PRESENTACIÓ

COMENTARI

POEMA JOAN MARAGALL(PPT)

 Material per a preparar el comentari:
- Apunts de mètrica-rima-estrofes-recursos estilístics. (bloc què us diré:ENLLAÇ POESIA - Biografia i bibliografia de Joan Maragall - Característiques del Modernisme (contextualització i trets propis del moviment: tendències, evolució, etapes) - Enllaços adjuntats en el projecte Any Maragall.

WEB

 ESTRUCTURA DEL PPT:
1. Diapositiva amb el nom de l’autor i una imatge seva 2. Situació del poema a l’etapa corresponent, llibre on apareix, circumstàncies de la seva redacció... 3. POEMA: ha de figurar-hi tot el poema. 4. Lectura oral del poema. (expressiva i significativa) 5. Anàlisi formal: mesura dels versos, rima, estrofa, sinalefes, dièresis, sinèresis…. 6. Estructura interna: parts del poema (cada part amb un color diferent). Tema o trets més rellevants del contingut de cada part 7. Tema/es general/s del poema. Es poden fer requadres i fletxes a la diapositiva 8. Recursos literaris del poema: sobre el mateix poema i en una diapositiva a part.(per al comentari) També cal fer requadres, fletxes i colors 9. Conclusió final 10. Àudio o vídeo del poema –si n’hi ha-. 11. Nom de l’alumne/a/es que ha/n fet el ppt, nom i logo del col·legi, curs i any Es valorarà el contingut i la part visual

ORDRE DE PRESENTACIONS 4t B- 4t C
DIA 15
Oda Infinita- Excelsior- Paternal- Oda a Espanya

DIA 16 Comte Arnau (els quatre grups) DIA 17
Cant Espiritual-Comparació: 2 cants Espirituals(Maragall i Josep Palau i Fabre)- el Mal Caçador- Joan Garí

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful