You are on page 1of 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ........... domiciliat in ........ judetul ...... str. .......... nr. ....... etajul. ...... apart. ....
nr. ...., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ................. domiciliat in ..............
judetul ........ str. ......... nr. .... etajul .... apart. nr. ..... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa
anulati contractul de vanzare-cumparare intervenit la data de ......... intre parat ca vanzator si
subsemnatul ca cumparator si avand drept obiect un televizor marca ........ Cer, de asemenea,
cheltuielile de judecata si onorariu de avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, am cumparat de la parat la data de .................... un televizor marca ............... cu pretul


de ....... lei, asa cum rezulta din chitanta sub semnatura privata din .......... La scurt timp dupa
dobandirea lui, aparatul s-a defectat si dandu-l la reparat, am constatat ca paratul nu mi-a vandut,
asa cum a pretins, un televizor marca ........ ci un aparat montat din piese disparate intr-o carcasa
purtand insemnele acestei marci. Cum paratul este tehnician radio-tv este evident ca fapta lui de
a-mi prezenta un astfel de aparat ca aparat original constituie o manopera dolosiva exercitata in
scopul de a ma determina sa contractez.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 953, art. 960 si art. 961 din Codul civil.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului - care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune -
de expertiza, de proba cu acte, si anume de chitanta sub semnatura privata din .......... si de proba
cu martori, pentru care propun pe:
1. ......... din ........ judetul ....... str. ......... nr. .... etajul .... apart. nr. ....
2. ......... din ........ judetul ....... str. ......... nr. .... etajul .... apart. nr. ....
Depun prezenta actiune, precum si copie certificata de pe actul sus-mentionat, in dublu
exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Data
..............
Semnatura reclamantului,
........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL ....................