P. 1
legume II

legume II

|Views: 4,650|Likes:
Published by alexandra_bianca_11

More info:

Published by: alexandra_bianca_11 on Feb 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Cultura verzei este una dintre cele mai importante în spectrul plantelor
legumicole din ]ara noastr\, fapt demonstrat de marea suprafa]\ cultivat\ (14-15%
din suprafa]a total\ de legume).
Importan]a alimentar\. Varza alb\ se cultiv\ pentru c\p\]ânile sale care
se consum\ sub form\ de salat\ crud\, simpl\ sau asortat\, diferite preparate
culinare, cu sau f\r\ carne etc., precum [i murat\ sau `n diferite conserve. De[i are
o valoare alimentar\ relativ redus\, varza se consum\, practic, în tot cursul anului,
datorit\ con]inutului s\u în s\ruri minerale [i vitamine.
Produsul proasp\t de varz\ con]ine: circa 92% ap\, 5-6% glucide, 1,2-1,5%

CAPITOLUL 10

N. STAN, N. MUNTEANU

116

proteine, 0,2 % gr\simi; s\ruri minerale: de calciu - 46mg/100g, 31 mg/100g
fosfor, de sodiu - 20 mg/100g, de potasiu - 24 mg/100g potasiu, cu fosfor –
31mg/100g [.a.; vitamine: C - 50 mg/100g, complexul B - 1,1-1,2 mg/100g [.a.
Valoarea caloric\ este relativ redus\ (36 kcal/100g).
Importan]a agrofitotehnic\. Varza este o specie care se încadreaz\ u[or în
asolamentele legumicole [i se poate cultiva în diferite sisteme [i tipuri de culturi,
în câmp [i în spa]ii protejate; ca varza timpurie, de var\ sau de toamn\; în culturi
succesive, duble, asociate [.a.
Cultivarea verzei albe este relativ simpl\: de[i se înfiin]eaz\, de regul\, prin
r\sad, nu prezint\ lucr\ri speciale de îngrijire.
Importan]a economic\ a culturii de varz\ rezult\ din faptul c\ produc]iile
medii pot fi foarte mari (chiar în jur de 100 t/ha), recolta se realizeaz\ pe o lung\
perioad\ de timp a anului, asigurând venituri, practic, din prim\var\ pân\ în
toamn\. Recolta este un produs pu]in perisabil în timpul transportului, p\str\rii
temporare [i valorific\rii. Cheltuielile la unitatea de suprafa]\ sunt relativ reduse,
unele lucr\ri, de la înfiin]are pân\ la recoltare, putând fi complet mecanizate.
Tehnologiile de cultur\ de la noi din ]ar\ demonstreaz\ c\ aceast\ cultur\ are
totu[i un caracter extensiv, având în vedere un consum de for]\ de munc\
manual\ cuprins între aproximativ 600-900 ore/om/ha (Dumitrescu [i colab., 1998).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->