KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU

-13-

FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH)

Panduan dan Cara Memeriksa Kertas 1. Pemeriksaan kertas Bahasa Melayu Penulisan dilakukan secara holistik iaitu melihat secara keseluruhan. Pemarkahan atau penskoran dibuat mengikut kriteria yang ditentukan. 2. isi-isi yang diberi bagi setiap soalan merupakan panduan kepada guru mata pelajaran untuk menilai atau memberi markah.

Langkah-langkah Memeriksa Kertas 1. Guru mata pelajaran (pemeriksa) hendaklah membaca setiap ayat dalam sesebuah karangan dengan teliti untuk mendapatkan kesan (impression) daripada karangan tersebut. Selepas itu, nilai dan anggarkan tahap karangan tersebut. Tahap pencapaian karangan itu akan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan. 2. Guru mata pelajaran (pemeriksa) hendaklah membaca karangan itu sekali lagi. Bacaan kali kedua diikuti dengan menurunkan tanda-tanda pemeriksaan dan menetapkan skor berdasarkan jadual kriteria pemarkahan atau penskoran. 3. Karangan yang tersasar atau terpesong ialah ayat atau karangan yang tiada kaitan langsung dengan tajuk, tema, dan tugasan yang disoal. Bagi karangan yang tersasar atau terpesong ini, lima (5) markah maksimum sahaja yang layak diberi. 4. Bagi karangan yang berformat khusus, jika karangan yang dihasilkan tidak mematuhi format, tolak dua (2) markah daripada markah keseluruhan. 5. Bagi karangan yang berformat umum tetapi ditulis dalam bentuk format khusus, tidak ditolak markah. Tetapi jika format khusus tidak lengkap atau salah format khusus tersebut, tolak dua (2) markah daripada markah keseluruhan. 6. Penilaian keseluruhan (impression) bagi karangan yang kurang jumlah perkataan yang telah ditetapkan akan diturunkan pemarkahan atau penskorannya. Bagi karangan yang melebihi jumlah perkataan pula akan terus dinilai tanpa menurunkan markahnya. 7. Markah (Bahagian A) akan diberi berdasarkan kemampuan murid-murid memahami arahan dan menjawab soalan berpandukan gambar. Hanya terdapat dua (2) kata kunci dalam membina ayat-ayat yang gramatis berpandukan gambar, sama ada situasi atau aktiviti. Jika soalan bertanyakan tentang aktiviti, murid-murid mesti membina ayat yang mengandungi kata kerja, contoh kata kerja seperti; memotong, menyiram, menyapu, mengecat dan menyepak dan lainlain lagi. Jangan membina lebih daripada lima (5) ayat kerana markah akan ditolak. 8. Markah (Bahagian B) akan diberi berdasarkan kemampuan murid-murid mempersembahkan isi minimum sebanyak tiga (3) isi penting. Isi karangan yang dikuti dengan keterangan, huraian, dan contoh juga akan diberi markah. Karangan/karya yang dihasilkan juga mesti mempunyai pendahuluan dan penutup, jika tidak markah maksimum tidak akan diperoleh. Jumlah perkataan juga mesti tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 9. Markah (Bahagian C) akan diberi berdasarkan kemampuan murid-murid membuat rumusan atau ulasan tentang dua (2) perkara, sama ada berbentuk pengajaran atau berbentuk nilainilai murni. Rumusan yang dinyatakan (pengajaran atau nilai-nilai murni) mesti mengandungi lima (5) isi untuk layak memperoleh markah yang cemerlang. Pengajaran atau nilai-nilai murni yang dinyatakan atau diulas mesti bertepatan dengan bahan atau teks yang diberi. Jumlah perkataan juga mesti tidak kurang daripada 50 patah perkataan. 10. Bagi keterangan yang lebih terperinci, sila rujuk jadual penskoran yang telah disediakan.

Terdapat beberapa kesilapan tanda baca tetapi tidak menjejaskan ayat. Terdapat banyak kesilapan tanda baca dalam ayat. 5. 3. 3. Tidak menguasai kemahiran ejaan dalam penulisan atau ayat. Menulis ayat yang jelas dan menepati bahan grafik. Terdapat banyak kesilapan ejaan dalam ayat. 5. Menulis ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik. 4. Ayat yang mengandungi kata dan kosa kata tetapi terhad dan masih sesuai dengan bahan grafik. Menulis melebihi lima ayat. 3. 6. Mengandungi empat ayat dan empat isi yang sesuai dengan bahan grafik. 5. 2. Memuaskan (4 – 6) PENSKORAN Markah Pencapaian Tahap Minimum UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. 2. 5. Menulis ayat yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik. sama ada isinya berkaitan dengan bahan grafik atau isinya tidak berkaitan dengan bahan grafik. Mengandungi lima ayat dan lima isi yang bertepatan dengan bahan grafik. 2. Mengandungi tiga ayat dan tiga isi yang sesuai dengan bahan grafik. Ayat yang mengandungi pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik. Mengandungi dua ayat dan dua isi yang tidak sesuai dengan bahan grafik. 4. 2.KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -14- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 PANDUAN PEMARKAHAN ITEM BAHAGIAN A PENSKORAN Markah UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. Ayat yang mengandungi kata dan kosa kata yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan grafik. 3. 4. Ayat yang mengandungi pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta bertepatan dengan bahan grafik. Terdapat beberapa kesilapan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. (1 – 3) . Cemerlang (9 – 10) PENSKORAN Markah UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. 4. Baik (7 – 8) PENSKORAN Markah UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. Penggunaan ejaan yang tepat dan betul. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dalam penulisan atau ayat. Pengunaan tanda baca yang betul dan bersesuaian dengan ayat. Menulis ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan bahan grafik.

6. Mengandungi pendahuluan. 2. masih sesuai dengan tema. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema atau soalan. 4. Mengandungi pendahuluan. (24 – 30) (27 – 30) Tinggi (24 – 26) Rendah PENSKORAN Baik UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. 3. dan penutup yang sesuai. Terdapat beberapa kesilapan tanda baca dan tidak menjejaskan karangan. Karangan terpesong atau tergelincir dari landasan soalan atau tajuk. 5. 4. dan penutup yang bernas. dan penutup yang sesuai. 4. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan tema. Pengunaan tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan. Pengolahan idea atau isi tidak tepat dan tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami jalan ceritanya. 2. dan koma) dan terdapat banyak kesalahan tanda baca dalam karangan. Menggunakan kata dan kosa kata tetapi terhad. dengan menggunakan ayat yang gramatis bertepatan dengan tema atau soalan.KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -15- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 PANDUAN PEMARKAHAN ITEM BAHAGIAN B PENSKORAN Cemerlang UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. Pengolahan idea atau menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar yang bersesuaian dengan tema atau soalan. Penggunaan tanda baca yang terhad (huruf besar. 6. 5. 8. Karya atau penyampaian isi yang mudah dan ringkas untuk dibaca. 6. 7. Pengolahan idea yang sangat baik. minimum tiga isi. isi karangan dan penutup kabur atau tidak jelas maksudnya. Pendahuluan. 5. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dalam ayat atau penulisan. 9. Karya atau penyampaian isi yang jelas untuk dibaca. 3. Isi karangan tidak berkaitan atau tidak menepati kehendak soalan. Karya atau penyampaian isi yang tidak sesuai dengan tema karangan. Terdapat banyak kesalahan ejaan dalam karangan. 2. (17 – 23) (20 – 23) Tinggi (17 – 19) Rendah PENSKORAN Memuaskan UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. Mengandungi pendahuluan. noktah. 5. 2. minimum dua isi. Tidak menguasai kemahiran ejaan dalam ayat atau penulisan. (11 – 16) (14 – 16) Tinggi (11 – 13) Rendah PENSKORAN Pencapaian Tahap Minimum UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. Karangan yang tidak mengikut format atau kehendak soalan. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan tema atau soalan. minimum satu isi. menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertepatan dengan tema. Terdapat beberapa kesilapan ejaan tetapi tidak menjejaskan karangan. 3. 6. (1 – 10) (7 – 10) Tinggi (1 – 6) Rendah . Karya atau penyampaian isi yang jelas dan menarik untuk dibaca. Pengolahan idea yang baik. 4. 3. Penggunaan ejaan yang betul berdasarkan jenis karangan.

2. Penggunaan perkataan atau kosa kata yang terhad serta tidak sesuai dengan bahan rangsangan. Terdapat beberapa kesalahan tanda baca tetapi tidak menjejaskan ayat. Pengunaan tanda baca yang betul berdasarkan bahan rangsangan. (17 – 20) (19 – 20) (17 – 18) PENSKORAN Baik UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) Ulasan tepat menggunakan ayat mudah dan ringkas. 4. 4. Menyatakan minimum lima pengajaran atau nilai murni dengan tepat. Ulasan tidak berkaitan atau terpesong daripada bahan rangsangan. Terdapat banyak kesalahan tanda baca ketika membuat ulasan. 3. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan. 5. Terdapat beberapa kesalahan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat. Menyatakan minimum empat pengajaran atau nilai murni dengan tepat. 3. Penggunaan ejaan yang betul berdasarkan bahan rangsangan. 5.KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -16- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 PANDUAN PEMARKAHAN ITEM BAHAGIAN C PENSKORAN Cemerlang UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. 4. 3. 2. (12 – 16) (14 – 16) (12 – 13) PENSKORAN Memuaskan 1. 5. Ulasan tidak menepati bahan rangsangan yang disediakan. Tidak menguasai kemahiran tanda baca semasa membuat ulasan. 2. Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad tetapi sesuai dengan ulasan. 2. Menyatakan minimum tiga pengajaran atau nilai murni dengan betul. 3. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan. 5. 4. Menyatakan minimum sifar hingga dua pengajaran atau sifar hingga dua nilai murni daripada bahan rangsangan. 6. Terdapat banyak kesalahan ejaan ketika menghasilkan ulasan. (1 – 5) . Menulis ulasan dengan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. Menulis ulasan dengan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. (6 – 11) (9 – 11) (6 – 8) PENSKORAN Pencapaian Tahap Minimum UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA) 1. Tidak menguasai kemahiran ejaan semasa membuat ulasan.

Tiang lampu di simpang tiga itu condong setelah dilanggar oleh kereta petang semalam. Kuala Terengganu. 4. 5. Bangunan yang hampir sekali dengan pantai ialah Hotel Primula. Contoh ayat yang mengandungi kata kerja 1. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan lebat pagi tadi.KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -17- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 PANDUAN MEMBINA AYAT ITEM BAHAGIAN A A ITEM BAHAGIAN A A SITUASI AKTIVITI KATA SIFAT Condong Kemik Hampir Segera Pahit KATA SIFAT Tinggi Merah Gembira Dekat Pandai KATA KERJA Bertepuk Menjual Menunggu Menagkap Menjual KATA KERJA Belayar Memagari Mencabut Memeriksa Memilih Contoh ayat yang mengandungi kata sifat 1. Di bandar itu terdapat tiga buah restoran yang menjual makanan segera. Selepas selesai menjerang air. 5. emak pula menguli tepung untuk membuat kuih pau. 2. . Puan Zakiah amat kecewa dengan perangai biadap segelintir anak muridnya itu. 2. Guru Besar sedang menyampaikan hadiah kepada Azlin atas kejayaan cemerlangnya itu. 4. 3. Seorang hakim padang sedang mencatat sesuatu pada buku catatan yang dipegangnya. Pekebun sayur itu menggunakan dawai berduri untuk memagari kebun sayurnya. Shahidan sedang membawa beberapa biji bola ping pong yang berwarna kuning. 3.

KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -18- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 PENYERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU 20 NILAI-NILAI MURNI 20 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (SK & SJK) AMANAH BAIK HATI BERDIKARI BERSIH FIZIKAL & MENTAL BERTANGGUNGJAWAB HEMAH TINGGI HORMAT-MENGHORMATI KASIH SAYANG KEADILAN KEBEBASAN KEBERANIAN KEJUJURAN KERAJINAN KERJASAMA KESEDERHANAAN KESYUKURAN PATRIOTISME RASIONAL SEMANGAT BERMASYARAKAT TOLONG-MENOLONG 20 PENYERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM P&P BAHASA MELAYU 20 .

2. 13. 17.KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -19- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHAGIAN C MERUMUS ATAU MEMBUAT ULASAN NILAI-NILAI MURNI & PENGAJARAN (Daripada Bahan Petikan atau Teks) 40 PENYERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM P&P BAHASA MELAYU 40 EMPAT PULUH (40) NILAI MURNI ATAU PENGAJARAN BIL NILAI-NILAI MURNI / PENGAJARAN BIL NILAI-NILAI MURNI / PENGAJARAN 1. 8. 37. 26. 20. 9. 31. 24. 23. 18. 19. 11. 3. 29. 39. 28. 38. 25. 36. 15. 32. 12. 22. 10. 5. 34. 6. 14. 27. 7. 40. rajin / tekun / gigih jujur / tulus berdikari berani amanah adil berterima kasih berjimat-cermat ikhlas pemurah bekerjasama berdisiplin bertanggungjawab bersyukur patuh undang-undang prihatin kasih sayang sopan santun / peramah hormat-menghormati tolong-menolong 21. bertoleransi yakin berhemah tinggi patriotik bersatu padu baik hati kebebasan kebersihan fizikal kesederhanaan rasional bermaruah / harga diri mencintai alam sekitar sabar / penyabar tabah / cekal menghargai masa menepati masa bersimpati hati-hati / berwaspada keazaman / cita-cita tinggi taat / patuh / akur . 4. 35. 16. 33. 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful