You are on page 1of 3

c 
Son günlerde oldukça popüler olan sosyal iletişim ağları ile internet sosyal hayatımızı
zenginleştirirken birçok kişisel veri kaybı riskini de beraberinde getiriyor. Dünyada
yaklaşık 36 milyon, Türkiye¶de yaklaşık 2.6 milyon kullanıcısı ile en popüler sosyal
iletişim ağlarından olan Facebook ( http://www.facebook.com/) kullanımında da kişisel
bilgilerinizin kaybı ciddi sıkıntılar yaratabilir.

 c 

 

Temel Facebook Güvenliği ayarlarına facebook.com¶un herhangi bir sayfasında iken


sayfanın sol üst kısmında bulunan ³privacy´ ( gizlilik ) bağlantısı ile ulaşırız. Gizlilik
ayarlarında karşımıza çeşitli seçeneklerin bulunduğu bir liste çıkar. Bu listede
sırasıyla :p

‘ º 
 Profilimizin görünürlüğü ve paylaşım ile ilgili ayarların bulunduğu
seçenektir.
‘ 2
  Aramalar sonucunda ulaşılabilirlik ile ilgil i ayarların bulunduğu
seçenektir.
‘ è
 Profilimiz ile ilgili haber ve güncelleme hizmetleri


ile ilgili ayarların bulunduğu seçenektir.
‘ º
 
!
 
 "
#$
 Arkadaş listemizde olmayan kişilerle
iletişim kurduğumuzda profilimizin görünürlüğü ve paylaşım ile ilgili ayarların
bulunduğu seçenektir.
‘ c  Facebook hesabımıza eklediğimizi uygulamalar ile ilgili
ayarların bulunuğu seçenektir.
‘ [ 
 %

 Facebook dışında yaptığımız işlemlerin Facebook ile
iletişimi ile ilgili ayarların bulunduğu seçenektir.
‘ ã º

 Kişi engelleme işlemlerinin gerçekleştirildiği seçenektir.
‘ ã & Engellenmiş olan kişilerin bulunduğu listedir.
‘ &
º 
 Sınırlı profil ile ilgili ayarların bulunduğu seçenektir.
‘ &
 º 
 & Sınırlı profil ile kısıtlanmış kişilerin bulunduğu
seçenektir.

º c 

Öncelikle ³Profile´ bağlantısına tıklayarak profil ayarlarına göz atalım:


Profile sayfasında profilimizdeki farklı kısımların hangi Facebook üyeleri tarafından
gözlemlenebileceğini ve erişilebileceğini belirleriz. Bu sayfadaki ilk kısım olan ³Profile´
kısmında sırasıyla profilinizin, durum güncellemelerinizin, bulunduğunuz videoların,
bulunduğunuz fotoğrafların, çevrim durumunuzun, arkadaşları nızın ve duvarınızın
kimler tarafından görülebileceğini seçersiniz. Bu kısımdaki tüm seçenekleri sadece
arkadaşlarınızla paylaşmak için ³Only my friends´ - ³ Sadece arkadaşlarım´
seçeneğini seçmeniz faydanıza olacaktır.
³Profile´ kısmının hemen altındaki kısımda ³Contact Information´ ± ³İletişim Bilgileri´
kısmı bulunur. Bu kısımda iletişim bilgilerinizi kimlerin gözlemleyebileceğini
belirlersiniz. Bu kısımda sırasıyla anlık ileti ekran ismi, cep telefonu, yerleşik telefon,
güncel adres, web sitesi ve e-posta adresi gibi bilgilerin kimlerle paylaşılacağını
seçersiniz. Yine güvenliğiniz için e -posta hariç tüm bilgilerinizi arkadaşlarınızla
paylaşmanız yerinde olacaktır. Yani e -posta seçeneği hariç tüm seçenekler için ³Only
my friends´ - ³Sadece arkadaşlarım´ seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. E-posta
adreslerinin ele geçirilmeleri halinde ortaya çıkan sıkıntılardan korunmak için e -posta
adresinizin görünürlüğünde çok daha tedbirli davranmanız gerekmektedir. Bu adresi
hiç kimsenin görememesi veya sadece kendinizin görmesi seçeneğini tercih etmeniz
daha iyi olacaktır. Bu sebeple e -posta görünürlüğü seçeneğinde ya ³Only me´ ±
³Sadece ben´ veya ³No one´ ± ³ Hiçkimse´ seçeneklerini seçmenizde fayda var.
³Contact Information´ kısmının hemen altında uygulamalarınız il e ilgili paylaşım
ayarları için seçeneklerin bulunduğu ³Applications in your Profile´ ± ³Profilinizdeki
Uygulamalar´ kısmı bulunmaktadır. Bu kısımda sırasıyla fotoğraflar, notlar,
gönderilen öğeler, gruplar, video seçenekleri bulunur. Bu seçeneklerden foto ğraflar
ve notlarla ilgili ayarlar kendi alt sayfalarında yapılır ve bu ayarlara yazımızın ilerleyen
kısımlarında değineceğiz. Fotoğraflar ve notlar dışındaki seçeneklerin tamamında
arkadaş listenizde olmayan kişilerin onayınız olmadan hakkınızda bilgi top lamalarına
engel olmak adına ³ Only my friends´ ± ³Sadece arkadaşlarım´ olarak seçmeniz iyi
olacaktır.
³Profile´ sayfasındaki tüm gerekli ayarları yaptıktan sonra ³Save´ - ³Kaydet´ butonuna
tıklayarak yaptığımız değişikliklerin kaydedilmesini sağlarız.

 c 

Fotoğraflar ile ilgili ayarları yapmak için Gizlilik sayfasından ³Profile´ bağlantısına
tıklar. ³Profile´ sayfasının ise alt kısmında bulunan ³Applications in your Profile´
kısmındaki ³Photos´ ± ³Fotoğraflar´ bağlantısına tıkl ayarak ³Privacy Settings for
Photos´ - ³Fotoğraf Gizlilik Ayarları´ sayfasına ulaşırız. Bu sayfada Facebook¶a
yüklemiş olduğumuz tüm fotoğraflar albümleri sıralanmıştır. Her albüm için ayrı ayrı
görünürlük ve erişilebilirlik ayarları ile sınırlı profilde g örülüp görülmeyeceğine dair
ayarlar bu sayfadan yapılabilir. Fotoğraflarınızın arkadaş listenizde olmayan kişilerce
ve kısıtladığınız kişilerce görülmesini engellemek için her albümün görünürlük
seçeneğinde ³Only my friends´ - ³Sadece arkadaşlarım´ seçeneğini seçmeniz
faydanıza olacaktır. Tüm albümler için görünürlük ayarlarının yapılması
tamamlandıktan sonra ³Save Settings´ - ³Ayarları Kaydet´ butonuna tıklayarak
yapmış olduğunuz ayarların kaydedilmesini sağlayınız.

è '!c 

Notlar ile ilgili ayarları yapmak için Gizlilik sayfasından ³Profile´ bağlantısına tıklayıp
açılan ³Profile´ sayfasının ise alt kısmında bulunan ³Applications in your Profile´
kısmındaki ³Notes´ ± ³Notlar´ bağlantısına tıklayarak ³Privacy Settings for Notes ´ -
³Notlar Gizlilik Ayarları´ sayfasına ulaşırız. Bu sayfada notlarımızın kimler tarafından
görünebileceğini,notlarımız için kimlerin yorum yapılabileceğini ve notlarımızı
otomatik olarak kimlerin takip edebileceğini belirtmeye yarayan ayarlar vardır.
Notlarımızın gizliliği için notlarımızı sadece arkadaşlarımızın görmesi veya sadece
kendimiz görmemiz gereklidir. Dolayısıyla notlarımızın içeriğine ve paylaşmak isteyip
istemememize göre bu sayfadaki tüm ayarları ³Only my friends´ ± ³Sadece
arkadaşlarım´ veya ³Only me´ ± ³Yalnızca ben´ ile kısıtlamamız iyi olacaktır.
Notlarımızın otomatik olarak takip edilmesine ( ³ Syndication´ ) gelince notlarımızı
gören insanların notlarımızı otomatik olarak takip etmelerinde herhangi bir sorun
olmadığından ³Syndication´ kısmı altındaki seçeneği ³Anyone who can see my notes
can subscribe to my notes ³ ± ³Notlarımı görebilen herhangi biri notlarımı otomatik
olarak takip edebilir´ seçeneğini seçmemiz yerinde olacaktır. Yaptığımız
değişikliklerin kaydedilmesi için sayfanın alt kısmında bulunan mavi ³Save´ ±
³Kaydet´ butonuna basmamız gerekmektedir.

c
'!c 

³Search´ ± ³Arama´ kısmında Facebook üyelerinin yapacakları aramalar sonucunda


bizi bulup bulamayacaklarına ve bulmaları halinde bizi arkadaş l istelerine eklemeden
bilgilerimizin ne kadarına ulaşabileceklerine ilişkin seçenekler bulunur. Gizlilik
sayfasından ³Search´ bağlantısına tıklayarak Arama ayarları sayfasının açılmasını
sağlarız. Öncelikle bu sayfanın ilk kısmındaki ³Who Can Find Me in Sea rch and See
My Public Search Listing´ ± ³ Arama ile Beni Kim Bulabilir ve Genel Arama
Listelememi Kim Görebilir´ ayarına göz atalım. Bu kısımda hangi Facebook
kullanıcılarının arama sonuçlarında bize ulaşabileceğini belirttiğimiz kısımda ilk
bakışta pek güvenli olmasa da ³Everyone´ ± ³Herkes´ seçeneğini işaretlememiz
uygundur. Çünkü ancak bu şekilde arkadaş listemizde olmayan kişilerle iletişime
geçmemiz mümkün olacaktır. Öte yandan alt kısımdaki ³What People Can Do With
My Search Results´ bölümünde yapacağ ımız arama sonuç ayrıntıları ayarları ile
arama sonucunda bulunduğumuzda tanımadığımız kişilerin bilgilerimizi ele
geçirmesini engelleyebiliriz. Bu ayarlarda arkadaş listemizde olmayan kişilerin
sadece resmimizi görmesine ve bize mesaj göndermesine izin ve rmemiz, diğer
işlemlere izin vermememiz yerinde olacaktır. Bu sayede tanımadığımız kişilerin bizim
ve arkadaşlarımızın çeşitli bilgilerine erişmesini engellemiş oluruz. Bu önlemi almak
için sadece ³See your picture´ ± ³Resminizi görme´ ve ³Send you a message´ ± ³Size
mesaj gönderme´ seçeneklerini seçili olarak bırakacak şekilde diğer seçeneklerin
üzerindeki onay kutucuklarını boş bırakmalıyız. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra mavi
³Save´ ± ³Kaydet´ butonuna basarak yeni ayarlarımızın kaydedilmesini sağlama mız
gereklidir.

(
()

c 

Haber ve Güncelleme Hizmetleri ile ilgili ayarları yapmak için Gizlilik sayfasından
³News Feed and Mini-Feed´ bağlantısına tıklayıp açılan ³News Feed and Mini -Feed
Privacy´ sayfasındaki seçenekleri kullanırız. Bu seçeneklerde dikkat edilmesi gereken
yaptığınız çeşitli yorumlar ve duvar gönderileri haricindeki bilgilerin arkadaşlarınızla
da olsa paylaşılmasının uygun olmayabileceğidir. Bu sebeple ³Write a Wall Post´ ±
³Bir Duvar Yazısı Yazılması´ , ³Comment on a Note´ - ³Bir Notla İlgili Yorum
Yapılması´ , ³Comment on a Photo´ ± ³Bir Fotoğraf ile ilgili Yorum Yapılması´ ve
³Comment on a Video´ ± ³Bir Video ile ilgili Yorum Yapılması´ haricindeki
seçeneklerin seçim kutucuğunun boş olduğundan emin olduktan sonra ³Save
Changes´ ± ³Değişiklikleri Kaydet´ butonuna basarak yaptığınız değişiklikleri
kaydetmeniz uygun olacaktır.