Revision Questions Ontkenning 1) Die seuns speel elke Woensdag crieket. 2) Ek skop Piet op sy boud.

3) Speel die kinders tennis? 4) Doen jou huiswerk nou! 5) Steek asseblief jou hand op! 6) Het jy al ooit gerook? 7) Is daar altyd alreeds mense in die aand? 8) Ek trek my boek netjies oor. Ek skryf my naam voorop. Use (Nie allen…….nie, maar………ook) to join the sentences together. Lydende en Bydrywende A) Die hond het die seun gebyt. B) Deur wie sal dit gedoen. C) Kaartjies word deur ons gekoop. Die Infinitief 1a) Ek doen my huiswerk by my lessenaar. Use ( prober + om te) in the above sentence b) Die kinders gaan na die diere tuin. Use( hou daarvan + om te) in the above sentence c) Ek trek my boek netjies oor. Use ( is besig + om te) 2) Join these sentences with ‘om’ Ek oefen smiddae. Ek wil fiks word Direk en Indirekte rede Write in Indirect speech 1) Harry Potter se: ‘ Ek is n towenaar.’ 2) Die leerlinge se: ‘ Ek het vandag die toets gedruip.’ 3) Die onderwyser vra:’ Is jy klaar met jou werk?’ 4) Harry Potter vra: ‘Waar is my towersterf?’ 5) Ma vra: ‘Wie het my koek geeet?’ 6) Tom beveel: ‘Die paddas het verdwyn!’ 7) Moeder het gese: ‘Hierdie gemors moet voor more opgetel word.’ 8) Die kaptein het geskreeu: ‘Hoera, ons het die wedstryd gewen!’ Vraagsinne Skryf die vollenge sinne na vraagsinne 1) Ek is besig om my huiswerk by my lessennaar te doen. (antwoord moet ek wees) 2) Die seun het in die rivier verdrink want hy kon nie swerm nie. ( antwoord moet in die rivier wees) Woordorde Herskryf die volgende sinne 1) Die seun speel elke Woensdag crieket.

Tenses Skryf die volgende in verlede en toekommende tyd. 7) Ek laat my hare groei. 10) Ek slap en werk in my slaapkamer. 2) Ek het in die vakansie Durban toe gegaan. 14) Ek trek my jas uit. 1) Ek swem in die swembak 2) Die eksamen is maklik. want die leeu jag hom. 3) Die meisie het baie vriende 4) Ek word deur my ma gehelp. Elke aand .Elke . 12) Ek skrik as ek n slang sien. 8) Ek hoor die leeu brul 9) Die man sit en lees op die stoep. 6) Ek moet my huiswerk. 13) Ek drink nou my koeldrank. 15) Ek het my boek vergreet Woensdag . 11) Die bokkie hardloop weg. In die vakansie . 5) Ek gooi die papier weg. 4) Ek doen elke aand my huiswerk. 3) My familie het om agtuur vertrek. Om agtuur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful