Teori Pembelajaran

Dr Bushro Binti Ali

Teori Pembelajaran
‡ Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. ‡ Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. ‡ Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Rogers .Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Pavlov Thorndike Skinner Kognitif Gagne Bruner Ausubel Sosial Humanis Bandura.

Teori Pembelajaran Sosial ‡ Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).Teori Pembelajaran Sosial ‡ Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. .

Teori Pembelajaran Sosial ‡ Teori Pemodelan : Bandura ± 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi .

status Dengan menggunakan yang ditirunya. ‡ Dengan menggunakan ‡ Faktor : diperhatikan dalam ingatan. . tingkah laku bahasa dan hubungan dgn dan imaginasi. pemerhati.‡ jantina. tingkah laku yang ada tumpuan perhatian mengekalkan tingkah laku yang bahasa dan imaginasi.berupaya melakukan semula ‡Pemerhati harus ‡ Ciri model ± umur.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi ‡ Pemerhati harus berupaya mengekalkan ‡ Pembelajaran hanya berlaku jika ‡ Pemerhati harus berupaya diperhatikan dalam ingatan. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan ‡ ‡ Kegunaan dan faedah fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati ‡ Kemahiran pemerhatian serta kemahiran mengingat dengan tepat.

. peneguhan positif /ganjaran.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 Peneguhan/Motivasi ‡ Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. ‡ Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

Sekat Laluan 4. Tak Sekat 5. ‡ Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. ‡Peniruan langsung dan tidak langsung. Tak Langsung 3. ‡ Tiru fesyen pakaian di tv. ‡ Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. ‡ Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. Gabungan 4. tapi tak boleh pakai di sekolah. ‡ Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. . ‡Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. memerhati seorang guru mengajar rakannya. ‡ Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. Tak Sekat Laluan Laluan ‡ Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. ‡ menggabung tingkah laku yang berlainan. Langsung 2. ‡ Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku.Jenis-Jenis Peniruan 1..

. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).Teori Pembelajaran Sosial ‡ Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. doktor. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. profesor dll.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. kekayaan. Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. . Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar.

Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. . v.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. ± dengan memberi peneguhan positif. . Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. II. I.

Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. v. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. misalan dan teladan. iv. . peringatan.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. ii. iii. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. diakhiri dengan peneguhan positif. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.

‡ Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. ‡ Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. ‡ Hasilan guru dpt kraftangan. .Implikasi Teori Pemodelan Bandura ‡ Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. ‡ Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi.

‡ Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. .Mazhab Humanis ‡ Fitrah manusia ± mulia dan baik ‡ Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. ‡ Oleh itu ± guru perlu mengikut keperluan pelajar. ‡ Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan.

‡ Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. .Mazhab Humanis ‡ Setiap individu adalah berbeza. ‡ Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. ‡ Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. dan mempunyai cara belajar yang berbeza. ‡ Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.

‡ Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. . ‡ Sumbangan mazhab ± kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. ‡ Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan. ‡ Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. ‡ Pertimbangan asas.perbezaan individu.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis ‡ Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan.

‡ Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers ‡ Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. . ‡ Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. ‡ Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. ‡ Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi.

± Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn). . ‡ Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): ± Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) ± Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar. ± Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya ± Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. ± Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. ± Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers ‡ Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar.

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

‡ Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. ‡ Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan.Teori Keperluan Maslow ‡ Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri .

oksigen. tidur.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow ‡ Keperluan manusia : ± Keperluan fisiologi ± asas (makanan. kepuasan deria. minuman. sempurna kendiri dll. rehat ) ± Keperluan psikologi ± keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran ± keselamatan. kasih sayang.) .

‡ Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan. keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi. ‡ Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan ± apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki. .Teori Keperluan Maslow ‡ Motivasi Intrinsik ± kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia.

orang lain dan alam semula jadi.Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: ± Boleh memahami hakikat sebenar. ± Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. ± Mempunyai pemikiran tersendiri. ± Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. ± Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial . ± Boleh menerima diri.

.Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: ± Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang ± Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. ± Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

‡ Jadikan bilik darjah kondusif. ‡ Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar. ‡ Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. ‡ Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. .Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah ‡ Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. ‡ Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai.

± Guru sbg fasilitator/pembimbing. kaedah individu. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. .Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis ‡ Mementingkan perkembangan potensi individu: ± Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. inkuiri penemuan.