Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YOĞUNLUK VE KIVAM ÖLÇÜMÜ

YOĞUNLUK VE KIVAM ÖLÇÜMÜ

Ratings: (0)|Views: 3,066|Likes:
Published by Mehmet Kınay

More info:

Published by: Mehmet Kınay on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
GIDA TEKNOLOJ
İ
S
İ
YO
Ğ
UNLUK VE KIVAM ÖLÇÜMÜ
ANKARA 2008
 
Millî E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER..........................................................................................................................iAÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 1...................................................................................................31. KATILARDA YO
Ğ
UNLUK BEL
İ
RLEME........................................................................31.1. Yo
ğ
unluk ( Özkütle )....................................................................................................31.2. Boyutlar
ı
Bilinen Kat
ı
larda Yo
ğ
unluk Tayini...............................................................41.3. Boyutlar
ı
Bilinmeyen Kat
ı
lar
ı
n Yo
ğ
unluk Tayini ........................................................6UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
................................................................................................7ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ......................................................................................9Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 2.................................................................................................122. DALICI VE YÜZÜCÜ ALETLERLE SIVILARIN YO
Ğ
UNLUK ÖLÇÜMÜ................122.1. S
ı
v
ı
larda Yo
ğ
unluk Ölçümü .......................................................................................122.2. Dal
ı
c
ı
ve Yüzücü Aletler
İ
le Yo
ğ
unluk Ölçümü.........................................................122.2.1. Dansimetre (Yo
ğ
unluk Ölçer)
İ
le Yo
ğ
unluk Ölçümü .........................................13Dansimetre ile Yo
ğ
unluk Tayini
İş
lem Basamaklar
ı
;........................................................132.2.2. Bomemetre (Yo
ğ
unluk Kar
şı
la
ş
t
ı
r
ı
c
ı
)
İ
le Yo
ğ
unluk Ölçümü .............................14Bomemetre ile Yo
ğ
unluk Tayini
İş
lem Basamaklar
ı
;........................................................152.2.3. Laktodansimetre
İ
le Yo
ğ
unluk Ölçümü ..............................................................15Laktodansimetre ile Yo
ğ
unluk Tayini
İş
lem Basamaklar
ı
;................................................152.2.4. Alkolimetre
İ
le Yo
ğ
unluk Ölçümü......................................................................16Alkolimetre ile Yo
ğ
unluk Tayini
İş
lem Basamaklar
ı
;.......................................................16UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................18ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................21Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 3.................................................................................................243. P
İ
KNOMETRE
İ
LE ÖZGÜL A
Ğ
IRLIK TAY
İ
N
İ
............................................................243.1. Tan
ı
m
ı
.........................................................................................................................243.2. Özgül A
ğı
rl
ı
k Tayin Basamaklar
ı
ve Dikkat Edilecek Noktalar.................................25UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................27ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................32Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 4.................................................................................................364. SIVILARDA V
İ
SKOZ
İ
TE ÖLÇÜMÜ..............................................................................364.1. Viskozite Tayini
İş
lem Basamaklar
ı
...........................................................................364.2. Tayin Sonras
ı
Temizlik
İş
lemleri................................................................................38UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................39ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................41MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................45CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................46KAYNAKÇA.........................................................................................................................48
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duygu Bektaş liked this
seymakutuk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->