MSA

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN A. PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
1. Apakah ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens, Yunani.

(ms. 43)

a) b) c) d) e) f) g) h)

Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis Warganegara lelaki dewasa berpeluang menjadi ahli Dewan Perhimpunan Tempoh menjadi ahli Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali sebulan Ahli Dewan Perhimpunan mencadangkan dasar kerajaan Keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis Dewan Perhimpunan bertanggungjawab melantik ahli Majlis, Majistret dan Juri. Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa terhadap Majlis, majistret dan Juri .

2. Sebutkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Julius Caesar terhadap sistem pemerintahan Rom

a) b) c) d) e) f) g)

Menjalankan pemerintahan bercorak empayar Membentuk pemerintahan berpusat Menyatukan wilayah kecil yang ditaklukinya Menamatkan pemerintahan republik Menguasai angkatan tentera dan Senat Mengisytiharkan dirinya sebagai diktator Menggunakan gelaran maharaja

3. Berikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Asoka untuk memantapkan kerajaan Maurya di India.

a) b) c) d) e) f)

Menamatkan perang saudara selepas keamtian ayahnya Menakluki negeri Kalinga Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha Menjalankan pentadbiran secara birokrasi

4. Senaraikan ciri-ciri sistem birokrasi awam pada zaman Dinasti Chin di China.

a) Pegawai pentadbiran awam dilantik oleh maharaja b) Perlantikan dijalankan oleh sebuah jawatankuasa dalam perkhidmatan awam c) Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian dalam peperiksaan awam B. PERLUASAN KUASA
1. Apakah sumbangan Alexander The Great terhadap perluasan pengaruh empayarYunani.

a) b) c) d) e)

Meneruskan usaha penyatuan kerajaan Macedonia dan Yunani Meluaskan lagi jajahan takluk Yunani. Menakluki empayar Parsi Menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean Menyebarkan kebudayaan Hellenistik

2. Nyatakan peranan Chandragupta Maurya dalam pembentukan empayar Maurya.

a) b) c) d)

Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India Mengubah status raja kepada maharaja Meluaskan empayar meliputi Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush Menjadikan Pataliputra sebagai ibu negara

3. Senaraikan usaha-usaha yang dilakukan oleh Asoka dalam mengukuhkan empayar Maurya pada zaman pemerintahannya. a) b) c) d) e) f)

(ms. 45)

Menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya Menakluki negeri Kalinga Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial Meninggalkan dasar penaklukan melalui ketenteraan Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha Membentuk pentadbiran bercorak birokrasi untuk menjalankan pemerintahannya
Page 6

BAB 2 :PENINGKATAN TAMADUN

MSA

4. Senaraikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Shih Huang Ti dalam pembentukan empayar Dinasti Chin.

a) b) c) d) e)

Menyatukan kerajaan kecil di China Memerintah secara autokratik Menghapuskan kuasa golongan bangsawan Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir Membina Tembok Besar China

C. PENINGKATAN SOSIAL(PENDIDIKAN)
1.

Apakah falsafah pendidikan Athens ?

a) Bertujuan menghasilkan manusia seimbang dari segi rohani dan jasmani b) Manusia yang cemerlang dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan masyarakat c) Menitikberatkan kemahiran semua aspek
2.

Berikan dua kesan daripada perkembangan pendidikan pada zaman peningkatan tamadun Yunani.

a) b) c) d)
3.

Berkembangnya sekolah-sekolah falsafah Athens menjadi pusat cendekiawan Lahirnya ramai sejarawan Lahirnya pemikir-pemikir dalam bidang sains dan teknologi

Senaraikan ciri-ciri pendidikan dalam tamadun India pada Zaman Vedik.

a) b) c) d) e) f) g)

Mementingkan ilmu keagamaan Pendidikan berteraskan agama Hindu Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki Tidak memberi ruang kepada kaum wanita Menumpukan kepada kitab-kitab Veda Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran Kaedah pembelajaran ialah kaedah hafalan

4. Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam sistem pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di China. a. Peringkat rendah

a) Mengenal tulisan ideogram b) Menghafal tulisan ideogram c) Menghafal sembilan buah buku suci b. Peringkat menengah a) Menulis karangan b) Mempelajari sastera c. Peringkat tinggi a) Menterjemah buku suci D. PENINGKATAN SOSIAL(SENI BINA)
1.

Nyatakan fungsi Acropolis.

( ms 59) ( ms 59)

PUSAT PENTADBIRAN ATAU IBU NEGERI DI ATHENS
2.

Apakah binaan yang terdapat di dalam acropolis?
a. b. c.

RUMAH BERHALA TEATER PARTHENON ( ms 59)

3.

Apakah Fungsi Pantheon?

a. TEMPAT MEMUJA b. MENYIMPAN PATUNG DEWA c. TEMPAT MENJALANKAN KERJA AWAM
BAB 2 :PENINGKATAN TAMADUN Page 7

MSA

4.

Senaraikan bukti yang menggambarkan kemajuan seni bina dalam tamadun di bawah:

(

ms 59)
a. Tamadun Yunani b. Tamadun Rom c. Tamadun India d. Tamadun China :ACROPOLIS, PARTHENON :COLLOSEUM,AQUEDUCT : stupa besar di sanchi : TEMBOK BESAR CHINA

E. BAHASA DAN KESUSASTERAAN
1.

Nyatakan 2 karya agung yang terdapat dalam Tamadun Yunani

(ms 61) a. ILIAD b. ODYSSSEY
Jelaskan maksud Theology?

2.

( ms 61) (ms 61)

ILMU TENTANG ASAL USUL MANUSIA DAN KETUHANAN
3.

Senaraikan 2 hasil kesusasteraan yang terdapat dalam tamadun India.

a. MAHABHARATA b. RAMAYANA F. SUMBANGAN TAMADUN
1. Nyatakan sumbangan terbesar tamadun Yunani terhadap peradaban dunia?

(ms 63-64)

a. SISTEM DEMOKRASI
b. SUKAN OLIMPIK

2. Nyatakan sumbangan Tamadun Rom dalam aspek politik dan senibina?

( ms 63-64)

a. SISTEM REPUBLIK b. PEMBIN AAN BANGUNAN COLOSEUM DAN AQUEDUCT
3. Nyatakan sumbangan Tamadun China terhadap peradaban Dunia?

( ms 63-64)

a. FAHAMAN CONFUCIUS b. TEMBOK BESAR CHINA G. KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA
1. Nyatakan pengertian agama.

( ms 65)

AGAMA MERUPAKAN SESUATU KEPERCAYAAN ATAU AJARAN YANG DIANU OLEH SESEORANG
2. Senaraikan 4 agama utama di Dunia.

( ms 65)

a. HINDU b. BUDDHA c. KRISTIAN d. ISLAM

BAB 2 :PENINGKATAN TAMADUN

Page 8

MSA

3.

Siapakah yang mengasaskan ajaran Confuciansme?

( ms 67) ( ms 67) ( ms 66)

CONFUCIUS
4. Siapakah yasng mengasaskan ajaran Taoisme?

LAO TZE
5. Nyatakan Maksud Pagan?

MERUJUK KEPADA ORANG YANG TIDAK MEMPERCAYAI ATAU MENGANUT SEBARABG AGAMA UTAMA DUNIA.

BAHAGIAN ESEI
BAHAGIAN A.

1. Huraikan perubahan yang berlaku kepada bentuk pemerintahan di negara kota Athens, Yu nani sehingga
munculnya sistem pemerintahan bercorak demokrasi. (Ruj : Buku Teks ms. 42 ± 43)

Sebelum sistem demokrasi diperkenalkan, Athens mengamalkan sistem SISTEM BERAJA . Raja berperanan sebagai KETUA HAKIM, ketua tentera dan KETUA AGAMA Raja dibantu oleh

KONSUL dalam menjalankan pentadbiran.
Apabila kuasa KONSUL semakin kuat, kuasa raja MEROSOT . Akibatnya, lahirlah sistem raja yang dipilih tetapi kuasanya amat .TERHAD . Ini kerana, dalam sistem ini, pemerintahan dikuasai oleh

KONSUL yang terdiri daripada golongan orang kaya. Sistem pemerintahan oleh beberapa orang konsul ini
dinamakan OLIGARKI . Dari kalangan konsul, lahirnya golongan ARISTOKRAT yang kuat. mereka memiliki kuasa yang kuat dan pemerintahan oleh golongan aristokrat ini dinamakan ARISTOKRASI . Rakyat tidak PUAS HATI dengan pemerintahan aristokrasi. Mereka kemudian cuba menuntut hak dan ini menyebabkan berlakunya RAMPASAN KUASA . keadaan ini membawa kepada pemerintahan berbentuk TIRANI oleh ditaktor. Walaupun rakyat menyokong rampasan kuasa tersebut, tetapi tindakan ini telah ditentang oleh golongan ARISTOKRAT. Oleh itu, lahirlah pula sistem DEMOKRASI .

2. Bagaimanakah amalan sistem republik dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran Rom.
Dalam sistem Republik di ROM, tiada pemerintah berkuasa MUTLAK .

ms. 43 ± 44
Kuasa tertinggi

terletak di tangan 2 ORANG konsul yang dilantik oleh DEWAN SENAT untuk sesuatu tempoh. Perlantikan dua orang konsul bertujuan MENGIMBANGI kuasa. dengan adanya dua orang konsul, maka antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa. Konsul di bantu oleh DEWAN SENAT yang diwakili oleh golongan BANGSAWAN bagi membicarakan hal-hal pentadbiran negara dan merangka PERUNDANGAN . Kebiasaanya, sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik menjadi konsul, beliau ialah

PRAEOTOR iaitu pemerintah tentera.
BAB 2 :PENINGKATAN TAMADUN Page 9

MSA

Di bawah Dewan Senat pula ialah DEWAN PERHIMPUNAN. Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua RAKYAT ROM . Segala keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk DILULUSKAN

BAHAGIAN B 1. Perundangan (ms 46 ± 47) a) Terangkan tentang undang-undang bertulis yang terdapat dalam tamadun Rom. (12 markah)

Fakta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Isi/jawapan
Undang-undang Rom pertama ialah Hukum Kanun Dua Belas. Undang-undang ini dipahat pada kayu dan dikenali sebagai Papan Dua Belas. Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Undang-undang Rom terdiri daripada tiga cabang

iaitu Undang-Undang Sivil, Undang-Undang Jenayah dan Undang-Undang Natural.
Prinsip undang-undang Rom ialah semua manusia sama di sisi undang-undang. Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Setiap individu berhak mendapat keadilan. Hukuman berasaskan bukti yang cukup. Oleh sebab, terlalu banyak undang-undang, Maharaja Justinian mengumpul dan membukukan undang-undang Rom. Kod undang-undang Rom ini dikenali sebagai Undang-Undang Justinian. Intipati masih undang-undang tersebut masih kekal sehingga kini

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b)

Huraikan perkembangan sistem perundangan yang terdapat di India pada zaman peningkatan tamadun. ( 8 markah)

Fakta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Isi/jawapan
Kitab Dharma Sastra menjadi kitab undang-undang Hindu yang tertua dalam tamadun India Raja dipertanggungjawabkan memelihara kesucian dan kedaulatan undang-undang. Segala kesalahan dikenakan tindakan. Denda bergantung kepada keseriusan kesalahan.

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Golongan Brahmin dominan dalam bidang undang-undang kerana mereka mahir tentang hukum agama.
Pada zaman Dinasti Maurya, titah raja adalah undang-undang. Segala titah raja diukir dan dipahat pada tiang. Tiang didirikan di tepi jalan supaya dapat dibaca oleh rakyat. Tiang ini dikenali sebagai Tiang Asoka

BAB 2 :PENINGKATAN TAMADUN

Page 10

MSA

2.

Peningkatan Sosial (Pendidikan) ms. 54 ± 55 ) a) Huraikan perkembangan bidang pendidikan pada zaman peningkatan tamadun di India. ( 10 markah)

Fakta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F`14

Isi/jawapan
Peningkatan bidang pendidikan bermula pada zaman Vedik Agama Hindu menjadi teras pendidikan Pendidikan didominasikan oleh kaum lelaki sahaja. Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan. Perhatian diberikan kepada pembelajaran kitab Veda. Bahasa Sanskrit menjadi medium pengajaran. Kaedah hafalan digunakan dalam pembelajaran. Pendidikan kemudiannya berkembang kepada pembelajaran yang berteraskan agama Hindu dan Buddha. Bertujuan supaya mereka dapat hidup sempurna dan bersedia menghadapi hari selepas mati. Pendidikan dijalankan di rumah dan di istana. Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahman. Pada abad ke-4 Masehi lahirnya Universiti Nalanda untuk mendalami agama Buddha. Pendidikan tinggi bertujuan melahirkan Brahmin yang berpendidikan. Disamping menghafal buku-buku agama, mereka mempelajari karya sains dan falsafah.

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b)

Bagaimanakah peperiksaan awam pada zaman peningkatan tamadun China dilaksanakan ?

( 10 markah)

Fakta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Isi/jawapan
Dilaksanakan dalam tiga tahap iaitu tahap pertama / Hsiu Tai, tahap kedua / Chun -Jen dan tahap ketiga / Chin Shih Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama, tahap kedua setaraf ijazah sarjana dan tahap ketiga setaraf ijazah doktor falsafah. Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah. Peperiksaan tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah. Peperiksaan tahap ketiga dijalankan di istana di hadapan maharaja. Peperiksaan dikendalikan dengan ketat. Mereka yang didapati meniru dikenakan hukuman mati. Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan Calon peperiksaan ditempatkan di dalam bilik selama tiga hari untuk menjawab peperiksaan. Peperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam tempoh tiga tahun manakala peperiksaan tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali Lulusan peperiksaan tahap pertama layak menjadi pegawai kerajaan. Lulusan peperiksaan tahap ketiga layak menjadi pendidik.

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

.

BAB 2 :PENINGKATAN TAMADUN

Page 11

MSA

3.

Kemunculan Agama dan ajaran Utama a) Terangkan tentang Agama Hindu. ( 10 markah)

Fakta F1 F2 F3 F4

Huraian

Isi/jawapan
Perkataan Hindu merujuk kepada masyarakat di sungai Indus Kitab suci Veda menjadi rujukan utama

H3 H4 F5 H5a H5b F6 F7 F8

Mempercayai tuhan mempunyai 3 fungsi iaitu mencipta(Brahman), memelihara(Vishnu) dan memusnah(Siva) Terdapat 6 aliran iaitu Saivisme, Vaishnavisme, Sakhtam, Ganapatham, Kaumaram dan Saura Mempercayai hukum karma Di kaitkan dengan kelakuan manusia semasa hidup Dan kelahiran semula selepas mati
Kelahiran selepas mati bergantung pada karma Matlamat hidup adalah untuk mencapai Moksya Mereka yang mencapai tahap moksya akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan di lahirkan semula ke dunia

Markah 1 1 1 1

1

1 1 1

b) Terangkan Tentang Agama Buddha.
Fakta F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F`14
huraian

( 10 markah)

Isi/jawapan
Di asaskan oleh Siddharta Gautama Kemunculan agama ini di sebabkan penentangan golongan Ksyatria terhadap golongan Brahmin yang mendominasi agama dan kehidupan

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sistem kasta menjadikan masyarakat tidak teratur Gautama Buddha keluar untuk mencari kebenaran Beliau menemui kebenaran semasa bertapa di bawah pokok bodhi
Kebenaran yang ditemui dipercayai akan melepaskan diri manusia daripada kesengsaraan Asas ajaran Buddha berasaskan empat kebenaran mulia Dapat di capai melalui lapan jalan Mencapai kegemilangan semasa zaman pemerintahan Asoka Menjadi agama rasmi Kerajaan Maurya Penghantaran mubaligh ke luar negara Agama dapat diterima dengan baik di Tibet,Sri Lanka, Asia Tenggara dan China Menggunakan bahasa pali Kitab Tripikal sebagai kitab suci

BAB 2 :PENINGKATAN TAMADUN

Page 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful