Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda koje mora da sadrži tehnička dokumentacija za izgradnju investicionih objekata

PRAVILNIK O MERAMA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH NEPOGODA KOJE MORA DA SADRŽI TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA ("Sl. glasnik SRS", br. 34/78)

Član 1 Ovim pravilnikom određuje se koje mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda treba da sadrži tehnička dokumentacija za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju investicionih objekata i način njihovog utvrđivanja. Član 2 Mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda koje mora da sadrži tehnička dokumentacija za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju investicionog objekta su, u smislu ovog pravilnika, one mere zaštite koje obezbeđuju investicioni objekat i okolinu u slučaju zemljotresa, poplava, bujica, snežnih nanosa, lavina, suša i drugih atmosferskih nepogoda, odronjavanja i klizanja zemljišta, rušenja brana na vodotoku i drugih većih elementarnih nepogoda. Kao mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda podrazumevaju se, u smislu ovog pravilnika i one mere zaštite koje obezbeđuju objekat i okolinu u slučaju eksplozija i požara. Član 3 Tehnička dokumentacija za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju investicionog objekta zavisno od vrste, namene i lokacije objekta, treba da sadrži: - opis i vrstu moguće elementarne nepogode; - analizu mogućih intenziteta i učestalosti pojava elementarnih i drugih nepogoda i mogućih posledica na objekat i okolinu; - analizu mera za zaštitu objekta i okoline od elementarnih nepogoda i potrebnog stepena zaštite; - usvojene mere zaštite. Član 4 Mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda, kao deo tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju investicionog objekta u smislu člana 3 ovog pravilnika prikazuju se kroz tehničke izveštaje, opise, proračune i grafičke priloge.

Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival.com tel/fax 011/3477-221; 011/3478-800; 011/3478-901

rekonstrukciju i adaptaciju svih objekata koji mogu ugroziti stanovništvo i naselja a naročito objekata iz člana 31 Zakona o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda.o.o. 15. Beograd. Član 6 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku SR Srbije".com tel/fax 011/3477-221. ul. saglasno odredbama ovog pravilnika..vatroival.Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda koje mora da sadrži tehnička dokumentacija za izgradnju investicionih objekata Član 5 Mere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. Gostivarska br. 011/3478-901 .com www. mora da sadrži tehnička dokumentacija za izgradnju. office@vatroival. 011/3478-800. Vatroival d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful