IMAN DAN KEHIDUPAN (HIA 3013 ) TAJUK

:
KONSEP PEMBELAJARAN BERTERUSAN DALAM KONTEKS BERIMAN KEPADA AL-KITAB

PENSYARAH:
USTAZAH WAHIBAH BT TWAHIR@H.TAHIR DR. IBRAHIM BIN HASYIM

Ahli Kumpulan Sumayyah Jarinah bte Shahrom D20092036798 Sarlina bte Maji D20092036814 Nor Lela Baharuddind 20092036807 .

0 Pendahuluan:1.0 Rumusan .Isi Kandungan 1.4 Keperluan manusia dengan Al-Quran 2.2 Wajib beriman kepada kitab al-Quran 3.2Beriman kepada kitab ± fokus pd alquran 1.0 Sifat-sifat keistimewaan Al-Quran 4.1 Beriman kepada kitab2 terdahulu 2.0 Al-Quran sebagai sumber pembelajaran berterusan orang mukmin 5.0 Definisi Al-Kitab 2.3Keajaiban Al-Quran 1.1-Konsep Pembelajaran berterusan 1.

berlaku sepanjang hayat seseorang manusia. Satu proses belajar untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan menjalani latihan (Kamus dewan) Proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal (Ahli Kognitif) .1.0 PENDAHULUAN Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan. penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. di mana-mana manatempat dan pada sebarang masa. Pembelajaran akan membawa kepada perubahan pada seseorang.

1. Sabda Rasulullah SAW bermaksud µtuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad¶ yang membawa maksud pembelajaran sepanjang hayat. . Kewujudan proses pembelajaran selagi hayat masih ada berlaku seiring dengan kelahiran agama Islam itu sendiri.1Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat menurut tuntutan Islam Islam telah menyatakan belajar ilmu itu adalah wajib yang berterusan dari buaian sampai ke liang lahad.

0 Definisi Al-Kitab Menurut syariat. . Membacanya dikira sebagai satu ibadah. adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasul-Nya agar mereka menyampaikannya kepada manusia. Istilah` Al-quran kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad sebagai mukjizat (AlFatihah ² An-Nas).2.

edu. (surah al Baqarah:213) ‡ Secara Tafsili: mengetahui nama sebenar kitab yang diturunkan kepada rasul yang dipilih satu persatu dan mengimani bahawa kandungannya adalah ajaran ilahi.upsi.2. sebahagiannya disebut namanya dalam al Qur¶an dan sebahagiannya tidak dinyatakan. dan menjadikan Al Quran sebagai panduan dalam seluruh urusan kehidupan 7 wahiba@fsk.my .1Beriman kepada kitab2 terdahulu dan al-Qur'an ‡ Secara Ijmali : meyakini setiap rasul diturunkan wahyu sama ada kemudiannya ditulis dalam bentuk kitab atau dalam bentuk suhuf sahaja.

-Salah satu rukun iman (membenarkan dengan penuh keyakinan bahawa Allah s. mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hamba-Nya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas.t.w. -Kalam Allah yang ia firmankan dengan sebenarnya. seperti apa yang Ia kehendaki dan menurut apa yang Ia ingini.Sambungan«. ³Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hambaNya ³(An-Nahl: 2) . -Allah berfirman.

Kitab yang disebutkan di dalam al-Quran ialah 1) Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa a.sambungan«.s ( Al-Isra`: 55) Kitab Al-Quran Diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.s (Al-Maidah: 44) 2) Kitab Injil kitab diturunkan kepada nabi Isa a.s (Al-Maidah: 46) Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud a.w (AlMaidah: 48) 3) 4) .

Maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauhjauhnya. Surah Al-Baqarah:285 .2Wajib beriman kepada Al-Quran 1. Wahai orang-orang beriman tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya.2. dan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya (Muhammad S.A.W) dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan terlebih dahulu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah. dan juga hari akhirat. Surah Al-Nisa : 136 2.A. dan rasulnya. semuanya beriman kepada Allah dan malaikamalaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. dan malaikat-malaikatnya dan kitabkitabnya. rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Perkara-perkara yang dipercayai atau diimani oleh Rasullah S.W dan orang mukmin.

kemurnian. keaslian dan kualitinya. 4. busyra.3. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadhan 3. Al-Quran membawa hidayah. Al-Quran diturunkan dalam Bahasa Arab 2. 8. Al-Quran membawa peringatan . Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. 5. Al-Quran adalah mukjizat agung. Al-Quran dijamin kesucian. Al-Quran adalh kitab Allah untuk semua manusia (universal) 6.0 Sifat-sifat keistimewaan Al-Quran 1. 7. rahmat.

4. Kitab Allah sebagai sumber rujukan hukum dan syariat.peringatan dan pengadilan yang menyelesaikan perbalahan. 3.Al-Quran sebagai pembenar dan pengawas kitab yang lalu. Al-Quran penyeru pertama kali ke jalan yang lurus 2..Penawar segala penyakit spritual. 4.(surah Shad: 1) 5. Kitab yang penuh pengajaran. . fizikal dan mental.0 Al-Quran sebagai sumber pembelajaran berterusan orang mukmin 1.

Sambungan«. 7. Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan. 6. sebagai pengawal agama. 8. ..Al-Quran sebaaai pemimpin yang sejati. Al-Quran memberi panduan dalam bidang perniagaan(sistem muamalat) 9. harus ditaati. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan 10. Al-Quran kitab yang benar dan pemisah antara yang benar dan salah.

0 RUMUSAN Islam sejak awal lagi menekankan setiap individu perlu bertanggungjawab bagi pembelajaran diri sendiri sepanjang hayat (berterusan) dan dilengkapi ilmu yang kental untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa dan akan datang y Tidak ada di dunia ini suatu kitab yang dihafal oleh ribuan dan puluhan ribu orang.5. di dalam hati mereka. kecuali Al Qur'an. yang telah dimudahkan oleh Allah SWT untuk diingati. .

Kedah. Rukun .Kuala Lumpur. Al-Quran Mukjizat yang Terbesar Nabi Muhammad S. Akidah Islam (Bhgn 2).Pustaka Darul Salam Sdn. Kuala Lumpur Al-Hidayah Publishers.W.Bhd 3) Yusuf Al-Qaradawi(2005). 5) Abd Shukor Hj. Pusat Perkembangan Pendidikan UKM Bangi.A.Iman.Hakikat dan Pembatalannya. Kitab Tauhid. Pustaka Salam Sdn.Selangor Dewan Pustaka Fajar 4) Noraine Abu(1997). Husin. . Ibrahim Abu Bakar(2006).Iman dan Kehidupan.Bhd 2) Abdul Majid Az-Zindani(2004).BIBLIOGRAFI 1) Muhammad Naim Yasin(2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful