P. 1
KASIM-Grijanje

KASIM-Grijanje

|Views: 5,065|Likes:
Published by Butković Alija

More info:

Published by: Butković Alija on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2015

pdf

text

original

Sections

Projektni zadatak

Potrebno je izvršiti proračun centralnog grijanja na individualnom stambenom
objektu. Potrebno je usvojiti objekat proizvoljno, te vanjsku projektnu temperaturu za
područje Tuzle. Također je potrebno usvojiti dvocijevni sistem sa donjim razvodom. Sve
dodatne parametre potrebne za proračun usvojiti samostalno.
1. Uvod – teoretske osnove
Centralno grijanje je takav sistem grijanja, gdje se potrebna količina toplote za
grijanje više prostorija proizvodi na jednom centralnom mjestu – kotlu. alje se ta
generisana toplota putem sredstva za prenos toplote – vode, prenosi putem cijevovodne
instalacije ili kanalnog razvoda do grejni! tijela ili otvora u zidu,odakle se dalje odaje
toplotu u prostoriju.
Prema vrsti sredstva za prenos topote, centralno grijanje dijelimo na"
 #azušno grijanje,
 #odno grijanje i
 Parno grijanje.
$a ovaj konkretan slučaj individualnog stambenog objekta objekta, medij za prenos
toplote je topla voda sa sistemom %&'(&. Prema karakteru centralno grijanje mo)e biti
gravitaciono i pumpo grijanje. *ravitaciono grijanje se najčeš+e izrađuje kod visoki!
objekata gdje gravitacijski uzgon zbog razlike gustina prenosnog medija ima smisla. $a
ovaj slučaj taj gravitacioni uticaj je veoma mali, ali ipak se uzima u proračun, jer ipak
poma)e pumpi da savlada otpore koji se javljaju.
,ad ka)emo dvocijevni sistem sa donjim razvodom, tada se misli da sistem ima
razvodnu mre)u u suterenu. -d nje se dalje odvajaju vertikalni odvodi – vertikale, od koji!
se dalje odvajaju ogranci i silazni vodovi . povrati, u sabirne vodove . /a jednu od vertikala
postavlja se ekspanzioni sud, preko kojeg se vazdu! iz sistema odvodi u atmos0eru. -vaj
sistem ima je0tinu cijenu, manji utrošak materijala, te jednostavniju izradu u odnosu na
neke druge sisteme.
2. PRORAČUN TOPLOTNIH GUBITAA
2.1. Predradnje za izrad! "rojekta
Prije nego se počne proračun potrebni! koe0icijenata i količine toplote, potrebno je
ispuniti nekoliko koraka. Ti koraci su u stvari predradnje koje uvijek pri proračunima ovog
tipa stoje na prvom mjestu.
Potrebno je"
. 1zraditi'2svojiti nacrt objekta,
. 2svojiti najpogodnije mjerilo za prikaz 3najčeš+e 4"5&6,
. Prikazati barem jedan vertikalni presjek objekta,
. /a nacrtima potrebno je označiti i strane svijeta,
. 2svojiti označavanje prostorija objekta, te prikazati tabelarno oznaku i namjenu
prostorije,
. Prikazati izbor pozicije kotlovnice,
1
. 2svajanje osnovni! podataka vezani! za prozore, vrata, vanjske i unutrašnje
zidove, te pla0one.
oe#i$ijent "re%aza to"%ote
- ,oe0icijent prelaza toplote računa se za sve površine tako što uzimamo koe0icijente
prelaza toplote za svaki pojedinačni segment zida u zavisnosti od njegove debljine i
to po izrazu"
1
]
1

¸

+ + ∑ +
·
K m
W
k
s i
i
u
2
1 1 1
1
α λ λ
δ
α
u
α
. koe0icijent prelaza toplote sa unutrašnje strane površine 37'm
8
,6 3tabela"
5.4..Todorovi+6

i
δ
. debljina jednog sloja zida 3m6

i
λ
. koe0icijent provođenja toplote za posmatrani sloj zida 9i937'm
8
,63tabela"5.8..
Todorovi+6

λ
1
. otpor prolazu toplote kroz vazdušni sloj 3:'m
8
,'m6 3tabela"5.;..Todorovi+6

s
α
. koe0icijent prelaza toplote sa spoljne strane posmatrane površine zida
3:'m
8
,6 3tabela" 5.4..Todorovi+6
oe#i$ijenti "re%aza to"%ote za vrata i "rozore !svaja& iz "re"or!ka 'Todorovi()
 spoljna drvena vrata 3#S6........... k< =,& 3:'m
8
,6
 unutrašnja vrata 3drvena6 3#26>k< 8,% 3:'m
8
,6
 vrata na kotlovnici 3metalna6 ..... k< ?,= 3:'m
8
,6
 balkonska vrata 3P#C6 .............. k< 8,; 3:'m
8
,6
 prozori 3P#C6 ............................ k< 8,% 3:'m
8
,6
2.1.1. oe#i$ijent "re%aza to"%ote kroz vanjske zidove*
2.1.1.1. Prize&%je*
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ ,rečni maltar
4 &,D(
2 δ
Eetonska kocka 8& 4,=
3 δ
Produ)ni maltar 8 4
4 δ
Fasadni maltar 4 &,(
,oe0icijenti se dobijaju iz tabele 5.8. . Todorovi+
U
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
25 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2
2
1 W
k 2,826
1 0,01 0,2 0,02 0,01 1
mK
8 0,87 1,4 1 0,7 25
1
· ·
1
¸ ]
+ + + + +
2.1.1.2. !"ati%o i k!+inja
U
8 α · 3:'m
8
,6
.
unutrašnji
koe0icijent
preijlaza toplote
. tabela 5.4. – Todorovi+
S
25 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2
1 W
k 2,766
1 0,008 0,01 0,20 0,02 0,01 1
mK
8 1,04 0,87 1,4 1 0,7 25
1
· ·
1
¸ ]
+ + + + + +
2.1.1.,. -"rat*
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ ,rečni maltar
4 &,D(
2 δ
Elok šuplji 85 &,5?
3 δ
Produ)ni maltar 8 4
4 δ
Fasadni maltar 4 &,(
U
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
25 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2
1 W
k 1,52
1 0,01 0,25 0,02 0,01 1
mK
8 0,87 0,56 1 0,7 25
1
· ·
1
¸ ]
+ + + + +
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ ,eramičke ploč.
&,D 4,&=
2 δ
,rečni malter 4 &,D(
3 δ
Eetonska kocka 8& 4,=
4 δ
Produ)ni maltar 8 4
5 δ
Fasadni maltar 4 &,(
3
2.1.2. oe#i$ijent "re%aza to"%ote kroz !n!tra.nje zidove*
2.1.2.1. Prize&%je*
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
,rečni maltar 4 &,D(
2 δ
Eetonska kocka 45 4,=
3 δ
,rečni maltar 4 &,D(
u
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
8 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2
1 W
k 2,63
1 0,01 0,15 0,01 1
mK
8 0,87 1,4 0,87 8
1
· ·
1
¸ ]
+ + + +
2.1.2.2. !"ati%o '"re&a k!+inji i +odnik!)
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
,eramičke ploči. &,D 4,&=
2 δ
,rečni maltar 4 &,D(
3 δ
Eetonska kocka 45 4,=
4 δ
,rečni maltar 4 &,D(
2
1 W
k 2,56
1 0,008 0,01 0,15 0,01 1
mK
8 1,04 0,87 1,4 0,87 8
1
· ·
1
¸ ]
+ + + + +
u
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
8 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2.1.2.,. -"rat*
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
,rečni maltar 4 &,D(
2 δ
Eetonska kocka 45 4,=
3 δ
,rečni maltar 4 &,D(
u
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
8 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
4
2
1 W
k 1,587
1 0,01 0,20 0,01 1
mK
8 0,87 0,56 0,87 8
1
· ·
1
¸ ]
+ + + +
2.1.,. oe#i$ijent "re%aza to"%ote kroz "odove – tavani$e*
2.1.,.1. Podvi ! "rize&%j!
2.1.,.1.1. Podvi ! k!+inji/ dnevno& 0oravk!/ +odnik! i 1ostinskoj so0i*
Prijelaz toplote odvija se odozgo nadole.
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
Gaminat &,D &,84&
2 δ
P#C 0olija &,; &,4%&
3 δ
Fina ploča 5 4,;
4 δ
Eeton od šljunka 45 4,=
2
1 W
k 1,13
1 0,008 0,003 0,05 0,15 1
mK
6 0,210 0,19 1,3 1,4 6
1
· ·
1
¸ ]
+ + + + +
u
6 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
6 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2.1.,.1.2. Pod k!"ati%a*
Prijelaz toplote odvija se odozgo nadole.
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
,eramičke ploči. &,D 4,&=
2 δ
Fina ploča 5 4,=;
3 δ
Eeton od šljunka 45 4,=
u
6 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
6 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2
1 W
k 1,10
1 0,008 0,05 0,15 1
mK
6 1,04 1,3 1,4 6
1
· ·
1
¸ ]
+ + + +
5
2.1.,.2. P%a#on "rize&%ja '"od s"rata)
Prelaz toplote odvija se odozdo prema gore.
2.1.,.2.1. Pod svi+ so0a s"rata
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
Fina ploča 5 4,;
2 δ
Hljako beton D &,?8
3 δ
Eeton od šljunka 4& 4,=
4 δ
*rede od šuplje
opeke
45 &,5?
5
δ
,rečni maltar 8 &,D(
2
1 W
k 1,284
1 0,05 0,08 0,10 0,15 0,02 1
mK
8 1,3 0,62 1,4 0,56 0,87 8
1
· ·
1
¸ ]
+ + + + + +
u
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
8 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2.1.,.2.2. Pod +odnika s"rata '"%a#on +odnika "rize&%ja)
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
,eramičke ploč. &,D 4,&=
2 δ
Fina ploča 5 4,;
3 δ
Hljako beton D &,?8
4 δ Eeton od šljunka 4& 4,=
5
δ
*rede od šuplje
opeke
45 &,5?
6
δ
,rečni maltar 8 &,D(
2
1 W
k 1,27
1 0,008 0,05 0,08 0,10 0,15 0,02 1
mK
8 1,04 1,3 0,62 1,4 0,56 0,87 8
1
· ·
1
¸ ]
+ + + + + + +
u
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
8 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
6
2.1.,.2.,. P%a#on s"rata '"od tavana)
@aterijal
ebljina
AcmB
,oe0ic. 3C6
A:'m,B
1
δ
revni pla0on 8 &,4=
2 δ
,rečni maltar 8 &,D(
3 δ
Stiropor ; &,&;D
2
1 W
k 0,83
1 0,02 0,02 0,03 1
mK
8 0,14 0,87 0,038 8
1
· ·
1
¸ ]
+ + + +
u
8 α ·
3:'m
8
,6 . unutrašnji koe0icijent preijlaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
S
8 α ·
3:'m
8
,6 . spoljni koe0icijent prijelaza toplote . tabela 5.4. – Todorovi+
2.2. Usvajanje te&"erat!ra
$a daljni proračun potrebna je spoljna projektna temperatura koja iznosi – 8& A
&
CB za
područje Tuzle.
/a osnovu preporuka za unutrašnje temperature usvajam vrijednosti"
oznaka /aziv prostorije
Temperatura t
A
&
CB
&&4 Iodnik 4D
&&8 *ostinska soba 8&
&&; nevni boravak 8&
&&= ,u!inja 8&
&&5 ,upatilo 88
&&? ,otlovnica 45 3preporuka6
4&4 Iodnik sa stepeništem 4D
4&8 *ostinska soba 8&
4&; Spava+a soba 8&
4&= Jadna soba 8&
4&5 ječija spava+a soba 8&
4&? Tavan negrijana
7
2 .2.1. Prora2!n ne1rijani+ "rostorija
-dređivanje temperatura negrijani! prostorija vrši se na osnovu poznati! okolni!
temperatura pomo+u izraza"
( ) ( )
( ) ( )
[ ] C
A k A k
t A k t A k
t
u s
s u
u s
S s u u
x
0
∑ ∑
∑ ∑
⋅ + ⋅
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
·
.
( )


s
s
A k
. suma proizvoda kF za površine koje negrijanu prostoriju odvajaju od
spoljneg vazdu!a
.
( )


u
u
A k
. suma proizvoda 3kK6 za površine koje negrijanu prostoriju odvajaju od
unutrašnji! prostorija
- t
u
– unutrašnja temperatura
- t
s
– spoljašnja temperatura
• Temperatura kotlovnice 3&&(6
Temperaturu kotlovnice usvajam na odnosu preporuke 3tabela" 5.1L –
Todorovi+6koja se kre+e u granicama od "M45 do M8&
&
C, usvajam t
&&;
< 45
&
C
• tavan
k< 44,? 3:'m
8
,6 – crijep na letvama bez zaptivanja 3Todorovi+ – tabela 5.=6
Površina krova"
2
184, 52
A B
P P P m 1 · + ·
¸ ]

[ ] ( )
[ ]
62, 98 0, 83 20 13, 52 0,83 18 184, 52 11, 6 20
19
62, 98 0, 83 13, 52 0,83 184, 52 11, 6
1 ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −
¸ ]
· · − °
⋅ + ⋅ + ⋅
T
t C
2.,. Ta0e%arni "rora2!n trans&isioni+ 1!0itaka
- Potrebna količina toplote za grijanje sastoji se iz"
H T V
Q Q Q · +
T
Q
. transmisioni gubitci
8
( )

·
− ·
·
n
i
i u i i
S D T
t t A k Q
Z Z Q f Q
1
0
0
) (
; ;
N
&
. se računa za svaku zagrijavanu prostoriju
k
i
– koe0icijent prelaza toplote za sve površine koje tu prostoriju razdvajaju od
susjedni! prostorija ili spoljne sredine
t
u
– unutrašnja projektna temperatura
t
i <
t
S
– ako posmatrana površina razdvaja posmatranu površinu od spoljne površine
) 1 (
0 S D T
Z Z Q Q + + ·
$

– dodatak zbog prekida u zagrijavanju 3tabela 5.L11 – Todorovi+6
$
S
– dodatak na strane svijeta3 tabela 5.L1# – Todorovi+ 6
0
2
( )
1
·
1
⋅ −
¸ ]
D
U U S
Q W
k
A t t m K
k

– srednja vrijednost koe0icijenta prijelaza toplote
K
2
– ukupna unutrašnja površina prostorije
( ) ( )
V p k U S E
S
Q a L R H t t Z · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

N
#
– dodatak na uticaj in0iltracije vazdu!a
a – propustljivost procjepa 3 količina vazdu!a na sat koji prodire kroz procjep du)ine
4 m pri razlici pritiska od 4 Pa
G – du)ina procjepa
J – karakteristika prostorije
I – karakteristika zgrade
$
O
<4 – dodatak za prozore na uglu
3
Q Wh
q
V m
1
·
1
¸ ]
. speci0ična potrebna količina toplote
# – $apremina prostorije
9
( ) ( ) [ ] a L 0, 8 5, 98 2, 48 5, 77 m ⋅ · ⋅ + ·

P a<&,DP Ik<&,?DP
P
P
V
A
0, 237 R 0, 9
A
· ⇒ ·
P $2<4
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a
r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
::1?18 Hodnik ;!@'1/8:A5/2:B2/2:A2/6:)A2/7:@41/4: C&
,
D
P . . 5,8& 4,D %,;? 4 . %,;? 4,4; 45 4?,%5 45D,(& K2<5,8U4,DM5,8U4,?M8,?U8,8U8M
M8U35,8M4,D6U8,=M8U38,?M8,86U8,=
K2 < D5,(? Am
8
B
P . . 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 4,4; 45 4?,%5 %?,%?
$S4 1 8& 8,?& 8,(& (,&8 4 &,5? ?,=? 8,D; ;D 4&(,? ?%5,4&
$S8 S 8& =,& 8,(& 4&,D 4 8,;( D,=; 8,D; ;D 4&(,? %&(,4&
( )
0
D
U
Q
k
A Ti Te
·
⋅ −
1972, 20
0, 60
85, 76 38
D
k · ·

VP 1 . &,(& &,D& &,5? 4 . &,5? 4,(& ;D ?=,?& ;?,8&
S# S . 4,4& 8,45 8,;( 4 . 8,;( ;,5& ;D 4;;,& ;45,8&
2$4 . 45 8,?& 8,(& (,&8 4 4,== 5,?& 8,5? .= .4&,8= .5(,45
2$8 . 45 4,D& 8,(& =,D? 4 4,D5 ;,&4 8,?; .8 .5,8? .45,D;
2$; . 45 5,8& 8,(& 4=,& 4 ;,(& 4&,; 8,?; .8 .5,8? .5=,=&
2$= . 45 8,8& 8,(& 5,%= 4 . 5,%= 8,5? .= .4&,8= .?&,D&
2#4 . . &,%& 8,&5 4,D5 ; . 5,55 8,%& .8 .5,D& .;8,8&
2#8 . . &,(& 8,&5 4,== 4 . 4,== 8,%& .= .44,?& .4?,(&
2287, 75
T
Q ·
3
q 59 Whm

1 ·
¸ ]
T . ;& 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 4,8( & & &
T . ;& 5,8& 4,?& D,;8 4 . D,;8 4,8( & & &
E@1972/2: ( 8= 4& 4,4?
( ) ( ) 6, 77 0, 9 0, 68 38 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z
·
V
Q
45(,5
&
·
H
Q
2445/25
10
[ ]
0 0
(1 ) 2287, 75
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
::2?2: Gostinska so0a ;!@ 4/2:A,/8:A2/7:@ 4,/: C&
,
D
P . . =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& 4,4; 4( 4%,84 ;&(,;? K2<=,8U;,DU8M3=,8M;,D6U8U8,=
K2< 5=,;? Am
8
B
$S4 $ 8& =,8& 8,(& 44,; 4 8,( D,?= 8,D; =& 44;,8& %(D,&5
$S8 S 8& ;,D& 8,(& 4&,; 4 . 4&,; 8,D; =& 44;,8& 44??,&
2695, 74
1, 24
54, 36 40
D
k · ·

SP $ . 8,& 4,;5 8,(& 4 . 8,(& 4,(& =& ?D,& 4D;,?&
2$4 . 45 =,8& 8,(& 44,; 4 4,D5 %,5& 8,?; 8 5,8? 5&,&
2#4 . . &,%& 8,&5 4,D5 4 . 4,D5 8,%& 8 5,D& 4&,(;
3261, 85
T
Q ·
W<%5,%& A:!m
.;
B
2$8 . 45 ;,D& 8,(& 4&,; 4 . 4&,; 8,?; & & &
T . ;& =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& 4,8D & & &
E@2695/74
4
(
4% 5 4,84
( ) ( ) 45, 30 0, 7 0, 68 40 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z
·
V
Q
D?8,5
&
·
H
Q
4124/,5
( ) [ ] a L 0, 8 8,12 7 5, 54 45, 30 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·
∑ P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
1, 5 R 0, 7
A
· ⇒ ·
P $2<4
11
[ ]
0 0
(1 ) 3261, 85
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
::,?2: =nevni 0oravak ;!@ 4/2:A,/8:A2/7:@ 4,/: C&
,
D
P . . =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& 4,4; 4( 4%,84 ;&(,;? K2<=,8U;,DU8M3=,8M;,D6U8U8,=
K2< 5=,;? Am
8
B
$S4 $ 8& =,8& 8,(& 44,;& 4 8,( D,?= 8,D; =& 44;,8& %(D,&5
$S8 V 8& ;,D& 8,(& 4&,;& 4 . 4&,; 8,D; =& 44;,8& 44??,&
2651, 64
1, 22
54, 36 40
D
k · ·

SP $ . 8,& 4,;5 8,(& 4 . 8,(& 4,(& =& ?D,& 4D;,?&
2$4 . 45 4,4& 8,(& 8,%( 4 4,D5 4,48 8,?; 8 5,8? 5,%&
2$8 . 45 ;,4& 8,(& D,;( 4 . D,;( 8,?; & & &
2943, 35
T
Q ·
W<DD,5& A:!m
.;
B
2$; . 45 ;,D& 8,(& 4&,;& 4 . 4&,;& 8,?; & & &
2# . . &,%& 8,&5 4,D5 4 . 4,D5 8,%& 8 5,D& 4&,(;
T . ;& =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& 4,8D & & &
E@2651/64
4
(
4% .5 4,44
( ) ( ) 45, 30 0, 7 0, 68 40 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z
·
V
Q
D?8,5
&
·
H
Q
,8:5/85
12
( ) [ ] a L 0, 8 8,12 7 5, 54 45, 30 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·

P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
1, 5 R 0, 7
A
· ⇒ ·
P $2<4
[ ]
0 0
(1 ) 2943, 35
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
::4?2: !+!nja ;!@ 4/1:A,/1:A2/7:@ ,4/,2 C&
,
D
P . . =,4& ;,4& 48,(4 4 . 48,(4 4,4; 4( 4%,84 8==,4? K2<=,84U;,4U8M3=,4M;,46U8U8,=
K2< =(,8( Am
8
B
$S4 V 8& =,4& 8,(& 44,&( 4 8,8= D,D; 8,D; =& 44;,8& %%%,55
$S8 1 8& ;,4& 8,(& D,;( 4 . D,;( 8,D; =& 44;,8& %=(,5&
2338, 3
1, 23
47, 27 40
D
k · ·

SP V . 4,?& 4,=& 8,8= 4 . 8,8= 4,(& =& ?D,& 458,;8
2$4 . 45 8,;& 8,(& ?,84 4 . ?,84 8,5? .8 .5,48 .;4,D&
2$8 . 45 4,D& 8,(& =,D? 4 4,D5 ;,&4 8,?; 8 5,8? 45,D;
2478, 60
T
Q ·
W<4&=,4 A:!m
.;
B
2$; . 45 ;,4& 8,(& D,;( 4 . D,;( 8,?; & & &
2# . . &,%& 8,&5 4,D5 4 . 4,D5 8,%& 8 5,D& 4&,(;
T . ;& =,4& ;,4& 48,(4 4 . 48,(4 4,8D & & &
E@2,,8/,:
4
(
4% .4& 4,&?
13
( ) ( ) 44, 70 0, 9 0, 68 40 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z
·
V
Q
4&%=,;
&
·
H
Q
,572/9:
( ) [ ] a L 0, 8 7, 36 7 5, 54 44, 70 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·

P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
1, 21 R 0, 9
A
· ⇒ ·
P $2<4
[ ]
0 0
(1 ) 2478, 60
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
::5?2: !"ati%o ;!@ 2/6:A2/2:A2/7:@ 15/5: C&
,
D
P . . 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 4,4& 4% 8&,%& 44%,55 K2<8,?U8,8U8M38,?M8,86U8U8,=
K2< ;=,=D Am
8
B
$S4 1 8& 8,?& 8,(& (,&8 4 &,;? ?,?? 8,(( =8 44?,;= ((=,D&
VP 1 . &,?& &,?& &,;? 4 . &,;? 4,(& =8 (4,=& 85,(&
1089,16
0, 752
34, 48 42
D
k · ·

2$4 . 45 8,8& 8,(& 5,%= 4 . 5,%= 8,(( 8 5,5= ;8,%&
2$8 . 45 8,?& 8,(& 5,(8 4 4,== =,8D 8,(( = 44,&D =(,=8
2# . . &,(& 8,&5 4,== 4 . 4,== 8,%& 8 5,D& D,;5
1176, 30
T
Q ·
W<4;D,4 A:!m
.;
B
2$; . 45 8,8& 8,(& 5,%= 4 . 5,%= 8,(( = 44,&D ?5,D&
T . ;& 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 4,8D 8 8,5? 4=,?=
14
E@1:89/16 % 8( & 4,&D
( ) ( ) 37, 50 0, 9 0, 68 42 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z
·
V
Q
%?;,%
&
·
H
Q
214:/2:
( ) [ ] a L 0, 8 1, 86 7 5,14 37, 50 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·

P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
0, 250 R 0, 9
A
· ⇒ ·
P $2<4
[ ]
0 0
(1 ) 1176, 30
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
15
( ) [ ] a L 0, 8 4, 92 7 5, 80 44, 54 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·

P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
1, 63 R 0, 7
A
· ⇒ ·
P $2<4
[ ]
0 0
(1 ) 1727, 60
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a
r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
1:1?18 Hodnik ;!@'1/6:A5/2:B2/2:A2/6:)A2/7:@ ,7/9: C&
,
D
P . ;& 5,8& 4,?& D,;8 4 . D,;8 4,8( & & & K2<5,8U4,?U8M35,8M4,?6U8U8,?M8U8,?U8,8
M8U38,?M8,86U8,?
K2 < DD,=& Am
8
B
P . ;& 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 4,8( & & &
$S4 1 85 8,?& 8,(& (,&8 4 ;,?& ;,=8 4,58 ;D 5(,(? 4%(,5=
$S8 S 85 =,& 8,(& 4&,D 4 8,4D D,?8 4,58 ;D 5(,(? =%(,%&
( )
0
D
U
Q
k
A Ti Te
·
⋅ −
1489, 30
0, 44
88, 40 38
D
k · ·

VP 1 . 4,5& 8,=& ;,?& 4 . ;,?& 4,(& ;D ?=,?& 8;8,5?
S# S . &,%5 8,;& 8,4D 4 . 8,4D ;,& ;D 44=,& 8=D,58
2$4 . 8& 8,?& 8,(& (,&8 4 4,D5 5,4( 4,5D .8 .;,4? .4?,;;
2$8 . 8& 4,?& 8,(& =,;8 4 4,D5 8,=( 4,5D .8 .;,4? .(,D&
2$; . 8& 5,8& 8,(& 4=,& 4 ;,(& 4&,; 4,5D .8 .;,4? .;8,55
2$= . 8& 8,8& 8,(& 5,%= 4 . 5,%= 4,5D .8 .;,4? .4D,((
2#4 . . &,%& 8,&5 4,D5 = . (,=& 8,%& .8 .5,D& .=8,%8
T . 4& 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 &,D; ;( ;&,(4 4(5,??
1727, 60
T
Q ·
W<??,D= A:!m
.;
B
T . 4& 5,8& 4,?& D,;8 4 . D,;8 &,D; ;( ;&,(4 855,5&
E@1489/,: ( 8= 4& 4,4?
( ) ( ) 44, 54 0, 7 0, 68 38 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z ·
V
Q
D&5,?=
·
H
Q
25,,/2:
16
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
1:2?2: Gostinska so0a ;!@ 4/2:A,/8:A2/7:@ 4,/: C&
,
D
P . ;& =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& 4,8D & & & K2<=,8U;,DU8M3=,8M;,D6U8U8,=
K2< 5=,;? Am
8
B
$S4 $ 85 =,8& 8,(& 44,;& 4 5,& ?,;& 4,58 =& ?&,D& ;D;,&=
$S8 S 8& ;,D& 8,(& 4&,;& 4 . 4&,;& 4,58 =& ?&,D& ?8?,8=
2027, 53
0, 93
54, 36 40
D
k · ·

SP $ . 8,& 4,;5 8,(& 4 . 8,(& 4,(& =& ?D,& 4D;,?&
S# $ . 8,;& 4,& 8,;& 4 . 8,;& ;,& =& 48&,& 8(?,&
2$4 . 8& =,8& 8,(& 44,; 4 4,D5 %,5& 4,5D 8 ;,4? ;&,&
2372, 20
T
Q ·
W<((,;& A:!m
.;
B
2#4 . . &,%& 8,&5 4,D5 4 . 4,D5 8,%& 8 5,D& 4&,(;
2$8 . 8& ;,D& 8,(& 4&,; 4 . 4&,; 4,5D & & &
T . 4& =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& &,D; ;% ;8,;( 54(,%8
E@2:27/5,
4
;
4% 5 4,4(
( ) ( ) 50 0, 7 0, 68 40 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z ·
V
Q
%58
·
H
Q
,,24/2:
( ) [ ] a L 0, 8 4, 92 7 5, 54 50 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·
∑ P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
1, 50 R 0, 7
A
· ⇒ ·
P $2<4
[ ]
0 0
(1 ) 2372, 20
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
17
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
1:,?2: -"ava(a so0a ;!@ 4/2:A,/8:A2/7:@ 4,/: C&
,
D
P . ;& =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& 4,8D & & & K2<=,8U;,DU8M3=,8M;,D6U8U8,=
K2< 5=,;? Am
8
B
$S4 $ 85 =,8& 8,(& 44,;& 4 5,& ?,;& 4,58 =& ?&,D& ;D;,&=
$S8 V 85 ;,D& 8,(& 4&,;& 4 . 4&,; 4,58 =& ?&,D& ?8?,8=
2001,1
0, 92
54, 36 40
D
k · ·

SP $ . 8,& 4,;5 8,(& 4 . 8,(& 4,(& =& ?D,& 4D;,?&
S# $ . 8,;& 4,& 8,;& 4 . 8,;& ;,& =& 48&,& 8(?,&
2$4 . 8& 4,4& 8,(& 8,%( 4 4,D5 4,48 4,5D 8 ;,4? ;,5=
2$8 . 8& ;,4& 8,(& D,;( 4 . D,;( 4,5D & & &
2141, 20
T
Q ·
W<(8 A:!m
.;
B
2$; . 8& ;,D& 8,(& 4&,;& 4 . 4&,;& 4,5D & & &
2# . . &,%& 8,&5 4,D5 4 . 4,D5 8,%& 8 5,D& 4&,(;
T . 4& =,8& ;,D& 4?,& 4 . 4?,& &,D; ;% ;8,;( 54(,%8
E@2::1/1:
4
;
4% .5 4,&(
( ) ( ) 50 0, 7 0, 68 40 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z ·
V
Q
%58
·
H
Q
,:9,/2:
( ) [ ] a L 0, 8 4, 92 7 5, 54 50 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·

P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
1, 50 R 0, 7
A
· ⇒ ·
P $2<4
18
[ ]
0 0
(1 ) 2141, 20
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
1:4?2: Radna so0a ;!@ 4/1:A,/1:A2/7:@ ,4/,2 C&
,
D
P . ;& =,4& ;,4& 48,(4 4 . 48,(4 4,8D & & & K2<=,84U;,4U8M3=,4M;,46U8U8,=
K2< =(,8( Am
8
B
$S4 V 85 =,4& 8,(& 44,&( 4 . 44,&( 4,58 =& ?&,D& ?(;,&
$S8 1 85 ;,4& 8,(& D,;( 4 4,D8 ?,55 4,58 =& ?&,D& ;%D,8=
1731, 97
0, 916
47, 27 40
D
k · ·

SP 1 . 4,=& 4,;& 4,D8 4 . 4,D8 4,(& =& ?D,& 48;,(?
2$4 . 8& 8,5& 8,(& ?,(5 4 . ?,(5 4,5D & & &
2$8 . 8& 4,?& 8,(& =,;8 4 4,D5 8,(= 4,5D 8 5,8? D,;8
1853, 20
T
Q ·
W<D=,;& A:!m
.;
B
2$; . 8& ;,4& 8,(& D,;( 4 . D,;( 4,5D & & &
2# . . &,%& 8,&5 4,D5 4 . 4,D5 8,%& 8 5,D& 4&,(;
T . 4& =,4& ;,4& 48,(4 4 . 48,(4 &,D; ;% ;8,;( 54(,%8
E@17,1/97
4
;
4% .5 4,&(
( ) ( ) 42, 50 0, 9 0, 68 40 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z
·
V
Q
4&=&,=
&
·
H
Q
289,/6:
19
( ) [ ] a L 0, 8 4, 92 7 5, 54 42, 50 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·

P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
0, 984 R 0, 9
A
· ⇒ ·
P $2<4
[ ]
0 0
(1 ) 1853, 20
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
PRORAČUN POTR3BN3 OLIČIN3 TOPLOT3
1 2 , 4 5 6 7 8 9 1: 11 12 1,
1
4
15 16 17 18
-
z
n
a
k
a
S
t
r
a
n
a
s
v
i
j
a
t
a

e
b
l
j
i
n
a
z
i
d
a
PRORAČUN PO;R<IN3 PROR. GUBITAA TOPLOT3 =O=A>I
P-TJOE/K
,-G1Q1/K
T-PG-TO
N!<NtMNv

u
)
i
n
a
,
š
i
r
i
n
a
#
i
s
i
n
a
P
o
v
r
š
.
i
n
a
b
r
o
j
-
d
b
i
t
a
k
$
a

r
a
č
u
n
k
R
t
k
S

R
t
*
u
b
i
t
a
k
N
&
$
2
M
$
a
<
$

#
j
e
t
a
r
$
#
S
t
r
.
s
v
.
$
S2
k
u
p
n
o
$
. . cm m m m
8
. m
8
m
8
:'
m
8
,
&
C :'m
8
: T T T 4MT :
1:5?2: =je2ija so0a ;!@ 2/6:A2/2:A2/7:@ 15/5: C&
,
D
P . ;& 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 4,8D .8 .8,5? .4=,?= K2<8,?U8,8U8M38,?M8,86U8U8,=
K2< ;=,=D Am
8
B
$S 1 85 8,?& 8,(& (,&8 4 4,8& 5,D8 4,58 =& ?&,D& ;5;,D5
VP 1 . 4,85 &,%5 4,8& 4 . 4,8& 4,(& =& ?D,& D4,?&
685, 71
0, 50
34, 48 40
D
k · ·

2$4 . 8& 8,8& 8,(& 5,%= 4 . 5,%= 4,5D & & &
2$8 . 8& 8,?& 8,(& 5,(8 4 4,D5 ;,D( 4,5D 8 ;,4? 48,;&
2# . . &,%& 8,&5 4,D5 4 . 4,D5 8,%& 8 5,D& 4&,(;
726, 85
T
Q ·
W<448,(5 A:!m
.;
B
2$; . 8& 8,8& 8,(& 5,%= 4 . 5,%= 4,5D 8 ;,4? 4D,((
T . 4& 8,?& 8,8& 5,(8 4 . 5,(8 &,D; ;% ;8,;( 88;,4&
E@ 685/71 ( 8( & 4,&?
( ) ( ) 41, 70 0, 9 0, 68 40 1 · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇒
∑ V p k U S U
S
Q a L R H t t Z
·
V
Q
4&8&,D
&
20
·
H
Q
1747/66
( ) [ ] a L 0, 8 3, 66 7 5, 40 41, 70 m ⋅ · ⋅ + ⋅ ·
∑ P a4<&,DP a8<(P Ik<&,?DP
P
P
V
A
0, 608 R 0, 9
A
· ⇒ ·
P $2<4
[ ]
0 0
(1 ) 726, 85
T D S
Q Q Z Z Q Z W · ⋅ + + · ⋅ ·
21
2.4. Uk!"na ko%i2ina to"%ote "otre0na za 1rijanje o0jekta
PRO-TORIFA GUBITA
'G) Oznaka naziv
&&4'4D Iodnik 8==5,85
&&8'8& *ostinska soba =48=,;5
&&;'8& nevni boravak ;D&5,D5
&&='8& ,u!inja ;5(8,%&
&&5'88 ,upatilo 84=&,8&
&&?'45 ,otlovnica negrijana
4&4'4D Iodnik 85;;,8&
4&8'8& *ostinska soba ;;8=,8&
4&;'8& Spava+a soba ;&%;,8&
4&='8& Jadna soba 8D%;,?&
4&5'88 ječija soba 4(=(,??
E@ 2968:/41
,. PRORAČUN GRIFNIH TIF3LA
,.1. Usvajanje 1rijni+ tije%a
/a osnovu proračunati! gubitaka za svaku prostoriju biram radijatore 0abrike
9 Termal 9 Gopare sa podacima"
- ulazna temperatura >>. %&
&
C
- izlazna temperatura >> (&
&
C
- priključak >>>>>> 4'89 i ;'=9
- ispitni pritisak >>>> &,% @pa 34,8 @pa6
- radni pritisak >>>>. &,? @pa 3&,D @pa6
- lokalni otpor >>>>. X < 8
- visina parapeta >>>>>.. ! < D&& mm
Tabela iz kataloga za izbor članaka radijatora aklimat @S
22
Prikaz člankastog radijatora
Tabela iz kataloga za izbor radijatora za kupatilo
23
Prikaz radijatora za kupatilo
2 slijede+oj tabeli prikazane su količine članaka usvojeni! radijatora.
Prostorija
G!0i$i
'G)
GRIFNO TIF3LO
Ti" radijatora
To".!2in.
2%anka'H
)
Broj 2%anaka
&&4'4D 8==5,85 @S 4&8= 8??'8??& 4&
&&8'8& =48=,;5 @S ?&& 4(8'=48D 8=
&&;'8& ;D&5,D5 @S ?&& 4(8';%5? 8;
&&='8& ;5(8,%& @S ?&& 4(8';?48 84
&&5'88 84=&,8& @S 4&8= 8??'848D D
4&4'4D 85;;,8& @S 4&8= 8??'8??& 4&
4&8'8& ;;8=,8& @S ?&& 4(8';==& 8&
4&;'8& ;&%;,8& @S ?&& 4(8';&%? 4D
4&='8& 8D%;,?& @S ?&& 4(8'8%8= 4(
4&5'88 4(=(,?? @S ?&& 4(8'4(8& 4&
IJ @ 2968:/41 IJG @ ,:,24 I 161
24
,.2. Usvajanje kot%a
,.2.1. Prora2!n ka"a$iteta kot%a
[ ]
K G
Q Q (1 a b) W · ⋅ + +
- N
,
– kapacitet kotla 3k:6
- N
*
– količina toplote koju odaju grijna tijela 3:6
-
a
. dodatak za toplotne gubitke kotla i vodova 3T6
- b – dodatak za br)e zagrijavanje vode i mase postrojenja 3T6
20 , 0
10 , 0
·
·
b
a
[ ]
K
2 K
Q 30324 (1 0,10 0, 20) 39421, 20 W
Q 39421, 20
A 5, 63 m
7000
· ⋅ + + ·
1 · · ·
¸ ]
- k – normalno optere+enje kotla 3:'m
8
6 – tabela %.4. Todorovi+ 3na osnovu
vrste goriva i kotla6
/a osnovu dobijeni! podataka odabirem" O,-.C, toplovodni kotao.snage =& k:/
proizvođača Irvatska.
,arakteristike kotla O,- – C,"
 Toplovodni kotao za centralno grejanje predviđen za lo)enje sa čvrstim
gorivom a uz dodatak gorionika na tečno ili gasovito gorivo, nazivnog
toplotnog kapaciteta od 8&.44& k:.
 -dgovaraju+e dimenzionisano lo)ište, vođenje dima u tri prolaza 3promaje6 i
dodatno orebrene površine za izmenu toplote osiguravaju visoki stepen
iskorištenja kotla 3do %4,&T6, što ga čini YYštedljivimYY.
 Okološki je pri!vatljiv, za šta poseduje serti0ikate prema za!tevnim ekološkim
propisima austrijske pokrajine Htajerske.
 #elika vrata i lo)ište kotla omogu+uju lo)enje krupnim čvrstim gorivom i
jednostavno čiš+enje i odr)avanje.
 ,otao se isporučuje zasebno od oplate što znatno olakšava transport i
manipulaciju kotlom a monta)a oplate je jednostavna, brza i bez šra0ova.
 ,otao je ispitan i serti0ikovan po evropskoj normi O/ ;&;.5 i O/ ;&= na
Fakultetu mašinstva i brodogradnje u $agrebu i proizveden u skladu s
normom 1S- %&&4'8&&&.
25
,otao O,- – C,
Te!ničke karakteristike sa dimenzijama i dijelovima kotla
26
,., Usvajanje kot%ovni$e
,otlovnica predstavlja posebnu prostoriju u koju se smještaju kotlovi koji slu)e za
centralno grijanje. ,otlovnice se najčeš+e postavljaju u podrumima zgrada, ovisno o
polo)aju dimnjaka, mogu+noš+u dovoda goriva itd. $a naš slučaj kotlovnica je
zaseban objekat, koji ima prostoriju za smještaj kotla, te manju prostoriju za smejštaj
goriva. S obzirom da se radi o kotlu na čvrsto gorivo, potreban je manji prostor za
smještaj goriva. Prema literauturi *rejanje i vetrenje @. Jadoni+a na strani 458,
dijagram 4%;, mo)e se na osnovu potrebne količine toplote, ukupne zapremine
grijani! prostorija, odrediti površina koju bi kotlovnica trebala imati. $a toplotno
optere+enje od nominalni! 3za kotao6 8& Ak:B, te zapreminom grijani! prostorija od
Z;&&
3
m dobijamo površinu kotlovnice od pribli)no ?,5
3
m . /aravno, ovo je samo
prostorija za smještaj kotla, dok +e se dalje prostorija za smještaj goriva i ukupna
površina objekta naknadno uskladiti sa projektantom i investitorom.
,.4. OdreKivanje ste"ena dana
( )

·
− + − ·
Z
n
sn gg gg U
t t t t Z SD
1
) (
- $ broj dana grijnog perioda
- t
2
– unutrašnja prosječna temperatura grijanog objekta
- t
gg
– temperatura koja ograničava početak i kraj grijanja
- t
sn
– srednja temperatura svakog pojedinog dana u toku perioda grijanja
0 1 1 2 2 ! !
"
1 2 !
0
##
V$ V $ %%% V $
$ 20 &
V V %%% V
$ 12 &
+ + +
1 · ·
¸ ]
+ + +
1 ·
¸ ]
. na osnovu preporuka
'
(!
! 1
)* ' (19 12) (12 $ )
·
· ⋅ − + −

(!
' 201
$ab+,a 353 1%),-b-.a! '/!01
$ 4, 7
· ¹

;
·
¹
za područje Tuzle
S < 8DD4
,.5. Godi.nja "otro.nja 1oriva
[ ]
" )
24 3, 6 + 2 )* Q
3 # 4 #-.
($ $ ) H5
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
·
− ⋅ ⋅ η
 e<e
T
Ue
b
. koe0icijent ograničenja
 e
t
–koe0icijent temperaturnog ograničenja
 e
b
. koe0icijent eksploatacionog ograničenja
 e
t
< &,% – tabela %.111 – Todorovi+ 3za stambene zgrade6
27
 e
b
< 4,& . tabela %.1# – Todorovi+
 [ – korekturni koe0icijent
 [ < &,?& – za normalno vjetrovite predjele i otvoren polo)aj
 S – stepen dan
 N – potrebna količina toplote za grijanje
 Iu – donja toplotna mo+ goriva
 Iu < 16493 (74#) (08/a95!a$- 8a m/0 5#a,: ;;3a!-<010;; (-/$0/a! 30 - 60 mm)
 \ – stepen iskorištenja postrojenja

63 , 0 · ⋅ ⋅ ·
C k
η η η η
 \
k
. stepen korisnosti kotla >>>>>>> \
k <
&,?D tabela %.#. Todorovi+
 \
r
. stepen korisnosti regulacionog sistema > \
r <
&,%5 tabela %.#. Todorovi+
 \
C
. stepen korisnosti cijevne mre)e >>>> \
C <
&,%D tabela %.#. Todorovi+
 t
2
– unutrašnja temperatura objekta >>>>. t
u
<8& A
&
CB
 t
S
.

spoljna projektna temperatura >>>>>. t
S
< .8& A
&
CB
[ ]
24 3, 6 0, 9 0, 6 2881 30324
3 9807, 02 10000 # 4 #-.
(20 20) 16493 0, 63
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
· · ≈
+ ⋅ ⋅
,.6 Prora2!n eks"anzione "os!de
#eličina ekspanzionog suda se računa na osnovu ukupne zapremine vode u kotlu,
grijnim tijelima i cjevovodu
[ ] ! V V
"#$e
⋅ · 045 , 0
/a osnovu preporuke, ovaj proračun 3za radijatorsko grijanje6 se mo)e izvršiti prema
obrascu"
[ ]
K
V 0, 0017 Q , · ⋅

[ ]
3
V 0, 0017 40 10 68 , · ⋅ ⋅ ·
2svaja se e]panziona posuda proizvođača "
28
,.7. Prora2!n di&njaka
Presjek dimnjaka se peibli)no određuje na osnovu izraza"
2 G
a Q
A =m
h

1 ·
¸ ]
- N
,
<=& Ak:B – kapacitet kotla priključenog na dimnjak
- ! <( AmB –visina dimnjaka od rešetke lo)išta
- a – &,&;= – za mrki ugalj
2
0, 034 40000
A 514, 030 =m
7

1 · ·
¸ ]
2svaja se dimnjak dimenzija"
" 8= ] 88 AcmB
K < 58D Acm^B
! < ( AmB
29
4. PRORAČUN >IF3;N3 LR3M3
4.1 Pret+odni "rora2!n
-vdje +e se sada odrediti padovi pritiska u cjevovodu, te odgovaraju+i otpori koji se
javljaju na pojedinim dionicama. u)inske mjere za pojedine dionice date su
tabelarno.
Tabelarni prikaz du)ina dionica
4 4,8= 88 &,&5
8 4,54 8; &,&D
; (,D8 8= 8,D&
= ?,5D 85 8,(5
5 ?,48 8? (,(D
? 4,&(= 8( &,?=
( &,4& 8D &,4&
Er.dionice u)ina 3m6 Er.dionice u)ina 3m 6
30
D &,&5 8% &,&5
% &,&D ;& &,&D
4& 8,D& ;4 4,45
44 8,(5 ;8 ;,=&
48 5,D;& ;; &,?=
4; &,?= ;= &,4&
4= &,4& ;5 &,&5
45 &,&5 ;? &,&D
4? &,&D ;( ;,=;
4( 8,D& ;D =,&?
4D 8,(5 ;% ;,=5
4% ?,5D =& =,5&
8& &,?= =4 ;,=4
84 &,4& =8 4,88
/ajnepovoljnije grejno tijelo stambenog objekta koje se grije jeste u prizemlju
radijator sa oznakom _Iodnik &&4 . 8==5,85 :`. /jegovo strujno kolo čine dionice
4,8,;,=,5,?,(,D,%,48,4%,8?,;4,=8. #isinska razlika između sredine kotla i sredine tog
radijatora iznosi ! < &,;5 AmB. $bog toga +emo u daljem proračunu zanemariti
visinsku razliku između radijatora u prizemlju i kotla, tako da +emo samo uzeti
visinsku razliku za radijatore na spratu. K usvajanje cjevovoda za prizemlje vršit
+emo na osnovu toplotnog protoka odnosno masenog protoka.
;ertika%a I;*
*rejno tijelo sprat 4&4"
. ionice koje čine strujni krug 4&4" 4,8,;,=,5,?,4&,44,%,48,4%,8?,;4,=8
. Jaspolo)ivi napor" I < 488,; ] ! < 488,; ] ;,&5 < ;(;,&45 APaB
. /a linijske gubitke otpada" RpG < &,?( ] I<&,?( ] ;(;,&45 < 8=%,%8 APaB
.u)oine dionica G4&4 < 58,5;= AmB
. Vedinični pad pritiska" J4&4 < I'G < 8=%,%8'58,5;=< =,(5 APa'mB
;ertika%a III*
*rejno tijelo sprat 4&8"
. ionice koje čine strujni krug 4&8" 4,8,;,=,4;,4(,4D,4?,4%,8?,;4,=8
. Jaspolo)ivi napor" I < 488,; ] ! < 488,; ] 8,D= < ;=(,;; APaB
. /a linijske gubitke otpada" RpG < &,?( ] I<&,?( ] ;=(,;; < 8;8,(& APaB
. 2 dionicama 4,8,;,=,4%,8?,;4,=8 ukupne du)ine aG < ;;,%& AmB pret!odno je ve+
utrošeno
;;,%& ] =,(5 < 4?4,&85 APaB
. $a trenje u pomenutim dionicama preostaje 8;8,(& – 4?4,&85 < (4,(& APaB
. u)ina dionica G4&8 < ?,;& AmB
. Vedinični pad pritiska" J4&8 < I'G < (4,(&'?,;& < 44,=& APa'mB
;ertika%a II*
*rejno tijelo sprat 4&;"
31
. ionice koje čine strujni krug 4&;" 4,8,;,8&,8=,85,8;,8?,;4,=8
. Jaspolo)ivi napor" I < 488,; ] ! < 488,; ] 8,D= < ;=(,;; APaB
. /a linijske gubitke otpada" RpG < &,?( ] I < &,?( ] ;=(,;; < 8;8,(& APaB
. 2 dionicama 4,8,;,8?,;4,=8 ukupne du)ine aG< 8&,(8 AmB pret!odno je ve+
utrošeno
8&,(8 ] =,(5 < %D,=8 APaB
. $a trenje u pomenutim dionicama preostaje 8;8,(& – %D,=8 < 4;=,;& APaB
. u)ina dionice 8=,85 G4&; < ?,;& AmB
. Vedinični pad pritiska" J4&; < I'G < 4;=,;&'?,;& < 84,;& APa'mB
;ertika%a I*
*rejno tijelo sprat 4&5"
. ionice koje čine strujni krug 4&5" 4,;8,;D,;%,;(,=8
. Jaspolo)ivi napor" I < 488,; ] ! < 488,; ] 8,D= < ;=(,;; APaB
. /a linijske gubitke otpada" RpG < &,?( ] I < &,?( ] ;=(,;; < 8;8,(& APaB
. 2 dionicama 4 i =8 ukupne du)ine aG< 8,=? AmB pret!odno je ve+ utrošeno
8,=? ] =,(5 < 44,(& APaB
. $a trenje u pomenutim dionicama preostaje 8;8,(& – 44,(& < 884 APaB
. u)ina dionice G4&5 < 4=,;= AmB
. Vedinični pad pritiska" J4&5 < I'G < 884'4=,;= < 45,=& APa'mB
*rejno tijelo prizemlje 4&="
. ionice koje čine strujni krug 4&=" 4,;8,;;,;=,;5,;?,;(,=8
. Jaspolo)ivi napor" I < 488,; ] ! < 488,; ] 8,D= < ;=(,;; APaB
. /a linijske gubitke otpada" RpG < &,?( ] I < &,?( ] ;=(,;; < 8;8,(& APaB
. 2 dionicama 4 i =8 ukupne du)ine aG< 8,=? AmB pret!odno je ve+ utrošeno
8,=? ] =,(5 < 44,(& APaB
2 dionicama ;8 i ;( ukupne du)ine aG< ?,D; AmB pret!odno je ve+ utrošeno

?,D; ] 45,=& < 4&5,8& APaB
. 2kupno je utrošeno 4&5,8& M 44,(& < 44?,%& APaB
. $a trenje u pomenutim dionicama preostaje 8;8,(& – 44?,%& < 445,;& APaB
. u)ina dionica G4&= < &,D( AmB
. Vedinični pad pritiska" J4&= < I'G < 445,;&' &,D(< 4;8,5; APa'mB
Prize&%je
*rejno tijelo prizemlje &&4
. ionice koje čine strujni krug &&4" 4,8,;,=,5,?,(,D,%,48,4%,8?,;4,=8
. Jaspolo)ivi napor"
I < 488,; ] ! < 488,; ] &,;5 < =8,D& APaB
. /a linijske gubitke otpada"
32
RpG < &,?( ] I < &,?( ] =8,D& < 8D,(& APaB
. 2kupna du)ina strujnog kola"
G
&&4
< =?,D& AmB
. Vedinični pad pritiska"
J&&4 < I'G < 8D,(& ' =?,D&< &,?& APa'mB
*rejno tijelo prizemlje &&8
. ionice koje čine strujni krug &&8" 4,8,;,=,4;,4=,45,4?,4%,8?,;4,=8
. Jaspolo)ivi napor"
I < 488,; ] ! < 488,; ] &,4= < 4(,48 APaB
. /a linijske gubitke otpada"
RpG < &,?( ] I < &,?( ] 4(,48 < 44,5& APaB
. 2kupna du)ina strujnog kola"
G
&&8
< ;=,=& AmB
. Vedinični pad pritiska"
J&&8 < I'G < 44,5& ' ;=,=&< &,;; APa'mB
*rejno tijelo prizemlje &&;
. ionice koje čine strujni krug &&;" 4,8,;,8&,84,88,8;,8?,;4,=8
. Jaspolo)ivi napor"
I < 488,; ] ! < 488,; ] &,4= < 4(,48 APaB
. /a linijske gubitke otpada"
RpG < &,?( ] I < &,?( ] 4(,48 < 44,5& APaB
. 2kupna du)ina strujnog kola"
G
&&;
< 84,8; AmB
. Vedinični pad pritiska"
J&&; < I'G < 44,5& ' 84,8;< &,5= APa'mB
*rejno tijelo prizemlje &&=
. ionice koje čine strujni krug &&=" 4,8,8(,8D,8%,;&,;4,=8
. Jaspolo)ivi napor"
I < 488,; ] ! < 488,; ] &,4= < 4(,48 APaB
. /a linijske gubitke otpada"
RpG < &,?( ] I < &,?( ] 4(,48 < 44,5& APaB
. 2kupna du)ina strujnog kola"
G
&&=
< 5,?; AmB
. Vedinični pad pritiska"
J&&= < I'G < 44,5& ' 5,?;< 8 APa'mB
*rejno tijelo prizemlje &&5
. ionice koje čine strujni krug &&5" 4,8,8(,8D,8%,;&,;4,=8
33
. Jaspolo)ivi napor"
I < 488,; ] ! < 488,; ] &,;5 < =8,D& APaB
. /a linijske gubitke otpada"
RpG < &,?( ] I < &,?( ] =8,D& < 8D,(& APaB
. 2kupna du)ina strujnog kola"
G
&&5
< 4&,;( AmB
. Vedinični pad pritiska"
J&&5 < I'G < 8D,(& ' 4&,;(< 8,(? APa'mB
4.2 Naknadni "rora2!n
@aseni protok se izračunava po izrazu"
Q 30324 #
m 0, 86 0, 86 1303, 93
20 20 h
1
· ⋅ · ⋅ ·
1
¸ ]
&
ionica
Toplotni protok
N3:6
@aseni
protok
[ ] % kg m 4 
dionica
Toplotni protok
N3:6
@aseni
protok
[ ] % kg m 4 
4 ;&;8= 4;&;,%; 88 ;%5? 4(&,4&
8 8;558 4&48,(= 8; (&58 ;&;,8;
; 4%%=& D5(,=8 8= ;&%? 4;;,4;
= 48DDD 55=,8& 85 ;&%? 4;;,4;
5 5;8& 88D,(? 8? 4%%=& D5(,=8
? 5;8& 88D,(? 8( ;?48 455,;&
( 8??& 44=,;D 8D ;?48 455,;&
D 8??& 44=,;D 8% ;?48 455,;&
% 5;8& 88D,(? ;& ;?48 455,;&
4& 8??& 44=,;D ;4 8;558 4&48,(=
34
44 8??& 44=,;D ;8 =?== 4%%,(&
48 5;8& 88D,(? ;; 8%8= 485,(;
4; (5?D ;85,=8 ;= 8%8= 485,(;
4= =48D 4((,5& ;5 8%8= 485,(;
45 =48D 4((,5& ;? 8%8= 485,(;
4? (5?D ;85,=8 ;( =?== 4%%,(&
4( ;==& 4=(,%8 ;D 4(8& (;,%?
4D ;==& 4=(,%8 ;% 4(8& (;,%?
4% 48DDD 55=,8& =& 848D %4,5&
8& (&58 ;&;,8; =4 848D %4,5&
84 ;%5? 4(&,4& =8 ;&;8= 4;&;,%;
#rijednosti lokalni! otpora za dati sistem centralnog grijanja prikazani su u slijede+oj
tabeli.
35
Tabelarni prikaz vrijednosti koe0icijenata lokalnog gubitka
ξ
;rijednosti koe#i$ijenata &jesni+ ot"ora N O
IO
=
I
O
N
I
>
A
%
!
k
k
o
t
a
o
P
r
o
%
a
z
n
i

v
e
n
t
i
%
G
r
i
j
n
o

t
i
j
e
%
o
z
a
o
0
i
%
a
z
n
i
$
a
z
a
s
!
n

'
s
a

s
!
P
e
n
j
e
&
)
T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

s
!
"
r
o
t
a
n

s
&
i
j
e
r

)T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

s
!
"
r
o
t
a
n

s
&
i
j
e
r

)T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
a
v
o
!
1
a
o
n
o

)
T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
a
v
o
!
1
a
o
n
o

)
T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
U
n
a
k
r
s
n
o

o
d
v
a
j
a
n
j
e
U
n
a
k
r
s
n
o

o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
U
n
a
k
r
s
n
o

s
a
0
i
r
a
n
j
e
U
n
a
k
r
s
n
o

s
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
1 =]&,5 8,5& 4/5:
2 &,;& :/,:
, &,5& :/5:
4 4,& 1/:
5 8]&,5 &,D& 1/8:
6 &,5& :/5:
7 =,& 8,5& 8,& 8/5:
8 4,5& 1/5:
9 &,5& &,;& :/8:
1: &,5& =,& 8,5& &,;& 4,& 8/,:
11 &,5& &,;& &,D& 1/4:
12 8]&,5 1/:
1, &,;& 4,& 1/,:
14 =,& 8,5& ;,& 9/5:
15 4,45 1/15
36
16 &,5& &,;& 4,5& 2/,:
17 &,5& =,& 8,5& 4,& 8/:
18 &,5& &,;& &,?& 1/4:
19 &,;& :/,:
;rijednosti koe#i$ijenata &jesni+ ot"ora N O
IO
=
I
O
N
I
>
A
%
!
k
k
o
t
a
o
P
r
o
%
a
z
n
i

v
e
n
t
i
%
G
r
i
j
n
o

t
i
j
e
%
o
z
a
o
0
i
%
a
z
n
i
$
a
z
a
s
!
n

'
s
a

s
!
P
e
n
j
e
&
)
T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

s
!
"
r
o
t
a
n

s
&
i
j
e
r

)T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

s
!
"
r
o
t
a
n

s
&
i
j
e
r

)T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
a
v
o
!
1
a
o
n
o

)
T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
a
v
o
!
1
a
o
n
o

)
T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
U
n
a
k
r
s
n
o

o
d
v
a
j
a
n
j
e
U
n
a
k
r
s
n
o

o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
U
n
a
k
r
s
n
o

s
a
0
i
r
a
n
j
e
U
n
a
k
r
s
n
o

s
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
2: &,;& 4,& 1/,:
21 =,& 8,5& ?,5& 1,/:
22 &,5& :/5:
2, &,5& &,;& 4,5& 2/,:
24 &,5& =,& 8,5& &,;& &,;& 7/6:
25 &,5& &,;& &,?& 1/4:
26 &,5& &,;& :/8:
27 ;,;& ,/,:
28 &,5& =,& 8,5& 7/:
29 &,5& :/5:
,: &,;& 4,45 1/45
37
,1 &,;& :/,:
,2 &,5& &,;& 4,?& 2/4:
,, &,5& &,;& 8,& 2/8:
,4 =,& 8,5& 6/5:
,5 &,5& :/5:
,6 &,5& &,;& 4,5& 2/,:
,7 &,5& &,5& &,;& 4,5& 2/8:
,8 8]&,5 =,& 8,5& &,;& &,=& 8/2:
;rijednosti koe#i$ijenata &jesni+ ot"ora N O
IO
=
I
O
N
I
>
A
%
!
k
k
o
t
a
o
P
r
o
%
a
z
n
i

v
e
n
t
i
%
G
r
i
j
n
o

t
i
j
e
%
o
z
a
o
0
i
%
a
z
n
i
$
a
z
a
s
!
n
'
s
a

s
!
P
e
n
j
e
&
)
T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

s
!
"
r
o
t
a
n

s
&
i
j
e
r

)T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

s
!
"
r
o
t
a
n

s
&
i
j
e
r

)T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
a
v
o
!
1
a
o
n
o

)
T

r
a
2
v
a
N
o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
a
v
o
!
1
a
o
n
o

)
T

r
a
2
v
as
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
U
n
a
k
r
s
n
o

o
d
v
a
j
a
n
j
e
U
n
a
k
r
s
n
o

o
d
v
a
j
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
U
n
a
k
r
s
n
o

s
a
0
i
r
a
n
j
e
U
n
a
k
r
s
n
o

s
a
0
i
r
a
n
j
e
'

"
r
o
%
a
z

)
,9 8]&,5 &,;& &,45 1/45
4: ;]&,5 =,& 8,5& &,;& (,& 15/,:
41 ;]&,5 &,;& &,;& ;,5& 5/6:
42 =]&,5 2/:
38
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N
A:B
*
Akg'!B
G
AmB
SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
d
Amm
B
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
GJ
APaB
$
APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
;ertika%a I;/ ko%o 1rijno1 tije%a 1:1/ H @ ,7,/:15 CPaD/ R @ 4/75 CPa?&D
4 ;&;8= 4;&;,%; 4,8= ?& &,48 ;,& ;,(8 =,5& ;4,D5
8 8;558 4&48,(= 4,45 ?& &,&%5 8,& 8,;& &,;& ;,;= 5& &,45 ?,& ?,%& &,;& ;,;= =,?& &
; 4%%=& D5(,=8 (,D8 5& &,48 =,& ;4,8D &,5& ;,5?
= 48DDD 55=,8& ?,5D =& &,48 5,& ;8,%& &,;& 8,4= ;8 &,4? 4& ?5,D& 4,& 48,(& ;8,%& 4&,5?
5 5;8& 88D,(? ?,48 ;8 &,&?5 8,8 4;,=? 4,D& =,=&
? 5;8& 88D,(? 4,&(= ;8 &,&?5 8,8 8,;? &,5& 4,&
4& 8??& 44=,;D 8,D& 85 &,&?& 8,? (,8D D,;& 4=,;&
39
44 8??& 44=,;D 8,(5 85 &,&?& 8,? (,45 4,=& 8,%&
% 5;8& 88D,(? &,&D ;8 &,&?5 8,8 &,4(? &,D& 4,(&
48 5;8& 88D,(? 5,D; ;8 &,&?5 8,8 48,D8 4,8& 8,D= 85 &,48 %,& 58,5& 4,& ?,D? ;%,(& =,&
4% 48DDD 55=,8 ?,5D =& &,48 5,& ;8,%& &,;& 8,4=
8? 4%%=& D5(,=8 (,(D 5& &,48 =,& ;4,48 &,D& 5,(& =& &,8& 4= 4&D,%8 &,D& 45,D= ((,D& 4&,4=
;4 8;558 4&48,(= 4,45 ?& &,&%5 8,& 8,;& &,;& 4,;=
=8 ;&;8= 4;&;,%; 4,88 ?& &,48 ;,& ;,?? 8,& 4;,(&
a1J M a$< 4D;,== M %4,8& < 8(=,?& 455 8=,(&
a1J M a$< ;?=,5? c ,7,/:15
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N
A:B
*
Akg'!B
G
AmB
SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
d
Amm
B
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
GJ
APaB
$
APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
;ertika%a III/ ko%o 1rijno1 tije%a 1:2/ H @ ,47/,, CPaD/ R @ 11/4: CPa?&D
2trošeno u dionicama" 4,8,;,=,4%,8?,;4,=8 4?4,&85
4; (5?D ;85,=8 &,?= ;8 &,&%5 =,& 8,5? ;,D& 4?,D& 8& &,88 55 ;5,8& 4,;& ;&,?& ;8,?= 4;,D&
4( ;==& 4=(,%8 8,D& 85 &,&(5 =,& 44,8& D,4& 88,D& 8& &,48 4; ;?,=& D,& 55,%& 85,8& ;;,4&
4D ;==& 4=(,%8 8,(5 85 &,&(5 =,& 44,& 4,;& ;,D8 8& &,48 4; ;5,(5 4,=& %,?& 8=,(5 5,D&
4? (5?D ;85,=8 &,&D ;8 &,&%5 =,& &,;8 8,4& %,;& 8& &,88 55 =,= 8,;& 5=,45 = ==,D5
a1J M a$< 4D?,4& M 58,(8 < 8;D,D8 D?,? %(,55
a1J M a$< ;=5,45 c ,47/,,
40
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N
A:B
*
Akg'!B
G
AmB
SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
d
Amm
B
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
GJ
APaB
$
APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
;ertika%a II/ ko%o 1rijno1 tije%a 1:,/ H @ ,47/,, CPaD/ R @ 21/,: CPa?&D
2trošeno u dionicama" 4,8,;,8?,;4,=8 %D,=8
8& (&58 ;&;,8; &,?= 85 &,45 4=,& D,%? 8,&5 84,?& 88 &,8D 55 ;5,8& 4,;& =%,(& 8?,8= 8D,4&
8= ;&%? 4;;,4; 8,D& 8& &,44 44,& ;&,D& (,?& ==,(=
85 ;&%? 4;;,4; 8,(5 8& &,44 44,& ;&,85 4,=& D,85
8; (&58 ;&;,8; &,&D 85 &,45 4=,& 4,48 8,;& 4;,?& 88 &,8D 55 =,=& 8,;& D(,(5 ;,;& (=,45
a1J M a$< 4?%,55 M DD,8& < 85(,(= 8%,5= 4&8,85
a1J M a$<;==,85c ,47/,,
41
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N
A:B
*
Akg'!B
G
AmB
SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
d
Amm
B
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
GJ
APaB
$
APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
;ertika%a I/ ko%o 1rijno1 tije%a 1:5/ H @ ,47/,, CPaD/ R @ 15/4: CPa?&D
2trošeno u dionicama" 4,=8 44,(&
;8 =?== 4%%,(& ;,=& 85 &,4& (,& 8;,D& ;,;& 4?,8& 8& &,4( 88 (=,D& 8,=& ;;,%8 54,& 4(,(8
;D 4(8& (;,%? =,&? 8& &,&?& ;,? 4=,?& D,8& 4=,4&
;% 4(8& (;,%? ;,=5 8& &,&?& ;,? 48,=8 8,4& =,4& 45 &,4? ;? 48=,8& 4,=5 4D,=? 444,D& 4=,;?
;( =?== 4%%,(& ;,=; 85 &,4& (,& 8=,&4 8,D& 4;,(8 8& &,4( 88 (5,=? 8,D& ;%,== 54,=5 85,(8
a1J M a$< D?,5; M =D,48 < 4;=,?5 84=,85 5(,D&
a1J M a$<;48,=5 c ,47/,, ;48,=5
42
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N
A:B
*
Akg'!B
G
AmB
SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
d
Amm
B
7
Am'sB
J
APa'mB
GJ
APaB
bX
$
APaB
GJ
APaB
$
APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
;ertika%a I/ ko%o 1rijno1 tije%a 1:4/ H @ ,47/,, CPaD/ R @ 1,2/5, CPa?&D
2trošeno u dionicama" 4,;8,;(,=8 44?,%&
;; 8%8= 485,(; &,?= 45 &,8( %& 5(,? 8,8& (D,4& 4D &,4D ;; 84,48 8,D& =;,%? .;?,5& .;=,4=
;= 8%8= 485,(; &,4& 45 &,8( %& %,& (,5& 8?D,5& 4D &,4D ;; ;,;& ?,5& 4&8,&5 .5,(& .4??,=5
;5 8%8= 485,(; &,&5 45 &,8( %& =,5& &,5& 4,D&
;? 8%8= 485,(; &,&D 45 &,8( %& (,8& 8,;& =5,&4
a1J M a$< 4%5,8& M ;%;,=4 < 5DD,?4 .=8,8& .8&&,?&
a1J M a$<;=5,D4 c ,47/,,
43
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N * G SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
A:B Akg'!B AmB 7 J GJ
bX
$ d 7 J GJ
bX
$ GJ $
Am'sB APa'mB APaB APaB
Amm
B
Am'sB APa'mB APaB APaB APaB APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
o%o 1rijno1 tije%a ::1/ H @ 42/8: CPaD/ R @ :/6: CPa?&D
( 8??& 44=,;D &,4& ;8 &,&?5 8,& &,8& D,5& 4(,?5
D 8??& 44=,;D &,&5 ;8 &,&?5 8,& &,4& 4,5& ;,=; 45 &,4D ;?,& ;,?& 4,5& 8;,55 ;,5& 8&,4&
a1J M a$< &,; M 84,&D < 84,44
a1J M a$< ;,(& M ;(,(5 <=4,=5c 42/8:
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N * G SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
A:B Akg'!B AmB 7 J GJ
bX
$ d 7 J GJ
bX
$ GJ $
Am'sB APa'mB APaB APaB
Amm
B
Am'sB APa'mB APaB APaB APaB APaB
44
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
o%o 1rijno1 tije%a ::2/ H @ 17/12 CPaD/ R @ :/,, CPa?&D
4= =48D 4((,5 &,4& ;8 &,&?5 8,& &,8& %,5& 4%,D& 85 &,&%& 5,5& &,55 %,5& ;(,85 &,;5 4=,8&
45 =48D 4((,5 &,&5 ;8 &,&?5 8,& &,4& 4,45 8,(= 85 &,&%& 5,5& &,8( 4,45 =,5& &,4( 4,(?
a1J M a$< &,;M88,?= < 88,%= &,58 45,%?
a1J M a$< 4?,5& c 17/12
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N * G SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
A:B Akg'!B AmB 7 J GJ
bX
$ d 7 J GJ
bX
$ GJ $
Am'sB APa'mB APaB APaB
Amm
B
Am'sB APa'mB APaB APaB APaB APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
o%o 1rijno1 tije%a ::,/ H @ 17/12 CPaD/ R @ :/54 CPa?&D
84 ;%5? 4(&,4& &,4& ;8 &,&?5 8,& &,8& 4; 8(,=5 85 &,&D5 5,& &,5& 4&,& ;5,;& &,;& (,D5
88 ;%5? 4(&,4& &,&5 ;8 &,&?5 8,& &,4& &,5 4,&5 85 &,&D5 5,& &,85 4,& ;,=; &,45 8,=&
a1J M a$< &,;& M 8D,5& < 8D,D& &,=5 4&,85
a1J M a$< 4&,(& c 17/12
1z plana mre)e d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N * G SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
A:B Akg'!B AmB 7 J GJ bX $ d 7 J GJ bX $ GJ $
Am'sB APa'mB APaB APaB Amm Am'sB APa'mB APaB APaB APaB APaB
45
B
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
o%o 1rijno1 tije%a ::4/ H @ 17/12 CPaD/ R @ 2 CPa?&D
8( ;?48 455,;& &,?= ;8 &,&?5 8,& 4,8D ;,;& (,;& 85 &,&D& =,5& 8,DD 8,(& D,=; 4,?& 4,4;
8D ;?48 455,;& &,4& ;8 &,&?5 8,& &,8& (,& 4=,(& 85 &,&D& =,5& &,=5 (,& 84,?& &,85 ?,%&
8% ;?48 455,;& &,&5 ;8 &,&?5 8,& &,4& &,5& 4,&
;& ;?48 455,;& &,&D ;8 &,&?5 8,& &,4? 4,=5 ;,;&
a1J M a$<4,(= M 8?,;& < 8D,&= 4,D5 D,&;
a1J M a$< 4=,==c 17/12
1z plana mre)e
d
Amm
B
/K,/K/1 PJ-JKQ2/
JK$G1,K
d
i
o
n
i
c
.
N * G SK PJOTI-/1@ PJOQ/1,-@ SK PJ-@1VO/VO/1@ PJOQ/1,-@
A:B Akg'!B AmB 7 J GJ
bX
$ d 7 J GJ
b
X
$ GJ $
Am'sB APa'mB APaB APaB
Amm
B
Am'sB APa'mB APaB APaB APaB APaB
a 0 $ d e # 1 + i j k % & n o " Q r
o%o 1rijno1 tije%a ::5/ H @ 42/8: CPaD/ R @ 2/76 CPa?&D
=& 848D %4,5& =,5& 85 &,&5& 8,& %,& 45 4D,?&
=4 848D %4,5& ;,=4 85 &,&5& 8,& ?,D8 5,5& ?,D?
a1J M a$< 45,D8 M 85,=? < =4,;&
42/8
46
5.: Prora2!n "!&"e
. Snaga pumpe"
[ ] W
H Q
P
η
ρ ⋅ ⋅
·
[ ] W
p Q
P
η
ρ ⋅ ∆ ⋅
·
N 3m
;
's6 – Protok vode koji se izračunava iz veličina ukupne potrebne količine toplote
i temperaturne razlike razvodne i povretne vode
I 3Pa6 – potreban napor pumpe koji je jednak ukupnim gubitcima prilikom strujanja
vode kroz cjevovod grijnog sistema
[ ]
3
4 m kg ρ . speci0ična gusto+a tečnosti sa vrijednostima"
• &,= – &,? – kod mali! pumpi
• &,? . &,(5 – kod srednji! pumpi
• &,(5 – &,D5 – za pumpe velikog kapaciteta
η
. stepen korisnosti pumpe
[ ] Pa p ∆
. pad pritiska kroz cjevovod
Sada mo)emo odrediti snagu pumpe za naš sistem centralnog grijanja kao"
# 1303, 93 #
1303, 93 0, 3622
h 3600 )
m m
• •
1 1
· ⇒ · ·
1 1
¸ ] ¸ ]
( )
3
P R
0, 3622 m
0, 02897
977,80 965, 30 )
m
Q


1
· · ·
1
ρ −ρ −
¸ ]
[ ]
0, 02897 1837,15
P 106, 44 W
0, 50

· ·
Bira se "!&"a "roizvoKa2a =AB sa s%ijede(i& karakteristika&a i to*
Područje rada " od 4 do 48 md'! do visine pumpanja od D metara.
Jaspon temperature teku+ine" od .4&eC do M44&eC.
,arakteristike teku+ine" čista, bez tvrdog materijala i mineralni! ulja, nije viskozna,
kemijski neutralna, blizu karakteristika vode 3do ;&T glikola6.
@aksimalni radni tlak"" 4& bara 34&&& kPa 6.
Jazina zaštite" 1P ==
1zolacijska kategorija" F
#odilica kabela" P* 44
1nstalacija" s !orizontalnom osovinom motora.
Tabela 4. Prikaz osnovni! karakteristika pumpe
47
@odel
/apon
5& Iz
Jazmak između
priključaka
AmmB
Protu.
Prirub.
Erzina
OGO,TJ1,KG KTK
@in.
predtlak
/
Ao'minB
P4 @KL
A:B
1n
K
,ondenzator
fF #c
K
5&'4D& L@
4L8;& # 4D& 8YY *
;
8
4
8(%4
8?54
88%(
4D=
4D%
4?D
&,%8
&,%8
&,D
= =&&
t&M%&eC
m.c.a 4,5
K
5&'4D& @
4L8;& # 4D& 4 4'8YY *
;
8
4
8(??
8?4?
8845
4%5
4%=
4D&
&,%5
&,%5
&,D5
= =&&
t&M%&eC
m.c.a 4,5
Tijelo pumpe je od lijevanog )eljeza, a ku+ište motora od lijevanog aluminija
Te!nopolimerski rotor i glavna osovina od kaljenog ne!rđaju+eg čelika postavljena
na gra0itne četkice podmazivane pumpanom teku+inom.Prirubnički spojevi 3navojni
serija K6 opremljeni navojnim priključcima za manometre. $aštitni omotač rotora od
ne!rđaju+eg čelika, omotač statora i zatvaraju+i bok. ,eramičko aksijalno le)ište,
O.P.. @. _-` prsteni i mjedeni odzračnik. vopolni asinkroni motor s mokrim rotorom
napravljen za trobrzinski rad, mono0azna verzija, za dvobrzinski rad s tro0aznom
verzijom. $aštita od termičkog pregrijavanja je uključena u mono.0aznu verziju. 2
dvostrukoj verziji opremlje ne su automatskim preklopnim ventiom i slijepom
prirubnicom.
48
49
6.: -"e$i#ika$ija &aterija%a
r.br. /aziv materijala -znaka imenzije ,om'm
1 RA=IFATORI ti" Ak%i&at
4.4
Kklimat člankasti redijatori
od Klumijiatipa @S'?&&
@S'?&& ?=4]%?]D8
4;;
kom
4.8
Kklimat člankasti redijatori
od Klumijiatipa @S'4&8=
@S'4&8= 4&?5]%?]D8
8D
kom
2 NO-AČI RA RA=IFATOR3
8.4
-riginalni nosači za @S'?&&
ugradnja na zid
OT 5&& !<5&&.?&&
4?
kom
8.8
-riginalni nosači za @S'4&8=
ugradnja na zid
O/ visoči = kom
8.;
$aključne letve za radijatore
@S'?&& i @S'4&8=
@S.?&&
@S.4&8=
8&kom
, >IF3;I
;.4 Eakrena cijev g ?&]4,5 mm / ?&]4,5 g ?&]4,5 = m
;.8 Eakrena cijev g5&]4,5 mm / 5&]4,5 g 5&]4,5 % m
;.; Eakrena cijev g =&]4 mm / =&]4 g =&]4 D m
;.= Eakrena cijev g ;8]4 mm / ;8]4 g ;8]4 4= m
;.5 Eakrena cijev g 85]4 mm / 85]4 g 85]4 84 m
;.? Eakrena cijev g 88]4 mm / 88]4 g 88]4 4 m
;.( Eakrena cijev g 8&]4 mm / 8&]4 g 8&]4 8; m
;.D Eakrena cijev g 4D]4 mm / 4D]4 g 4D]4 4 m
;.% Eakrena cijev g 45]4 mm / 45]4 g 45]4 = m
4 ARLATUR3 I OPR3LA
=.4 ,oljeno %&h g ?& D kom
=.8 ,oljeno %&h g 5& 4 kom
=.; ,oljeno %&h g =& 4 kom
=.= ,oljeno %&h g ;8 5 kom
=.5 ,oljeno %&h g 85
44
kom
=.? ,oljeno %&h g 8& D kom
=.( ,oljeno %&h g 4D 8 kom
=.D ,oljeno %&h g 45 ; kom
=.% T – komadi reducirani ?&.8&.5& ?&.8&.?& 4 kom
=.4& T – komadi reducirani 5&.85.5& ?&.;8.=& 4 kom
=.44 T – komadi reducirani 5&.88.;8 =&.88.=& 4 kom
=.48 T – komadi reducirani ;8.8&.;8 85.8&.=& 4 kom
=.4; T – komadi reducirani ?&.85.5& ?&.85.?& 4 kom
=.4= T – komadi reducirani ?&.8&.5& ?&.8&.?& 4 kom
=.45 T – komadi reducirani ;8.;8.45 85.45.;8 4 kom
=.4? T – komadi reducirani 8&.85.8& 8&.85.8& 4 kom
=.4( T – komadi reducirani 88.85.8& 8&.85.88 4 kom
50
=.4D T – komadi reducirani 8&.4D.8& 8&.45.45 4 kom
=.4% $aobilaznice g ;8 8 kom
=.8& $aobilaznice g 85 4 kom
=.84 $aobilaznice g 88 4 kom
=.88 $aobilaznice g 8& 4 kom
=.8; $aobilaznice g 45 4 kom
=.8= Prolazni ventil g ;8 4 kom
=.85 Prolazni ventil g 85 5 kom
=.8? Prolazni ventil g 8& ; kom
=.8( Prolazni ventil g 4D 4 kom
5 OTAO
5.4 CO/TJ-@OTKG – OC-.C, Centrometal 4
6 3-PANRIONA PO-U=A
?.4
Okspanziona posuda kompanije
OGEi
OGEi ?D j` 4
7 PULPA
(.4 Cirkulaciona pumpa :1G- KE 4` 4
7.: Literat!ra
51
A4B Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, E.
Todorovi+, @ašinski 0akultet, Eeograd 8&&&.
A8B Recknagel i Sprenger, Priručnik za grijanje i hlađenje,
Zagreb 1999 godine.
A;B E. Huremović i H. Ibrahimović, Termodinamske tablice,
Sarajevo 4%%D godine.
A=B Sandira Eljšan, rijanje , !limatizacija i "lađenje #
$!%&PT', (a)inski *akultet u Tuzli, +,,- godine.
A5B .eb stranica ederalni Hidrometeorološki !avod "iH.
A?B #atalozi proizvođača opreme.
52

- Usvajanje osnovnih podataka vezanih za prozore, vrata, vanjske i unutrašnje zidove, te plafone. Koeficijent prelaza toplote Koeficijent prelaza toplote računa se za sve površine tako što uzimamo koeficijente prelaza toplote za svaki pojedinačni segment zida u zavisnosti od njegove debljine i to po izrazu:
k=  W  1 δ 1 1  m2K    +∑ i + + αu λi λ α s 1

αu

- koeficijent prelaza toplote sa unutrašnje strane površine (w/m2K) (tabela: 5.1.-Todorović) δi - debljina jednog sloja zida (m) λ - koeficijent provođenja toplote za posmatrani sloj zida "i"(w/m2K)(tabela:5.2.i Todorović)
1

- otpor prolazu toplote kroz vazdušni sloj (W/m2K/m) (tabela:5.3.-Todorović) λ αs - koeficijent prelaza toplote sa spoljne strane posmatrane površine zida (W/m2K) (tabela: 5.1.-Todorović) Koeficijenti prelaza toplote za vrata i prozore usvajam iz preporuka (Todorović)      spoljna drvena vrata (VS)........... k= 4,0 (W/m2K) unutrašnja vrata (drvena) (VU)…k= 2,9 (W/m2K) vrata na kotlovnici (metalna) ..... k= 6,4 (W/m2K) balkonska vrata (PVC) .............. k= 2,3 (W/m2K) prozori (PVC) ............................ k= 2,9 (W/m2K)

2.1.1. Koeficijent prelaza toplote kroz vanjske zidove: 2.1.1.1. Prizemlje: Materijal Debljina Koefic. (λ) [W/mK] [cm] 1 0,87 20 1,4 2 1 1 0,7

δ1 δ2 δ3 δ4

Krečni maltar Betonska kocka Produžni maltar Fasadni maltar

Koeficijenti se dobijaju iz tabele 5.2. - Todorović αU = 8 (W/m2K) - unutrašnji koeficijent preijlaza toplote - tabela 5.1. – Todorović α S = 25 (W/m2K) - spoljni koeficijent prijelaza toplote - tabela 5.1. – Todorović

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->