You are on page 1of 23

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA

I BRODOGRADNJE – SPLIT

Damir Jelaska
Srđan Podrug

PRORAČUN REMENSKIH PRIJENOSA


(Uputstvo)

Split, siječanj 2001.


1. UPUTSVO ZA PRORAČUN PRIJENOSA
SA PLOSNATIM REMENOM

Zadatak:

Remenski prijenos s plosnatim remenom treba prenositi snagu P od pogonskog


stroja na radni stroj. Uz poznate brzine vrtnje pogonskog (n1) i radnog (n2)
stroja, te poznate uvjete rada, potrebno je dimenzionirati remenice i remen.

1.1 Dimenzioniranje remenica

1.1.1 Izbor materijala remena

Izbor materijala remena vrši se obzirom na uvjete rada, te asortiman i cijenu


koju nudi tržište, a prema tablici I. Za odabrani materijal remena ujedno
dobijemo podatke o dopuštenim vrijednostima obodne brzine vdop, vlačnog
naprezanja σdop, učestalost savijanja fdop, odnosa debljine remena prema
promjeru remenice (s/D1)max i radne temperature, te podatke o vlačnoj čvrstoći
σM i modulima elastičnosti Ev i Ef, gustoći materijala remena ρ i koeficijentu
trenja µ.

1.1.2 Promjeri remenica

Promjer manje remenice bira se prema empiričkoj formuli

s −0 , 5 P
D1 = (200...500)( ) 3
D1 c1c2 c3 n1σ Rdop

gdje je: c1 – faktor opterećenja koji ovisi o vrsti i uvjetima pogona radnog
stroja i o zaletu pogonskog stroja, prema tablici II
c2 – korekcioni faktor za uvjete okoline, tablica III
c3 – korekcioni faktor za vrst pogona, tablica III (za pogone s
zateznim remenicama c3 = 1)
σRdop- dopušteno naprezanje materijala manje remenice, MPa

1
Tehnički podaci (srednje vrijednosti) plosnatih remena Tablica I
Dopuštene vrijednosti
σM Ev Ef ρ µ
Vrst remena s v σ fB t 2
N/cm N/cm2 kg/dm3 (suho)
2
2 s/D1 0 N/cm
mm m/s N/cm 1/s C
Standardni S 3...20 30 400 5 0,033 35 2500 25000 7000 1,0

Jednadžb
Kožnati
remen

a 223
Gipki G 3...20 40 450 10 0,04 35 3000 35000 6000 0,95
HGL 3...20 50 550 25 0,05 45 3500 45000 5000 0,9
Veoma gipki
HGC 3...20 50 600 25 0,05 70 3750 45000 5000 0,9
Guma-balata-pamuk 3...8 40 440 30 0,035 45 5500 80000 5000 1,2 0,5
remenje
Tkano

Guma-pamuk 3...7 40 400 30 0,033 70 5300 90000 5000 1,25 0,5


Balata-pamuk 3...8 40 440 30 0,04 40 5800 120000 5000 1,25 0,5
Balata-uže od korda 4i5 40 520 20 0,05 40 6800 135000 3000 1,25 0,5
Umjetna svila, impregnirana 2...18 50 420 40 0,04 70 5000 4000 1,0 0,35
Tekstilno remenje

Celulozna vuna (češljana) 2...10 50 400 40 0,04 70 5000 4000 1,1 0,8
Pamuk 4...12 50 370 40 0,05 70 4200 95000 4000 1,3 0,3
Devina dlaka 3...6 50 400 30 0,05 70 3500 45000 4000 1,1 0,3
Lan-ramija-Reyon i prirodna 0,06 70
0,4...12 60 900 80 >10000 4000 0,95 0,3
svila (beskrajno tkano)
Nylon, perlon 0,4...5 65 1900 80 0,04 75 20000 25000 1,1 0,15
Remenje od umjetnog vidi
materijala kao višeslojni koža 1...41) 1900 80 0,01 60 20000 25000 25000 1,15
koža
s vlačnim slojem od Tarni sloj 80..100
nylona, perlona ili guma 1
1...4 ) 1900 80 0,01 75 20000 25000 25000 1,15 0,75
poliamida

2
Faktor opterećenja c1 za strojeve raznih vrsta,
snaga i zaleta Tablica II
Vrst stroja
Male tokarilice, strojevi za okruglo brušenje,
1...0,9
glodalice, bušilice i centrifuge
Lagani pogoni Srednje tokarilice, brusilice, glodalice, centri-
fugalne sisaljke, puhala, transportne trake, rotacioni 0,9...0,85
tiskarski strojevi
Grupni pogoni. Velike tokarilice, automatske
tokarilice, brusilice za ravno brušenje, gloda- lice,
bušilice, štance, brzohodne preše, strojevi za obradu
drveta (osim tkalačkih stanova), ho- lenderi,
0,8
trgalice, tiskarski strojevi, miješalice, gnječilice,
strojevi za pranje, strojevi za mesnu industriju,
hladnjače, vršalice, mlinovi, za žito i stočnu hranu,
velike centrifuge
Srednji pogoni
Dubilice, brzohodne blanjalice, male i srednje preše
za tlačenje i izvlačenje, mali valjački stanovi,
provlačilice, tiještilice, stapni kompresori, stapne
sisaljke, tkalački stanovi za lake tkanine, veliki
0,7
strojevi za pranje, mješalice i mlinovi za cement,
pile jarmače (gater), kružne pile u poloprivredi i
građevinarstvu, strojevi u ciglanama, strojevi za
usitnjavanje materijala srednje tvrdoće
Stapne sisaljke kod naročito teškog pogona (npr.
odvodnjavanje gradova), srednje valjačke stanove
za teške taknine, strojevi za usitnjavanje tvrdog
materijala, mlinovi za kugle, mlinovi čekićari,
0,6
drobilice ili strojevi s trenutnom promjenom
Teški pogoni okretaja ili podizaja s velikim masama (bez
zamašnjaka) npr. teške blanjalice ili strojevi za
ravno brušenje
Strojevi s teškim uravnoteženim masama ili s
veoma promjenjivim otporima pri radu, npr. teški 0,5
valjački stanovi ili slično
Dobro procjenjivo, promjene male 0,9
Teže procjenjivo ili kratkotrajna opterećenja 0,8
Snaga Kratkotrajno opterećenje do 50% 0,7
Dulje preopterećenje 50%, a kraće do 100% 0,6
Dulja preopterećenja do 100%, a kraća do 150% 0,5

3
Korekcioni faktori c2 i c3 za uvjete okoline
i položaj prijenosnika Tablica III
Uvjeti okoline c2
Suhi zrak, normalne promjene vlage i temperature 1
Velike i brze promjene vlage i temperature 0,9
Hremetično zatvoreno. Ulje u atmosferi, tako da se s vremenom stvara naslaga
Povremeno uljne kapljice. Prašnjav zrak. Opasnost od električnog naboja 0,8
Vrlo jake, spore promjene vlage i temperature. Stalno mokra prostorija 0,7
Smještaj pogona c3
Pogon vodoravan, opterećeni dio remena
Koso pod 450 okomito-uspravan polukrižani
gore dolje
0,9 0,8 0,9 1 0,8

Glavne mjere remenice u mm prema DIN 111


(HRN M.C1.231, 241 i 242) Tablica IV
Širina vijenca B
Promjer D

25 32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400
Najveća širina remena b
20 25 32 40 50 71 90 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355
Visina zaobljenosti h
40 0,3 0,3 0,3 0,3
50 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
63 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
71 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
80 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
90 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
100 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
112 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
125 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
140 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
160 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
180 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
200 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
224 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
250 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
280 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
315 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
355 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
400 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
450 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
500 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
560 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
630 1 1 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2
710 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2
800 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
900 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1000 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3
1120 1,2 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3,5
1250 1,2 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4
1400 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4
1600 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 5
1800 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 5 5
2000 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 5 6

4
Ovako izračunati promjer D1 zaokruži se na standardnu vrijednost prema tablici
IV.

Promjer veće remenice je:


n1
D2 = i ⋅ D1 = D1 ,
n2
koji je potrebno zaokružiti na bližu standardnu vrijednost (tablica IV), ali tako
da prijenosni odnos i’=D2/D1 ne odstupa od zadanog više od 5%.

1.2 Debljine remena

Obično se uzima
s  s 
≤ (0,5...0,7 )  ,
D1  D1  max
pa je debljina remena
 s 
s =   D1 .
 D1 
1.2.2 Brzina remena

Potrebno je provjeriti da li se brzina kretanja remena

D1πn1
v=
60
nalazi u dopuštenim granicama (tablica I).

1.2.3 Širina remena

Širina remena b računa se prema izrazu

P
b≥
c1 c 2 c 3σ ogr sv
gdje je σogr – granična vrijednost korisnog naprezanja

e µα1 − 1
σ ogr = (σ dop − σ c − σ s ) µα1 .
e

5
Ovdje je : σdop – dopušteno naprezanje u remenu (tablica I)
σ c = ρv 2 - naprezanje u remenu usljed centrifugalne sile
s
σs = Ef - naprezanje u remenu usljed savijanja remena
D1
prilikom prolaza preko manje remenice
Ef – modul elastičnosti remena za savijanje
µ – koeficijent trenja između remena i remenice (tablica I). Za
kožnato remenje je µ=0,22+0,012 v
Obuhvatni kut manje remenice
D2 − D1
α 1 = π − 2 β ; β = arcsin
2a
Ovako dobivena širina remena zaokruži se na iduću veću vrijednost, tako da
bude višekratnik od 5 mm.
Ukoliko osni razmak a nije zadan, uzima se
a ≅ 2 + 5b + 1,25(D 2 − D1 ) , u metrima

s time da mora biti a > 2(D1 + D 2 )

1.2.4 Brzina vrtnje osovine radnog stroja

Stvarna brzina vrtnje osovine radnog stroja će zbog elastičnog klizanja remena
biti
D1 + s
n2 = (1 − ψ ) n1
D2 + s
gdje je ψ - relativno klizanje remena
σ0
ψ=
Ev
gdje je σ0 – korisno naprezanje
Ev – modul elastičnosti remena za vlak
F0
σ0 = - korisno naprezanje remena
bs
P
F0 = - obodna sila remenice, vučna sila remena
v

6
1.2.5 Duljina remena

β
β
D2
α
n1
D1
n2
β

Sl. 1 Shema remenskog prijenosa

Unutrašnja duljina remena kod otvorenog remenskog prijenosa je

π
L ′ = 2a ⋅ cos β + (D1 + D2 ) + β (D2 − D1 )
2

D2 − D1
gdje je β = arcsin
2a

Kod kružnog prijenosa je:

L′ = 2a ⋅ cos β + (π + 2 β )(D1 + D2 )

uz
D1 + D2
β = arcsin
2a

Uz ovu duljinu remena najčešće je potrebno zaokružiti na standarnu unutrašnju


duljinu remena L (tablica V), jer se remenje pretežno izrađuje kao beskonačno
(zatvoreno). Stvarni osni razmak je tada približno:

L′ − L
a = a′ − .
2

7
Za zadani osni razmak i standardne promjere remenice, nemoguće je postići
standardnu duljinu remena. Tada se ide na nestandardnu duljinu remena, kojeg
je onda potrebno posebno izraditi, ili se (rjeđe) ide na nestandardni promjer
remenice.

Unutarnje duljine L u mm za beskrajno plosnato remenje prema HRN


M.C1.231 i 232 (suho i masno) i ISO-preporuke R 63 (masno)
Tablica V
250* 355* 500* 710* 1000* 1400* 2000* 2800* 4000* 5600* 8000*
265 375 530 750 1060 1500 2120 3000 4250 6000 8500
280* 400* 560* 800* 1120* 1600* 2240* 3150* 4500* 6300* 9000*
300 425 600 850 1180 1700 2360 3350 4750 6700 9500
315* 450* 630* 900* 1250* 1800* 2500* 3550* 5000* 7100* 10000*
335 475 670 950 1320 1900 2650 3750 5300 7500
* unutarnje duljine kojima treba davati prednost

1.3 Napinjanje remena

1.3.1 Napinjanje sa zateznom remenicom


3
D
2
D
F2
e 2

F2 e1 F3
a1

Sl. 2 Shema remenskog prijenosa


sa zateznim remenicama

Udaljenost zatezne remenice se uzima

e1 ≥ 0,5(D1 + D3 ) ili a1 ≥ D1 + D3

8
Pri tome treba biti isunjen uvjet

e2 > e1.

Tlačna sila F3 zatezne remenice mora biti dimenzionirana tako da ostvari


potrebnu silu F2 u slobodnom ogranku:

P ρv 2
F2 = +
(
c1 c 2 v e µα1 − 1 bs )
Dakle, tlačna sila zatezne remenice je:

F3 = 2 F2 cos φ .

1.3.2 Napinjanje skraćivanjem remena*

Računa se sila prednaprezanja u remenu:

F p = Fc +
(
0,5 F0 e µα1 + 1 )
(e µα1
−1 )
ρv 2
gdje je: Fc = - dodatna vlačna sila u remenu nastala usljed
bs
centrifugalne sile pri prolasku remena preko manje
remenice
P
F0 = - obodna sila na remenici (vučna sila remena)
c1 c 2 c3 v

Potrebno naprezanje u remenu:

Fp
σp =
Ev

Minimalna (teoretska) veličina kraćenja remena:

εL
∆L ′ =
1+ ε

* Ostali načini napinjanja remena nisu obuhvaćeni ovim uputstvom

9
Pri čemu je relativno produljenje remena:

σp
ε=
E

Zbog plastičnog rastezanja na početku rada, obično se stvarno skraćenje uzima


∆L = 2∆L ′

1.4 Kontrola naprezanja u remenu

σ max = σ 1 + σ s + σ k ≤ σ dop

F1
Ovdje je: σ 1 = - naprezanje u vučnom ogranku remena
bs
F0 e µα1
F1 = - sila u vučnom ogranku
e µα1
P
F0 = - obodna sila remenice
c1 c 2 c 3 v
Ef s
σs = - dodatno naprezanje od savijanja remena
D1
Ef - modul elastičnosti za savijanje (tablica I)
E f bD2
σk = - dodatno naprezanje za polukružni remenski
2a 2
prijenos
σ dop - dopušteno naprezanje u remenu (tablica I)

1.5 Učestalost savijanja

Učestalost savijanja fB predstavlja broj nailazaka remena na remenicu u jedinici


vremena. Da ne bi došlo do zamora materijala remena, ona mora biti u
dopuštenim granicama:

zv
fB = ≤ fB dop
L
Ovdje je: z – ukupni broj remenica
fB dop – dopuštena učestalost savijanja (tablica I)

10
1.6 Sila na vratilo

Vratilo je opterećeno rezultantom Fv sila u vučnom (F1) i slobodnom (F2)


ogranku remena:

Fv = F12 + F22 − 2 F1 F2 cos α 1 .

Međutim, zbog najčešće nedovoljno poznatih sila predzatezanja u remenu,


veličine F1 i F2 nisu dovoljno poznate, pa se uzima iskustveno:

Fv = 4 F 0

kod predzatezanja remena elastičnom deformacijom,

Fv = 3 F 0

kod zatezanja remena promjenom osnog razmaka,

Fv = 2 F 0

kod zatezne remenice.

11
2. UPUTSTVO ZA PRORAČUN PRIJENOSA
KLINASTIM REMENJEM

Zadatak:

Potrebno je dimenzionirati prijenos s klinastim remenjem od pogonskog stroja


s brzinom vrtnje n1 na radni stroj snage P s brzinom vrtnje n2.

2.1 Izbor remena

Pri dimenzioniranju prijenosa treba uzeti u obzir udarna opterećenja pogona,


preopterećenja i dnevno trajanje pogona, jer o tome ovisi trajnost remena. Zbog
toga treba snagu P koja se prenosi pomnožiti s faktorom opterećenja c2, koji se
bira prema tablici VI. Ovaj faktor znatno ovisi o karakteristici pogonskog i
radnog stroja, ali ne uzima u obzir posebne uvjete pogona, kao što su zatezne
remenice ili nepovoljni uvjeti okoline. U ovakovim posebnim slučajevima, kao
i kod većih momenata pri puštanju u rad ili čestom ukapčanju, treba povećati
vrijednost za c2.

Izbor profila klinastog remena vrši se na osnovi udarne snage P c2 i brzine


vrtnje male remenice prema dijagramima na sl. 3. Dijagrami su podjeljeni na
područja u kojima su primjenjivi pojedini profili remena i aktivni promjeri
male remenice.

Dimenzije poprečnog presjeka klinastih remena date su u tablici VII.

12
Faktor opterećenja c2 za pogon s klinastim remenjem
prema HRN G.E2.063 Tablica VI
Pogonski strojevi
A B
za dnevno trajanje za dnevno trajanje
Radni strojevi
pogona u h pogona u h
do 10 >10 >10
>16 do 10 >16
do 16 do 16
Lagani pogoni
centrifugalne sisaljke i kompresori,
1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3
trakasti transporteri (lagani mater-
tijal), ventilatori i pumpe do 7,4 kW
Srednje teški pogoni
škare za limove, preše, lančani i
trakasti transporteri (za teški mate-
rijal), vibraciona sita, genetratori,
1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4
uzbiđivači, gnječilice, alatni strojevi
(tokarilice, brusilice), strojevi za
pranje, tiskarski strojevi, ventilatori
i pumpe preko 7,4 kW
Teški pogoni
mlinovi, klipni kompresori, visoko-
učinski bacači i udarni konvejeri
(pužasti konvejeri, člankasti kovejeri,
elevatori s kablićima, elevatori sa žli- 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6
cama), dizala, preše za brikete, teksti-
lni strojevi, strojevi za industriju pa-
pira, klipne pumpe, pumpe za bagere,
gateri i mlinovi čekičari
Vrlo teški pogoni
visoko opterećeni mlinovi, drobilice,
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8
kalenderi, miješalice, vitla, kranovi i
bageri
Grupa A: motori izmjenični i trofazni s normalnim poteznim momentom (do
dvostrukog nazivnog momenta), npr. sinhroni i jednofazni motori s
pomoćnom fazom za pokretanje, trofazni motori s direktnim ukopča-
vanjem, zvijezda-trokut sklopkom ili kliznim prstenom; istosmjerni
paralelni motori; motori s unutrašnjim izgaranjem i turbine s
n>600 min-1
Grupa B: izmjenični i trofazni motori s velikim poteznim momentom (više od
dvostrukog nazivnog momenta), npr. jednofazni motor s velikim po-
teznim momentom, istosmjerni serijski motori u serijskom ili kompa-
undnom spoju; motori s unutarnjim izgaranjem i turbine n≤ 600 min-1

13
min-1

5000
4000
3150 v=40 m/s

2500 v=33 m/s


Brzina vrtnje male remenice n1

SPZ
2000
1600
SPA
1250

0
10
1000 do SPB
63

a)
=

800
D1

19

0
630

40
80

do
1

18
500

0
do

25

25

4 d 500
do

28

30
D1

do

do
400

=
D1

o
o6
0d
D1

D1

D1
SPC

18
315

22
=
=
D1
250

D1
200
2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400

Udarna snaga P ⋅ c2

min-1

5000
4000
3150
13(A)
Brzina vrtnje male remenice n1

2500
2000
1600
1250
17(B)
1000
800
22(C) b)
630
500
40(E)
400
315
250
200
2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400
Udarna snaga P ⋅ c2

Sl. 3 Smjernice za izbor profila uskih (a) i nornalnih (b) klinastih remena

14
Dimenzije normalnih i uskih klinastih remena u mm Tablica VII

b0
b

hw
h

h
Beskrajno normalno klinasto remenje (HRN G.E2. 053) i konačno normalno
klinasto remenje
Nazivna širina b 5 6 8 10 13 17 20 25 32 40 50
h 3 4 5 6 8 11 12,5 16 20 25 32
max k 1 1,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 4,5
max H 5 6 7,5 9,5 12,5 12,5 18 27 27 32 40
Usko klinasto remenje (HRN G.E2.063) za opće strojarstvo i za motorna vozila
strojo gradnja2)
Kratica SPZ SPA SPB 19 SPC
motorna vozila
Gornja širina remena b ≅ 9,7 12,7 16,3 18,6 22
Aktivna širina remena bw 8,5 11 14 16 19
Visina remana h≅ 8 10 13 15 18
Razmak hw≅ 2 2,8 3,5 4 4,8

15
2.2 Dimenzioniranje remenica

Iz dopuštenih područja aktivnih promjera male remenice, odabire se aktivni


promjer male remenice d1 iz reda standardnih promjera prema tablici VIII.

Na osnovi prijenosnog odnosa:

n1 d 2
i= =
n2 d1
gdje je d2 – aktivni promjer velike remenice,

računa se potrebni promjer velike remenice

d2 = i d1.

Ukoliko se je potrebno strogo držati zadanog prijenosnog odnosa, posebno se


izrađuje velika remenica s izračunatim aktivnim promjerom. No, najčešče je
dopušteno odstupanje prijenosnog odnosa do ± 5% pa je kudikamo
ekonomičnije odabrati aktivni promjer velike remenice iz reda standardnih
promjera tako da bude što bliži izračunatom.

Sada je potrebno izračunati odstupanje prijenosnog odnosa, koje mora biti u


dopuštenim granicama.

i − i stv
∆i = 100 ≤ (∆i )dop = 5%
i

d2
gdje je i stv = - stvarni prijenosni odnos.
d1

2.3 Osni razmak i duljina remena

Klinasti remeni se najčešče izrađuju bez sastava (beskonačni klinasti remeni).


Zato su njihove duljine standardizirane.
Ukoliko je razmak osovina a unaprijed zadan, vrlo je teško za standardne
promjere d1 i d2 dobiti standardnu duljinu remena.

16
Faktori djelovanja c4 za uske klinaste remene
prema HRN G.E2.063 Tablica VIII
d1 Brzina vrtnje n1 u min-1
mm 200 400 700 800 950 1200 1450 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4500 5000 5500 6000
63 0,29 0,28 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,27
Profili SPZ i 9,5
71 0,37 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,37 0,40
80 0,46 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,45 0,47 0,50 0,54
90 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,59 0,62 0,67
100 0,63 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 0,67 0,69 0,73 0,78
112 0,75 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 0,75 0,75 0,77 0,78 0,81 0,84 0,88
125 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 1,10
140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
160 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,16 1,14 1,13 1,10 1,07 1,02 0,95
180 1,35 1,35 1,36 1,36 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35 1,33 1,31 1,29 1,26 1,22 1,15 1,07 0,95 0,77
90 0,39 0,37 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,35 0,37 0,42 0,54
Profili SPA i 12,5

100 0,48 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,48 0,52 0,60 0,80
112 0,58 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 0,57 0,58 0,59 0,62 0,68 0,78 1,03
125 0,70 0,69 0,68 0,68 0,68 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,72 0,76 0,81 0,92 1,19
140 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,86 0,89 0,92 1,01 1,22
160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
180 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,14 1,12 1,09 1,05 0,96 0,81 0,43
200 1,34 1,35 1,35 1,35 1,36 1,35 1,34 1,34 1,33 1,31 1,29 1,25 1,21 1,14 1,02 0,82 0,43
224 1,54 1,55 1,57 1,56 1,56 1,56 1,55 1,54 1,51 1,48 1,43 1,35 1,25 1,11 0,87 0,47
250 1,76 1,78 1,78 1,78 1,78 1,77 1,75 1,74 1,69 1,62 1,53 1,40 1,23 1,00 0,57
140 0,65 0,64 0,63 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,64 0,67 0,75
160 0,83 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,95
180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Profili SPB

200 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,15 1,14 1,10 1,04 0,88
224 1,38 1,38 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,37 1,34 1,30 1,24 1,14 0,96 0,48
250 1,60 1,61 1,63 1,36 1,63 1,63 1,62 1,60 1,56 1,50 1,41 1,28 1,06 0,70
280 1,85 1,87 1,88 1,88 1,88 1,88 1,85 1,83 1,76 1,64 1,47 1,22 0,83 0,16
315 2,14 2,17 2,18 1,18 2,17 2,15 2,10 2,07 1,93 1,73 1,43 1,00 0,31
355 2,47 2,50 2,50 2,50 2,49 2,44 2,36 2,30 2,08 1,74 1,24 0,51
400 2,83 2,87 2,87 2,87 2,82 2,74 2,60 2,50 2,14 1,59 0,80
180 0,83 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,83 0,84 0,87 0,96
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
224 1,19 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,18 1,16 1,11 1,03 0,81
Profili 19

250 1,40 1,42 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,39 1,35 1,28 1,15 0,90
280 1,65 1,66 1,68 1,68 1,68 1,67 1,65 1,64 1,58 1,48 1,33 1,06 0,54
315 1,92 1,95 1,97 1,97 1,96 1,94 1,88 1,87 1,76 1,57 1,10 0,75
355 2,23 2,27 2,28 2,28 2,27 2,27 2,14 2,10 1,89 1,55 1,02
400 2,58 2,62 2,64 2,62 2,58 2,50 2,38 2,28 1,93 1,38
450 2,96 3,01 3,00 2,97 2,92 2,78 2,58 2,43 1,85
500 3,34 3,40 3,36 3,31 3,21 3,00 2,71 2,47 1,63
224 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,82 0,84 0,98 0,98
250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Profili SPC

280 1,19 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,19 1,17 1,13 0,75 0,75
315 1,42 1,43 1,44 1,44 1,44 1,43 1,41 1,39 1,33 1,20
355 1,68 1,70 1,71 1,70 1,68 1,67 1,62 1,58 1,43 1,15
400 1,96 2,00 2,00 1,98 1,95 1,90 1,82 1,74 1,46 0,93
450 2,28 2,32 2,30 2,26 2,22 2,14 1,97 1,85 1,35
500 2,58 2,62 2,58 2,54 2,48 2,32 2,07 1,87 1,09
560 2,94 2,98 2,90 2,86 2,74 2,47 2,10 1,77
630 3,37 3,40 3,26 3,16 2,98 2,56 1,95 1,48

17
Zato se ponekad dopušta da aktivni promjer velike remenice ne bude
standardan, ili se remenje sastavlja od remenske trake potrebne duljine.

Međutim, osni razmak najčešće nije unaprijed zadan, pa se njegova vrijednost


a ′ bira skustveno:

a ′ = (0,7...2,0 )(d 1 + d 2 ) .

Na osnovi ove vrijednosti, prema sl. 4, izračuna se približno aktivna duljina


remena:

π
L ′ = 2a ′ cos β + (d1 + d 2 ) + β (d 2 − d1 )
2

gdje je β - obuhvatni kut remenice

d 2 − d1
β = arcsin
2a ′
.

β d2
α

n2
n1
x y
v

Sl. 4 Shema prijenosa klinastim remenjem

18
Prethodno izračunata aktivna duljina remena se treba zaokružiti na bližu
standardnu vrijednost prema tablici IX.

Faktori duljine c3 za uske klinaste remene prema HRN G.E2.063


Tablica IX
L SPZ SPA SPB 19 SPC L SPZ SPA SPB 19 SPC
mm 9,5 12,5 mm 9,5 12,5
630 0,82 3150 1,11 1,04 0,98 0,96 0,90
710 0,84 3350 1,13 1,06 1 0,97 0,92
800 0,86 0,81 4000 1,08 1,02 0,98 0,94
900 0,88 0,83 4500 1,09 1,04 1 0,96
1000 0,90 0,85 5000 1,06 1,03 0,98
1120 0,93 0,87 5600 1,08 1,05 1
1250 0,94 0,89 0,82 6300 1,10 1,07 1,02
1400 0,96 0,91 0,84 7100 1,12 1,09 1,04
1600 1 0,93 0,86 0,85 8000 1,14 1,10 1,06
1800 1,01 0,95 0,88 0,87 9000 1,12 1,08
2000 1,02 0,96 0,90 0,89 10000 1,14 1,10
2240 1,05 0,98 0,92 0,91 0,83 11200 1,12
2500 1,07 1 0,94 0,93 0,86 12500 1,14
2800 1,09 1,02 0,96 0,94 0,88

Stvarni osni razmak osovina a je (s dovoljnom točnošću) tada:

L − L′
a ≅ a′ + za L > L ′
2

odnosno

L′ − L
a ≅ a′ + za L′ > L
2

2.4 Broj remena

Svaki remen može preuzeti nazivnu snagu PN ovisno o brzini njegovog


kretanja (obodnoj brzini remenice). Vrijednosti nazivnih snaga date su u
tablici X.

19
Nazive snage PN u kW za uske i normalne remene Tablica X
Uski klinast remen DIN-7753-(HRN G.E2.063)
v SPZ SPA SPB 19 SPC v SPZ SPA SPB 19 SPC v SPZ SPA SPB 19 SPC
m/s 9,5 12,5 m/s 9,5 12,5 m/s 9,5 12,5
1 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 15 5,0 7,0 9,0 10,7 14,6 29 7,4 9,8 11,0 13,1 17,3
2 0,9 1,3 2,9 2,2 2,9 16 5,2 7,3 9,4 11,1 15,3 30 7,5 9,9 11,0 12,9 17,0
3 1,3 1,8 2,7 3,0 4,0 17 5,5 7,7 9,8 11,4 15,7 31 7,5 9,9 11,4 12,7 16,5
4 1,7 2,4 3,3 3,8 5,3 18 5,7 8,0 10,1 11,8 16,2 32 7,6 9,9 11,2 12,5 16,0
5 2,1 2,8 4,0 4,5 6,3 19 5,9 8,3 10,4 12,1 16,6 33 7,6 9,9 11,0 12,1 15,3
6 2,5 3,3 4,5 5,3 7,3 20 6,2 8,6 10,6 12,5 16,9 34 7,6 9,9 10,8 11,8 14,5
7 2,8 3,8 5,0 6,0 8,3 21 6,4 8,8 10,8 12,7 17,2 35 7,6 9,8 10,5 11,4 13,6
8 3,1 4,2 5,6 6,6 9,3 22 6,6 9,0 11,0 12,9 17,4 36 7,6 9,7 10,2 10,9 12,9
9 3,4 4,7 6,2 7,3 10,2 23 6,7 9,2 11,3 13,1 17,5 37 7,5 9,5 9,8 10,4 12,0
10 3,7 5,2 6,7 7,9 11,0 24 6,9 9,3 11,4 13,2 17,6 38 7,5 9,3 9,4 9,8 11,0
11 4,0 5,5 7,3 8,5 11,8 25 7,0 9,5 11,5 13,3 17,7 39 7,4 9,1 8,9 9,2 10,0
12 4,3 5,8 7,7 9,1 12,5 26 7,1 9,6 11,6 13,3 17,7 40 7,3 8,8 8,4 8,5 9,0
13 4,5 6,2 8,2 9,6 13,3 27 7,2 9,7 11,6 13,3 17,6 50 5,8 4,2
14 4,8 6,6 8,6 10,2 14,0 28 7,3 9,8 11,6 13,2 17,5 60 1,7
Normalni beskrajni remen DIN (HRN G.E2.053)
v
m/s
5 6 8 10 13 17 20 25 32 40 50
2 0,018 0,037 0,074 0,14 0,26 0,52 0,74 1,10 1,77 2,72 4,42
4 0,035 0,074 0,14 0,27 0,54 0,96 1,40 2,21 3,46 5,45 8,83
6 0,050 0,11 0,20 0,40 0,81 1,40 2,06 3,24 5,16 8,10 13,3
8 0,063 0,14 0,26 0,53 1,03 1,84 2,72 4,20 6,78 10,3 17,0
10 0,074 0,16 0,32 0,64 1,25 2,28 3,31 5,10 8,20 12,5 20,3
12 0,080 0,18 0,35 0,74 1,47 2,58 3,83 5,90 9,43 14,7 23,6
14 0,080 0,19 0,38 0,81 1,72 2,94 4,27 6,64 10,1 16,2 25,8
16 0,080 0,20 0,40 0,88 1,70 3,17 4,65 7,22 11,6 17,7 28,7
18 0,074 0,19 0,41 0,88 1,91 3,40 4,94 7,65 12,2 19,1 31,0
20 0,059 0,18 0,40 0,95 2,00 3,52 5,09 7,90 12,6 20,0 31,7
22 0,037 0,15 0,36 0,88 2,00 3,52 5,16 8,04 12,8 20,0 32,4
24 - 0,11 0,31 0,81 1,91 3,46 5,00 7,60 12,5 19,2 31,7
26 - 0,059 0,22 0,74 1,84 3,31 4,80 7,45 11,9 18,4 30,2
28 - - 0,13 0,66 1,70 3,10 4,41 6,85 10,9 17,0 27,2
30 - - - - 1,47 2,58 3,75 5,90 9,56 14,7 23,6
Konačni normalni klinasti remen DIN 2216
v v
m/s
8 10 13 17 20 22 25 32 m/s 8 10 13 17 20 22 25 32
1 0,04 0,08 0,14 0,21 0,30 0,38 0,48 0,73 16 0,48 0,97 1,65 2,56 3,70 4,70 5,83 9,30
2 0,07 0,16 0,27 0,42 0,60 0,77 0,95 1,50 18 0,51 1,01 1,71 2,64 3,84 4,87 6,04 9,65
4 0,15 0,32 0,53 0,82 1,20 1,52 1,85 2,96 20 0,52 1,03 1,72 2,67 3,85 4,90 6,10 9,62
6 0,20 0,49 0,78 1,20 1,75 2,21 2,76 4,35 22 0,53 0,98 1,67 2,59 3,73 4,75 5,90 9,35
8 0,28 0,60 1,01 1,56 2,28 2,87 3,57 5,65 24 0,52 0,91 1,55 2,40 3,48 4,41 5,50 8,70
10 0,35 0,72 1,22 1,90 2,74 3,47 4,30 6,84 26 0,49 0,81 1,37 2,13 3,07 3,89 4,85 7,68
12 0,40 0,82 1,40 2,17 3,13 3,78 4,95 7,82 28 0,45 0,65 1,11 1,72 2,50 3,17 3,94 6,25
14 0,43 0,92 1,55 2,40 3,47 4,36 5,47 8,65 30 0,38 0,45 0,77 1,20 1,74 2,20 2,74 4,34

Potreban broj remena je:


Pc 2
z=
PN c1 c3 c 4 c 5

20
gdje je c1 – faktor obuhvatnog kuta, tablica XI
c3 – faktor duljine za uske klinaste remene (tablica IX),
dok je za normalne klinaste remene c3 =1
c4 – faktor djelovanja, tabliva VIII
c5 – faktor prijenosnog odnosa, tablica XII.
Izračunati broj remena potrebno je zaokružitina (obićno veći) cijeli broj, ali ne
preko 16.

Faktori obuhvatnog kuta c1 za pogone s klinastim remenjem Tablica XI


0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Obuhvatni kut α 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70
Beskrajni klinasti
1 0,98 0,95 0,92 0,89 0,86 0,82 0,78 0,73 0,68 0,63 0,58
remen c1
Konačni klinasti
1 0,98 0,95 0,91 0,87 0,82 0,77
remen c1

2.5 Učestalost savijanja

Učestalost savijanja računa se prema izrazu

v
f B = z′
L
gdje je z ′ - broj remenica.
Ova vrijednost treba biti manja od dopuštene učestalosti savijanja fB dop, koja
iznosi 100 s-1.

2.6 Radijalni pomaci pogonske remenice

Potreban pomak za natezanje remena

x ≥ 0,02 L
Potreban pomak za montažu remena

y ≥ 0,015 L

2.7 Opterećenje vratila

Točnu vrijednost sile Fv koja opterećuje vratilo, vrlo jr teško izračunati zbog
nedovoljno poznatih sila prednatezanja remena, pa se uzima iskustveno:
Fv = 2F0
gdje je F0 – vlačna sila koja je jednaka obodnoj sili na aktivnom promjeru
remenice:
P
F0 = .
v

21
Faktori prijenosnog omjera c5 za uske klinaste
remene prema HRN G.E2.063 Tablica XII
v u m/s
d1 5 10 15 20
Profil
mm i= i= i= i=
1,2 1,5 ≥3 1,2 1,5 ≥3 1,2 1,5 ≥3 1,2 1,5 ≥3
63 1,11 1,16 1,23 1,20 1,30 1,40 1,25 1,38 1,52 1,33 1,50 1,67
SPZ 100 1,06 1,09 1,12 1,06 1,10 1,13 1,07 1,11 1,15 1,08 1,12 1,16
9,5 140 1,03 1,05 1,06 1,04 1,06 1,08 1,04 1,06 1,08 1,04 1,07 1,09
180 1,03 1,04 1,05 1,03 1,04 1,05 1,03 1,04 1,06 1,03 1,05 1,06
90 1,15 1,22 1,29 1,19 1,28 1,37 1,21 1,32 1,43 1,28 1,42 1,56
SPA 125 1,08 1,11 1,14 1,08 1,14 1,18 1,09 1,13 1,18 1,10 1,15 1,20
12,5 160 1,04 1,07 1,09 1,05 1,08 1,10 1,06 1,09 1,11 1,06 1,09 1,12
250 1,02 1,03 1,05 1,03 1,04 1,06 1,03 1,04 1,06 1,03 1,05 1,06
140 1,10 1,15 1,20 1,13 1,19 1,26 1,15 1,23 1,31 1,17 1,25 1,34
180 1,06 1,09 1,13 1,07 1,11 1,15 1,08 1,12 1,17 1,10 1,14 1,19
SPB 280 1,03 1,05 1,07 1,04 1,05 1,07 1,04 1,06 1,08 1,04 1,06 1,08
400 1,02 1,03 1,04 1,02 1,03 1,05 1,02 1,04 1,05 1,03 1,04 1,05
180 1,09 1,13 1,18 1,10 1,16 1,21 1,12 1,18 1,24 1,14 1,20 1,27
200 1,07 1,11 1,15 1,09 1,13 1,17 1,09 1,14 1,18 1,11 1,16 1,22
19 355 1,03 1,05 1,06 1,03 1,05 1,07 1,03 1,05 1,07 1,03 1,05 1,07
500 1,02 1,03 1,04 1,02 1,03 1,04 1,02 1,03 1,04 1,02 1,04 1,05
224 1,09 1,14 1,18 1,11 1,16 1,21 1,12 1,18 1,24 1,14 1,20 1,28
250 1,07 1,11 1,15 1,08 1,13 1,17 1,09 1,14 1,18 1,11 1,16 1,21
SPC 400 1,03 1,05 1,07 1,04 1,06 1,08 1,04 1,06 1,09 1,05 1,07 1,09
630 1,02 1,02 1,04 1,02 1,03 1,05 1,02 1,03 1,04 1,02 1,03 1,05
v u m/s
d1 25 30 35 40
Profil
mm i= i= i= i=
1,2 1,5 ≥3 1,2 1,5 ≥3 1,2 1,5 ≥3 1,2 1,5 ≥3
63 1,33 1,05 1,67
SPZ 100 1,09 1,014 1,18 1,11 1,16 1,21 1,11 1,18 1,23
9,5 140 1,05 1,07 1,10 1,05 1,08 1,11 1,06 1,09 1,12 1,07 1,10 1,13
180 1,03 1,05 1,06 1,03 1,05 1,07 1,04 1,06 1,08 1,04 1,07 1,09
90 1,37 1,56 1,75 1,59 1,88 2,18
SPA 125 1,12 1,18 1,23 1,15 1,22 1,29 1,17 1,26 1,34 1,27 1,40 1,54
12,5 160 1,07 1,11 1,14 1,08 1,11 1,15 1,09 1,14 1,19 1,11 1,17 1,22
250 1,03 1,05 1,07 1,04 1,05 1,07 1,04 1,06 1,08 1,04 1,07 1,09
140 1,37 1,33 1,44 1,31 1,46 1,62 1,44 1,66 1,87
180 1,12 1,15 1,21 1,11 1,17 1,23 1,16 1,24 1,33 1,21 1,31 1,41
SPB 280 1,07 1,07 1,14 1,05 1,08 1,10 1,06 1,09 1,12 1,06 1,10 1,13
400 1,03 1,05 1,06 1,03 1,05 1,06 1,03 1,05 1,07 1,04 1,06 1,08
180 1,16 1,24 1,32 1,18 1,27 1,37 1,31 1,46 1,60 1,48 1,70 1,93
200 1,12 1,18 1,25 1,15 1,23 1,31 1,20 1,29 1,39 1,27 1,40 1,53
19 355 1,04 1,07 1,08 1,05 1,07 1,10 1,05 1,08 1,15 1,06 1,09 1,12
500 1,02 1,04 1,05 1,02 1,04 1,05 1,03 1,05 1,06 1,04 1,05 1,07
224 1,17 1,25 1,33 1,20 1,31 1,33 1,28 1,42 1,56 1,48 1,72 1,95
250 1,12 1,18 1,24 1,15 1,23 1,30 1,17 1,26 1,34 1,25 1,37 1,49
SPC 400 1,05 1,08 1,10 1,05 1,08 1,10 1,06 1,10 1,13 1,07 1,12 1,15
630 1,03 1,04 1,05 1,03 1,04 1,05 1,03 1,05 1,06 1,04 1,06 1,07

22