Domnule Preşedinte

,
Referitor:Dosar nr. 7226/113/2003 (Număr in format vechi 7226/2003) Tribunalul Brăila secţia civilă

Subsemnatul TEIANU ALEXANDRU MIHAI, domiciliat in GALAŢI, STRADA CONSTRUCTORILOR- CARTIER ŢIGLINA 2, nr.9, Bl. B1, ap 65 reclamant, in proces cu PRIMARIA MUNICIPIULUI BRĂILA in calitate de pârât pentru Fond – legea 10/2001, solicit amânarea cauzei pentru angajarea unui avocat.

14.1.2011

Cu stimă,

Domnului Preşedinte al Tribunalului Brăila