Josef Griesbeck: Csoportjátékok

Zűrzavar és szórakozás

Zipp-zapp
Egy játék, amelyben egyesül a vidámság, koncentráció és tudás. Mindenki körbenül, kivéve a kérdezőt, aki a kör közepén áll. Mindenkinek ismernie kell a mellette ülők keresztnevét. "Zipp"-re a megkérdezettnek a jobb szomszédja nevét, "Zapp"-ra a bal szomszédjáét kell felelnie. Ha a kérdező 10-ig el tudott számolni, és nem jött jó felelet, a kérdezett lesz a kérdező, egyébként ülve maradhat. A kérdező azonban kiálthat "Zipp-Zapp"-ot is, erre mindenkinek helyet kell cserélnie. Akinek nem jut szék, az megy középre. A mulatság abban áll, hogy a kérdező hirtelen tudjon váratlan fordulatokkal kérdezni. Bizonyos idő után változtatni lehet, pl. a név helyett hobbit, cipőméretet stb. felelni.

Bumm három helyett
Körben ülve számolnak, a 3-as helyett "bumm" hangzik. Felnőttek játszhatják úgy is, hogy minden 3-mal osztható szám kimondása is tilos. Persze különféle számokkal lehet játszani.

Luftballonok a papírkosárban
Egy papírkosarat álltunk a szoba közepére. 3 játékos különböző színű felfújt luftballont igyekszik beleütni fakanállal. Szabad egymásét félrepüfölni, de nem vadul!

Egy bőrönd útnak indul
A játékvezető vesz egy táskát, vagy szimbolizálja és azt mondja: Egy zsebkendőt teszek a táskába, majd továbbadja. A következő mondja: hozzáteszek egy szappant, így a táskában van egy zsebkendő és egy szappan, majd így tovább. Kiderül, vajon egy, vagy két kör után tudják-e még, mi mindent raktak a táskába? 1.variáció: A játékos bemondja a nevét és egy tárgyat, amely a neve betűjével kezdődik, és így tovább. 2.variáció: Pl. az egyik kezdi: Párizsba utazom. A másik folytatja: Párizsba utazom és megmászom az Eiffel tornyot, majd így tovább. 3.variáció: Az első kezdi: Beáta vagyok és azt állítom, hogy ez egy virág. "Továbbadja". A következő: Márta vagyok, és azt állítjuk Beáta és Márta, hogy ez egy virág stb. Föld, víz, levegő A kezdő egy labdát dob valakinek, és azt mondja: víz, mire annak meg kell neveznie egy vízben élő állatot. Továbbdobja a labdát, és "föld"-et kiált, mire

földön élő állatot kell megnevezni, amelyik sem úszni, sem repülni nem tud.Stb.

Recepteket csinálni
Megneveznek egy tetszőleges, max. 6 betűből álló szót. Aki a labdát megkapja, a szó betűiből értelmes mondatot kell kreálnia, a betűk előfordulási sorrendjében! Pl. AUTÓ : Az Ufók Támadnak Októberben.

A család-játék
A játékvezető elmondja, hogy mindenki fog kapni egy kártyát, amelyen egy családnév és egy családtag-név van: apa-anya-fiú-lány-nagymama. A családoknak meg kell egymást keresniük, és az előbbi felsorolás szerinti rendben leülni. Akik a leggyorsabban megtalálták egymást, azok győztek. A cédulák kiosztása úgy történik, hogy a vezető ad egyet az elsőnek, az gyorsan továbbadja, írással lefelé fordítva, stb. Amikor a vezető elkiáltja, hogy "kész", akkor kezdődik a családkeresés, egymás szólításával. Vigyázzunk! Nagy hangzavar lesz! Gyerekekkel úgy játszhatjuk, hogy mesékből ismerős családneveket használunk.

A körfutás
A szoba közepét egy krétapöttyel megjelöljük. Egy játékos kap egy kb.1 m-es botot, a hegyét a krétapontra helyezi, fejét a két kezére hajtja, és gyorsan kb.12szer körbefut. Ezzel olyan mélyre hajolt, hogy a bottal egy kört alkot. Azonnal ezután egy kb.8 m-re levő célt kell eltalálnia. A körülállók izgatottan figyelik, vajon eltalálja-e?

Szellemkopogtató
Egy vagy két játékos középen ül bekötött szemmel. Egy másik mezítláb jár körbe, és valamivel, pl. kanállal, pohárral kopogtat. A bekötött szeműeknek abba az irányba kell mutatniuk, ahonnan a kopogást hallják. Aki kitalálja, mehet kopogtatni. Ehhez a játékhoz teljes nyugalom kell, így jó, ha a játékidő végére tesszük.

Variáció
Egy bekötött szemű játékos mögött egy csont - pl. egy kulcs van. Valakinek a körből meg kell próbálnia ezt ellopni. Az őrző "kutya" vau-t mond abba az irányba, ahonnan a tolvaj közelít, ki kell találni az irányt.

Szikrakontaktus
A játékosok körben ülnek, mindenki kap egy számot. A vezető kezdi: felemeli mindkét kezét, és "szikrázik" az ujjaival. A szomszédai is azonnal ezt teszik, a bal csak a jobb, a jobb csak a bal kezével. A játékvezető mondja: én vagyok a főszikrázó, és szikrázom a 7-hez /pl./ Erre a 7-es játékos felemeli kezeit, és természetesen a szomszédainak is ezt kell tenniük. Majd a hívott hív egy másik számot, stb. Aki elfelejti a szikrázást vagy együttműködést, vagy elvéti, az feláll. 1.Variáció: Minden játékos választ magának egy állatnevet, és annak az állatnak a hangján

éppen úgy. azután először a jobb. Totális tanuló. az középre áll. a vezető pl. és így tovább. a hívott számoknak kell helyet cserélniük. valaki középen. Variációk: -Számot kapnak a játékosok. Variáció: A ritmust hármasra is változtathatjuk. Akit elfog a helycserekor. a felnőtté is. Helyet cserélni Körbeülve. -Középen van bekötött szemmel valaki. egy másik haszonnövény-név szólításával. 2. amikor a ballal. A mi társadalmunkban a diáknak is. "A játék az aktív tanulás egyik formája" /Eibl-Eibesfeld/. Ezzel szemben számos szociál tudós állítja. Ez oda vezet. cseréljenek helyet. amit továbbítanak. Akinek nem jut hely. Most a játékvezető. csak akkor sikerül. hogy játsszék. akik ma autóban ültek. Akinél elfogta. nekik kell helyet cserélniük. hogy a játék előkészület a komoly dolgokra. saját számát mondja. Küldök egy táviratot Körben állunk egymás kezét fogva. azt mondja: mind.és dolgozó világunkban a játék egyre nagyobb jelentőséget nyer. és kézszorítással küldi. mint a többiek. ha hívják. a felnőttnek már nem szükséges. de az ötven éves TV-szerelőnek is tanulnia kell. amikor a jobb kezével csettint. . Aki nem. -Néhány játékos szám helyett gyümölcsnevet kap. Malomzakatolás A résztvevők körben ülnek és számokat kapnak. Egy játékos mondja: táviratot küldök Péternek. vagy a ritmusból kiesve csettint. az hívhat újra. Egyszerre mindkét kezükkel a combjukra csapnak. Variáció: A játékosok haszonnövények nevét választják. hogy az ember személyiségének kifejlődése. majd a bal kezükkel csettintenek. mindenki helyet cserél. majd tapsolnak. hogy a gyerek kényszerítve van. A középen állónak el kell fognia a kézszorítást. a ballal egy másikét mondja. Ha fals nevet hívnak.hívják egymást. Csak a játékos ember tudja az ipari világban szociális személyiségét megőrizni. A hívott ugyanúgy a jobbal csettintve a saját számát. Valaki mondja pl. valaki másét. Kis játékpedagógia A játékok növekvő jelentősége Némely szerző úgy véli.: az én galambjaim a kukoricára repülnek! Erre azonnal reagálnia kell a "kukoricának". annak a helyére ülhet. és nem csak a tervezett játék. mindkét kezünkkel csettintve. ha munka és játék együtt vannak és kiegészítik egymást. zálogot ad.

stb. és megsimogatja a fejét. mint a játékvezető. aki az egyik ülőre rákacsint. Ha a kapitány "vihar"-t mond. az üres széktől jobbra ülő átül. megáll egy játékos előtt. hogy más legyen a kapitány. amíg nem marad senki. Adott jelre megfordulnak. Variáció: Ketten meggyújtanak egy-egy gyufát. . és előadják az anyácska . a többiek nyuszifület mutatnak. ha azt mondja "bal".oroszlán-t. mindenki helyet cserél. Mindenki a vezetőt figyeli. nem engedi. vagy nem volt elég gyors. egymással szembe mennek és halkan súgják: Meghalt a porosz király! Mire a válasz: Oh.Hunyorítós /kacsintós/ A játékosok fele széken ül. de szomorú! Ekkor elolthatják a gyufát. amíg talál valakit. majd a többiek is. amit mindig válaszolni fognak. észreveszi. Egyikük letérdel valaki előtt és 3-szor miákol.vadász . egy szék szabad. Ugyanígy "jobb"-ra. A vezető székén nem ül senki. hogy megzavarja őket. Ha elneveti magát. Mindháromszor a megszólított így válaszol: "Szegény fekete kandúr". Az Északi-tenger hullámai Körben ülnek. és kérdezi: Miért van olyan jókedved? Válasz: Mert a nagymamám elvesztette a szemüvegét. Anyácska . megfogva a vállát.vadász . Variáció: Egy játékos kimegy. akinek hátra van téve a keze. Anyácska legyőzi a vadászt. mit kapott ajándékba. Ezután mindenki elmondja. A játék addig tart. ő megy a kör közepére. szép szempillantást kaptam. választ egy másik partnert. hogy a lányok üljenek. Vegyes társaságban ajánlott. A játékvezető gyorsan változtat. ha addig még el nem aludt. Ha ő hegedűn játszik képletesen. A játék előtt persze meg kell egyezni a szabályokban. és be kell kereteznem. az oroszlán az anyácskát. a jobbnak pedig egy ajándék felhasználhatóságát. Egyszerűen csak nevetni Akkor játsszuk. Pl. Nyuszifül és hegedű A körben ülők mindig az ellenkezőjét csinálják. a többiek megegyeznek egy válaszban. ha nagyon jó a kedvünk. a másik fele a hátuk mögött áll. a vadász az oroszlánt. Szegény fekete kandúr Körben ülnek a játékosok. Aki nem állta meg nevetés nélkül. az ő széke marad üresen. a kintlévő bejön. majd egy másik előtt próbál szerencsét. Ekkor ez megy be a körbe. Mindenki súg a bal szomszédjának egy szép ajándékot. Körbe megy.oroszlán Két csoport egymásnak háttal áll. Pl. A játékvezető a kapitány. Ha nem vette észre. és mit kell vele tennie. Ha a háta mögött álló. A kapitánynak meg kell próbálnia közben széket szerezni. aki nem mutat ellenkezőt.

Ha ráüt egy kézre és ott a gyűrű. mert a játékvezető ismét lecsaphatja. Váltanak. hooootci. Karmester-kitalálós Egy játékos kimegy. Olyan gyorsan kell reagálni. Majd minden csoport egyszerre. mindegyik egy hosszabb szó egyik szótagját mondja monoton hangon. hibapont. Variáció: A gyűrűt csak látszólag adják tovább. gyorsan leteszi az újságot a középen álló üres székre és igyekszik elfoglalni a lecsapott helyét. a karmester és a többiek is valamilyen hangszeren játszanak. Ha sikerül. Újságlecsapós A játékvezető a kör közepén áll és helyet keres. Egy összehajtogatott újsággal rácsap valakire. Énekelve tárgyszerűen Egy játékos kimegy. Egy közülük. megkísérli egyedül a gombolyagot szétfeszíteni. Gyűrű a zsinóron /magyarul: megy a gyűrű vándorútra néven ismert/ A körbeülők egy zsinórra fűzött gyűrűt továbbítanak úgy. hátratett kézzel és egy érmét továbbítanak. Az összefonódott kör A játékosok szoros körré gombolyodnak össze. heeeetci. lehetőleg elváltoztatott hangon. szólalj meg! Egy bekötött szemű játékos áll a kör közepén. A a bentmaradók több csoportra oszlanak. hogy a kör közepén álló ne vegye észre. A lecsapott feláll. ki lesz a karmester. halkabban. Akire rászól a belülálló. továbbra is bekötöttszemű marad. a játékvezető ismét a középre áll. Ha leesik. mielőtt az leült volna. a többiek megegyeznek. Majd amikor visszajön. ki váltott először. azonnal mindkét kezét meg kell mutatnia. Jó üdvözlésnek is. Ha nem ismeri fel. szólalj meg! Válaszolni kell. Ez esetben a lecsapottnak gyorsan vissza kell tennie a székre az újságot és elfoglalni előző hajét. . felkapja az újságot és megpróbálja lecsapni a játékvezetőt. helyet cserélnek. huuuutci. ha a karmester vált hangszert. Elefánt-tüsszentés A csoportok hangosan kiáltják a saját szavukat: haaaatci. lehet három is. Miután a többiek helyet cseréltek. A kintlévőknek az egész szót ki kell találniuk. valakinek az ölébe ül és szólítja: kiscsibe. Az újságnak mindig a széken kell lennie. hogy a kitaláló ne vegye észre. hiiiitci.Kiscsibe. aki kint várt. Legalább kétszer ismételve. Variáció: Körben állnak.

Aki másodszor lett halott. lehet. Csaló játékok A teve-játék Körben ülnek. középen 3-4 édesség. Majd szólítja az állatokat. A középsőnél egy összehajtogatott újság van. mintha fodrász volna és hajat vágna. A középső egy seprűt tart függőlegesen a lábai között. de csak . A "halott sohasem lehet vádló"! Halott. hogy mindenki ugyanazt a nevet kapja . az kijelenti: halott vagyok. ki mit visz ki. Az a feladata. majd eldönti. és egyszerre rontanak rá a dolgokra. hogy többen is ugyanazt kapják. akik rárontanak a középen kirakott finomságra. de zavarhatja a többieket. az már "halottabb". az halott. Megoldás: csak azt viheti ki. már tarthatjátok is kezeiteket a nyakam mögött. A játékvezető mindenkinek súg egy állatnevet. Üss engem is 3 egymás melletti széken állnak. kiviheti-e. a másik előtte térdel.Meghaltam Mindenki kap egy gyufát. szellem Körben ülnek. A többiek figyelik. de az egyikről lejkaparták a fejét. Majd később váltanak. Az utolsó kérdés /bolondokháza/ Körben ülnek. vagy egyéb van kirakva. egyik mond egy betűt. és ha valaki észrevette. de csak ha ütöttem. válaszolnak. a következő folytatja.. hogy el ne találják. hegy egy másikat megöljön. azt mondja: vádolom! Ekkor még a gyilkos tovább játszhat. üthettek vissza! Amikor odaüt. amilyent nem osztott. rosszpont. A szellem nem tud tovább játszani. kell megnevezni a gyilkost. milyen betűt mondtál? Ha felel neki. hogy a szemével ráhunyorít. és megpróbálja villámgyorsan a fejét a szétnyitott térdek közé rakni. Ezeknek meg kell próbálniuk visszaütni. de egy új szóval indíthat. aki harmadjára. akiknél ez rosszpontot jelent. A feleletekből ki kell találni. ő lesz a gyilkos. miért úgy válaszoltak. ami az előző csomagjában benne volt. visszaüthettek. Ha olyan nevet mond. Időről időre simogatja az újsággal a másikak nyakát és mondja: Egyszer ütni is fogok. Akinek az utolsó betűt kell kimondania. aki még nem ismeri. Villámgyorsan ráüt egyik szomszédja combjára. csak ha másodszor is vádolja valaki. stb. Variáció: Egyik a széken ül. villámgyorsan előrehajol. Ezt úgy teheti. Variáció: Határátlépés. senki sem mozdulhat! Lehet. visszajön és sorban egy-egy kérdést tesz fel de csak egyet. az már szellem. Variáció: Hárman ülnek egymás melletti székeken. összetett szavak és többesszám nem mondható. és úgy tesz. hogy értelmes szó legyen. Akire hunyorított. Idegen szavak. "halottabb". át kell ugrani. Ezen a seprünyélen nyúl fel-le. Pl rákérdez. a másik viszont a térdei összezárásával igyekszik ezt megakadályozni. Kérdésére. van meg a gyilkos. Ha az első és második vádló egyezik. egy kimegy. /mert mindenki az előző játékos kérdésére válaszolt!/ Ezt csak azzal játszhatjuk. középen áll a vámos.

Ha a gyufa fejét egy másik gyufa alsó részéhez tartjuk. és elkezdik "emelni". akkor NEM. Az éneklés közben a karmester a normális kéztartásán változtat. hogy magasból ugrik. elmondják. amelyik az asztal széléről kinyúlik. A nézők csak ezt a vibrációt látják. Persze ők guggolnak le. fejét fogja a bekötött szemű. valakinek a vállát v. /pirospecsenye/. akik nem ismerik a játékot. az elránthatja. csak pár centire emelik meg valóban. és közli. vagy több játékos kint várakozik. máskor nem. 14 megduplázza 102 elfelezi 51 levonja a gondolt számot 37 28 74-et hozzáad . A többiek egy deszkát alátámasztanak. a vibráció átmegy a másik gyufára is. egy eseményt. Variáció: Körben állnak. A bentlévők megegyeznek a szabályokban. amit a nézők nem látnak. hogy őróla beszéltek és ki kell találnia. csak az új tag harsog tovább. az az érzése. A némák kórusa Néhány kórustag várakozik kint. Mulatságos! Átbújni egy levlapon A mellékelt ábra szerint kell bevagdosni az összehajtott lapot. Így egy nagy karikát kapunk. A varázsló a bal kezével megfogja valaki pulzusát. hogy szeret-e. Amikor bejön. így az alsó és felső csík egyben marad. hogy ezzel tudja érzékelni. akkor IGEN. aki nem ismeri. A titkos élmény Egy. a feje a kezünk belseje felé néz. ami vele az utóbbi napokban történt. amin át lehet bújni. és a kezünk felénk van fordítva. pl. Ejtőernyős ugrás Valaki kimegy. mit. majd behívják a kintlévőket egyenként. Végül az összehajtásnál az első és utolsó közti részt átvágni. hogy majd a magasból kell leugrania. Nem könnyű kitalálni! Mindenkinek 37 van Mindenki gondol egy számra. hogy két ujjunk közé vesszük. utána bekötik a szemét és elmondják. ha a kérdés mássalhangzóra végződik. mivel nem ismeri a jelet. amelyet lassan lefelé húzunk. Természetesen egyszer "sikerül". megmutatják neki. Kérdéseire azonban csak igennem lehet a válasz. A kör közepén lévő megpróbál ráütni valakinek a kezére. de amikor ugrania kell. Szerelmi próba Egy gyufaszálat kézbeveszünk úgy. ha magánhangzóra. A gyufaszálat a középső ujj körömfelületéhez nyomjuk. előrenyújtott kezekkel. Pl. Megegyezés szerint. Bekötött szemmel rávezetik a deszkára. mire a kórus elnémul. A bentiek kórust alakítanak egy karmesterrel. Amikor visszajött.függőlegesen a saját combjuk felett. Így létrejön egy vibráció.

6 szorzd meg 3-mal 18 adj hozzá 5-öt 23 szorozd meg 4-gyel 92 add hozzá a születésnapodat 98 add hozzá a születési hónapodat pl. ha a valaki a bal kezével csinálja. Majd a gyónónak biccentenie kell. még mindig nem jó. küldd el nekem a fehér galambjaimat Ali térdel középen. majd megismétli az előzőt. de mindig újra mondja. orra és szája" A többiek utánacsinálják. . A filléres-járték Egy-négy játékos kimegy. pl. aki egy trónuson trónol. hogy nem esik le. febr. hogy a térdelő mit válaszol.: hány napja mostál utoljára nyakat? A játékvezető egy fillérest nyom a térdelő homlokára. Csak akkor lesz jó. Ahány biccentést kibír a pénz úgy. A vállalkozónak megcsípi az arcát és mondja a játékvezető: "Megcsípem a bal arcod. leborul a földre és mondja: "Allah." Az eszkimóköszöntés Elhihetően elő kell adni. Ekkor kéri a jelenlévőket. az a válasz. 100 most mondd meg a számot: vonj le belőle 20-at 80 oszd el 13-mal 6 a szülinap 2 a maradék = hónap Kerek a hold? Bal kezünkkel rajzoljuk a levegőbe és mondjuk: "A hold kerek. a hold kerek. mindegyik vizet vesz a szájába és a nem-re ráspricceli "Napóleon"-ra. feladod az erődöt? Nem! A csoport kimegy. hogy kérjék vele együtt. hogy az a játék.Tudom. Belenéz egy letakart kosárba. Továbbiakat kér. hogy hajoljanak vele és kérjék Allahot. és egy mágus előtt kell térdelnie. A nézők azonban mind nevetni fognak. Két-háromszor megismétli. Amikor az első bejön. ezért küldött nekem ilyen sok tevét. Amikor harmadszor megy és jön be. de nincsenek benne a galambjai. Kézzel nem nyúlhat hozzá! Mondd: kit szeretsz? Néhány személyt behívnak. hogy nem jó. Allah. Nem adhatja fel erődjét. hogy bizonyos ideig ottmaradjon. ő lesz Napóleon. mert a játékvezető keze festékes. Az első bejön. Két szeme van. Csak azt az egy mondatot mondja: mondd. mikor születtél Vedd a születésnapodat. a földre kell térdelnie és hibáit elsorolni. 3-5 játékos bemasírozik kintről. pl. csak az a helyes válasz: kit szeretsz? A Napoleon-játék Aki nem ismeri a játékot. hogy valakit megnevettessünk. Végül mondja: "Allah nem hallgatta meg a kérésemet. kit szeretsz? Mindegy. Ekkor a résztvevők kérdéseket tesznek fel. A vállalkozókkal ismétli. Újra megmutatja. jó sokáig. és te nem nevetsz" és így tovább. küldd el nekem a fehér galambjaimat". a katonák körbeveszik Napóleont és kérdezik: Napóleon. középre ül.

Hogy könnyebb . hogy pl. a középen levő hölgy helyet cserél egy szakállas férfival.A csók-csalás Egy széken ül egy hölgy. és egy újsággal jön vissza. vajon a takaró nem felesleges-e rajta. ő aztán mindent megtesz. és kisujjával egy zárt láncot érint. takaróval betakarják. csak egy gyertya világít. A vigyázó ismét kimegy. a bejövőnek mondja. A halottvigyázó A lámpát eloltják. elmondják. hogy köztük még egy hely maradjon. A játékvezető a hétára egy zsineget erősít. de a bent levők nem ejtik ki a "majom" szót. melléje ül a vigyázó. aki ismeri a játékot. nem hajlandók felismerni. amelyen egy síp lóg. A szobában maradtak megegyeznek. Amikor a halott tiltakozik. 6 m hosszú cérnát közepén a szájába vesz. Miután már majd' mindenét levetette. Egy vállalkozó felfekszik a "ravatalra". Aki előbb ér a végére. Amikor mindenkit megkérdeztek. majom lesz. Ez nem lehet igaz Néhányan az ajtó előtt várnak. kijelentik. ha a vigyázó olyat tesz. Bekötik a szemüket. A nyulacska-játék Mindenki a földön térdel. mindent vessen le. amire most nincs szüksége. mondják neki. megkérdezik. Kb. Sorban kérdezi egyik a másikat. azok felugranak. Miközben a férfiak "esznek". Előbb azonban 2-3-at kiküldött. melyik állatot kell a bejövőnek utánoznia. hogy senki sem ismeri a játékszabályt. Majd kimegy. Amikor behívják. térdhajtásokat kezd végezni amikor visszajön. jobbról-balról ráül valaki. A halott tiltakozik. és oda kell ülnie a kettő közé.. hogy ismeri-e a játékot. és felszólítják. mire nem a válasz. hogy a halott helytelenítheti. egy csókot adhat a hölgynek. Elmondják. Szorosan beborítják egy takaróval. hogy felvételi vizsgát kell tennie. hogy mindenkinek a keze hátra van téve. és elkezdik "enni" a cérnát. Tréfa a takaróval Két széket úgy raknak egymás mellé. valamelyikben egy síp van. A halott ismét tiltakozik. hogy a bent lévők kitalálhassák. Amint leülne. de most már víz van a szájában. és úgy kell utánoznia. A cérna két végét egy-egy férfi veszi szájába. Adj ide mindent Egy vállalkozó lefekszik a földre. inkább minden más állatot mondanak. ráköpi a vizet és mondja: egy halott nem tud beszélni! A síp-játlék Mindenki körben ül. A játékvezető kimegy. így a játékot nem lehet eljátszani. A vigyázó egy idő után kenyeret kezd majszolni. Egy játékos bejön. ami nem illik a feladatához.

Öt a palackokon Kb. amíg a hátsó protestálni nem kezd. Mindenki a személyeket számolgatta! Látogatás az állatkertben Egy mellékhelységben vagy függöny mögött nagy tükröt állítanak fel. Kis játékpedagógia Életkor. amelyet a legszívesebben látna. majd bekötik a szemét.legyen kitalálni. hogy valaki mindig belefújhasson. Hosszú. aztán gyorsan továbblép. a fenti szöveg ismétlésével. Valójában csak a játékvezetőnél van síp. stb. Zavaró. A legtöbb játék csak max. A végén az a kérdés. és körbejárnak. ha valakik csak nézők szeretnének lenni. egyébként már mikrofon. és az utolsó viszi. kellene. De amikor bekötötték a szemét. aki úgy áll. sípolnak. mivel a legtöbb játék körben ülve játszódik. amelyek csak fiataloknak. A terem legyen elegendően nagy. és így kell végigmennie. ahol zavarva lenne a társaság. vagy gondoskodjunk a szétválasztásról. Azt mondja: MI viszünk mindent! A titkos csomó Össze tud csomózni egy zsebkendőt anélkül. A játékosok beléphetnek az állatkertbe. és mondja: buták vagyunk. Sok játék alkalmas vegyes korosztálynak is. fiatal felnőtteknek. amelyek csak gyerekeknek valók. Meglepően jól tudnak együttjátszani 10-30 évesek. mi mindent magunkkal viszünk. Addig megy így. a terem kérdése Vannak játékok. Ha választott. és saját magát láthatja. de ne akkora. stb. majd a következő állomáson két nő és 3 férfi. lehúzzák a leplet a tükörről. hány állomás volt. melyik állatokból lehet választani. hogy az ember elveszettnek érezze magát benne. keskeny termek nem jók. Buták vagyunk 3 játékos körbe megy. és simán fog menni bekötött szemmel. hogy csomó legyen belőle. A körben ülőktől elvesznek valamit. Nem felel meg az sem. Egy újabb játékos csatlakozik. 30 személlyel játszható. de a sípot aztán továbbadják hátul. Egy játékos megpróbálhatja átlépkedni. csoportnagyság. és olyanok. hogy a két végét elengedte volna? Keresztbefont karokkal az asztalra terített zsebkendő végeit megfogva át lehet húzni. 40 cm távolságra sorbarakunk több palackot. . és egy táblán fel van írva. majd újabb holmit vesznek el. ez esetben kérjük fel őket a részvételre. Hibás számolás A vezető meséli: ketten beszálltak a vonatba. csendesen elviszik a palackokat.

Az újságot a küszöbre tenni. a másik benn lapul a csőben. mintha minden rendben volna. többel "Ki akar velem egy újságon állni és megütni?" .kijelenti." . és meleg hatására jön csak elő.Megfordítani. Esetleg jelöljük meg. A játékvezető beszólítja. hogy te is szerettél volna?" Oda tudok tenni 3 diót egy kalap alá anélkül.de nem fütyül! "Leütök 10 cm-t az asztalból!" . hogy ott semmi más nincs. Kimegy. a belsejét még senki sem látta. Egy széket tesznek középre. és kályha vagy gyertya fölé tartva írás jelenik meg rajta. "Nem tudod a cipőd egyedül levetni. "Mutatok valamit. majd megfogni az ingnyakát. hogy megemelném. mi is levetjük a sajátunkat. hogy az ingbe nem bújik bele a karjaival.A kör közepébe állni. csak én. melyikre kell leülnie. Pl. 50 cm-es körbe tölteni úgy. és elhatározzák. az egyiket elvágjuk. aztán kalapot a fejre. "Egy üveg sört tudok egy. Előre úgy kell neki felöltöznie.Amikor elkezdi. és a "vita hevében" a nyakánál fogva ki lehet rántani a zakó alól. és ha fütyülök. Illatozó székek A társaságból valaki . vágjuk el azt. "Kitalálom a gondolatodat!" . De a cipőjét! "Ki tud ezekkel az újakkal . "Nem tudod ezt a dobozt egy ökölütéssel szétverni. Lusta varázslások Nyakkendőt elvágni Amennyiben valaki nyakkendőt visel." . hogy a behívás módja szerint melyik székre kell ülnie. és némi hókuszpókusz után húzzuk ki egyben. és meginni a sört. amit még senki sem látott!" .Nem eggyel. hogy egy csepp se megy ki belőle" . Dugjuk be egy papírhengerbe.Megenni.Egy diót feltörni. Ezt előzőleg sóoldattal. és kirántani az ingjét. Erre ráveszi a zakót." . csak ráteríti. hogy a dugót kihúztam volna!" . A nézők előtt csak a begombolt gombokat kell kigombolni. "Én tudok pezsgőt inni egy palackból anélkül. mondják valakinek. és a talpmélyedésből lehet inni. Egy nézőnek az ingét kihúzni Egy úrral vitába kell keveredni.előre megbeszélve .mutató és hüvelyk az asztal szélén dobolni?" . Előtte szükségünk van két egyforma nyakkendőre. visszanő" . melyik oldalon lesz az elvágott. Csak a mandzsettagombok és a 3 felső gomb van begombolva. vagy citromlével írtuk rá. A bent lévők 3 széket helyeznek el.Senki. hogy a szaga után megismeri a székeket. Némi hókuszpókusz után kiemeljük. eljátszani a helyzetet. a földre rajzolt. majd megszárítva eltűnt. és ő kis játék keretében leül a megfelelőre. Megoldás: meg kell előre beszélni. hogy húzza le a cipőjét és ugorja át.Ököllel 10 cm-re leüt. gyere be = jobb szék.Raffinált szamárságok "Ki tudok tépni egy hajszáladat. ezzel úgy néz ki. mert az én ujjaim. a másik játékost odaállítani. . és melyiken az ép. miután megmutattuk. majd kendő alá tesszük. és az ajtót becsukni. jöhetsz = bal szék. de az utolsónak nem: "Ugye kitaláltam.Sorjában egy-egy cukrot adni. Titkosírás Egy fehér papírlapot felmutatunk.

Egy ide kapcsolódó megbeszélésnek természetesen igen jó tájékoztatónak kell lennie. Kezdetben az összes tárgyat egymásra rakják vagy egymáshoz kapcsolják. könyvek. illetve változtathat. engedélyezett. A helyiségben fölállított játékosoknak nem kötik be a szemüket. nem. Az összes játékosnak a szemben levő falat kell elérni. akik a szemben lévő falakat kísérlik meg elérni. változat: Mind a négy falnál állanak játékosok. Politikusként min próbálnál meg legelőször változtatni ? Hol énekelsz a . amelyek éppen előteremthetők. vagy mindegyikből valamennyi. az elveszíti társalgópartnerét. 3. hogy mindenki beszélgetett mindenkivel. Start jelzés után mindig kettenketten beszélgetésbe kezdenek. Ne mondj se igent se nemet! A játékosok a helyiségben szétoszolva állanak. hogy a válaszok alapján föl lehessen ismerni a válaszadót. fehér. Hogy az összeütközést elkerüljük. A kérdéseket úgy kell föltenni.mint az előbbi. A játékvezető a név nélküli cédulákat összegyűjtve egyenként fölolvassa a válaszokat. Start jelzés után mindenki megkísérli a szemben lévő falat úgy elérni. A mi emlékművünk Anyag hozzá: üres cigarettásdobozok. hogy: Építünk magunknak egy emlékművet. hogy közben a személyeknek nem szabad egymást érni. Mi van emögött elrejtve ? A résztvevőknek papírt és ceruzát adunk. Aki igent vagy nemet mond. Sorrendben mindenki fölállhat és egy tárgyat azzal a jeligével változtathat meg. Később előfordulhat. illetve elvehet . Más változat: Mindenki tetszés szerint sokat építhet. A résztvevők körbe ülnek. és egy újat kell keresnie. hogy menet közben nem szabad beszélni. hogy egy játékos egy "nem odavaló" tárgyat ismét elrámol. A résztvevőknek ki kell találni. fekete. és a többivel ellentétben nem szabad hangjelzést adniuk. Általános játékszabály lehet. azaz odarakhat.ismét helyre mehet. A játékvezetőnek időben kell a játék végét jelezni. változat: Ugyanúgy. katalógusok stb. Vagy egy fajtából sok példányszám. konzervdobozok.Rövid idő múlva egy olyan kérdezési technikát lehet elsajátítani. miközben a helyiségben további bekötött szemű résztvevő áll szétszórva. "Éppen most mondtad ki a "feketét"!" Valószínű. hogy hangjelzéseket adjunk ki magunkból. pl. Középen van az építőanyag. gyufásdobozok. hogy kitől származik az adott válasz. ha úgy érzi. Más változat: Nem szabad kiejteni: igen.Vakon a helyiségen keresztül Két bekötött szemű csoport áll egymással szemben. 2. hogy a másik egy nemmel válaszol. 1. változat: A játékosok csak az egyik falnál állanak. hogy hogyan lehet mihamarabb a "tiltott" igent vagy nemet kicsalni. aki éppen szabad lett. A játékvezető kérdésére mindenki igyekszik jellegzetes választ adni. Nagyon könnyen be lehet a másikat ugratni. Játékszabály: mindenki csak egy tárgyat változtathat meg.

hanem egyenesen előre kell nézniük.és szemszín. a játékidő alatt változtatni kell a programot A játékvezetőnél fontos. senkit sem szabad elhanyagolni amennyiben a helyzet indokolja. További lehetőségek: a többieket a kéz fölmutatásával fölismerni (színpad függönnyel). Ehhez az kell. hogy legyen. a többieknek le kell írniuk a külső megjelenését: magasság. majd a föltűnő ismertetőjegyeket mondja el. akit föl kell ismernie. hogy "hagyjuk már abba !". Azzal a kihívással is szembe kell nézni. és így szól: "Dörmögj egyszer !" vagy "zümmögj valamit !". ha a helyzethez nem alkalmas · · a játékosok teremtő együttműködésére kell építeni. hogy vezetni tudja a játékkészséget és az örömöt. vonalzó. virág stb. A játékvezető finom érzékű kell. Az egyik játékos lassan körbe megy a külső körön és mindenkit alaposan megfigyel. Miután valaki elhagyta a szobát. A játékosoknak a játék alatt nem szabad megfordulniuk. hogy egy játék rosszul sikerült. Azok a tárgyak. Később cserélhetnek. hogy ránézne. egyesek pedig pusztán képességüket akarják fitogtatni. változat: Egy játékosnak bekötjük a szemét. Előzőleg a játékosok helyet cserélhetnek. De az az igazán érdekes. Ezzel tapinthat ki egy személyt. holott ugyanez egy másik társaságban korábban már sikeres volt. Ezután elkezdi az egyik résztvevőt alaposan jellemezni. amikor egyesek az egyik. hogy melyik játékot kezdje el : .legszívesebben ? Tükörjáték Két játékos ül egymással szemben. szemek alapján másokat fölismerni (csomagolódoboz réssel) Személyleírás Ehhez mindenkinek papírt és ceruzát kell adni.. Végül át lehet arra térni. ami a játék sikerét befolyásolja. ha csak ketten játszanak. Emellett az egyik hangadó. hogy senkinek sincs vezető szerepe. anélkül. és sok egyéb tényező az. haj. Ennek nem csupán a játékosok összetétele vagy a játékvezetés módja az oka. Ezenkívül egy nevet sem szabad megalapozatlan gyanúba hozni. arcforma stb. melyek a kezünkben vannak. Mindnyájunkkal előfordult már. pl. ruházat. a szembenülőt utánozza. Először a nem föltűnő. Nem szabad megvárni. Egyidejűleg az összes többi is játszhat. míg a játékosok közül mondja valaki. hogy egy "vak" a játékosok közül valakit fölismer. változat: A "vak" játékosnak egy főzőkanál van a kezében. A hangulat. 2. Fölismerlek Itt arról van szó. a játékot megeleveníthetik. más veszi át a vezetést. Egy másik játékoshoz odamegy tapogatva. 1. Mi ez ? Valamennyi résztvevő háttal ül a körnek. és a többiek figyelik. Ezt nem lehet előre beprogramozni. könyv. Ez a következőket jelentheti: · az előkészített játékot el kell halasztani. mások a másik játékot akarják. A játékvezetőnek alaposan meg kell fontolni. hogy a játékvezetőnek finom érzéke legyen.

de semmi szín alatt sem a csoport értelmezési kísérletével kapcsolatos dolgokat. A legszebb táncjátékok fiataloknak és felnőtteknek A következőkben a legszebb táncjátékok vázlatát adjuk. Megkezdődik a párkeresés. nő: ".nem rozsdásodik. idézeteket stb. Az is lehetséges. Bábjáték Egy játékos a padlóra fekszik. Az is lehetséges. így keresik egymást a párok. Akik megtalálták egymást. de olyanok miatt sem. 4. ugyanakkor az ezzel egyet nem értőket is meg tudja nyerni. akik alkotásaikat elmagyarázzák. Tánc és játék egybeolvad. A társasági táncoknál igen kedveltek a táncjátékok. és az állat hangján jelezve kell egymásra lelni. melyeket nem változtathatunk meg! Táncjátékok A tánc szabadságot kíván.. a játékvezető egy páros számot kiált. Az "A" táncos fél papírszivet kap. A táncnál a partnerünkre figyelünk. hogy egy fejvázlatba állításokat és szimbólumokat személyesítünk meg. és egy rövid történetet ír hozzá.". Semmi esetre sem lehet ezt a játékot ott eljátszani. Ugyanígy felezett szimbólumokat. A tánc egybefogja a teret és az embereket. A zene elhallgat. le kell guggolni: az utolsó kiesik. Képtörténet Több kép áll rendelkezésünkre. kapnak a többi férfiak és nők is. Amikor a zene hirtelen abbamarad. gesztusokkal. 2. variálják és változtassák.". táncba kezdenek. hogy ketten ilyen módon egymást jellemzik. 1. állatok stb. Kérdezősködni természetesen lehet. Ezután fölolvassák. A "bábunak" ennek megfelelően kell reagálnia. hogy valamennyien megfessük önarcképünket. ugyanilyet kap egy nő is..amelyben a legtöbben egyenlő eséllyel indulnak. egységet képez. Indításkor 2 mindenki eljátssza a céduláján lévőt. beszéd nélkül. társaságban. A pároknak úgy kell . két-három játékost kell találnunk. Nem szabad olyan dolgok miatt mérgelődni. Szimbólum lehetnek pl. vagy: férfi: "Régi szerelem. szimbólumuk másik felét.. 3. főleg csoportokban. 3-5 játékos kikeres egyet. ahol a csoporton belül nagy különbözőség van. Hasonlóan az előzőhöz: egy férfi cédulát kap: "trombitás". a vezetők saját maguk fejlesszék tovább. Jelképeket is lehet alkalmazni. ha valaki önarcképéről beszél. Pár mondat is elegendő. Arra is oda kell figyelni.. Önarckép-festés Egy negyedóra áll rendelkezésünkre.: virágok. Miután elkészültünk. hibás a tánchelyen az üzleti gondolkodás. Más változat: állatneveket kapnak. melyeket megváltoztathatunk. Játékostársa egy láthatatlan fonalat ereszt rajta bábjátékos módjára. játékosan. a másik felét az "A" nőpartner kapja. csillagok... fák.

20 mperc elteltével a zene félbeszakad. mindenki egy másik párt keres. fütyülés). Aki kimarad. 8.Fontos. a másik neműek húznak. Egy kalap jár körbe a táncolók között. Minden férfi és nő egy-egy számot kap.a nők pedig megpróbálják azt kiszúrni(természetesen nem a párjáét). a középsőre egy nő ül.A kiesett párok körbe veszik a még táncolókat. az a pár kiesik. párt változtatnak.hogy elegendő "figyelő" legyen. Minden nő valamilyen holmiját egy kosárba rakja. az kiesett. gyorsan közreveszi két nő.Így lassan az egész társaság táncolni fog.Változat:a nők gombostű helyett kis égő gyertyácskát tartanak kezükben.A férfiak ebből húznak egyet. hogy a kiáltott szám szerint legyenek.. Azok táncolnak egymással. a többiekre férfiak. amíg a játékosok el nem fogynak. vagy ha a zene abbamarad. de mindig párosan kell alkalmazni..Akinek kiszúrták.. Akinek nem jut szék. A zene fölhangzik.Változat:miközben a nők félrenéznek. 11. kínálja a kosarat. akkor három párnak kell egy csoportot alkotnia.Aki elejti. Eggyel kevesebb széket raknak ki.a nőknek gombostű. 20.akik arra ügyelnek. időnként a fejükre rakva. aki vehet egy bonbont. Majd kalapba dobják a számokat. Szerelmesek szívesen csalnak itt ! 15. 6. viheti a seprűt. Amikor jól hallhatóan leejti. A táncolók között valaki seprűvel járkál. Egy megadott jelre (pl.s mindegyikük új párt hoz magának. párjával 10. mint a jelenlévők. A kosaras férfi középre ül. leveleket stb. a nő az egyik férfinak adja. együtt kiesett. A férfiaknak felfújt lufi van a kezében. ha több férfi vagy nő van szabadon. Amikor a zene abbamarad. és ez így megy tovább.majd a nőknek kell így kiválasztani párjukat. akik ugyanabban a hónapban születtek. sebtiben le kell ülni. Ebben a táncjátékban a játék különösen előtérben áll. párosan egymással táncolnak az azonos számúak. 7. A párok palackokkal kirakott "úton" táncolnak.a játék már fontosabb mint a tánc. 19. trombitaszó. bonbonnal teli.Vigyázni kell. Minden táncoló pár homloka közt narancsot vagy lufit tart és úgy járja táncát. 16. Lampiontánc: főleg akkor játszható.hogy a jobb és bal székeket gyorsan foglalják el. kiesik.hogy a narancsot szemgödreikben tartsák. A férfiak vigyáznak a lufijukra .hogy a tánc közben még játszani is tudjanak a párok. Minden pár kap egy kicsire összehajtogatott újságlapot. majd folytatódik.Szükséges.Engedélyezhető esetleg. 9. húznak. A nő kosárkát kap. A férfiak vagy nők fölismerhető adatokat írnak cédulákra. mint ezelőtt. Például ha 6-ot kiált. Az újságokat minden egyes alkalommal újra össze kell hajtogatni kicsire.a férfiak középre teszik bal cipőiket. Hólabdakeringő:egy pár táncba kezd. 14. 17. A számok helyett használhatunk például virágokat. Kosárkatánc: Három széket helyezünk egymás mellé. kiesik.hogy a tánc ritmusa szerint járjanak.megkeresik a gazdáját és véle táncolnak.hogy legyen elég helyük. vagy ugyanolyan színű a hajuk stb. megkeresik párjukat. és a hölgy elmegy táncolni a másik férfival. Aki utoljára állt rá. Akinek nem jut. kiesik. 12.Kb. 5. ki kell hajtogatni az újságot és rá kell állni. kiesik. Akinél a zene abbamaradtával a kalap van. Amint a zene elhallgat. 13. A . Aki fölborít egyet. Összekeverik. 18. A játékhoz több figyelő szükséges. és így keresik meg újabb párjukat.csoportosulniuk.

Lerakja az alapját. (Kereshetünk megfelelő zenét is hozzá. 21. széles mozdulatokkal. tapsol a kezével és viheti a párját. amelyeket a próbánál mondhatunk. századi rituáléból: "A déli ima befejezte után a kerengőben táncolnak. Amikor a húsvéti szekvencia taktusai befejeződnek. fönt mozgatva. karokkal előre. Kétszer tapsolunk. Mindenki magának. Ez egy antenna. a többiek táncolnak rá törpetánc: lámpásokkal. ő maga is megdicséri magát. Ha az idő rossz. Balunkkal a jobbat is. Jobbunkkal a bal vállunkat veregetjük. És megint elölről. A házat megnézi magának Jobbra is. Eltapsolós: akinek nincs párja.pár nélküliek égő lampiont kapnak. kitárva. fiataloknak Táncolva építünk egy házat. énekel stb.) További játékos táncformák minden korosztálynak · · · · · · · 3-6 táncos lepedővel betakarózik és "egyként" táncol ritmikus táncmozdulatok tárgyakkal. Ugyanez a jobb combra. balra nézünk. A tánc végeztével a nagyteremben isznak egy kortyot. fütyül. A ház köré kerítés jön.. Egy sváb házat akar építeni." Kis színészkedések Ismételd a játékot! fiataloknak és fölnőtteknek . Ugyanez. A szomszéd megdicséri. másikat magasan hátra emeljük. Ez a tető. labda. 2x keresztezzük. Egyik kart előre. Ugyanez a másik kézzel. Főleg gyerekeknek vidám dolog a mozdulat-tánc. de nem fontos. biztatásul tapsol. Fölállunk. a püspökök és a klerikusok szép táncrenben elvonulnak és labdát dobnak. kezekkel lefelé. Bal oldalon a mozdulat-előírások vannak. a villanyt eloltják. akkor a templomhajó közepén. kendő. Énekelnek hozzá néhány dalt. Egy kertajtót helyezünk be. odamegy egy táncoló párhoz. Mindkét lábbal kétszer dobbantunk. átadja a partnerét. nagy köténnyel stb. mint pl. Mindkét kezünkkel a combunkra ütünk. himnikus tánc: lassan felemelt karok. Az egyedül maradt aztán megy tovább "eltapsolni" magának egy partnert. a másik oldalról is. A bal kezet behajlítva föltartjuk. Kezünket elől vízszintesen tartjuk. himbálózva ritmikusan 16. Mindkét kézzel a comb fölött kétszer "rányomunk". jobbal támasztjuk. A házacska-építő tánc gyerekeknek. Mivel gyorsan kell mennie. kapucnival stb. és akinek az égő lampiont a kezébe nyomják. Karokat oldalt nyújtjuk. A szomszédba megy és fáradozásairól mesél. Ez a tető másik oldala. Ez pedig a villámhárító. babatánc: játékos babatartással szakácsnőtánc: táncos játék fakanállal. Egyengeti a talajt. Jobb oldalon megjegyzéseket találunk. Mindenki leül egy székre. Követ kőre rak. ernyő stb. az egyik csoport "csinálja a zenét. amíg a folyamat jól begyakorlódik. pl.

de azt nem tudja egyik sem. a győztes ünneplése hivatások: kertész. melyet csak ő nézhet meg. mire véget ér a játék! Rögtönzőjátékok bármely korosztálynak A spontaneitás áll itt előtérben. Változat: a társaság két részre oszlik. de nem szólalhat meg.Minden csoport egy képzeletbeli Tv előtt ül. mert a következő behívottnak már ő fogja eljátszani. és azt is. amelyeket minden előadó eljátszott. egyebet. A kiküldöttek közül behívnak egyet. autó-belső-világítás Változatok: Minden csoport kap egy szót. a helyzettől függően. . · · · helyszínek: áruház. Az idegen kérdezhet.:fő-fel-ügyelő. . pl. de lehetőleg nevet nem említenek. Kérdésekkel.3-5 személyt kiküldünk. az egyik rész süket. Vagy: a játékvezető "A" játékosnak is és "B" játékosnak is megmondja. A közölnivalók egy cédulára vannak fölírva. és így tovább. teljes szóvá vagy mondattá kell összerakni. vasútállomás. beszélhet. Pl. Változatok: Mindkét játékos gondol magának egy egyéniséget. egy üzletet). valaki neki is eljátssza . dráma a fogorvosnál.: . Az egyes részek eljátszása után lehetőség szerint a teljes alakzatot el kell játszani. . hogy mit. Kérdésekkel kell kitalálni. öregek klubja sportok: asztalitenisz. hogy ki vásárol. a másik néma.Bevásárló-pantomim: azt is ki kell találni. A süketek kérdeznek. nadrág-tartó. Szavak nélkül. amelyekre csak igen vagy nem lehet a felelet. A körben egyvalaki eljátszik egy pantomim eseményt. ismert egyének nevében. Ezeket a rövid játékba be kell építeni. a játékhelyzetet el kell játszani. Helyzeteljátszások El kell játszani bizonyos élethelyzeteket. Nagyon kell figyelnie. slágerek · · · · · Pl. Ki van a telefonnál ? fiataloknak és fölnőtteknek Egymásután telefonálnak egymással a párok. A szavak kezdőbetűi ismét egy szót adnak. hol a másik beszélő ruhájába. A nézőknek az egyes szótagokat vagy szórészeket . hegymászás mondások: kimutatja foga fehérét hónapok könyvcímek. a némák "némán" felelnek.Scharade (szótagrejtvény. pantomimszerűen kell valamit eljátszania 1-5 személynek. az eljátszott műsort kell kitalálni. hogy kit játszik a partner. Pl.Egyedül kettesben: egy párbeszédet egyedül csinál valaki.Minden csoport kap 5-5 egyforma nagy tárgyat. amelyet játszva adnak föl): egy csoport egymás mellet kis jeleneteket játszik. A helyszínt be kell rendezni (pl. amelyet rövid előkészület után eljátszik. . Furcsa dolgok sülnek ki néha. kell eljutni a megoldáshoz. Rövid előkészületi idő szükséges. pl. hogy nehezebb legyen kitalálni. úgy kell tudomására hozni mindent. közben beöltözik hol az egyik. és el kell játszani a vásárlást. Bizonyos körülmények között a szavak egymásutánja is megváltoztatható. A játék tág teret ad a fantáziának ! . egy kocsmai verekedést.Néma beszélő: egy játékos felelős egy idegenért. . labdarúgó-stadion helyzetek: szerelmi jelenet fölvétele. hogy ő saját maga kit alakít. fogorvosi asszisztens egyesületek: dalárda.

Segíthetnek a következő kérdések: Miért nem okoz a játék tréfás helyzetet. játszanak a szereplők. ezt persze előre meg kell beszélni. ill. Lehetőségek: · egyszerű kézmozdulatok. Ezután egy másik csoportnak az ellentettjét kell eljátszania. Pl. ha a játékszabályokat saját belátása szerint megváltoztatja. majd a fényforrás és a lepedő között. végezni föladatát. Ellentétet játszani 2-5 főből álló csoport saját választása szerint eljátszik valamit. Aki üres cédulát kap.az én előnyöm" metódus érvényesül. föl kell tennünk a kérdést. négy méterre a lepedő mögött helyezzük el a fényforrást. amelyeknél "a Te hátrányod . A játékhoz nagyfokú kreativitás szükséges. hogy vajon hogyan variálható ? őm mindig át kell előre gondolni. operett. Az indítás után mindenki elkezdi saját szerepét játszani. Valószínű. Kb. Nem csak a társasjátékokkal kapcsolatban ésszerű és szükséges a vita. Sok más versenyszerű és kreatív játékot kell előre is és közben is analizálni. vagy: öten versenyezzenek másik öttel. szeretet-harag. Pl. Vagy: az egészet szavak nélkül. krimi stb.Kis játékpedagógia Játékokat kitalálni. Néma színház gyerekeknek és fiataloknak Minden játékos kap egy cédulát. Aki új játékokat akar kitalálni. különféle állatok. de játék közben is. lehetőleg a lepedőhöz közel. repülő madár · több személy együttes kézalakzatai .: színházi. amelyekkel valamit meg kell valósítani. Kleindick javasolja többek között e kérdések fölvetését: Melyik játékokat ismerem ? Miért játszom őket szívesen ? Mi a szórakoztató bennük ? Igy veszünk egy játékoskönyv-alapgondolatot. pl. vihar-szélcsönd stb. Ez különösen fontos olyan játékoknál. bohóc stb. Árnyékjátékok Árnyékfalat építünk kifeszített lepedőből. vagy: játékok. mindenki cseréljen helyet egy másikkal. hogy zökkenőmentesen folyhassék a játék. hogy némelyeknek össze kell dolgozniuk. Pl. vagy: dobójátékok (kocka). egy cirkuszban van igazgató. operai. vagy miért okoz oly sokat ? Miért ódzkodnak egyesek bizonyos szabályoktól ? Vagy miért szeretnék sokan e szabálynak alávetni magukat ? Mely játékszabályokat tudnánk elhagyni ? Előadás-egyveleg gyerekeknek és fiataloknak Egy mondatot különféle stílusokban kell előadni. Amikor fölkészülünk egy játék előkészítésére. csak játszva. annak némi ismerettel kell rendelkeznie a játékformákról és a szabályokról. Jürgen W. kikísérletezni. Nem szabad elfelejtkeznünk arról. pl.: éhség-jóllakottság. amelyre egy jelenet egyik szerepe van írva. hogy a pontos játékszabályokat meghatározzuk és számtalanszor ki is próbáljuk. az néző lesz. idomár. megvitatni Egy játékvezetőnek megéri.

Teljes nyugalmat kérek ! dobbant egyet a lábával . Ehhez mindenkinek kezébe kell vennie a zsebkendőjét. leejteni · Az estét egy TV-énekesnővel nyittatják meg. ekképpen egymásnak ütik a közepén. TV-este Természetesen nem az egész esti műsort adják elő. pl. és lassan jobbról balra fölcsavarja. Itt azonban nézők nélkül játsszuk. amelyet valaki fölemelt kézben összefogva tartott. a kezében tartott állatfigurával párbeszédet folytat. persze elváltoztatott hangon. de mindig valamivel lehurrogják. amit a nézők persze nem látnak. nagy sikerrel. balett stb. és mindenki búcsút int a zsebkendőjével. Kérem. pl. megakadályozzák.(itt a saját nevét mondja) ? Nevetés. a vezető kimehet. "Magától értetődően az ember akkor tűnik a legkomikusabbnak. szakmai tanácsadás stb. ha csupán jelzésértékű. · Valaki szólni akar. a bal mutatóujjunkról vegyük föl a zsebkendőt jobb kezünkkel. Ekkor megszólal a zene. legszenteskedőbben viselkedik. eljátszott viccek. állatok utánzása. · Függönyvariációk: Hölgyeim és Uraim. mese-helyzetképek. egészen halkan. A játékokat ne ismerjék egymás között előre! Színjátszó egek · · Lehetetlenségeket játszanak." /GerdHeinz Mohr/ Kreativittás-játékok A hétfői festő gyerekeknek és fiataloknak A televízió is előszedte már ezt a régi játékot. ill. . 2-4.. amikor a legtragikusabban. reklám. hosszú kabát stb. más-más helyzetben · rövid jelenetek. miközben mondja is: a függöny felgördül pantomim-módon egy tolóajtót félretol valaki oldalt egy zsinórt fölhúzni. Figyelem! A játékokat úgy kell eljátszani. A résztvevőket csoportokra osztva külön asztalhoz ültetjük. divatbemutató. kalap. Végtére szóhoz jut és közli. A vezető odamegy. hogy csak azt akarta mondani. így még a legvadabb ütés sem éri el · botjáték: két játékos egy-egy botot fog meg mindkét végén. hírek. eljátszáshoz. mint pl. most valami egészen titokzatosat fogunk csinálni. legünnepélyesebben. Most szünet következik. most láthatják az első föllépést. pl. · Zsebkendő-befejezés: Hölgyeim és Uraim. Elegendő idő kell az előkészítéshez. valaki egy kiterített kendővel a nézők elé áll. hogy az előadás a színész betegsége miatt elmarad. vagy még ennél is több játékos játszik valamit a TV-ben. aki adta. · Csöng a telefon. Kérem a zsebkendőt a fölemelt mutatóujj fölé tenni. előzőleg gyakorolni kell a játékokat.· ökölvívnak. Vigyázat! Ez nem fog az égből pottyanni.eljátszva lehet kurblizni is takarót vagy egyebet. beállítják a színpadképet. hogy a nézők számára profilunk mindig látható legyen! A ruházat elég. japán teaceremónia. leereszteni . vagy elkezdenek énekelni. majd a nézők felé fordul: Van itt egy bizonyos. az egyik fél méterrel közelebb áll a fényforráshoz. hanem aki kapta az ütést.: Ez volt az első fölvonás.. · Egy előadó egy. egy ökölvívásnál nem az esik el.

és akit a többiek a leghasznosabbnak ítélnek. lehetnek a vetélkedők.: vízesés. A körnek részletes megegyezéseket kell találnia. hogy valóban kreatív lehessen: lehetőleg nagy. pl. Az egy fő visszamegy az asztalhoz. amelyik leírva oda-vissza ugyanaz Kreatív bevásárlás Mindenki kap egy bizonyos összeget. lehetőleg sok. kitalálni. szokatlan hangokat fölvenni.Minden csoportból egy fő kimegy a játékvezetőhöz. porszívót stb. és így megy tovább. Aki kitalálta. Tűzoltók. 3 szerepet 3 résztvevőnek. de se leírnia. A játékosok 10 perc előkészületi időt kapnak. Kioszt pl. összegyűrt papír zaját. Az a csoport győz. amennyi tagja van a csoportnak.. pl. amivel ugyanúgy járnak el. hogy mindenkinek jusson). és a többieknek lerajzolja a szót. megvásárolhatók.: · sebességet változtatni · · · · · · · a szöveg mellé mondani. Kreatív kvíz Legyünk igazságosak: a kvíznél mindig az van előnyös helyzetben. elhagyni. akiknek vetélkedniük kell. körbesimított pohárszél neszét visszafelé lejátszani. és ha eltalálta. de többet nem adhat ki. Sör és tűz Sorbaállnak a résztvevők. amelyik előbb találta el a megadott szavakat (lehetőleg annyit. politikai személyiségek stb. gyors ritmusos dalt gyorsan játszani lassú templomi dalt fölgyorsítani mindennapi zörejeket rávenni. savabyú káposzta stb. aki a többiekkel el tudja hitetni. pl. és csak egy tud közülünk megmenekülni a ballonnal. aki kérdez. autódudát. mondhat közös jellemző dolgokat a sörről és a tűzről. Ballonjáték A játékvezető bejelenti. pl. aki erre meggyújt egy gyufát. a rövid alsónadrág előnyeit ecseteli. hogy kinek a hangja. jellegzetességet tudott mondani. A többiek kérdezhetnek. A végén össze lehet számolni. A hosszú alsó előnye. Két játékos szemben áll egymással. nem valók gyermek kezébe stb. pl. mire a szembenálló a hosszúét. se elmondania nem szabad. hogy a léte a legfontosabb az emberiség számára. Valaki azt mondja a másiknak: "sör és tűz". melyik sláger hogy hangzik a mondat. a legértékesebb stb. ki hány azonosságot. amellyel be kell vásárolnia. odamegy a játékvezetőhöz. Kreatív magnetofon A magnóval sok mulatságot lehet csinálni. aki . hozzáfűzni szenzációt. veszélyesek lehetnek. tábortűz. sportegyesületi tagok. a leghasználhatóbb. Változat: _A kitalált szavak kezdőbetűjéből egy szót alkotni. és amíg az ég. hogy mindnyájan egy süllyedő hajón vagyunk. megnevezi a következő két szót. ő is kap egy másik szót. aki egy szót súg neki. az lesz a győztes. a fülébe súgja. Az egyik pl. az. Azután továbbadja a gyufásdobozt.

a profil maradhat fehér. hogy melyik betűket kell ebből a szóból elhagyni. az arcélet kifesthetjük. miközben kiegészítő betűkkel vagy számokkal utasításokat adunk. Környezete fehéren maradhat.: pezsgő. strand. A másik felét ráhajtva érdekes alakzatokat nyerünk. és mindenkinek mindet meg kell oldania.: · asztali-teniszütő szerelmeseknek · · a Nap nyárson balul sikerült biliárdlövés . hogy mit ábrázol (majd). Elkészülvén többféle lehetőségünk van: · Az arcélt kivághatjuk és kívánság szerint befesthetjük. hogy előregyártott ábráknak egy vagy több értelmezést adunk. pl.: · Egy vagy több résztvevő fest meg egy képet. petárda. hajtsuk össze úgy. Mindenki találgathat. ebben az állapotban a csöppet kis műremekké lehet szertefújni. majd lefújjuk festékkel. Vetítőlámpát állítunk tőle 2-4 méternyire. király . · Egy rajzlapot középre fölerősítenek. amelyeket be kell építeni a műbe. Az ábraértelmezés szórakoztat ! A móka abban áll. kívánságok Szilveszter . Pl. Kb.: · Minden játékos 20 mp alatt fölír egy egyszerű szótagrejtvényt egy fali plakátra. amely csupán valamelyest ismert. Adva vannak a csoportoknak a figurák.föl tud készülni. Már a rajzolás közben lehet találgatni. Az egyik felére tussal vagy vízfestékkel ábrát vonunk vagy pacát kenünk. Körbevághatjuk az arcélet.Spanyolország stb. kihúzhatjuk filccel a vonalakat. · Egy pirinyó tintát vagy tust csöppentsünk egy papírlapra. · Egy rajzlapot vízszintesen forgatunk pl. bika. arcélét rávetítjük a papírra. · Mindenki keres egy ismeretlen szót. hogy a cseppet félbemesse. A fekete mutat a legjobban. · Egy rajzpapírra különféle tárgyakat rakunk. olimpiakarikák stb. és mindenkinek felelnie is kell. háromszögek. majd körülrajzoljuk. A külső részt sráfozhatjuk vagy pontozhatjuk. A papír és a vetítő közé ültetünk valakit. Pl. Pl. · Hasonlóképp képrejtvényt: egyszerű képeket kell egymás mellé rakni. · Mindenki keres 3 szót. szabad festés mindenkinek örömére lehet. Profilfestés Egy nagy rajzpapírt vagy kartont a falra erősítünk. · Mindenki hoz egy képet. Kreatív módon festeni A "festés" szó hallatán sokan azonmód a művészi festészetre gondolnak. amely vélhetőleg ismert. s festékszórással negatív profilt nyerhetünk. pl. Rendkívül mozdulatlanul kell ülnie ! Ezután kidolgozhatjuk a profilt. de ki is festhetjük. · Mindenki föltesz valamilyen kérdést. · · · · Külső részét feketére kenhetjük. Miért ne lehetne megfordítani ? Mindenki kérdezhet is. amelyek egy másikra utalnak. De a játékos. honnan származik valamilyen mondás. az arcél fehéren marad. · Mindenki rajzol egy képet a fali plakátra. pl. körök. Vagy éppen színes ceruzát tartunk a forgó rajzlap fölé. 60 cm-ről vagy magasabbról tust vagy folyékony viaszt csepegtetünk rá fantáziánk szerint. lemezjátszón.

Ezután kiosztjuk a szerepeket pl. O M S U R T 5. mivel minden betű egy pontot ér. de magunk is készíthetünk kartonból 6 db kockát. A nyomozónak ki kell találnia a bűnös személyét. Játékok fényeffektusokkal · Több játékos szorosan egymás mögé ül. kiesik vagy zálogot ad. Hasonló játék: Autó rendszámtáblák betű kartonokra vannak írva. de ha felelnek. színes képújságot. I J G K H L 3. ami mindent helyettesít) A kockákat megrázzuk. A nyomozó visszajön és kérdéseket tesz föl. Határt lehet szabni a játékidőnek. P R N O Q F 6. egyebet. A játékosok karjaikkal mozdulatokat végeznek. de egyenesben nem kérdezhet rá. amíg háromig számolnak. tőlünk 50 m távolságra több játékos egymás hátán ül.Versenyszerűen mondatokat kell készíteni belőlük. A következő folytatja: a gépkocsiról nekem a bütykös főtengely jut az eszembe. kiborítjuk és a látható betűkből szót alkotunk. Az egyik mond egy tárgyat (pl. ragasztót. A I Y E Z L 4. A játékosok háromszor tagadhatják meg a feleletet. · A szabadban. A B C D E M 2. Lehetőleg minél több betűt tartalmazzon. · A sátorban égő gyertya vagy lámpa fényénél a bent lévők fotómodell mozdulatokat próbálnak. a többiek árnyjátékukat nézik. és megvilágítják őket. aki kimegy. 3 perc alatt egy alakot kell kiszaggatniuk belőle segédeszközök nélkül. A nyomozó Kiválasztunk egy nyomozót. a kintiek határtalan mulatságára. és így tovább. és díjat kitűzni a sikeres kitalálónak. Ha a következőnek semmi sem jut az eszébe. Ki tudja a leghosszabbat ? Avagy: ki tudja a leggyorsabban a kiadott adatokat értelmes mondatokká alakítani ? Újságszaggatás 2-4 játékos kap egy nagy újságot. Előre ki kell próbálni a zseblámpák megfelelő elhelyezését ! A mozaiklevél Elő kell készíteni ollót. · Egyesek egy zseblámpával bebújnak egy nagy lepedő alá. és fantáziatáncot járnak. csak az igazat mondhatják. a következő betűkkel: 1. hátulról egy erős lámpával megvilágítják őket. T U V S X dzsóker (vagyis egy pont. egy betörés eljátszásához.Betűkocka Néha készen is lehet kapni. mint tüzisárkányok. valamint minden .: gépkocsi). Mi jut eszedbe erről ? A játékosok körbeülnek. melyekre azonban csak igen-nem-mel lehet felelni.

......................... vitorla.............................2 A legszebb táncjátékok fiataloknak és felnőtteknek..........................................................................7 A filléres-járték...... tető egy erdei kunyhónak..8 Árnyékjátékok...................................................2 A csók-csalás.......9 A titkos élmény..............14 A család-játék....................13 A körfutás........ képzelet-eszközöket gyártani......8 A házacska-építő tánc gyerekeknek..................19 Az Északi-tenger hullámai.................................. fölhasználni különféle játékokhoz a szabadban......................................7 A halottvigyázó................... Játékok régi anyagokkal · fólia: pl.........................6 Az ábraértelmezés szórakoztat !..... ragasztással......................................8 A síp-játlék..................... és repül.......................................... fiataloknak...................................... 101 db játék Z 16................................................... rajta egy névvel...................................................................................... építőelemnek................ farsangi dekorációhoz................... De a poszméh mit sem tud ezekről a tudományos kutatásokról. Ez utóbbi legyen összegöngyölítve............................ írásból..............................8 A titkos csomó............................4 ..............alakja................. úszómedence · autógumi: pl..................................................................................................................................................10 A mozaiklevél................................................................................................................ söröskupakból........................20 A Napoleon-játék...egyes csoportnak egy kartonpapírt................................................................................. az oldalára betűket festve dobónak használni · háztartási hulladék: pl............................ és a rajta talált névhez illő dekorációt készítsenek kivágással........................................ konzervdobozból sok minden gyártható......................................3 Az eszkimóköszöntés...... századi rituáléból:. építőelemnek......................................................................... tejfölöspohárból pedig tetszés szerint lehet alkotni · újságok: pl......... gurigató versenyhez · régi ruhák: pl............................16 Átbújni egy levlapon.............7 A némák kórusa.......12 A mi emlékművünk............................................................ hintának fára akasztva........6 A nyomozó..................... vagy éppen beleöltözni divatbemutatóhoz · kartoncsövek: pl.............................................................................................................7 Az összefonódott kör................................... hogy a poszméh .................6 Adj ide mindent........ és az összrepülőfelülethez képest nagy súlya miatt nem képes röpülni................................................................................................................. tréfás beöltözéshez · dobozok: pl.............................. újság-játékhoz.......19 A nyulacska-játék........................................................................... A csoportok válasszanak egyet-egyet... képekből............ összefűzni........... valószínűleg tévesen.......................................... toronyépítő versenyhez........... polcot eszkábálni Házi recept optimistáknak Aerotechnikai tudósok megállapították......................

..............................11 Gyűrű a zsinóron /magyarul: megy a gyűrű vándorútra néven ismert/.15 Kis játékpedagógia..........................2 Meghaltam........... szólalj meg!......................................................................................................................................................................................................................18 Kreatív magnetofon.....................................................................................3 Látogatás az állatkertben............................................18 Kreativittás-játékok......................................................................................................................................................................9 Egy bőrönd útnak indul..............................................................9 Malomzakatolás...........................17 Küldök egy táviratot.........................................20 Helyet cserélni..................................12 Ballonjáték....................................12 Ki van a telefonnál ? fiataloknak és fölnőtteknek.................................................................................................................................................................................................................................................................................19 Mi van emögött elrejtve ?..............................................................................................................15 Hibás számolás...............18 Kreatív kvíz........................................................................10 Egyszerűen csak nevetni........................................................5 Halott.........................................................................4 Kreatív bevásárlás......................................Az utolsó kérdés /bolondokháza/...............17 Kreatív módon festeni.................................................................................................................................................................................3 Helyzeteljátszások..................................................................................................................................................................................16 Énekelve tárgyszerűen............................................................................3 Illatozó székek........5 Házi recept optimistáknak...........................3 Kis játékpedagógia.............................................................16 Előadás-egyveleg gyerekeknek és fiataloknak...................................................................17 Betűkocka.......................................8 Hunyorítós /kacsintós/......................6 Elefánt-tüsszentés.........................................................1 Egy nézőnek az ingét kihúzni..............................................5 Bábjáték...1 Buták vagyunk.....................................4 Ez nem lehet igaz...................................................................................................................................................................................14 Kiscsibe.............................................................................................5 Mi ez ?.........................................................1 Lusta varázslások.............................................................................................................................15 Kis játékpedagógia................................................................................................................. szellem.....................................................................................8 Fölismerlek..................................................................................................................................10 Játékok fényeffektusokkal.............................9 Luftballonok a papírkosárban..................................................................................................................................................................................4 Ejtőernyős ugrás............................................11 Mi jut eszedbe erről ?............11 .............................20 Karmester-kitalálós...................4 Képtörténet.................................................5 Ellentétet játszani........................................................19 Játékok régi anyagokkal........................ "halottabb"..........................19 Bumm három helyett.............................................................................................................................9 Kis színészkedések.........................................................................................................................................................................................................................

.......9 Recepteket csinálni.......................................................................................................................................................11 Szerelmi próba.........................16 Táncjátékok..........................................................................4 Újságszaggatás....12 Titkosírás..6 Mondd: kit szeretsz?.................................................3 Önarckép-festés.........................................................................................................................................................................................................................................................................................10 További játékos táncformák minden korosztálynak......................................................................................................................................................12 Öt a palackokon........................................................................................................................................................................8 Profilfestés...............................................................10 Variáció..........................................................................18 Raffinált szamárságok...............3 Szellemkopogtató...................................................................................................7 Ne mondj se igent se nemet!...................................................................................................8 Tudom............................................................5 Vakon a helyiségen keresztül....................................................................................................................................................................... mikor születtél......................................................................................................................................................................................................................7 Tükörjáték..........................16 Nyuszifül és hegedű............................................................................................................................................................................................................11 TV-este......................................2 Személyleírás..............19 Üss engem is............................................................................................................16 Újságlecsapós..........................2 Színjátszó egek..........1 .............................................1 Sör és tűz............17 Szegény fekete kandúr......................6 Szikrakontaktus...............................................................................................................Mindenkinek 37 van........................................................................................................................................14 Tréfa a takaróval...............10 Néma színház gyerekeknek és fiataloknak.................2 Zipp-zapp.................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful