15. pag. 12- 64.. DUŢĂ. 25-30. 228-236. Concurenţa imperfectă şi problema monopolului (Formele de manifestare ale concurenţei imperfecte.G. Ediţia a II-a . 343-350.. Editura Mirton. N. Timişoara. 7-10. Timişoara. 2000. 127-134.70-74.. 45-61. 2007.. 48. **** Catedra de Economie. 185.. 77-114. pag. 37-54. G. 65-96. SILAŞI..pag. MICROECONOMIE APROFUNDATĂ. NORDHAUS W. 42. 6. 265-308 11. BĂBĂIŢĂ. 79-106. SÎRGHI. Timişoara. JIVAN AL. 130. 176. 35-37. ECONOMIA UNIUNII EUROPENE: O POVESTE DE SUCCES?. O. ECONOMIE POLITICĂ.110.167-174. Editura Mirton. Timişoara. 2004. P.. pag. Venitul marginal şi monopolul. Editura Universităţii de Vest. Editura Sedona. 17. 13-15. Editura Mirton. 2009.. Elemente fundamentale ale cererii şi ofertei (Modelul cererii. 14. 103. 2003. Timişoara. Editura de Vest. 71-102. TRANDAFIR. LOBONŢ.120. 59-63. 115-116.91-106. A. pag. 149-166. 300-318. W.. CISMAS. MICROECONOMICS. 44-46. 247. NORDHAUS. 1. 327. Timişoara..53-54. Bucureşti. următoarele chestiuni: Fundamentele Economiei politice (Raritatea si eficienţa. 169. Editura Universităţii de Vest. Ediţia a II-a . Maximizarea profitului unei firme monopoliste). MACROECONOMICS. pag. curba ofertei). 16-22. 129. 55-87. 147-153. Editura Mirton. 269-270. 272-299.. SÎRGHI. D. Timişoara.. SÎRGHI. Editura Universităţii de Vest.. 101-106. 87. Colectivul de Micro si Macroeconomie - MICROECONOMIE (Note de curs). 2006.. pag. 9-163.. ECONOMIA SECTORULUI TERTIAR. pag. JIVAN AL. 75-84. 278-333. Ediţia a II-a. ROLLET. R. 2007. 7. se vor avea în vedere prioritar chestiunile (problematicile) de mai jos.209-212.181-194 18. I.

Creştere economică şi dezvoltare durabilă (Natura creşterii economice. . se vor avea în vedere prioritar chestiunile (problematicile) de mai jos. Reducerea şomajului). Piaţa muncii şi şomajul. A. 4.conturile naţionale). Cererea (Extinderea şi contracţia cererii – Legea cererii. **** Catedra de Economie. Piaţa financiară. Ocuparea forţei de muncă şi şomajul (Caracteristici ale ocupării forţei de muncă şi caracteristici ale şomajului.formă a acţiunii umane. Bucureşti. Teoria consumatorului (Utilitatea economică delimitări conceptuale. Echilibrul pe termen lung) Monopolul (Un monopol cu preţ unic). următoarele chestiuni: Economia . Teoria consumatorului. CHRYSTAL K. cererea de bani. Creşterea şi dezvoltarea economică. Circuitul şi fluxurile economice. Ciclul afacerilor (Ciclicitatea. Piaţa munci – piaţă specifică. Echilibrul pe termen scurt. Inflaţia (Inflaţia contemporană: geneză şi natură. Teoria producătorului (Combinarea factorilor de producţie. Creşterea şi reducerea cererii – Condiţiile cererii) Pieţe. preţuri (Conţinutul şi funcţiile generale ale pieţei şi concurenţei. Piaţa monetară şi inflaţia. Şomajul de echilibru: NAIRU. Şomajul). Monopolul. a şaptea.. Utilitatea şi teoria cererii. Bucureşti. Consumul şi economiile. Elasticitatea cererii. Fluctuaţiile activităţii economice. Politici anti-ciclice). Cererea agregată. Teoria producătorului. Constrângerea bugetară – Linia bugetului. Timişoara. Surplusul consumatorului. oferta de monedă. Editura Economică. Cererea bunurilor economice. Cauzele evoluţiei ciclice pe termen mediu. Ce este macroeconomia. **** Catedra de Economie. Preferinţele consumatorului. Colectivul de Micro si Macroeconomie - MACROECONOMIE (Note de curs). Ediţia a III-a. Rolul banilor în macroeconomie (Oferta şi cererea de bani). . Fluctuaţiile economice. Multiplicatorul şi acceleratorul). Piaţa monetară (Masa monetară structurile ei – agregatele monetare. următoarele chestiuni: Nevoile şi resursele. G. Oligopolul). Venit. Şomajul ciclic. 5.abordarea statică şi dinamică). 3. Banii – definiţia clasică şi modernă. Elementele teoriei concurenţei perfecte. Eficienţa şi eşecul pieţelor (Bunurile publice. concurenţă. Editura Universităţii de Vest. Echilibrul dinamic al pieţei monetare. Consumul şi investiţiile (Consumul şi economiile. Inflaţia (Inflaţia în modelul macroeconomic). Oferta agregată). Sursele creşterii economice). Evoluţia banilor). De ce este nevoie de macroeconomie. Costurile şi oferta bunurilor economice. Ciclurile de afaceri (Caracteristicile ciclurilor de afaceri). Piaţa bunurilor şi serviciilor (Agregatele macroeconomice. Ciclurile economice şi şomajul (Ciclurile economice. Colectivul de Micro si Macroeconomie - MICROECONOMIE (Note de curs). există limite ale creşterii economice?). Pieţe şi Preţuri. ECONOMIA POZITIVĂ. Cererea. 1999. consum şi investiţii (Formele venitului la nivel macro-economic. Investiţiile). Măsuri de diminuare a şomajului). Ed. Editura Universităţii de Vest. 2. Externalităţile). Creşterea economică şi oferta agregată (Tendinţe în creşterea economică a naţiunilor). Timişoara. Diversitatea ciclurilor economice. Analiza pe termen scurt. Creşterea economică (Natura creşterii economice.ECONOMIE. Teorii privind cantitatea banilor în circulaţie). 2009. Editura Economică. Banii şi activitatea bancară comercială (Banii şi ratele dobânzii. Ediţia a II-a. Concurenţa perfectă (Structura pieţei şi comportamentul firmei. (2) La BIBLIOGRAFIA DE SPECIALITATE. 2005. Tipuri de şomaj. Concurenţa monopolistică. Piaţa muncii (Teorii privind piaţa muncii. Măsurarea şi aprecierea intensităţii inflaţiei.. LIPSEY R. Alegerea consumatorului – echilibrul consumatorului . Piaţa cu concurenţă pură şi perfectă. Analiza pe termen lung – economiile şi dezeconomiile de scară). Teorii despre creşterea economică. Efectele inflaţiei). Oferta şi cererea de muncă). Şomajul (Natura şi formele şomajului. următoarele chestiuni: Agenţii economici.***** . următoarele chestiuni: Abordări (afirmaţii) pozitive şi normative. factorii şi cauzele inflaţiei – spirala inflaţionistă. 2009. Investiţiile în economie.

Teoria consumatorului (Utilitatea economică delimitări conceptuale. a şaptea. CHRYSTAL K. următoarele chestiuni: Fundamentele Economiei politice (Raritatea si eficienţa. Modelul ofertei. Investiţiile). Tipuri de şomaj. ECONOMIE. Maximizarea profitului unei firme monopoliste). SAMUELSON. Ciclurile de afaceri (Caracteristicile ciclurilor de afaceri). Surplusul consumatorului.. Reducerea şomajului). Alegerea consumatorului – echilibrul consumatorului . G. Rolul preţurilor şi Cererea. Producţia monopolului şi profiturile monopolului. Creştere economică şi dezvoltare durabilă (Natura creşterii economice. Venit. Ştiinţa economică. 1.. ECONOMIE POLITICĂ. Utilitatea şi teoria cererii. 3. Rolul banilor în macroeconomie (Oferta şi cererea de bani). Concurenţa imperfectă şi problema monopolului (Formele de manifestare ale concurenţei imperfecte. Posibilităţile tehnologice ale societăţii (Intrări-ieşiri. Multiplicatorul şi acceleratorul). Echilibrul pe termen lung) Monopolul (Un monopol cu preţ unic). 2000. Investiţiile în economie. Editura Economică. există limite ale creşterii economice?). următoarele chestiuni: Abordări (afirmaţii) pozitive şi normative. Fluctuaţiile economice. 1999. De ce este nevoie de macroeconomie. Curba posibilităţilor de producţie). Cele trei ţinte fundamentale ale performanţei macroeconomice.ECONOMIE. Ce este macroeconomia. Consumul şi economiile. Fluctuaţiile economice. Pieţele imperfecte . Inflaţia (Inflaţia în modelul macroeconomic). Venitul marginal şi monopolul. 2005. curba cererii. A. Elasticitatea cererii în funcţie de preţ. Evoluţia banilor). curba ofertei). Se produc ciclurile în mod regulat?. Consumul şi investiţiile (Consumul şi economiile. Cuantificarea producţiei şi a creşterii economice. Realocarea resurselor.. Banii şi activitatea bancară comercială (Banii şi ratele dobânzii. Rolul anticipărilor). Piaţa muncii şi piaţa capitalurilor (principalele idei). Echilibrul pe termen scurt. Bucureşti. Distribuţia. concurenţă. Bucureşti. . Sursele creşterii economice).abordarea statică şi dinamică). Concurenţa perfectă (Structura pieţei şi comportamentul firmei. Creşterea economică şi oferta agregată (Tendinţe în creşterea economică a naţiunilor). STIGLITZ J. Bucureşti. Creşterea şi reducerea cererii – Condiţiile cererii) Pieţe. Banii – definiţia clasică şi modernă. P. Analiza pe termen lung – economiile şi dezeconomiile de scară). Ajustarea inflaţiei pe termen scurt. Elemente fundamentale ale cererii şi ofertei (Modelul cererii. Pieţele şi eficienţa economică (Eficienţa concurenţei perfecte). Economia de piaţă. următoarele chestiuni: Ce este economia?.. Decizia de consum (principalele idei). Costurile firmei (principalele idei). Editura Economică. consum şi investiţii (Formele venitului la nivel macro-economic. Piaţa cu concurenţă pură şi perfectă.introducere (principalele idei). 2005. Elementele teoriei concurenţei perfecte. Eficienţa şi eşecul pieţelor (Bunurile publice. Ed.formă a acţiunii umane. Editura Economică. LIPSEY R. Ciclurile economice şi şomajul (Ciclurile economice. WALSH C. Ciclul afacerilor . modificări tehnologice şi rolul ideilor. Pieţele competitive şi eficienţa economică. Obiectul de studiu al economiei politice. 4. ECONOMIA POZITIVĂ. Elasticitatea cererii. Creşterea calităţii forţei de muncă. următoarele chestiuni: Economia . preţuri (Conţinutul şi funcţiile generale ale pieţei şi concurenţei.. Creşterea economică (Natura creşterii economice. Noţiunea de productivitate. Echilibrul macroeconomic. Şomajul). Teoria producătorului (Combinarea factorilor de producţie. Piaţa forţei de muncă. Constrângerea bugetară – Linia bugetului. 2. Inflaţia şi şomajul (Rigiditatea salariului şi preţului. Externalităţile). Cererea. E. Concurenţa monopolistică.***** . D. Externalităţile negative şi supraoferta. Editura TEORA. E. Monopolul. A. Teorii despre creşterea economică. Şomajul de echilibru: NAIRU. Detalii cu privire la conturile naţionale). Şomajul ciclic. Economia de investiţii... Venitul naţional şi conturile de producţie (Produsul intern brut. Analiza pe termen scurt. Ocuparea forţei de muncă şi şomajul (Caracteristici ale ocupării forţei de muncă şi caracteristici ale şomajului. Oligopolul). NORDHAUS W. Preferinţele consumatorului. de comandă şi mixtă). Cererea monedei în economiile moderne. Cererea (Extinderea şi contracţia cererii – Legea cererii. Bucureşti.

Cererea bunurilor economice. Aggregate Demand. Economic Growth. Politici anti-inflaţioniste. 12. Monopolul. cererea de monedă. Unemployment. MACROECONOMICS.. Colectivul de Micro si Macroeconomie - MICROECONOMIE (Note de curs).. următoarele chestiuni: Gross Domestic Product. MICROECONOMIE APROFUNDATĂ. următoarele chestiuni: Economia – formă principală a acţiunii sociale.. cererea de bani. Teoria opţiunii publice şi preferinţele colective. Piaţa financiară. Economic Growth. Elementele teoriei concurenţei perfecte. Cengage Learning. 2010. 6.. funcţiile şi caracteristicile pieţei muncii. BĂBĂIŢĂ. următoarele chestiuni: Supply and Demand. TEORIE ŞI APLICAŢII Editura Mirton. 11. 2008. Cererea agregată. Piaţa munci – piaţă specifică. G. 19th Edition. 2009. SILAŞI. Teoria consumatorului. MACROECONOMIE. MANKIW. Piaţa muncii şi şomajul. Şomajul (Natura şi formele şomajului. Analysis of Costs. oferta de monedă. A. Echilibrul dinamic al pieţei monetare. Diversitatea ciclurilor economice. Timişoara. MACROECONOMICS. MICROECONOMIE – STRATEGII DE PREŢURI. Teora producătorului. IMBRESCU. Politici anti-ciclice – Acţiunea stabilizatorilor automaţi. Ediţia a II-a . următoarele chestiuni: Agenţii economici. . I. Costurile şi oferta bunurilor economice. Oferta şi cererea de muncă). Cererea bunurilor economice. Aggregate Demand and Aggregate Supply. Imperfect Competition and Monopoly. Consumul şi economisirea. 9th Edition. Optimul de tip Pareto) Externalităţile şi teoria opţiunii publice (Eşecul de piaţă. N. următoarele chestiuni: Preţuri şi structuri de piaţă (Pieţele şi formarea preţurilor. Mecanismul preţului pe o piaţă cu concurenţă imperfectă. Editura Universităţii de Vest. Money and Banking. MICROECONOMICS. Fluctuaţiile activităţii economice. **** Catedra de Economie. Circuitul şi fluxurile economice. Efectele inflaţiei). NORDHAUS. Teorii privind cantitatea banilor în circulaţie). R. Şomajul şi ocuparea forţei de muncă. **** Catedra de Economie. Cauzele evoluţiei ciclice pe termen mediu. Consumer Equilibrium. Tipologia costurilor. I. Demand and Consumer Behavior.. Piaţa muncii (Conceptul. Editura de Vest. Politici anti-ciclice). Bunăstarea socială şi optimul economic (Teoria bunăstării sociale. Oferta de monedă. Editura Mirton. Măsurarea şi aprecierea intensităţii inflaţiei. următoarele chestiuni: Nevoile şi resursele. Externalităţile şi bunurile publice 9. Mecanismul pieţei muncii). Echilibrul conjugat al pieţelor. Piaţa bunurilor şi serviciilor (Agregatele macroeconomice. Ediţia a III-a. 2003. SÎRGHI. Creşterea şi dezvoltarea economică. ARNOLD. 5.. Piaţa muncii (Teorii privind piaţa muncii.. P. 6th Edition. IMBRESCU. DUŢĂ. Structuri de piaţă şi factorii de evoluţie ai pieţelor). Utilitatea totală şi utilitatea marginală. BĂBĂIŢĂ. 2009. Ediţia a II-a.. I. factorii şi cauzele inflaţiei – spirala inflaţionistă. A. McGraw Hill. Colectivul de Micro si Macroeconomie - MACROECONOMIE (Note de curs). 7.. Oferta agregată). SAMUELSON. Analysis of Perfectly Competitive Market. următoarele chestiuni: Supply and Demand. 8. următoarele chestiuni: Circuitul şi fluxurile activităţii economice – agregatele macroeconomice. Mecanismul preţului pe o piaţă cu concurenţă purăşi perfectă. N. I. Inflaţia (Inflaţia contemporană: geneză şi natură. Echilibrul producătorului. DUŢĂ. 2008.G. Editura Universităţii de Vest. 2007. Production and Business Organization. IS-LM Model. Timisoara. Piaţa monetară şi inflaţia. Timişoara. Externalităţile şi bunurile publice). A. Echilibrul consumatorului. W. Timisoara. Timişoara. Inflaţia – Curba Philips (Fenomenul inflaţionist – concept şi posibilităţi de cuantificare). Supply and Demand: Elasticity..(Ciclicitatea. Alegerea socială şi alocarea optimală a resurselor. Măsuri de diminuare a şomajului). Money and Inflation. Creşterea macroeconomică pe termen lung şi productivitatea. 10. Oferta bunurilor economice.. Piaţa monetară (Masa monetară structurile ei – agregatele monetare. Pieţe şi Preţuri.. New York. 2004.