Inner Room

Seminari Theologi Sabah
SURAT CHAPLIN untuk edaran dalaman sahaja

24 Jan 2011 Jilid 1, No. 3

Penterjemah: Law Hui Seng; disemak oleh Pendeta Jensey Mujuin

Menjangkau Ke Dalam Jiwa dan Menaikkan Semangat: Satu Refleksi Melalui Mazmur 36 (Bahagian A)
oleh Samuel Ooi
Menjangkau Ke Dalam Jiwa bermaksud kita mengalih ke dalam jiwa. Tetapi, bagaimanakah kita melakukannya? Salah satu yang sangat diperlukan dan yang paling susah dilakukan dalam latihan rohani adalah mengalih ke dalam jiwa kita dan menumpukan kita pada paling yang perhatian fikiran berdosa. sangat dan di atas kalau kita membacanya secara reflektif dan refleksif. orang Biasanya, 'jahat' seseorang dirujuk yang sini membaca ayat 1 - 4 akan mengandaikan bahawa mazmur, yang kemungkinannya adalah musuh kata penulis gantinya tetapi

memandangkan penulis

adalah majmuk orang ketiga. Orang itu bukan sendiri orang lain. ini karya Kita tidak Daud atau

Kadangmenyimpang kebenaran yang bukan kita Kamu ma k s u d saya kalau k a mu karya ini

pasti sama ada mazmur tidak. mengikut Namun, pendapat

kadang fikiran yang daripada

fikiran

tradisi, ia adalah suatu mazmur yang bertujuan untuk hikmat. Sekarang berfikir kepunyaan mari kita pengajaran

paling jahat sahaja dalam tetapi jiwa fikiran juga kita.

terdapat dalam

sebentar, Dia

meng erti

keupayaan penulis mazmur ini, andaikata Daud. membenarkan diri sendirinya dari permulaan lagi menjadi tamak. Merampas Batsyeba dan pembunuhan Uria pada masa kemudian tidak dilakukan secara desakan. telah lama dirancangkan. Dua kejadian ini Namun demikian,

menghayati doktrin Augustin tentang dosa asal. Doktrin ini bukan sahaja mengajar kita dilahirkan dengan mewarisi sifat yang berdosa tetapi ia juga merupakan refleksi sifat manusia yang cukup jelas. berasa maksud sifat berdosa ini. Mazmur 36 adalah satu mazmur yang sangat membuka mata kita tentang kebenaran Semakin lama

seorang menjadi Kristian, dia akan semakin

Daud masih cuba menipu orang lain (36:3a). Untuk menipu orang-orang lain, dia pasti menipu diri sendiri. Dia berpura-pura bahawa langsung tiada sesuatu yang berlaku.

1

Sebenarnya, hati kita juga sangat mudah menipu kita sendiri. Hati dapat berbohong kepadanya sendiri. Walaupun hati itu tahu ia berbuat demikian, tetapi ia masih sudi ditipu. Dalam bertutur Mazmur dalam 36:2 lubuk ia berkata, orang “Dosa jahat, hati

menjadikannya orang yang bodoh kerana dia ‘tidak bertindak secara bijak dan membuat baik.’ Bayangkanlah keadaan kita sekarang, kalau kita seperti Daud, melakukan sesuatu, sementara kita memikirkan yang lain. Apa yang kita katakan tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Walaupun hati kita telah menjauh/berpaling daripada Allah tetapi di depan orang-orang lain kita hidup seakanakan segala-galanya adalah seperti biasa.

mereka menyangkal Allah dan tidak takut kepada-Nya.” Sekarang, bandingkanlah apa yang baru saya katakan dengan ayat-ayat 1-4. Keduadua hal ini tidak banyak perbezaan. Apabila pelanggaran undan-undang Allah (pesha) – suatu hati yang memberontak – berbisik di dalam hati Daud, hati yang berdosa pun terbentuk. kejahatan Seperti dan di Mazmur mereka 36:4, ia lagi Sama berkata, “Kata-kata mereka penuh dengan dusta, tidak melakukan yang baik dan bijaksana.”

juga di Yakobus 1:15, ia berkata, “Apabila dia menuruti keinginan yang jahat itu, maka lahirlah dosa; dan dosa yang berterusan akan mengakibatkan kematian.” Alkitab mengajar kita bahawa sesuatu keinginan berdosa telah ada sebelum perbuatan kelakuan itu yang berlaku. berlaku Kemudian, setiap Maka kita adalah hipokrit yang kelihatan p ada permukaan sahaja. adalah jahat seperti digambarkan di sini. Sebenarnya, kita mereka yang

adalah disebabkan oleh hati yang tidak taat. Memandangkan setiap langkah yang Daud ambil itu adalah secara sengaja, maka, dia melakukannya secara salah. melakukan menjalankan segala kejadian itu Adalah betul itu. Walau hendak kalau kita katakan dia berkomplot untuk bagaimanpun, fikiran yang

Bersambung.......

Nota: Oleh sebab keadaan yang tidak dijangka, kami meminta maaf kerana tidak dapat menerbitkan artikel “Tujuh Prinsip.”

rancangan

nampaknya

tidak dapat dihentikan dan tidak kelihatan, ia seakan-akan dikawal oleh suatu kuasa yang lebih kuat yang mendominasinya yang sejak telah hatinya yang memberontak

membuat keputusan menjualnya kepada dosa. Itulah sebabnya, pada masa yang sama, Daud tidak mempunyai hati yang takut kepda Allah. Perkara ini telah

2