P. 1
Samenvatting psychologie

Samenvatting psychologie

|Views: 6,739|Likes:
Published by kelo86

More info:

Published by: kelo86 on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • Neurotransmitters
 • Hoe belangrijk zijn gliacellen
 • Centrale zenuwstelsel
 • Perfifere zenuwstelsel
 • De hersenstam
 • De kleine hersenen
 • De thalamus en de hypothalamus
 • Het limbische systeem
 • De grote hersenen
 • Technieken om werking van hersenen te bestuderen
 • Hersenlateralisatie
 • Hypofyse
 • Bijnieren
 • Geslachtsklieren
 • Pijnappelklier
 • Erfelijkheidsleer van erwten tot genoom
 • Gedragsgenetica
 • De fysica van het licht
 • Het oog en de gezichtsbanen
 • Helderheid en lichtperceptie
 • Kleurperceptie
 • Complementaire kleuren en opponente processen
 • Kleurconstantie en- contrast
 • Additieve en subtractieve kleurenmenging
 • Verzadiging
 • Kleurendeficiëntie
 • De fysica van het geluid
 • Het oor
 • Toonsterkte, toonhoogte en klankkleur gewaarworden
 • Auditieve lokatie
 • Gehoorverlies en de behandeling ervan
 • Geuren detecteren en identificeren
 • Fermonen
 • Smaakvoorkeuren
 • Druk en temperatuur
 • Pijn
 • De absolute drempel
 • De differentiële drempel en de wet van Weber
 • Waarneming is een actief proces
 • Illusies als venster op de onderliggende mechanismen
 • Primaire schets
 • Perceptuele organisatie
 • Patroon- en objectherkenning
 • Evidentie voor top-down processen
 • De waarneming van diepte
 • De waarneming van beweging
 • Spiegelneuronen
 • Impliciete activering van responsen
 • De grijpbeweging
 • Als een blinde voor het eerst kan zien
 • De gevolgen van visuele vervorming
 • Perceptuele capaciteiten bij pasgeborenen
 • Perceptueel leren bij volwassenen
 • Modellen voor selectieve aandacht
 • Wat doet selectieve aandacht?
 • Discussiepunten
 • Aandacht en inhibitie
 • Beperkingen ten gevolge van selectieve aandacht
 • Hoeveel aandacht heeft een taak nodig?
 • Aandachtsdefinciëntie bij kinderen (ADHD)
 • Aandachtsproblemen na een hersenaandoening
 • Wat is het bewustzijn?
 • Wat is het onbewuste?
 • Evidentie voor onbewuste processen
 • De huidige kijk op bewuste en onbewuste processen
 • Lichaamsritmen
 • Kenmerken van de slaap
 • Functies van de slaap
 • Dromen
 • Hypnose definiëren
 • Kan iedereen gehypnotiseerd worden?
 • Kan hypnose pijn verminderen?
 • Kan hypnose het geheugen verbeteren?
 • Kalmerende middelen, opwekkende middelen en hallucinogenen
 • Kenmerken van klassieke conditionering
 • Problemen met behavioristische interpretatie
 • Het cognitieve alternatief
 • Klassieke conditionering bij mensen
 • Thorndike en Skinner
 • Bekrachtiging
 • Straf
 • Waarom is straf dikwijls niet effectief?
 • Verwerving en extinctie
 • Het belang van de context
 • Wat wordt geleerd bij operante conditionering?
 • Angst en Agressie
 • Culturele verschillen
 • Het geheugen bestaat uit verschillende geheugentypes
 • De drie stappen in het herinneringensproces
 • De sensorische geheugens
 • Het kortetermijngeheugen (KTG)
 • Het langetermijngeheugen (LTG)
 • Van KTG naar werkgeheugen
 • Het werkgeheugen als een onderdeel van het LTG?
 • Een realistischer kijk op de informatieoverdracht van KTG naar LTG
 • Het belang van hercodering en organisatie
 • Verwerkingsniveaus
 • Gedistribueerde representaties
 • Inhoudgebaseerde in plaats van adresgebaseerde organisatie
 • Oproepaanwijzingen
 • Interferentie bij het oproepen
 • Hypothese van codeerspecificiteit
 • Distinctie als hulp bij het herinneren
 • Organisatieschema’s
 • Ooggetuigenverklaringen
 • Reconstructie en verdrongen herinneringen
 • Types van amnesie
 • De ontdekking van het impliciete geheugen
 • Algoritmen
 • Heuristieken
 • Zoeken naar een analogie
 • Instelling en functionele gefixeerdheid
 • Inzicht
 • Mentale modellen
 • Deductief redeneren
 • Verklaringen voor deductief redeneren
 • Inductief redeneren
 • De confirmatieneiging
 • 9.3 Beslissingen nemen
 • Het signaaldetectiemodel
 • Factoren die de perceptie van het signaal beïnvloeden
 • Factoren die een rol spelen bij het antwoordcriterium
 • Emotionele vertekening
 • Beslissingen evalueren; “Ik heb het altijd geweten”
 • Taal en kleurperceptie
 • Taal, tijd en ruimte
 • Taal en sociale cognitie
 • Motivatie en behoeften
 • Motivatie en doelen
 • Biologische signalen voor honger en verzadiging
 • Cognitieve en sociaal-culturele invloeden
 • Hormonen en seksueel gedrag
 • Sociaal-culturele factoren
 • Homoseksualiteit en biseksualiteit
 • De verschillende componenten van prestatiemotivatie
 • De gezichtsuitdrukking van emoties
 • De rol van het sympathische zenuwstelsel
 • Drie verschillende theorieën
 • Onbewuste processen bij de stimulusbeoordeling
 • Cognities beïnvloeden de subjectieve ervaring
 • Invloed van emoties op cognities
 • Gebieden in de cortex
 • De theorie van Piaget
 • Continue veranderingen
 • Naar school gaan
 • Cognitieve ontwikkeling na de pubertijd
 • Ontwikkeling van het zelfconcept
 • De theorie van Erikson (1950)
 • Gehechtheidsontwikkeling bij kinderen
 • Geslachtstypering
 • Het zoeken naar autonomie bij adolescenten
 • Opkomende volwassenheid
 • Het vinden van een juiste balans tussen gezin en werk
 • Tevreden oud worden
 • De ontwikkeling van intelligentietests
 • Kenmerken van intelligentietests
 • De structuur van analytische intelligentie
 • Hoe stabiel zijn IQ-scores?
 • Evidentie voor een erfelijke component in IQ-scores
 • Evidentie voor een milieucomponent in IQ-scores
 • Schattingen van de nature-nurture bijdragen in de huidige maatschappij
 • Zijn vrouwen intelligenter dan mannen?
 • Waarom is iemand intelligent?
 • De theorieën van Gardner en Sternberg
 • Evidentie voor het belang van praktische intelligentie
 • Tests voor praktische intelligentie
 • Componenten van de sociaal-emotionele intelligentie
 • Tests voor sociaal-emotionele intelligentie
 • Het leren van sociale vaardigheden
 • Zwakkzinnigheid
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Psychoanalyse
 • Humanistische psychologie
 • Behaviorisme en cognitieve psychologie
 • Een voorloper: theorieën over persoonlijkheidstypes
 • De Grote Vijf (Big Five)
 • Hoe kunnen we persoonlijkheidstrekken het best meten?
 • Welke rol speelt de biologie bij persoonlijkheidstrekken?
 • Hoe stabiel zijn persoonlijkheidstrekken?
 • Wat is het relatieve belang van trekken en als-dan-relaties?
 • Persoonlijkheidsstoornissen diagnosticeren
 • De antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • De borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Drie criteria om mentale stoornissen te definiëren
 • Factoren die een rol spelen bij mentale stoornissen
 • Mentale stoornissen classficeren; De DSM
 • Autisme
 • Het syndroom van Asperger
 • Alcoholmisbruik en –afhankelijkheid
 • Schizofrenie
 • Types van schizofrenie
 • Oorzaken van schizofrenie
 • Bipolaire stoornis
 • Depressieve stoornis
 • Oorzaken depressie
 • 14.6 Angststoornissen
 • Fobieën
 • Veralgemeende angststoornis
 • Paniekstoornis
 • Obsessieve-compulsieve stoornis
 • Conversiestoornis
 • Hypochondrie en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis
 • Dissociatieve amnesie, fugue en identiteitsstoornis
 • Wat betekenen de cijfers?
 • Prevalentie en comorbiditeit
 • De aanvangsleeftijd
 • Het ontstaan van gespecialiseerde diensten
 • Therapeutische benaderingen
 • Types van therapeuten
 • Geneesmiddelentherapie
 • Elektroconvulsieve therapie
 • Psychochirurgie
 • Lichttherapie en psychomotorische therapie
 • De doeltreffendheid van de biologische therapieën
 • Gemeenschappelijke kenmerken van psychotherapieën
 • Ethische kwesties bij psychotherapie
 • Vrije associatie, droomanalyse en interpretatie van afweermechanismen
 • Weerstand, overdracht en catharsis
 • Psychoanalyse sinds Freud
 • Cliëntgerichte therapie
 • Focussen
 • Technieken op basis van klassieke conditionering
 • Technieken op basis van operante conditionering
 • Technieken op basis van observerend leren
 • De rationeel-emotieve therapie
 • Cognitieve therapieën van Beck
 • Andere cognitieve therapieën
 • Huwelijks-en gezinstherapie
 • Groepstherapie
 • Gemeenschapsvoorzieningen
 • Werkt psychotherapie?
 • Welke factoren bepalen het succes?
 • Bronnen van stress
 • Gevolgen van stress
 • Omgaan met stress
 • Zwaarlijvigheid
 • Eetstoornissen
 • Roken
 • Hart- en vaatziekten
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen
 • Het ontstaan van de gezondheidspsychologie
 • Optimaliseren van de behandeling
 • Preventie
 • De psychologie van arbeid en gezondheid
 • Het subjectieve welzijn
 • Welke factoren bepalen het subjectieve welzijn?
 • Kan men het subjectieve welzijn verhogen?
 • Conformisme
 • Gehoorzaamheid
 • Deïndividuatie
 • Helpen
 • Inschikkelijkheid
 • Sociale facilitatie en sociaal lijntrekken
 • Vriendschap
 • Liefde
 • Wanneer overtuigt een boodschap?
 • Wanneer komen attituden tot uiting in het gedrag?
 • De kracht van cognitieve dissonantie
 • De eerste indruk
 • Gedrag verklaren: attributies
 • Vertekeningen bij attributies
 • Stereotypering
 • Stereotypen en vooroordelen ontkrachten
 • Wat weten we over onszelf?
 • Onze zelfwaardering hoog houden te midden van anderen

Hoofdstuk 2 – De biologie van het gedrag

2.1 De bouwstenen van het zenuwstelsel
Neuronen
= zenuwstelsel functie = communiceren met andere neuronen zodat wij allerlei handelingen kunnen uitvoeren. Types; 1. Sensorische neuronen: Informatie over de buitenwereld naar hersenen of ruggenmerg 2. Motorneuronen: Uitvoering bevelen van hersenen naar spieren, organen en klieren. 3. Interneuronen: Informatie tussen neuronen Neuron Dendrieten; ontvangst informatie Cellichaam Axon; geven informatie door Indien myelineschede dan springt signaal van knoop tot koop van Ranvier. Myelinisatie pas voltooid op volwassen leeftijd en brokkelt later weer af. Ook diameter axon bepaalt informatiesnelheid. Rustpotentiaal: -70 V, door Na+ -ionen buiten cel en negatieve eiwitmoleculen en Cl- in cel. Actiepotentiaal: Er zit zoveel Na in de de cel dat de polariteit positief is. Dit komt door dat drempelwaarde = -55 V door excitatorische signalen. Natriumpoorten in de membraan gaan open en een massale toevloed van Na+ in axonheuvel. Na het doorlopen van het neuron (als dominostenen), open de K+-poorten en wordt rustpotentiaal hersteld. Nu worden Na uit de cel en K weer in de cel gepompt, door na-K pompen in membraan. Gedurende korte tijd kan geen actiepotentiaal worden uitgelokt, dit heet refractaire periode. Verdovingsmiddelen blokkeren instroom Na in axon en vermijden zo dat pijnsignaal doorgestuurd kan worden naar hersenen. Inhibrirende signalen Neuronen vuren volgens alles-niets wet. Stimulus-intensiteit wordt bepaald door aantal neuronen dat vuurt en snelheid van opeenvolging actiepotentialen. Of een neuron vuurt hangt af van een optelsom van inhibitorische en exitatorische signalen.

Communicatie tussen neuronen
= info-overdracht is chemisch. Stof is neurotransmitter wordt vrijgegeven in synaps = opening tussen twee neuronen. Deactivatie neurotransmitter op drie manieren; 1. ontvangende neuron neemt ‘m weer op 2. verzende neuron absorbeert ‘m 3. afgebroken in de synaptische spleet door enzym.

1

Neurotransmitters
Effect afhankelijk van soort neurotransmitter en plaats in de hersenen. Belangrijkste soorten 1. Dopamine; a. Route van mesencefalon. betrokken bij beweging. Tekort veroorzaakt bevingen, spierstijfheid, traagheid, Parkinson. b. Route van mesencefalon naar frontale lob, betrokken bij denken. Overgevoeligheid = schizofrenie. c. Ook samen met noradrenaline en serotonine betrokken bij regelen van emoties en motivaties. Teveel dopamine = agressie, kalmeringsmiddelen onderukken activiteit. 2. Noradrenaline en serotonine; gemoedsgesteldheid. Veel = positief, laag = depressief. Antidepressiva onderdrukken de heropname van serotonine in synaps. 3. Acetylcholine; a. Beweging; samentrekking spieren. Vergiftiging door botulisme (bedorven voedsel) verhindert vrijlating acetylcholine = verlamming en zwarte weduwe = spierspasmen door massale afzetting acetylcholine 4. Gaba; inhibitorische neurotransmitter. Betrokken bij slaap. Kalmerings- en slaapmiddelen verhogen effect van GABA = benzodiapines. Ook tegen epilepsie (neuronen vuren ongecontroleerd). 5. Endorfines; pijnreducerend effect; vechten of vluchten. Morfine werkt hetzelfde. Ook bij voelen van verzadiging en versterken van de smaak van voedsel.

Hoe belangrijk zijn gliacellen
10x zoveel als neuronen, 10x zo klein, dus gelijk volume. Lijm tussen neuronen. Waarschijnlijk ook beïnvloeding werking neurotransmitters, betrokken bij vormen nieuwe synaptische connecties en myelinisatie van neuronen. Neurovasculaire-eenheid = neuronen, gliacellen en belendende bloedvaten.

2.2 Overzicht van zenuwstelsel
Centrale zenuwstelsel
Hersenen (gecompliceerde functies) en ruggenmerg (eenvoudige reflexen)

Perfifere zenuwstelsel
Sensorische neuronen en motorneuronen. Twee delen 1. Somatische zenuwstelsel = activatie skeletspieren 2. autonome zenuwstelsel = controle inwendige organen; a. sympatisch zenuwstelsel = actie = energieverbruik b. parasympatisch zenuwstelsel = energieherstel

2.3 De hersenen
De hersenstam
Medulla oblongata; verlengde ruggenmerg. Controle harslag en ademhaling Pons; verbinding hersens met lichaam. Linkerdeel met rechts en vise versa.

2

Mesencefalon = middenhersenen. Coördinatie bewegingen. Degeneratie neuronen = Parkinson.

De kleine hersenen
Cerebellum; a. coördinatie van bewegingen (snelheid en nauwkeurigheid). Schade leidt tot schokkerige bewegingen en evenwichtsproblemen. Ook beïnvloed door alcohol (bewegingsproblemen dronkenschap). b. Hulp bij regelen van denk, taal en geheugentaken.

De thalamus en de hypothalamus
Thalamus; twee uitstulpingen aan de bovenkant van de hersenstam. Verbindingsstation tussen perifere zenuwstelsel en hogere lagen van hersenen. Bijv. overbrengen info van ogen naar hersenen. Tevens rol bij informatie-integratie verschillende delen van hersenen (bijv. cerebellum en motorische cortex). Hypothalamus; onder (hypo) thalamus. Controle autonome zenuwstelsel (overleving als eten, vluchten, paren) en endocriene systeem (via hypofyse). Ook temperatuurregeling. Tevens een gebied als genotscentrum.

Het limbische systeem
Regelen van emoties en opslaan van geheugensporen. Amygdala; rol bij schrikreacties. Bijv. activatie bij zien van bange gezichten. Leren vrezen van stimuli en gewaarworden van gevaar in omgeving. Septum; Verbindingsstation tussen cognitieve en emotionele processen. Ook deel van genotcentrum. Betrokken bij drugsverslaving. Hippocampus; Geheugen. Lobtomie hippocampus; geen info meer op kunnen slaan.

De grote hersenen
Cerebrum = grote hersenen liggen aan de bovenkant van hersenen, bestaan uit twee helften = hemisferen. Oppervlak elke hemisfeer wordt onderverdeelt in 4 lobben = kwabben. Frontale lob; plannen en controleren van gedrag en spraak Pariëtale lob; integreren en lokaliseren van informatie Occipitale lob; zicht Temporale lob; herkennen van voorwerpen, geluiden, geheugen, taal Sensorische gebieden in de cortex Somatosensorische cortex; in Pariëtale lob. ontvangt gewaarwordingen van aanraking, pijn, druk en temperatuur. Somatopisch georganiseerd = elk specifieke regio in cortex is verantwoordelijk voor specifieke plaats in lichaam. Primair visuele cortex; in Occipitale lob. Ontvangst signalen van receptoren ogen. Worden verder doorgestuurd voor verwerking tot betekenisvolle waarnemingen. Primair auditieve cortex; in Temporale lob. Hier komen gehoorsignalen aan.

3

Alexie = bijna niet meer kunnen lezen. Transcraniale magnetische stimulatie (TMS). Schade kan leiden tot apperceptieve agnosie = wel lijnen en kleuren kunnen zien. 4 . waardoor zuurstofafzet in hersenen bepaald kan worden. Associatiezones. nabijheid amygdala en septum. Via magnetisch veld heet MEG = Magnetische encefalograaf. maar niet meer samenvoegen tot een waarneming. Meten via licht radioactieve stof in bloed. Rol bij regelen van emoties. Ook figuren niet meer kopiëren. aculculie = rekenproblemen. Hemiglect = links en rechts niet meer kunnen onderscheiden of linkerkant van lichaam en wereld geen aandacht meer besteden (beschadiging rechtse pariëtale cortex. Technieken om werking van hersenen te bestuderen.Motorische cortex. c. verwerking van auditieve informatie (gebied rondom primaire auditieve cortex). dit meet kernspinresonantie van rode bloedcellen. maar niet meer herkennen. Beschadigingen leidt tot afname coördinatie en doelgerichtheid activiteiten. Hersenscans via hoeveelheid bloed in de hersenen. organiseren en evalueren van gedrag. d. Controle bewegingen. verwerken en herkennen van stimuli. maar niet meer kunnen benoemen. in Frontale lob. Associatiezone in frontale lob zorgt voor plannen. Elektrische stimulatie bij open liggen hersenen. rol bij geheugen en integreren geheugensporen (herinneringen liggen op diverse plaatsen in cortex opgeslagen). Tegenwoordig meer fMRI = functional magnetic resonance imaging. rondom hippocampus. Vernietiging = hemiplegie (verlamming tegenovergestelde deel lichaam). Elektrische activiteit registreren van elektrische activiteit dmv elektroden die op de schedel worden geplaatst. Associatiezone in pariëtele lob integratie van verschillende soorten informatie. Grootste gedeelte van cortex. Schade kan leiden tot amnesie = geheugenproblemen. De elektrische activiteit van de hersenen als reactie op specifieke prikkel heet ERP = event-related potential. Schade kan leiden tot associatieve agnosie = wel waarnemen. EEG = Elektro-encefalogram geeft activiteit weer. Somatosensorisch georganiseerd. Associatiezone in occipitale lob verwerking stimuli die binnen komen via primaire visuele cortex. linkerkant hersenen resulteren vaker in taalproblemen dan rechterkant. b. Associatiezone in temportale lob a. Hersenlateralisatie Diverse functies zijn duidelijker in ene kant dan in andere kant aanwezig. Schade kan leiden tot auditieve agnosie = wel geluiden horen. Beschadigingen kunnen leiden tot vingeragnosie = niet meer herkennen vingers. Letselstudies bijv. komt na verloop van tijd in hersenen terecht = PET = Positron emissie tomografie. Linker hemisfeer rechterkant lichaam en vice versa.

Hersenplasticiteit Herschikken organisatie en functies afhankelijk van veranderende omstandigheden. Letsel levert spraak op met zinloze inhoud = Afasie van Wernicke. Geboorte blind zijn. Bijv. 5 . Bijnieren Liggen boven de nieren.en taalcentra in de hersenen Gebied in frontale lob van linkerhemisfeer is cruciaal voor spreken = Gebied van Broca. omdat meer glucose in het bloed terechtkomt en het hart sneller gaat kloppen. Split-brain experimenten Corpus Callosum = grootste verbinding tussen twee hemisferen bestaande uit een massieve bundel van zenuwwevels aan onderkant van grote hersenen. Hypothalamus scheidt stoffen af die hypofyse bereiken.4 Endocriene systeem bestaat uit een aantal klieren die hormonen afscheiden = chemische boodschappers die door het bloed naar andere lichaamsorganen gebracht worden. Uitbreiding gebied dat aan een functie gewijd is bij veelvuldig gebruik bijv. bij letsel wanner arm niet meer wordt gebruikt kan dit voor aanrakingen gezicht worden ingezet. activiteit in visuele cortex bij uitvoeren van klankdiscriminatietaken 3. 1. Hypofyse Structuur vlak onder hypothalamus.Spraak. linker-hemineglect (verwaarlozen linkerkant. vioolspelers groter deel van rechtse somatosensorische cortex 2. rechterhemisfeer actiever. Doorsnijden corpus callosum (epilepsie-patiënten omdat aanval naar andere hersenhelft overging) levert dat voorwerpen niet benoemt kunnen worden als ze in de linkerhand gegeven worden. Letsel levert spraakstoornis = Afasie van Broca Grensgebied tussen pariëtale. Hormonen werken soms direct maar vaak indirect doordat ze aanmaak en secretie van hormonen in andere klieren stimuleren of onderdrukken. temporale en occipitale lob van linkerhersenhelft is cruciaal voor samenhang spraak = Gebied van Wernicke. Wel na blinddoeken weer kunnen aanwijzen of bij het horen van bijv. Spontaan herstel door afsterven en opruimen gewonde heuronen en overname functies door overblijvend weefsel 2. Rechterhemisfeer is dominant voor het richten van aandacht en voor gezichtswaarneming. zodat deze op haar beurt hormonen afscheidt in de bloedbaan. Overname van ongebruikt hersenweefsel door andere functies bijv. Bijv. vork het juiste voorwerp aanwijzen. Hierdoor meer energietoename. Bij stress scheidt zij hormonen adrenaline en noradrenaline af in bloedbaan. gezichtsherkenning. rechterkant verwaarlozen wordt zelden waargenomen).

Bij de vrouw twee grote X. mits de omgeving verijkt is. Genen uitschakelen en effecten hiervan bestuderen = knock-out experimenten Mensenonderzoek eeneiige en twee-eiige tweelingen. Biotechnologie genen veranderen in het DNA van een dier. A-T. Laatste paar geslachtschromosomen. Toediening melatonine vlak voor bedtijd kan slapeloosheid behandelen. Bestaat uit iets meer dan 3 miljard basenparen dat samen het menselijk genoom vormt. Genotype genetische samenstelling van een individu Fenotype zichtbare. Thymine). Kleurenblindheid komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen omdat dit maar één keer voor hoeft te komen op X. Dit bestaat uit een dubbele helix met lange sequentie van 4 basenparen. Tweeëntwintig paren zijn autosomen (geordend naar grootte). Overeenkomst wordt uitgedrukt in concordantiegraad. borstontwikkeling bij mannen. T-A. trainen ontwikkeld spieren). C-G. erfelijkheid en gedrag Erfelijkheidsleer van erwten tot genoom Dominant gen gen dat tot uitdrukking komt zodra het aanwezig is Recessief gen gen dat alleen tot uitdrukking zal komen als het aanwezig is in erfelijk materiaal van zowel vader als moeder Chromosomen erfelijke informatie die voorkomen in nagenoeg alle cellen van ons lichaam (behalve rode bloedlichaampjes). bijv. Pijnappelklier Teveel aan melatonine kan seizoensgebonden stoornis veroorzaken.5 Evolutie. Onderzoeksgebied dat onderzoekt hoe het genoom en het milieu interageren heet gedragsgenetica Gedragsgenetica Selectieve teelt op eigenschap laten voortplanten. Onevenwichtigheden kunnen door tumoren veroorzaakt worden.Buitenste deel heet bijnierschors produceert mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen. linkerbijnierschors of haargroei vrouwen bij rechterbijnierschors. Chromosomen bestaan uit DNA = desoxyribonucleïnezuur. Adoptiestudies maken mogelijk om genetische invloed te bestuderen los van de omgevingsinvloed 6 . Kan met licht worden behandelt omdat licht aanmaak melatonine onderdrukt. bij de man één groot X en klein Y. verdeeld over 23 paren (één van de vader en één van de moeder). bij verarmde omgeving nagenoeg geen effect. Cytosine Guanine. 2. Bij mannen teelballen testosteron. Ieder mens heeft 46 chromosomen. Geslachtsklieren Eierstokken scheiden progestron en oestrogeen die vrouwelijke cyclus regelen. meetbare kenmerken en trekken van een individu (kan dus veranderen door invloeden uit omgeving. G-C (Adenine. bijv. Prestaties worden beter.

Hoofdstuk 3 – Gewaarwording 3. 2. Deze varieert van een duizendste nanometer (gammastralen) tot meer dan duizend kilometer (radiogolven). geuren. Waarneming is het organiseren. 3. Zon is belangrijkste bron van elektromagnetische straling. lichtgolf gaat door de cornea = hoornvlies. Lichtintensiteit aantal fotonen die per tijdseenheid een oppervlak bereiken. 1. door heen gaan (transparant. Route stimulus naar de retina. Meeste licht komt binnen via reflectie.1 Gewaarwording en waarneming Gewaarwording of sensatie is de opname van stimulatie uit de omgeving en het vertalen van deze stimulatie in elktrochemische neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd kunnen worden en daar omgezet in beelden.2 Het gezichtsvermogen De fysica van het licht Licht bestaat uit elektromagnetische stralingen. Lens is elastisch en kan boller of platter worden = accommodatie Kegeltjes en staafjes activeren in de retina Transductie = proces waarbij een receptorcel fysische energie omzet in elektrische signalen. veranderen dikwijls van richting = refractie) of geabsorbeerd. interpreteren en begrijpen van de gewaarwordingen (bijv. televisie). Op het oppervlak kunnen de fotonen worden gereflecteerd. Lens hier buigt het verder af en wordt via glasachtig lichaam (vloeistof in oog) op retina gefocust. Afstand tussen twee pieken is golflengte. uitgedrukt in nanometer (miljardste van een meter). Komt voort uit snelle trillingen (oscillaties) van elektrisch geladen materiaal en beweegt zich voort in golven. gezicht herkennen) 3. Daarna door kamervocht en pupil = opening in iris die door spieren in iris groter (in donker zodat er meer licht doorheen kan) en kleiner (licht) kan worden. smaken. Gevoeligheid voor deze golven is van belang voor overleven. Hier vindt de grootste breking van de golf plaats door sterk verschil in dichtheid tussen lucht buiten ogen en vocht binnenin ogen. klanken. Het oog en de gezichtsbanen Lichtstralen focussen op de retina = lichtgevoelige structuur aan de achterkant van het oog. Andere bronnen zijn sterren en lampen. receptoren in retina bevatten fotopigmenten die chemisch reageren wanneer er fotonen op 7 . Zichtbaar spectrum tussen 400 – 700 nm.

Concentratie grootst rond de fovea. info van twee ogen komt bijeen in chiasma opticum.vallen. 1. lichtgrijs lijkt lichter achter zwart dan achter wit achtergrond). Op deze plaats bevinden zich geen receptorcellen = blinde vlek 4. lage lichtintensiteiten (nachtzicht) en bewegingen. Onderaan kegeltjes en staafjes 2. 120 miljoen receptoren zijn staafjes. Kan lens niet bol genoeg maken. blauw. Wij hebben ook drie soorten kegeltjes die voor verschillende golflengten (korte. 1802). problemen om voorwerp van veraf te zien. 8 . bipolaire en amacriene cellen 3. Lichtheid van een voorwerp blijft gelijk bij verschillende belichtingen (bijv. Helderheid en lichtperceptie Helderheid = intensiteit van het licht Licht. Sommige oriëntaties in retina zijn dan onscherp. gaat verder naar corpus geniculatum laterale en vervolgens naar primaire visuele cortex Problemen om scherp te zien Myopie of bijziendheid. zodat brandpunt achter het oog lig. Trichromatische theorie elke kleurtint kan verkregen worden door rood. Van de ogen naar de hersenen De retina bestaat uit drie lagen. Omringende voorwerpen bepaalt lichtheid van het voorwerp = gelijktijdig contrast (bijv. info wordt doorgestuurd naar horizontale. Vereisen sterk licht om geactiveerd te worden. overdag en ’s avonds) = lichtheidsconstantie Kleurperceptie Tint wordt door golflengte bepaalt. Hierdoor duurt het even voordat we weer iets kunnen zien als we bijv. Astigmatisme cornea is niet perfect bolvormig. vooral verantwoordelijk voor kleur. De reacties in de receptoren leiden tot neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd worden. Staafjes worden actief bij zwak licht en kegeltjes bij sterk licht. Concentratie kegeltjes is grootst in fovea = centrale gedeelte van de retina. Daarna naar ganglioncellen. door ouderdom (verharding binnenste lens) voorwerpen van dichtbij niet meer goed kunnen zien. Presbyopie. Relatieve helderheid = helderheid voorwerp tov een ander voorwerp. uit een tunnel komen. Axonen van de ganglioncellen vormen de oogzenuw. die de oogbol verlaten door één enkel gat zo dik als een potlood. Dan naar hersenen. zodat brandpunt in het oog ligt Hypermetropie of verziendheid. problemen om voorwerp van dichtbij te zien. midden en lange) gevoelig zijn. Kan lens niet plat genoeg maken. 7 miljoen receptoren hebben de vorm van een kegeltje. groen met verschillende intensiteit op elkaar te schijnen (Young.en duisternisadaptie = aanpassingen van de ogen aan het licht en duisternis.

Blauw – groen – rood 33 . Nu worden alleen nog golflengen onder 560 nm gereflecteerd. blauwe verf aanbrengen. Dit komt doordat signalen van drie type kegeltjes gehercodeerd worden in drie kanalen met opponente processen. verzadiging of puurheid (levendig versus vaal). opponente kleur verschijnt. wit blad. Dus blauw en groen reflecteert alleen nog 490 – 560 nm = donkergroen. Kleurconstantie en. vandaar dat je een rood nabeeld krijgt.3 Het gehoor 9 . Additieve en subtractieve kleurenmenging Bij additieve kleurenmenging worden golflengten van twee lichten bij elkaar gevoegd en stimuleren samen op dezelfde plek de retina. Kleurcontrast houdt in dat kleuren er verschillend uitzien bij verschillende achtergronden (kleurenkaart.contrast De hersenen verwerken binnenkomende signalen zodat kleuren hetzelfde eruit zien bij verschillen in belichting. Kleurendeficiëntie Meest voorkomende vorm is het niet goed kunnen onderscheiden van rood en groen. oftewel meer achromatisch licht wordt gereflecteerd. Verzadiging Naast tint en helderheid heeft kleur nog een derde eigenschap.33 – 33 = wit Blauw – groen – rood 100 – 0 – 0 = felblauw Blauw – groen – rood 60 – 20 – 20 = vaal blauw (grijzig) Bijv. vandaar meer mannen dan vrouwen). (rood en groen geeft geel) Bij subtractieve kleurmenging bereiken hoe langer hoe minder golflengten het oog. Veelal genetisch (recessief gen op X-chromosoom. Daarna gele verf. zwart. blauw katoen wordt steeds valer en lichter doordat de verffilter wordt afgebroken en het witte katoen erdoor komt. 3. wat staat je wel en wat niet). maar ook door ziekte of ouderdorm. De verzadiging hangt af van de hoeveelheid achromatisch licht (wit. groen) wordt uitgeput als je langdurig naar een kleur kijkt. Als je nu naar wit kijkt (stimuleert alle componenten). reflecteert vooral tussen 490 en 700 nm. Bijv. grijs) die bij het chromatische licht gemengd is. dan is groene systeem afgemat en kan niet even sterk reageren als rode systeem. De ene component (bijv.Complementaire kleuren en opponente processen rood – groen geel – blauw zwart – wit kleurnabeelden tijd lang kijken naar kleur en daarna naar wit vel. Ishihara-test = stippentest met getallen.

waardoor meer haarcellen vuren en ook sneller vuren. Binnenoor Toonsterkte. Zonder salvoprincipe kunnen we geen geluid boven 1000 Hz vernemen. De frequentie bepaalt de toonhoogte. Het vlies van de ovale venster veroorzaakt drukgolven in vloeistof binnen in slakkenhuis Basilaire membraan. Pure tonen met één amplitude komen immers zelden voor in de natuur. Deze bereikt haar maximum en vermindert daarna snel.De fysica van het geluid Geluid is het gevolg van trillingen. Het oor Deel Buitenoor Middenoor Functie Oorschep. Zuivere toon is een sinusgolf. De haarcellen op de basilaire primaire auditieve cortex membraan worden platgedrukt als er druk op de vloeistof in het slakkenhuis staat. trommelvlies De oorschelp vangt geluiden op en leidt ze naar de gehoorgang. De amplitude bepaalt de toonsterkte. stapes in verbinding met drie gehoorbeentjes (stijgbeugel) = MIS die als een versterker werken Ovale venster. slakkenhuis De voet van de stijgbeugel vibreert tegen ovale venster. 10 . Op basis van de opeenvolging van maxima (hoe hoger de toon.000 Hz. De mens hoort tussen 20 – 20. Voorwerp die trilt veroorzaakt herhaaldelijk verschil in luchtdruk. hoe sneller opeenvolging) en op basis van de snelheid van het vuren van de haarcellen (300 Hz is ca. het aantal cycli dat de golf doorloopt per seconde (Hertz). Achterkant van het trommelvlies staat incus (aambeeld). wordt de toonhoogte berekend. gehoorzenuw. toonhoogte en klankkleur gewaarworden De gewaarwording van de toonsterkte wordt bepaalt doordat er bij een golf met een grote amplitude geeft grotere doorbuiging trommelvlies. gemeten in Decibel. gehoorgang. Aantal + snelheid geeft een berekening in hersenen van de toonsterkte. Cellen reageren in groepen op geluid en wisselen elkaar af. 300 haarcellen per seconde). Klankkeur wordt bepaald door de grondtoon en bijkomende frequenties boventonen. De gewaarwording van toonhoogte wordt berekend op basis van de vloeistofbeweging in het slakkenhuis. geeft grotere verplaatsing vloeistof slakkenhuis. dit heet het salvoprincipe. Dit wordt omgezet in een neuronale impuls die langs de gehoorzenuw naar de primaire auditieve cortex gestuurd wordt. nl wegens refractaire periode kunnen zenuwcellen niet sneller vuren dan 1000x per seconde. waar de golven tegen het trommelvlies botsen Gehoorbeentjes malleus (hamer).

Receptoren worden geactiveerd als moleculen hoog in neusholte oplossen. zout. Elk soort molecuul past op een bepaalde receptor. 3. 5 smaakeigenschappen. Dit herstelt van een paar uur tot een paar dagen. 10 miljoen) hebben en een klein deel van de cortex aan reuk gewijd is. Het middenoor functioneert dan niet meer goed of schade aan de haarcellen. De hersenen houden rekening met het feit dat ons hoofd groeit als we ouder worden. doordat we weinig reukreceptoren (ca. Ook treedt smaakadaptie op. Mensen en dieren kiezen geur die zoveel mogelijk verschilt van eigen lichaamsgeur. Ook worden smaakvoorkeuren aangeleerd door associaties met aangename en onaangename ervaringen. Gehoorverlies en de behandeling ervan Bij het verouderen worden de gehoorbeentjes iets stugger en kunnen ze het geluid niet meer zo goed doorgeven. zuur. Een cochleaire implantaat kan het verhelpen. de geluidsgolven worden dan omgezet in elektrische signalen die via een elektrode door het slakkenhuis naar de gehoorzenuw kronkelt. Sensorineurale doofheid kan optreden bij blootstelling aan harde geluiden op lange termijn of bij het horen van één enkel hard geluid. waarschijnlijk door verband met immuniteitssysteem. Fermonen Paargedrag wordt beïnvloed door lichaamsgeuren. umami. bitter. Ook blijvende oorsuizingen of tinnitus is mogelijk. Dit heet conductiedoofheid.000 smaakknoppen. zoet. Tijdelijke drempelverschuiving treedt op bij het horen van tijdelijk harde geluiden.5 De smaakzin Bij de mens ook minder goed ontwikkeld dan bij veel andere diersoorten. vlak onder de frontale lobben. Blinden zijn iets beter in geuren identificeren maar niet in detecteren. Gevoeligheid verschilt ook van geur tot geur. Geuren ruiken we niet meer als we er een tijd aan blootgesteld zijn = geuradaptie. Boodschappen worden doorgestuurd naar bulbus olfactorius gelegen aan de voorkant van het hoofd. de eerste pinda smaakt zouter dan erna. staan in verband met 5 smaakreceptoren die zich bevinden in totaal 2000 tot 10. 11 . 3. Geuren detecteren en identificeren Vrouwen kunnen beter dan mannen en jongeren beter dan ouderen en ’s ochtends beter dan ’s avonds geuren detecteren. Van daaruit naar hogere corticale centra. De meeste smaak hangt samen met de reuk (bij het opzetten van een knijper proef je niet wat het is).4 De reukzin Minder goed ontwikkeld dan bij dieren.Auditieve lokatie Lokalisatie van geluid wordt berekend op basis van verschillen in aankomsttijd en intensiteit tussen onze oren.

Bitter kan giftig zijn en zoeter heeft hogere voedingswaarde. vecht en vlucht situaties. Meer of minder toelaten afhankelijk van omstandigheden (bijv. sociale relaties. Vier receptoren. Er bestaan 2 types van zenuwbundels die informatie over weefselbeschadiging (=nociceptie) door sturen naar ruggenmerg 1. langdurige drukveranderingen op specifieke plaats (iets lang vasthouden) 3. Pijn Informeert ons over beschadigingen in ons lichaam en waarschuwt ons als we schade dreigen op te lopen. ook na amputatie. Snel type voor goede lokalisatie van de pijnplek (bijv. 2. in sommige omstandigheden wordt geen pijn gevoeld (bijv. pijnervaring wordt verminderd door aangename stimuli (bijv. als men denkt ervoor behandeld te zijn. De receptoren worden vrije zenuwuiteinden (bestaan uit dendrieten van neuronen) genoemd. bier leren drinken). 1. hand op schouder) 4. 12 . als eigen leven in gevaar is of placebo. verkeersongeval) 2. individuen verschillen per pijnervaring. voorwerpen herkennen. vooral door kinderen. snelle drukveranderingen over grote oppervlakten (bijv. langdurige drukveranderingen over grotere oppervlakte (bewegingen die we uitvoeren) Temperatuur voelen we door afzonderlijke receptoren voor te warm en te koud. Kan overwonnen worden door sociaal leerproces (bijv. 4. diffuser signaal (zeurend pijn) Pijnervaringen verschillen per situatie 1. Druk en temperatuur Tastzin reageert op drukveranderingen op de huid. Zoet wordt boven bitter gekozen. snelle veranderingen op zeer precieze plaats 2. Pijnvermindering wordt geregeld door endorfines. Kinderen zijn op 2-jarige leeftijd neofobisch (geen nieuwe dingen willen eten). Morfine heeft dezelfde werking en kan worden toegediend om pijn te verminderen. muziek) 3. 3. Poortcontroletheorie in staat zijn om pijnervaring te ondrukken. het lijkt of we de druk van de pen op het papier kunnen voelen). 1. Trager type. illusie. zonder dat het breekt. 3. vlak onder de huid. plek in lichaam waar ooit pijn is opgetreden zal makkelijker nieuwe pijnervaring hebben. temperatuur en pijn. voorwerpen manipuleren (hoeveel druk kun je uitoefenen op een ei.Smaakvoorkeuren Smaakvoorkeuren veranderen met ouder worden. Smaak leer je waarderen na het 10x gegeten te hebben.6 De zintuigen van de huid De menselijke huid bevat receptoren voor druk. reflex na scherpe pijn) 2.

Duiziligheid ontstaat bij extreme beweging hiervan. Bijv. pezen en gewrichten. 10 gr. dan kleinst merkbare verschil = 1 gr. struikelen of uitglijden. lezen in rijdende auto).7 Kinesthesie en het evenwichtsgevoel Kinesthesie informeert ons over de positie en de bewegingen van onze ledematen via receptoren in spieren.8 Psychofysica Tak binnen psychologie die de gevoeligheid van zintuigen bestudeert heet psychofysica.1 Van gewaarwording naar waarneming Waarneming is een actief proces Redenen waarom waarneming meer omvat dan enkel registreren van gewaarwordingen. prik van de dokter voelt pijnlijker als je naar de naald kijkt). 4. Evenwichtsorganen bevinden zich in het binnenoor. vooral wanneer informatie uit het evenwichtszintuig niet overeenstemt met visuele info (bijv. De absolute drempel De intensiteit die een stimulus moet hebben om waargenomen te worden heet de absolute drempel. Hoofdstuk 4 Waarneming 4. 500 gr. dan wanneer men er niet naar kijkt (bijv. De absolute drempel voor de tast ligt lager wanneer men naar een lichaamsdeel kijkt. gewicht = 50 gr. maar niet kunnen interpreteren en organiseren tot een zinvolle waarneming.1 Van gewaarwording naar waarneming Visuele agnosie wel kunnen gewaarworden. De verhouding tussen de differentiële drempel en de beginintensiteit (=percentage dat bij een intensiteit gevoegd moet worden om een kleinst merkbaar verschil te verkrijgen) wordt de Weberfractie genoemd. Wet van Weber = de differentiële drempel is niet voor alle intensiteiten van eenzelfde stimulus hetzelfde. De differentiële drempel en de wet van Weber De differentiële drempel of kleinst merkbare verschil is het kleinste waardeverschil dat er moet zijn tussen twee prikkels opdat dit verschil waargenomen kan worden. waardoor we kunnen reageren bij bijv. 3. Evenwichtsgevoel stelt ons in staat om in balans te blijven.3. Bij gewicht is dit 1/50. 13 .

Perceptuele organisatie Het proces waarbij de verschillende randen samengevoegd worden tot onderdelen. textuur. oriëntatie van de randen en belangrijke helderheidsovergangen versus toevalligheden. De kruisingen worden omgeven met meer wit en worden dus onderdrukt.2 Van de retina naar de hersenen: Bottom-up processen Structureren van receptorsignalen tot betekenisvolle voorwerpen verloopt in drie grote stadia. Perceptuele organisatie.en objectherkenning Primaire schets Sterk vereenvoudigd beeld. Geslotenheid. Patroon. grootte. Figuur-achtergrondscheiding Omsingeling. 1. Waarneming is een heuristisch interpretatieproces dat op basis van de proximale stimuli de meest waarschijnlijke distale stimulus berekent. Illusies als venster op de onderliggende mechanismen Raster van Hermann = zwart vlak met witten horizontale en verticale lijnen. Goede voortzetting 2. Proximale stimulus = het geheel aan fysische energie dat onze receptoren stimuleert. Primaire schets 2. 2. Dit fenomeen heet perceptuele constantie Distale stimulus = het voorwerp in de buitenwereld dat fysische energie produceert. alleen centraal deel van de retina = fovea geeft scherp beeld). helderheidsovergangen. waardoor het grijs lijkt. vorm. Gelijkheid. Dit zorgt voor contrastvergroting. Principes: 1. Nabijheid. Beelden op de retina zijn plat. een opengaande duur wordt een steeds smaller wordend trapezium. Het signaal dat in de hersenen aankomt is onvolledig (blinde vlek. waarbij vooral randen van de vormen belangrijk zijn. Bijv. 3. Gebaseerd op. Top-down processen = interpretaties van hersenen 4. We moeten hier een 3-D voorstelling van maken. als onderdeel van eenzelfde perceptuele ervaring. vertrouwdheid 14 . Perceptuele orgnisatie 3. oogbewegingen en knipperen van de ogen. symmetrie.1. Het binnenkomende signaal verandert voortdurend. het feit dat ganglioncellen die zelf heel actief zijn omringende ganglioncellen onderdrukken. Bottum-up processen = informatiestroom van receptoren naar hersenen. Dit komt door laterale inhibitie. Wanneer dit niet klopt hebben we verkeerde percepties die we visuele illusies noemen. verwijst naar de processen die ervoor zorgen dat elementen uit de primaire schets waargenomen worden als bij elkaar horend. Het lijkt alsof je grijze vlekjes ziet op de intersecties.

Hoe staan deze tov elkaar? 4. Binoculaire diepteaanwijzing a. Elke retina ontvangt enigszins andere informatie over dezelfde voorwerpen in de buitenwereld = binoculaire dispariteit. De mate waarin de ogen moeten convergeren om een voorwerp te fixeren. Ponzo-illusie even grootte cilinders die groter lijken te worden naar achteren door lineair perspectief 15 .Patroon. Bewegingsparallax dichtbij gelegen voorwerpen gaan sneller over visuele veld 3. Omkeerbare figuren. driehoek) 4. 2.en objectherkenning Van een kijker-gericht beeld (2 D) wordt een voorwerp-gericht beeld (3D) gemaakt. door geons (Biederman). bijv. Grootte van het beeld op de retina. wij zien diepte door gebruik te maken van het feit dat onze ogen een aantal centimeter uit elkaar staan. Informatie die niet wordt waargenomen wordt aangevuld (bijv. 4. jonge vrouw 3. Principes: 1. Probleem is dat men soms maar een klein deel van de figuur ziet en dat het uiterlijk van een voorwerp grote variatie kan vertonen.3 De perceptie verbeteren door de informatieopname te sturen: top-down processen Evidentie voor top-down processen 1. Bijv. 2. Bijv. Voorste voorwerp lijkt dichterbij e. Kenmerkenherkenning. Template-matching . Illusies op basis van dieptezicht a. Woordsuperioriteitseffect. Onderdelen en context moeten zodanig worden aangeboden dat we er vertrouwd mee zijn. 12 13 14. oude vrouw. retinale grootte neemt af als het voorwerp verder weg is b. Verderaf is kleiner en dichter op elkaar c.4 Waarneming van diepte en beweging De waarneming van diepte 1. Moneculaire diepteaanwijzing a. Textuurgradiënt = dichtheid van het weefselstructuur. b. Het binnenkomende beeld wordt gekoppeld aan het opgeslagen patroon van dat voorwerp. 13 als dertien of als een B. als een figuur voldoende overeenstemt met een template. dan wordt het voorwerp herkend. zodat we de wereld vanuit twee verschillende perspectieven zien. Afhankelijk van de context kunnen figuren anders worden waargenomen. Dit wordt patroonherkenning genoemd. Subjectieve contouren. Lineaire perspectief lijnen die lijken samen te komen achter de horizon lijken sterk op diepte d. Interpositie = overlapping. A 13 C. Wanneer de ogen niet goed convergeren spreekt men over strabisme = scheelzien 2. een woord helpt bij het herkennen van letters 5.

1. Bewegingsillusies Gevolg van het feit dat kenmerkdetectors voor beweging in het visuele systeem na veelvuldig vuren uitgeput raken. Apparente beweging waarnemen van beweging bij opeenvolging van statische beelden (film. 1. 2. Als er 6 werd getoond kon dit beter en sneller worden aangegeven als de prime negen was dan twee. Müller-Lyer-illusie de lijn met vinnen naar buiten lijkt langer dan de lijn met vinnen naar binnen c. Geïnduceerde beweging beweging van een voorwerp wordt verkeerd gepercipieerd door een beweging in de achtergrond. maar bestaat het menselijke geheugen uit gebeurtenisherinneringen. Watervalillusie Achtergrond lijkt te bewegen. Gaat naar boven naar pariëtale lob waar een mentale kaart bijgehouden wordt van de 3-D ruimte waarin de waarnemer zich bevindt. reclamepaneel met lampen die één voor één aan en uitgaan) 2. Rotsen lijken een opwaartse beweging te maken. Informatie over wat. stilstaande trein zitten en het gevoel hebben achteruit te gaan toen de trein naast ons vertrok 3. door voorwerpen aan de horizon waarmee de maan vergeleken kan worden en op aarde is een vliegend voorwerp dichtbij de horizon verder van ons dan een vliegend voorwerp boven ons. Informatie over waar. Gaat naar onderste deel temporale lob. Spiegelneuronen Neuronen in frontale lob vlak voor primaire motorische cortex vuren zowel bij het uitvoeren van een actie als bij het kijken naar andermans actie.5 Waarneming en actie Waarneming en actie zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Bewegingen worden zo herkend. Voorwerp herkenning. De waarneming van beweging Twee informatiestromen in het visuele systeem die vanuit de visuele cortex in de occipitale lob achteraan in de hersenen vertrekken. Maanillusie de maan boven de horizon wordt als verder gepercipieerd dan de maan hoog in de lucht. Kamer van Ames afhankelijk van in welke hoek je van de kamer staat lijk je groter of kleiner d. Bijv. waarin waarneming en bijbehorende actie gezamenlijk opgeslagen 16 .b. Voorwerpen lokaliseren en sturen van bewegingen. Impliciete activering van responsen Een proef om aan te tonen dat waarnemingen automatisch reacties uitlokken is het aanbieden van primewoorden in cijfers (bijv. twee of negen) en daarna een cijfer laten zien die groter of kleiner is dan vijf. 4. Dit worden spiegelneuronen genoemd. Volgens de theorie van gebeurteniscodering zitten in ons geheugen geen aparte herinneringen voor waarnemingen en acties.

In eerste instantie leek de grijpbeweging hier niet aan onderhevig.5 dag) er aan gewend en verliezen ze de aandacht. kleinere of juist b. maar dat complexere vaardigheden. Perceptuele capaciteiten bij pasgeborenen. Dus onafhankelijke processen. 2. 1. Later bleek dat in de beginfase wanneer duim en wijsvinger uit elkaar gaan er verschil is. Bij 2 maanden gaf dit juist afname in hartslag (diepe kant werd aantrekkelijker gevonden)! Bij 6 maanden durfden ze niet meer.6 Hoe belangrijk is leren bij de waarneming Als een blinde voor het eerst kan zien Uit onderzoek is gebleken dat visuele dprivatie relatief weinig effect heeft op simpele perceptuele taken zoals het zien van verschillen in kleur. Het leerproces speelt ook een belangrijke rol. De grijpbeweging Veel onderzoek over de interacties tussen perceptie en actie vindt plaats op basis van de grijpbeweging. De gevolgen van visuele vervorming Omgekeerde lenzen. Daarom is het interessanter om perceptie te bestuderen in samenhang met bijbehorende acties. Randen en stimulusconfiguraties detecteren. Nabootsen van gedrag is aangeboren eigenschap. Diepte zien. Kind moet eerst rondkruipen alvorens bang te worden voor gevaarlijke diepten. Twee even grote stippen omgeven door a. wel ernstig verstoord worden. grotere stippen. Pasgeborenen hebben de mogelijkheid om randen te detecteren en zijn ook meer geïnteresseerd in bepaalde stimulusconfiguraties (bijv. Gelaatsuitdrukkingen imiteren kan al bij 12 tot 21 dagen. gezichten) 3. Mechanismen: 1. zoals het herkennen van en snel reageren op voorwerpen. 4. Door ervaring meer aandacht besteden aan de belangrijke kenmerken en minder aan de onbelangrijke kenmerken 17 . Verklaring is mogelijk spiegelneuronen. Zodoende werd de perceptie-actie theorie geformuleerd. maar dat dit in het verloop van de beweging gecorrigeerd wordt = planning-controle model. Dus niet alle aanpassingen aan visuele vervormingen zijn visueel. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Ebbinghaus-illusie. Habituatietechniek bij herhaaldelijk aanbieden van dezelfde stimulus raken kinderen (al vanaf 1. proefpersonen die actief de omgeving kunnen exploreren kunnen zich beter en sneller aanpassen. Perceptueel leren bij volwassenen Volwassenen nemen meer waar naarmate ze meer ervaring hebben met een bepaald soort stimuli. In conditie a lijkt de stip groter. 4. Visuele klip glasplaat waarin diepte is gecreëerd.zijn en met elkaar interageren. grootte en helderheid.

meeste bewijs voor De menselijke capaciteit is te beperkt voor een volledige verwerking van alle stimuli. Een zoektocht naar één kenmerk gebeurt zeer snel en nagenoeg niet wordt beïnvloed door het aantal items in het display.1 Selectieve aandacht: Hoe goed kunnen we ons concentreren? Selectieve aandacht verwijst naar het proces waarbij één boodschap uit de omgeving geselecteerd wordt voor bewuste verwerking en de andere boodschappen onderdrukt worden. 18 . Theorie met late selectie Alle stimuli die in het sensorische geheugen komen worden verwerkt in het KTG maar slechts één krijgt aandacht en wordt gebruikt voor een bewuste respons. De zoektocht naar een conjunctie van kenmerken kost meer inspanning en duurt langer. Men ontwikkelt specifieke receptoren voor verschillende stimuli. Hoofdstuk 5 Aandacht en bewustzijn 5. Rode S tussen zwarte S en rode T duurt langer. Filtertheorie van Broadbent (1958) Er is een filter tussen het sensorische geheugen (draagt zorg voor gewaarwording van de stimuli) en korte termijn geheugen (verantwoordelijk voor bewuste waarneming en manipulatie van stimuli). Verklaringen voor dit fenomeen. KTG selecteert signalen uit het sensorische geheugen voor verdere verwerking op basis van de informatiebehoefte op dat moment. zoals bij de filtertheorie. Men begint een groter verschil te zien tussen stimuli die onderscheiden moeten worden. Wat doet selectieve aandacht? Feature-integration theory (kenmerkintegratie-theorie) gaat uit van het feit dat selectieve aandacht nodig is verschillende kenmerken van voorwerpen samen te voegen tot een kenmerkenlijst die gebruikt kan worden voor patroonherkenning. de boodschap in het oor die genegeerd moest worden wordt niet inhoudelijk waargenomen. De uitzuivering is echter geen alles of niets proces. Test met koptelefoon. wel toonveranderingen. maar de signalen uit de verschillende kanalen worden in meerdere of mindere mate afgezwakt (geattenueerd). Modellen voor selectieve aandacht Cocktailpartyfenomeen mensen kunnen een gesprek volgen zonder in de war te raken door andere gesprekken op de achtergrond. Attenuatietheorie van Treisman (1960).2. Rode letters S tussen zwarte S gaat snel. 3. geslacht van de spreker en intensiteit van het geluid.

Omschakelingskosten wanneer we met meerdere taken tegelijkertijd bezig zijn schakelen we vliegensvlug van de één naar de andere taak. beginnend lezen). Tot vijf plaatsen terug kunnen we onthouden. Dit kost tijd.2 Verdeelde aandacht: Hoe goed kunnen we twee taken tegelijk uitvoeren? Interferentie van de tweede taak op de eerste taak hangt af van o. Bijv. de gelijkheid van twee taken (meer gelijk meer interferentie) 2. We richten onze aandacht altijd op voorwerpen (voorwerpgebonden) en het is moeilijk om op de ruimte er tussen te focussen (plaatsgebonden) Aandacht en inhibitie Positieve priming een stimulus wordt gemakkelijker verwerkt wanneer hij voorafgegaan wordt door een gerelateerde stimulus dan wanneer hij voorafgegaan wordt door een ongeralateerde stimulus. kan gemakkelijker gecombineerd worden met andere taken. Exogene prikkels trekken onwillekeurig de aandacht wanneer dit in overeenstemming is met de doelen die de persoon op dat moment nastreeft. neutrale woorden en kleurwoorden bijv. 1. Beperkingen ten gevolge van selectieve aandacht Veranderingsblindheid bij knipperen met ogen of met het beeld kunnen veel zaken verandert worden zonder dat we het door hebben. het feit of de tweede taak een beroep doet op hetzelfde of andere zintuig (beter verschillend dan twee dezelfde) 3. Aandacht kan bottum-up of exogene controle (aandacht gevangen door gebeurtenis van buitenaf) of top-down of endogene controle (door hersenen gestuurd). Strooptaak kleuren zeggen van balkjes. Terugkeerinhibitie mechanisme wat bijhoudt waar wel al geweest zijn. 5. Geautomatiseerde processen geen tot weinig aandacht (bijv.a. Bijv. Rood Ook zeggen welk cijfer het grootst is bijv. Hoeveel aandacht vergt de eerste taak Hoeveel aandacht heeft een taak nodig? Gecontroleerde processen staan onder bewuste controle (bijv. gevorderd lezen). 2 – 8 is makkelijker dan 2 – 8.Discussiepunten Metaforen voor selectieve aandacht zijn de zaklantaarn en de zoomlens. dokter sneller herkent met verpleegster dan stoel Negatieve priming een stimulus wordt moeilijker herkent wanneer hij voorafgegaan wordt aan een gerelateerde stimulus ipv een ongeralateerde stiumulus. alleen groene plaatje (groene paddestoel) benoemen wordt lastiger als in de voorgaande beurt een rode zelfde plaatje (rode paddestoel) aangeboden werd. 19 . Anders zouden we telkens naar de meest aantrekkelijke plaatsen toegetrokken worden.

helpt om de impulsiviteit en de hyperactiviteit onder controle te krijgen. Aandachtsproblemen na een hersenaandoening Na hersenaandoening kan het zijn dat aandachtsvermogen is aangetast. Wanneer een deel van de thalamus beschadigd is. hoeveel is 3x9) Onbewuste processen zijn moeilijk in het bewustzijn te brengen. een opwekkend middel. bloedsomloop. Wat is het onbewuste? Niet-bewuste processen fysiologische processen waar we ons helemaal niet bewust van kunnen worden (bijv. Dit is te toetsen doordat patiënten zeer goed zijn in gissen waar ze de stimulus hebben waargenomen. Split-brain bijv. verliezen mensen hun bewustzijn (coma). zouden de personen selectiever kunnen worden in de stimuli waarop ze reageren. aandachtstekort en impulsiviteit. Evidentie voor onbewuste processen Subliminale perceptie stimuli beïnvloeden het gedrag zonder dat ze bewust waargenomen worden. vuren van neuronen). maar beïnvloeden wel de werking ervan. maar die we gemakkelijk uit langetermijngeheugen in het bewustzijn kunnen oproepen (waar was ik gisterenavond. naakte personen laten zien in linkerkant. Blindsight stimuli buiten het bewuste deel van visuele veld worden onbewust toch waargenomen. Ritalin.3 Aandachtsstoornissen Aandachtsdefinciëntie bij kinderen (ADHD) ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) is een ernstige ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door hyperactiviteit. 20 . Voorbewuste processen gedachten en herinneringen waar we op een bepaald moment niet aan denken. kort aanbieden van een positieve prime (bijv.4 Bewuste en onbewuste processen Wat is het bewustzijn? We moeten ons bewust zijn van stimuli om ons heen.5. Bijv. boter bij herkennen van brood) zonder dat deze bewust wordt aangeboden heeft effect op het reactievermogen. Patiënten zijn niet in staat om te zeggen wat ze zien. Doordat hun energieniveau verhoogt. Hemineglect de patiënt besteedt geen aandacht aan de linkerhelft van zijn lichaam of linkerstimuli uit de omgeving door schade aan pariëtale lob in de rechterhemisfeer. Ze hebben een tekort aan controle over de signalen die op hen af komen. 5. maagsecreties. maar moeten wel giechelen.

1. Mensen kunnen zich snel herstellen van langdurige slaapderivatie (bijv. spierspanning en temperatuur verlagen. Verklaring kan wel zijn dat biologische eigenschappen van somminge mensen hen dwingt om meer te slapen en hen vatbaarder maakt voor een voortijdige dood. Mechanisme om de persoon in slaap te houden.5 of meer dan 8. Heeft gevolgen voor psychisch functioneren. een kern uit de hypothalamus.5 uur REM-slaap. 4. tot volwassen 6 uur) en per individu. Narcolepsie onbedwingbare slaapaanvallen 21 . 2. Minder dan 4. Mensen hebben ca. EEG wordt onregelmatiger.5 uur slaap dan meer kans op vroegtijdig sterven. Slaapstoornissen: Insomnia of slapeloosheid tekort krijgen aan slaap. Kenmerken van de slaap Elektro-oculogram (EOG) registreert oogbol bewegingen en geeft samen met EEG inzicht in slaapstadia: 1. Deltagolven = diepe slaap of slow-wave sleep. terwijl hersenen heel actief zijn. geïrriteerdheid en spanningshoofdpijn. Functies van de slaap Opnieuw aanvullen stoffen Consolidatie en verdere verwerking van informatie Evolutionair bepaald (prooidieren kunnen het zich niet permitteren om gedurende langere tijd te slapen en graseters moeten veel eten om nodige voedingsstoffen binnen te krijgen). 3. Dieper in slaap. Beperkt aantal uren per nacht geeft gevoel van vermoeidheid. Sterk verhoogde activiteit met thèta. 5. 45 min. biologische klok vormt en beïnvloed wordt door het licht (jetlag = aanpassing). Stuurt signalen naar de pijnappelklier (melatonine vlak voor slapen). Bij bewuste stimuli is er meer hersenactiviteit. die een interne. Overlevingskansen hoogst bij 7 uur per nacht slaap. Bijv. lichaamstemperatuur. geen activiteit in de lichaamsspieren.3 Slapen en dromen Lichaamsritmen Circadiaanse ritmen een groot deel van de lichaamsritmen volgt een cyclus van 24 uur (dagnacht ritmen). De ritmen staan onder controle van de nucleus suprachiasmaticus. 4 à 5 REM-periodes per nacht. EEG bestaat uit Alfagolven waarin thètagolven (3-7Hz) voorkomen. Na ca. 11 dagen aan één stuk wakker).De huidige kijk op bewuste en onbewuste processen De hersenactiviteit bij laten zien van subliminale visuele stimuli kan een beetje activiteit bij occipitale en temporale lob worden vastgesteld. hart gaat trager slaan. prestaties en aandacht. Na ca. Doezelig. onregelmatig + deltagolven (grote amplitude. 5. minder dan 3 Hz). Aantal uren slaap dat we nodig hebben verschilt per leeftijd (van baby’s 16 uur per dag met bijna helft in REM-slaap. Ogen bewegen snel. concentratieproblemen. alfa en bètagolven. ogen vallen toe.

waar perceptuel en motorische circutis ongecontroleerd gaan vuren. migraine en gewrichtspijn). Oftewel maken gebruik van dezelfde geheugenoproepingsstrategiëen. Waarschijnlijk bevatten beide theorieën een stukje van de waarheid. Kan hypnose het geheugen verbeteren? Onder hypnose worden niet zozeer meer juiste herinneringen gegeven. permissie geven). 5. maar staan onder sociale druk om zich op een bepaalde manier te gedragen. Kan hypnose pijn verminderen? Kan pijn verminderen in accute pijnsituaties als brandwonden en operaties (minder anesthesie nodig als ze eerst gehypnotiseerd worden). Probleem met deze theorie is het feit dat dromen ook in andere stadia dan REM stadium voor komen.6 Hypnose Toestand tussen slapen en waken. waarvan de meeste verkeerd zijn. 22 . Evolutietheorie (Revonsuo. Kan iedereen gehypnotiseerd worden? Mensen met een hoge score voor hypnotiseerbaarheid vermelden dat ze levendige fantasieën hebben en scoren hoog op de bereidheid om op suggesties in te gaan. vaag bewust van de buitenwereld. Dromen Activatiesynthesetheorie (Hobson en McCarley. omdat ze gebruik maken van dezelfde technieken (inbeelden in situatie. Ook zijn onze dromen niet zo onsamenhangend en ongecontroleerd. 2000) Oefenen van vaardigheden tijdens de nacht die van belang zijn om te overleven. maar vaak gewoon. Probleem hiermee is dat we dit gevoel niet hebben.Slaapwandelen in stadium 4. Sociaal-cognitieve theorie gehypnotiseerde bevinden zich niet in een andere bewustzijnstoestand. tijd nemen. Verhoogde activatie in de pons resulteert in activatie in de cortex. Bij politieonderzoek blijkt dat er geen significant verschil is tussen cognitief interview en interview onder hypnose. Neodissociatieve theorie handelingen staan niet meer onder controle van het bewust toegankelijke executieve ego 2. minder duidelijk effect bij chronische pijn (bijv. open vragen. 1977) Dromen zijn een bijproduct van de behoefte aan REM-slaap. er worden gewoon meer herinneringen gegeven. Hypnose definiëren Twee tegenstrijdige visies: 1.

hoewel ze na de proef al weer vergeten waren wat ze hadden gedaan). crack. 23 . paddenstoelen. Extinctie of uitdoving is de verzwakking van de CR als deze herhaaldelijk zonder de OS aangeboden wordt. een reactie die zonder voorafgaand leerproces uitgelokt wordt door een ongeconditioneerde stimulus (OS) (voedsel). cocaïne. maar bij bijv. Gaan vaak gepaard met gewenning. cannabis. luchtpuf in ogen met toon combineren. Na conditionering: Geconditioneerde stimulus lokt geconditioneerde respons uit Kenmerken van klassieke conditionering Verwerving het proces waardoor een geconditioneerde stimulus een geconditioneerde reactie gaat uitlokken. maar ook soms apart wegens de roes die ze teweegbrengen. wordt gecombineerd met ongeconditioneerde stimulus (bijv. voedsel) die een ongeconditioneerde respons (OR) (bijv. Hoofdstuk 6 Conditionering en leren 6. bel) een aanvankelijk neutrale stimulus. wekken toestand van alertheid op en geven groter zelfvertrouwen 3. Dit doordat receptoren voor endorfine (pijnstillend) geactiveerd wordt. speekselafscheiding) veroorzaakt. Langdurig effect is dat communicatie tussen neuronen en binnen neuronen verslechteren. Alcohol verhoogt GABA en dopamine in hersenen. een ongeluk te hebben meegemaakt kan eenmalig voldoende zijn om niet meer in de auto te durven stappen. lokken waanbeelden en hallucinaties uit en kunnen psychotische symptomen veroorzaken. opium. Kalmerende middelen. nicotine.5. reflexmatig kwijlen). cafeïne.7 Psychoactieve middelen Stoffen die directe invloed hebben op de werking van de hersenen (neurotransmissie) en een verandering in de psychische toestand teweeg brengen. heroïne) worden soms tot kalmerende middelen gerekend. alcohol. geven gevoelens van ontspanning en doezeligheid = sedatief effect 2. Vaak is er een langere verwervingsfase (bijv. Conditionering: Geconditioneerde stimulus (CS) (bijv. Opiumderivaten (morfine. LSD. ging overigens bij patiënten met anterograde amnesie = extreem geheugenverlies even snel. opwekkende middelen en hallucinogenen 1. amfetamine.1 Klassieke conditionering Pavlov (1904) Voor conditionering: Ongeconditioneerde respons (OR) (bijv. slaappillen.

dan wordt er geleerd een bepaalde smaak te ontlopen. etc. foto’s van gevaarlijke spinnen laten volgen door hard geluid en ongevaarlijk door niks. Stimulusdiscriminatie beschermt tegen overgeneralisatie. dan wordt er geleerd bepaalde visuele prikkels en geluiden te vermijden. Ander voorbeeld.2 Operante conditionering Operante conditionering of instrumentele conditionering gedragingen worden verandert op basis van de gevolgen dit ze hebben. Bezwaren. Angst voor ongevaarlijk neemt af. Problemen met behavioristische interpretatie Contiguïteit = het kort op elkaar volgen van de CS en OS. dan kan het zijn dat men nooit meer dit eten wilt eten. Bijv. Overigens wordt de conditionering niet teniet gedaan. geluid laten volgen door een schok en daarna geluid + licht laten volgen door een schok -> geen angst voor licht. vliegangst overwonnen. Ook niet alle stimuli zijn even conditioneerbaar. 2. maar onderdrukt en is gemakkelijk te herstellen als men opnieuw conditioneert (gaat sneller dan oorspronkelijke conditionering). alleen beide aanbieden. leggen van associaties 6. (bijv. Het cognitieve alternatief Klassieke conditionering is dus een actiever proces dan de behavioristen beweerden. leren lezen door eerst een plaatje aan te bieden. 1.). verhindert het lezen. Kan ook aangeleerd worden door bijv. 24 . Klassieke conditionering bij mensen Reclame. Echter als men een paar uur na het eten misselijk wordt. Het gaat om meer dan een mechanisch proces waarbij één stimulus geassocieerd wordt met een andere op basis van contiguïteit. Als OR pijn (en angst) was. Dit heeft een biologische oorsprong = biologische predispositie. maar toch weer krijgen als men een tijd niet gevlogen heeft). Blokkering de aanwezigheid van een CS die de OS voorspelt verhindert (blokkeert) de aanwezigheid) van een CS. angst voor de Deense dog. 3. geen angst voor poedel.Spontaan herstel betekent dat na enige tijd de extinctie weer teniet gedaan wordt (bijv. Er zijn vaak meerdere extinctiesessies nodig voordat er geen spontaan herstel meer optreedt (een hond kan een dag later weer kwijlen). gelijksoortige stimuli (bijv. Stimulusgeneralisatie respons die op een bepaalde stimulus geconditioneerd wordt komt ook voor bij andere. dan wel angst voor het licht). Als OR een ziekte is. Hoogstwaarschijnlijk wordt er geen verband gelegd tussen de CS en CR (S-R-relatie) maar lokt de CS een beeld uit van de OS die weer de CR uitlokt (S-S-relatie) = S-S-theorie van klassieke conditionering. werd als voorwaarde gesteld voor effect condtionering. ook voor herder.

telkens na 1 minuut een voedselpil. na behalen examen even rust nemen voor weer studeren).(voedsel) Negatieve bekrachtiger verhoogt de waarschijnlijkheid van de voorafgaande respons doordat hij weggenomen wordt (schok) Primaire of ongeconditioneerde bekrachtigers voldoen aan de basisbehoeften van een dier of mens (voedsel. rooster met elektrische schoks Operante respons is een gedrag dat gevolgd wordt door een bepaald effect in de omgeving. gokautomaaat). Bekrachtiging is een verandering in de omgeving die ervoor zorgt dat het voorafgaande gedrag meer kans heeft om opnieuw op te treden (geen schok meer of voedsel krijgen). 2. Skinner (1904 – 1990) Skinnerbox 3 elementen. kat moet op de hendel drukken om voedsel te krijgen. voedselbak met voedselpillen 3. Continue bekrachtiging elke operante respons wordt gevolgd door een bekrachtiging Partiële of intermitterende bekrachtiging niet elk gedrag wordt gevolgd door een bekrachtiger Bekrachtigingsschema’s 1. Bekrachtiging Positieve bekrachtiger verhoogt de kans op de respons die aan de bekrachtiger voorafgaat doordat hij toegediend wordt. (schok of geen voedsel meer toedienen). maar als de minuut nadert dan steeds meer op de hendel drukken = SFI-schelp (vorm grafiek). een snoepje nemen bij 10 bladzijden gestudeerd te hebben). Bijv.Thorndike en Skinner Thorndike (1874 – 1949) wet van effect responsen die voldoening gevende gevolgen teweegbrengen zullen herhaald worden en steeds sneller en efficiënter uitgevoerd worden. responsen die onbevredigende gevolgen teweegbrengen zullen niet herhaald worden. Straf is een verandering in de omgeving die ervoor zorgt dat het voorafgaande gedrag minder kans heeft om opnieuw op te treden. Ratioschema’s (aantal) a. Variable ratio (SVR) aantal responsen varieert voordat een bekrachtiger ontvangen wordt. Intervalschema’s (tijd) a. Vast (fixed) interval (SFI) de eerste reactie wordt na een vaste tijdsperiode bekrachtigd. Na de bekrachtiging volgt een post-bekrachtigingspauze (bijv. Denk ook aan kijken op de stationsklok als de trein bijna komt. geld). 25 . sociale gebeurtenissen) Secundaire of geconditioneerde bekrachtigers hebben bekrachtende waarde gekregen door associatie met primaire bekrachtigers (bijv. 1. b. puzzelkooi van Thorndike. Er wordt geleerd dat continu op de hendel drukken geen zin heeft. Hendel waarop de rat kan duwen 2. Bijv. Vaste (fixed) ratio (SFR) bekrachtiger wordt toegediend per vast aantal responsen (bijv. (bijv.

niet meedoen aan sociale gebeuren = time-out Dreiging met straf is vaak doeltreffender dan werkelijke straf. Tweefactorentheorie (Mowrer. gevolg is dat in negatieve spiraal terecht gekomen wordt = steeds hardere straffen b. Het leren van ontsnappingsgedrag = gedrag dat aversieve stimulus doet stoppen (bijv. Als goed gedrag niet bekrachtigd wordt. afkeurend gezicht. in de kamer eten. Bijv. pendelkooi. wekker uitzetten. Waarom is straf dikwijls niet effectief? a. Bijv. schokken) Negatieve straf het wegnemen van een aangename stimulus (bijv. vlak voor de wekker wakker worden om deze uit te zetten. Waarschuwingssignaal leren vrezen door middel van klassieke conditionering. CS = geluid. Bijv. heeft het minder kans om in de toekomst uitgevoerd te worden wegens extinctie. 1947) bij vermijdingsleren 1. Op tijd bekrachtiging. als de toon gaat naar het andere compartiment springen om de schok te vermijden) . Consistentie van straf. in opvoeding blijft straf ook vaak uit = negatieve bekrachtiging d. bij obsessievecompulsieve stoornissen wordt denkbeeldig gevaar (bijv. OS = schok 2. eerst boos worden en daarna goed praten. Associatie van straf met positieve bekrachtiging. wanneer een kind een snoepje krijgt. Negatieve straf beter dan positieve straf omdat deze minder snel escaleert. Positieve straf het toedienen van een onaangename stimulus (bijv. pendelkooi. Variabel interval (SVI) tijdsinterval dat moet verstrijken voordat een bekrachtiger toegediend wordt. Gedrag meest effectief bij 1. 26 . Intensiteit is niet sterk genoeg. ziekte) uit de weg gegaan (door handen te wassen) en ervaren ze nooit dat de mate van rëel gevaar niet in verhouding staat tot de angst die ze ervoor hebben. 2. 2 compartimenten naar de ander springen om aan de schokken te ontsnappen) en vermijdingsgedrag = gedrag dat aversieve stimulus doet stoppen (bijv. e.b. verschilt van beurt tot beurt. Uitgestelde straf is minder effectief dan straf die direct wordt toegediend (rechtssysteem) c. Altijd gepaard met bekrachtiging van het gewenste gedrag. 3. niet tv kijken. Straf Veranderingen die het gedrag doen afnemen. Hierdoor kan gedrag lange tijd worden voortgezet nadat het gevaar geweken is. Op basis van negatieve bekrachtiging (geen schok = stoppen van pijn en angst) leren aan de angst te ontsnappen door naar de andere kant te springen.

Bekrachtigers doen kans op gedrag toenemen en straffen afnemen hoewel ze er op dat moment nog niet zijn. Zo kan getoetst worden of bijv. Doelen die men met het gedrag wil bereiken. Discriminatietraining responsen in de aanwezigheid van een bepaalde stimulus worden gevolgd door een bekrachtiging. kapot snoepautomaat) Het belang van de context Stimuluscontrole het feit dat gedrag bekrachtigd/ gestraft wordt in aanwezigheid van één stimulus maar niet in de aanwezigheid van een andere stimulus (bijv. relatie tussen gedrag en gevolg. maar moeilijker op een plaats die controle heeft over ander gedrag. een duif onderscheid kan maken tussen horizontale en verticale lijnen. relatie tussen stimuluscontext en gedrag. (weinig studenten studeren omdat de schoolomgeving studeergedrag uitlokt = S-R-relatie of schoolomgeving automatische gevoelens van beloning uitlokt = S-G-relatie. kan overgeschakeld worden op partiële bekrachtigingsschema’s. Bijv. ratten gaan graag een kooi in als ze daar eten verwachten. Vorming via successieve benadering leerproces in stapjes laten verlopen. 3. 2. Weerstand tegen extinctie bij partiële bekrachtiging gaat men langer door met het gedrag als er geen respons meer volgt (duurt langer voordat je het door hebt) bij continue bekrachtiging sneller afgelopen (bijv. Blijft wrijven met het muntje = voedsel-gerelateerde gedragingen. 27 . studeren gaat het beste in de studeerkamer. Biologische predisposities en operante conditionering natuurlijk gedrag wordt sneller aangelerd. Eenmaal aangeleerde conditionering. het stellen van de respons wordt beïnvloed door het gevolg wat gaat komen. meer gewenst gedrag bekrachtigt. bijv. een hond leren fietsen).Verwerving en extinctie Temporele contiguïteit hoe vlugger de bekrachtiging volgt op het gedrag hoe sneller leerproces. Bijv. wasbeer kun je niet een muntje in een spaarpot laten doen. Differentiële bekrachtiging gedrag onderdrukken doordat men niet alleen stopt met het gedrag te bekrachtigen (extinctie) maar tegelijkertijd een ander. studeren om een diploma te halen. zeker als het gedrag niet spontaan voorkomt (bijv. relatie tussen stimuluscontext en gevolg (bekrachtiger/ straf). terwijl responsen in de aanwezigheid van een andere stimulus niet door bekrachtiging gevolg worden. keuken). Stimulusgeneralisatie welke gedragingen die gewenst zijn in een bepaalde situatie zijn ook gewenst in een andere soortgelijke situaties. Wat wordt geleerd bij operante conditionering? 3 relaties zijn hierbij betrokken: 1. Bijv.

Hoofdstuk 7 Onthouden en vergeten Wetenswaardigheden herinneringen’ 1. 28 . In een groep meer eten en drinken als de groep meer eet en drinkt. Zien van geweld op tv verhoogt de kans op agressie bij de kijker. nagenoeg geen herinneringen van voor de leeftijd van 3 jaar 3. onvermijdbare stimulus blootgesteld werd. Ook geweld in gezinnen wordt herhaald.3 Observerend leren leren door naar anderen (een model) te kijken en te imiteren. associaties met gezellige momenten). Doelversterking verwijst naar een verhoogde motivatie bij de observeerder om hetzelfde doel te bereiken als het model (verlangen om te eten). Rolbevestigende patronen. Cognitieve kaart = interne representatie van een gebied. bijv. Daardoor hebben ouders met hoogtevrees dikwijls kinderen met hoogtevrees. (verwachting geen controle meer te hebben. onwil om te solliciteren na een aantal mislukte pogingen).1 Achtergrond De bevindingen van Ebbinghaus in de 19e eeuw Ebbinghaus (19e eeuw) ontdekte met onderzoek naar het onthouden van zinloze lettergrepen de vergeetcurve. Er worden meer gebeurtenissen onthouden uit de leeftijdsperiode van 10 tot 30 jaar dan uit de periode van 30 tot 60 jaar 7. insecten.Aangeleerde hulpeloosheid = het onvermogen om te leren hoe aan een aversieve stimulus ontsnapt kan worden of hoe die vermeden kan worden nadat het organisme aan een onontkoombare. kinderen worden bang van situaties omdat ze hun ouders of verzorgers bang zien worden. de meeste herinneringen zijn recente herinneringen 2. Stimulusversterking verwijst naar het feit dat een stimulus waar het model mee omgaat. belangrijker en aantrekkelijker wordt voor diegene die het observeert (op pedaal drukken). 6. ‘vergeten’ informatie wordt sneller weer geleerd. Culturele verschillen Smaakvoorkeuren (bijv. in het eerste uur wordt er veel vergeten en later minder en de besparingsmethode. Angst en Agressie Bijv. Reminiscentiebult.

Echoïsch geheugen voor auditieve stimuli 3. Haptisch geheugen voor kinesthetische stimuli Het kortetermijngeheugen (KTG) Om informatie vast te houden waar we ons op elk moment bewust van zijn. verwerving of het coderen is het initiële leren van informatie 2. bewaren (tijdelijk) veranderingen in het zenuwstelsel die het mogelijk maken dat de informatie wordt vastgelegd. Fragiliteit (na een aantal seconden is de informatie verloren gegaan) Het langetermijngeheugen (LTG) Kenmerken 1. Vergeten gebeurd traag. Onbeperkte capaciteit 2. Volgens Atkinson en Shiffrin twee kenmerken. 1. Iconische geheugen voor visuele stimuli 2. 1. 3. zwemmen) Andere expliciete vaardigheden conditionering perceptueel leren Episodisch geheugen Zelf meegemaakte gebeurtenissen Semantisch geheugen Feitenkennis bijv.2 Het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin 1968 De sensorische geheugens De sensorische geheugens houden gedurende zeer korte tijd de informatie bij die de zintuigorganen bereikt heeft.Het geheugen bestaat uit verschillende geheugentypes Geheugen Primair geheugen/ KTG Stroom van gedachten in bewustzijn Secundaire geheugen/ LTG geheugen voor het verleden Niet-declaratief/ impliciet geheugen Declaratief/ expliciet geheugen Onbewuste herinneringen bewuste herinneringen die men kan verwoorden Procedureel geheugen vaardigheden (bijv. 7 zinloze lettergrepen onthouden) 2. Beperkte capaciteit (7 items. bijv. voor overbrenging van KTG naar LTG is herhaling nodig Seriele positiecurve 29 . oproepen terughalen van informatie 7. hoofsteden De drie stappen in het herinneringensproces 1. er wordt een geheugenspoor gevormd.

stimuli kunnen selecteren of negeren. visiospatiaal schetsblad tijdelijk opslagsysteem voor visuele informatie. Het werkgeheugen als een onderdeel van het LTG? Capactiteit van het KTG is beperkt tot 4 betekenisvolle gehelen (chunks). Van KTG naar werkgeheugen Baddeley en Hitch vonden KTG met 7 geheugenslots te simpel om alledaagse cognitieve taken uit te voeren.Geeft aan hoe goed een item onthouden wordt afhankelijk van zijn plaats in de stimulusreeks. makkelijke sommen niet meer kunnen leren als de moeilijke sommen daarna volgden).3 Verdere ontwikkelingen in de geheugentheorieën door gebruik van hersenscans en neurale netwerken is er een alternatief beeld ontstaan over geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin. Dit zijn taken die meerdere componenten van het werkgeheugen belasten. (Ruchkin). ook aan verval onderhevig en dient ververst te worden Belang van de verschillende componenten kan onderzocht worden adhv dubbeltaken. 1. Het leren van nieuwe informatie in een neuraal netwerk kan bestaande informatie overschrijven. Neuraal netwerk is een computermodel dat de werking van de hersenen nabootst door een grote hoeveelheid eenvoudige knopen (neuronen) met elkaar te laten communiceren. Overgang van onbewuste naar bewuste toestand gaat gepaard met een explosie van hersenactiviteit in gebieden die een heel grote overlap vertonen met de gebieden waarop het werkgeheugen geënt is. Alternatief is werkgeheugen met drie componenten. info uit LTG op kunnen roepen 2. 30 . 1. Een realistischer kijk op de informatieoverdracht van KTG naar LTG Herhaling is niet de enige en zelfs niet de meest efficiënte manier om nieuwe informatie in het LTG op te slaan. 7. Wellicht is het werkgeheugen niets anders dan het deel van het LTG dat in het bewuste terechtgekomen is. Wetmatigheden. fonologische lus tijdelijk opslagsysteem voor woorden in gesproken vorm (lijkt op KTG). Als dit gebeurd spreekt men van catastrofale interferentie (bijv. Recentheidseffect (recency effect) laatste items zijn ook beter te herinneren indien de proefpersonen direct mochten beginnen met opsomming van de items. Anderen duiden weer op het feit dat het manipuleren van acties niet mogelijk is in het LTG. centrale verwerker. Voorrangseffect (primary effect) de eerste 3 – 4 items in de lijst worden het best onthouden (waarschijnlijk doordat deze een paar keer herhaald kunnen worden) 2. visuele stimuli kunnen representaties en bijbehorende betekenissen activeren zonder dat wij ons er bewust van zijn). Sensorische geheugens kunnen rechtstreeks representaties in het LTG activeren (bijv. Verschillende hersendelen zijn actief bij verschillende taken/ componenten. Dit effect is waarschijnlijk te danken aan het feit dat ze nog in het KTG zitten tijdens de test. controle over aandacht. vervalt zeer snel 3. zodat we aandacht kunnen verdelen.

sensorische code zintuiglijke aspecten van een gebeurtenis. 31 . Verwerkingsniveaus Herinneringen worden beter opgeslagen als het op meerdere manieren verwerkt is (bijv. verbale code opslaan dmv woorden en bijbehorende betekenis 2. 1. onthouden en uitvoeren. 1 4 9 1 6 2 5 3 6  1 4 9 16 25 36 Het belang van hercodering en organisatie Informatie kan op drie manieren in het LTG worden opgeslagen 1. vervolgens behoedzaam geïntegreerd binnen de bestaande kennis die opgeslagen ligt in de verschillende gebieden van de cortex (duurt verschillende dagen en gebeurd vooral tijdens momenten van rust en slaap). schaakmeester die gedurende 5 sec zien van een schaakspel al veel stukken konden onthouden tegenover bijna niets van een leek. belangrijkste is beeldcode (dezelfde hersengebieden als oorspronkelijke waarnemingen). vragen over stellen. Overbrenging van informatie van KTG naar LTG verloopt in twee stappen. woord en een beeld). motorische code lichamelijke vaardigheden (bijv. 7. oefeningen doen) en geheugensteuntjes. samenvatten. Bijv. Organiseren van informatie verbetert verwerving. Bijv.5 Informatie opslaan en bewaren Gedistribueerde representaties Herinneringen zijn opgeslagen in verschillende delen van de hersenen die waarschijnlijk met elkaar verbonden zijn via connecties met de hippocampus en rond hippocampus. Informatie is verdeeld over een groep (ipv individuele) van neuronen en hun verbindingen. Twee-voudige codeertheorie (dual coding theory) (Paivo 1969) informatie die door twee codes voorgesteld wordt kan beter worden onthouden dan informatie die slechts door één code wordt voorgesteld (bijv. zij hercoderen het nl naar een patroon.Dit is echter niet hoe onze hersenen werken. 3. 7.4 Informatie verwerven Omzetten van informatie naar een andere vorm is later beter te herinneren dan puur van buiten leren. Zo is het beter bestand tegen schade en zijn de hersenen in staat om aanvaardbare output te genereren ondanks schade aan individuele eenheden = gracieuze degradatie. fietsen) opslaan. 2. Informatie wordt tijdelijk opgeslagen in de hippocampus Schade aan hippocampus kan voor amnesie zorgen.

er zijn veel soortgelijke voor geweest) 2. laatste gesprek met je moeder. Alternatief is interferentie de obstructie die een herinnering uitvoert bij het ophalen van een andere herinnering. Transfer-aangepaste verwerking verwerkingstypes van het bestudeerde materiaal zijn goed. een lijst met woorden uit de categorie groente en 1 woord uit categorie gereedschap kan gemakkelijk onthouden worden). Dit is nodig omdat geheugencapaciteit vrijgemaakt moet worden voor nieuwe binnenkomende informatie. zolang ze getransfereerd kunnen worden naar de oproepsituatie (bijv. Retroactieve interferentie moeilijkheid om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van activiteiten die na de opslag van de gebeurtenis plaatsgevonden hebben. Bijv. (bijv. emotioneel geladen momenten. probeer een het feestje van 7 keer terug te herinneren. Hypothese van codeerspecificiteit Hypothese van codeerspecificiteit Het geheugen voor een gebeurtenis zal enkel door een aanwijzing verbeterd worden als de informatie in de aanwijzing overeenstemt met de informatie in het geheugenspoor. Distinctie als hulp bij het herinneren Isolatie-effect een gebeurtenis die distinctief is ten opzichte van andere. Deze verschillen echter verder niet met andere herinneringen (dus niet nauwkeuriger en zelfs minder details). bijv. Interferentie bij het oproepen Verval verwijst naar de fysiologische veranderingen in het neurale spoor van de ervaring.6 Informatie oproepen Oproepaanwijzingen Hoe meer en beter de oproepaanwijzingen. Vergeten in het LTG lijkt weinig verband te houden met verval in het LTG. woorden leren die op iets rijmen. trefwoord. titel. Zo kan vanuit elke oproepaanwijzing informatie een geheugenspoor geactiveerd worden. kun je het beter terughalen). die het geheugenspoor onherroepelijk uitwissen. 7. nu zijn er nog veel na geweest). hoe makkelijker de informatie terug te halen is.Inhoudgebaseerde in plaats van adresgebaseerde organisatie Bibliotheekmetafoor zou inhouden dat er maar een paar ingangen zijn tot de juiste informatie. 1. terugkeren naar dezelfde plek als de herinnering kan een herinnering verlevendigen. gelijktijdige gebeurtenissen (bijv. Inhoudsgebaseerd model van McClelland. 32 . Flitslichtherinneringen levendige herinneringen aan onverwachte. Proactieve interferentie moeilijkheid om een gebeurtenis op te roepen ten gevolge van activiteiten die aan de opslag van de gebeurtenis voorafgingen. Twee vormen. als je dit vooraf ook met rijm hebt geleerd. er zijn aparte knopen voor aparte kenmerken die samengevoegd kunnen worden. (bijv.

Retrograde amnesie toegang tot opgeslagen herinneringen is onmogelijk. pijn. 2. 84% zegt naald gehoord te hebben). verstrooidheid 3. Veroorzaakt door schade aan hippocampus. blokkering 4. Door informatie te koppelen aan schema’s kunnen valse herinneringen ontstaan (bijv. tot een week voor het ongeval). je denkt nu dat hij heel groot is of lijst woorden scherp. Anterograde amnesie het opslaan van nieuwe geheugensporen (na het ongeval) in het LTG is verstoord. maar steeds zelfde verhalen vertellen. Bijv.7. vertekening 7. hoe hard reden de wagens toen ze tegen elkaar smakten resp. Reconstructie en verdrongen herinneringen Weinig evidentie voor de mogelijkheid dat mensen traumatische ervaringen volledig kunnen verdringen (wel verarmd. Geheugenstructuren zijn dan nog niet volgroeid om episodische herinneringen vast te leggen. vluchtigheid 2. persistentie (sommige herinneringen zouden we liever vergeten) 7. Valse herinneringen herinneringen aan gebeurtenissen die nooit gebeurd zijn of heel anders gebeurd zijn. Mensen die verdrongen herinneringen teruggevonden hebben scoren vaak hoog op de schaal voor fantasierijkheid. permanente hersenbeschadiging. Bijv.7 Herinnering is reconstructie Organisatieschema’s Mensen onthouden gebeurtenissen in termen van schema’s algemene. Specifieke vorm = Kinderamnesie of infantiele amnesie zijn we allemaal aan onderhevig. kunnen nog goed kaarten. de mensen. Specifieke vorm = syndroom van Korsakoff (langdurige alcoholici). punt. we hebben geen herinneringen voor derde tot vierde jaar. gebeurtenissen en acties. Soorten. 1. waardoor weinig details). Bij veel vormen van dementie langdurige perioden. Daan is basketballer.8 Amnesie en het impliciete geheugen Amnesie geheel of gedeeltelijk geheugenverlies Types van amnesie Organische amnesie geheugenverlies ten gevolge van specifieke schade aan hersenen. accupunctuur. 1. 33 . verkeerde attributies (bijv. vatbaar voor suggesties 6. Ooggetuigenverklaringen Worden beïnvloed door suggestieve vragen. 7 zonden van geheugen (Schacter 1999). toekennen aan ander tijdstip) 5. Ten gevolge van een ongeval vaak korte periode (bijv. daarna of je naald hebt gehoord. toen ze elkaar raakten (eerste conditie geven mensen harder aan dan tweede conditie). Ook nog geen schema’s ontwikkeld om ervaringen te kaderen. georganiseerde voorstellingen over de structuur van de wereld.

ook al kunnen de patiënten dit zich niet meer herinneren. optimaliseren van afzonderlijke vliegtuigcomponenten ipv snel een prototype in elkaar zetten. Hoofdstuk 9 Denken Denken is een cognitief proces waarbij cognitieve representaties gemanipuleerd worden om de wereld te begrijpen en problemen op te lossen. Stelling van Pythagoras. Algemeen toepasbaar zijn. maar niet bewust. Bijv. Heuristieken Heuristieken zijn informele. een taak wordt beter uitgevoerd als deze de dag ervoor ook gedaan is. Hier wordt informatie wel onthouden. intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën. Subdoelanalyse het proces waarbij een complex prolbeem in een reeks van kleinere. Bijv. Algoritmen Een algoritme is een reeks van operaties die in theorie een oplossing van het probleem garanderen. Middel-doelanalyse Strategie waarbij een reeks van kleine stapjes gemaakt worden (tussendoelen gesteld worden) en telkens nagegaan wordt wat er gedaan moet worden om de afstand tot het einddoel verder te verkleinen. 9. die mensen ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken. maar mensen zoeken vaak binnenwegen). Zoeken naar een analogie Analogie is een soortgelijk probleem in een andere context (metafoor) of een vereenvoudigde versie van het probleem. negen-stippen-probleem.Geheugenstoornissen veroorzaakt door stresserende omstandigheden waarin de persoon zich bevindt heet functionele amnesie De ontdekking van het impliciete geheugen Onderzoek bij amnesiepatiënten heeft geleid tot de ontdekking van het impliciete geheugen. Bij een ondergestructureerd probleem weet men niet zeker of er een oplossingspad bestaat. Bijv. Lekkende wc. overzichtelijker vragen opgedeeld wordt. 34 . wie moet ik bellen. kan ik die zelf herstellen. Algoritme is kan omslachtig zijn en veel repetitief werk inhouden (voor computer geen probleem.1 Problemen oplossen We lossen een probleem op wanneer we hindernissen moeten overwinnen om een vraag te beantwoorden of een doel te bereiken. wat heb ik nodig. Bijv. Bijv. Meeste heuristieken zijn taakspecifiek. Een algoritme is vooral toepasbaar op een volledig gestructureerd probleem een probleem waarvan de oplossing vastligt en waarvan met zekerheid bekend is dat een oplossingspad bestaat. Metafoor is probleemruimte het oplossen van een probleem wordt vergeleken met het zoeken van een pad in een doolhof.

2 Redeneren Redeneren is nauw verwant met probleemoplossend gedrag en heeft betrekking op het evalueren van de waarheid of de waarschijnlijkheid van verklaringen. Gewoonlijk giet men een deductief probleem in de vorm van een syllogisme een uitspraak van drie regels. kennis en overtuigingen die we hebben over onderwerpen en die ons helpen om dat onderwerp te begrijpen = schema’s) worden mentale modellen genoemd. Het heeft geregend. er bestaan verkeerde modellen over antibiotica. 9. (bijv. Vormen van syllogismen. veel mensen stoppen zodra de symptomen verdwijnen. zijn Fransen zelfingenomen en chauvinistisch?) 3. 2. sommigen leiden tot meer juiste antwoorden dan andere. Lineair redeneren. 1. (dit is een geldig syllogisme). waarvan de eerste twee premissen zijn en de derde een besluit. Bijv. Dit is vooral effectief wanneer men een probleem volledig moet herstructureren. de straat is nat. Bijv. komt de geldigheid overeen met de geloofwaardigheid van het besluit. Voorwaardelijk redeneren (bovenstaand voorbeeld). Dus. Andere manier is door middel van brainstormen is ideeën spuien zonder te evalueren. terwijl dan nog niet alle bacteriën gedood zijn. Inzicht Aha-erlebnis is een inzicht waarbij het probleem in zijn geheel wordt gevat. 35 . Als het geregend heeft. verhouden tov elkaar (is Jan groter dan Wim?) Drie factoren beïnvloeden of de geldigheid van een syllogisme juist beoordeeld wordt of niet. Instelling kan men doorbreken door het probleem een tijdje aan de kant te leggen dit heet incubatie-effect. Deductief redeneren Bij deductief redeneren trekt men vanuit een reeks van algemene premissen een conclusie over een specifieke gebeurtenis. 2. Bijv. Wat staat hier? Je moet naar vingers kijken ipv luciferhoutjes). Categorisch redeneren (bijv. 1. dan is de straat nat. 2..Instelling en functionele gefixeerdheid Instelling rigide verwachtingspatroon over de oplossing van soort problemen die de juiste oplossing van het probleem bemoeilijkt. luciferdoosje moet als standaard worden gebruikt. Mentale modellen Naïeve theorieën over hoe dingen werken (intuïties. de straat is nat want de brandweer heeft geblust lijkt aannemelijk). type syllogisme. Functionele gefixeerdheid instelling die zich voordoet als je te zeer vastzit aan het conventionele gebruik van een voorwerp. (bijv. 3. 1.

aanvullen van reeksen 3. Hier zijn drie redenen voor: 1. Dit vormt de basis van wetenschappelijke ontdekkingen. 3. op basis van individuele observaties formuleren onderzoekers ideeën over algemeen geldende processen die een goede kans maken om de observaties te verklaren. Mentale modellentheorie (Jonson-Laird. stoel bed tafel eten) 2.3 Beslissingen nemen Het signaaldetectiemodel Welke signalen kunnen proefpersonen waarnemen en welke niet? 1. Antwoordcriterium bereidheid van de proefpersoon om ja te zeggen (hoe sterk moet de evidentie zijn voordat de proefpersoon ja durft te zeggen) 36 . 9. De regels van de logica stemmen niet altijd overeen met de betekenis die mensen spontaan aan de gebruikte woorden geven. Gevoeligheid de mogelijkheid om een stimulus van de achtergrondruis te onderscheiden (hoe harder het geluid. hoe groter de kans op ja) 2. MMR vaccin doet autisme ontwikkelen). classificatie (bijv. personen die hoog scoren op intelligentietest scoren beter dan personen die minder intelligent zijn en personen in culturen waar het niet verplicht is om naar school te gaan.3. 1992) gaat uit van het feit dat deductief redeneren te maken heeft met het feit dat men mentale modellen maakt op basis van de premissen ipv het simpel toepassen van regels. Of men iets juist oplost of niet heeft te maken of men alle toegelaten toestanden (mentale modellen) vindt of niet. vinden van analogieën De confirmatieneiging Confirmatieneiging houdt in dat mensen meer belang hechten aan evidentie die hun overtuigingen bevestigt dan aan evidentie die hun overtuigingen in twijfel trekt. Inductief redeneren Inductief redeneren is een redeneerproces waarbij men vanuit specifieke gevallen tot algemene conclusies komt. Illusoire correlatie een verband dat op basis van inductief redeneren gevonden wordt maar niet juist blijkt te zijn (bijv. 3 probleemtypes 1. Geloofwaardigheid van besluit mensen baseren hier grotendeels hun antwoord op. 2. Verklaringen voor deductief redeneren Mensen redeneren niet spontaan volgens de regels van de logica.

hoe groter de kans is dat hij gaat winnen 4. Bijv. de waarde hiervan bepalen (wat vind ik erger) 3. Beschikbaarheidsheuristiek hoe toegankelijker een geheugenspoor is. Beslissingen die tot een positief gevolg leiden. huidige gedrag kan voortgezet worden. alle voor. keuze voor vakantie waar zelf voor betaald is). hier worden door medici naar verloop van tijd ook weer heuristieken gebruikt ipv slaafs volgen van het programma Factoren die een rol spelen bij het antwoordcriterium Het anwoordcriterium wordt vooral bepaald door de gevolgen van de beslissingen. Bijv. Het formuleringseffect (the framing effect) (Tversky en Kahneman.en nadelen zelf bedenken. hoe meer invloed het zal hebben op de uiteindelijke beslissing (bijv.en nadelen van een keuze afwegen 2. Beslissingen evalueren. 37 . 2. geld en energie is ingestoken wordt soms voor gekozen. informatie uit de media beïnvloed ons. Emotionele vertekening Beslissingen gaan gepaard met emotionele vertekening. van de 600 mensen zullen 400 mensen sterven of 200 mensen worden gered. Effect van gemaakte kosten hetgeen waar tijd. 1981) beslissingen worden eveneens beïnvloed door het feit of de gevolgen verwoord worden in termen van winst of verlies. Subjectief verwachte nut berekenen 1. terwijl een ander alternatief beter is (bijv. “Ik heb het altijd geweten”.Factoren die de perceptie van het signaal beïnvloeden Werkelijkheid is ingewikkelder dan bovenstaande proeven. Dwaling van de gokker men heeft het idee dat hoe vaker hij verloren heeft. Representativiteitsheuristiek neiging om de homogeniteit binnen een categorie/ concept te overschatten (bijv. bovendien moet je de voor. Technologische ondersteuning wordt gebruikt om mensen te helpen bij het nemen van beslissingen (bijv. diagnosticeren van ziektes). Hier kunnen fouten in ontstaan. kan geen toeval zijn). beslissingen kunnen vermeden worden of verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. 1. Dagelijkse situaties vaak alternatieven uit meerdere dimensies (studeren of bioscoop zitten meerdere positieve en negatieve kanten). 7 jongens geboren. 3. de verwachte kans van elk kenmerk berekenen (wat is de kans dat ik mijn tentamen niet haal als ik nu niet studeer) Meestal maken mensen echter gebruik van heuristieken om een beslissing te nemen. zullen op basis van minder sterke evidentie genomen worden dan beslissingen die tot een negatief gevolg leiden. als men onmiddellijke verlichting van het probleem kan verkrijgen is men geneigd hiervoor te kiezen. Hindsight bias verwijst naar de neiging van mensen om de voorspelbaarheid van een gevolg van een beslissing te overschatten zodra het gevolg bekend is.

1. motivaties kunnen het gedrag in een bepaalde richting duwen als gevolg van behoeften 2. Streven naar homeostase een lichamelijke evenwichtstoestand die door individuen in stand wordt gehouden (bijv. vogel. Onderzoek heeft hier evidentie voor gevonden. Taal. Linguïstische relativiteit taal van de mensen heeft invloed op hun denken is niet de enige bepalende factor. honger = eten). typische Engelsman). Bijv. tijd en ruimte Taal heeft invloed op de ruimtelijke perceptie. Dit is evidentie voor linguïstische relativiteit. werd wel of niet een stereoptype geactiveerd (bijv. wordt volledig door de taal bepaald.1 Soorten motivatie Er zijn twee manieren waarop de richting van het gedrag beïnvloed kan worden. Taal en kleurperceptie Kinderen leren de kleurnamen veel moeizamer dan categorische woorden als bijv. maar niet voor determinisme. afhankelijk van de taal waarin de personen iets lazen.4 In hoeverre wordt het denken beïnvloed door de taal? Linguïstische determinisme hetgeen mensen denken en de manier waarop ze dit doen. dan wordt het groene gedeelte verdeeld over de twee termen. 1. motivaties kunnen het gedrag in een bepaalde richting trekken door doelen die aantrekken of afstoten Motivatie en behoeften Omgang met lichamelijke basisbehoeften. 38 . Hoofdstuk 10 Motivatie en emotie Motivatie verwijst naar de factoren die ertoe leiden dat een individu zich op een bepaald moment op een bepaalde manier gedraagt. de intensiteit (hoeveelheid inspanning) en de volharding (hoe lang houd je het vol) van het gedrag. tweetalige personen.9. Verschillende theorieën. Taal en sociale cognitie De taal die men spreekt kan invloed hebben op de manier waarop men andere mensen percipieert. Bij het roteren van een tafel waarin aangegeven moet worden hoe het één tov het andere verhoudt verschilt dit per groep of dit relatief of absoluut wordt bekeken. Motivatie beïnvloed de richting (welke doelen). 10. Als een taal slechts twee termen heeft voor deze ruimte.

2 behoefte aan veiligheid. dit zijn onvrijwillige gedragingen die uitgelokt worden door een stimulus en een genetische basis hebben (bijv. die het gedrag stuurt. zuigreflex. 1. moeilijk om motivaties te begrijpen die afhankelijk zijn van toekomstverwachtingen Daarom denkkader vanuit doelstellingen. sensatiezoekers of thrill seekers). Toekomstperspectief verwijst naar de tijdsafstand van de doelen die men nastreeft. Hoe hoger het doel gesteld wordt.2. Een doel is een cognitieve representatie van een gewenste of ongewenste eindtoestand. eten) hoe belangrijker die behoefte wordt en de volgorde lijkt niet voor iedereen hetzelfde. fysiologische behoeften. vooral op stabiele situatie gericht en niet op ontwikkeling 2. Als deze niet bevredigd werd dan resulteert dit in een drift. teveel spanning. Problemen met deze theorie is dat soms hoe groter de voldoening een persoon vindt in de vervulling van een bepaalde behoefte (bijv. Motivatie en doelen Kritieken op motivatietheorieën op basis van behoeften. Verschillen in individuen is verschillen in opwindingsniveaus (bijv. Sommige mensen worden vooral gemotiveerd door doelen op korte termijn anderen hebben een lang toekomstperspectief. fysiologische deficits geven aanleiding tot een lichamelijke behoefte. Instincttheorie gedragingen worden bepaald door instincten. moeilijkheden om zelfdestructief gedrag te verklaren 3. De motivatie hangt af van de waarde die aan het doel gehecht wordt en de verwachting die een persoon heeft over de kans om het doel te kunnen bereiken. Te weinig opwinding is te saai. 3. behoefte om erbij te horen en liefde te krijgen 4. iemand een plezier doen). hoe beter de prestatie zal zijn 3. Motivatietheorie van Maslow Onderscheid tussen vijf soorten behoeften in hiërarchische volgorde 1. waarderingsbehoefte 5. Intrinsieke motivatie is motivatie gericht op het uitvoeren van een activiteit wegens het plezier dat men vindt in de activiteit zelf en de voldoening die men haalt uit het voltooien van de activiteit. Motivatie ontstaat doordat een doel een aantrekkingskracht heeft 2. Opwindingstheorie (arousal theory) mensen en dieren streven naar een optimaal opwindingsniveau. De prestatie hangt ook af van het engagement dat men aangaat om het doel te bereiken 10. behoefte aan kinderen). zekerheid 3. Drifttheorie van Hull (1943) is hierop gebaseerd. behoefte aan zelfactualisatie. 4. negatieve visie. motivaties worden verondersteld voort te komen uit huidig functioneren. Extrinsieke motivatie is motivatie die om bepaalde activiteiten te vertonen omdat deze activiteiten leiden tot het bereiken van een ander doel (bijv. angst voor slangen. geld. Goal-setting theory van Locke (1981) 1.2 Honger Biologische signalen voor honger en verzadiging Kortetermijnsignalen 39 . 5.

Cellen die vet opslaan hebben genen die leptine produceren afhankelijk van de hoeveelheid vet die aanwezig is. Hypothalamus speelt een cruciale rol bij honger en verzadiging Cognitieve en sociaal-culturele invloeden Er is een overvloed aan voedsel Diëten zorgt ervoor dat we niet meer op signalen in ons lichaam letten. 2. Als hormoonspiegel testosteron en bij vrouwen ook oestrogeen het hoogst is (tussen twee menstruaties) meer behoefte aan seks. Hormonen hebben invloed op seksueel gedrag. maar op de weegschaal Vast ritme zorgt dat we altijd eten. Coolidge-effect mannen worden opgewonden door de aanwezigheid van een nieuwe partner. bijv. Indien honger dan is er een verlaging van het glucosegehalte in het bloed. veel tijd en energie in het vinden van een juiste sekspartner 2. Gevuldheid maag 3. eten mensen ook veel. 2. suikergehalte in het bloed. Hoeveelheid vet. verspreiding van levensbedreigende bacteriën en virussen 4.1. genetische diversiteit door samensmelten van 2 individuen Hormonen en seksueel gedrag De belangrijkste geslachtshormonen zijn ‘vrouwelijke’ hormonen oestrogeen en progesteron en het ‘mannelijke’ hormoon testosteron. eerder vermijden van honger dan aanvullen van een tekort aan voedsel Eten kan ook gevoelens van angst of depressie ontvluchten In een groep die veel eet. kauwen en proeven geeft bevrediging 4. Leptine in bloed doet honger afnemen. frustratie en agressie wegens ontbreken van partner voordelen 1. Na gemeenschap met een partner brengt de introductie van een nieuwe partner meestal snellere hernieuwde activiteit teweeg. Gewoonte om dubbele porties te nemen 10. iets zoets na het eten gaat nog (lichaam heeft ook variatie nodig) Gewichtsregeling op lange termijn 1.3 Seks nadelen seksueel gedrag. 1. Streefgewicht het stabiele gewicht dat een lichaam op lange termijn probeert te handhaven. CCK = cholecystokinine geeft verzadigingsgevoel 5. moment van geslachtsgemeenschap is een moment van verhoogde kwetsbaarheid 3. Ook presteren mannen beter op ruimtelijke kennis en vrouwen op verbale vlotheid. Maagspecifieke verzadiging. 40 . 3.

Faalangst een angst die voorkomt uit de schaamte die men voelt bij een mislukking. teveel/ te weinig testosteron verhoogde kans op lesbisch/ homo -anatomische verschillen in de kern en omgeving van hypothalamus -meer zonen. Biologisch -Waarschijnlijk gen op X-chromosoom -Hormoonspiegel in de baarmoeder. Komt overeen met faalangst. Prestatiedrang is de behoefte om iets te verwezenlijken en dit goed te doen. Positieve egodoelen lokken toenadering uit. mocht je onverhoopt toch slagen dan ben je erg slim.4 Prestatiemotivatie Prestatiemotivatie is de motivatie om iets te verwezenlijken en dit goed te doen. bijv. Prestatiemotivatie wordt geleerd 41 . Elliot (1999) = doelgerichte prestatiemotivatie wordt bepaald door drie componenten 1. De verschillende componenten van prestatiemotivatie McCelland (1953) = beperkt tot intrinsieke motivatie voor doelen die een individu zichzelf stelt. Een manier om aan faalangst te ontsnappen is zelfhandicappen. de steekproef niet representatief is en overschatting van de ondervraagden over het aantal keer seks dat ze hebben. het beter willen doen dan anderen en zo bekwaamheid tonen. daarom gaan mensen deze situaties vermijden waarvan ze verwachten dat die zal mislukken. geven toch voorkeur voor eerder heteroseksueel of homoseksueel (filmfragmenten). Homoseksualiteit en biseksualiteit De oorsprong van seksuele geaardheid is deels biologisch en deels cognitief en sociaal. meer antistoffen in de baarmoeder tegen zonen Biseksualiteit komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. zodat het niet erg is als je niet slaagt. Negatieve egodoelen vermijden uit angst negatief beoordeeld te worden. 10. taakmotivatie men wil de activiteit tot een goed einde brengen (komt overeen met prestatiedrang) 2. Deze factoren kunnen een rol hebben gespeeld bij het Kinseyrapport (1950). Mannen die zeggen dat ze biseksueel zijn. zoals blijkt uit onderzoek naar eeneiige tweelingen.Sociaal-culturele factoren Problemen met vragenlijsten over seksualiteit is dat mensen sociaalwenselijke antwoorden geven. 3. egodoelen zijn gericht op het prestatieniveau en op de positie ten opzichte van anderen. niet volop kunnen studeren.

Evidentie dat prestatiemotivatie wordt geleerd; Onderzoek naar invloed van ouders op prestatiemotivatie; a. De mate van stimulatie thuis b. Autonome opvoedingsstijl versus controlerende c. Geloof van ouders in de vaardigheden (bijv. meisjes kunnen minder goed wiskunde) d. Bekrachtiging van uitdagende activiteiten via successieve benadering e. Zelfregulatie jezelf belonen als je iets doet (bijv. studeren) door tastbare beloning (film kijken), expliciete korte termijn doelen (vanavond 1 uur studeren) en realistische doelen (10 bladzijden); rekening houdend met omstandigheden. Perceptie van mislukking - een mislukking volgens een egodoel wordt geïnterpreteerd als men ervan overtuigd is dat de mislukking te wijten is aan iets wat niet te veranderen is. Bijv. zij zullen mij toch nooit mogen vanwege mijn persoonlijkheid - een mislukking die te wijten is aan een veranderbare eigenschap wordt geïnterpreteerd volgens een taakdoel. Bijv. zij moeten aan mij wennen en daar kan ik mijn best voor doen. Dus je bent minder kwetsbaar als je je concentreert op taakdoelen. - Perceptie van mislukking kan ook verschillen per individu. Sommigen koppelen catastrofale gevolgen aan een mislukking.

10.5 Wat is emotie?
Wisselwerking tussen motivatie en emoties verhoogt onze overlevingskansen (anders waren emoties wel uit het gedragspatroon geëvolueerd. Immers negatieve emoties geven aanzet tot vermijding, positieve gevoelens tot herhaling. Emotie is een reactie op een stimulus die bestaat uit; 1. een fysiologische opwinding die gepaard gaat met gezichtsuitdrukking en bepaalde gedragingen 2. evaluatie van de stimulus 3. een subjectieve ervaring

10.6 De lichamelijke component van emoties
De gezichtsuitdrukking van emoties
Primaire emoties (Exkman 1999) vond zes emoties die door de meerderheid van de mensen herkend werden; droefheid, blijheid, angst, woede, verrassing en walging/ minachting. Culturele uitingsregels wat mag je wel en wat niet tonen in een bepaalde cultuur (bijv. Japanners blijven glimlachen bij het zien van een zeer stresserende film). Hypothese over gezichtsfeedback de emotionele ervaring van een persoon versterkt of verzwakt door de bijbehorende gezichtsuitdrukking (bijv. pen in je mond met mond open = blij of mond dicht = droevig). Iemand die door verlamming niet meer kan glimlachen heeft een vergrote kans op depressie.

42

De rol van het sympathische zenuwstelsel
Leugendetector meet activiteit van sympathische zenuwstelsel. Daarom controlevragen van Waar was je gisteren en Heb je ooit gereden terwijl je dronken was. Iemand die niet liegt ondervindt van beiden stress. Guilty of knowledge dia’s laten zien van diverse voorwerpen inclusief het moordwapen. Dit geeft hogere betrouwbaarheid. Fysiologische opwinding verhoogt de ervaring van emoties (bijv. 2 minuten hardlopen versterkt aantrekkingsgevoel tov 15 seconden hardlopen). Mensen kunnen zo emoties toeschrijven aan de verkeerde bron. Fysiologische opwinding is niet noodzakelijk. Bijv. bij patiënten met een letsel aan ruggengraat die niet meer in staat waren informatie uit sympathische zenuwstelsel te halen, voelden nog steeds emoties maar niet meer bij alle stimuli en ook in mindere mate.

10.7 Staan emoties onder cognitieve controle?
Drie verschillende theorieën
James-Lange-theorie Door het zien van een angstaanjagende stimulus (bijv. slang) krijg je een reflexmatige lichamelijke reactie waardoor er een adrenalinestoot in je bloed komt die zorgt voor een specifiek patroon van lichamelijke opwinding (bijv. hartkloppingen), daardoor voel je angst. Deze theorie is niet volledig houdbaar, bijv. als je adrenaline ingespoten krijgt, voel je wel lichamelijke opwinding, maar geen emoties. Cannon-Bard-theorie Activatie sympathische zenuwstel en ervaren van de emotie gebeurd gelijktijdig. Theorie van de cognitieve beoordeling (cognitieve appraisal) Voordat fysiologische opwinding en emotie ervaren wordt, heeft deze eerst een cognitieve beoordeling van de situatie ondergaan. Je moet immers weten of je bang moet zijn voor de slang. Alle theorieën bevatten een kern van waarheid.

Onbewuste processen bij de stimulusbeoordeling
Heel wat cognitieve processen gebeuren onbewust. Ook emotionele processen kunnen zonder bewustzijn tot stand komen, bijv. Amygdala reageert wel direct bij bijv. kwaad kijkende gezichten. Maar ook op woorden als bijv. doden (dit kan niet van evolutionair perspectief, dus is er eerst een cognitie aan voor gegaan). Ook mensen met prosopagnosie (geen gezichten meer kunnen herkennen), toch lichamelijke reactie als ze foto’s zijn van een bekende. Capgraswaan iemand kan wel mensen uit zijn omgeving herkennen, maar deze geven niet langer een vertrouwd gevoel (dubbelgangstergevoel). De bewuste route is wel bewaard, maar de onbewuste is beschadigd. 43

Cognities beïnvloeden de subjectieve ervaring
Ingewikkelde emoties kunnen niet zonder cognitie tot stand komen, bijv. spijt waarbij de acties die ondernomen zijn geresulteerd hebben in gevolgen die minder aangenaam zijn dan de gevolgen die ze hadden kunnen ervaren door andere acties te ondernemen. Ook bijv. opluchting en ontgoocheling. Nadenken over gevolgen die niet gebeurd zijn vergt cognitie. Gross (2002); cognities kunnen automatisch uitgelokte emoties regelen, door; 1. Onderdrukken van emoties (door veranderen van gedrag) 2. Herbeoordeling van emoties (door andere betekenis geven aan stimuli) Cognities kunnen emoties ook versterken en andersom. Bijv. hoe langer hoe meer ik over de situatie nadenk, hoe kwader ik word.

Invloed van emoties op cognities
Geneigdheid herinneringen op te halen die in overeenstemming zijn met onze emoties. Bijv. depressie, meer aan negatieve dingen denken, ernstigere depressie. Geneigdheid meer aandacht te besteden aan stimuli die in overeenstemming zijn met onze emoties. Ook dubbelzinnige stimuli worden meer geïnterpreteerd o een manier die in overeenstemming is met hun gevoelens.

10.8 De neurowetenschap van emoties
Het limbische systeem
Amygdala, hippocampus, gyrus cinguli. Geen of beschadigde amygdala meer moeite met toenaderingsgevoelens, geen automatische schrikreacties. 2 belangrijke routes; 1. van thalamus (tussenstation zintuigen en primaire sensorische gebieden) naar amygdala; snelle emotionele toenaderings- of vermijdingsreacties op biologisch belangrijke stimuli (zowel aangeboren = instinctief als via klassieke conditionering) 2. vanuit primaire sensorische gebieden in cortex naar amygdala , maakt cognitieve beoordeling mogelijk. Informatie uit amygdala wordt doorgestuurd naar de hypothalamus, die zorgt voor initiatie van de reactie in het sympathische zenuwstelsel. Het leggen van verbanden tussen emoties en contexten gebeurd grotendeels in de hippocampus (bijv. angst voor skinnerbox). Letsels aan de voorkant van de gyrus cinguli kunnen apathie, emotionele labiliteit en persoonlijkheidsveranderingen tot gevolg hebben. Gyrus cinguli ook betrokken bij voelen van pijn en detecteren van fouten (samen met frontale lobben).

44

Hoofdstuk 11 Veranderingen in de loop van het leven Ontwikkelingspsychologie De taak van psychologie die onderzoek doet naar veranderingen in vaardigheden en gedragingen tijdens de levensloop en die probeert te achterhalen welke factoren deze veranderingen teweegbrengen of beïnvloeden. wat betekent wenkbrauw fronsen. statistisch leren.Gebieden in de cortex Cortex voor gecompliceerdere emotionele gedragingen. Ook wel levenslooppsychologie. Pariëtale cortex gevoelens verstaan.1 Cognitieve ontwikkeling 4 bekwaamheden baby’s: 1. daardoor snel verveeld door telkens eenzelfde stimulus 3. Dorsolaterale prefrontale cortex gevoelens integreren binnen de doelstellingen die men nastreeft = controlecentrum voor doelgericht gedrag. Leert de gevolgen tussen deze twee (bijv. Lestel aan linkerkant geeft voortdurend huilerig gedrag (verwerking positieve stimuli). Bijv. selectieve aandacht 2. 45 . 1. stimuli kunnen onthouden in semantisch geheugen. sensorimotorische stadium 0 – 2 jaar vooral bezig met waarnemingen (sensorisch) en acties (motorisch) en interacties tussen deze twee. gaandeweg controle over de reflexen doordat ze interne mentale representaties = schema’s van de acties en de bijbehorende voorwerpen vormen. imitatieleren (2 weken oud tong uitsteken als volwassene dit doet) 4. In samenwerking met andere gebieden ook correct gedragen. Ook leert het kind objectpermanentie het besef dat een voorwerp blijft bestaan als je het niet meer kunt zien. zelfs als dit ongepast is. Orbitofrontale cortex adequaat reageren op complexe beloningen en straffen. emotionele toon waarop we iets zeggen. Schema’s zullen steeds complexer worden op basis van. Schade gaat gepaard met problemen om gevolgen van gedrag op lange termijn in te schatten = verkeerde besluiten. 11. assimilatie nieuwe informatie in een bestaand schema onderbrengen 2. De Stadiatheorie 1. accommodatie aanpassen van schema’s aan afwijkende informatie Belangrijke veranderingen zullen sprongsgewijs gebeuren. patronen kunnen ontdekken in bijvoorbeeld taal De theorie van Piaget Cognitieve ontwikkeling ontstaat vanuit de acties die het kind uitvoert. combinatie tussen zicht en lopen). rechterkant (verwerking negatieve stimuli) constant opgewekt. Aanvankelijk alleen reflexen.

3. Van belang is wel dat de kinderen begrijpen wat de bedoeling is bij proeven. klei oprollen en daarna samendrukken. woorden bestaan uit lettergrepen. 4. formeel-operationele stadium vanaf 11 jaar inzicht in abstracte hypothetische situaties. je krijgt weer dezelfde homp klei). klanken kunnen worden weergegeven door letters. Alternatief op theorie van Piaget in plaats van uit te gaan welke operaties kinderen van verschillende leeftijden nog niet kunnen uitvoeren. 3. behoud van aantal hangt samen met het feit in hoeverre het kind al kan tellen (bijv. gesproken taal bestaat uit woorden. binnen een stadium zijn de denkprocessen gelijk voor mogelijke problemen waar een kind mee geconfronteerd wordt a. conservatietaken worden naar 5 tot 6 keer oefenen wel goed uitgevoerd Onderschatting van de theorie zit eveneens in het feit dat kennis afhankelijk is van de omgeving en niet slechts van leeftijd. daarom worden in sommige culturen taken sneller opgelost dan in andere culturen. b. Voorbeelden a. overgang van de ene manier van denken naar de andere gebeurt niet voor alle problemen op dezelfde leeftijd. Bijv. kinderen zijn pas in staat om de denkprocessen van een bepaald stadium te leren als ze de kritische leeftijd daarvoor bereikt hebben a. 3. 2. Echter wel operaties op concrete tastbare problemen. 46 . 4. stadia gaat gepaard met kwalitatieve verschillen in het denken a. Continue veranderingen Problemen met theorie van Piaget gaat vooral uit naar wat kinderen nog niet kunnen 3 assumpties van de theorie 1. Bijv. concreet-operationele stadium 7 – 11 jaar Inzicht in operaties = omkeerbare acties (bijv. een eng masker dragen kan angst oproepen als hij in de spiegel kijkt.2. omdat ze zich verkijken op het uiterlijk van de dingen. Processen lezen. onderwijs). Deze kunnen geoefend worden op school. Conservatie is besef dat onderliggende fysische dimensie gelijk blijft ondanks oppervlakkige veranderingen (proef met glazen doen deze kinderen wel goed). 1. 5 jaar moeite om reeks van 4 letters te onthouden en 15 jaar gemakkelijk 6 letters). preoperationele stadium 2 – 7 jaar worsteling met het onderscheid tussen schijn en realiteit. Bijv. Ook proef met twee glazen. een analyse maken van de processen die nodig zijn om een bepaalde taak uit te voeren en in welke mate de kinderen over de nodige capaciteiten beschikken om die processen adequaat uit te voeren. lettergrepen bestaan uit klanken. onderzoek wijst echter uit dat baby’s al veel meer kunnen dan Piaget deed vermoeden (poppenkastproef) 2. Spanne kortetermijngeheugen verschilt per leeftijd (bijv. door feedback kun je een kind sneller iets leren.

Deze taak doet een beroep op controlecentrum in de frontale lobben van de hersenen. etc.). Inclusief onderwijs alle kinderen samen hetzelfde onderwijs aanbieden Exclusief of gestratificeerd onderwijs kinderen van verschillende niveaus verschillend onderwijs aanbieden Cognitieve ontwikkeling na de pubertijd Cognitieve ontwikkelingen tijdens de adolescentie Onderzoeken Longitudinaal onderzoek dezelfde personen gedurende meerdere jaren volgen Cross-sectioneel onderzoek onderzoek waarbij mensen van een verschillende leeftijd op hetzelfde moment gestest worden Antisaccadetaak onderdrukken van een oogbeweging (saccade). Afname van cognitieve capaciteiten hangt af van de mate waarin hersenen gebruikt werden tijdens de volwassenheid (bijv.Naar school gaan Kinderen kunnen meer intellectueel en verwerven tot op een zekere leeftijd allemaal dezelfde kennis. Bijv een proef waarbij een gevraagd wordt om op een punt te fixeren terwijl er links of rechts van dat punt een wit vierkant oplicht. intellectuele baan. a.2 Persoonlijke en sociale ontwikkeling Ontwikkeling van het zelfconcept Zelfconcept een accepterende en betrekkelijk objectieve inschatting van eigen persoonlijke aard. Onvoltooide myelinisatie tijdens de adolescentie kan reden zijn waarom jongeren impulsiever en minder doordacht reageren. Voltooid rond eerste levensjaar met objectpermanentie. Presteren echter vaak beter op testen die beroep doen op hoeveelheid opgeslagen kennis. Myelinisatie van axonen gaat door tot op de leeftijd van 18-20 jaar. Gebeurt in 2 fasen. Meer last bij meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren (door capaciteit werkgeheugen). reizen. herkennen in een spiegel (veegt rode verf af of nog niet). Ouderen hebben vooral last met taken waarbij snelheid van belang is. 11. 47 . karaktertrekken. Dit wordt geleidelijk ontwikkeld (baby’s zien zich aanvankelijk nog niet los van andere mensen en dingen). Bijv. studie verbeteren resultaten). naam. Door hormonen een verhoogde emotionele opwinding en verhoogde drang naar nieuwe Cognitieve ontwikkelingen bij het ouder worden Processen worden trager. Ontwikkelen objectieve zelf beself dat het zelf stabiele kwaliteiten heeft (geslacht. b. Ontwikkelen subjectieve zelf het besef dat je bestaat. Deze taak is nog niet volledig ontwikkeld bij adolescenten (blijkt ook uit hersenscans).

(20%) 3. Begint na de geboorte en ontwikkeld zich gedurende de eerste 2 tot 3 jaar. Echter individuele verschillen kunnen groot zijn (bijv. 5. glimlachen. Identiteit versus rolverwarring (adolescentie12-20). Bij knuffelen wegkijken. ouder gaat weg in speelkamer). 2. 48 . 6. zonder kinderen of koppel van 25 met jonge kinderen. Samenwerken. Antwoorden op wie ben ik. Baby’s bekrachtigen toenaderingsgedrag. Meer positieve reacties op bekenden. Autonomie versus schaamte (peutertijd). (Late volwassenheid 60+) Terugkijken op het leven dat er geleid is. Doelgerichtheid. Vertrouwen versus wantrouwen (eerste levensjaar). Kinderen laten zich troosten. 4. naspelen van rollen. Zorgzame ouders versus verwaarlozende ouders. wenen. Fase van beginnende hechting (6 weken – 7 maanden). 2. Scheidingsangst en vreemdelingenangst valt samen met gevoel van objectpermanentie. zonder kinderen. Goede oplossing = voldoening. 1. 3. moeilijk te troosten. Vastklampen. Fase voorafgaand aan eigenlijke hechting (0-6 weken).De theorie van Erikson (1950) Het leven bestaat uit 8 sociale en emotionele stadia waarin een psychosociaal conflict moet worden opgelost. 4. Weinig reactie op volwassenen. Begrip waarom ouders soms wel en soms niet aanwezig zijn. Gehechtheidsontwikkeling bij kinderen Gehechtheid is een sterke emotionele binding die we hebben met een beperkt aantal belangrijke personen in ons leven. Volwassene wordt als veilige basis gezien. Aangeboren signalen als grijpen.(1015%) 4. Angstige/ weerbarstige kinderen. Generativiteit versus stagnatie (Midden volwassenheid 30-60). Soms agressie. 5-10 procent van de kinderen. twee jaar). 1978) Onderzoek dmv vreemde situaties (bijv. Gedesorganiseerde en gedesoriënteerde kinderen. 3. Vorming van een wederkerige relatie (vanaf anderhalf. Blijvende manier bij te dragen aan de maatschappij. 7. Fase van scherp omlijnde gehechtheid (7 maanden – anderhalf. slechte oplossing = psychische problemen. Initiatief versus schuld (vroege kinderjaren 6-11). 2. Vlijt versus minderwaardigheid (schoolleeftijd). Verward en tegengestelde gedragingen. Intimiteit versus isolatie (vroege volwassenheid 18-30) Uitbouwen liefdevolle en intieme relatie. Vermijdende kinderen. Gehechtheidsstadia (Bowlby 1969) 1. kijken houden volwassenen in nauw contact met pasgeborene. Verwerven van vaardigheden op een positieve manier. Vlak affect. 8. 4 types hechtingsrelaties. Gehechtheidspatronen (Ainwworth. koppel van 45 met jonge kinderen. Integriteit versus wanhoop. wie vergelijk je met elkaar). Veilig gehechte kinderen. twee jaar). Op bekende wordt ongeveer hetzelfde gereageerd als onbekende. (60-70%). wat doe ik. 1. Biedt een kader voor verschillende uitdagingen in een mensenleven.

Peuters van 18 maanden vertonen al geslachtsspecifieke voorkeuren (bijv. 3. wordt geslachtstypering genoemd. gehoorzaamheid. Lage aanvaarding. weinig tijd. Factoren die een rol spelen bij de hechting. Menstruatie. Biologische functioneren. Primaire geslachtskenmerken. Hoge aanvaarding en betrokkenheid. nieuwsgierig. een lijst van 90 gedragingen die onderzoeker meeneemt naar het huis van het kind en gebruikt tijdens een observatiesessie. Periode van vlugge veranderingen op biologisch. Regels. meisjes poppen). Ejaculatie. Geslachtstypering wordt beïnvloed door biologische en sociale factoren. In kinderprogramma’s is vaak geslachtsstereotiepe rolverdeling aanwezig (observerend leren). Het zoeken naar autonomie bij adolescenten Adolescentie periode tussen de kindertijd en de volwassenheid. 1. Toegeeflijk. Geslachtstypering Het proces waarbij een kind een geslachtsidentiteit aanneemt – het besef een jongen of een meisje te zijn – en sociaal aangepaste mannelijke of vrouwelijke gedragingen vertoont. Balans tussen discipline en autonomie. zelfbewust. bezorgdheid) 2. 49 . 4. consistentie. ongehoorzaam en opstandig. Temperament van het kind Factoren die nagenoeg geen rol spelen bij de hechting. meisjes die te hoog testosteron aan worden blootgesteld vertonen meer masculien gedrag. jongens auto’s. onverschilligheid. culturele verschillen Opvoedingsstijlen (Baumrind 1971) 1. Kinderen zijn ongehoorzaam. Gezaghebbende ouders. Kinderen zijn dikwijls impulsief. Opvoeding door ouders (intimiteit. onzeker. weinig controle.Tegenwoordig meer onderzoek door gebruik te maken van AQS (Attachment Q-sort). Gevalsstudie besnijdenis bewijst dat omgevingsfactoren in ieder geval niet altijd overheersen bij geslachtstypering. verschaffen van voeding (ijzeren en stoffen aapjes-proef) 2. Geslachtshormonen. Kinderen worden humeurig. Minder doorzettingsvermogen. Kinderen spelen liever met kinderen van eigen geslacht. 1. Autoritaire ouders. teruggetrokken. Adolescentie begint bij pubertijd = periode van lichamelijke ontwikkeling waarin jonge mensen seksueel rijp worden en zich kunnen voortplanten. 2. Vermijden bestraffing. cognitief en sociaal vlak. vriendelijk. Verwerpende-verwaarlozende ouders. 1. weinig controle. Kenmerken die rechtstreeks verbonden zijn met voortplanting. verhoogde kans op delinquentie. Permissieve ouders. Onafhankelijk.

etc. bij weinigen is financiële onafhankelijkheid aanwezig. Opkomende volwassenheid Opkomende volwassenheid is de periode tussen 18 jaar en de doorbraak naar de ‘echte’ volwassenheid. Begrijpen metaforen. Tevredenheid over het werk vertoont een knik met een dieptepunt rond ca. 1995) 1. Meer mannen (vooral gescheiden) dan vrouwen van middelbare leeftijd wonen alleen. Zelfaanvaarding 2. Een deel heeft een LAT-relatie. verzwaren stem. Veranderingen in het uiterlijk die niet direct met seksuele voortplanting te maken hebben. Systematisch probleemoplossen. Sociaal functioneren 1. Persoonlijke fabel. Meer paren wonen ongehuwd samen en het aantal huwelijken dat vroegtijdig eindigt ligt tussen een kwart en een derde. 2. 6.2. Gaat gepaard met conflicten. Zoektocht naar autonomie. ze worden verondersteld de overgang van adolescentie naar volwassenheid te maken op een leeftijd waarop ze zichzelf nog niet als een volwassene beschouwen. 5. relaties en jobs. ontluikende seksualiteit. 1-3% streeft een homoseksuele relatie na. 1. borstontwikkeling. 4. Moreel besef. Sociale relaties. Op hogere leeftijd meer vrouwen dan mannen alleenwonend doordat kinderen van alleenstaande moeders het huis verlaten en dat vrouwen een langere levensverwachting hebben. Keyes. Het idee hebben continu bekeken en beoordeeld te worden. Dit is wel van belang bij volwassenheid. Nadenken over hypothetische situaties. 1. 2. Verhoogde interesse voor het andere geslacht. Imaginair publiek. (Arnett. 2. fysicaproblemen onderzoeken op systematische wijze ipv lukraak aan het werk te gaan. Dit gevoel lijkt bij velen pas rond 30 jaar te komen (gezin stichten). Secundaire geslachtskenmerken. Dit kan te maken hebben met verhoogde motivatie aan het begin en daarna ervaren van stagnatie. Carrière maken. het einde is in zicht. Dimensies van arbeidsvreugde (Ryff. Haargroei. Na een aantal jaren begint het weer te klimmen. Grenzen van adolescentie zijn vervroegd en er is een gewrongen situatie ontstaan voor jongeren. Het krijgen van kinderen correleert met een daling in de relatietevredenheid bij man en vrouw. Het vinden van een juiste balans tussen gezin en werk 2 belangrijke factoren die het welzijn van een volwassene bepalen. Bijv. Tijdens deze periode veel geëxperimenteerd met verschillende rollen. Het idee hebben speciaal en uniek te zijn en dat niets hun kan overkomen. Cognitieve functioneren 1. Deductief redeneren. Zeggenschap 50 . breder worden heupen. Intieme relatie met een partner en het stichten van een gezin staat centraal. opeisen rechten. 3. 2. Observeren gedrag en oordeel over de gevolgen. Partnerrelaties zijn losser geworden. 2000). Masturbatie. 30 jaar.

Optimalisatie. 6. 3. Opstandigheid (waarom ik) 3.1 Wat verstaan mensen onder intelligentie? Intelligentie wordt gewoonlijk verdeeld in drie componenten: 1. Praktische intelligentie. Veel steun in geloof. 3. Goede oplossingen voor dagelijkse problemen en op het werk. echter zelden in vaste volgorde voorkomen. 1997) 1. Depressie 5. Autonomie Positieve relaties Persoonlijke groei Doelgerichtheid Midlife crisis is geen evidentie voor. Ook meer bij mensen die vroegtijdig sterven wegens ziekte. vaak worden ze afgewisseld. Hoofdstuk 12 Intelligentie 12. dan komt het wel goed) 4. Sociale en emotionele intelligentie. Vooral activiteiten uitvoeren die goed gaan. Onderhandelen (ik doe dit. Naarmate mensen ouder worden. Aanvaarden Onderzoek toont aan dat deze reactie herkenbaar zijn. 1990). 5. 2. Hierin wordt de balans opgemaakt van hun leven als het einde nadert. Tevreden oud worden Succesvol oud worden drie kerndimensies (Rowe. Goede lichamelijke gezondheid 2. Selectie Bereik van activiteiten vernauwen. Vooral nodig om goed op school te presteren. Hoe goed kan een persoon omgaan met andere mensen in uiteenlopende sociale situaties. Trainen van cruciale vaardigheden. Analytische intelligentie. Compensatie. 2. Manieren zoeken om zwaktes te ondervangen (bijv. 5 stadia als reactie op de dood (Kübler-Ross. Als mensen ouder worden maken ze een levensoverzicht. 1996) 1. Behoud van cognitieve mogelijkheden 3. 1. Ontkenning 2.3. Kahn. hebben ze minder angst voor de dood en aanvaarden ze het gemakkelijker. Blijvend engagement in sociale en productieve activiteiten Ouderen kunnen op een hoog niveau blijven functioneren door een beroep te doen op selectieve optimalisatie met compensatie (echtpaar Baltes. geheugensteuntjes). 4. 51 .

ML = 8 jr voor een 6-jr.2 Analytische intelligentie De ontwikkeling van intelligentietests De eerste tests ontwikkeld door sir Francis Galton. Bijv. 3. neef van Darwin (1884). Groter aantal items die geen beroep deden op taalkennis. gevoeligheid voor stimuli en lichaamsproporties. bestaat volledig uit niet verbaal materiaal en kan in korte tijd groepsgewijs afgenomen worden. Hierbij werden relaties gemeten tussen intelligentie en vaardigheden als reactiesnelheid. Stern stelde intelligentiequotiënt of IQ-score voor. per taak gemakkelijke en moeilijke items. 12. IQ = ML/CL * 100 CL = chronologische leeftijd = echte leeftijd. WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children. Effectief tot uiting komend.Drie visies over intelligentie 1. Figuur waarvan een deel ontbreekt. Belangrijkste verschillen met Stanford-Binet test. Opgaven niet per leeftijd maar per taak 2. Aangeboren potentieel tot intelligent gedrag. Later ook voor kinderen. Raven Progressive Matrices test zeer bekende intelligentietest. 4. maar niet uit komen). 2. performatie-IQ en totaal-IQ. Extreme visie zegt dat iedereen zelfde potentieel heeft en dat verschillen volledig verklaard kunnen worden door verschillen in leeromgeving. 1960. 3. Werd herzien in 1937. Binet en Simon (1905) maakten empirisch onderbouwde test waarin mentale leeftijd (ML) kon worden bepaald. Komt vooral op school tot uiting. 2003. Dit verwijst naar soort vragen dat een kind kan oplossen. 2 versies. SON-R (Snijders Oomen Niet-verbale Intelligentietest-Revisie). 1. Goed op tests presteren. Vooral tests die aangeboren potentieel meten (het kan er in zitten. Voor kleine kinderen (2. zodat een aparte score per taak berekend kon worden. 6 tot 17 jaar). Binnen elke subtest oplopende moeilijkheidsgraad.5-7 jaar) en één voor oudere kinderen (5. zo kon hij onderscheid maken tussen verbale en niet-verbale intelligentie. Wechslertests (1940). Onderscheid tussen verbaal-IQ. Aanvankelijk voor volwassenen. IQ werd op andere manier berekend. oorspronkelijk ontwikkeld voor het leger. 52 . Echter hiertussen is geen correlatie. omdat Stanford-Binet test geen duidelijke differentiëring toeliet voor volwassenen (meeste voor kinderen bedoeld). Stanford-Binet test (1908) door Stanford University aangepast aan Amerikaanse cultuur. 60 opgaven van verschillende moeilijkheidsgraad.5-17 jaar). Oorspronkelijk gemaakt voor dove kinderen en bestaat evenals RPM volledig uit niet-verbaal materiaal. Intelligentie staat niet los van de inspanningen die een persoon geleverd heeft om de aanleg tot uiting te brengen. Veel in Nederland gebruikt. 1985.

a. Criteriumvaliditeit hoe goed correleren testscores met een andere maat voor de vaardigheid die men wil meten (het criterium). Goede normsteekproef moet representatief zijn voor de populatie = totale groep waaruit een steekproef getrokken wordt. veronderstelling dat oudere kinderen meer opgaven kunnen oplossen. De structuur van analytische intelligentie Factoranalyse = een statische techniek die de correlaties tussen testscores onderzoekt en aangeeft welke scores samen veranderen.5 en een goede betrouwbaarheid verondersteld standaardisatie bij testafname en objectiviteit bij het scoren van de resultaten. Validiteit Wat meet de test. Hieruit kon een nieuwe IQ berekening worden gemaakt op basis van normaalverdeling. dan geen opgaven erin die jongere kinderen beter kunnen oplossen. Begripsvaliditeit accuraatheid waarmee een test de psychologische processen meet die binnen een theorie gespecificeerd worden. meet deze intelligentie of een ander kenmerk waarop mensen verschillen maar wat niets met intelligentie van doen heeft. Test-hertestbetrouwbaarheid tweemaal aanbieden met tussentijd van enkele weken b. Als de eerste keer goed wordt gescoord. goede consistentie moet dichtbij +1 zijn . correleert scores op intelligentiest met schoolprestaties. Bijv. Inhoudsvaliditeit de mate waarin de gestelde vragen representatief zijn voor het kennisdomein dat men wil meten. Bijv. Bijv. 3. GIT = Groninger Intelligentietest Kaufman test Alle tests worden in Nederland beoordeeld door COTAN = Commissie Testaangelegenheden Nederland Kenmerken van intelligentietests Psychometrische test ontwikkeling van objectieve meetinstrumenten of tests voor psychische kwaliteiten zoals intelligentie en persoonlijkheid. d. = consistentie in resultaten. Toetsing betrouwbaarheid dmv a. 68% tussen 85 en 115. 1. moet dit ook de tweede keer goed scoren. Moeten voldoen aan drie vereisten. Predictieve validiteit voorspellen van toekomstig gedrag. b. c. 95% tussen 70 en 130. Controle dmv congruente validiteit = proefpersonen een aantal tests laten afnemen en de correlaties tussen de verschillende scores te bereken. hoe goed gaat iemand het in zijn nieuwe job doen. Factoranalyse stelt psychologen in staat om in een patroon van intercorrelaties tussen verschillende tests taken te identificeren die op een zelfde 53 . 2. Betrouwbaarheid. Gemiddeld is 100. Vormen van testvaliditeit. Gesplitste-testbetrouwbaarheid correlatie berekenen tussen de ene helft van de items en de andere helft van de items c. wordt uitgedrukt in correlatiecoëfficiënt (tussen -1 en +1). Paralleltestbetrouwbaarheid vergelijk met andere tests Goede betrouwbaarheid zit nog altijd onzekerheidsmarge in van IQ-score +.Andere tests.

…) Hoe stabiel zijn IQ-scores? Correlatie loopt terug naarmate de leeftijd van het kind bij vroegere testafname lager was. Derde laag veelheid aan specifieke factoren (woordvlotheid. 54 .60. Hiervoor introduceerde spearman specifieke mentale vaardigheden = sfactoren. Ook voor broer-zus. Dit verklaart waarom altijd positieve correlaties gevonden worden tussen subtests en intelligentietests. Gekristalliseerde intelligentie mentale vaardigheid om reeds aanwezige informatie uit het lange termijngeheugen op te roepen (bijv. Ook correlatie tussen adoptieouders is positief. taalbegrip. Bovenaan algemene intelligentie die alles beïnvloedt. meet het rijgen van kraaltjes de intelligentie). Carrol (1993). factor = verbale vaardigheid die ervoor zorgt dat twee subtests dezelfde resultaten opleveren). maar een stuk lager dan die van biologische ouders. Ofwel vloeiende intelligentie neemt meer af dan gekristalliseerde intelligentie. 1.38). Vernon stelde hiërarchische theorie voor. getalrekenen. 1. Echter test-hertestbetrouwbaarheid is laag (+0. Spearman (1900) algemene intelligentie = g-factor (general intelligence) speelt een rol bij het oplossen van alle intelligentietaken. Cohort = groep van mensen die in eenzelfde periode opgroeien. Catell (student Spearman) stelde 2 algemene intelligentievormen voor. Evidentie voor een erfelijke component in IQ-scores Correlaties intelligentie voor zowel samen als apart levende eeneiige tweelingen hoog. Wanneer twee tests door dezelfde s-factor beinvloedt worden dan hogere correlatie. 2. Intelligentie vermindert pas na 65 jr wijst longitudinaal onderzoek uit. Dit komt doordat verwerkingssnelheid en capaciteit van het werkgeheugen meer afneemt dan het vermogen om informatie uit het langetermijngeheugen te halen. 1992). Het blijkt dat alle onderdelen op subtests van intelligentietests positief en tamelijk hoog met elkaar correleren. intelligentere kinderen tonen duidelijkere voorkeur voor nieuwe foto’s (+0. Dit vooral voor perfomantietaken en minder voor verbale taken. Kan ook zijn dat validiteit bij tests voor jonge kinderen laag is (bijv. Fagan Test of Infant Intelligence (Fagan. woordenschat) Als twee testen beide een beroep doen op dezelfde soort intelligentie zullen ze hoog met elkaar correleren. Daarna 7 brede intelligentievormen (ook vloeiende en gekristalliseerde intelligentie) 3. 3 lagen intelligentie die samen een hiërarchie vormen. Pas vanaf 6. ouder-kind correleert het positief. dus mensen zijn intelligent gedeeltelijk omdat zij goede genen van hun biologische ouders hebben meegekregen. Cross-sectioneel onderzoek geeft een cohort-effect = tijd en omstandigheden waarin een groep opgroeit kunnen invloed hebben op de resultaten van een studie. maar niet waarom correlaties tussen subtests verschillen. Vloeiende intelligentie vaardigheid om relaties waar te nemen bij stimuli waar men nog geen of heel weinig ervaring mee heeft (werkgeheugen) 2. kennisvragen.45). Beide theorieën niet geheel bevredigend. vaardigheid van jonge kinderen om iets nieuws te detecteren en te coderen. Foto’s voorhouden.manier opgelost worden en dus samen een groep vormen (bijv. 7 jaar een correlatie van +0.

55 . Waarom is iemand intelligent? 1. 2. Kinderen die enkel hoogintelligent erfelijk materiaal hadden of enkel in een hoogintelligent milieu geplaatst worden kwamen halverwege het niveau van de hoge en lage groep uit. meer ervaring met getest worden. Vloeiende intelligentie neemt af op het moment dat de witte materie in de hersenen afbrokkelt. 3.20-+0. hoe meer het zal lijken alsof het milieu er niet toedoet en alle intelligentieverschillen tussen mensen aan erfelijkheid toe te schrijven zij. Vrouwen iets beter op verbale taken en mannen beter op visuospatiale taken. Ook evidentie voor milieucomponent is Flynn-effect menselijke intelligentie verhoogt met de jaren (3 IQ-punten per 10 jaar). kunnen meer dingen onthouden tijdens het uitvoeren van een taak. Myelinisatie van axonen. Deze toestand kan uren tot weken duren = long-term potentiation.Evidentie voor een milieucomponent in IQ-scores Uit adoptiestudies blijkt dat kinderen ook positief correleren met de intelligentie van hun adoptieouders. Synaptische connecties tussen neuronen maken of sterkte van bestaande connecties veranderen. Wet van Hebb excitatorische connecties tussen twee neuronen versterken als zij herhaaldelijk samen vuren op een stimulus. evidentie dat milieu en erfelijk materiaal ongeveer dezelfde invloed hebben. Neuronale signaal gaat vlugger door goed gemyeliniseerd axon. Goed werkgeheugen intelligentere mensen hebben een beter werkgeheugen. Positieve correlatie tussen volume van hersenen en IQ (+0. Long-term potentiation verbetert geheugen en speelt dus vooral rol bij gekristalliseerde intelligentie. Inspuiting in hippocampus verhindert ratten doolhof te leren. Potentieeltheorie (De Groot. krijgt men extra informatie over de intelligentie als potentieel om een nieuwe taak te leren. Overigens Einsteins hersenvolume was klein. Zijn vrouwen intelligenter dan mannen? Scores op IQ-tests nagenoeg gelijk. Schattingen van de nature-nurture bijdragen in de huidige maatschappij Paradox.40). Mensen met een hoog IQ hebben minder training nodig dan mensen met een laag IQ. Inspuiting amygdala verhindert ratten bang te worden voor geluid met schokken (conditionering). Kinderen behalen lagere IQ-score na vakantie dan ervoor. Door chemische stof in te spuiten kan long-term potentiation voorkomen worden. 1997) door te kijken hoeveel training de persoon nodig heeft om een taak juist te leren uitvoeren. naarmate een maatschappij meer inspanningen levert om voor iedereen een zo goed en stimulerend mogelijk milieu te creëren. Het effect van een jaar extra school genoten te hebben is groter op intelligentie dan leeftijdsverschil. Testwijsheid training voor intelligentietests heeft positief effect. Dit door beter onderwijs. beter voeding.

Intrapersoonlijke intelligentie kennis over zichzelf en haalbare doelen stellen. maar uitblinken in een specfieke vaardigheid (bijv. Conventionele intelligentietests 1. beeldhouwers 3. muzikaal talent. Interpersoonlijke intelligentie goed met anderen om kunnen gaan 2.3 Praktische intelligentie De theorieën van Gardner en Sternberg Gardner (1999) mensen hebben soms speciale talenten zonder dat dit gepaard gaat met hoge g-score. Evidentie voor het belang van praktische intelligentie Mensen redeneren anders in informele settings dan op school. logisch redeneren. Bijv. Aanwezig bij landbouwers en natuurwetenschappers Sociaal-emotionele intelligenties 1.4. Naturalistische intelligentie levende en natuurlijke organismen herkennen en begrijpen. Linguïstische intelligentie taalvlotheid. atleten. Logisch-wiskundige intelligentie vaardigheid in rekenen. belangrijke rol binnen westers onderwijs. emotioneel adequaat reageren Sternberg traditionele intelligentietests en westers onderwijs hechten teveel belang aan problemen die volledig gestructureerd zijn en slechts 1 oplossing(smethode) hebben. 56 . 12. taxichauffeurs Specifieke talenten 1. Metacognitie intelligentere mensen hebben meer inzicht in welke strategieën ze moeten toepassen (dus niet alleen een berekening kunnen uitvoeren. maar ook zien welke berekening ze moeten toepassen voor welk probleem). De meeste problemen in het dagelijkse leven zijn echter ondergestructureerd en vereisen dat mensen het probleem zelf herkennen. journalisten 2. Acht vormen van intelligentie. Lichaamskinesthetische intelligentie chirurgen. Muzikale intelligentie 2. dichters. Andere vorm van specifieke intelligentie bijv. Spatiale intelligentie mogelijkheid om visuele wereld accuraat waar te nemen en percepties te transformeren op basis van verbeelding. Theorie van meervoudige intelligenties (Gardner) verklaart buitengewone talenten op een beperkt gebied. Architecten. probleemoplossen. dansers. Idiot savant-syndroom lage algemene intelligentie. onthouden van kalenderdagen). wiskundigen 3. bij het koken gebruiken mensen berekeningen bij het afwegen die ze op school in de vorm van een rekenopgave nooit zouden kunnen oplossen. Daarom beter situatietests.

Emoties gebruiken om het denken te bevorderen 3. scores testuitslag vergelijken met sociale beoordelingen huisgenoten). Sense of humor (grappige aanvulling op situatie kiezen) Test had goede betrouwbaarheid (+0. 1. 1. stabiele persoonlijkheidseigenschappen (impulsief.a. 1. Memory for names and faces (namen en gezichten onthouden op basis van foto’s) 4. 1. emoties percipiëren en beïnvloeden) 2. Correlatie is +0. Fouten hebben grote negatieve invloed. Komt meer overeen met persoonlijkheidsvragenlijsten. Emoties percipiëren 2. In-basket test = postbakoefening is een populaire oefening. Assessment center verwijst naar een reeks van technieken waarbij potentiële kandidaten in een gesimuleerde werksituatie geplaatst worden om te zien hoe zijn onder ietwat stresserende omstandigheden presteren. Recognition of the mental state of the speaker (welke emotie wordt uitgedrukt?) 3. Andere bekende testen Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) hier worden opgaven aangeboden waar proefpersonen het juiste antwoord moeten geven. vaardigheden (bijv. Dit staat bij arbeidspsychologen bekend onder situationele vragenlijst of situationeel interview.4 Sociale en emotionele intelligentie Componenten van de sociaal-emotionele intelligentie Verschillende visies die slechts gedeeltelijk overlappen (Gardner. Goleman.Tests voor praktische intelligentie Sternberg (2004) een praktische test over het studentenfunctioneren moet ook deel uitmaken van een toegangsexamen voor het hoger onderwijs. 1849) bestaat uit 5 onderdelen. opstellen van een lijst met uitspraken waarvan proefpersonen moeten aangeven in hoeverre die op hen van toepassing zijn. Judgement in social situations (hoe reageer je in bepaalde situaties?) 2. Petrides (2004) destilleerde vijftien kerenelementen die te verdelen zijn in twee grote groepen uit de verschillende modellen. Emotional Quotient Inventory (EQ-i) Bar-On (1997) 57 .etc.85) maar slechte validiteit (bijv. Twee bekendste. Een persoon wordt met hypothetische situaties geconfronteerd en moet aangeven hoe hij hierop zou reageren. vergeleken met experts. Emoties regelen om de persoonlijke groei te bevorderen Tweede werkwijze.) Tests voor sociaal-emotionele intelligentie Eerste test George Washington Social Intelligence Test (1926. tevreden.37. een goede jobanalyse en goede beoordelaars van belang. Voor goede validatie en betrouwbaarheid is o. Observation of human behavior (zijn psychologische uitspraken waar of onwaar) 5. 12. Bar-On). Emoties begrijpen 4.

belangrijkste. 1. slechte coördinatie) 2. Hoogbegaafde kinderen Mensen met een hoge IQ-score > 137 is 1% of uitzonderlijke talenten op een van de intelligenties van Gardner. De vraag is dus wat de toegevoegde waarde van deze testen is. niet kunnen plannen) 3. Mensen kunnen daardoor beter omgaan met bepaalde situaties. onbekende oorzaak (46%). 1.  leven langer  hebben een grotere levenskwaliteit  hebben meer kans om een beroep met een hoge status uit te oefenen 58 . fragiele X-syndroom. < 20 diep zwakzinnig Zwakzinnigheid kan zich uiten op verschillende ontwikkelingsgebieden. Syndroom van Down. 35 – 49 matig zwakzinnig 3. 20-34 ernstig zwakzinnig 4. bij man 1 Xchromosoom (komt dus vaker voor bij mannen). allebei de X-chromosomen van een vrouw moet de afwijking hebben. Wel is het zo dat iemand die hoog scoort op IQ-testen.2. Emotional Intelligence Scale (EIS) Schutte (1998) Er bestaat onderling weinig congruente validiteit tussen de verschillende testen. alcoholgebruik. Leermogelijkheden (traag. 50 – 69 licht zwakzinnig 2. Communicatie (oppervlakkig. weinig initiatief. vaak ook hoog scoort op de sociaalemotionele testen. moeite te voldoen aan normale sociale eisen) Chromosomale oorzaken 1. Longitudinale studie toont aan dat mensen met een hoog IQ op 11-jarige leeftijd. verwonding. moeizaam. Ook ongunstige omgevingsfactoren kunnen een kind met minder aanleg omlaag duwen. Motorische ontwikkeling (laat lopen. Het leren van sociale vaardigheden Situatiespecifiek trainen heeft effect. 3 chromosomen van het 21ste paar ipv 2 2. Daarnaast ook omgevingsfactoren. 12. infectie. grote overeenkomst met praktische intelligentie. COTAN adviseert groep als volgt in te delen. recessieve geslachtschromosoomgebonden aandoening.5 Abnormale intelligentie Zwakkzinnigheid IQ < 70 en een slecht aanpassingsvermogen wordt zwakzinnigheid genoemd.

Deel is menselijk. Ich. Het bewuste. Deze driften moeten een uitweg vinden. gericht op onmiddellijke voldoening van behoeften. Datgene waar we aan denken. maar wat wel makkelijk herinnerd kan worden. Concentreren op huidige functioneren of verleden 3. Interactie volgen voort uit drie persoonlijkheden. Mentale activiteiten van de mens bevatten 3 niveaus. Eros. Zorgt ervoor dat er op een doeltreffende manier met de realiteit en lust wordt omgegaan = realiteitsprincipe. 3.1 Drie klassieke visies op de persoonlijkheid Psychoanalyse Zowel persoonlijkheidstheorie als persoonlijkheidstherapie. levensdrift. 2. 2. 2. een deel komt voor bij een bepaalde groep en een deel per individu. Datgene waar we niet aan denken. Voorbewuste. doodsdrift. 59 . Persoonlijkheidspsychologie studie van persoonlijkheidskenmerken. Freud (1856-1939) is grondlegger van de psychoanalyse. Volledig in het onbewuste. Onderhandelaar tussen realiteit. Datgene wat niet zondermeer toegankelijk is voor de mens. Biologisch (dan meer geloof in medicijnen) of verworven op basis van een leerproces 13. Onbewuste. Gedragingen bepaald door stabiele kenmerken of door omstandigheden waarin de persoon zich bevindt 4. komen minder in de psychiatrie terecht  hebben meer kans om getrouwd te zijn als ze man zijn. Thantanos. Visies persoonlijkheidstheorieën verschillen op vier fundamentele punten van elkaar. Grondgedachte was dat mensen zich meestal niet bewust zijn van de echte redenen van hun gedrag. Hier zitten seksuele en agressieve driften die een biologische oorsprong hebben. de gedachten en gevoelens van een individu bepalen. Hoofdstuk 13 De persoonlijkheid Persoonlijkheid de verzameling van stabiele kenmerken (in de tijd en per situatie) die het gedrag. 1. Es. 1. 1. Lustprincipe spanning verminderd als aan de drift is voldaan. Es en Über-ich. maar toch niet zoveel als men aanvankelijk gehoopt had). Moet het gaan over wat mensen gemeenschappelijk hebben of wat hen van elkaar onderscheidt. minder als ze vrouw zijn  niet meer tevreden over hun leven dan mensen met een laag IQ Convergent denken treedt op bij vragen die slechts één juist antwoord hebben Divergent denken treedt op bij vragen waarop veel antwoorden mogelijk zijn (creativiteit en hoogbegaafdheid houdt wel enig verband hiermee.

Zindelijkheidstraining. zich te actualiseren en te verbeteren. onafhankelijker en sociaal verantwoordelijker worden naarmate ze groeien. Hij las veel en studeerde af als klinische en ontwikkelingspsycholoog. Wel droomanalyse. Kanttekeningen bij humanistische benadering. 2 types anale persoonlijkheid. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de psychoanalyse. Eerste 18 maanden. In de opvoeding krijgen kinderen waarderingscondities mee = regels over wat wel en wat niet gedaan kan worden. Persoonlijkheidsvragenlijsten en interviews leveren volgens de psychoanalyse weinig op. 1. nagelbijten. Pubertijd. Fallische fase. Mensen leven in een subjectieve wereld die enkel door henzelf volledig gekend kan worden = fenomenologische realiteit. Ernstige frustratie kan regressie naar de vorige fase bewerkstelligen. 4 jaar. Latentiefase. Had moeite met Freuds negatieve kijk op menselijk bestaan. Über-ich. 6 jaar. welgestelde. overdreven netjes of juist rebellerend. Verstrengeling van lust en affectie. roken. 1. Opgaan in kinderen van hetzelfde geslacht. omdat de krachten die de persoonlijkheid bepalen niet toegankelijk zijn voor het bewuste. 3.. Onderschatting van biologische bijdrage tot de persoonlijkheid 60 . orthodox-protestantse en hardwerkende ouders. Orale fase. Mensen hebben ook zelfwaardering nodig = een positief beeld over zichzelf. om te groeien naar een volledige realisatie van de aangeboren capaciteiten. overmatig praten. Het zelf ontstaat bij kinderen. De persoonlijkheid maakt een aantal psychoseksuele ontwikkelingen door waarbij elke fase zich op een bepaald lichaamszone richt die de sterkste sensaties produceert. gericht op controle van impulsen. Als alles goed gaat in staat om rol van volwassene op zich te nemen. 5. meer culturele en filosofische waarde. Verliezen interesse van seksualiteit. Hij ging uit van een positieve kracht = zelfactualisatie = neiging van een organisme om zichzelf in stand te houden. Als er een kloof ontstaat tussen actuele zelf en ideale zelf dan lijdt de persoon. Anale fase. Indien het hierbij gefrustreerd raakt volgt fixatie op dat lichaamsdeel. Mensen hebben positieve aanvaarding nodig = warmte. vrije associatie en projectieve persoonlijkheidstests (inkstvlekken van Rorschach en the Thematic Apperception Test = verhalen vertellen bij ambigue platen).3. 2. Destructieve acties zijn gevolg van een incongruentie tussen het ware zelf en het zelf dat geconstrueerd werd onder invloed van ongunstige condities. Genitale fase. Fixatie veroorzaakt eetgedrag. Humanistische psychologie Rogers (1902-1987). zorg en liefde van mensen die belangrijk zijn in hun leven. Fixatie geeft oedipuscomplex of elektracomplex 4. Zelfactualisatie leidt ertoe dat mensen gedifferentieerder. Masturbatie. Omgang met kinderen uit de buurt werd ontmoedigd. Houd zich bezig met idealen (ich-ideaal) en goed en fout (het geweten). op alles willen zuigen.

We bekijken onszelf via dichotome persoonlijke constructies = bijv. bijv.2. manisch depressief. Bandura en Mischel sociaal cognitieve theorie er bestaan voortdurende interacties tussen a. 1. sluit beter aan bij individualistische cultuur dan groepscultuur. dan zal de manier waarop je naar iemand kijkt hierdoor bepaalt worden. Drie typologieën. afhankelijk van de vraag of ze bepaalde kenmerken wel of niet bezitten. cognities en eigenschappen van de persoon en c. Rotter wees op het belang waarop mensen tegen bepaalde situaties aankijken. Visies van behaviorisme en cognitieve benadering is te simplistisch gebleken. b. Bovendien ervaren cliënten gedachten en gevoelens juist als oorzaak en niet als bijkomstig probleem. er bestaan persoonlijkheidsverschillen. Pyknisch = kort en dik = vriendelijk. opgewekt. 2. Chinese mensen bepalen hun zelfbeeld aan de hand van relaties die ze met andere mensen hebben Behaviorisme en cognitieve psychologie Mensen ontstaan vanuit een tabula rasa = onbeschreven blad en zijn het resultaat van een unieke conditioneringgeschiedenis. omgeving. Deze theorieën hebben persoonlijkheidspsychologen toch laten vallen (gebeurd wel voor persoonlijkheidsstoornissen). sanguinisch = gele gal = snel woedend.2 Het meten van persoonlijkheidsverschillen en de trekbenadering Een voorloper: theorieën over persoonlijkheidstypes Theorie over persoonlijkheidstypes gaat uit van de gedachte dat mensen in een aantal categorieën verdeeld kunnen worden volgens een alles-of-niets principe. dat is een vriendelijk persoon. astenisch = tenger = meest normaal (bij onderzoek 61 . Mensen zijn geen tabula rasa. categoriseer je de mensen hoofdzakelijk via intelligent/ dom. Interne versus Externe Locus of Control = zelf invloed hebben op de situatie of het gevoel hebben dat dingen je overkomen. Deze gedachte stemt overeen met ons dagelijks taalgebruik. operante conditionering en observerend leren. atletisch = gespierd = verlegen. Kelly wees op het belang waarop mensen de werkelijkheid percipiëren. flegmatiek = slijm = koel en afstandelijk. sensitief. 13. cholerisch = warm bloed = opgewekt. Bijv. Veel menselijke cognities komen tot stand via klassieke conditionering. In de praktijk blijken deze technieken slechts te werken voor eenvoudige en geïsoleerde fobieën. vier temperamenten (Hippocrates en Galenus). Persoonlijkheidstypes gebaseerd op lichaamsbouw verband tussen lichaamsbouw en persoonlijkheid is biologisch bepaald. melancholiek = zwarte gal = snel gedeprimeerd. Persoonlijkheidsproblemen dienen behandeld te worden door verkeerde gedragingen te vervangen door betere. gedragingen van de persoon. (Kretschmer 1921). verliefd op boeken = schizofrenie.

000 woorden die gebruikt kunnen worden om mensen te beschrijven. Betrouwbaarheid met tussentijd van 5 weken is ca. Op basis van factoranalyse en beoordelingen van adjectieven dmv cijfers (bijv. emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen. intuïtief aanvoelen. Eén van de eerste persoonlijkheidstests is hierop gebaseerd = Myers-Briggs Type Indicator (MTBI). consciëntieusheid. Om deze te meten ontwierp hij Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF). 13. oordelen vs percipiëren. extraversie. Eysenck (1916 – 1997). mesomorf = spieren = gespierd = avontuurlijk. Een trek bestaat in de meeste theorieën uit een continuüm tussen twee tegenovergestelde eigenschappen. asthenisch meer kleine diefstallen. dan 500 woorden. pyknisch meer oplichterij). denken. Hij kwam tot introvert – extravert en neurotisch – emotioneel stabiel. De Grote Vijf (Big Five) Door meer factoranalyses op persoonlijkheidstests kwamen onderzoekers tot 5 centrale trekken.misdadigers meer atletisch. Allport. Cattell. stabiele persoonseigenschap die het gedrag. ectomorf = botten = knokig = interne gevoelens. Meest gebruikte vragenlijksten zijn NEO-PI-R en Five-Factor Personality Inventory (FFPI). Om deze te meten ontwikkelde hij Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). daardoor gedragen mensen zich anders (bijv. 1 helemaal niet van toepassing – 10 helemaal van toepassing) door proefpersonen beoordelen in hoeverre adjectieven met elkaar correleren. Catell (1905-1998). de gedachten en de gevoelens van een persoon in uiteenlopende situaties beïnvloedt. Impliciete persoonlijkheidstheorie baseert zich vooral op uiterlijk van een persoon. dik zijn. Het ene uiterlijk maakt een betere indruk dan het andere. Eysenck Persoonlijkheidstrek is een hypothetische.3 Huidig onderzoek naar persoonlijkheidsverschillen 62 . Catell probeerde een zo volledig mogelijke beschrijving te geven. 8 persoonlijkheidstypes van Jung Combinatie van 2 oriëntaties van de psyche = intravert of extravert en 4 manieren van informatieverwerking = gewaarworden. Woordenboek bevat 18. IDWP. zonder tegenpool. Gaat uit van 16 persoonlijkheidstypes gebaseerd op 4 dichotomieën = extravert vs introvert. Hij kwam tot 16 centrale bipolaire trekken. dmv onderliggende structuur in adjectieven te vinden wilde hij komen tot een beperkt aantal centrale trekken. denken vs voelen. sociaal en lichamelijk geïnhibreerd. Aan het eind van de test krijg je een lettercode die hiernaar verwijst bijv. 50% (dus de helft van de personen zou elke maand veranderen van persoonlijkheidstype). altruïsme. Later ook nog psychotisme. moet je compenseren met vriendelijkheid). (Sheldon 1941) Endomorf = ingewanden = rond = laconiek. 3. Synoniemen en zeldzame woorden weglatend. Eysenck een minimum aantal trekken. intuïtie vs waarnemen. Allport (1887 – 1967). voelen.

Moeilijk om betrouwbare en valide tests te ontwerpen. Bijv. Wat is het relatieve belang van trekken en als-dan-relaties? Sociaal-cognitieve theorie verschillen tussen personen worden vooral bepaald door verschillen in hun leergeschiedenis. zo kun je testen hoe sterk de antwoorden beïnvloed worden door oneerlijkheid. beurshandelaar). Meest onderzochte is impliciete associatietest (IAT). rustig’. Goede betrouwbaarheid (behalve MBTI).5 uur en minder (lijkt weinig). Welke rol speelt de biologie bij persoonlijkheidstrekken? Persoonlijkheidstrekken vooral genetisch bepaald. mij. dan hogere scores op deze alternatieven bij een extraverte persoon dan introverte persoon. mijn en zelfverzekerd. Antwoorden zijn tevens afhankelijk van hoe de vraag wordt gesteld. Hoe stabiel zijn persoonlijkheidstrekken? Tussen leeftijd en persoonlijkheidsveranderingen bestaat een correlatieverband. Ook door een groep mensen die graag de baan zou willen hebben een test laten invullen. Zowel trekbenadering 63 . als je denkt dat iemand die vriendelijk is ook ontspannen is. die tot uiting komen in hun cognitieve. Mensen worden consciëntieuzer en vriendelijker en bij vrouwen neemt neuroticisme af. een gezin) of dat de veranderende persoonlijkheid (biologisch) ervoor zorgt dat je een andere omgeving creëert (bijv.5 uur (lijkt veel) en meer of laagste antwoord is 2. Het uitvoeren van een taak waarvan verwacht wordt dat individuen met een uiteenlopende persoonlijkheid er anders op zullen reageren. hypothese. Extraversie blijft gelijk. Een voorbeeld van een goede test is het invullen van EPQ (Eysink Personality Questionnaire) en meten hoe snel dit gaat. Goede normering bij vragenlijsten is belangrijk omdat mensen veranderen of dat ze meer openheid durven te geven (bijv. Vragenlijsten en beoordelingsschalen. impulsievere mensen reageren sneller (ook als ze zich inbeelden dit te zijn. houd jij je altijd aan je gemaakte beloften? Eerlijke mensen zullen eerder nee antwoorden. Openheid voor ervaringen neemt bij zowel mannen als vrouwen af (dit is de enige waarop mannen hoger scoren). mij. Opvoeding heeft in het overig deel wel een groot aandeel. Persoonlijkheidstrekken vormen echter slechts een deel van de persoonlijkheidsverschillen. bijv. 2. Objectieve tests.Hoe kunnen we persoonlijkheidstrekken het best meten? 1. Om dit te ondervangen bevatten veel persoonlijkheidsvragenlijsten een leugenschaal. 3. mijn’ en ‘teruggetrokken. de wil om een gezin te stichten). emotionele en gedragsmatige reacties op stimuli = als-dan-relaties (overtuigingen). Omgeving heeft nagenoeg geen invloed. Hypothese. voor een extraverte persoon is het gemakkelijker om met dezelfde hand te reageren bij ik. Vragenlijsten worden beïnvloed door impliciete persoonlijkheidstheorie. Meet automatische niet-bewuste cognities van proefpersonen. maar lage validiteit ivm sociaal wenselijke antwoorden. 40-50% van de interindividuele verschillen kunnen worden toegeschreven aan genetische factoren. actief. Hoeveel kijk je tv? Hoogste antwoord is 2. optimistisch terwijl bij een introverte persoon gemakkelijker is om met dezelfde hand te drukken bij ‘ik. Onduidelijk is of de omstandigheden zorgen voor een andere persoonlijkheid (bijv. Bijv. (groot voorstander was Catell). Impliciete tests. onderdanig. angst is bespreekbaar).

+ niet anders omschreven).30. Onderzoek vooral binnen psychiatrie. Aanwijzingen van een gedragsstoornis beginnend voor het 15e jaar 4. Niet nakomen van verplichtingen g. Voorbeeld als-dan relaties. likken naar boven en trappen naar beneden = slijmbaleffect. 1. Persoonlijkheidsstoornissen diagnosticeren Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) 10 beschreven persoonlijkheidsstoornissen.als deze benadering bevat een deel van de waarheid. zonderlinge en excentrieke gedragingen. b. Prevalentie en oorzaken  2 tot 3 keer zovaak bij mannen als vrouwen 64 . Geen mentale stoornis (kan wel samengaan). Onverschilligheid of roekeloosheid f. die gegroepeerd zijn in 3 clusters (a. Correlatie tussen persoonlijkheidstrekken en het gedrag dat men wil voorspellen is zelden hoger dan +0. Andere vragenlijsten. Prikkelbaarheid of agressiviteit e. Dit leidt toch nog tot een successcore van 65% ipv 50% (toeval). angstig en bezorgd gedrag. Huidige leeftijd tenminste 18 jaar 3. c. Geen spijtgevoelens hebben 2.4 Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornis duurzaam patroon (start vanaf vroege leeftijd) van innerlijke ervaringen en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene afwijken van de verwachtingen en daardoor interfereren met het functioneren van die persoon. theatrale en emotionele gedragingen.  VPK (Kenmerken van de Persoonlijkheid)  MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2nd edition) 556 vragen met waar of niet waar antwoorden De antisociale persoonlijkheidsstoornis Diagnosecriteria. Impulsiviteit of onvermogen vooruit te plannen d. a. waardoor slachtoffers zich aanvankelijk van geen kwaad bewust zijn. Diepgaand patroon van gebrek en achting voor en schending van rechten van anderen sinds het 15e jaar blijkend uit tenminste 3 van de 7 kenmerken. 13. Oneerlijkheid c. Niet conformeren aan maatschappelijke norm b. Antisociale gedrag komt niet uitsluitend voor tijdens episodes van schizofrenie of manie Een aantal van deze mensen kunnen aanvankelijk een innemende indruk maken.

 Erfelijk (50%) en ongunstige opvoedingsomstandigheden (bijv. zelfbeeld en emoties en duidelijke impulsiviteit. vreetbuien. Krampachtig voorkomen in de steek gelaten te worden. Inadequate. Identiteitsstoornis.  Andere categorie van anti-sociale persoonlijkheden zijn psychopaten. Sterk wisselende stemmingen als reactie op gebeurtenissen 7. 2. noradrenaline. 1. Voorbijgaande. afwezigheid van schuldgevoelens. Diagnosecriteria DSM IV Diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties. roekeloos gedrag) 5. seksueel misbruik). Terugkerend patroon tot zelfdoding of zelfverwonding 6. Instabiele en intense relaties met anderen.  Meer dan 60% van de gevangenisbevolking voldoet aan de criteria van DSM IV. 65 . beginnend in vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties. Impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf op tenminste 2 gebieden (geldverspilling. seksualiteit. stof die teveel aan neurotransmitters. maar niet voelen door laag reactiviteitgehalte in het autonome zenuwstelsel). intense woede of moeite boosheid te beheersen 9. Slecht functionerend gen en opgroeien in goed milieu wekt nagenoeg geen antisociaal gedrag in de hand. (15% van de gevangenispopulatie). verminderd vermogen tot waarnemen van angst en schrik disfunctie van amygdala) aan te tonen door schokparadigma = startle paradigm meten ogen knipperen door sterk lawaai te horen. wisselend zelfbeeld of zelfgevoel 4. komt meer voor in moderne samenlevingen zonder duidelijk sociale normen (Japan 1%. Chronisch gevoel van leegte 8. manipulatie van anderen voor eigen gewin en een sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde = emotioneel kleurenblind (wel begrijpen. maar nog altijd realiteitsgevoel) en psychose (ernstige wanen en verwarring). middelengebruik.  Meer kans om alcohol of andere middelen te misbruiken. overmatig idealiseren en kleineren (zwartwit denken) 3. geslachtsverschil of zoeken vrouwen eerder om hulp)  frequent tegen in klinische praktijk met name spoeddiensten door zelfverwonding en zelfmoordpogingen en geestelijke gezondheidscentra. Agressief narcisme.7-1% van de bevolking. De borderline persoonlijkheidsstoornis Naam verwijst naar grensgeval (border) tussen neurose (angst. voorkomt agressiviteit. 75-80% is vrouw (onduidelijkheid oorzaak. Nederland. aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen Gaat vaak samen met andere mentale stoornis en verzwaart dus problematiek. Prevalentie en oorzaken van de stoornis  0. serotonine en dopamine wegwerkt. VS 3 tot 4%)  symptomen lijken milder te worden na de leeftijd van 45 jaar  resultaat van genetische kwetsbaarheid in combinatie met ongunstige milieu-invloeden  slecht functionerend gen op X-chromosoom dat nodig is om monoamine oxidase A (MAOA) aan te maken.Voldoen aan tenminste 5 van de 9 criteria.

Bijv. Bijv. Persoonlijk lijden. Hoofdstuk 14 Psychopathologie 14. Een grote afwijking van het gemiddelde volgens statisch criterium wordt iemand als abnormaal beschouwd wanneer hij/ zij lager/ hoger scoort dan twee standaarddeviaties onder/ boven het gemiddelde. Diathese-stress-model. Sociaal perspectief.1 Wat zijn mentale stoornissen? Mentale stoornis = mental disorder betreft een patroon van gedachten. gedachte dat hysterie resultaat was van een aangeboren zwak neurologisch systeem. Bijv. Volgens persoonlijk criterium staat abnormaliteit gelijk met wanneer een persoon chronisch lijdt of wanneer een gedrag door de persoon zelf als nutteloos of schadelijk ervaren wordt. 10% is vroegtijdig overleden. Mensen reageren anders op mensen als ze weten dat deze aan een mentale stoornis leidt. Sociaal perspectief wijst erop dat de definitie van abnormaliteit cultuurafhankelijk is en dus kan veranderen. Psychopathologie dat deel van de wetenschap dat zich bezighoudt met de aard. gedachte dat hysterie te wijten was aan een losgeslagen baarmoeder (hustera = baarmoeder in Grieks) Lichamelijke disfuncties zijn de oorsprong van mentale stoornissen. 1. 4. 50 jaar 90% normaal bestaan. gevoelens en gedrag dat leidt tot persoonlijk lijden en een significante daling in het sociale en arbeidsgerelateerde functioneren. de totstandkoming en de mogelijke behandeling en preventie van mentale stoornissen. Drie criteria om mentale stoornissen te definiëren Drie criteria om een mentale stoornis te definiëren (niet waterdicht). Bijv. sommige soldaten vertonen post-traumatische stressstoornis en anderen niet. De kans dat iemand een mentale stoornis vertoont wordt bepaald door de kwetsbaarheid (diathese) van de persoon en de mate van stress in de omgeving. Wordt behandeld met medicijnen en uitzonderingen met hersenchirurgie. epilepsie is het gevolg van neuronen in de hersenen die ongecontroleerd beginnen te vuren en hierdoor andere neuronen aanzetten om eveneens te vuren. 3. Volgens sociaal criterium staat abnormaal gedrag gelijk met gedrag dat afwijkt van een maatschappelijke norm. Charcot ontdekte dat dmv hypnose een verlamming teweeg kon worden gebracht of juist opgeheven. On being sane in insane places. meestal door geslaagde zelfdoding. Biologisch perspectief. 35-40 jaar 75% normaal bestaan. Symptomen verzachten met de tijd. 66 . homoseksualiteit werd tot 1970 als stoornis beschouwd. Abnormaal gedrag is niets anders dan gedrag dat zich niet houdt aan de regels en de criteria van de maatschappij. Het overtreden van een sociale norm. experiment Rosenhan. Bijv. 2. Factoren die een rol spelen bij mentale stoornissen 1. 3. Bijv. Psychologisch perspectief. 2.

fobieën als overmatige angst voor de tandarts vallen hieronder). De DSM De DSM-IV gebruikt vijf assen of dimensies om een diagnose te stellen. dan blijkt één op de drie kinderen tussn 4 en 18 jaar een stoornis te vertonen (ook bijv. ziekte die in principe medisch-biologisch behandeld moet worden. moeite met theorie of mind. 1. 0. wordt de categorie pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven gebruikt.5. Opvallend kenmerk is houterigheid.2 Stoornissen in de kinderleeftijd Als men alle symptomen van de DSM afloopt. 3.  Onderscheid tussen As 1 en 2 niet altijd duidelijk. Diagnose aan normaal tot hoogbegaafde kinderen met autistische symptomen. Geeft aan om welke klinische stoornis het gaat 2. Geen ruimte voor grensgevallen. motorische 67 . Kritieken op de DSM  Benadert vanuit medisch model. Lichamelijke symptomen en klachten. Demonologische perspectief. 14. herhaling en vaste ritmen Als kinderen niet voldoen aan alle kenmerken. Het syndroom van Asperger Onderscheid met autisme door ontbreken van een klinisch significante beperking in taal en het cognitieve vermogen.5% is het wel problematisch genoeg om professionele hulp te zoeken.2% van de bevolking. taalbegrip)  Ontbreken van symbolisch spel  Behoefte aan structuur. 4. Beschrijft stabiele. Autisme Vast te stellen op de leeftijd van anderhalf jaar. 0. Psychosociale en omgevingsgerelateerde stressfactoren. 5.2% van de bevolking. verklaard kunnen worden vanuit psychische processen. de gedachten van anderen niet of onvoldoende kunnen lezen  Problemen met communicatie in taal (spreken.  Enkel beschrijvend zonder theoretische basis voor de categorieën. Mentale stoornissen classficeren. Bezetenheid van de geest. Een algemene beoordeling van het functioneren van het individu op het moment van afname en gedurende het voorbije jaar (van 1 = volledig disfunctioneren – 100 = superieur functioneren). Bij 3.  Problemen in de sociale interactie. De psychologie volgt dit perspectief niet omdat men ervan overtuigd is dat de effecten die aan geesten toegeschreven worden. Vier kenmerken vormen de kern van het syndroom volgens de DSM-IV. Grotendeels erfelijk bepaald.05% van de bevolking. ca. maar wel voldoende vertonen om van een stoornis te spreken. 0. onzekerheid wetenschappelijke status van de stoornis  Gaat om typologieën. rigide interactiepatronen die het leven en de sociale interacties van een persoon belasten.

3)  bij vrouwen ontstaat tussen 25-35 jaar en bij mannen tussen 15 – 25 jaar DSM IV. weinig succesvolle pogingen om het gebruik in de hand te houden 5.3% van de vrouwen. die elk gedurende 1 maand voor een belangrijk deel van de tijd moeten aanwezig zijn.  Alcohol werkt enerzijds als kalmeringsmiddel. 2 of meer symptomen. Moeite met figuurlijke taal en moppen. 40% van de psychiatriepatiënten  iets meer mannen dan vrouwen (1. De overtuiging dat normale voorwerpen of gedragingen van andere personen een bijzondere betekenis hebben en relevant zijn voor de patiënt (meestal in negatieve zin). dan heeft die persoon een aan een middel geboden stoornis. wanen een overtuiging die wordt gehandhaafd ondanks argumenten en evidentie die normalerwijze voldoende zou moeten zijn om haar te weerleggen. een persoon is in werkelijkheid iemand anders b. Soms extreme feitenkennis. Vaak voorkeur voor wetenschapsjargon die niet bij hun leeftijd past. anderzijds onderdrukt inhibitorische centra waardoor de vitaliteit toeneemt. in bepaalde omgeving meer zin krijgen.3 Aan een middel gebonden stoornissen Wanneer een persoon een psychoactief middel gebruikt waaronder de eigen gezondheid. Alcoholisme is laag bij groepen waar het verboden is alcohol te gebruiken.ontwikkeling is trager en blijft bijna altijd stuntelig. ontwenningsverschijnselen bij afwezigheid van het middel 3.7% van de mannen en 1. Voortgezet drinken veroorzaakt traagheid. verlies van bewustzijn. 1. de sociale relaties en/ of het werk beginnen te lijden. besteden van een groot deel van de tijd om aan het middel te komen 6. uiteindelijk de dood  Evidentie voor erfelijkheid. geheime boodschappen in een boek 68 . voorzetten van het gebruik ondanks de wetenschap dat het leidt tot problemen Alcoholmisbruik en –afhankelijkheid  4% van de volwassen bevolking ontwikkelt alcoholafhankelijkheid. 14. hoe minder reactie op alcohol hoe groter kans op afhankelijkheid 1/3  Omstandigheden waarin iemand opgroeit 1/3  Psychologisch. 6. a. bijv. Betrekkingswaan (63%). tolerantie voor het middel 2. 1.4 Psychotische stoornissen Schizofrenie  1% van de bevolking. Hierdoor problemen om netjes te eten en zich verzorgd te kleden. 14. langer gebruik van het middel dan men van plan was 4. capgraswaan. leerprocessen (stoer zijn). slaap. Afhankelijkheid wordt gedefinieerd als misbruik dat gepaard gaat met minstens drie van de volgende kenmerken. conditionering. verkeerde identificatie of verkeerde interpretatie van sociale situaties (73%).

1. patiënt is ervan overtuigd iemand belangrijks te zijn. Grootheidswaan. vooral abnormale activiteit in frontale lobben. onnozelheid. Bovenstaande vaak onderdeel van algemenere achtervolgingswaan. Psychische factoren Psychologisch onderzoek richt zich op de manier waarop men de patiënt en de familie kan helpen hiermee om te gaan.2. Negatieve symptomen ontbreekt iets aan normaal functioneren. Problemen met gevoelsuiting (bijv. apathie. wat er gezegd wordt heeft geen betekenis en sluit niet aan op het gesprek. Ongedifferentieerde type snel veranderende mix van belangrijkste symptomen van schizofrenie 3. Dopaminebanen actief bij limbische systeem (emoties). vreemd wezen in hersenen) d. armoede van spraak en gedachten. maar gecontroleerd wordt door een instantie van buitenaf (bijv. onsamenhangende spraak. Paranoïde type wanen en hallucinaties 4. De overtuiging dat men niet meer uit vrije wil denkt. 2. 4. obscene en bizarre gebaren 5. wanen en geagiteerde bewegingen). f. bewegingsarmoede. 2. 69 . hallucinaties. c. 1. ongepast gelach. ongewone houding. ernstig chaotisch of katatoon (bewegingsloos. Gaan gepaard met abnormale activiteit in het limbische systeem en reageren doorgaans goed op antipsychotische middelen. handelt of voelt. emotionele verwarring en afvlakking. Beïnvloedingswaan (50%). Resttype lichtere indicaties van schizofrenie Oorzaken van schizofrenie Biologische factoren  erfelijkheid (50% als beide ouders het hebben)  geneesmiddelen werken  klassieke dopaminehypothese schizofreniepatiënten lijden ofwel aan te hoge concentraties dopamine ofwel extreem hoge gevoeligheid voor dopamine. frontale cortex (controleren van gedragingen) en subcorticale systemen (vlotte uitvoering van bewegingen). Types van schizofrenie In DSM IV vijf subtypes. horen van stemmen. 5. e. emotieloos Positieve symptomen iets wordt aan het normale functioneren toegevoegd (bijv. Soms gepaard met wanen. overtuiging dat andere mensen deel kunnen nemen aan gedachten van patiënt. lange tijd zwijgen) gedrag vervlakking van affect. De overtuiging dat gedachten uitgezonden worden (22%). Bijv. reageert minder goed op antipsychotische middelen. hallucinaties perceptuele ervaringen zonder bijbehorende fysische stimulus. 3. samenzwering. doelloos geagiteerd bewegen. Dit lijkt vooral op te gaan voor positieve symptomen. affectvervlakking). negatieve symptomen eerder te weinig gevoeligheid voor dopamine. Katatone type afwisseling van extreme agitatie en verregaande teruggetrokkenheid. Gedesorganiseerde type vaak op jonge leeftijd. overtuiging dat eigen gedachten duidelijk te horen en te volgen zijn.

Stemmingsstoornissen ernstige verstoringen in de stemming die leiden tot buitensporige neerslachtigheid of opgetogenheid. verandering in slaappatroon 5.. Depressieve stoornis Ervaring van somberheid en neerslachtigheid. duidelijke vermindering van interesse of plezier grootste deel van de dag 3.5 Stemmingsstoornissen Een stemming is een emotionele toestand die tamelijk lang duurt (uren tot maanden).  Expressed emotion omgangsvorm waarbij enerzijds de leden van het gezin sterk begaan zijn met de betrokkene en overbezorgd. anderzijds hyperkritisch en wrokkig (denken dat patiënten zelf een behoorlijke mate van controle hebben over de symptomen).Sociale factoren  Stressfactoren vergroten de kans op ontwikkelen of weer terugkomen van schizofrenie. DSM IV. transculturele psychiatrie 14. terugkerende gedachten aan de dood of suïcide Grote risicogroepen. gevoelens van waardeloosheid 8. 1 of 2 moet aanwezig zijn. onvermogen tot concentratie of besluiteloosheid 9. 70 . 1. vijf of meer van de symptomen zijn binnen een periode van 2 weken aanwezig geweest. psychomotorische agitatie of remming 6. depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag 2. gewichtsverandering 4. komt meer voor in prestatiegerichte culturen (Westerse culturen)  Nu minder religieuze wanen dan 50 jaar geleden. werklozen 3. Bipolaire stoornis Een opeenvolging van een of meerdere manische (toestand van intense en onrealistische gevoelens van opwinding en euforie) en depressieve episodes. moeheid of verlies aan energie 7. uit de echt gescheiden moeders 4. zich isolerende mannen 2. studenten Oorzaken depressie Biologische factoren  Erfelijk  Activiteit van neuronen die via serotonine met elkaar communiceren is verlaagd (medicatie kan serotonine-heropname inhibitoren wordt ook voorschreven bij bijv. Dus wanen per cultuur verschillend. meetal minder intens is dan een emotie en niet gericht op een bepaalde stimulus. 1.

Fobieën  Specifieke fobieën zijn intense angstreacties op voorwerpen of activiteiten waarvan het gevaar niet in verhouding staat tot de hevigheid van de reactie. eetstoornissen). globaal/ specifiek (situatie). dmv conditionering (bijv. depressie is gevolg van negatieve gedachten.6 Angststoornissen Angststoornis is een ernstige en aanhoudende vorm van angst zonder een realistische aanleiding. Ook verlaagde noradrenaline activiteit (vertraagde bewegingen. drinken. Vaak groot verantwoordelijkheidsgevoel en neiging tot catastrofaal denken. vooral meer jongeren 14. Interne/ globale/ stabiele attributie verhoogde kans op depressie  Neiging tot piekeren verhoogd de kans op depressie (met name vrouwen). depressie is gevolg van een ingebeeld of symbolisch verlies. stabiel/ veranderbaar (altijd?). depressieve mensen hebben zichzelf geleerd om zichzelf te beschouwen als iemand die geen controle of invloed meer heeft op de gebeurtenissen om zich heen. waardoor men zich nog meer gaat terugtrekken  Beck. Veralgemeende angststoornis Overmatige chronische bezorgdheid over een reeks van gebeurtenissen en activiteiten (dus niet op specifiek voorwerp als bij fobieën). sporten. 71 . spinnen. toekomst. Gedeelte irritatie is de manier waarop een persoon situaties percipieert en op reageert (psychisch). geen zeggenschap)  Al dan niet hebben van een ondersteunende partner. observerend leren vooral bij biologische predispositie (bijv. Sociale factoren  Depressie ontstaat meestal als reactie op stresserende gebeurtenis (65% heeft ingrijpende levensverandering meegemaakt)  Ook veel personen door alledaagse irritaties. Psychische factoren  Freud. waarbij de agressie zich naar binnen richt  Lewinshohn. Oorzaken. Zorgen over zichzelf. familieleden. intern/ extern. verminderd vermogen om plezier te hebben). ongeval). geen relatie of relatieproblemen verhoogt de kans op depressie  Al dan niet hebben van werk (vooral bij jongeren)  Depressieve klachten nemen toe in de tweede helft van de 20e eeuw. Door het verklaren van een situatie dmv attributies. ook objectieve verschillen van mate van stress. Mannen vertonen eerder ontsnappingsgedrag. bekrachtiging (negatief = vermijding en positief = aandacht)  Sociale fobie algemene angst om negatief beoordeeld te worden en in verlegenheid gebracht te worden in een veelheid van sociale situaties. etc. gezond = bijv. cognities.  Vrouwen vaker slachtoffer van geweld (seksueel. leerpsychologie. die voortkomen uit negatieve schema’s opgedaan door negatieve ervaringen  Seligman. aangeboren hulpeloosheid.angststoornissen. hoogtes). ongezond = bijv. gevolg van ervaren van gebrek aan bekrachtiging.

8 Dissociatieve stoornissen Aandoeningen waarbij er een verstoring voorkomt in het identiteitsgevoel van de persoon. fugue en identiteitsstoornis Dissociatieve amnesie is het psychisch (dus niet lichamelijk) onvermogen om belangrijke persoonlijke informatie te herinneren als gevolg van een traumatische of stresserende ervaring. 14. twijfel of men alles wel juist gedaan heeft. smetvrees. tellen. ongewilde en opdringerige dwanggedachten of dwangbeelden (obsessies).5% van de bevolking.7 Somatoforme stoornissen lichamelijke klachten en handicaps worden ervaren zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak. 72 . Bijv. 0. Belangrijkste categorieën zijn poetsen en controleren. Hypochondrie en de ongedifferentieerde somatoforme stoornis Hypochondrie langdurige vrees (minstens 6 maanden) om een ernstige ziekte te hebben. Ontstaan. duizeligheid. 14. Vaak worden er meerdere uren per dag aan de dwanghandelingen besteed. hysterische verlamming. in een poging om angst en stress te ontlopen en om levensproblemen het hoofd te bieden die de capaciteiten van de persoon overstijgen. menigte). zonder dat er een lichamelijke toestand is die de ernst van de symptomen kan verklaren.1% van de bevolking. Uiting van psychische problemen via lichamelijke klachten wordt somatisering genoemd. duizeligheid. Ongedifferentieerde somatoforme stoornis lichamelijke klachten die vooral gaan over vermoeidheid. 2. hysterische blindheid). Conversiestoornis Plots niet meer in staat zijn om een bepaald lichaamsdeel te gebruiken (bijv. Vrij zeldzaam. (episodisch geheugen). Vaak beperkt in de tijd en herstelt nagenoeg volledig. Door negatieve bekrachtiging wordt de dwanghandeling in stand gehouden (het onheil blijft uit als de dwanghandeling vertoont is). gebaseerd op een misinterpretatie van lichamelijke symptomen. Vaak moeten handelingen een aantal keren in een bepaalde volgorde herhaald worden. zweten. verlies van eetlust of maagdarmproblemen. autorijden. Dissociatieve amnesie.Paniekstoornis Onverwachte paniekaanvallen zonder een aanwijsbare oorzaak. Deze gaan gepaard met dwanghandelingen (compulsies) die de betrokkene meent te moeten uitvoeren om de dwanggedachten te neutraliseren en de gevreesde situatie te voorkomen. hierdoor ontwikkelt de betrokkene vaak anticipatorische angst = angst voor deze plaatsen/ situaties en agorafobie thuis blijven omdat ze bang zijn Obsessieve-compulsieve stoornis Terugkerende. Hebben verhoogde kans om voor te komen in stress verhogende situaties (bijv. uitspreken van een gebed. net als bij somatoforme stoornissen. Lijkt op CVS = Chronisch Vermoeidheids Syndroom.

1 De behandeling van mentale stoornissen Het ontstaan van gespecialiseerde diensten Tot aan Franse Revolutie werden geesteszieken in gestichten vastgebonden met ketens. in een enkel geval een heel nieuw leven opgebouwd. zich niets meer herinneren tot een bepaald punt in het verleden Dissociatieve fugue vergeet (een deel van) de eigen identiteit en trekt weg uit de vertrouwde omgeving en neemt een nieuwe identiteit aan. 2. Prevalentie en comorbiditeit Cormobiditeit is het feit dat mensen aan meer dan 1 stoornis tegelijk kunnen lijden. die op belangrijke trekken van elkaar verschillen en elkaar afwisselen. zonder bewust te zijn van vroegere leven. dwangbuizen. 14. hoe hoger de prevalentie/ incidentie. continu. 1. niets meer herinneren uit een bepaalde periode (meestal eerste uren na traumatische gebeurtenis) 2. Proef. hoe minder gevallen. volledige levensgeschiedenis vergeten 4. ze zijn wel onderhevig aan proactieve interferentie. Dissociatieve identiteitsstoornis dissociatie tussen twee of meer persoonlijkheden. Gaat het om incidentie (hoeveel nieuwe gevallen) of prevalentie (hoeveel procent van de bevolking? 3. De aanvangsleeftijd  Angststoornis.9 De prevalentie van mentale stoornissen Wat betekenen de cijfers? Interpretatie van cijfers. veralgemeend. Over welke periode werd de prevalentie/ incidentie berekend? Hoe langer de periode. Welke definitie van de stoornis werd gehanteerd? Hoe strenger de definitie. Levensprevalentie van mentale stoornissen wordt geschat tussen 25% en 41%. De situatie veranderde in de jaren 1950 door geneesmiddelen 73 . Behandeling bleef echter beperkt. 1. helft van de personen voor het eerst op leeftijd jonger dan 15 jaar  Stemmingsstoornissen op 26 jaar  Aan een middel geboden zijn op 21 jaar Hoofdstuk 15 Therapieën 15. gelokaliseerd. Vaak van korte duur.4 types. afzondering en straffen waren dagelijkse kost. Dit is echter ook zo voor patiënten met lichamelijke amnesie. selectief 3. Pinel voerde humaner beleid in.

gedachten en gedragingen van een cliënt probeert men te veranderen door middel van gesprekken. Therapeutische benaderingen Biologische behandelingen gaan uit van een fysiologische of biochemische visie op mentale problemen. Verpleger psychiatrie HBO verpleegkunde met specialisatie psychiatrie 15. het toepassen van leerprincipes en het gebruik van emotionele expressies of het aanbrengen van veranderingen in de sociale omgeving. Vaak worden bovenstaande behandelingen gecombineerd.ontdekkingen en samenleving begon op een andere manier met patiënten om te gaan. Psychotherapeutische behandelingen de gevoelens. maatschappelijk werker of sociaal pedagogisch hulpverlener HBO opleiding psychologie of maatschappelijk werk 4. 1. 3. Antidepressiva mensen met angststoornissen reageren hier ook goed op. 1. veroorzaakt sufheid. Heropname te belemmeren/ bevorderen 3. minder ontwenningsverschijnselen. seroxat. Onderdrukken angst. Psychiater medicus met aanvullende opleiding psychiatrie 2.2 Biologische therapiebenaderingen Geneesmiddelentherapie Grijpen in op chemische component van neurale activiteit en verhogen/ verlagen zo effect van neurotransmitter op drie mogelijke manieren. om gevoelens en gedragingen van een patiënt te veranderen. Benzodiazepines bijv. Selectieve serotonine (5-HT) heropname inhibitoren bijv. prozac. 74 . Barbituraten worden nog zelden voorgeschreven. Verslavend. hebben minste bijwerkingen. spierzwakte. sterke ontwenningsverschijnselen 2. moeten lichamelijke processen veranderd worden. Klinische psychologen universitair master diploma psychologie + vaak postuniversitaire opleiding 3. tegen vliegangst en plankenkoorts 4. Receptoren gevoeliger maken/ blokkeren Angstdempende middelen onderdrukken activiteit van centrale zenuwstelsel en hebben een kalmerend effect. vermindert ook hartkloppingen. 1. zweten en beven. Aanmaak verhogen of belemmeren 2. verhogen aanwezigheid van serotonine in synaptische spleet. Ook sociale voorzieningen voor preventie en rehabilitatie en revalidatie worden geboden. Antidepressiva verlichten de symptomen van een depressieve stoornis. valium. voornamelijk door geneesmiddelen. psychologisch assistent. Types van therapeuten 1. Bètablokkers hoge bloeddruk. Drie groepen. Vier groepen. meer initiatieven om patiënten beter te integreren.

Patiënten worden eerst verdoofd en krijgen een spierontspannend middel. Antipsychotica 1. patiënten werden minder suf dan bovenstaand middel. 2.2. Belangrijkste neveneffect is geheugenproblemen. gerandomiseerde (patiënten op toeval over twee condities verdelen). Lithium Australië werd werking hiervan vastgesteld bij mogelijkheid om lithiumzouten te gebruiken als alternatief voor keukenzout. Psychomotorische therapie te weinig beweging kan een negatief effect hebben op gemoed van persoon. depressie. Transcraniale magnetische stimulatie (TMS) magnetisch veld door deel van de hersenen. Tricyclische verbindingen Zwitserse arts (1950) probeerde deze uit om slapeloosheid bij psychiatrische patiënten te behandelen. Remmen heropname van serotonine en noradrenaline. smakken). kauwen. Ook kan tardieve dyskinesie optreden. Elektroconvulsieve therapie (ECT) bestaat uit het toedienen van elektrische stroomstoten in de hersenen. Monoamine oxidase inhibitoren Ontdekt in Frankrijk (1950) als middel voor tuberculose. In 1950 ontdekten ze dat het middel wanen en hallucinaties verminderde. Haloperidol (haldol. patiënten werden echter energieker en opgewekter. Effectief maar zwaar. Hinderlijke bijwerkingen. Elektrische stroom shock wekt een massale activiteit op in de hersenen. 3. placebogecontroleerde (behandelingen volledig aan elkaar gelijk. behandeling voor bipolaire stoornissen. minder effectief dan ECT. Worden weinig gebruikt vanwege bijwerkingen 4. Gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen vanwege risico’s en neveneffecten. Psychochirurgie Chirurgische ingreep om cognitieve en emotionele stoornissen te behandelen. tics. gebruikten dit middel bij operaties omdat het de spierspanning en misselijkheid leek te verminderen en patiënten in betere stemming bracht. vooral in mond en kaken (bijv. belg Paul Jansen 1950). dorst. Frankrijk 1940. Lichttherapie en psychomotorische therapie Seizoensgebonden stoornis kan worden verholpen door lichttherapie. De doeltreffendheid van de biologische therapieën Placebo-effect is een fysiologische of psychologische respons op een substantie of procedure die geen farmacologische of therapeutische componenten bevat. Chloorpromazine Duitsland ontdekt bij zoektocht naar blauwe verfstof waarvan men hoopte dat deze zou helpen bij de behandeling allergieën. Bijwerkingen symptomen van Parkinson. traagheid van denken. Werking bovenstaande middelen door vermindering van dopaminegerelateerde activiteit in hersenen. Licht onderdrukt de productie van melatonine. Juiste dosis is belangrijk. behalve werkzame stof) studie 75 . vandaar aangepast bewegingsprogramma. Onderzoek door middel van dubbelblinde (zowel patiënt als arts niet op de hoogte).

5. Verplaatsing een onaanvaardbare impuls wordt op een veilige manier tot uiting gebracht (bijv.Therapie-effectgrootte maat voor effect van de therapie of placebo. 15. Een groot deel is placebo-effect. Placebo-effect zou ook gevolg kunnen zijn van spontaan herstel. effectief vanaf +1. positieve gevoelens doordat men verwacht geholpen te gaan worden. 76 . Klassieke conditionering van emoties. moord. klassieke psychoanalyse 1. therapeut mag vertrouwelijkheid schenden als kans groot is dat patiënt tot gewelddadige acties overgaat (bijv. Cognities van positieve verwachtingen creëren 3. Vrije associatie wanneer patiënt vrijuit praat is de kans groter dat elementen van het onopgeloste conflict in het Es naar buiten komen. de hersenen lokken een vergelijkbare activiteit uit als bij de werkzame stof (afscheiding endorfine en dopamine. Bruikbaar bij +0. 1. pijn en beloning). Ontkenning en projectie negatievere vormen Zolang een persoon contact behoudt met de werkelijkheid sprak Freud van een neurose als dit weg was van een psychose. schilderen van erotische taferelen) c. Motivatie iemand die weinig gemotiveerd is zal zowel weinig placebo als therapie effect hebben. vooral voor degene die in een ziekmakende omgeving verkeren Ethische kwesties bij psychotherapie Tarasoff-beslissing. Therapie-effecten zijn over het algemeen niet groter dan 0. Droomanalyse manifeste inhoud (herinnering) en latente inhoud 3.en stemmingsstoornissen. Sublimatie Gefrustreerde seksuele energie wordt in een andere activiteit omgezet (gewelddadige sport beoefenen. 15. droomanalyse en interpretatie van afweermechanismen Freud. Interpretatie van afweermechanismen a. maar niet zelfmoord).5 bij angst. Factoren placebo-effect. ruzie met man krijgen omdat je op het werk wordt lastig gevallen) b.0.4 Psychoanalytische therapieën Vrije associatie. 2. 2.3 Psychologische therapiebenaderingen Gemeenschappelijke kenmerken van psychotherapieën  Mensen lossen vaak problemen op door ze met anderen op een constructieve manier te bespreken  Vertrouwen dat cliënten hun problemen overwinnen  Bruikbare voorbeelden werken. mensen zoeken hulp op het moment dat hun stoornis het ergst is.

cliënt staat centraal versus alwetende therapeut 2. Grootste verschillen met psycho-analyse. welke situaties geven ons een ontspannen gevoel en welke niet. Voorbeeld is focustherapie gericht op lichaamssignalen. cliënten blijven verantwoordelijk voor hun denken en hun gedrag Cliëntgerichte therapie Ontwikkeld door Rogers (1950. Weerstand tegen therapeut 2. 77 . verlangens en herinneringen. 1. Drie processen spelen een rol. wensen. geïsoleerd behandelen van fobieën). volledige blootlegging van persoonlijkheidsstructuur is niet altijd nodig voor herstel (bijv. Vaak een langdurig proces met vele catharsis-momenten. 1. ->). overdracht en catharsis Cliënt zal samen met therapeut trachten het onbewuste conflict in het bewustzijn proberen te brengen en van zijn energie te ontdoen. Psychoanalyse sinds Freud  Kritiek op Freud. bewuste subjectieve ervaringen versus onbewuste conflicten 3. gedrag wordt bepaald door aangeboren behoeften om te groeien versus seksuele of agressieve impulsen Therapeut heeft drie kwaliteiten nodig. 1. Overdracht huidige en vroegere emoties tov ouders en andere belangrijke personen worden geprojecteerd op therapeut 3. therapie is ontmoeting tussen gelijken 2.5 Humanistische therapieën Uitgangspunten humanistische therapieën. hier en nu versus trauma’s uit kindertijd 4. cliënten moeten zich als persoon aanvaard voelen 4. Catharsis het wegvallen van spanningen en angsten nadat men zich bewust geworden is van onderdrukte ideeën.  Interpersoonlijke psychotherapie verlegde focus van onbewuste conflicten naar het patroon van relaties dat de patiënt heeft (en gehad heeft) met belangrijke andere personen 15. 1. cliënten kunnen uit zichzelf verbeteren 3. Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding 2.Weerstand. Empathie 3. Authenticiteit Focussen Cliëntgerichte therapie heeft evolutie doorgemaakt van niet-directief (ongestuurd) naar belevingswereld van de cliënt die gestuurd mag worden vanwege leerproces.

Bijv. Wordt vooral aangewend bij angststoornissen. Skinner. bij vliegangst is het niet mogelijk of erg duur om de situatie telkens mee te maken (exposure in vivo). Relaxatietechniek (Wolpe. 78 . Aversietherapie wordt toegepast bij cliënten die een ongepaste stimulus of activiteit als attractief ervaren. lekker voedsel eten in de buurt van een kat bij angst voor katten. telefoonhijgers laten bellen en telkens als het telefoongesprek seksuele opwinding veroorzaakt braakgeluiden laten horen. Bijv. De kat komt steeds dichterbij. 1950). Implosietherapie inbeelden van de situatie. veel mensen hebben onrealistische overtuigingen die hen ertoe aanzetten om irrationeel gedrag te stellen en hen een gevoel van mislukking te geven. Flooding cliënt een aantal keer confronteren met de situatie die voor hen beangstigend is en laten ervaren dat de angst niet beantwoordt aan de daadwerkelijke gevolgen. Telkens een stapje verder denken aan de situatie en blijven ontspannen. Technieken op basis van observerend leren Modelling naar anderen kijken die het juiste gedrag vertonen (bijv. 1950) een vorm van psychotherapie die het gedrag van een cliënt probeert te veranderen door de wetten en principes van de leertheorie toe te passen. 15. videoband assertiviteit. Bij flooding en implosie implodeert de angst doordat er niets ergs of schrikwekkends gebeurd. 1958) snoep vervangen door ontspanningsoefeningen. Therapie start met functionele analyse waarbij de problematische gedragingen van de cliënt in kaart worden gebracht samen met de situaties die ze uitlokken. elke kritiek voelt als kaakslag (ook opbouwende). seksuele therapie met juiste technieken). Op die manier verliest de stimulus zijn kracht om angst op te wekken. De punten kunnen worden ingeruild voor privileges en hebbedingen.15. Bijv. De rationeel-emotieve therapie RET (Ellis. Technieken op basis van operante conditionering Token economy punten verdienen voor goed gedrag.6 Gedragstherapieën Gedragstherapie (Eysenck. De therapeut leert de cliënt beter om te gaan met situaties in vijf abc-stappen.7 Cognitieve therapieën Cognitieve therapieën concentreren zich op het ter discussie stellen en vervangen van slecht aangepaste overtuigingen die cliënten hebben. Bijv. (mensen met mentale stoornissen hebben verkeerde gedragingen geleerd). Technieken op basis van klassieke conditionering Systematische desensitisatie individu leert een positieve respons te geven bij een stimulus die angst uitlokt. overtuiging het altijd goed moeten doen.

1. 3. onrealistische uitvergroten van een negatief detail 3. Prestatiegerichte type overkritisch op eigen werk Bij de cognitieve therapie van Beck worden de cliënten dmv huiswerkopdrachten zelf aangemoedigd om informatie over hun overtuigingen in te winnen ipv dmv een debat met de therapeut (RET). vooral werk rondom depressies die mensen ontwikkelen door ziekmakende cognities. overgeneralisatie 4. negatieve gebeurtenissen op zichzelf betrekken 5.8 Huwelijks. deelproblemen  Attributieveranderingen het toeschrijven van andere oorzaken aan gedragingen die mensen vertonen. 15. activating event welke situatie lokt emotie uit beliefs welke overtuigingen en interpretaties heeft de cliënt consequences wat zijn deze gevolgen hiervan dispute zijn de overtuigingen rationeel.  Huwelijkstherapie man en vrouw samen behandeld  Gezinstherapie 79 . daarom belangrijk om de gehele context te bekijken. rood licht inbeelden of hardop stop zeggen bij negatieve gedachten  Rationele herstructurering inzicht in het feit dat negatieve gedachten een constructieve manier van omgang met tegenslagen belemmeren  Positief denken mensen die positief denken voelen zich minder snel wanhopig  Leren probleemoplossen door bijv. bijv. 1.en gezinstherapie. 5. gebaseerd op feiten? effect welke effecten kunnen worden bereikt met verandering van overtuigingen? Cognitieve therapieën van Beck Beck 1967.1. conclusies op basis van gevoelens ipv objectieve informatie 2. zwart-wit denken 2 types extra kwetsbaar voor ontwikkelen van depressie. Andere cognitieve therapieën  Stop zeggen bijv. Sociaal afhankelijk type leven wordt afgemeten aan goede relaties met anderen 2. Huwelijks-en gezinstherapie  Systeemtherapie problemen ontstaan en worden onderhouden binnen de context van relaties waarin de betrokkene zich bevindt. 4. groepstherapie en gemeenschapsvoorzieningen Gaat uit van het feit dat gedrag altijd voor komt in een bepaalde context en deze context kan het gedrag uitlokken of in staat houden. 2.

Bij kinderen zelf +3.9 De doeltreffendheid van psychotherapieën Werkt psychotherapie? Succes van psychotherapieën bij behandeling van specifieke fobieën en obsessievecompulsieve stoornissen is groot.  Alle therapieën bieden hoop. Bijv. Werkzaamheid behandelingen depressiviteit  Cognitieve therapie = 69% bleef na een jaar nog goed functioneren  Antidepressivum en later placebopil = 24% aanvaardbaar niveau  Hele jaar door geneesmiddelen = 53% goed Welke factoren bepalen het succes? Een psychotherapie die specifiek op een bepaald probleem is toegespitst is op lange termijn niet effectiever dan een therapie die zo weinig mogelijk op het probleem gericht is.  Tertiaire preventie zelfredzaam maken en houden van mensen bij wie een chronische aandoening vastgesteld is. reïntegratieprogramma’s. spontaan herstel)  30% therapeutische relatie  15% aan verwachting van cliënt dat de situatie zal verbeteren effect van 5 therapierichtingen bonafide therapieën voor meeste stoornissen is nagenoeg gelijk. afhankelijk van het probleem dat zich voordoet.Groepstherapie Meerdere cliënten aanwezig onder leiding van één of meerdere therapeuten vaak met soortgelijke problemen.  Primaire preventie Oorzaken weg nemen. Tegenwoordig ook nadat mensen zijn opgenomen geweest aandacht voor rehabilitatie en intergratie in de samenleving. creëren orde in problemen en geven mogelijkheid om te praten en initiatief te nemen. RIAGG). behalve misschien voor specifieke fobieën en obsessieve compulsieve stoornissen. straathoekwerk  Secundaire preventie getroffenen in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en helpen om erger te verkomen. Bijv. Lambert 1992 (literatuurstudie) vooruitgang bij een cliënt. Bijv. crisisinterventie per telefoon en beschikbaarheid van ambulante gezondheidscentra (bijv.  Therapiesessies verlopen grotendeels hetzelfde  Therapeuten hebben kennis van basistechnieken en van verschillende benaderingen en veranderen hun aanpak spontaan. Ook zelfhulpgroepen zonder professionele hulp.  15% verklaard door therapiespecifieke technieken  40% te danken aan cliënt en factoren buiten therapie (bijv.0 (volledig symptoomvrij). Gemeenschapsvoorzieningen Preventie verhinderen dat iemand in een inrichting opgenomen moet worden. 15. 80 . bijv. begeleid of beschut wonen of tussenhuis = huis in gewone buurt met minder intensieve begeleiding.

nieuwe baan) als negatief. activering van sympathische zenuwstelsel doordat hypothalamus en kern in hersenstam noradrenaline beginnen af te scheiden.  Persoonskenmerken van de cliënt. zal ze stress uitlokken. 81 . stimuleert bijnierschors die meer corticosteroïden gaat afscheiden. Mate van objectief belastende omstandigheden lokken stress uit. Gevolgen van stress 1. belang van appraisal = beoordeling alleen als een situatie potentieel bedreigend voor eigen welzijn gezien wordt.1 Stress en gezondheid Stress is een emotionele en lichamelijke reactie die optreedt wanneer iemand zich probeert aan te passen aan veranderingen die het normale dagelijkse leven verstoren of dreigen te verstoren en die een persoon dwingen om zich aan te passen. tegenreactie. Fysiologische veranderingen ten gevolge van stress. file. Ingrijpende levensveranderingen. a. 2 echtscheiding 4 gevangenisstraf). Dagelijkse irritaties. YAVIS-cliënten makkelijkst (Young. Aanpassing op lange termijn. 3. waaronder cortisol. Social Readjustment Rating Scale (Holmes&Rahe 1967) meet de belangrijkste 43 levensgebeurtenissen (1 dood van een partner. Lazarus. b. Hypothalamus stimuleert hypofyse om adrenocorticotrope hormoon (ACTH) in bloedbaan los te laten. Perceptie van de persoon. Attractive. Stoornissen die relatief gemakkelijk te behandelen zijn. zijn moeilijkheden te wijten aan voorbijgaande stressfactoren in de omgeving. Intelligent en Social)  Enkelvoudig gemakkelijker dan cormobiditeit  Sommige therapeuten beter dan anderen  ‘Klik’ tussen therapeut en cliënt  Eerste indruk therapeut. Hierdoor bijniermerg extra noradrenaline en adrenaline in bloedbaan loslaten. kinderen die weggebracht moeten worden. Verbal. 2. ook al heeft de persoon de indruk de situatie volledig onder controle te hebben (te rooskleurig beeld). apparaat dat stuk is. zowel positief (bijv. Life Experiences Survey = aanvulling van de Social Readjustment Rating Scale door Sarason (1979) om ervaren impact van elke gebeurtenis te meten. Hoe ingrijpendere levensverandering iemand heeft meegemaakt hoe groter dagelijkse irritaties zijn.Factoren die wel een verschil maken  Wel een verschil in soorten stoornissen. Bronnen van stress 1. meer glucose. Bijv. Onmiddellijke schokreactie. cliënten praten makkelijker bij een lichamelijk aantrekkelijk persoon  Therapiebenadering moet aansluiten bij de cliënt Hoofdstuk 16 Gedrag en Gezondheid 16.

2 Veel voorkomende gezondheidsproblemen Zwaarlijvigheid Body Mass Index = Lichaamsmassa-index (LM-index) = gewicht / lengte^2 LM < 18.Deze regelen de glucosevoorraad door vetzuren en eiwitten in glucose om te zetten en door lever te stimuleren om opgeslagen glucose vrij te geven. Lazarus). 3 stadia  Alarmreactie = schokreactie en tegenschokreactie  Weerstandsfase = schijnbaar evenwicht bereikt door tegenschokreactie. Te lang aan stressfactoren blootgesteld = algemene aanpassingssyndroom = general adaption syndroom (GAS). Gevolgen van stress binnen de perken houden. Dood kan er op volgen. Psychisch gevolg van stress is negatieve stemming. Omgaan met stress De gevolgen van stress zullen gedeeltelijk afhangen van hoe we met stress omgaan (coping. Toenadering. LM > 25 is te zwaar. gezonde voeding. van belang om lichaamsvreemde stoffen te weren (bijv. herstel van beschadigd weefsel vertraagt en de vorming van afweerstoffen vermindert. probleem oplossen. 1. Er vindt nl soort erosie plaats. Zorgen er ook voor dat we niet teveel water en zou verliezen = homeostase. zodat er energie beschikbaar blijft. Door  Herinterpreteren van stress-situaties (bijv. Kan gevolg zijn van algemene aanpassingssyndroom. 2. Ander fysiologisch gevolg is verminderde werking van immuniteitssysteem. 82 . spieren om en om aanspannen en ontspannen 16. Een beetje stress bevordert het prestatieniveau. Vermijding. Ontsnappende manier door alcohol of kalmeringsmiddelen  Progressieve relaxatietherapie. ontspanningsmomenten. maar een te hoog niveau vermindert de presentaties. Yerkes en Dodson-wet voor elke taak is er een optimaal niveau van motivatie.5 is te licht. Stressfactoren aanpakken. Gevoel controle te hebben over de situatie is hierbij van essentieel belang. Chronsiche vermoeidheidssyndroom is een stoornis waarbij mensen aanhoudend vermoeid zijn en niet meer herstellen als gewoonlijk. c. Cognitief gevolg. virussen en bacteriën).  Uitputtingsfase = lethargie = sterk verlaagd activiteitsniveau. rationalisatie of ontkenning)  Optimistische houding  Lichaamsbeweging. gebeurtenis negeren en het belang ervan minimaliseren.

lichte verstandelijke handicap en gedragsstoornissen. cognitieve en sociale factoren. Zwaarlijvigen hebben een sterkere behoefte aan vet. maar niet minder 3. calorieën tellen). Mensen met aanleg tot zwaarlijvigheid hebben meer vetcellen. smakelijk voedsel is eveneens een risicofactor voor zwaarlijvigheid 2. Ook bij minder calorie inname. Koolhydraten gaan namelijk gemakkelijker verloren als warmte. geïnduceerd braken en gebruik van laxeermiddelen. 1.  Onderzoeksmatige evidentie over effectieve opvoedingsstrategieën. 30 minuten activiteit is nodig om gewicht te behouden. Uitwendigheidstheorie mensen eten teveel omdat ze sterk onderhevig zijn aan aantrekkelijke voedselprikkels in de omgeving. bijv. 83 . 3. Roken geen invloed op behoud of verlies. Preventie  Binnen lage klasse komt zwaarlijvigheid meer voor dan hoge klasse  Beleidsmatig. ontbijten.  Anorexia nervosa persoon streeft lichaamsgewicht na dat lager ligt dan LM-index 18 door middel van zelfuithongering. Psychosomatische theorie mensen eten teveel als reactie op emotionele toestand b. Speelplaatsen in de buurt. deze controle wordt keer op keer doorbroken en dan eten mensen meer dan goed voor hen is. Genen bepalen verschillen in metabolisme of energieverbruik (bijv. Duidelijke correlatie tussen bewegen (auto. ziekelijke eetlust. Genetische component voor zwaarlijvigheid. maar met meer vet toename in zwaarlijvigheid. Genen hebben invloed op regeling van honger en verzadiging. individueel scoren ze vaak op 1 theorie hoger. Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (Strien. 1986. Maaltijden op school moeten voorbeeld zijn. Ingehouden eetgedrag mensen eten te veel omdat hun eetgedrag onder cognitieve controle is komen te staan (bijv. Bekendste ziektebeeld met dit symptoom is Prader-Willi-Syndroom (PWS) zeldzame erfelijke aandoening (1/20. met piek tijdens adolescentie. ze zijn onderhevig aan alle drie de theorieën. vetcalorieën worden in hoge mate als vet opgeslagen. Zwaarlijvige mensen eten te veel omdat ze op andere signalen letten dan op de inwendige signalen van honger en verzadiging. Teveel aan gemakkelijk bereikbaar. Milieucomponent 1. Eetstoornissen Ernstige verstoring in de eetgewoonten. c.000) gekenmerkt door lage spierspanning. Kunnen zich letterlijk dood eten. Ook eetpatroon dient te worden aangepast.  Hyperfagie extreme vraatzucht. dieet maakt cellen leger. herzien in 2005). waarbij een persoon geen gevoel van verzadiging meer ervaart (wellicht ten gevolge van stoornis in hypothalamus).10% zwaarlijvigen jonger dan 50 jaar en 17% ouder dan 50 jaar. tv) en zwaarlijvigheid. zwaarlijvigheid komt minder voor in landen waar men oog gehad heeft voor mobiliteit van voetgangers en fietsers dan in landen waar dit niet gebeurd is. 150 calorieën verbranden in rusttoestand of 450 calorieën) 2. Oorzaak mix van biologische. a. Veel bij vrouwen. warme maaltijd ’s middags hebben positief effect. 60 – 90 minuten voor lager gewichtsniveau.

Ziektes hebben niet te controleren biologische oorzaak (buitenaf bacteriën en virussen). Bulimia nervosa bang om dik te worden en probeert dit te voorkomen door na het eten te braken of sterke laxeermiddelen te nemen. hardwerkend o Type-B mensen kalm. Rokers sterven 10 jaar eerder. Individuen hebben geen verantwoordelijkheid. Risicofactoren  Roken  Eetgedrag. Behandeling herstel van lichamelijke toestand. sereen en ontspannen o Geen evidentie voor correlatie met hart.3 Gezondheidspsychologie Het ontstaan van de gezondheidspsychologie Biomedisch model (19e eeuw) 1. 2. veel verzadigde vetten. vooral bij mannen. slachtoffer van de ziekte. meer kans op hoog cholesterolgehalte  Hoge bloeddruk. geneesmiddelen. HIV-positief -> wel het virus maar nog geen aids. Geen genetische basis. 5. Ook bij vrouwen. Type-D mensen (distressed pesonality) negatieve gevoelens en sociale inhibitie (negatieve gevoelens verborgen houden). Roken Rookgedrag. weinig bewegen. Seksueel overdraagbare aandoeningen HIV = Human immunodeficiency virus virus dat immuniteitssysteem van een persoon verzwakt door vernietiging witte bloedcellen CD4. Verantwoordelijkheid voor behandeling ligt bij geneeskundigen. Op tijd stoppen voorkomt gezondheidsproblemen. van binnenuit chemisch onevenwicht of genetische predispositie. Toch nog 25 – 33% rookt. huisvesting. verhoogde bloeddruk en beroerte  Persoonlijkheidsfactoren o Type-A mensen actief. hygiëne).en vaatziekten Belangrijkste doodsoorzaak in West-Europa hartziekten 25% en beroerten 8%. hartinfarct. Strikt onderscheid tussen ziekte en gezondheid. agressief. Aantal gevallen tuberculose nam niet af doordat tuberculose basil en penicilline werd ontdekt (anders knik in de grafiek bij deze gevallen) maar door verbeterde leefomstandigheden sinds 1850 (voeding. Ontstekingen van geslachtsorganen en baarmoeder. Aidspatiënten minder dan 200 CD4 cellen. gevolg van westerse cultuur. Te behandelen met antibiotica. Chlamydia 2-5% van personen tussen 15 en 40 jaar in A’dam hebben Chlamydia (gehad). 84 . etc.en vaatziekten. zwaarlijvigheid en te veel zout of alcohol  Stress. Slaagpercentage is 10 – 40% afhankelijk van stopprogramma. vooral adolescentie (1-3%). laatste decennia afgenomen. 16. verhoogt kans op hervatten initiële hartaanval. 3. 4. Hart. chirurgie.

wat zou mijn partner ervan vinden). regelmatige lichamelijke activiteit Wie deze gedragingen in acht neemt. Als patiënten het gevoel hebben controle over de situatie te hebben voelen ze zich meer aangesproken tot de behandeling ipv een slaaf van de behandeling. Bijv. niet roken 4.en vaatziekten medische behandeling = 40% en levensstijl = 60%.  Moeilijkheid in gedragsverandering bewerkstelligen.Daling hart. idee van geen controle beter arts laten doen. geen of beperkt gebruik van alcohol 7. stoppen met antibiotica als er geen symptomen meer zijn. Gedeelde verantwoordelijkheid patiënt en arts 5. Attributies zijn gevaarlijk als ze in strijd met de waarheid zijn. Voeding heeft invloed op de gezondheid. bijv. elke dag ontbijt 3. Preventie Pijlers van een gezonde levensstijl (1973. en voornemens stellen en deze omzetten in daden. Preventieve maatregelen zijn effectief Optimaliseren van de behandeling Attributie overtuiging over de oorzaak van een gebeurtenis of activiteit (in dit geval ziekte) die de patiënt meemaakt. dichtbij ideale gewicht blijven 6. 7-8 uur slapen per dag 2. Patiënt moet overtuigd zijn van het advies van de arts. vis. Ziekte is wisselwerking van biologische. beter zelf injecties spuiten. gebruik van condoom. groenten en weinig verzadigde vetten zorgen voor minder hartaandoeningen (minder hartziektes in China dan in Amerika). Verschillende mensen hebben verschillende attributies en sluiten soms ook beter aan bij een andere behandeling. zinvol of graag doen). leeft gemiddeld langer dan iemand die dit niet doet. Individuen hebben tot op zekere hoogte invloed 3. Dus belangrijk om mensen aan te moedigen gezonder te leven. behandeling lichamelijk en gedragsmatig 4. 85 . maar doen het niet). Belloc) 1. psychologische en sociale factoren 2. weinig eten tussen maaltijden 5. Hoe kunnen we mensen motiveren tot een gezonde levensstijl (mensen weten het vaak wel. Bijv. daarna zijn attitudes aan passen (bijv. Biopsychosociale of holistische ziektemodel (1970-1980) 1.  Gemakkelijker bij hoger opgeleiden (vooral mannen) dan lager opgeleiden  Mensen hebben onrealistisch optimisme dat ze weinig risico lopen en ook negatieve overtuigingen bij verandering levensstijl (bijv. Doeltreffendheid van een behandeling kan gemeten worden door vragenlijsten over de levenskwaliteit. idee van zelfcontrole. Ook melkproducten met verzadigde vetten verlaagt levensverwachting.

hoewel het welzijnsniveau flink gestegen is. (bijv. lachen). voedsel. hoofd van American Psychological Association. Ook 50 jaar geleden voelden mensen zich niet ongelukkiger of gelukkiger dan nu. 16. aangeleerd optimisme. Negatieve affect geheel aan negatieve emoties en gemoedstoestanden die een persoon ervaart (schuldgevoel en schaamte. Algemeen welzijnsgevoel wordt weinig beïnvloed door gunstige of ongunstige omstandigheden (bijv. Arme landen kunnen zich echter vergelijken met rijke landen. 86 . verbittering en onvrede. 1. Twee factoren. Welvaart binnen een land neemt voor bijna iedereen toe. Het welzijnsgevoel stijgt of daalt flink voor een relatief korte tijd en gaat daarna weer naar het basisniveau terug. optimisme. Het subjectieve welzijn Subjectieve welzijn verklaard waarom dezelfde objectieve omstandigheden niet bij iedereen tot een even groot welzijnsgevoel zal leiden. Mensen vergelijken zich met anderen. Tussen landen (arm en rijk) wel een groot verschil. onder minimum inkomen. 2. Sluit aan bij uitgangspunten humanistische psychologie. Onder een bepaald niveau speelt welvaart een rol bij subjectieve welzijn.De psychologie van arbeid en gezondheid Gaat over bevorderen van kwaliteit van werkomgeving. Opvoeding. stress. welzijn. gedurende een week elke avond drie goede dingen op schrijven die op die dag gebeurd zijn + eigen rol daarin. vertrouwen). hoop. mensen die in hun opvoeding geleerd hebben om op een optimistische manier met gebeurtenissen om te gaan hebben een beter algemeen welzijnsgevoel. Positieve affect omvat het geheel aan positieve emoties en gemoedstoestanden die een persoon heeft (vreugde. Seligman 1998. loterij winnen of ongeluk). Effect was na 6 maanden nog merkbaar. gehechtheid.4 Positieve psychologie De studie van condities en processen die bijdragen tot het bloeien of optimaal functioneren van mensen en groepen (bijv. opgetogenheid. liefde. verdriet. tevredenheid. angst en bezorgdheid) Welke factoren bepalen het subjectieve welzijn? De mate van subjectieve welzijn wordt voor een groot deel bepaald door genetische factoren. Kan men het subjectieve welzijn verhogen? Seligman. Stress op werk kan ontstaan doordat mensen een te hoge of te lage verantwoordelijkheid krijgen. wooncomfort).

Bijv. Conformisme Conformisme gedrag voegen naar dat van een de groep waartoe we behoren (of willen behoren) zonder dat er sprake is van een directe oproep om dit te doen. 87 . Bacon (2005) analyseerde verschillende stellingen die binnen de positieve psychologie verdedigd worden over hoe men subjectieve welzijn kan verhogen. maar voelt zich niet zeker of het antwoord wel juist is  Aanvaarding door de groep Gehoorzaamheid Gehoorzaamheid reactie op een bevel Studie Milgram (schokken toedienen onder bevel). Proefpersonen bewegen hun hoofd in dezelfde richting als medeplichtige proefleider of lijnen die dezelfde lengte hadden. 1.1 Sociale beïnvloeding Stanfordexperiment was belangrijk experiment dat aan toont dat iedereen zich gedraagt zoals vanuit de sociale rol verwacht wordt (parallel met nazi’s). Factoren waardoor personen zich meer gaan conformeren zijn. 17. men wil juist zijn.  Grootte van de groep  Ambiguïteit van de situatie  Expertise die aan de groep toegeschreven werd  Conformisme daalt bij aanwezigheid van dissident in de groep (iemand die weerstand bood) Redenen voor conformisme  Accuraatheid. positieve blik is slechts één van de copingmechanismen die mensen kunnen gebruiken bij uitdagingen in hun leven en niet eens het beste. zelf.Kritiek (Lazarus. gezin. Balansgericht leven zinvol en voldoeninggevend te maken door harmonie te vinden tussen verschillende levensdoelen (werk. beter is om uitdagingen rechtstreeks aan te pakken. En kwam tot 2 niet volledig verenigbare visies. school) en therapeuten zijn Hoofdstuk 17 Sociale psychologie Sociale psychologie is wetenschappelijke studie van de invloed van anderen op onze gedragingen. 2. 2003). lichtstip zien bewegen na een tijdje. autokinestetisch effect. terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. sociale relaties) Bacon stelde vast dat om sommige domeinen men meer focusgericht is (bijv. Focusgericht een persoon kan een bevredigend en zinvol leven hebben door zijn of haar persoonlijke sterktes zo goed mogelijk uit te bouwen.

Factoren van opstand (geen volledige gehoorzaamheid);  Verhuizing van universiteit naar anoniem regeringsgebouw (52% opstand)  Leraar moest naast leerling zitten en de hand van de leerling op schokplaat leggen (70% opstand)  De proefleider verliet ruimte en gaf instructies door telefoon (78% opstand)  Aanwezigheid andere pseudoproefpersoon die instructies gaf (80%)  Aanwezigheid van pseudoproefpersoon als dissident (80%)  Proefpersoon is man of vrouw maakt geen verschil Agentic shift eigen verantwoordelijkheid opgeven en uitvoerders van de proefleider worden = verklaring voor gehoorzaamheid. Dit is geen blinde gehoorzaamheid van het individu, maar komt door sociale omstandigheden. Ook gradueel toename van de ernst van de marteling zorgt ervoor dat mensen wreedheden begaan (in één keer schok toedienen van 300V doen maar heel weinig mensen). Overigens voelde iedereen zich rottig en wilde de plek verlaten.

Deïndividuatie
Deïndividuatie individuele mensen verliezen hun persoonlijke identiteit doordat ze een onderdeel zijn van een massa. 3 factoren; 1. Verhoogde opwinding 2. Anonimiteit (bijv. tenue Ku-Klux-Klan; grotere schoks) 3. Verminderde individuele verantwoordelijkheid Deïndividuatie kan ook positieve en waardevolle ervaring zijn. Bijv. gevoel hebben bij een groep te behoren. Echter als de groep gewelddadiger wordt, dan wordt de persoon ook gewelddadiger.

Helpen
Omstandereffect hoe meer mensen getuige zijn van een noodgeval, hoe kleiner de kans wordt dat elke persoon afzonderlijk zal helpen. (Darley&Latané, 1968) Er moet aan drie voorwaarden voldaan zijn voordat mensen helpen; 1. men moet het incident opmerken 2. men moet het interpreteren als een noodgeval 3. men moet zichzelf verantwoordelijk voelen om hulp te bieden

Inschikkelijkheid
Inschikkelijkheid is de vraag of we zullen ingaan op een verzoek van iemand anders. Mensen gaan sneller in op een klein verzoek dan een groot verzoek. Technieken 1. Voet tussen de deur techniek eerst vragen in te gaan op een klein verzoek en dan op een groter, moeilijker verzoek.

88

2. Zodra de bal aan het rollen is techniek eerst vragen in te gaan op een verzoek met schappelijke voorwaarden en later vertellen dat de voorwaarden toch minder schappelijk zijn (bijv. onderzoek eerst om 10.00 uur en later om 7.00 uur) 3. Deur tegen de neus techniek eerst groot onredelijk verzoek en daarna vragen in te gaan op klein redelijk verzoek. De persoon heeft wroeging dat hij niet ingaat op het grote verzoek en zal daarom sneller ingaan om ander verzoek.

Sociale facilitatie en sociaal lijntrekken
Sociale facilitatie aanwezigheid van anderen hebben een positieve invloed op onze prestaties. Dit is zo bij gemakkelijke en goed geleerde taken, omdat het een hogere opwinding tot gevolg heeft. Bij moeilijke taken belemmert een verhoogde opwinding. Dus alleen oefenen en optreden voor toeschouwers muziekstuk. Sociaal lijntrekken een persoon presteert minder goed in de groep dan alleen. 1. free-rider effect geloof dat iemand anders in de groep zal het probleem wel oplossen. 2. Sucker-effect geloof dat ieder ander in de groep zich als een free-rider gedraagt; dus waarom zouden zij zich inspannen.

17.2 Aantrekking en hechte relaties
Lichamelijke aantrekkelijkheid belangrijkste factor die bepaalt in welke mate we ons voor een onbekende persoon zullen interesseren. Lichamelijke aantrekkelijkheid is cultuuronafhankelijk en hangt samen met een goede gezondheid. Aantrekkelijke mensen verdienen meer, worden meer geloofd, worden als intelligenter aangezien. Nabijheid de kans om veel contact met iemand te hebben is de nabijheid van die persoon tot ons (bijv. studenten gaan meer om met studiegenoten die wat betreft alfabetische volgorde bij elkaar staan, als de groepsindeling op alfabet is gebeurd). Twee redenen; 1. Beschikbaarheid als de meeste mensen aangenaam genoeg zijn om mee om te gaan als je ze beter kent, dan volgt daaruit dat nabijheid zal bepalen wie je beter leert kennen en wie je dus graag zult hebben. 2. Effect van loutere blootstelling loutere blootstelling aan een persoon of voorwerp verhoogt de positieve gevoelens tov de persoon of voorwerp. Dit effect is beperkt bij stimuli die initieel een neutrale of positieve reactie uitlokken. Negatieve stimuli leren we door herhaald contact juist te vermijden. Het kan dus ook zijn dat personen die we een aantal keren gezien hebben aantrekkelijker gaan vinden. Gelijkheid mensen trekken het meest op met mensen die op hen lijken. Complementariteitshypothese gedachte dat uitersten elkaar aantrekken. Blijkt niet waar te zijn, behalve bij dominantie en negatieve eigenschappen.

89

Vriendschap
Fasen in een relatie; 1. Ontwikkeling van vriendschap a. De wil om zichzelf bloot te geven (delen van gevoelens, opinies, geheimen) b. Engagement; verbondenheid tussen partners om de relatie voort te zetten Bij vrouwen is de relatie meer gericht op praten = face tot face relatie (bij voorkeur of relatie) bij mannen op activiteiten = side by side relatie 2. Vriendschappen onderhouden omgang met conflicten (vrouwen willen uitpraten, mannen liever ontwijken). Eerlijke balans tussen geven en krijgen. 3. Vriendschappen beëindigen de meeste eindigen omdat er een verandering optreedt in de factoren die de vriendschap bijeenhielden; nabijheid, gedeelde activiteiten en interesses. Relaties worden vaak niet afgebroken, maar bloeden eerder dood. Eenzaamheid negatieve emotie die we ervaren wanneer onze sociale relaties tekortschieten.  Sociale eenzaamheid te weinig vrienden, geen integratie in een sociaal netwerk  Emotionele eenzaamheid geen goede vrienden; intieme relatie missen Genetische bijdrage tot eenzaamheid is ca. 50%. Eenzaamheid komt het vaakst voor bij tieners en jonge volwassenen.

Liefde
Triangulaire theorie (Sternberg, 1986) = complete liefde bestaat uit intimiteit, passie en engagement. Bijv. enkel engagement = lege liefde, enkel passie = bevlieging. Langdurige relatie bestaat over het algemeen uit liefde tussen compagnons (intimiteit en engagement). Hechtingsstijlen (zowel bij kinderen als liefdesrelaties volwassenen te gebruiken) a. Veilige hechting b. Vermijdende hechting c. Angstige/ambivalente hechting (aantrekking en afstoting)

17.3 Het gedrag van anderen beïnvloeden
Attitude een gevoelsgeladen evaluatie van een persoon, een voorwerp of een idee. Een attitude bepaald hoe je reageert in een bepaalde situatie.

Wanneer overtuigt een boodschap?
Kenmerken van de boodschapper 1. Geloofwaardigheid a. Competentie b. Belang dat de boodschapper bij de boodschap heeft (bijv. eigenbelang = neg) 2. Gelijkheid tussen boodschapper en ontvanger 3. Aantrekkelijkheid Kenmerken van de boodschap 1. Vorm; bijv. complexe materie beter geschreven, reclame moet opvallen; visueel 2. Emoties; conditioneringstechnieken, bijv. product koppelen aan positieve gevoelens

90

hoe meer overeenstemming 5. Hoe concreter de situatie. Volgens zijn theorie van de cognitieve dissonantie willen mensen hun overtuigingen en acties met elkaar in overeenstemming brengen en voelen ze zich op hun ongemak wanneer ze publieke handelingen vertoond hebben die in strijd zijn met hun waarden. kennis over biologische producten dan stemt koopgedrag meer overeen met attituden dan zonder kennis) 2. Perifere verwerking. alle voor-en-tegens op een rij zetten (vaak bij belangrijke beslissing. Loutere blootstelling. Individuele verschillen. Factoren die overeenkomst tussen attituden en gedrag bepalen. Ingewikkeld. Eigenbelang. 4. Expliciet verband leggen tussen attituden en gedrag. Nog geen duidelijke attitude is makkelijker te overtuigen dan attitude te veranderen 2. Herhaling a. bijv. Directe ervaring (bijv. Oftewel men kan attituden veranderen door personen een duidelijk zichtbare handeling te laten uitvoeren die niet strookt met hun overtuigingen. 1. aankopen huis) b. pestcontract). Persoonlijkheid van het doelwit. Centrale verwerking. omdat attituden en gedrag niet altijd overeenstemmen. Wanneer komen attituden tot uiting in het gedrag? Mensen doen soms dingen onder sociale beïnvloeding die niet in overeenstemming zijn met hun attituden. Specifieke attituden en gedragingen. proef video-opname aidspreventie. donatie door condooms te kopen. als de persoon zelf in aanraking is geweest met de boodschap is het makkelijker te overtuigen (bijv. 91 . sommige mensen hechten meer waarden aan overeenstemming tussen gedrag en attituden dan anderen De kracht van cognitieve dissonantie Festinger (1957) heeft een andere manier voorgesteld om attituden te veranderen. Zijn moeilijk te overtuigen. Mensen met lage behoefte aan afsluiting gemakkelijker te overtuigen op basis van perifere verwerking. mensen die dit hebben willen voor alles een duidelijke en vaste attitude hebben. positief beeld als we het een aantal keer gezien hebben b. hoe meer afwijking hoe moeilijker 3. Autoritaire persoonlijkheid makkelijker te overtuigen op basis van gezagsargumenten. (bijv. kanker en roken) a. Need for closure = behoefte aan afsluiting. impulsieve beslissing.3. attituden kunnen gemakkelijk veranderd worden 4. Betrokkenheid bij het doelwit. 3. dan na een aantal keer beter begrijpen Kenmerken van het doelwit 1. maar als ze nog geen attitude hebben kunnen ze er soms snel één aannemen op basis van onvolledige informatie. Discrepantie tussen boodschap en bestaande attitude.

Het gezicht beïnvloedt eveneens onze indruk. bril = intelligent 3. Gelijkenis met onszelf. 1. 2. Beschikbaarheidsheuristiek gebeurtenis koppelen aan informatie die gemakkelijk uit het geheugen te halen is (recentelijke ervaringen of ervaringen met grote indruk. bijv. Uiterlijkheden roepen echter wel overtuigingen bij mensen op aangaande persoonlijkheidstrekken. bijv. Impliciete persoonlijkheidstheorie = het geheel van geheugenschema’s dat we hebben over verbanden tussen waarneembare persoonseigenschappen en persoonlijkheidstrekken en tussen persoonlijkheidstrekken onderling. Ongefundeerde functionele associaties bijv. Observerend leren (tv. Associatie op basis van overeenkomst in betekenis bijv. Voorrangseffect woorden die vooraan staan worden beter onthouden 92 . babygezicht wordt geïnterpreteerd als vriendelijk. Dit ontstaat door denkfouten die veroorzaakt worden door impliciete persoonlijkheidstheorie. dominant en competent meer kans voor managementfunctie en we richten ons tot hen in een noodsituatie. Aangeboren associaties. Gebaseerd op 1. overgewicht. we verwachten dat die persoon ook dezelfde trekken en attituden heeft. emotioneel stabiel. Illusoire correlaties overtuigingen van een sterk verband tussen twee eigenschappen. 2. bijv. grotere kans aangenomen te worden voor dienstverlenende functie. studente. rijpe trekken wordt geïnterpreteerd als sterk. eerlijk en onderdanige persoon. boeken) bijv. 3.17. Positieve indruk over mooie personen kan eveneens aangeboren zijn. sportief a. volwassen. terwijl er in werkelijkheid slechts een heel klein verband of helemaal geen verband bestaat. Leergeschiedenis (Alle Wilma’s zijn dik) 2. bril dragend. Ervaringen. sociaal en moreel hoogstaand gezien. Generalisatie Alle Belgen zijn dom 6. rood haar = wild karakter 4. liever geholpen worden door een dokter in een witte jas dan in een kostuum. Conflicterende kenmerken oplossen door. onthouden en interpreteren. negatieve houding tov Duitsers terwijl je nog nooit iemand van dichtbij ontmoet hebt 3. lichamelijke aantrekkelijkheid hangt immers samen met gezondheid en dus hogere voortplantingskansen. Stem. uiterlijk baby roept automatisch gevoelens van hulp en bescherming op. Mooie namen en aantrekkelijk uiterlijk worden eerder als intelligent. Er vanuit gaan dat wat er getoond wordt tijdens een korte ontmoeting een stabiele trek is van de persoon bijv. De eerste indruk Persoonlijkheidsonderzoek heeft geen objectieve verbanden kunnen aantonen tussen uiterlijke kenmerken en persoonlijkheidseigenschappen. gaat graag naar de kroeg. lachen = vriendelijk persoon 5. we richten ons tot hen voor informatie in een onbekende omgeving. 4. vaak ziet iemand er in het echt heel anders uit. 1.4 Persoonsperceptie Sociale cognitie de studie van hoe mensen informatie over zichzelf en anderen waarnemen. beschrijvingen over Edith maken haar positief of negatief) 7.

bemoeilijkt de samenwerking). Consistentie doet hij het altijd of alleen in specifieke gevallen Een combinatie van de drie informatiebronnen geeft de causale attributie. 2. 2. China) 93 . Dispositionele oorzaken verklaringen voor gedrag die voortkomen uit het karakter. 1. maar gebruiken eerder heuristieken wat leidt tot allerhande vertekeningen. dan stellen mannen zich positiever op. waaronder de aanwezigheid van andere mensen. Mensen gaan echter zelden zo te werk. Situationele oorzaken verklaringen voor het gedrag die voortkomen uit externe of omgevingsfactoren.  Zichzelf vervullende voorspelling mensen gedragen zich op een manier die hun verwachtingen doen uitkomen (bijv. 2 types van oorzaken van gedrag. Verschil in invloed koud/ warm intelligent vakkundig. vlijtig Na de eerste indruk  Minder kans om verder contact met iemand aan te gaan. Vertekeningen bij attributies 1. 1. Drie kenmerken. Representativiteitsheuristiek is de neiging die mensen hebben om de homogeniteit binnen een categorie te overschatten. 3. bijv. Consensus doet iedereen het of alleen hij 3. Distinctie doet hij het alleen hier of overal 2. dan trekt deze persoon de grootste aandacht.  Opvallend kenmerk wordt eerder als oorzaak geselecteerd dan onopvallend kenmerk (bijv.b. de motieven en de vaardigheden van de persoon die het gedrag vertoont. Gedrag verklaren: attributies Causale attributie het proces waardoor wij proberen de oorzaken van gedrag bloot te leggen. een vrouw in een mannenwereld die een procedurevraag stelt of een man in dezelfde situatie geeft een ander beeld). telefoongesprek met aantrekkelijke vrouw. kenmerken en gedragingen hebben als wijzelf. (in culturen waarin individu minder centraal staat kan fundamentele attributiefout afwezig zijn. Fundamentele attributiefout fouten bij andere toekennen aan dispositionele oorzaken Twee factoren dragen hiertoe bij  Als iemand iets doet. Dus beter om de persoon te vragen over omstandigheden  Sterkte van situationele factoren worden onderschat. Covariatieprincipe Mensen zoeken de oorzaak van een gedraging door te kijken welke factor aanwezig is wanneer het gedrag vertoond wordt en afwezig is wanneer het gedrag niet voorkomt. Beschikbaarheidsheuristiek beïnvloed attributies  Effect van de valse consensus neiging die wij hebben om te denken dat andere mensen dezelfde opinies. denken dat je met een probleemkind te maken hebt. na negatieve indruk (daarom weinig evidentie dat onze indruk verkeerd was)  Confirmatieneiging mensen hebben de neiging meer waarde te hechten aan evidentie die overeenstemt met hun overtuigingen dan aan evidentie die hun overtuigingen in twijfel trekt.

intelligent. maar hebben toch het idee dat we meer lijken op iemand van onze eigen groep (ik lijk meer op een andere Nederlander dan op een Belg). op positieve situaties juist omgekeerd (zij had geluk. Hoe minder we over een groep weten. Cognitieve (negatieve percepties) 2. bijv. We hebben meer oog voor heterogeniteit binnen de eigen groep. werk. eigen successen worden toegeschreven aan stabiele persoonseigenschappen en eigen mislukkingen aan externe. 94 .  Concurrentie voor schaarse goederen (land. Emotionele (vijandige gevoelens) 3. Theorie van de sociale identiteit. iemand zakt. hoe homogener de groep lijkt te zijn (bijv. Daarom de neiging om te zoeken naar kenmerken waarop de eigen groep het goed doet (bijv. Ingroep de groep waarmee men zich identificeert. studenten. wij evalueren onszelf door te kijken naar de groepen waartoe we behoren (sociale identiteit). Een individu heeft een positief beeld van zichzelf als de groep waartoe hij/ zij behoort het goed doet tov andere groepen. Dit doen mensen in hun hang naar eenvoud. Dennis.  Geloof in een rechtvaardige wereld we krijgen wat we verdienen (hierdoor kunnen slachtoffers van een ziekte of verkrachting verwijten krijgen). zij is dom. wordt als zinlozer beschouwd dan iemand van een andere groep. simplistische en sterk veralgemeende opvattingen over een groep van mensen. maar Nederlanders verschillen per provincie). alle Afrikanen lijken op elkaar. Onderdeel van actor-observator-discrepantie anderen fundamentele attributiefout en eigen fouten schrijven we toe aan situationele oorzaken. ik zak. Dit is van toepassing op negatieve situaties. door. ik ben slim) Mensen proberen bedreiging aan het zelfbeeld te minimaliseren. nieuwe kennis opdoen).  Zelfdienende attributies het feit dat we geneigd zijn om attributies te maken die ons zelfbeeld ten goede komen. Aziz) Oorsprong van vooroordelen. (een aanval op iemand uit eigen groep bijv. weinig geslapen/ gestudeerd).5 Groepsperceptie Stereotypering Mensen gaan ervan uit dat een groep relatief homogeen is en op een aantal kenmerken duidelijk verschilt van andere groepen. rijkdom. drie componenten. (bijv. eer)  Menselijke natuur om op andere groepen neer te kijken. 17. Vooroordeel de emotioneel geladen houding tegenover personen op grond van hun lidmaatschap van een groep. 1. Stereotypering is een verzameling van vaststaande. situationele oorzaken. Gedragsmatige (discriminerend gedrag) Vaak werken vooroordelen negatief en hebben mensen de neiging om hun eigen groep als superieur te beschouwen = ingroepfavoritisme.

In twee componenten.0 is dan de ene groep (bijv. Stereotypen en vooroordelen ontkrachten Geslachtsstereotypering andere verwachtingen hebben tov een individu wanneer ze vernemen dat die persoon een man of een vrouw is. mannen) in alle gevallen groter dan de andere groep. meer sympathische activiteit bij persoon uit ander ras. dan een stapje hoger gaan). sporten. onbevooroordeelde mensen weten dit echter goed te onderdrukken.0 en + 5. We hebben slechts in beperkte mate toegang tot onszelf. katholieken). Iedereen is onderhevig aan associaties over eigen groep = goed en andere groep = minder goed. (wellicht door observerend leren). 1961) barrière tussen groepen vermindert/ verdwijnt alleen bij intensieve samenwerking (bijv. Als deze 5. het enige wat we kunnen doen is deze reactie onderdrukken en bijv. zelfconcept en zelfwaardering Wat weten we over onszelf? Zelfconcept geheel van overtuigingen dat we hebben over onze eigen kenmerken (bijv. Bij 0 is dit gelijk. werken aan projecten) en niet door slechts bijeenbrengen in sociale activiteiten. een meer gepaste reactie te geven. Mannen scoren iets hoger in agressief gedrag. Activiteit van amygdala en meer activiteit frontale cortex (verantwoordelijk voor cognitieve controle over emoties). als je de beste bent. Intuïtie geeft vaak een beter beeld dan een volledig beredeneert verhaal. Nederlands/ positief is makkelijker te combineren dan Turks/ positief  Fysiologisch. Contacthypothese (Sherif. onze gevoelens.8). 17. vaak als je nadenkt over je gevoel is dit een negatief gevoel (bijv. attituden en opinies leiden we af aan onze gedragingen = zelfperceptietheorie.6 Zelfperceptie Zelfperceptie verwijst naar de manier waarop we onszelf zien en evalueren. 95 . Gestandaardiseerde effectgrootte d tussen -5. doordat.  Veel processen van onszelf automatisch verlopen zonder dat we hier controle over hebben. Theorie van sociale vergelijking we vergelijken onszelf met de groep die het dichtst bij ons staat (bijv. piekeren). ben je vrijgevig).Stigma is een schandvlek van een ‘ongewenst verschil’ die door een sociaal dominante groep opgelegd wordt aan groepen die niet aan de idealen van die dominante groep beantwoorden (joden. negers. Dit geeft echter niet altijd een duidelijk beeld van onszelf omdat soms ons gedrag wordt bepaald door de situatie. mentale rotatie en bereidheid tot seks zonder verdere verplichtingen (hoogste +0. Vrouwen op glimlachen. Mensen hebben geen rechtstreekse toegang tot hun zelf.  Introspectie is niet altijd een aangename activiteit. homoseksuelen. Iedereen is aan racisme onderhevig.0. dit blijkt ondermeer uit  Proeven. bijv.

o onrealistisch optimisme het onderschatten van de eigen kans op een negatieve gebeurtenis (bijv.  Zelfvermeerdering een beter beeld creëren van onszelf dan gegrond is.  Te genieten van wat we aan het doen zijn  Goed te presteren in vergelijking met anderen. klinkt aangenamer (bijv. Sandra vindt Sanya-thee lekkerder dan Larin-thee). door. 96 . loterij) o Liefde voor zichzelf bijv. een naam die meer op onze eigen lijkt. kans op een ongeluk) o Controle-illusie we denken controle over een situatie te hebben terwijl dit niet het geval is (bijv.Onze zelfwaardering hoog houden te midden van anderen Zelfwaardering is een emotionele beoordeling van onze waarde als persoon. rollen en sociale relaties. het aantal en de diversiteit van de zelfaspecten die we ontwikkeld hebben voor verschillende situaties. door bijv. juiste groep kiezen voor goed gevoel  Zelfcomplexiteit het hebben van meerdere zelven. Door juiste zelf te kiezen om te vergelijken krijg je een betere zelfwaardering.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->