lmsv .

Sollentunastråket

Rösjöbadet

Säbysjön

Knista energiverk Trafikplats Häggvik

ck ho

Sollentunavallen Ishall

SOLLENTUNA

Nivestedska skolan

S

pä kar ngs

s

ENEBY
Enebybergs gård

ä

Norrtäljev ägen mla Ga
n
Brageskolan Enebyskolan

o St

Kom.hus

RoslagsNäsby

Hemb.gård Ytterbyskolan

NÄSBYDAL

Nytorpsskolan Trafikplats Roslags Näsby Brandstation Allégården servicehus

Norskogsbadet Nytorps industriomr.

NORSKOGEN

D

ol sh ju r

ms vä

Danderyds badplats

Enhagens industriomr.

väg

en

Sto

Enh

ags

Näsbydalsskolan GRINDTORP

rr No

täl

ge

n
Friluftsbad
APRIL 2008 April 2007

a ntun Valle

Sporthall Idrottsplats

gen gsvä pin kö En

Ba
y garb

v gs byber Ene stråket

vägen

TÄBY
Jollen Norskolan Näsbyparks Ångaren skolan servicehus Kapell Viggbyholmssmåbåtshamn

et tråk stas Mär

ik Edsv

t ke tr å

ge

Görvälnsåtervinnings-

Nibbleskolan Brandstation Aspnässkolan Jakobsbergs sjukhus Ridhus Ridskola

HANSTA

Sollentuna school

Turebergshuset

Norrtälj e

Vattmyravallen

Koloniområde

Sollentuna sjukhus

väge

Vattmyraskolan

Sofielundsskolan S:t Eriks kyrka Johanssons skola TCO:s kursgård

SÅGTORP
n

Kärrdalsskolan

Enebykyrkan

Centr

en alväg

v eryds D an d t

r åke e ns t

ng Ku sän ge n strå

NÄSBYPARK

en väg äl la Järf

Sollentuna

SJÖBERG

ENEBYBERG

Skidbacke

Ebbagården Missionskyrka Strandgården

Tallgården

ROSLAGSNÄSBY

Näsbypark

Trafikplats Lahäll

NÄSBYGÅRD

Näsby allé Näsbygårdsskolan

Jakobsbergs folkhögskola Olovslundsskolan

Rättscentrum Sollentunamässan Motorbana Töjnaskolan

Föreningsgård Slottsparksskolan

avä g

lli ng by

Järfä ll

Vi ks

al la lä nk en

Fastebolskolan

Akalla
Akallaskolan

en

Up ps a

Jär
Tennishall

Täb

Viksjö Viksjö- ViksjöKyrka skolan vallen

Trafikplats Barkarby

fälla

väg

en
k Vi

Välling bystrå k

JÄRFÄLLA
n de

VEDDESTA

et

l sjö

e ed

n
Badmintonhall Veddestavallen

Fattigstuga Järfälla kyrka

Sk

ket en strå sväg älby rrvik
No

Akalla gårds bollplan

HUSBY

at an

Koloniområde Kvarnbackaskolan

le sjö Vik

Skä lbyvä

l la vä

ge n

Viksjö golfbana Björkebyskolan

Sk

äl

by

Koloni omr. Hjulsta bollplan

Kis

tav

äg

nt

Ösbyvägen

gen

rå st

k

et

Barkarbyskolan

Barkarby

Akallalänken

Lundskolan

Veddestavägen

Brandstation

B

ga or

t ga ds j or rf

an

Granholmsspåret

Husbybadet DalhagsHusby- Husbyskolan hallen skolan Kvarnbacka/ Husby A bollplan Husby ka Holmskolan lla HusbygårdsNo str skolan rg åk eg et Kyrka

HELENELUND
Kistaspåret Eriksbergsskolan S:t Eriks gymn. annex

sv äg en

Baldersskolan

et

Helenelund
Vattentorn

lle rs nt un ta s

So

Båthamn Tegelhagsskolan

Ekeby gård Rinkeby gård Trafikplats Danderydsvägen Danderyds Kyrka Ekebyskolan

yst

AKALLA
sv ng pi kö En

OxhagsKyrka skolan

råk e

Barkarby flygfält

Ak

lav äg

en

Kummelby- Baptist Sporthall kyrka kyrka Helenelunds skola

SKOGSVIK
sv Ed

Ed Ed sberg

Danderyds golfbana

t Eneb yb

Nybergskolan

Gästhemmet Tallbohov

Stenhagsskolan

Fin nla

ds gat an

ns

tav

äg

Fågelsången skola

Helenelunds idr.plats

er g sv

trå

äg en

Viksjö kyrka

jöl e

Viksjö gård

Stenhagens bollplan

ling

de

n

VIKSJÖ

KvarnKvarnvallens skolan idrottsplats

JAKOBSBERG

Maria k:a

Trafikplats Jakobsberg

s Tu re trå b e ke rg sle t de n

en

Vibblabyskolan

Jakobsberg

Hersby hemb.gård

Edsviken

Fornborg

Sätraängs kyrka Kapell

Ishall Tennishall Enebybergs idrottsplats

Enebyberg

Näsbyparksbadet

LAHÄLL

Lahäll

Täb

et ystråk
n

Näsbyvikens småbåtshamn

Näsby slott

NÄSBYPARK

Stockholm
Stora Värtan

CYKELKARTA

ägen

ket
Is- och Sim- och Järfälla tennishall sporthall Utbildningsc. Jakobsbergsskolan och gymnasium

gen svä erg sb Ed

Ed

köp En

ik sv

äg sv

ingsvägen
en äg

en

Tallbohovs idrottsplats Tallbohovsskolan Tallbohov

Väl

bys

Es bo ga ta n

o N

e äg ev älj rrt

Ed

t stråke Märsta

t ke rå st en ik sv

tu Sollen

ket

Ha

Trafikplats Tureberg

Ed sv iks

Golfbana Tennishall Curlinghall Danderyds gymnasium Tennisbana

Djursholms golfbana

Svalnäs gästhem

g navä

SÄTRA ÄNG

Näsbyviken
Småbåtshamn

n ge

en

n

sv i

ke väge n ns s

s

Djursholms Ekeby
Heimdalsskolan

ik

trå

k

Altorp

trå

ke

t

NORA
Församlings- Klockarhem gården Danderyds kyrka

KISTA

S:t Eriks gymn. annex

Kista
Ärvingeskolan Kista Ärvinge- kyrka hallen IgelbäcksÄrvinge skolan bollplan

Kista yrkesskola

Silverdalskapellet Garnisonskapellet Silverdalssalen Silverdals griftegård Trafikplats Kista

Ekebysjön
Bråvallavägen

iks v

DANDERYD
äge n

Dander yds v.

KLINGSTA

KISTA

en

So

lle

EKBACKEN
un av äg

sta strå ket

Backlök

Sk äl b

Backluraskolan

ä yv

n ge

nst

Vä lli ng by

råk et

Ten

äg sv

Ö

r ste

en

da

lsv

e äg

n

Sk

äl

b

t ys

ke

t

BARKARBY
Skälbyskolan

Kungs

äng e

et råk st

rg Be

sla

gs

v

e äg

n

Hjulsta

Hjulstaskolan Hyllinge- Tensta skolan gymnasium Tensta simo. idrottshall Västerorts vuxengymn.

Elinsborgsskolan Elinsborgs bollplan

Tensta
Tenstakyrkan

v Är

ing

ev

ä

n ge

Edsviken
KYMLINGE
t ke trå as all Ak
Polishögskolan Polishögskolan

Kevingeskolan

Fribergaskolan Musikskola Sporthall

Ve nd ev äg en

Vattentorn

Hjuls

taväg

m Ky

e ling

ke n län

SILVERDAL
en

Kvarnparksbadet Tennishall Danderyds- KLINGSTA vallen PARK Klingsta sjukhem Tennisbanor

KyrkBerga gård skolan Tekn.Nämndhuset

DANDERYD
Ridhus

Ed

svi ksv

en

Kevinge pensionärsboende

ägen

Mörby centrum

Trafikplats Mörby

BERGA

ÖSBY

Vendevägen

Altorps Svalnäsgravkapell skolan British Primary Djursholms School idrottsplats Framnässkolan Norrängsgården Östberga Tennishall Djursholms Samskola DjursVictor holms Rydslott bergs gymn.

SVALNÄS

Birgittasystr. gästhem

Svalnäshemmet

äge av

H

elä nke

råk

svägen

Växthu

VällingbystråkeBergslagsvägen t Gräns

ke

om Bl

r ste

Ba rn h

ku n

em sv

HÄSSELBY VILLASTAD
ä

Snår
n

Kälvesta bollplan

Ku

Ishall

Rin

SKÄLBY

keb

Lundaterminalen

Av es ta g ata

en gsväg

Ky ml ing

Sp ån ga

yst

Fin
n

Ky

Strömvallen

rk v

et

Lunda industriomr.

Enbacksskolan

äg

spång sgatan

RinkebyRinkeby skolan bollplan Bredbyskolan

Kvarnbyskolan

n

rst

Rinkeby
Rin

RINKEBY
keb

SOLNA
A Stenkross kal las

as

trå

ke

t
Kvarnvreten kol.omr. Slottskapellet

Petruskyrkan

Stockhagens idrottsplats

kh oc St

sv olm

en

ket trå ens äng ngs Ku

an av st äg en

n

Båthamn

sv Ed

tan ga ns am rsh To

Ak s la al trå

rfä Jä

t sta ke Han

Au

ravägen

Båthamn

en väg

Vasaskolan

MÖRBYSKOGEN
Mörbyskolan Mörbybadet

Mör byle de n

Djursholms Ösby
Församl. gård

Vendevägen

TRAFIKKONTORET

le By de n

DJURSHOLM
Djursholms kapell

Båthamn

Värtan

en äg ev t älj rrt åke No tr

by

TENSTA
Bussenhusskolan Askebyskolan

KEVINGE
Trafikplats Sörentorp Växthus Ulriksdals begravningsplats

s

LUNDA

m Do na rv sg at an
Nälsta basebollplan

Ten stav ä ge n

Gullingeskolan

Kämpingeskolan

Spånga kyrka

Hju lsta v

äg en

Danderyds sjukhus

Mörby

äg

Båthamn Båthamn

v

ng

Brom stensv ägen

Solhemsängens sä skola n

Spånga idrottsplats

älb

en

Sörgårdsvägen

BROMSTEN
Sörgårdsvä
en äg
Gläntans bollplan Solhemsskolan gen Spånga gymn. Spånga Badminton center S

Sk

Cervins Väg

råk

N Ber . Hjuls t gsh amr aast.

Trollbodaskolan

ys

Neptuniskolan

Sörgå rdsvä g

Sörgårdsskolan

trå

ge

ns

trå

ke

t

Spånga Tennishall

Båts ma

n Ste

ns Väg

No Hju rra l Rin Vä sta/B keb gen er ys g

yA

llé

Sthlms Folkhögskola

Överjärva gård Naturskola

CHARLOTTENBERG MÖRBYLUND

Sandviksbadet

Stocksundsskolan

MÖRBY STOCKSUND
k Stoc
msv hol
ägen
Långängsskolan

Stocksundsgården

Mor Annas brygga

Spånga

sha

mr

ast

vän

gen

Knutbyskolan

tråk

t

Confidencen

eKnutby t

bollplan

Be

väg en

R id

av

de rsv ik

Kälv esta vägen

gen

idh ol m sb acken

sse

lby

strå

ket

at Sk

ård teg

Vi n

svägen

Ulv su nd a

st

sväg

en

Hässelby Villastads skola Hässelby villastads kyrka

Lövs taväg en H ä

Smedshagsskolan

KÄLVESTA
en väg oda Björnb

ko

Björnbodaskolan

Vinstaskolan

Västerorts gs djursjukhus v.

n

g vä

en

av äge n

sv

Berghamns brygga

HÄSSELBY GÅRD
n

tav

Ber g

v

Dalä ngs väg en

Hässelby allmänna bad

n am rgh Be

sla g

st

en äg

äg

VINSTA
vis elu nd sv äg e

svä

Bilprovning

av

Svenska intern. skolan

NÄLSTA
en

SOLHEM
n

Solhems bollplan

vs

äg

en

Vinstagårdsskolan Vällingby brandstation

Vinsta Gård Nälstabadet

å Sp

Vi n

ng

Ku oms ng ten sä svä Bromstensng g skolan en en st rå ke t

Br

Bromstens idrottsplats

Ellen Keyskolan

B

s äl

ta

st

t ke

rgs Hju ha lsta mr / as trå k
Enkö

JÄRVA URSVIK
et
väge n
SLs bussgarage Rackethall Ursviks skola Återvinningsterminal

et

Ulriksdals värdshus

Abborrbryggan Båthamn

NORRA STICKLINGE

Bergshamra Svedenidrottspl. badet Svedenskolan Bergshamra skolan

Up

v ä ge de in

ge

ps ala vä

Stocksund

rn Bjö

Ulriksdal
En
köpingsvägen
Bagartorpsskolan

ULRIKSDAL KoloniTrafikplats Järva krog omr.

STOCKBY
Cedergrenska tornet

LÅNGÄNGEN
Båthamn

ge

n

n

Sticklinge skola Lidingö golfbana

s mo

ä ov Duvb

GRÖNSTA

ä ge n sev

Rissnehallen

pings

Rissne skola

Hju

Bergshamravägen

Rissne kyrka

ÖR
Råsta Motionsgård

lst

a/B

erg

Hjulsta
Ha
Malmstens hus

Bergshamra

Trafikplats Bergshamra

n ge

Båthamn

Båthamn

Grönst prästgå

en äg sv di

/Bergs

Rissne

sh

hamra

am

ståket

SÖDRA STICKLINGE

Vattentorn

Sol

sv äg en

Kyrk väg

Hässelby gårds bollplan Hässelbygårdsskolan Lambaröbryggan

vä gen

lun d

VÄLLINGBY

nd ev äg en

Hässelby gård
Maltesholmsskolan Hässelby slott S:t Jacobi gymn. Vällingby sim-och idrottshall Vällingby

ing byv äge n

Lambarön

an

dsv.

Hässelbystrandbad

Aprikos väg en
s ho

Fiskarto rp s

Hässelbyverket

HÄSSELBY STRAND

Loviselundsskolan Hässelbystrandskolan

Vällingby bollplan Råcksta sjukhem

SUNDBY

Ar re

Universitetet
Nobelhuset Aula Magna Södra huset

TORSVIK

Kol. omr. Sundby

Hässelby strand
Malte

Grimsta Grimsta idrottsplats ridhus Grimstaskolan

Västerortskyrkan

V

Vällingbyskolan

MARIEHÄLL CENTRALA SUNDBYBERG
Bällstavägen
Ulv

Sundbybergs kyrka

stråke

b Rosl ystr ag åk svä et ge n

K ar

MÄLAREN

Maltesholmsbadet

GRIMSTA
Kol.omr. Stugängen

Storga t an

Att un da vä

Hu vu ds

Vattenfall Råcksta gård

ge

Råcksta krematorium Begravningsplats

Råcksta

BECKOMBERGA
n vä

Ka na a

Hu

Teckenförklaring
Föreningsstuga

Kvarnviken

Blackeberg
Blackebergsskolan

ns

Blackebergshallen Ängby kyrka

vu

ksgata

rta vä ge n

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2008-05-30

Golfbana

Kungsgården Orangeriet

S:ta Birgitta kyrka

c No

keby Kyrkväg torg

Nockeby

DROTTNINGHOLM

G
Kärsögården

åk

Hela året, dygnet runt, kan du anmäla trasig belysning, dålig städning/snöröjning, gropar Lovö i asfalten m m på cykelbanor, gator och torg kyrka inom Stockholms stad. Ring 08-651 00 00 Faxa 08-508 260 97 Eller skicka e-post till driftcentralen@tk.stockholm.se För att göra anmälan som avser cykelbanor utanför Stockholms stad går du in på ntf.se/stockholm/cykelsakerhet
www.stockholm.se/tk www.stockholm.se/cykling

rö n

Drottningholms skola

Es si n

Götiska tornet

et

Kyrkogård

Slottsteatern Drottningholms slott

vik sv äg en

HÖGLANDET
Höglandstorget

Höglandsskolan

Täby Skeppsbron stråk et

Ek

erö

s

k trå

et

Brostugan

No

b cke

yb

ron

Nockeby

Ska ldev äg

Väst erle

NOCKEBY
k Noc

en

Ab rah

EKERÖ

Cermoniens servicehus

OLOVSLUND

Ny än gs vä ge

** Kartan visar befintliga cykelbanor och cykelfält. Att en cykelbana slutar på kartan innebär oftast att Lövö vattenverk cykelbanan övergår i blandtrafik, bil/cykel.

am s be

Dr

Olovslundsskolan

rgs v

* Regionalt cykelnät är ett övergripande cykelvägnät i Stockholms län. Det visas här med heldragen grön linje oavsett om det går i blandtrafik eller på separat cykelväg.

tn ot

in

gh

äg en

o

n

Olovslund

Häs

Lövsta bygdemuseum

Hogsta ridanläggning

Forskningsstation

NOCKEBYHOV

lm

sv

Kol. omr. Åkeshov

No

ä

Kristofferskolan

S:t Ansgars kyrka

Kristinebergs gymnasium KullTrafikplats skolan Lindhagensg.

selb

Ängbybadet

Nockebyhovs bollplan Nockebyhovsskolan

rra

Lovön Avståndet mellan kartans runätslinjer motsvarar 1 kilometer i naturen.

Betelseminariet

n ge

Ek

ÅKESLUND

str

Kärsön
Ålstensbryggan Kina slott

KaknäsFridhemsplan NORRMALM KonsertHandelsflottans tornet Radiohuset huset friluftsgård S:t Görans S:t Görans Oscars Hötorget Fridhemsns Stora mossen lemin sjukhus kyrka kyrka Berwaldhallen Sthlms Tekniska ggata ga S:t Görans skolan Alvik n Tingsrätt Nämndta gymn. n Tekniska Cityterminalen T-Centralen Fridhemsplan n Kol.omr. huset Hamngata STORA Kristineberg Thorildsplans Sjöhistoriska museet Etnografiska Kinesiska Stora Mossen Folkrep. Polishuset Salkhallen svägen Kulturmuseet museet Strandvägen gymn. MOSSEN Rådhuset ambassad Drottningholm huset Kungsträdgården sg. KUNGSHOLMEN Bromma erg Klara K:a BrandKronobergsHässelbystråket Musikaliska gymnasium Thorildsplan rab Trafikplats Rå RådALVIK akademien station Kla ABRAbadet Rå la m T-Centralen Fredhäll huset lam Judiska bsv Stockholm Alviks KungsLärarHAMSBERG Ishall äg e bs teatern Nordiska holmens Operan Central Fredhällshögskolan RålambsStrand Rådhuset n ho LandsRosendals NationalKungsmuseet Institutet för gymn. badet FREDHÄLL vsle Medeltidsmuseum Västerle hovsskolan folklivsforskning tingsslott holms d en Alléparken Riks- museum d VästerledsNorr Vasahuset kyrka dagsHögloftet MARIEBERG Mäla kyrkan museet BioloÖstasiatiska huset Kungliga Slottet Stadshuset rstra giska Brö Klastorpsnd Museet Tornmuseet RiksSkansen Bredablick Orangeriet tväg museet Skeppsholmens skolan atan GAMLA STAN Skeppsholmsarkivet ÅLSTEN en folkhögskola Aquaria Liljevalchs ÄPPELVIKEN kyrkan llsg Hässelbystråket StorRIDDAR- RiddarSeglora kyrka Moderna Museet Vatten- konsthall huset rwe Ålstensskolan kyrkan Finska Solliden DJURGÅRDEN Vandrarmuseum Gjö HOLMEN Arkitekturmuseet kyrkan Cirkus St. Essingen hem Nyängsvägen n LILLA af Chapman SKEPPSHOLMEN Tyska ro Djurg.- Skansen Klövervägen huvuding. Italienska ManillaKonsthögskolan eb ESSINGEN kyrkan k:n Ålstensgatan g skolan SmedslättsDjurgårdsskolan ambassaden Gröna skolan Långholmens Lunds ÄppelviksSTORA Kastellet Gamla stan folkhögskola Tivoli Stora Essinge- ESSINGEN skolan Båthamn KastellBellmanbadet Ålstens museet Trafikplats holmen Lycée Francais råket Söder Mälarstrand gård dertäljest Stora Sö LÅNGHOLMEN FängelseEssinge de Stockholm Beckholmen Prins Eugens Essingen Essingeskolan kyrka museum Smedslätten Waldemarsudde Båthamn Garnisonen

Abrahamsbergsskolan Abrahamsbergskyrkan

t

KRISTINEBERG

Li SL nd ha ge

S:t Eriks gymn. S:t Eriks F ögonsjukh.

n

ystr

er

Tvä

Tältområde

t ös

Abrahamsberg

selb

ystr

åke

gsväg en ber ane Tr Alviksskolan

Klara st

rand sled e

tråk et

Hötorget

Kungsgatan

Hedvig Hedvig EleonoraEleonora kyrka skola Historiska Armé museet museum ElimDramatiska kyrkan teatern Hovstallet

Östermalmstorg

arla

väg

åke

Judarn

r

Häs

rstr

Lånecyklar se: www.stockholmcitybikes.se

Forskningsstation

er gsv

äge n

Åkeshovs ridhus Åkeshovs bollplan

åke

tan

t

ÅKESHOV

åk

et

Brommaplan

gho

Lid

t

n
v rrs kä bb Gu

Essingelede n

Cykelpumpar

Börje

sonsväge

Dro

ttnin

Kol. omr. Lillsjönäs

ULVSUNDA
ar g

lms

väg

en

re
te

TRANEBERG
en äg sv nd lu

Stadshagsskolan

Stadshagen

STADSHAGEN

FiladelfiaKarlberg dby kyrkan ber gstr åke t

Eastman institutet

Sabbatsbergs To sjukhus

rsga

Adolf Fredriks A. Musikklasser Enskilda Fred. S:t gymnasiet k:a PetersSo k:n Dansens hus s lna Folkets hus

Johannes kyrka

g

Kungliga Biblioteket

ing ö

Pendeltågstation

Blackebergs sjukhem

SÖDRA ÄNGBY

råk

et

Huv

S:t Eriksplan

Rådmansgatan
Sv

strå

Ängbyplan

yst

uds

Karlbergsstråket Sun

Stadion

Hässelbystråke

Åkeshov
ho Åkes

selb

t

å astr

Lillsjön

Ulvsunda slott Landstingets kursanläggning

Karlbergs slott

ket

Tunnelbanestation
e ck Bla

Lar

sso

ns

t

Häs

RiksbyRiksby skolan bollplan

Erik D

Spårvagnshållplats

Ca rl

a rn b Kva t ke

ägen sv ck

Ulvsundasjön

Gustav Vasa skola Karlbergs vägen stråket Vasa KarlbergsReal

S:t Eri

ahlb

Observatorium

Cykelbana/Cykelfält**

BLACKEBERG

Södra torget Ängby skolor

Islands-

Be

rg s

cks

lag s

ge

n

vä g

n
Brommaskolan

en

Kol. omr. Nya Elementar Glia Sp skola ån Bromma ga skoldaghem st Nya Elementar r bollplan Åkeshovs sim- åk et och idrottshall

Kol. omr. Riksby

Trafikplats Tomteboda

Karlbergsskolan

No

rra

a St

Matteus kyrka

S:t Georgios Engelbr.kyrka an skolan Engelgat den Norra brektsO kyrkan Real BalettStadsbiblioteket akademin Gustaf Immanuels-k:n Vasa Odenplan Handelskyrka högskolan

Stockholm Stadion Musikhögskolan

Olaus Petri skola

ergsgatan

Hagastråket

Blomstermåla skola

Bec

Regionalt cykelnät*

Dy

kom

n

be

ber

gav

äge

RIKSBY

No

en äg yv rrb

Al-Azharskolan Ulvsundaskolan

Tallbackaskolan

Västra skogen

na

n ge

Fi

NORRA ÄNGBY

Norra Ängby skolor

Kyrksjön

Brommagården

Kol. omr. Kortenslund

ta

g

INDUSTRIOMRÅDE
Ulvsu

ds

Huvudsta
Su nd

Ängkärrsskolan

Postens huvudkontor

trå

ps v.

Grimsta pistolskyttebana

sg at an

BROMMA KYRKA

lls

Bromma flygplats

Solna kyrka

Maskinteknik

ta l

ke

ULVSUNDA

HUVUDSTA

SOLNA

So

ln

st

as

So l
Tomteboda postterminal Korolinska institutet

ke

t

StallmästareWenner-Gren gården Karolinska UniversitetsCenter sjukhuset Solna Trafikplats Norrtull n Thorax

BAGGEBY

No

rra

n Lä g

ke

Johannes skola Vanadisbadet

tio

ns

a at

n

Rödabergsskolan Matteus skola

VASASTADEN

Stefanskyrkan

Q-huset tor Va Va Röda Korsets ar lh lha sk sjukhus al lla Försvarsla Tennisstadion Kovalevskyskolan vä vä högskolan ge g Arbetslivs n e centrum

Ryttarstadion

Kungliga Tennishallen

n

Norrtulls sjukhus

Tekniska högskolan

Stockholm Ö

Idrottshögskolan

in DragonLid regementet

e väg

n

Tingshus

Lid

i

t ke trå ös Tege ng l

Siljaterminalen

dd Gärdet sväge n
ham nd Sa

u

Bodals kapell

Bodalshallen Bodals skola Larsberg

t

Lär

Lån gs

ke pp

ta

e

ham Bromma s Väg kyrkskola Bromma kyrka

Ab

ra

et

n ge

Vreten

ol na vä g

n de

en

Haga södra grindar Trafikplats Haga södra Astrid L. Barncentrum

HJORTHAGEN

Hjorthagens kyrka GerlesborgsHjort- skolan hagens skola Värtaverket

Lilla Värtan

Baggeby Bodal skola

MOSSTORP

overksv ägen

Tunets servicehus

nst

råk

Skatteverket

t

Märsta

Sim- och gymnastikhall

nge

n

ke

Stockholms norra bergr.plats

Brunnsviken

Teknikhöjden

ck

Ga

Kun

sta

gsä

sun

lsbod avägen

Lambarfjärden

lmsv

ägen

ge

Grimstaspåret

Spårvägshall

RÅCKSTA
n

Söderbergaskolan Bromma sjukhus

Sundbybergs centrum

Hallens äldreboende

Råsundaskolan

Brandstation

t

ENEBY

äge llstav

n

Sundbyberg

dav

äge

LILLA ALBY

Solna stadion centrum et råk ast dst u Huv Solna centrum

Råsunda

Slottsgrund Haga slott Gustav III:s Ekopaviljong templet

Södra K

Brunnsvikens strandbad

ä ll

Stadshus

HAGALUND
So

Fridhemsskolan Solna ishall

HAGA
Ha
Universitetet

Hjo

Wärdshus

rtha

gen

strå Skuggan ket Hovjägarebostället

Stora

v.

ln

as

trå

Stockholms universitet

STOCKHOLM

Hoppbacke Fiskartorpets friluftsgård

r Hjo

ge tha

nst

råk

et
gö br on

Torsvik
Foresta

sv

vägen Ropsten erks

d Li

in

Millesgården

HERSERUD
Baggeby tråket

LIDINGÖ
Vattentorn

Läroverksväge n

se lb

Su

nd

la

Solvalla travbana

Duvbo

rnv äg s gatan

No

Johannelund

s gård Skatte

Nälsta bollplan

by

FLYSTA

by

g vä

en

Sundbyskolan Sundby bollplan G am Ekbackens äldreboende

STORSKOGEN
ÄngNäckrosen skolan Råsunda kyrka Vasalundshallen Solna gymnasium

vä ge

db

Sipri

yb

erg

str

Viktoriahuset Edvard Andersons växthus Haga trädgård Övre Haga Fjärilshuset Trafikplats Haga Haga Norra Parkmuseum Koppartälten Haga norra grindar

Naturhistoriska riksmuseet Cosmonova

Gästhamn Båthamn

Br om BÄLLSTA st e
n ge vä ns

åk

et

RÅSUNDA

Solna station

Kungliga Vetenskapsakademien Botaniska Institutionen

Ugglebo

rr

rå s st ng Ku ngö a ra Li di

Nyckelviksskolan Torsviks skola

HERSBY
kvägen Kyr

Klockargårdens skola

St NORRA DJURGÅRDEN ora Stora Skuggans Sk natur- och fritidsug ga centrum ns Vä g Stora Skuggans

r No

en

Ek e

Ekerövägen

Lovön

Ekensbergsskolan

Sö st der rå tä ke lje t -

ert

Aspuddens skola

älj

S:t Sigfrids kyrka

ev äg

ASPUDDEN

Tege lv

Blommensbergsskolan

en

LILJEHOLMEN

Liljeholmen

Rosenlunds sjukhus Södersjukhuset

Åsö gymn.

Rin

gvä

ge

Allhelgona k:a

Katarina Södra skola

iksga

TRAFIKKONTORET

STOCKHOLM

NUTEK

atan tog Tan

SÖDERMALM

tan

V

he m

ras

RISSNE
Ulvs undav ä

SUNDBYBERG
gen

Kapell Begravningsplats Hallonbergsskolan

Sporthall

t.

HALLONBERGEN
Lötsjön Råstasjön
Trafikplats Frösunda

Hallonbergen

Örskolan

Aktivitetshuset Sockerbiten Ulriksdals idrottsplats

BERGSHAMRA
Kraus grav Koloniområde

Lilla Värtan
by str åk et

ga str

ge svä

Tranholmen ISLINGE
Varv

Skola

åke

NÄSET

Bo skola

gen yvä Gribb

t

n Sa
s Hä

Lo

d

iks
g vä

rv löpa ägen Skogs

Nälstaskolan

DUVBO

Duvboskolan Duvbo k:a

Brunnsviken
Bergianska Frescati trädgården

Lötgymnasium Sundbybergsidrottsplats Su Löthallen n

Källängens skola

n

ke

t

en gsväg Ten Norra Kun

en
tr yS

Spånga stråket

en äg nv jo Le

Idrott

agsv Rosl
en äg

Mä rs ta st

Ansgarskyrkan

L k

Drottningholms golfbana

rg Be

En ev

rå ke

v gs sla

äg en

t

n äge gsv un

en äg

Su

Sp ång

nd

Sp

by

V Brand- a station

avä

rå ast ång n ge

be

G

n ta ga t ns ke rä trå s

rg

ga

Kanton

Hä ss el
Be rg

st

ket

rå ke t

by

sla gs vä ge n

r kto Do

st

Lidingös

jv Ka rra No

ke t

S

ägen

an Storgat

Lidingö Högsätra H sjukhus skola

ata lsg Jar t ger ke Bir ystrå

LARSBERG

Larsbergs skola

Sö Ishall dra Aga Ku

r Söd

b

Sp
g ån
gen avä

g Ha

ndav ägen

Sve

a ka

by

n

ast

be

avä

jen

t ke rå st rg

råk

gen

t åke str an t lna So orsga

et

n

Gärdet

Frihamnsterminalen Frihamnen Larsbergs brygga

T

Dalé

Stadion Va lha Valh l

Kampementsbadet Krigsarkivet lav all Försvarets Materielverk äge av äg n Gärdets sportfält Danshögen skolan Filmhuset GärdesÖ.Reals. skolan GärdesLindarängsvägen gymn. hallen Karlaplan Gustav Carlssons skola Östermalms- Adolfs kyrka LADUGÅRDSGÄRDET ÖSTERMALM K skolan

nsgatan

g Vä

Bir

e åk str en en ng sä aväg d ng Ku lvsun U

rJ ge

eav

Reningsverk

Da

s arl

b

äge

M

Lidingöbro Värdshus

lag

an at

ä vsv

n ata

n

n ge

en

TV-huset

Narv

t

e aväg

en äg

n

Dju

pda

ä lsv d gen

n ro lb ra nt Ce

No

yv eb

rra

ste

e äg

rbr

Tv

aln et Sotråk s

n

on

ärs

trå

Thielska Galleriet

ke

t

MÄLAREN
Gröndal

holm Lång

Al vi k sväg en

Bergviks brygga

SMEDSLÄTTEN

Värdshusbryggan

Solviksbadet

nda Grö

lsvägen

Gröndalsskolan Trafikplats Gröndal

REIMERSHOLME

Bergsundsskolan Högalidsskolan Liljeholmsbadet

Högalidskyrkan

SöderFolk- Söder- höjdsoperan malms- kyrkan Zinkensdamm skolan n S:t Paulskyrkan sgata

Maria Magdalena k:a Södra Latins gymn.

Slussen

Stadsgårdsterminalen

Strömmen
åket

Gröndals kyrka

Hornstull Hornstull

R

ge ingvä

n

Horn

Södra Katarin Sta avä dsgå Värmdö teatern str rd g

Trekanten

Mariaskolan

Björn- Medborgargårdsplatsen skolan

Andreaskyrkan

Ersta Den Katarina sjukhus Norske kyrka kirke Ersta kyrka Katarina Katarina Brandstn. Norra skola Folkungagatan

en

sleden

SALTSJÖN
Vikingterminalen

ön Gr

sgata

GRÖNDAL

da lsb ron

KVARNHOLMEN FINNBODA DANVIKEN
Danvikshem Vilans skola

Folkungagatan
Bond

NACKA
VIKDALEN JÄRLAHÖJDEN

n

Stockholm södra

Skatte- Katolska verket Domkyrkan

Skån

e

gatan

Spårvägs Sofia Sofiaskolan museet kyrka Leksaksmuseet Friluftsteater

egata

n

FINNBERGET
Marina

Rens

g Rin

tierna

Ess e ing led en

tan ötaga Östg

g vä

Nynä

s Ga

Henriksdal

GÄDDVIKEN FINNTORP
Tallidsgården

Götg

en

i Skanstull R

en äg ngv

HENRIKSDAL

n lede Nacka Nacka sport Värmdö gymnasium centrum
Tallidens skola Eklidens skola

ta

sham

atan

nsst.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful