P. 1
kilavuz

kilavuz

|Views: 32|Likes:
Published by YavuzÇekirge

More info:

Published by: YavuzÇekirge on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

YAZIM KURALLARI

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Lisansüstü Programları
02.03.2010 Ankara Üniversitesi SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

büyük harfle. “Bilimsel yazılarda. bölüm ve alt bölümleri içerebilir: Yanda sıralanan başlıklardan bazıları. koyu. Metin Kısmı • Son Kısım • 1 Bu kılavuz. Güzem Can Yayınları. Örneğin bu paragraf. özet tezlerde gerekli olabilirken ödev ve seminerlerde gerekmeyebilir. çizelgeler listesi. sola bitişiktir. giriş. seminer ve tez çalışmalarında uymaları beklenen yazım kurallarını topluca göstermek ve böylece çalışmalarda içeriğe daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Örneğin önsöz.Gör.1 Yukarıdaki ile bu paragraf. yazının birinci düzey başlığıdır. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. ortalı. Esra DİK tarafından hazırlanan metin üzerinde çalışılarak geliştirilmiştir. I. bilimsel çevrelerde hak ettiği ilgiyi görmesini engeller. tek satır aralıklıdır. yazının ana başlığıdır. Bir araştırma ne derece özgün buluşlar ve sonuçlar getirmiş olursa olsun düzensiz ve sistemsiz bir raporlaştırma. BİÇİMSEL GENEL YAPI Hemen üstteki başlık. öğrenim süresince hazırladıkları ödev. paragraf öncesi “sıfır nk”. bilimsel etkinlik açısından büyük önem taşır. tek satır aralı. ilk satır “0.Dr. O nedenle. ancak başkalarının yararlanmasına ve eleştirisine açık ve sistemli bir biçimde sunulduğu zaman bir değer kazanır. 2 Her alıntı paragrafının sonunda. sonrası “6 nk” ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır. Dipnotlarda kullanılan kaynağın nasıl gösterileceği. Arş. Paragraf “iki yana yaslı”dır. Araştırmanın kısımları İçerdikleri Ön Kısım Başlık Önsöz İçindekiler Çizelgeler listesi Kısaltmalar listesi Özet Giriş Bölümler Sonuç Ekler Kaynakça Araştırma raporu genel olarak sırasıyla yanda gösterilen kısım.”2 Yukarıdaki başlık. İstanbul 2003.YAZIM KURALLARI Bu metin. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programları‟nda kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri için. paragraf sonrası “6 nk” ölçüsü kullanılarak yazılmıştır.” içerden. bu parça alıntı paragrafı olarak verilmelidir. Halil Seyidoğlu‟nun “Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı”ndan yararlanılmıştır. 2 . kısaltmalar listesi. Araştırma raporu gelişigüzel yazılan bir metin değildir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Halil Seyidoğlu. Paragraf öncesi ve sonrası “6 nk” ölçüsündedir. paragraf öncesi “sıfır nk”. ya da paragrafın hemen öncesindeki cümlenin en sonunda dipnot numarasıyla gönderme yapılmalıdır.6 cm. Bu bölüm ve alt bölümlerden içindekiler. sonrası “24 nk” ölçüsündedir. ilk satır farkı olmadan sol ve sağdan blok olarak içerlek. bilgilerin düzenli biçimde aktarılması ve belirli biçimsel kurallara uyulması. başka bir yazardan uzunca aynen alıntı yapılıyorsa. büyük harfle. Alıntı paragrafı yazıdan daha küçük puntolu (yazı 12 punto ise 10 puntoyla). koyu. paragraf öncesi “sıfır nk”. aşağıda ilgili başlıkta açıklanmıştır. görece küçük hacimli raporlar olan ödevlerde kullanılmayabilir. italik ya da koyu değil normal harflerle. Elde edilen bilgiler. alıntı paragrafı kurallarına uygun yazılmıştır. metinlerin ana paragraf düzenine örnektir. tırnak içinde. Metnin hazırlanmasında Prof.

Giriş‟te ortaya koyulan savın. Dipnotlar. birden fazla başlığın herhangi bir paragraf olmadan peşpeşe gelmesi uygun değildir. Ondalık Sistem Yöntemi aşağıdaki kutuda gösterilmiştir.bölümler. her ana bölüm başlığı altında. uygulanan yöntem. Kaynak Göstermede Amaç Bir araştırmada kaynak göstermenin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: • Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek. Metinde kullanılan çizelge/tablo yazımında. araştırma sırasında doğrudan yararlanılmış kaynakların yer alması gerekir. • Sunulan bilgilerin doğruluk. Üçüncü Derece 2. Her ana bölümün. Kaynakça‟da. A. • Bilgilerin kaynağını göstererek. aşağıda ayrıca belirtilen bazı kurallara uyularak yazılması gereken bölümdür. Ekler. Bu alt sav. II. ister aynen alınsın ister araştırmacının kendi üslûp ve ifadesiyle aktarılmış olsunlar. • İlgili konularda yeni araştırma yapmak isteyenlere kaynaklar hakkında bilgi sağlamak. Genel olarak. yapılan çalışmanın konusu. Ana bölümler. sorunsalı. Araştırma raporunun içindekiler kısmı. İkinci Derece II. KAYNAK GÖSTERME Başkalarına ait ve özgünlüğe sahip olan fikirler. ONDALIK SİSTEM GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: Bölüm Başlığı I. tüm çalışmalarda olması gereken parçalardır. kanıtlanmış olması beklenir. çalışmanın doğruluk ve güvenirliliğinin de bir kanıtı sayılır. çalışmanın tanıtılması açısından çok büyük önem taşımaktadır. sonuç. ana gövde puntosundan en az iki boy küçük punto ile (metin 12 punto ise dipnot 10 punto gibi) yazılmalıdır. alındıkları kaynakların gösterilmesi gerekir.Birinci derece alt bölüm A. Sayfa altında dipnot sistemi çerçevesinde kaynak göstermede. yazının genel savını derinleştiren bir alt sav ile ilgili olması gerekir. ve bu bilgilerin asıl sahiplerine hak ettikleri itibarı vermek. Birinci Derece Alt Bölüm İKİNCİ BÖLÜM: Bölüm Başlığı SONUÇ Ekler Kaynakça Giriş. güvenirlilik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim olanağı sağlamak. İçindekiler kısmının hazırlanmasında başka yöntemler olmakla birlikte. çizelgelerin derli-toplu sunumuna özen göstermek gerekir. Bilimsel araştırmalarda kaynak gösterme.İkinci Derece 1. araştırıcının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek. kendi içlerinde alt bölümlerden oluşur. Üçüncü Derece B. metin içinde yer alması uygun ve gerekli görülmeyen malzemenin sunumu için ayrılmalıdır. varsa ekler. bunlar arasında en yaygın kullanılanı Ondalık Sistem Yöntemi‟dir. bilgisayarların yerleşik sistemleri uygundur. bilim ahlâkının bir gereği olduğu kadar. 3 . Kaynakça. ana gövde puntosundan daha küçük boyda harf kullanmak. kaynakça. çizelge satır aralarını tek yapmak. sonuç bölümünde açıklanmış. ayrıca „giriş‟ başlığı atılmaksızın okuyucunun dikkatine sunulmalıdır. araştırmanın kapsamı ve sınırları. yazının akışı hakkında gerekli bilgilerin verildiği parçadır.

makalede derginin adı italik (ya da koyu ya da altı çizili) yazılır. kaynakları okuyucuya en açık biçimde tanıtmak ve gerektiğinde okuyucunun en az çaba ile bu kaynakları bulabilmesine yardımcı olmaktır. Makale için: (dipnotta) Yazar Adı Soyadı. Kaynak Göstermeyi Gerektiren Bilgiler Bir araştırmada kullanılan bilgi ve belgelerin tümünün kaynağını göstermek gerekmez. • Fakat. fiyatların oluşumunda arz ve talebin geçersizliğini savunan bir görüşün kaynağı belirtilmelidir. 4 . • Başka yazarların kendilerine özgü düşünce. III.B. (virgül) kuralı uygulanır. C. Basıldığı kent ve Yayın yılı. No. Dipnotların yazılmasında belirli bir düzene uymak gerekir. hüküm ve önerileri. “Makale başlığı”. Cilt. kaynağın gönderme yapılan sayfa/lar numaraları belirtilir. Kitap Başlığı. kaynakçalarda ise soyadı. gönderme yapılan sayfanın numarası. Yayınevi. Kitap yazımında kitabın başlığı. Kaynakların Yazımında Temel Özellikler Hem dipnotlarda hem kaynakçalarda kitap ile makale yazımında belirlenmiş kurallar vardır. No. • Bir çizelge veya istatistiğin düzenlenmesinde kullanılan verilerin alındığı kaynak. (ay/dönem yıl). Adı. Yayımlandığı Derginin Adı. Kitap Başlığı. Cilt. görüş veya eleştiriler. makalenin başlangıç sayfası – bitiş sayfası). (virgül) adı. Dipnot ve kaynakça yazımı. Bunda amaç. fikir. Örneğin: Kitap için: (dipnotta) Yazar Adı Soyadı. Yayınevi. numara sırasına göre o sayfanın altında tanıtılır. Basıldığı kent ve Yayın yılı. DİPNOTLU KAYNAK BAŞVURU YÖNTEMİ Geleneksel dipnotlu kaynak gösterme yönteminde başvurulan kaynaklar. • Başka kaynaklardan aynen veya değiştirilerek yapılan alıntılar. gönderme yapılan sayfanın numarası. “Makale başlığı”. aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Kaynakçada ise kitapların sayfa sayısı olmaz. makalelerin ise ilk ve son sayfa numaralı tire işaretiyle birlikte verilir. Dipnotlarda. fiyatı arz ve talebin belirlediği şeklinde bir bilginin kaynağını vermeye gerek yoktur. Dipnotlarda yazarın adı soyadı sırası. Şu gibi durumlarda ise kaynak göstermeye gerek yoktur: • Herkesçe bilinen ve bir özgünlüğü bulunmayan genel bilgiler: ancak bu tür bilgilerin geçerliliğine yöneltilen eleştiriler özgün nitelikte oldukları sürece bunların kaynağı gösterilmelidir: örneğin. Kaçıncı baskı. (ay/dönem yıl). (kaynakçada) Soyadı. Dipnotlarda belirtilen bu kaynaklar ayrıca araştırmanın sonuna konulan kaynakçada topluca yazar soyadı sırasına göre yer alırlar. (kaynakçada) Soyadı. Adı. Kaynak gösterme yöntemleri dipnotlu kaynak gösterme yöntemi ile paragraf içi kaynak gösterme yöntemleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Yayımlandığı Derginin Adı. Kaçıncı baskı. Genellikle şu tür bilgilerin kaynağı belirtilir: • Genel bilgilerin dışında kalan her türlü özgün bilgi.

“ Müh. eğer varsa. Güzem Yayınevi.g. Yayınevi. C.35. Bir Kaynağa Yapılacak İlk Başvuru Bir kaynağa ilk kez yapılacak başvurunun dipnotunda gösterilmesi ile ikinci ve daha sonraki başvuruların gösterilmesi aynı değildir. C. Bir kitabın dipnotu biçiminde ilk kez kaynak gösterilmesinde.k. 5 . 56 (Eğer bir önceki dipnottaki kaynağa atıf yapıldıysa aynı kaynak(a. Selim İlkin (der. “Türkiye‟de 1980-1990 Döneminde Uygulanan İstikrar Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”. II. yalnızca kitabın yazarını değil. Bir kitabı tanıtmada verilecek ilk bilgi. Ankara 1973. s. Yazar Adı Olarak Bir Kurum: Devlet Planlama Teşkilatı. Ü. İktisadi Kalkınma: Seçme Yazılar. Nalbantoğlu (ed. Sayfa numarası. Ankara 1972. Altın Kitapları Yayınevi. s. Ekonomide Dışa Açık Büyüme. Yeni Strateji ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. Basıldığı kent ve Yayın yılı. Basılı Seminer veya Kongre Bildirileri içinde yer alan bir Makaleye başvuru: Cevat Germi. Gülten Kazgan. “Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Parasal Birleşme”. SBF Yayınları.k) denmesi yeterlidir. No. Martin Heidegger ve Modern Özellik. s. Yakut Sencer. vb. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.1.55 a. Ankara 1996. “Av. 87-120. bununla birlikte çeviren. Dr”.k. hazırlayan ve toplayan gibi yayın sorumluları veya emeği geçenleri de kapsar. Sosyal Ekonomi. s. s. s. İstanbul 2003. İstanbul 1988. 45-60.”. s. Dergi Makaleleri: Halil Seyidoğlu. TODAİE Yayınları.) İki Yazarlı Kaynaklar: Muzaffer Sencer. Ankara 1975. Ankara 1978. SBF Yayınları. Hazırlayan: Metin Berk. unvanları belirtmeye gerek yoktur.). 66. Ankara 1992. 50. ODTÜ Yayınları. Cahit Talas. Üçten Çok Yazar: Yalnızca birinci yazarın adı tam olarak yazılır. “Varlığın Yazgıdüzeninin Zorunlu Bir İstirahatgahı: Bilim”. Kitap Başlığı. İmge Yayınevi. Aynı Kaynağa İkinci ve Sonraki Başvurular Birinci kez dipnotunda geçen bir kaynağa yeniden başvuru yapıldığında.). Örneğin: Halil Seyidoğlu. 63. 152. H. İlk başvuruda kaynakla ilgili tüm bilgileri vermek gerekir. s. 2. 1. Fikret Görün. 35. a.”. sonuna “ve diğerleri” anlamında vd. o kaynak hakkındaki tüm bilgiler yinelenmez. s. Ahmet A. s. Mehmet Gönlübol vd. Düzenleyen. Olaylarla Türk Dış Politikası:1919-1973. s. Derleyen. s. Kaçıncı baskı. 75. Yazar adı. aşağıdaki genel model uygulanır: Yazar Adı Soyadı. AÜ İşletme Fakültesi Dergisi. Patikalar. 43-56. metinle ilgili özel bir anlam taşımadığı sürece. 3 (Mayıs 1975). ifadesi eklenir. İzmir İktisat Kongresi Tebliğleri. derleyen. Derleme Eser. “Prof. 3.. Dikmen. yazar adıdır. Ankara 1997. Örneğin: Gülten Kazgan. Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim.

179-199. Tutum. İmge Yayını.10. KAYNAKÇA YAZIMI Kaynakça. 9 S. Karasu. İnternet Kaynağı DPT.Ekim 1997. s. TODAİE Yayını: 352.). Altın Kitaplar. http://www. “Yönetimin Siyasallaşması ve Partizanlık”. 197-174. 2.un.pdf.tr/. Amme İdaresi Dergisi. kaynağa erişilen tarihtir. 25 No. araştırma raporunun en sonuna. 9-32. 18 Aralık 1978. V. Gazeteler: Mustafa Aysan. Parantez içindeki tarih. Journal of Urban Affairs. Boudreau. Reyhan. 23. OECD SIGMA. Selami Sargut). Localism and Other isms”. (29. 2. (2003). TODAİE Yayını: 294. Peters. Belediye Personel Sistemi.1. Robert H. Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare. Ozan Zengin. İkinci Baskı. Aylık Ekonomik Göstergeler. (Aralık 1976).(ed. “İngiltere‟de Kalkınma Ajansları”.tr/genel/bizden_detay. Koray. C. s. Ankara 2005. Bölge Kalkınma Ajansları Nedir Ne Değildir. s. Paragraf – YAYED Yayını.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804. Can Umut Çiner.yayed. Büyükşehir Yönetimi: Bütünleştirme Süreci. Cenk. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek kaynakça yazımı ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Cahit. Waterman. Cumhuriyet. 4. Kitap ve dergide makale yazımı birbirinden bazı farklılıklar gösterir. araştırmanın tasarlanması gibi önemli bir aşamanın gerçekleştirilmesini gerektirir. (25. 6 . İstanbul 1987. Birgül A.). Güler. Ankara 2007..dpt.org. Mükemmeli Arayış (çev. Ankara 2009. Tayfun. ARAŞTIRMANIN TASARLANMASI Ödev. Menaf Turan (der. “Atatürk ve Ekonomi Politikası”. araştırmacının yararlandığı kaynakları topluca göstermek üzere yerleştirilen kaynak künyeleri listesidir. AÜ SBE tarafından yayımlanmış yönergeden yararlanılabilir. Thomas J. Çalışmanın tasarlanması bakımından. Kaynaklar “asılı paragraf ” biçiminde yazılır. seminer ve tez çalışmaları. Vol.2009). (16. http://unpan1. s. Julie Anne. IV. “The Politics of Territorialisation: Regionalism.Aylık Bültenler: Maliye Bakanlığı. YAYED. http://www. s. European Principles for Public Administration.2009). Çınar. Eylül .php?kod=911. Yönerge aşağıda ek olarak verilmiştir.gov.2010). soyadı sırasına göre alfabetik yerleştirilir.11. Ankara 1999.

araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiği belirtilir. ZAMANLAMA 10. Ancak. TEZİN ADI: Tezin adı tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Örneğin. TEZİN AMACI 5. Başka deyişle. TEZİN ÖNEMİ: Tezin önemi. ARAŞTIRMA PROBLEMİ (SORUN): Araştırmacıda bilimsel merak uyandıran. KURAMSAL ÇERÇEVE 6.3. konunun seçiliş nedenlerinin gerekçelendirilerek açıklanmasıdır. ARAŞTIRMA PROBLEMİ (SORUN) 3. 5. araştırma geliştikçe değiştirilebilir. TEZİN TASLAK PLANI 11. aynı anda bu belirleme veya çözümleme ile uygulamaya yönelik bir sorunun çözümüne katkıda bulunulması da amaçlanabilir. TEZİN ADI 2. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 8. tezin konusu ve amacı ile doğrudan ilgili önemli çalışmalara değinilerek. anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalı. EKLER 1. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM 7. Burada. 7 . KAYNAKÇA 9. Bu ve benzeri durumlarda. Tezin adı.1. KAVRAM VE TERİMLER 6. KURAMSAL TARTIŞMA 6.2. Tezin konusu tezde hangi konunun araştırılacağını belirten cümledir. sınırlandırma gerekçelerini de içerecek şekilde açıklanır. 3. konunun neden araştırıldığını açıklar. Tez konusunun tek bir cümleyle ifade edilmesi uygun olur. TEZİN KONUSU: Tez konusu. YÖNTEM 7. onu bu alanda tez çalışması yapmaya yönelten toplumsal ya da kuramsal problem kısaca açıklanır. TEZİN AMACI: Tezin amacı. Bu başlık altında “ne yapılacağı değil neden yapılacağı” ortaya konulur. TEZİN ÖNEMİ 6. Tezin birden fazla amacı olabilir. tezin yöneldiği her düzlemdeki amacın ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. problemin neden “problem” olduğu tartışılır. açıklanan problemin kendisi ya da bu problemle ilgili olmalıdır. ARAŞTIRMA SORUNLARI / HİPOTEZLER 7. 4. TEZİN KONUSU 4.EK: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ (PROJESİ) HAZIRLAMA YÖNERGESİ 1. gerekirse teze alt başlık konulmalıdır.2. Tez konusunun sınırları ve kapsamı (neyi dışarda bırakıp neyi içine aldığını). 2. problemle konu arasındaki bağlantıyı belirtmek ve konuyu daha anlaşılır duruma getirmek için ek açıklamalar yapılabilir.1. kuramsal bir sorunun belirlemesine veya çözümlenmesine yönelirken. Çok uzun.

ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM: Tezin kapsamında. YÖNTEM: Yöntem bölümünde “neyin nasıl yapılacağı” açıklanır.1.2. Bu bölüm önceki bölümlerden bağımsız değildir.1. 6. harita-kroki. 10. vb. yer ve zaman) belirtilir. EKLER: Burada. araştırılacak konunun neleri kapsayacağı (konu. araştırma boyunca gelişerek değişecek olan plandır. yaklaşık tarihleri ile yazılır. 6. 9. Tez konusu ile ilgili olmakla birlikte tezde ele alınmayacak konular gerekçeli olarak. kaynak. KAYNAKÇA: Tez önerisinin kaynakçası. Taslak plan. KAVRAM VE TERİMLER: Bu kısımda tezde kullanılan kavramlar ve terminoloji kuramsal tartışma içinde açıklanır. Ampirik tezlerde gözlem. değerlendirme ve yazma aşamalarına ne kadar zaman ayrıldığı. bilimsel kaynak gösterme sistemlerinden birine uygun olmalıdır. örnek olay incelemesi. Veri toplama ve değerlendirmeyle ilgili süreçler açıklanır. Öneri hazırlanırken yararlanılan ve konu ile ilgili önemli olduğu görülen kaynaklarının künyeleri kaynakçaya alınmalıdır. konu ile ilgili genel bilgilerin verildiği girişin ardından. tezin kuramsal ve uygulamaya yönelik yararlarına da yer verilmelidir. Kaynakça tez çalışması sürecinde geliştirilir. uygulama. Bu kısımda tezin problemi ile ilgili kuramsal temel belirlenir ve konunun bu temele dayalı olarak hangi çerçevede ele alınacağı tartışılır. tekniklerinden hangisinin neden seçildiği gerekçeli olarak yazılır. tez için öngörülen “taslak plan” verilir. tezde benimsenen bilimsel yaklaşım kuramsal olarak gerekçelendirilir. zaman ve varsa maliyet sınırlamaları ve benzeri durumlar belirtilerek açıklığa kavuşturulur. Toplanan verilere uygulanacak istatistiksel işlemler hakkında bilgi verilir. Önceki bölümde araştırma soruları veya hipotezlerle somut bir şekilde belirtilenlerin nasıl inceleneceği tek tek anlatılır. ek çizelgeler. Taslak planda. Ampirik araştırma yapılacaksa evren ve örneklem hakkında açıklama yapılır. görüşme. KURAMSAL TARTIŞMA: Kuramsal çerçevede. ARAŞTIRMA SORULARI / HİPOTEZLER: Tezin amacına uygun ve tezin kuramsal çerçevesi kapsamında konunun açıklanması için gerekli bilgi kategorileri belirlenerek araştırma soruları oluşturulur ya da (araştırma alanının gerektirdiği durumlarda) hipotezler ortaya konulur. 7. TEZİN TASLAK PLANI: Bu başlık altında. veri toplama. kuramsal çerçeve.3. verilerin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler başlıklar altında düzenlenmelidir. 11. yeri. fotoğraf. 8.2. 7. belgeler. 7.bunların önerilen konuyu hangi boyutları ile ele aldığı belirtilir. Ayrıca. sormaca ve bazı kavramlara ve konulara ilişkin açıklamalar gibi ek bilgiler yer alır. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ: Tezdeki soruları yanıtlamak veya varsayımları sınamak için gerekli verilerin hangı tekniklerle toplanacağı gerekçeleriyle belirtilir. 8 . ZAMANLAMA: Tez çalışmasında kaynak araştırması. 6. KURAMSAL ÇERÇEVE: 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->