DISEDIAKAN OLEH: Hajah Zabedah bt Hj.

Osman Sudar bin Kiman Ahmad Sharifudin bin Abu Hassan Hazizah binti Ujang

Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Fasa 8 Fasa 9

Pra Perancangan Halatuju Organisasi : Mandat Kerajaan, Kerajaan, Misi & Visi Analisa SWOT Isu Strategik, Matlamat, Objektif KPI Strategik, Matlamat, dan Sasaran Pembinaan Strategi/TOWS Strategi/TOWS Plan Taktikal Plan Operasi Pelaksanaan
Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan berterusan

Kajian semula

FASA

1

PRA PERANCANGAN

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI JADUAL KERJA
BIL
1. 2. 3. 4.

AKTIVITI
Sumbangsaran untuk menetapkan halatuju sekolah bersama semua GPK dan Ketua Bidang dan JK SKPM Memberi penjelasan tentang tujuan pembinaan perancangan strategik kepada kumpulan pengurusan tertinggi sekolah Membentuk jawatankuasa kerja dan taklimat spesifikasi tugas

TARIKH
25.1.2010 27.1.2010 27.1.2010

TINDAKAN
Pengetua/GB Pengetua/GB Pengetua/GB Pengetua/GB JK Induk

Fasa Pertama
4.1 Pra Perancangan 4.1.1 Latar belakang sekolah  Sejarah Sekolah  Enrolmen Murid  Prestasi Akademik 5 Tahun  Demografi Penduduk  Persekitaran Sekolah  Kemudahan Fizikal 4.1.2 Pencapaian Terbaik Sekolah 4.1.3 Laporan Prestasi Semasa 4.1.4 Mengenal pasti Mandat 4.1.5 Menetapkan Jadual Kerja Pelaksana

27.1.2010 JK Induk, Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

Hingga

10..2.2010

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI JADUAL KERJA
BIL
5.

AKTIVITI Fasa Kedua
5.1 Mendefenasikan halatuju sekolah     Menyemak Pernyataan Visi Menyemak Pernyataan Misi Menyemak Penytaaan Piagam Pelanggan Menyemak Penyataan Moto, Slogan dan Logo

TARIKH

TINDAKAN

15.2.2010 Hingga 19.2.2010 J/K Induk J/K Kerja J/K Pelaksana

6.

Fasa Ketiga
6.1 Analisis Persekitaran Strategik dan Berfokus 23.2.2010     S W O T Strength (Kekuatan) (Kekuatan) Weekness (Kelemahan) Kelemahan) Oppurtunity (Peluang) Peluang) Threat (Ancaman) (Ancaman) Hingga 02.3.2010 J/K Induk J/K Kerja J/K Pelaksana

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI JADUAL KERJA
BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

7.

Fasa Keempat & Kelima
7.1 Pembinaan perancangan strategik melalui TOWS Matrik 7.2 Mengenal pasti & Memilih isu-Isu Strategik isu7.3 Menetapkan Matlamat, Objektif Jangka Pendek Dan Matlamat, Jangka Panjang 7.4 Menetapkan KPI dan Sasaran 09.03.2010 Hingga 16.3.2010 J/K Induk J/K Kerja J/K Pelaksana

Fasa Keenam
8. 8.1 Pembinaan Pelan Taktikal 23.3.2010 Hingga 30.3.2010 J/K Induk J/K Kerja J/K Pelaksana

9.

Fasa Ketujuh 9.1 Pembinaan Pelan Operasi

6.4.2010 Hingga 13.4.2010

Pengetua/GB Pengetua/GB PT PAP

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGI JADUAL KERJA
BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

10.

Fasa Kelapan
10.1 Pel

Mul i April 010 ril

J/ I uk J/ rj J/ laksana l ksana

Fasa Kesembilan
11.

10.1 Penilaian prestasi dan penambahbaikan berterussan. berterussan.

Mulai peperiksaan Pertengahan tahun

J/ Induk J/ erja J/ Pelaksana

Mei 2010 12.

Urusan menyemak, mencetak dan menjilid untuk menyemak, dibawa dalam mesyuarat Guru Kali KEDUA Sesi 2010

Pengetua/GB Pengetua/GB PT PAP

FASA

2

HALA TUJU ORGANISI MANDAT KERJAAAN VISI DAN MISI

1.Menetapkan hala tuju / visi akademik bersama GPK dan Ketua Bidang. Penentuan visi mestilah mengambil kira perkaraperkara berikut. 1.1 Selari denggan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia:

´Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara´

Ini bermakna seseorang Pengetua / Guru Besar dituntut untuk menguruskan dan mentadbir sekolah secara teratur, sistematik dan berkualiti berlandaskan kehendak dan aspirasi negara.

` Visi

menyatakan What Organisation want to be not what organisation is. ` Dream and think about what to be. ` Gambaran masa hadapan

Š Š Š

Š Š

Š

Menjawab soalan apa? untuk siapa? dan bila? Boleh merangsang semangat. Ringkas dan padat lebih kurang 10 - 20 patah perkataan. Diingati, dihayati, diwar-war dan dibudayakan. Dihasilkan bersama oleh pemimpin tertinggi untuk dikongsi dengan semua warga organisasi. Digerakkan oleh pemimpin.

`

Visi KPM Menjadi Pusat Kecemerlangan Bertaraf Dunia Menjelang 2014. Contoh :Visi SHAH Pekan. SHAH Menjadi antara Sepuluh Sekolah Terbaik di Malaysia menjelang 2014

`

` Ia

menjawab soalan bagaimana mencapai visi. ` Mesti menjelaskan tujuan organisasi ujud. ` Mengapa sesebuah organisasi patut melakukan sesuatu yang ianya patut lakukan.

Tujuan atau sebab organisasi ditubuhkan ` Siapa yang akan menerima perkhidmatan yang dihasilkan oleh organisasi. ` Apakah hasil akhir yang dikehendaki. ` Bagaimana cara menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan. ` Mencerminkan nilai pegagangan atau prinsip «cth FPK, Aspirasi Negara, Satu Malaysia. ` Ringkas dan padat, tiada perkataan yang sukar difahami.
`

Untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan pelajar yang cemerlang berlandaskan aspirasi negara,

Perpaduan ‡ Bahasa ‡ Pengurusan cemerlang ` ³ MURID DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN ´
‡

1.Jenayah (Datuk Seri Hishamuddin ) ` Mengurangkan jenayah jalanan 20 % pada hujung 2010 ` Pasukan Rela dikemas kini dan diberi latihan secukupnya ` Cctv ditambah untuk cegah jenayah ` Percepatkan proses perundangan kes tertangguh 2. Rasuah (Dato Sri Mohd Nazri Aziz) ` Tender terbuka atau tender terhad semua perolehan kerajaan kecuali kes-kes tertentu ` SPRM mempunyai bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif 3.

Pendidikan (Tan Sri Muhyiddin)
Semua kanak-kanak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke tahun 4 sebelum hujung 2012 Disasarkan 80% kanakkanak dapat akses ke pendidikan pra sekolah menjelang 2012

`

`

4. Taraf Hidup Rakyat (Dato Sri Shahrizat ) ` Kemiskinan tegar dihapuskan menjelang hujung 2010 ` Bermula 1 januari 2010, semua bantuan kebajikan untuk rakyat dibayar pada 1 hb ` Menjelang 2010 usahwan wanita yang kini 717 orang ditambah 4000 orang melalui Amanah Ikhtiar Malaysia 5. Prasarana Luar Bandar (Datuk Seri Shafie Apdal) ` Menambah kemudahan jalan, bekalan air dan elektrik khususnya di Sabah dan Sarawak. ` 50,000 unit rumah golongan miskin dan miskin tegar dibina dan dibaik pulih menjelang hujung 2012 6. Pengangkutan Awam (Datuk Seri Ong Tee Kiat) ` Jumlah penduduk Lembah Kelang menggunakan pengangkutan awam ditingkatkan dari 16 peratus kepada 25% pada hujung 2012 ` Menjelang tahun 2012, tambahan 35 set 4car-train beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya

Menjelaskan apakah hak-hak pelanggan satu persatu di samping memberikan panduan tahap kualiti perkhidmatan yang akan disampaikan kepada mereka. ` Pelanggan terdiri dari pelajar, ibu bapa, guru-guru, staf, stake holder
`

Kami warga SMK/SKdengan penuh tekad iltizam, berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk: Pelajar ` Memastikan proses P&P berjalan pada masa yang ditetapkan dalam jadual waktu ` Memeriksa buku dalam tempoh dua hari selepas dikumpul. ` Memastikan kebajikan pelajar diambil tindakan serta merta.

Staf ` Memastikan urusan gaji guru-guru tepat pada masanya. ` Memaklumkan kepada guru segala edaran daripada stake holder mengenai perjawatan dalam tempoh tiga hari surat diterima. ` Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Ibu bapa ` Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa satu minggu. ` Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian akademik anak masing-masing.

`

Borang permohonan pertukaran sekolah disediakan dalam tempoh 30 minit sebelum dihantar kepada pihak berkenaan.

Komuniti ` Memberi kerjasama erat kepada aktiviti kemasyarakatan. Stake holder ` Memberi maklum balas kepada semua surat arahan dari stake holder selewat-lewatnya tiga hari dari tarikh surat diterima.

FASA

3

ANALISIS SWOT

ANALISIS SWOT
‡ S WOT mewakili ‡ S trengths (Kekuatan) ‡ W eaknesses (Kelemahan) ‡ O pportunities (Peluang) ‡ T hreats (Ancaman) ‡ INTERNAL (DALAMAN) strengths & weaknesses and ‡ EXTERNAL (LUARAN) opportunities & threats

ANALISIS SWOT
Kekuatan (S) S1. S2. S3. S4. S5. Guru yang terlatih mencukupi Guru yang berkemahiran dan berpengalaman Kepimpinan pengurus yang dedikasi Teamwork yang kukuh dan mantap Memiliki makmal ICT yang lengkap Kelemahan (W) W1. W2. W3. W4. W5. W6. Peluang (O) O1. O2. O3. O4. O5. Sokongan PIBG padu Kerjasama ibu bapa mudah diperolehi Hubungan baik dengan PPD dan JPN Hubungan baik dan sokongan daripada komuniti dan agensi luar Bantuan daripada Guru Pakar dari sekolah yang berdekatan . Ancaman (T) T1. T2. Taraf sosio-ekonomi rendah Tahap kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan rendah Guru opsyen tertentu tidak mencukupi 40 % murid tidak bermotivasi Tiada bilik PSS dan bilik-bilik khas BBM & APD tidak mencukupi Kebanyakan guru tidak menguasai Bahasa Inggeris Peruntukan kewangan tidak mencukupi

`

KPI adalah satu sistem pengukuran yang mudah, berkesan dan membantu organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan selaras dengan misi dan visi sesebuah organisasi (PKPA, 2005).

` `

`

KPI adalah ukuran spesifik dalam bidang tertentu prestasi organisasi. Tujuan KPI adalah untuk memberikan pengukuran ke atas faktor-faktor utama yang akan memberikan kejayaan jangka panjang kepada organisasi. Untuk KPI berfungsi dan memberikan faedah kepada organisasi, ianya harus diukur secara berterusan dan mempunyai hubungkait dengan bidang yang ingin dilakukan penambahbaikan.

`

`

`

µDirectional KPI¶ iaitu memberikan ukuran yang baik atau lemah dalam bidang perkhidmatan yang spesifik dan memantau sama ada terdapat penambahbaikan. µQuantifiable KPI¶ diwakili oleh angka dan memberikan ukuran yang tepat untuk menganalisis data. Terdapat juga KPI yang menggunakan sifat seperti lemah, sederhana dan baik yang boleh ditukarkan kepada skala nombor1 ± 4. Secara keseluruhannya KPI menyediakan peluang kepada organisasi untuk mensasarkan bidang-bidang yang perlu dilakukan penambahbaikan dan seterusnya menjamin kecemerlangan organisasi.

` menjelaskan

hala tuju organisasi menyedari perkara-perkara penting dan patut diberi perhatian dalam menjayakan misi dan visi . ` mengaplikasikan sistem pengukuran prestasi ` menilai semula prestasi yang telah disasarkan.

`

KPI yang diwujudkan hendaklah merangkumi aspek kecekapan dan keberkesanan prosesproses utama dalam menghasil dan menyampaikan perkhidmatan utama (core business) kepada pelanggan serta aspek kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan yang diterima (PKPA, 2005).

` `

`

pembinaan KPI dan sasaran prestasi sebagai asas membuat pengukuran. Sasaran prestasi hendaklah mengambilkira perkara-perkara seperti keupayaan proses yang meliputi aliran kerja, keperluan sumber manusia, kewangan, peralatan, infrastruktur yang sesuai serta kepuasan dan kehendak pelanggan. Sasaran prestasi yang ditetapkan untuk mengukur KPI hendaklah memenuhi ciri-ciri SMART (specific, measurable, achievable, realistic and time bound).

CONTOH 1: KPI dan sasaran prestasi bagi Pengurusan Kurikulum dan Pengajaran KPI Proses
Kekerapan perjumpaan mesyuarat Kurikulum (AJK Kurikulum dan Panitia) Penilaian ke atas pencapaian murid Perjumpaan pihak pengurusan sekolah dengan guru Perbincangan pihak sekolah dengan waris Perjumpaan guru dengan kumpulan sasaran murid Penyemakan rekod mengajar guru oleh pihak pengurusan sekolah Pemantauan pencapaian murid oleh pihak pengurusan sekolah

Sasaran Prestasi
4 kali setahun

Setiap bulan Setiap 2 minggu 3 kali setahun Setiap bulan Setiap minggu Setiap bulan

KPI Output Pencapaian murid dalam setiap mata pelajaran

Sasaran Prestasi Sekurang-kurangnya 80%

KPI Proses Semakan peraturan disiplin sekolah Peringatan peraturan disiplin kepada guru dan murid Penyebaran peraturan disiplin kepada ibu bapa Perjumpaan guru dengan murid bermasalah Pemeriksaan laporan disiplin oleh pihak pengurusan sekolah

Sasaran prestasi 2 kali setahun Setiap minggu 2 kali setahun Sekurang-kurangnya sekali seminggu Setiap minggu

KPI Output Peratus murid yang melanggar peraturan sekolah

Sasaran prestasi Kurang daripada 5%

FASA

4

MATLAMAT STRATEGIK

PENJANAAN MATLAMAT STRATEGIK
`Menentukan

isu-isu strategik berasaskan (dan konsisten dengan) visi dan misi dalam kerangka persekitaran dan analisis yang lain.

head count sekolah ; mengandungi maklumat ETR, TOV, OTI 1/2/3.
`Untuk

`Sediakan

ETR sediakan maklumat lengkap nama pelajar, TOV dan target individu

Ciri-ciri Matlamat Strategik
`

Menyatakan apa yang ingin dilakukan untuk mencapai visi. Mempunyai ruang yang agak panjang untuk melaksanakanya. Mengambilkira analisis SWOT. Dipersetujui oleh semua yang terlibat dengan perancangan.

`

` `

Menjana Strategi 

Strategi ialah satu rangka aktiviti atau program yang tersusun dan sistematik untuk mencapai matlamat strategik yang ditetapkan oleh organisasi. Apabila matlamat strategi dicapai ia akan menjuruskan organisasi kepada pencapaian misi dan visi. 

FASA

5

PEMBINAAN STRATEGIK-TOWS MATRIK STRATEGIK-

TOWS MATRIKS

KEKUATAN (S) S1. Guru yang terlatih mencukupi S2. Guru yang berkemahiran dan berpengalaman S3. Kepimpinan pengurus yang dedikasi S4. Teamwork yang kukuh dan mantap S5. Memiliki makmal ICT yang lengkap PELUANG (O) O1. Sokongan PIBG padu O2. Kerjasama ibu bapa mudah diperolehi O3. Hubungan baik dengan PPD dan JPN 04. Hubungan baik dan sokongan daripada komuniti dan agensi luar O5. Bantuan daripada Guru Pakar dari sekolah yang berdekatan ANCAMAN (T) T1. Taraf sosio-ekonomi rendah T2. Tahap kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan rendah SO (maxi-maxi) S1, S2, S4, O5 Mengadakan Perkembangan Staf S3, S5, O1, O3, O4 Mengadakan Pendedahan Penggunaan ICT dalam P&P kepada guru-guru Mewujudkan Kelab Komputer

KELEMAHAN (W) W1. Guru opsyen tertentu tidak mencukupi W2. 40 % murid tidak bermotivasi W3. Tiada bilik PSS dan bilik-bilik khas W4. BBM & APD tidak mencukupi W5. Kebanyakan guru tidak menguasai Bahasa Inggeris W6. Peruntukan kewangan tidak mencukupi WO (mini-maxi) W1, W5, W4, O1, O5 Mengadakan bengkel-bengkel P&P berkesan dan pembinaan BBM W2, W3, O3 Memohon khidmat Pakar Motivasi dari JPN dan membuat permohonan dari Unit Pembangunan untuk mendapatkan bangunan tambahan

ST (maxi-mini) S3, T2 Wacana Perjumpaan Waris

WT (mini-mini) W2, T2 Mengadakan program-program motivasi secara berterusan

FASA

6

PELAN TAKTIKAL

BIL

PROGRAM/ PROJEK

TGJB

TEMPOH

KOS/ SUMBER

OUT- PUT

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Kursus profesionalisma guru (Perancangan Strategik) Kursus pengukuhan P&P

GPK HEM

Feb 1hari Apr 1hari

RM 500 (pibg)

Guru mampu membina perancangan strategik
ŠGuru lebih yakin ŠPrestasi pelajar meningkat

% kehadiran Siap pelan strategik sekolah & Panatia % peningkatan prestasi pelajar

Kaunselor GPK

2

GPK Guru Pakar

Mac

RM1000 (pibg)

Ketua Bidang

3

Kursus Peningkatan Bahasa Inggeris

GPK Guru BI

April

RM 500 (pibg)

Peningkatan Penguasaan B. Inggeris di kalangan staf Guru lebih mahir menggunakan IT

Tahap Kompetensi

Makmal Bahasa

4

Kursus ICT

GPK Guru ICT

Jun

RM 500 (pibg)

% staf guna komputer dalam P&P

FASA

7

PELAN OPERASI

Nama Projek :Kursus Peningkatan Penguasaan B. Inggeris Guru Rasional : Dasar Kerajaan ² PPSMI Objektif : Meningkatkan penguasaan guru dalam penggunaan B Inggeris dalam bilik darjah dari 50 -70% pada penghujung tahun 2006. Tarikh dan tempoh pelaksanaan : 2 bulan setiap hari Khamis 2 jam setiap sesi Sasaran: Semua staf
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1

Mesyuarat staf 1.1 Ucapan Pengetua 1.2 Bentang kertas kerja 1.3 Lantik AJK 1.4 Agihan tugas 1.5 Tetap tarikh 1.6 Bincang kos 1.7 Jemputan 1.8 Hal-hal lain

Pengetua

1 Hari

GPK HEM

Nama Projek : Kursus Peningkatan Profesionalisme
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

2

Surat Menyurat 2. 1 jemputan penceramah

S/U HEM

2minggu sblm kursus 1minggu sebelum 1 hari 1 hari

3

Pengesahan kehadiran penceramah melalui telefon Aturcara majlis Menyediakan cenderahati Untuk penceramah. Mesyuarat penyelarasan 6.1 Ucapan pengerusi 6.2 Bentang minit mesyuarat 6.3 Mengesahkan minit 6.4 laporan drp J/Kuasa Pelaksanaan Post-mortem

GB/ GPK HEM

4 5

Urusetia J/Kuasa hadiah

6

GB Dan AJK

1 hari

7 8

4 jam Semua staf 1hari

FASA

8

PELAKSANAAN

`

` `

`

`

Mesyuarat untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan Pengurusan Strategik Taklimat kepada semua warga sekolah Promosikan kepada ibu bapa melalui kempen atau majlis yang khusus Jemput µstake holder¶ ke sekolah untuk menerangkan program yang telah dirancang. Atau ke PPD memberi taklimat tentang program yang telah dirancang.

FASA

9

PENILAIAN PRESTASI DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

Analisis pencapaian peperiksaan semasa (folio A) ` Bandingkan dengan OTI 1/2/3. ` Diognosis dan post mortem punca kegagalan atau kelemahan. ` Dapatkan maklum balas dari semua yang terlibat. ` Bagi peningkatan kualiti, lakukan postmortem mengapa berlaku µnearmiss¶. ` Atasi segera kelemahan. ` Laksanakan penambahbaikan atau program sisipan; sama ada program utama, sokongan atau sampingan. ( folio B )
`

KAD PELAPORAN & KAWALAN PELAKSANAAN KPI (Balance Score Card)
KPI( 1 ) :

KPI

Objektif Strategik

Measurement (Pengukuran)
TOV

Sasaran (Target )
2010 2011 2012

Monitoring (Pemantauan)

Inisiatif (Strategi)

Prestasi Semasa

Prestasi Sebenar

Tindakan

Kod. Kesan

KPI 1.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful