PROIECT EDITORIAL AL POSTULUI DE TELEVIZIUNE MUZICAL BUSUIOC TV

Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

Proiect editorial al postului de televiziune cu emisie prin cablu BUSUIOC TV

-APROBATDirector, Carp Andrian SRL „SIREMIN” din __ _______ 2008
L.Ş

Chişinău 2008
-1-

.. Genul de emisie şi modul de transmisiune................................................ particularităţi specifice.........pag 5 4.......pag 7 8 ..............pag 3 1..........pag 7 -2- ...... ................Componenţa auditoriului................ Limbile de emisie..pag 5 5....... sarcini......PROIECT EDITORIAL AL POSTULUI DE TELEVIZIUNE MUZICAL BUSUIOC TV Sumar: 1.......pag 4 3............ Încheiere...................... pag 5 7.. motivarea apariţiei pe piaţă) 2........ Resursele umane..........................................1.................. ..........pag 3 (argumentarea alegeri.........pag 3 1..............................................................Timpul şi volumul de emisie.................... pag 5 6... Introducere........................Motivarea apariţiei pe piaţă.....................Denumirea postului.................2........................Scopuri......

frumuseţe a plaiului Moldav.muzică internaţională.dragoste de neam şi pace. nu ne-a fost de loc simplu.rubricile şi emisiunile create vor fi concepute după gustul telespectatorilor.PROIECT EDITORIAL AL POSTULUI DE TELEVIZIUNE MUZICAL BUSUIOC TV 1. Din buni străbuni. vor fi interactive. Onoraţi membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. de acea am căutat să aducem o denumire pe cît de originală în concept pe atît să fie aproape de sufletul telespectatorului nostru. spre început am dori să evidenţiem şi să vă propunem acest proiect editorial cu speranţa că este bine structurat şi argumentat dar care nu poate reda în totalitate volumul de idei noi. . am dori sa credem.2. care va difuza: . -3- . de aspiraţii ale echipei noastre şi întregul sipeţel plin de optimism. 1. Motivarea apariţiei pe piaţă Introducere. a rămas şi va fi Busuiocul. prezentînd publicului nostru un post de televiziune de care are nevoe inima telespectatorului nostru. vor fi apreciate la justa lor valoare şi astfel auditoriul de pe întreg teritoriul Republicii Moldova va cunoaşte postul de televiziune BUSUIOC TV. . solicităm atenţia Dumneavoastră asupra prezentului proiect şi sperăm că proiectul ce vi-l propunem spre atenţia şi judecata Domniilor Voastre va reuşi să dezvăluie o parte a aspiraţiilor noastre.. Neamul Nostru a avut apărători şi sfetnici duhovniceşti sufletului său.1. Denumirea postului – argumentarea alegerii Pentru a găsi o denumire ce ar putea reda în totalitate de gînduri şi idei. fapt care ne-a determinat să alegem anume „BUSUIOC” ca simbol şi denumire a postului nostru de televiziune. -toate emisiunile difuzate de BUSUIOC TV. speranţe şi hotărîre cu care suntem decişi de a crea ceva nou. Totuşi. simplitate şi însuşi ca simbol ce poartă noroc pentru tot neamul nostru. Unul din aceşti ocrotitori ai sufletului a fost. 1. Ştiind că acest cuvînt reprezintă o floare(busuiocul) şi un simbol al: curăţeniei sufleteşti.cele mai frumoase melodii autohtone de pe întreg spaţiul Neamului Nostru. .emisiuni ce au drept scop promovarea culturii şi valorilor naţionale. care.

de valoare. retransmit posturi TV străine avînd un procentaj scăzut a emisiunilor proprii. Scopul şi sarcina principală a postului BUSUIOC TV . în întreaga gamă de emisiuni. atragerea unui public cât mai diferit ca pregătire generală. în bună parte de bună calitate. familie. sarcini. însă. formarea şi educaţia gusturilor estetice . unde să fie prezente programe educaţionale şi artistice.. Pentru realizarea acestor sarcini. domenii de interes special. Dintre elementele ce vizează sarcinile de bază ale postului desprindem următoarele: tot ce este important.tematici şi subiecte interesante. pe lângă un bogat repertoriu muzical . -4- . includerea treptată a telespectatorului în dialog. personalităţi proeminente. care să aştepte emisiunile realizate de colaboratorii redacţiei . experţi licenţiaţi pe care îi va promova în funcţii cheie în statele de personal. aşa cum prevăd criteriile de evaluare. Este o sarcină primordială de a-l încuraja pe telespectatorul mai puţin activ să devină comunicativ şi participativ în cadrul emisiunilor . Iată de ce noul post BUSUIOC TV . tot în contextul recomandărilor CCA. cu programe diferite. specialişti cu experienţă în domeniu. 2. ce merită să fie difuzat în sfere ca: educaţie. inclusiv pentru copii. Majoritatea lor. particularităţi specifice În ultima perioadă de vreme în spaţiul audiovizualului din Republica Moldova au apărut mai multe posturi TV cu acoperiri de emisie mai largi sau mai restrânse. dialoguri la solicitare – îşi va găsi oglindire în spaţiul destinat emisiunilor şi rubricilor speciale din grila de emisie săptămânală.Izvorul unui neam începe de la inima omului --. vedete consacrate şi debutanţi.PROIECT EDITORIAL AL POSTULUI DE TELEVIZIUNE MUZICAL BUSUIOC TV Denumirea noastră o poate defini cel mai sigur slogan: . lărgirea orizontului cognitiv şi cultural al telespectatorului . este crearea unui produs autohton original. BUSUIOC TV va include în organigramă. îşi propune să abordeze în politica sa editorială. cazuri deosebite. în special la etapa de start. Scopuri.BUSUIOC TV este creat pentru inima oricui”. cerute de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. care să răspundă gusturilor unei pături cât mai largi ale populaţiei.

victorine de cunoaştere cu premii mai mult sau mai puţin simbolice. va realiza emisiuni doar în limba de stat a Republicii Moldova. selectate şi lansate la ore care să intre în armonie cu dispoziţia telespectatorului. VOLUMUL. întotdeauna cu intenţia nu doar a-l distra. TIMPUL DE EMISIE. dar uneori şi cu premii mai consistente. 4. Limbile de emisie. sponsori care să permită o colaborare activă cu reprezentanţii busnessului. a-i da acea dispoziţie tonifiantă care să-l determine să rămână mereu în compania realizatorilor emisiunii şi să-l captiveze. cu oamenii de afaceri şi diferite companii din ţară. avînd ca perspectivă lărgirea spaţiului de emisie pînă la 24 din 24 ore. a dorinţei de a fi mereu util şi gata de a se integra în viaţa societăţii.- PROIECT EDITORIAL AL POSTULUI DE TELEVIZIUNE MUZICAL BUSUIOC TV crearea bunei dispoziţii. 5. în dependenţă de valoarea şi interesul urmărit prin asemenea forme de realizare. a tonusului pozitiv. În plan de publicitate BUSUIOC TV .se va lansa în emisie cu clipuri muzicale autohtone și internaționale . dar şi a-i forma gusturile estetice. 126 ore săptămânal. prin eforturile creative ale colaboratorilor un Scopul esenţial este de a asigura auditoriu. Componenţa auditoriului Este binecunoscut faptul că produsul emisional este într-o corelaţie directă cu -5- . în limba de stat si programele proprii constituie 100% în raport cu volumul total de emisie. va pregăti o serie de ediţii care să atragă în circuit furnizori de reclamă. Conceptul realizării programelor TV se înscrie în 18 din 24 de ore. Genul de emisie şi modul de transmisiune. Vor fi organizate concursuri. 6. Postul va fi atractiv în primul rând datorită unor programe muzicale bune. postul de televiziune BUSUIOC TV . Inițial. de a contacta cu oamenii din jur . 3. după care treptat în termen de 12 luni se vor include emisiunile din grila de emisie în volumul corespunzător. care să crească numeric cu fiecare zi de emisie. conform grilei de emisie și proiectului editorial. BUSUIOC TV îşi va efectua emisia prin cablu. BUSUIOC TV.

emisiuni educative şi muzică pentru categoria a patra. nu este deloc întîmplătoare.PROIECT EDITORIAL AL POSTULUI DE TELEVIZIUNE MUZICAL BUSUIOC TV componenţa auditoriului. a muzicii populare. emisiuni educative şi melodii cu caracter retro. căci în fiecare categorie există reprezentanţi care împărtăşesc ideile şi interesele muzicale şi socio-culturale ale categoriei vecine. ea poate atrage reprezentanţi ai diferitor categorii. pentru categoria a cincea. inconfundabil. pentru categoria a treia. rezultă şi componenţa auditoriului postului BUSUIOC TV. De aici. şlagărele estradei naţionale şi internaţionale. şi după rezultatele cercetărilor noastre. ce vor fi valorificate în emisie: - muzică modernă autohtonă şi internaţională pentru prima categorie. În acest caz putem uşor concluziona că existenţa unui factor generează apariţia şi dezvoltarea celuilalt. fapt spre care este îndreptat BUSUIOC TV. îmbinîndu-le cu preferinţele şi convingerile proprii. în limitele 10-70 ani există nu doar un singur grup sau categorie de telespectatori. melodii ale interpreţilor consacraţi pentru categoria secundă. Desigur. -6- . care prinde contur în următorul mod: majoritatea absolută din auditoriul postului o vor constitui reprezentanţii naţiunii titulare a Republicii Moldova. in care acestea se întrepătrund. Totodată ţinem să amintim că această clasificare nu poartă un caracter categoric şi. ele sunt cinci: 1)10-18 ani 2)18-30 ani 3)30-45 ani 4)45-60 ani 5)55-70 ani Identificarea unei astfel de structurări a categoriilor de vîrste. adică moldovenii. în vîrsta cuprinsă între 10 şi 70 de ani. în dependenţă de creaţia muzicală. Cu atît mai simplu este în situaţia cînd telespectatorii din ţara noastră au nevoie de posturi TV care să difuzeze melodii şi emisiuni autohtone. Limitele vaste (10-70) ale vîrstelor se explică prin diversitatea de stiluri ale muzicii autohtone şi internaţionale . muzică uşoară şi populară.

mult stimaţi membri ai Consiliului. Obiceiuri. care manifestă interes faţă de creaţia artiştilor autohtoni. precum şi oaspeţii ţării noastre. în acest mod sperăm să ducem la renovarea şi îmbogăţirea valorilor morale şi spirituale ale poporului nostru.PROIECT EDITORIAL AL POSTULUI DE TELEVIZIUNE MUZICAL BUSUIOC TV Restul telespectatorilor. inedit şi autentic. În concluzie. BUSUIOC TV va invita în echipa sa exclusiv profesionişti licenţiaţi în domeniu. îl vor constitui reprezentanţii etniilor minoritare din Republica Moldova. La categoria genurilor. rezultatul final sperăm să-şi aibă începere anume în această concepţie. Resursele umane Resursele umane sunt factorul principal ce determină funcţionarea eficientă şi viabilitatea unui proiect. Vă Mulţumim Anticipat ! -7- . care este un pas în plus spre aducerea în casele noastre a unei părţi din tot ce avem noi mai scump – Limbă. Istorie. Încheiere Toate cele expuse mai sus.Totodată vom efectua şi un concurs riguros pentru preselecţia tinerilor colaboratori. optimismul. cum ne-am exprimat la început. 7. cointeresîndu-i cu condiţii financiare şi organizatorice mai avantajoase. 8. sperăm că postul BUSUIOC TV va fi privit de toate categoriile de vîrstă.Tradiţii. Cultură. pe care îi va racola de la alte posturi TV. nu sunt altceva decît. Neam . Stat. încercarea de a aşterne pe foaie întregul volum al aspiraţiilor noastre. speranţele şi hotărîrea cu care suntem decişi să creăm ceva nou.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful