E 1043 LITAR ELEKTRIK 1

PENSYARAH : KHUZAINEY BINTI ISMAIL

TOPIK 5 : PERINTANG

KANDUNGAN TOPIK
1. 2. 3. 4. 5.

Definisi Perintang Jenis-jenis perintang. Kod warna perintang. Rintangan dalam litar siri. Rintangan dalam litar selari.

OBJEKTIF PENGAJARAN
Di akhir pelajaran, pelajar dapat:1. Menyatakan definisi perintang dengan tepat. 2. Menyatakan 2 daripada 4 jenis perintang dengan tepat. 3. Membaca nilai perintang berdasarkan kod warna dengan betul. 4. Mengira rintangan jumlah dalam litar siri dengan tepat. 5. Mengira rintangan jumlah dalam litar

Pengenalan

Setiap peralatan elektronik mengandungi pelbagai komponen. Komponen terbahagi kepada komponen aktif dan komponen pasif Komponen aktif : diod, LED, transistor, Litar Bersepadu (IC) Komponen pasif : perintang, kapasitor, induktor dan pengubah

Samb. Gambar komponen elektronik

1. Definisi Perintang
Perintang adalah komponen elektronik atau elektrik yang mempunyai dua terminal yang memberi rintangan tertentu terhadap aliran arus dan menghasilkan voltan susut antara terminal tersebut sepertimana dalam Hukum Ohm : R = V / I.

Gambarajah Perintang

Binaan Dalaman Perintang

Simbol Perintang

Unit & Simbol Rintangan
Unit rintangan adalah Ohm. Satu ohm merupakan nilai pertentangan perintang kepada aliran arus. Lebih besar unit Ohm maka semakin besar pertentangannya terhadap arus dan sebaliknya.

Samb.
Resistance in Ohms Unit Symbol

1

Ohm

Ω

1,000

Kiloohm

1,000,000

Megaohm

Kegunaan Perintang
Menghadkan arus dalam litar atau untuk mendapatkan voltan susun merentasnya. Jika nilai rintangan tinggi, arus yang kecil dihadkan melaluinya. Jika nilai rintangan rendah, arus yang besar boleh melaluinya. Kesan apabila arus melalui

2. Jenis-Jenis Perintang
-

-

Perintang merupakan satu komponen pasif yang terdapat dalam pelbagai jenis, bentuk dan saiz. Jenis-jenis perintang adalah :a. Perintang tetap b. Perintang boleh ubah c. Perintang LDR (Light Diode Resistor)

Perintang dan Simbol

a. Perintang Tetap
Mempunyai nilai rintangan yang tetap dan tidak boleh diubah atau berubah. • Fungsi adalah mengawal dan menetapkan arus elektrik. • Jenis-jenis perintang tetap:iv. Perintang Komposisi Karbon. v. Perintang Saput Karbon. vi. Perintang Wayar Berlilit. vii.Perintang Saput Logam Oksida.

Gambar Perintang Komposisi Karbon.

Gambar Perintang Saput Karbon

Gambar Perintang Wayar Berlilit.

Gambar Perintang Saput Logam Oksida.

Aplikasi Litar

b. Perintang Boleh Ubah

Mempunyai nilai yang boleh diubah mengikut keperluan nilai rintangan yang dikehendaki . Mempunyai trek karbon. Apabila lengan diputarkan, sentuhan logam mengenai karbon menyusuri trek. Digunakan untuk mengubah arus elektrik dan voltan. Contohnya

Gambar dan Binaan Dalaman Perintang Boleh Ubah

c. Perintang Foto (LDR)

Perintang yang dibina daripada bahan fotoaliran (kadmium salenoid dan kadmium sulfid). Nilai rintangan bergantung kepada cahaya yang diterima. Apabila gelap, rintangan sel adalah tinggi. Semakin banyak cahaya yang diterima,

Aplikasi Litar
Apabila cahaya rendah, kerintangan LDR menjadi tinggi. Ia menghalang arus mengalir ke tapak transistor. LED tidak menyala. Apabila cahaya dikenakan pada LDR, kerintangan LDR menjadi tinggi dan terdapat arus yang mengalir ke tapak transistor menyebabkan LED mengeluarkan cahaya.

d. Perintang Termistor
Nilai rintangan berubah berkadar dengan suhu. ii. NTC (Negative Temperature Coefficient Thermistor) Apabila suhu meningkat, nilai rintangan rendah. iv. PTC (Positive Temperature Coefficient Thermistor) Apabila suhu meningkat melebihi ‘spesific point’, nilai rintangan akan meningkat. vi. CTR (Critical Temperature Resistor Thermistor)

Samb.

Aplikasi Litar
Apabila suhu rendah, kerintangan termistor adalah tinggi maka LED tidak menyala kerana tiada arus mengalir ke tapak transistor Apabila suhu tinggi, kerintangan termistor menjadi rendah, maka LED menyala kerana terdapat arus mengalir melalui tapak transistor.Perintang preset digunakan untuk melaras kerintangan dan menjadikan litar samada kurang atau lebih sensitif.

3. Kod Warna Perintang

Cara Membaca Kod Warna

• •

Terdapat kod warna berbentuk jalur pada perintang karbon. Kod warna dibaca dari kiri ke kanan. Jalur pertama adalah untuk digit pertama, jalur kedua adalah untuk digit kedua, jalur ketiga adalah pendarab dan jalur keempat adalah

Pengiraan Nilai Kod Warna Perintang Jalur pertama Jalur kedua Jalur ketiga Jalur keempat Cara kiraan :
Jalur 1 Jalur 2 Pendarab

: : : :

Merah (2) Merah (2) Kuning (4) Emas (+ 5 %)
= 220000 ≈ 220 kΩ + 5%

Toleransi

2

2

0000

+5 %

Samb.

Jalur pertama Jalur kedua Jalur ketiga Jalur keempat Cara kiraan :
Jalur 1 Jalur 2 Pendarab

: : : :

Coklat (1) Hitam (0) Coklat (1) Emas (+ 5 %)

Toleransi

1

0

0

+5 %

= 100 Ω + 5 %

Samb.

Jalur pertama Jalur kedua Jalur ketiga Jalur keempat Cara kiraan :
Jalur • Jalur 2 1 Pendarab

: : : :

Merah (2) Merah (2) Merah (2) Emas (+ 5 %)

Toleransi

2

2

00

+5 %

= 2200 ≈ 2.2 kΩ + 5 %

Samb.

Jalur pertama Jalur kedua Jalur ketiga Jalur keempat Cara kiraan :
Jalur • Jalur 2 1 Pendarab

: : : :

Merah (2) Ungu (7) Merah (2) Emas (+ 5 %)

Toleransi

2

7

00

+5 %

= 2700 ≈ 2.7 kΩ + 5 %

Samb.

Jalur pertama Jalur kedua Jalur ketiga Jalur keempat Cara kiraan :
Jalur • Jalur 2 1 Pendarab

: : : :

Kuning (4) Ungu (7) Kuning (4) Emas (+ 5 %)

Toleransi

4

7

0000

+5 %

= 470000 ≈ 470 kΩ + 5%

Latihan
Apakah nilai perintang berikut:-

4. Rintangan dalam litar siri

Susunan Perintang Dalam Litar Siri

Ciri-ciri litar siri
Arus yang mengalir melalui setiap perintang adalah sama. Ij = I1 = I2 = I3 iii. Jumlah voltan adalah bersamaan dengan hasil tambah voltan setiap perintang. Vj = V1 + V2 + V3 iii. Jumlah rintangan adalah sama dengan hasil tambah rintangan setiap perintang.
i.

Pengiraan rintangan jumlah dalam litar siri

Total voltage is 9 + 1 + 16 + 4 = 30 V Total resistance is 30 + 10 + 40 + 20 = 100 ohm

Latihan
Apakah nilai rintangan jumlah bagi litar berikut.

5. Rintangan dalam Litar Selari

Susunan perintang dalam litar selari

Samb.
1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2 OR= R1 x R2 R1 +R2

Ciri-ciri litar selari
Arus adalah bersamaan dengan hasil tambah arus bagi setiap cabang lintasan Ij = I1 + I2 + I3 iii. Voltan pada setiap perintang adalah sama. Vj = V1 = V2 = V3 iii. Jumlah rintangan 1 1_ 1 1
i.

Pengiraan rintangan jumlah dalam litar selari

Latihan
Apakah nilai rintangan jumlah bagi litar berikut.

Litar Siri Selari

Rumusan
i.

ii.

vi.

vii.

Perintang memainkan peranan penting dalam litar elektrik kerana ia menghadkan arus dalam litar. Perintang terdapat dalam pelbagai bentuk Saiz dan jenis antaranya perintang tetap, perintang bolehubah, perintang foto dan perintang termistor. Nilai perintang boleh diperolehi daripada bacaan kod warna perintang. Rintangan boleh didapati dalam litar siri dan litar selari.

Tugasan
Sila hantar pada 28/02/08 selewat-lewatnya jam 4 ptg.

Take home quiz
Sila hantar pada 22/02/08 selewat-lewatnya pada 4 ptg

Topik pengajaran akan datang

-

Prinsip Asas Pemuat
Definisi pemuat Kemuatan Tenaga elektrik dalam pemuat Kegunaan pemuat dalam litar elektrik Faktor-faktor yang mempengaruhi kemuatan

-

Buku Rujukan
1.

Asas Litar Elektrik David A. Bell Terbitan UTM Asas Arus Terus Orla E. Loper & Edgar Tedsen Terbitan DBP

5.

Sabda Rasullulah .... "Perumpamaan orang yang berilmu di atas mukabumi ini ibarat bintang bergemerlapan yang terang benderang disisi gugusan bintang dan cakerawala yang lain yang menerangi kegelapan di daratan dan lautan. Apabila bintang itu tidak bergemerlapan hampir-hampir menyebabkan manusia tersesat dan tersasar daripada matlamatnya"