You are on page 1of 2

JADUAL LATIHAN SUKAN OLAHRAGA MSS ZON KLIAS 2011

LATIHAN FASA PERTAMA

HARI/MASA 0700 - 0800 0800 - 0810 0810 - 0910


ISNIN Latihan untuk REHAT Latihan Bebanan
(10/01/2011) STAMINA
SELASA Latihan untuk REHAT Latihan Bebanan
(11/01/2011) STAMINA
RABU Latihan untuk REHAT Latihan Bebanan
(12/01/2011) STAMINA
KHAMIS Latihan untuk REHAT Latihan Bebanan
(13/01/2011) STAMINA
JUMAAT Latihan untuk REHAT Latihan Bebanan
(14/01/2011) STAMINA
ISNIN Latihan untuk REHAT Bebanan & acara
(17/01/2011) STAMINA individu
SELASA Latihan untuk REHAT Bebanan & acara
(18/01/2011) STAMINA individu
RABU Latihan untuk REHAT Bebanan & acara
(19/01/2011) STAMINA individu
KHAMIS Latihan untuk REHAT Bebanan & acara
(20/01/2011) STAMINA individu
21/01/2011 Latihan untuk REHAT Bebanan & acara
(JUMAAT) STAMINA individu

LATIHAN FASA KEDUA (INTENSIF)

HARI/MASA 0700 - 0800 0800 - 0900 0900 - 1010


ISNIN STAMINA & Latihan Fokus acara
(24/01/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
SELASA STAMINA & Latihan Fokus acara
(25/01/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
RABU STAMINA & Latihan Fokus acara
(26/01/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
KHAMIS STAMINA & Latihan Fokus acara
(27/01/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
JUMAAT STAMINA & Latihan Fokus acara
(28/01/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
ISNIN STAMINA & Latihan Fokus acara
(31/01/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
SELASA STAMINA & Latihan Fokus acara
(01/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
RABU STAMINA & Latihan Fokus acara
(02/01/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
KHAMIS CUTI TAHUN LATIHAN -
(03/02/2011) BARU CINA SENDIRI
04/02/2011 CUTI TAHUN LATIHAN -
(JUMAAT) BARU CINA SENDIRI

*Kecuali hari isnin, latihan bermula jam 0740 pagi selepas selesai perhimpunan
sekolah. Latihan tamat pada jam 0930 (fasa satu), 1010 (fasa kedua)
SAMBUNGAN LATIHAN FASA KEDUA (INTENSIF)

HARI/MASA 0700 - 0800 0800 - 0900 0900 - 1010


ISNIN STAMINA & Latihan Fokus acara
(07/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
SELASA STAMINA & Latihan Fokus acara
(08/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
RABU STAMINA & Latihan Fokus acara
(09/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
KHAMIS STAMINA & Latihan Fokus acara
(10/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
JUMAAT STAMINA & Latihan Fokus acara
(11/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
ISNIN STAMINA & Latihan Fokus acara
(14/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
SELASA STAMINA & Latihan Fokus acara
(15/02/2011) DRILL Perbarisan individu & relay
RABU DIJANGKA
(16/02/2011) SUKAN MSSZK
KHAMIS DIJANGKA
(17/02/2011) SUKAN MSSZK
18/02/2011 -
(JUMAAT)

*Kecuali hari isnin, latihan bermula jam 0740 pagi selepas selesai perhimpunan
sekolah. Latihan tamat pada jam 0930 (fasa satu), 1010 (fasa kedua)

“MEMBENTUK MURID CEMERLANG DAN BERKETERAMPILAN DALAM BIDANG KURIKULUM DAN


KO – KURIKULUM BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA”

Disediakan oleh,

………………………………
(Mohd Badron Bin Salleh)
Guru Sukan SK Nukahan.

Disemak oleh;

………………………..
(Hazlan Bin Md. Jani)
PK Ko – Kurikulum
SK Nukahan.

Disahkan oleh,

…………………………
(Sabli Bin Mat Janeh)
Guru Besar
SK Nukahan.