SOALAN SIMULASI

METODOLOGI PENYELIDIKAN

Unit 1 : Penyelidikan
A. Kepentingan Penyelidikan
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
B. Konsep Penyelidikan
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
i. Deduktif : ____________________________________________
ii. Induktif : ____________________________________________
C. Makna Penyelidikan
1. Tuckman : __________________________
2. Kerlinger : __________________________
3. Ahmad : __________________________
D. Tujuan Penyelidikan
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
E. Ciri-ciri Penyelidikan
1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________
F. Proses Penyelidikan
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________
8. ______________________________

G. Pendekatan2 Penyelidikan
1. Andaian Ontologikal : ________________ , ___________________
2. Andaian Epistemologikal : _________________________________
i. Kuanlitatif : __________________________________________
ii. Kuantitatif : __________________________________________
3. Andaian Keadaan Manusia : _______________________________
i. Respon secara mekanikal
: (______________________________)
ii. Perintis dalam tindakan mereka : (______________________________)
4. Andaian Berkaitan Dengan Metodologi :
i. Kuantitatif : ___________________
ii. Kuanlitatif : ___________________
5. Isu-isu Etika :
i. Terhadap subjek :
- .......................................................
- .......................................................
- ........................................................
- ........................................................
ii. Berkaitan Penyelidikan :
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................
• .........................................................
iii.

Organisasi Pembiayaan Penyelidikan
 .........................................................
 .........................................................

SOALAN SIMULASI
METODOLOGI PENYELIDIKAN

Unit 2 : Sorotan Literatur
A. Subtopik : Mengkaji Semula Sesuatu Sumber Bertulis
Tujuan & Kepentingan :
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
6. ..................................................................................................
7. ..................................................................................................
8. ..................................................................................................
B. Subtopik : Sumber2 Literatur
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
6. ..................................................................................................
C. Subtopik : Langkah2 Membuat Sorotan Literatur
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
6. ..................................................................................................
7. ..................................................................................................

D. Subtopik : Teknik Penulisan Abstrak
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
6. ..................................................................................................

E. Subtopik : Teknik Menulis Sorotan Literatur
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................

SOALAN SIMULASI
METODOLOGI PENYELIDIKAN

Unit 3 : Pemilihan Masalah, Pembentukan Objektif &Hipotesis
Kepentingan
Masalah

→ Utk kenalpasti halatuju ↔

Situasi Perlu Diselesaikan Dapat :

a)............................................
b)............................................


Sumber
Masalah

c)............................................

1. ......................
2. ......................
3. ......................
4. ......................

Apakah/ adakah tahap
kepuasan kerja = sifat deskripsi

Kriteria
Pembentukan
Masalah

5. ......................

a)............................................
b)............................................
c)............................................

6. ......................

Apakah/
+ hbgn/
+ antara/ = statistik
adakah tahap
perkaitan/
faktor/
inferensi
kepuasan kerja
pengaruh/
perbezaan

7. ......................

Persoalan

Objektif

Perkara yg bermain di
minda & cuba diselesaikan

Khusus

Umum

Sorotan
Literatur

Langkah2
Pembentukan
Penyelesaian

Tujuan

Sumber

-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................

-.........................................
-..........................................
-..........................................

Sifat deskripsi inferensi

-.........................................
-..........................................
-..........................................

Statistik inferensi

-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................

Langkah buat
sorotan literatur
2

-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................
-.....................................................

SOALAN SIMULASI
METODOLOGI PENYELIDIKAN

Unit 5 : Kuanlitatif
A. Ciri-ciri :
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................
5. ..................................................
6. ..................................................
7. ..................................................
8. ..................................................
B. Jenis Kuanlitatif : <reka bentuk kajian kuanlitatif>
1.
2.
3.
4.
5.
6.

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

C. Dalam kaedah kajian “Pemerhatian Turut Serta”, nyatakan Langkah2 &
Kesesuaiannya :
Langkah2 : (1) ________________________________
(2) ________________________________
(3) ________________________________
Kesesuaian : (1) ________________________________
(2) ________________________________
(3) ________________________________
(4) ________________________________
D. Nyatakan 5 jenis Proba yang ada dalam kaedah kajian Temubual :
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________

E. Nyatakan 2 jenis sumber yang terdapat dalam kaedah kajian secara Sejarah :
1.
_______________________
2.
_______________________
F. Nyatakan 2 perkara yang TIDAK BOLEH dilakukan semasa menjalankan
komunikasi lisan (termasuk dlm kaedah kajian secara Temubual) :
1.
_______________________
2.
_______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful