You are on page 1of 3

10 - 11 TALLORD liczebniki

10 GRUNNTALL
liczebniki główne

11 ORDENSTALL
liczebniki porządkowe
10 GRUNNTALL
liczebniki główne

„0” NULL „10” TI


* „1” EN, EI i ETT
„11” ELLEVE
(odpowiednio dla rodzajów en, ei i et)
„2” TO „12” TOLV „20” TJUE (TYVE)
„3” TRE „13” TRETTEN „30” TRETTI (TREDVE)
„4” FIRE „14” FJORTEN „40” FØRTI
„5” FEM „15” FEMTEN „50” FEMTI
„6” SEKS „16” SEKSTEN „60” SEKSTI
„7” SJU (SYW) „17” SYTTEN „70” SYTTI
„8” ÅTTE „18” ÅTTEN „80” ÅTTI
„9” NI „19” NITTEN „90” NITTI
„100” (ETT) HUNDRE
„1000” (ETT) TUSEN
* „1000000” EN MILION i „1000000000” EN MILIARD przyjmują końcówkę liczby mnogiej -ER:
en milion - to milionER; en miliard - tre miliardER
* liczebniki złożone od 20 do 99 pisane są łącznie:
22 - TJUETO; 33 - TRETTITRE; 44 - FØRTIFIRE; 55 - FEMTIFEM; 66 - SEKSTISEKS
* inny sposób zapisywania liczebników złożonych:
22 - TOOGTYVE; 33 - TREOGTREDVE; 44 - FIREOGFØRTI; 77 - SYVOGSYTTI;
88 - ÅTTEOGÅTTI; 99 - NIOGNITTI
* liczebniki powyżej 100 łączymy spójnikiem OG:
255 - TO HUNDRE OG FEMTIFEM; 342 - TRE HUNDRE OG FØRTITO;
408 - FIRE HUNDRE OG ÅTTE; 509 - FEM HUNDRE OG NI;
2846 - TO TUSEN ÅTTE HUNDRE OG FØRTISEKS;
8963 - ÅTTE TUSEN NI HUNDRE OG SEKSTITRE
* inny sposób odczytywania liczebników czterocyfrowych:
1576 - FEMTEN HUNDRE OG SYTTISEKS
* odczytywanie roku - dwa sposoby:
1) rok 1976 - NITTEN HUNDRE OG SYTTISEKS
2) rok 1976 - NITTENSYTTISEKS
UWAGA! rok 1066 - TUSEN OG SEKSTISEKS
rok 2002 - TO TUSEN OG TO
* odczytywanie cen - dwa sposony:
1) 33,50 - TRETTITRE FEMTI
156,20 - ETT HUNDRE OG FEMTISEKS TJUE
2) 33,50 - TRETTITRE KRONER OG FEMTI ØRE
156,20 - ETT HUNDRE OG FEMTISEKS KRONER OG TJUE ØRE
11 ORDENSTALL
liczebniki porządkowe

* liczebnik główny + końcówka -ENDE <= liczebnik porządkowy, np.:


7 (siedem) - sju + ende => SJUENDE (siódmy)
8 (osiem) - åtte + nde => ÅTTENDE (ósmy)
13 (trzynaście) - tretten + de => TRETTENDE (trzynasty)
* wyjątki:
1 (jeden) - en, ei, ett => FØRSTE (pierwszy)
2 (dwa) - to => ANDRE, ANNEN, ANNET (drugi, druga, drugie)
3 (trzy) - tre => TREDJE (trzeci)
4 (cztwery) - fire => FJERDE (czwarty)
5 (pięć) - fem => FEMTE (piąty)
6 (sześć) - seks => SJETTE (szósty)
11 (jedenaście) - elleve => ELLEVTE (jedenasty)
12 (dwanaście) - tolv => TOLVTE (dwunasty)
100 (sto) - ett hundre => HUNDREDE (setny)
1000000 (milion) - en milion => MILIONTE (milionowy)
* w liczebnikach porządkowych złożonych odmienia się tylko ostatni człon, np.:
21 (dwadzieścia jeden) - tjueto => TJUEFØRSTE (dwudziesty pierwszy)
57 (pięćdziesiąt siedem) - femtisju => FEMTISJUENDE (pięćdziesiąty siódmy)
Hun går i FØRSTE klasse.
Ona chodzi do PIERWSZEJ klasy.
den FJERDE gutten
CZWARTY chłopiec
det TIENDE huset
DZIESIĄTY dom
ANNEN januar / ANDRE januar
DRUGIEGO stycznia
den ANDRE personen
DRUGA osoba
dronning Elisabeth den ANNEN
królowa Elżbieta DRUGA
I dag er det (den) SJETTE mai.
Dzisiaj jest SZÓSTY maja.
Jeg er født (den) FJORTENDE april.
Urodziłem się CZTERNASTEGO kwietnia.
12/04 - (den) TOLVTE I FJERDE
* HVER ANNEN - EN/EI oraz HVERT ANNET - ET => co drugi
HVER/HVERT TREDJE => co trzeci
HVER/HVERT FJERDE => co czwarty
Han besøker oss HVER TREDJE uke.
Odwiedza nas CO TRZECI tydzień.
Mette har ferie HVERT TREDJE år.
Mette ma wakacje CO TRZECI rok.