Dosarul meu

Titlul proiectului Intreprinzator Rural European Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC si comunicare in limba engleza

Profilul meu Denumire organizaţie Adresă poştă electronică Cod de înregistrare fiscală Număr de înregistrare în registrul comerţului Anul înfiinţării Adresa poştală Cod Localitate Judeţele Regiune Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor TIPUL SOLICITANTULUI Tipul solicitantului REPREZENTANTUL LEGAL Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Adresă poştă electronică Document de identitate Emis de La data de ALTE INFORMAŢII Anul 2008 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a 15 1.313.454 RON 491.414 RON Claudia Munteanu Director General 0723 95 22 47 claudia.munteanu@yahoo.com CI seria xx; Numarul: xxxxx Bucuresti xx-xx-xxxx Persoane juridice de drept privat S.C. XXXXXXX S.R.L. claudia.munteanu@yahoo.com RO xxxxxxxxxxxx Jxx/xxxx/xx.xx.xxxx 2005 Str. Rm Valcea xxxxxxxx Bucuresti Bucuresti Bucureşti-Ilfov

exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) Anul 2009 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) Partenerii PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face în parteneriat? 1 Denumire organizaţie Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului S.C. Corpul Informational S.A. Ion Popescu CI functioneaza din 1973, activand in prezent ca centru de instruire pentru o gama larga de cursuri in domeniul TIC, inclusiv realizate in sistem de invatamant deschis la distanta (IDD). Dispune de autorizare CNFPA pentru diferite programe de formare pentru utilizatori TIC, pentru 3 ocupatii si calificari TIC si pentru formare de formatori si de manageri de proiect. Este acreditat international pentru cursuri Microsoft, Autodesk, ECDL. CI este si centru de evaluare si certificare nationala si internationala a competentelor formatorilor si a 10 ocupatii din domeniul TIC. Portofoliul de cursuri CI in 2009 cuprinde 175 titluri de curs. Numarul de absolventi ai CI, din 1990 pana in prezent, depaseste 70.000, iar impreuna cu centrele partenere din reteaua nationala depaseste 600.000. Activitatile curente: • formare de utilizatori TIC, de formatori, de manageri de proiect si de specialisti in domeniul TIC • proiectare, dezvoltare si implementare de platforme e-Learning de instruire pentru formarea DA 28 3.163.090 RON

902.541 RON

de tip „blended learning” si IDD • evaluarea si certificarea internationala a competentelor in domeniul TIC - CI este centru de certificare Thomson Prometric, lider mondial in certificarea internationala a competentelor TIC • evaluarea si certificarea nationala a competentelor profesionale pentru formatori si pentru 10 ocupatii din domeniul TIC • proiectare/realizare de sisteme informatice si consultanta TIC • dezvoltarea standardelor ocupationale din domeniul TIC • cercetare privind formarea continua in TIC si domenii conexe Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Din 1990 si pana in prezent, CI a obtinut rezultate relevante pentru domeniul proiectului: • peste 70.000 persoane instruite ca utilizatori si specialisti TIC, formatori si manageri de proiect) • in 2005 CI a implementat faza pilot a sectiunii de formare din proiectul Economia Bazata pe Cunoastere finantat de Banca Mondiala, in care au fost pegatiti formatorii de formatori, administratorii de retea si utilizatori din 9 comunitati locale, continuata in 2009 pentru utilizatorii TIC din alte 255 comunitati; • in perioada 2005-2007 CI a implementat componenta de formare a proiectului PHARE „Informatizarea sistemului judiciar din Romania”, prin care au fost formati peste 1500 de administratori de retea si de colectii de date si au fost instruiti in sistem blended learning bazat pe platforma e-learning proprie peste 10.000 utilizatori ai tehnologiilor informatice din Sistemul Judiciar, acestia parcurgand si procedurile de evaluare si certificare a competentelor dobandite si obtinand certificate cu recunoastere nationala • managementul metodologic al retelei nationale de centre de instruire autorizate de CI (peste 130 centre) • participare la managementul si implementarea proiectului “TrainIT”, finantat de Comisia Europeana (48.000 Euro buget pentru Romania), cu parteneri din Grecia, Bulgaria, Spania, Germania, Romania, Turcia •

dezvoltarea de standarde ocupationale prin proiecte cu autofinantare/finantare PHARE • dezvoltarea a 10 metodologii si seturi de instrumente de evaluare a competentelor TIC bazate pe standarde ocupationale • managementul proiectelor de cercetare ca membru in consortiul de management al Programului National de cercetare INFOSOC. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat RESPONSABIL PENTRU: 3.4. Proiectarea, realizarea, implementarea, intretinerea si actualizarea paginii web a proiectului 4. Proiectarea, realizarea, utilizarea, intretinerea si actualizarea platformei electronice a proiectului 6. Organizarea si derularea programelor de formare/dezvoltare a competentelor de utilizare TIC in regiunile Nord-Est, SudVest Oltenia, Sud Est Muntenia • IMPLICAT IN: 3.1 Organizarea conferintei de lansare, a celei finale si a celor 11 seminarii regionale 3.3. Pregatirea si difuzarea unor produse media privind obiectivele si activitatile proiectului 9. Infiintarea si sprijinirea Asociatiei „Intreprinzator rural european” • CONTRIBUIE LA: 1.1. Realizarea planului detaliat de implementare a proiectului 1.2. Managementul resurselor umane proprii. 1.3.3. Derularea operatiunilor financiare 1.4.1. Elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele TIC; 1.5. Stabilirea si aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii. 1.6. Elaborarea si utilizarea instrumentelor de monitorizare si de evaluare a proiectului. 2.2 Stabilirea metodologiei si a instrumentelor de lucru ale celor 2 studii privind oportunitatile de ocupare si tendintele de dezvoltare locala si a materialelor de diseminare corespondente acestora 7. Sprijin logistic si tehnic pentru activitatile de consiliere online 8. Realizarea versiunii digitizate a Ghidului de bune practici si a Newsletterului si difuzarea lor electronica. Partener naţional Bucureşti-Ilfov

Tipul partenerului Regiune/Ţara

Anul 2008 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul 2009 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 2 Denumire organizaţie Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului S.C. Program de aplicatii S.A. Doru Popescu Obiectul de activitate al societatii Program de aplicatiiconsta in realizarea proiectelor informatice si a proiectelor de formare profesionala continua. PA deruleaza de peste 30 de ani programe de formare profesionala a adultilor, avand un compartiment specializat pentru aceasta activitate. Cursurile organizate pot fi cu tematica standard sau cu tematica ceruta de beneficiar, destinate utilizatorilor sau specialistilor in TIC. Din anul 2004, PA este autorizat la nivel national in sistemul coordonat de CNFPA si inregistrat in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor, eliberand cursantilor care au promovat examenul de absolvire in 5 ani de activitate, 1300 certificate cu recunoastere nationala. PA este si centru de testare acreditat ECDL si centru de instruire autorizat de Centrul Informational Bucuresti pentru programe de formare de tip initiere si formare in informatica, inregistrand peste 2500 de participanti. PA are o experienta de peste 30 de ani in dezvoltarea si realizarea proiectelor in domeniul TIC si a proiectelor de formare profesionala continua, fiind implicat si in implementarea a 3 proiecte PHARE: 1. Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane 30 1675928 153092 32 4029737 694285

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

in contextul restructurarii industriale, linia de buget RO-0007.02.01, finantat din fonduri de pre-aderare la Uniunea Europeana (46.000 Euro). Proiectul a primit calificativul de “Proiect de succes” din partea ADR Centru, specificandu-se faptul ca aceasta initiativa locala a reusit sa raspunda atat cerintelor cetatenilor romani cat si dezideratelor europene privind reducerea disparitatilor sociale si dezvoltarea societatii informationale. 2. Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane - Masuri Active pentru Ocuparea Fortei de Munca, linia de buget: Phare/2005/017-553.04.02 Referinta:02 (45.700 Euro), Proiectul a fost finalizat cu rezultate foarte bune. 3. Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca, linia de buget Phare/2006/018-147.04.02 Referinta:03 (55.000 Euro). Acest proiect este inca in derulare. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat RESPONSABIL PENTRU: 6. Organizarea si derularea programelor de formare/dezvoltare a competentelor de utilizare TIC in regiunea Centru • IMPLICAT IN: 3.1 Organizarea a 3 seminarii in regiunea de dezvoltare Centru 3.4. Proiectarea, realizarea si actualizarea paginii web a proiectului. 4. Proiectarea, utilizarea si actualizarea platformei electronice. 9. Infiintarea si sprijinirea Asociatiei „Intreprinzator rural european”. CONTRIBUIE LA: 1.1. Realizarea planului detaliat de implementare a proiectului 1.2. Managementul resurselor umane. 1.3.3. Derularea operatiunilor financiare 1.4.1. Elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele TIC; 1.5. Stabilirea si aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii. 1.6. Elaborarea si utilizarea instrumentelor de monitorizare si de evaluare a proiectului. 2.2 Stabilirea metodologiei si a instrumentelor de lucru pentru cele 2 studii privind oportunitatile de ocupare si tendintele

de dezvoltare locala si a materialelor de diseminare corespondente acestora 3.1 Organizarea conferintei de lansare si a celorlalte 8 seminarii regionale 3.3. Pregatirea si difuzarea unor produse media privind obiectivele si activitatile proiectului Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul 2008 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul 2009 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 3 Denumire organizaţie Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului Organizatia pentru Leadership Ilie Marinescu Organizatia pentru Leadership actioneaza ca un actor important in domeniul educatiei din 1997, fiind implicata in peste 20 de proiecte educative si antreprenoriale de anvergura, atat individual cat si in parteneriat cu institutii importante din Romania si de nivel international. Fondurile gestionate pentru implementarea acestor proiecte au variat intre 2000 si 69.000 euro, provenind de la bugetul de stat, din finantari private sau din fonduri europene. Proiectele au fost implementate cu resurse umane si dotari proprii. Beneficiarii rezultatelor proiectelor implementate au fost institutii ale statului roman (Guvernul Romaniei, Departamentul pentru Relatii Interetnice, MECI, ISMB, administratii publice locale), companii private (Silcotub, Astra S.A.), ONG-uri . Din 48 1.497.558 17.361 55 1.282.199 1.767 Partener naţional Centru

2004 pana in prezent, Fundatia a participat ca invitat, in calitate de expert, la dezbaterea si elaborarea unor strategii nationale in domeniul educatiei, propunand masuri de ameliorare a situatiei actuale din invatamantul romanesc sau de schimbare in vederea descentralizarii iminente a sistemului de educatie Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Experienta acumulata in peste 8 ani de programe de formare organizate in domeniile antreprenoriat, leadership, management, teambuilding, analiza si transformare organizationala, studiile si articolele publicate in aceleasi domenii sunt dovezi ce probeaza capacitatea Organizatiei pentru Leadership de a sustine seminarii de informare si sensibilizare in scoli, de a derula cursuri de antreprenoriat si consultanta pentru initierea si finantarea unor noi afaceri in mediul rural. OL este in prezent in curs de autorizare CNFPA pentru cursuri de antreprenoriat. Expertii OL au oferit asistenta pentru elaborarea a aproximativ 150 planuri de afaceri pentru diverse intreprinderi, si au realizat numeroase studii si instruiri de cultura organizationala si antreprenoriala, utilizand instrumente adecvate, mai ales in mediul privat, unele fiind solicitate de mari companii din Romania. In cadrul a 2 proiecte cu finantare UE prin programul RICOP derulate cu expertii OL, s-a realizat 30 planuri de afaceri pentru cei care doreau sa devina intreprinzatori si s-au infiintat 6 noi intreprinderi. Fundatia are experienta bogata in organizarea de activitaţi de informare, cel mai ilustrativ fiind programul Liderii Mileniului Trei, derulat in perioada 2002-2008 in 44 de orase, 97 de licee, 13 scoli generale, care a inregistrat peste 8000 de elevi inscrisi in program. Prin Centrul de Dezvoltare Antreprenoriala si Management de Proiect CDAMP, OL a organizat in luna mai 2009 evenimentul “INTREPRINZATOR DE SUCCES = TANAR INOVATIV + LEADER CREATIV” in cadrul Saptamanii Europene a IMM-

urilor, sub coordonarea Comisiei Europene. In prezent, Fundatia implementeaza un proiect finantat de FSE cu un buget in valoare de 459.000 lei (DMI 1.1, cu tema: Dezvoltare organizationala si descentralizare in invatamanatul preuniversitar din Bucuresti - Studiu pilot de cultura organizationala si impact de leadership) Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat RESPONSABIL PENTRU: 5. Activităţi de informare/conştientizare in şcolile din localităţile rurale 6. Organizarea şi derularea programelor de formare/dezvoltare a competenţelor de antreprenoriat 7. Activităţi de consiliere privind iniţuerea şi dezvoltarea afacerilor 8. Elaborarea unui ghid de bune practici „Intreprinzatorul rural european” • IMPLICAT IN: 3.1 Organizarea conferinţei de lansare si a celor 11 seminarii regionale 3.3. Pregătirea şi difuzarea unor produse media privind obiectivele şi activităţile proiectului 9. Înfiinţarea şi sprijinirea Asociaţiei „Intreprinzator rural european”. • CONTRIBUIE LA: 1.1. Realizarea planului detaliat de implementare a proiectului 1.2. Managementul resurselor umane 1.3.3. Derularea operaţiunilor financiare 1.4.1. Elaborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele TIC 1.5. Stabilirea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii 1.6. Elaborarea şi utilizarea instrumentelor de monitorizare şi de evaluare a proiectului 2.2 Stabilirea metodologiei şi a instrumentelor de lucru pentru cele 2 studii privind oportunităţile de ocupare şi tendinţele de dezvoltare locală si a materialelor de diseminare corespondente acestora Partener naţional Bucureşti-Ilfov 4 + peste 100 colaboratori 254046 36001

Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul 2008 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ)

Anul 2009 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) INFORMAţII PROIECT Titlul proiectului Intreprinzator Rural European Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC si comunicare in limba engleza 4 + peste 100 colaboratori 214489 - 86084

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Adresă poştă electronică Claudia Munteanu Director de Studii 0723.95.22.47 claudia.munteanu@yahoo.com

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE Domeniul major de intervenţie TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor LOCAŢIA PROIECTULUI Ţara Regiunile Judeţele Altele OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Obiective orizontale ale POS DRU Egalitate de şanse Dezvoltare durabilă Inovaţie şi TIC Abordare interregională DURATA PROIECTULUI Centru Sud-Est Sud-Vest Oltenia NordEst Rural Multi-regional 5.2

Durata Exerienţa relevantă a solicitantului pentru domeniul proiectului

36 (în luni) Solicitantul este o companie care ofera cursuri de limbi straine pentru adulti, utilizand metode moderne, recunoscute in plan international. Incepand din 2005, compania a avut peste 5000 de cursanti, din 100 de companii romanesti mici, mijlocii si mari. Din 2007, firma sia extins activitatea in 50 de localitati din Romania (30 de judete) iar in 2009 a deschis un al doilea centru de studiu permanent la Pitesti. In anul 2008 solicitantul a inceput un parteneriat cu una dintre cele mai mari scoli de limbi straine din lume, care are peste 70000 de cursanti anual, in 14 de tari din toata lumea. In momentul solicitarii finantarii POS DRU, echipa solicitantului cuprinde 105 formatori specializati in cursuri de limbi straine, care au certificari internationale pentru predarea limbii engleze pentru adulti. Din anul 2007, solicitantul a realizat cursuri si in mediul rural, peste 55% dintre cursantii centrului provenind de la sate. Actualmente, un numar de 40 de formatori sunt angajati in predarea de cursuri de limba engleza de afaceri in mediul rural. De peste 2 ani, compania a organizat si programe de formare intensiva, in care peste 1500 de cursanti au invatat limba engleza pentru afaceri in afara localitatii de resedinta. Perioada petrecuta la aceste cursuri a fost intre 2 si 4 zile consecutive, cursantilor asigurandu-li-se toata logistica necesara (transport, cazare, masa), acelasi sistem urmand a fi utilizat si in actualul proiect. In acelasi timp, o data cu intrarea in parteneriatul international mentionat, solicitantul a derulat numeroase campanii de informare si publicitate, utilizand instrumente diverse – outdoor media, campanii online, comunicate de presa, difuzare extinsa de materiale promotionale tiparite (peste 30000 de unitati intr-o singura comanda), consolidandu-si expertiza in domeniul PR. Solicitantul a derulat numeroase proiecte finantate in sistem privat, dintre care unul de mare

anvergura, in valoare de doua milioane de euro, derulat impreuna cu Petrom. Proiectul a avut o durata de 3 ani, pe parcursul carora au fost instruiti 4000 de oameni. Dintre participantii la proiect, 3000 au fost instruiti si in regim intensiv (3 zile consecutive pe saptamana a cate 6 ore). Participantii au reprezentat toate zonele tarii, mai mult de jumatate dintre ei desfasurandu-si activitatea in zone rurale, acoperind toate regiunile de dezvoltare. PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI Descrieţi parteneriatul pentru proiect Partenerii proiectului sunt furnizori de formare continua autorizati la nivel national in sistemul coordonat de CNFPA, cu specializari diferite. PARTENERII 1-2 sunt specializati in programe de formare in domeniul TIC, partenerul 1 avand si o bogata experienta in proiectarea, dezvoltarea si utilizarea platformelor eletronice suport pentru instruire. Ambii parteneri au o activitate de formare in TIC de peste 30 ani, cu peste 70000 de cursanti din 1990 pana azi si au o experienta consistenta in implementarea de numeroase proiecte cu finantare nationala (Programul National de Cercetare INFOSOC) si internationala (Phare, EuropeAid, fonduri de dezvoltare gestionate de Comisia Europeana, Banca Mondiala). PARTENERUL 3 este specializat in cursuri de antreprenoriat si de dezvoltare a competentelor cheie, avand un portofoliu amplu de proiecte de initiere si dezvoltare de noi afaceri, cu finantare nationala (Programul National de Educatie pentru Cetatenie Democratica, Programul Educatie si Cercetare pentru Societatea Cunoasterii) si internationala (fonduri speciale gestionate de Comisia Europeana – PHARE-RICOP, British Council, USAID). Partenerul 3 dispune, in acelasi timp, de o bogata experienta in organizarea de activitati de informare in scoli, cel mai ilustrativ fiind un vast program derulat in perioada 2002-2008 in 44 de orase, 97 de licee si 13 scoli generale, unde s-

au inregistrat peste 8000 elevi inscrisi in program. DEZVOLTAREA IDEII DE PROIECT s-a facut in colaborare, fiecare partener contribuind cu experienta specifica - solicitantul pentru viziunea generala si pentru cursurile de limba engleza, partenerii 1 si 2 pentru programele de formare in TIC, partenerul 3 pentru activitatile de informare/constientizare si pentru activitatile de educatie antreprenoriala si consiliere in initierea si finantarea afacerilor. IMPLEMENTAREA proiectului se va desfasura pe aceleasi principii de colaborare: toti partenerii vor contribui la activitatile comune, in special la cele privind informarea si diseminarea, fiecare urmand sa raspunda de activitatile pentru care este specializat, asigurand EXPERTIZA necesara si toate celelalte conditii pentru atingerea rezultatelor asteptate. COFINANTAREA va fi asigurata de toti partenerii, proportional cu bugetul propriu. SOLICITANTUL va coordona toate activitatile, cu sprijinul partenerilor, va raspunde de monitorizare si evaluare, de solutionarea problemelor aparute, de realizarea achizitiilor si de derularea operatiunilor financiare, precum si de comunicarea cu AM POS DRU. Va raspunde, de asemenea, de pregatirea si implementarea activitatilor de informare si publicitate privind proiectul, de realizarea studiilor incluse in proiect (impreuna cu un subcontractor), de derularea seminariilor de informare/constientizare a oportunitatilor de ocupare si de dezvoltare profesionala in domenii nonagricole, de organizarea si derularea cursurilor de limba engleza, precum si de infiintarea si sprijinirea Asociatiei „Intreprinzator Rural European”. PARTENERUL 1 va raspunde de dezvoltarea si intretinerea paginii web si a platformei electronice a proiectului si, impreuna cu PARTENERUL 2, de organizarea si derularea cursurilor in domeniul TIC. PARTENERUL 3 va raspunde de activitatile de informare/constientizare derulate in

scolile din mediul rural, de activitatile de educatie antreprenoriala si consiliere privind initierea si finantarea afacerilor, de elaborarea unui newsletter si a unui ghid de bune practici. Pentru a asigura controlul activitatilor, fiecare partener va numi un coordonator tehnic pentru activitatile de care raspunde si cate un reprezentant al managementului superior in comitetul consultativ, care va analiza semestrial derularea proiectului. Partenerii, avand o bogata experienta in proiecte cu finantare europeana, vor sprijini implementarea generala a proiectului. Partenerul doi, situat in Sibiu, va sprijini direct organizarea activitatilor derulate in Regiunea Centru. DESCRIERE PROIECT 1 Obiectivul proiectului OBIECTIV GENERAL: imbunatatirea calitatii resurselor umane din zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole si stimularea initiativei antreprenoriale. OBIECTIVE SPECIFICE: I. Cresterea gradului de informare si constientizare privind situatia ocuparii in mediul rural prin studii de teren privind evolutia fortei de munca in zone rurale si campanii de informare/constientizare privind oportunitatile de formare profesionala si ocupare in domenii nonagricole si de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural. II. Furnizarea unor programe integrate de formare si consiliere destinate dezvoltarii competentelor generale (comunicare in limba engleza, utilizare TIC, antreprenoriat) care sa permita participantilor din mediul rural sa-si consolideze pozitia pe piata muncii, sa valorifice oportunitati de ocupare in plan local/regional, sa initieze noi afaceri. III. Crearea unei retele de cooperare pentru consolidarea afacerilor nou infiintate si a celor existente. Proiectul propune peste 3300 de participanti in 55 de comunitati rurale, 11 judete, 4 regiuni, in special persoane ocupate in agricultura de subzistenta si persoane in cautarea unui

loc de munca, dar si manageri si angajati din mediul rural, acordand o atentie deosebita femeilor si grupurilor defavorizate. Prin obiectivele sale si prin reperele cantitative si calitative, proiectul se subsumeaza obiectivului general POS DRU: „Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva”. Prin amploarea campaniei de constientizare a oportunitatilor de ocupare in domenii non-agricole si efectele activitatilor de formare si consiliere, cu un accent important pe diversificarea economiei rurale prin sprijinirea initierii de noi afaceri si a dezvoltarii celor existente, proiectul sprijina atingerea obiectivului general al Axei prioritare nr. 5: „Atragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale si sprijinirea ocuparii formale” si contribuie specific la obiectivele DMI 5.2 in apelul nr.83 Mediul rural - oportunitati de ocupare: · Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati nonagricole · Asigurarea sustenabitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole. Accentul pus pe antreprenoriat si pe sprijinirea initiativei, inclusiv prin crearea de retele de cooperare, se integreaza in obiectivul strategic pe termen lung al Strategiei Nationale pentru Ocupare 2004-2010: „promovarea si sustinerea educatiei si formarii profesionale continue in obtinerea de competente manageriale si antreprenoriale care sa faca din antreprenoriat o optiune de cariera pentru toti” Activităţile eligibile ale proiectului Activitatile planificate urmaresc atingerea obiectivelor si asigura conditiile pentru impactul pe termen

lung vizat prin obiectivul general al proiectului: ANUL I. 1. MANAGEMENT: vor fi asigurate conditiile materiale, juridice si financiare necesare unei bune derulari a activitatii, inclusiv achizitii si audit, coordonarea si controlul operatiunilor, asigurarea calitatii rezultatelor, arhivarea corecta a documentelor, monitorizarea si evaluarea implementarii. 2. STUDIU INITIAL PRIVIND OCUPAREA in mediul rural si tendintele de dezvoltare locala subcontractat: are ca obiectiv analiza situatiei somajulului si a populatiei ocupate din mediul rural si a oportunitatilor de ocupare si de dezvoltare a afacerilor rurale, precum si perceptia locuitorilor din zona asupra acestora in cele 4 regiuni. 3. INFORMARE SI PUBLICITATE - se vor pregati si difuza produse media privind obiectivele si activitatile proiectului: pliante, brosuri, afise, fluturasi, anunturi in presa, spoturi radio. Va fi initiata o pagina web a proiectului, actualizata apoi cu informatii la zi despre proiect, variante electronice ale documentelor de diseminare si ale produselor. Vor fi organizate: o conferinta de lansare cu 120 de persoane, reprezentanti ai actorilor cheie la nivel national si 3 seminarii in regiunile Centru, Sud-Vest, Nord-Est, a 40 de persoane, reprezentanti de nivel regional si judetean. 4. PROIECTARE, REALIZARE, UTILIZARE, INTRETINERE, ACTUALIZARE PLATFORMA ELECTRONICA: se creeaza infrastructura informatica suport a proiectului pentru administrarea informatica a acestuia si a grupului tinta, cat si pentru activitatile e-learning. 5. CAMPANIE DE INFORMARE/CONSTIENTIZARE privind oportunitatile de ocupare si de dezvoltare profesionala in domenii nonagricole, inclusiv prin initiere si dezvoltare de afaceri - faza pilot: se va derula in 15 localitati din cele 3 regiuni (1 judet/regiune) selectate pe baza rezultatelor primare ale studiului, in serii de activitati dedicate pe de o parte adultilor, si pe de alta tinerilor. Vor fi

prezentate oportunitati de dezvoltare a competentelor asigurate prin proiect si oportunitati existente in plan judetean si regional de dezvoltare a carierei si crestere a mobilitatii ocupationale catre domenii non-agricole: locuri de munca, programe de formare, centre de evaluare a competentelor; o sectiune speciala va fi dedicata oportunitatilor de initiere/dezvoltare a afacerilor in domenii non-agricole: comert, mestesuguri traditionale, agro-turism si activitati conexe. 6. PROGRAME DE FORMARE/DEZVOLTARE A COMPETENTELOR - faza pilot: Cursurile de comunicare in limba engleza sunt structurate pe 3 module de nivel (30 de ore/modul): dezvoltarea vocabularului de baza; dezvoltarea vocabularului de afaceri specific domeniului; dezvoltarea fluentei in exprimare; consolidarea deprinderilor de exprimare in scris; elemente de corespondenta de afaceri; limbaj comercial - engleza in vanzari si marketing. Cursurile de dezvoltare a competentelor de utilizare TIC sunt structurate in 2 module de 36 de ore in sistem frontal + 10 ore e-learning: bazele utilizarii TIC pentru antreprenoriat si afaceri; tehnici de dezvoltare pagini web pentru promovarea afacerilor. Cursurile de antreprenoriat sunt structurate pe teme: antreprenorul rural (12 ore); planul de afaceri (18 ore); marketing si vanzari (12 ore); finante pentru non-finantisti (12 ore); leadership/conducerea afacerii (18 ore); management de proiect (30 ore). 7. CONSILIERE PROFESIONALA SI ANTREPRENORIALA: completeaza activitatile 5-6 cu activitati de consultanta individuala, acordata direct sau la distanta in sistem de call center asincron. Se va urmari in special asistarea celor interesati sa initieze o afacere, inclusiv in negocierea obtinerii de microcredite, cu o atentie speciala acordata femeilor si grupurilor defavorizate ANUL II. 1. MANAGEMENT: continua pe aceleasi principii. 2. STUDIU PRIVIND EFECTE PRODUSE SI TENDINTE DE DEZVOLTARE RURALA:

are ca scop evidentierea efectelor produse de proiect si a noii perceptii a oportunitatilor de dezvoltare a ocuparii. Prima faza acopera zona activitatilorpilot, la un an de la finalizare. Metodologia va fi similara cu cea a studiului initial, cu adaptari specifice, in anul II realizandu-se o prima analiza a datelor si materiale de diseminare aferente. 3. INFORMARE SI PUBLICITATE: continua difuzarile pe zona de extensie - cate 2 judete din cele 4 regiuni (se adauga Sud-Est) si se vor organiza 4 seminarii regionale, cu 160 pers. Va fi intretinuta si actualizata pagina web 4. UTILIZARE, INTRETINERE, ACTUALIZARE PLATFORMA ELECTRONICA. 5. INFORMARE/CONSTIENTIZARE – faza 2, extensie. Campania se va derula pe aceleasi principii, in 4 din judetele selectate (1/regiune), 10 comunitati/judet. 6. PROGRAME DE FORMARE – faza 2: organizare si derulare dupa principiile expuse, tot in cele 4 judete, completandu-se cu instruire online - 300 persoane la engleza, 300 persoane la TIC. 7. CONSILIERE profesionala si antreprenoriala – faza 2. 8. ELABORARE GHID DE BUNE PRACTICI „Intreprinzatorul rural european” si a unui NEWSLETTER lunar in format electronic, cu editii tiparite trimestrial, pentru actualizarea cunostintelor si informarea cu noutati privind oportunitati de initiere si dezvoltare a afacerilor in mediul rural. 9. INFIINTAREA ASOCIATIEI „INTREPRINZATORUL RURAL EUROPEAN”, cu afilierea persoanelor fizice si juridice care au avut beneficii directe prin proiect si doresc sa sprijine in sistem de mentorat alte persoane in situatii similare. Se va asigura asistenta necesara operatiilor de pregatire a infiintarii AARE – identificare sediu, elaborare statut, depunere acte, pregatire logistica a sediului social si a altor 3 centre fara personalitate juridica in celelalte 3 regiuni. Ulterior se va acorda sprijin pentru elaborarea unei

strategii de dezvoltare a AARE si a unui plan de actiune pe termen scurt si mediu, folosind rezultatele preliminare ale studiului final si o analiza SWOT proprie ANUL III. 1. MANAGEMENT: continua pe aceleasi principii, cu atentie la finalizarea in bune conditii a proiectului. 2. STUDIU PRIVIND EFECTE PRODUSE SI TENDINTE DE DEZVOLTARE RURALA: continua cu colectarea datelor pe zona cursurilor din anul II, analiza si interpretarea finala a datelor si realizarea raportului si a materialelor de diseminare. 3. INFORMARE SI PUBLICITATE: continua difuzarea de informatii pe canale legate de faza 2 finala, la care se adauga pregatirea si difuzarea unor produse de diseminare a rezultatelor finale obtinute. Va fi intretinuta si actualizata pagina web, cu centrarea atentiei pe rezultatele finale. Se vor organiza 4 seminarii a 40 pers/regiune si o conferinta finala, cu 120 pers. 4. UTILIZARE, INTRETINERE, ACTUALIZARE PLATFORMA 5. INFORMARE/CONSTIENTIZARE - faza 2 finala: ultimele 4 judete. 6. PROGRAME DE FORMARE - faza 2 finala. 7. CONSILIERE - faza 2 finala. 8. FINALIZARE/DIFUZARE GHID DE BUNE PRACTICI; REALIZARE SI DIFUZARE NEWSLETTER. 9. SPRIJIN pentru activitatea curenta AARE Activităţile neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului Rezultate anticipate Nu e cazul Rezultate: Schimbarea imaginii referitoare la oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole catre o imagine mai buna pentru cel putin 25% din respondentii la studiul final. Cresterea constientizarii oportunitatilor de ocupare si de dezvoltare a carierei pentru cel putin 25% din respondentii la studiul final. Cresterea numarului de utilizatori TIC in randul adultilor din comunitatile incluse in proiect cu cel putin 25% fata de situatia evidentiata prin studiul initial. Cresterea numarului de utilizatori de Internet in randul adultilor din comunitatile incluse in proiect cu cel

putin 35% fata de situatia evidentiata prin studiul initial. Progresul in dezvoltarea competentelor a minim 65% din participantii la programele de formare frontala prin obtinerea de certificate cu recunoastere nationala. Evaluarea satisfacatoare a derularii operationale si tehnice a cursurilor de catre 90% din cursanti; Evaluarea satisfacatoare a derularii operationale si tehnice a conferintelor si seminariilor de catre 90% din participanti; Evaluarea satisfacatoare a derularii operationale si tehnice a activitatilor de informare si constientizare din scoli de catre 80% din participanti. Outputuri pe activitati: 1. Operatiuni tehnice si financiare realizate eficient, conform graficului. 2. Un raport de cercetare privind ocuparea in mediul rural si tendintele de dezvoltare locala, inclusiv imaginea populatiei din mediul rural, multiplicat in 1000 de exemplare. Un raport de cercetare privind efectele proiectului la un an de la realizarea cursurilor si a noii perceptii a tendintelor si oportunitatilor de dezvoltare a ocuparii, multiplicat in 1000 de exemplare. 3. Elaborarea si distribuirea/difuzarea a 3000 de pliante, 250 afise A1, 500 afise A3, 5000 fluturasi, 150 articole in presa centrala si locala, 5 spoturi radio, 3 brosuri informative in cate 250 exemplare. Vor fi produse 5 bannere, pentru fiecare partener cate unul si pentru sediul AARE, 2 roll-up bannere, 2 steaguri UE/RO, 2000 caiete de curs personalizate, 3000 calendare personalizate, 3000 pixuri personalizate, 1 set autocolant pentru autovehiculul proiectului. Organizarea a 2 conferinte nationale a cate 120 de participanti, si a 11 seminarii regionale a cate 40 de participanti. Pregatirea si multiplicarea a 750 de mape de prezentare pentru participantii la evenimente si pentru presa. Realizarea unei pagini web a proiectului cu minim 5000 de vizitatori in 3 ani. 4. Realizarea unei platforme elearning cu 1200 utilizatori, peste 40000 ore de auto-instruire e-learning si peste 20000 de accesari in 3 ani. 5.

Organizarea de 55 de actiuni in 11 judete din 4 regiuni, avand durata medie de 3 ore pentru 1650 de adulti, majoritatea ocupati in agricultura, in scopul constientizarii oportunitatilor de dezvoltare profesionala si de ocupare in domenii non-agricole, inclusiv prin initiere si dezvoltare de afaceri si a 55 de actiuni in scoli din 11 judete, 4 regiuni, avand durata medie de 3 ore pentru 1650 de elevi si profesori, in scopul constientizarii oportunitatilor de dezvoltare profesionala si de initiere de afaceri in domenii non-agricole. 6. Organizarea de cursuri de comunicare in limba engleza, cate 3 module, pentru 550 cursanti in total, 90 ore/cursant, 49500 ore de formare in sistem frontal in total; pregatirea si multiplicarea a 550 seturi de materiale suport de curs si de invatare (aprox. 250 pagini + 2 CDuri fiecare). Asistarea asigurata pentru acces la cursuri online de consolidare a competentelor pentru 300 cursanti, timp de 6 luni fiecare, minimum 18000 ore in total. Organizarea de cursuri de utilizare TIC pentru 860 cursanti, 36 ore/cursant, 30960 ore de formare frontala si 8600 ore e-learning in total. Pregatirea si multiplicarea a 860 seturi de materiale suport de curs si de invatare (aprox. 300 pagini/ modulul 1, respectiv 100 pagini/ modulul 2). Asistarea asigurata pentru acces la cursuri online de consolidare a competentelor pentru 300 cursanti, aprox. 10 ore fiecare, 3000 ore in total. Organizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 240 de cursanti, 102 ore/persoana, 24480 ore de formare in total. Pregatirea si multiplicarea a 240 seturi de materiale de invatare, inclusiv suport de curs, 240 exemplare „Be the boss!” distribuite participantilor. 7. 300 persoane consiliate privind oportunitatile de formare si evaluare a compententelor. 120 de persoane consiliate privind initierea unei afaceri, 60 planuri de afaceri elaborate, 30 de persoane consiliate privind negocierea obtinerii de microcredite. 8. Realizarea unui Ghid al intreprinzatorului rural european de 200

pagini, in 2000 de exemplare. Realizarea unui newsletter cu 21 de editii in format electronic (aparitie lunara, echival. a 4 pagini) cuprinse in 7 editii tiparite (aparitie trimestriala, 1000 exemplare, 12 pagini, color). 9. Infiintarea AARE, cu 4 centre regionale operationale (fara personalitate juridica) la sfarsitul proiectului Contextul proiectului Romania, proaspat stat membru al Uniunii Europene, se confrunta, actualmente cu nevoia de a-si valorifica in ritm accelerat intreg potentialul de dezvoltare, pentru a face fata evolutiilor economice rapide si abrupte, dar si pentru a recupera decalajul fata de alte state UE, in drumul comun catre indeplinirea obiectivelor strategice de pe agenda Lisabona revizuita. Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman, prioritatea tematica nr. 4 din Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013, care a stat la baza elaborarii POS DRU, reprezinta o componenta esentiala pentru atingerea obiectivului general UE privind cresterea economica durabila si locuri de munca mai multe si mai bune, caruia i se subsumeaza cele 6 obiective coroborate inscrise in PND si CNSR. Pentru Romania, capitalul uman din mediul rural este legat in mod fundamental de sectorul agricol: “populatia ocupata a Romaniei este in mare parte legata de agricultura, iar cea a ruralului este aproape total dependenta de agricultura” (Diagnoza spatiului rural). Devine necesara sprijinirea microintreprinderilor din alte domenii, care pot avea un impact mult mai pozitiv la nivelul economiei rurale. Pentru aceasta, trebuie acoperit deficitul de competente prin masuri complexe, care includ, pe langa formare profesionala specifica si o serie de alte masuri cum ar fi: sprijin pentru activitati economice, formarea si indrumarea intreprinzatorilor, sprijin in intelegerea, identificarea schemelor de finantare prin institutii non-bancare. Diverse programe nationale propun masuri specifice in acest sens, inscriindu-se, in acelasi

timp, pe linia promovata de cea de-a treia axa tematica a politicii de dezvoltare rurala a UE pentru perioada 2007-2013: „ameliorarea calitatii vietii in zonele rurale si incurajarea diversificarii economiei rurale”. Astfel, in Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2004-2010, se mentioneaza ca “vor fi promovate: programe de formare profesionala continua, noile tehnologii informatice si de comunicare… programe de consiliere profesionala pentru dezvoltarea carierei, activitati de dezvoltare a competentelor de management si promovarea spiritului antreprenorial” Proiectul raspunde direct acestor cerinte, propunand activitati multiple, integrate, care combina informarea privind oportunitatile de dezvoltare profesionala si antreprenoriala, cu formarea/dezvoltarea competentelor cheie de comunicare in limba engleza, utilizare TIC si antreprenoriat, si cu consiliere profesionala si antreprenoriala pentru un grup tinta total de 3300 locuitori din mediul rural (din cele 4 regiuni vizate), majoritatea persoane ocupate in agricultura de subzistenta, inactive sau in cautarea unui loc de munca, dar si angajati si manageri pentru care oferta va fi adaptata specific. Se va urmari atragerea unui numar cat mai mare de locuitori la activitatile de informare prin distribuirea de fluturasi, afise, difuzarea unor spoturi la statiile de radio locale, dar si prin atragerea sprijinului institutiilor locale (primarie, scoala, biserica, etc.) si publicitatea om la om. Aceste activitati vor asigura si baza de recrutare pentru participantii la programele de formare si de consiliere profesionala, o parte fiind organizate in sistem frontal, altele fiind oferite online. Pentru a se asigura mentinerea in activitatile de durata a celor cu constrangeri financiare, au fost prevazute subventii, care vor fi acordate pe baza participarii la curs. 60 dintre participantii la cursul de antreprenoriat, selectati pe baza unor criterii combinand rezultatele bune la curs, disponibilitatea

de participare, motivatia si capacitatea de a dezvolta in viitor o activitate independenta, vor fi consiliati in realizarea unui plan de afacere detaliat, iar 30 dintre acestia, cei care vor dezvolta cele mai bune planuri de afaceri vor fi consiliati in negocierea de microcredite pe scheme disponibile prin institutii financiare nebancare. Acest grup va constitui nucleul unei viitoare retele de colaborare, menita sa consolideze capacitatile de dezvoltare existente, formalizata prin infiintarea unei asociatii cu centre de lucru in fiecare regiune inclusa in proiect. Alte elemente vor intari efectele acestor activitati: realizarea unui newsletter si a unui ghid de bune practici care sa consolideze achizitiile si sa permita multiplicarea modelului de invatare, difuzarea unor produse publicitare care sa asigure climatul favorabil mentinerii participantilor in activitatile de formare si consiliere de durata mai lunga, diseminarea rezultatelor proiectului si a bunelor practici catre alte entitati interesate, inclusiv institutii relevante la nivel national, regional, judetean, care pot integra concluziile in strategii si planuri operationale de nivel corespondent Justificarea necesităţii implementării proiectului Pentru Romania, o problema specifica pentru dezvoltarea capitalului uman o reprezinta gradul ridicat de ocupare in sectorul agricol, “care reprezinta aprox. 1/3 din ocuparea totala, o mare parte fiind lucratori pe cont propriu si lucratori familiali neremunerati” (PNR). Numarul mare de locuitori ocupati in activitati agricole, in mare parte nefiscalizate si cu randament economic scazut, se asociaza cu niveluri joase de calificare si cu interese modeste pentru imbunatatirea competentelor, corelate cu o rata mica a participarii la programe de educatie si formare, caracteristici care nu pot genera schimbarea, mai ales ca informatia privind oportunitatile existente patrunde greu in rural, din cauza mentalitatilor traditionale, a raspandirii minore a tehnologiilor

moderne de informare si comunicare si a nivelului scazut al competentelor cheie de comunicare si dezvoltare personala. In paralel, dezvoltarea antreprenoriala este si ea slab reprezentata in zonele rurale, ca efect al resurselor materiale limitate, al educatiei deficitare, al nivelului scazut al utilitatilor precum si al fenomenului de migratie temporara masiva spre urban sau peste hotare. In anul 2005, la nivel national erau in medie 20,38 IMM/1000 locuitori (cam de 3 ori mai mica decat media UE), in spatiul rural media fiind de 6,4 IMM/1000 loc, peste 50% din microintreprinderile rurale activand in sectorul comertului (Anuar Statistic 2006), orientarea puternica spre comert explicandu-se prin resursele scazute, perioada mai scurta de recuperare a investitiilor, dar si prin lipsa de capacitati si abilitati ale capitalului uman (PNDR). Se contureaza astfel un cerc vicios, reducerea ocuparii in agricultura de subzistenta si diversificarea economiei rurale fiind probleme complexe si intercorelate in mai multe puncte nodale, necesitand un tip de interventie integrata, care vizeaza aspecte diverse. Analiza activitatilor comerciale, de artizanat si servicii arata ca, in ciuda asteptarilor, numarul de locuitori din zona rurala ocupati in acest tip de activitati e nesemnificativ, dar venitul care poate fi obtinut din astfel de surse acopera doar necesarul pentru subzistenta, “existand nevoia acuta de dezvoltare a acestor activitati care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, in ansamblul ei” (PNDR). In paralel, lipsa infrastructurii si a abilitatilor TIC este considerata a fi cea mai importanta piedica in dezvoltarea unor instrumente e-business ca elemente de crestere a potentialului IMM, mai ales in domenii ca agroturism, mestesuguri traditionale, specifice zonelor rurale si avand un potential mare de dezvoltare cu ajutorului marketingului virtual, clientii internationali prezentand un interes deosebit in acest plan. Este deci nevoie

de formare in domenii ca tehnologia informatiei, limbi straine (mai ales limba engleza, care este cea mai utilizata), antreprenoriat si pe teme de interes general, cum ar fi dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, sanatatea si securitatea muncii, reglementari legale. Aceste nevoi, accentuate de informarea deficitara, cauzata de interesul redus pentru aceste tematici al operatorilor generali media, afecteaza toata populatia din mediul rural dar impieteaza cu deosebire asupra consolidarii si dezvoltarii afacerilor existente, angajatii si managerii din rural beneficiind sporadic de programe de dezvoltare a competentelor. Nevoile evidentiate nu sunt abordate corespunzator in activitatile existente, oferta de formare profesionala continua fiind redusa in mediul rural - peste 95% din furnizorii de formare profesionala continua autorizati sunt din mediul urban (date CNFPA), iar posibilitatile locuitorilor din mediul rural de a accede la oferta acestora sunt reduse structura de transport neadecvata, costuri mari la cazare, posibilitate redusa de a suplini responsabilitatile persoanei in gospodarie, costuri ridicate ale serviciilor de formare pentru veniturile mici ale populatiei rurale, accesul scazut la Internet, cauzat de nivelul scazut de utilizare TIC in mediul rural. VALOARE ADAUGATA: Proiectul raspunde unor nevoi care nu sunt abordate corespunzator in prezent, propunand metode inovatoare, in special prin utilizarea TIC, si determinand cresterea cu 3300 a persoanelor informate asupra oportunitatilor privind dezvoltarea ocuparii, prin formare profesionala, evaluare a competentelor, sau initierea unei noi afaceri, precum si derularea a 104940 ore de formare in sistem clasic frontal si a 29600 ore de formare la distanta si in sistem blended learning pentru 2250 de persoane. Prin infiintarea Asociatiei Intreprinzator Rural European, proiectul creeaza o structura de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, care sa preia know how-ul si produsele

proiectului si sa poata continua activitatile intr-un regim de costuri minime. Resursele alocate pentru implementarea proiectului Pentru realizarea cu succes a proiectului, s-a planificat alocarea resurselor necesare unei bune implementari, atat prin utilizarea resurselor existente ale partenerilor cat si prin achizitii realizate prin proiect. Astfel, resursele umane existente ale parteneriatului asigura necesarul de implementare pentru marea majoritate a activitatilor, posedand nivelul de expertiza si experienta manageriala si profesionala cerut, dovedit in activitatea de zi cu zi derulata pe o piata concurentiala deosebit de exigenta si in implementarea a numeroase proiecte semnificative, de natura diversa. Acolo unde nu exista experienta necesara (consiliere juridica, audit) se vor incheia forme contractuale cu experti care sa corespunda sarcinilor alocate in proiect. Pentru resursele materiale, se vor aloca spatiile necesare derularii activitatilor adminsitrative si operationale la sediul fiecarui partener: cel putin un birou de aprox. 36 m2, dotat si echipat pentru derularea activitatilor: cate o statie de lucru pentru fiecare expert pe termen lung, imprimanta, copiator, fax, retea telefonica, bransare la Internet. Partenerul principal va aloca un spatiu mai mare, cu dotarile si echipamentele aferente unei bune derulari a activitatii: o sala de 40 m2 pentru echipa de management si expertii pe termen lung, 3 posturi de lucru in echipa administrativ/financiara, o sala de 32 m2 dedicata intalnirilor si sedintelor echipei de implementare, spatii pentru arhivare. Avand in vedere necesitatile deosebite legate de aspectele TIC ale activitatilor proiectului, echipamentele existente vor fi suplimentate cu: 2 servere de mare capacitate, doua statii de lucru desk top, 2 imprimante laser de retea, 15 laptop pentru o clasa mobila TIC. Intrucat proiectul implica organizarea si derularea a multor activitati informative si formative, de

multe ori desfasurate in paralel, in spatii echipate precar dar necesitand un numar mare de documente multiplicate, se prevede, pe langa echipamentele puse la dispozitie de parteneri, achizitionarea prin proiect a: 2 multifunctionale laser color de mare capacitate; 1 desktop; 6 laptop pentru expertii proiectului; 1 imprimanta portabila; un videoproiector; 1 ecran proiectie; 2 seturi cuprinzand: lap top + flip chart + echipament proiectie + tabla interactiva. La acestea se adauga un echipament performant de captura video, pentru a asigura materiale documentare autentice pentru prezentari si pentru diseminarea rezultatelor. Avand in vedere numeroasele deplasari necesare uneori pentru echipe paralele, pe langa mijloacele de comunicare si transport ale partenerilor, se prevede achizitionarea a 5 echipamente de comunicatie destinate responsabililor de activitati, precum si 1 automobil cu spatii mari de depozitare/microbuz (in leasing). Pentru numeroasele actiuni de informare prevazute vor fi inchiriate spatiile necesare, dar se va avea in vedere si cointeresarea factorilor locali pentru sprijinirea a multora dintre informari cu asigurarea unor spatii, mijloace de comunicare, alte instrumente necesare. O data cu infiintarea AARE, echipamentele achizitionate si autovehiculul vor fi transferate progresiv acesteia, pentru dotarea sediului social si a celor 3 centre regionale si preluarea administrarii platformei electronice a proiectului, la care se vor adauga materiale de informare si diseminare realizate in proiect, bibliografie de specialitate. Managementul proiectului Din echipa de management fac parte: managerul, asistentul managerului, expertul cu studii juridice si responsabilul financiar. Managerul asigura alocarea resurselor, monitorizarea progresului, controlul derularii actiunilor, respectarea procedurilor de asigurare a calitatii,

remedierea problemelor intervenite, evaluarea activitatilor, raportarea periodica si finala, comunicarea cu AM/OI. Managerul este absolvent de studii superioare, are o experienta de peste 11 ani in managementul general a două companii private, specializate in programe de dezvoltare a competentelor de comunicare in limbi straine. Are experienta solida in derulare de proiecte cu finantare privata (cel mai mare avand o durata de 3 ani si un buget de 2 milioane de euro). Asistentul managerului asigura comunicarea cu echipa de implementare, sprijina derularea procedurilor de asigurare a calitatii, coordoneaza organizarea logisticii evenimentelor, realizarea si multiplicarea documentelor. Este absolvent de studii superioare, are experienta de peste 3 ani in pregatirea si implementarea proiectelor companiei, in coordonarea campaniilor de publicitate, este o persoana flexibila, cu bune capacitati de organizare si comunicare. Expertul cu studii juridice va asigura legalitatea operatiunilor administrative, va verifica prevederile diferitelor contracte necesare implementarii, va coordona procesul derularii achizitiilor, va asigura asistenta juridica in caz de litigii, va raspunde de comunicarea pe aspecte juridice cu expertii corespondenti AM/OI. Este absolvent de drept, cu experienta de consiliere juridica relevanta de peste 3 ani, membru al unei asociatii profesionale recomandate de AM POS DRU. Responsabilul financiar asigura derularea operatiunilor financiare necesare, controlul inregistrarilor contabile, elaborarea rapoartelor financiare periodice, alcatuirea documentatiei suport pentru cererile de prefinantare si de rambursare, comunicarea cu expertii financiari AM/OI. Este absolvent de studii superioare de specialitate, are experienta de 5 ani in coordonare de operatiuni financiare, inclusiv proiecte de mare anvergura. El va colabora direct cu cate un contabil de la fiecare

partener, care vor asigura inregistrarile contabile curente, controlul documentelor, relatiile cu banca si cu furnizorii. In stransa colaborare cu echipa de management, vor lucra, pe perioade definite de necesitatile de implementare, si alti specialisti care vor contribui la buna gestiune a proiectului: 1 responsabil de resurse umane, 1 specialist in achizitii, 1 arhivar, alt personal administrativ. Pentru a asigura un nivel tehnic ridicat al implementarii, fiecare partener va numi un coordonator tehnic pentru activitatile de care este responsabil, absolvent de studii superioare, cu vechime relevantă de cel putin 5 ani pentru activitatile pe care le coordoneaza si cu experienta in implementarea proiectelor de mare anvergura. Acestia vor coordona direct activitatile, vor realiza alocarea sarcinilor pe expertii in implementare, vor raspunde de indeplinirea procedurilor de asigurare a calitatii pe componente, vor contribui direct la realizarea produselor proiectului, vor asigura colectarea informatiilor pentru monitorizarea progresului si evaluarea rezultatelor, vor solutiona problemele aparute pe teren, vor raporta periodic despre progresul activitatilor de care raspund, vor furniza documentele necesare pentru fundamentarea rapoartelor de etapa si a celor financiare. La nivelul solicitantului coordonatorul tehnic va raspunde si de strategia de publicitate si diseminare a proiectului. Activitatea echipei de management si a coordonatorilor va fi analizata semestrial de comitetul consultativ, alcatuit din cate un reprezentant al managementului superior al fiecarui partener, emitand recomandari privind validarea rezultatelor si propunerea de remediere a eventualelor nonconformitati. Pentru monitorizarea implementarii se va organiza o intalnire lunara a comitetului de coordonare, alcatuit din coordonatorii tehnici ai celor 4 parteneri, managerul, asistentul managerului, responsabilul financiar. Partenerii vor asigura si alti

experti pe termen lung si pe termen scurt, care vor asigura realizarea tehnica a activitatilor proiectului: experti in dezvoltare, design si editare materiale de informare/diseminare si de invatare sau actualizare a cunostintelor, experti in design si editare software pentru dezvoltare/intretinere/actualizare platforma electronica; formatori, evaluatori de competente profesionale/formare profesionala, mentori pentru invatare la distanta si consiliere in sistem de call center asincron – in total peste 100 de experti cu studii de specialitate si minimum 3 ani experienta relevanta pentru activitatea in care sunt angrenati Metodologia de implementare Metodologia implementarii va urmari obtinerea beneficiilor scontate in cele mai bune conditii • MANAGEMENTUL va fi de tip participativ, coordonatorii raportand progresul activitatilor in sedinta de monitorizare lunara, managerul asigurand rezolvarea problemelor aparute si evaluarea etapelor, pe baza planului detaliat si a graficului de aplicare. Se vor elabora si aplica proceduri de asigurare a calitatii, de monitorizare si evaluare a activitatilor. Se vor realiza achizitiile, auditul si se vor lua masuri pentru arhivarea corecta a documentelor. Semestrial, rapoartele de evaluare si propunerile de ajustare a planului vor fi validate de comitetul consultativ • CELE DOUA STUDII vor fi subcontractate, solicitantul monitorizand etapele de realizare; la stabilirea metodologiei si instrumentelor de lucru si la realizarea materialelor de diseminare vor colabora toti partenerii • ACTIUNILE DE INFORMARE SI PUBLICITATE au trei paliere: a. national, urmarind captarea atentiei factorilor nationali, diseminarea ulterioara a rezultatelor si asigurarea conditiilor pentru integrarea lor in strategiile nationale si planurile de actiune relevante, mai ales avand in vedere studiile realizate; b. regional si judetean, cu obiective similare la nivel teritorial, vizand si sprijin pentru

afacerile initiate in proiect si asociatia infiintata; c. local, cu obiective similare la nivel local, vizand si atragerea autoritatilor in sprijinul direct al proiectului si in difuzarea informatiilor despre acesta, pentru recrutarea participantilor si crearea unui climat favorabil mentinerii lor in activitati. Vor fi prezentate mecanisme si servicii de sprijin in identificarea si valorificarea diverselor oportunitati, vor fi incluse dezbateri pe teme orizontale: egalitate de sanse, dezvoltare durabila • PLATFORMA ELECTRONICA va fi un instrument complex, cu utilizari multiple, continand: componenta de administrare informatizata a proiectului; componenta e-learning cu documente si materiale de instruire digitizate, instrumente de lucru online si de asistare a utilizatorilor prin tehnici de «call center» asincron, instrumente de formare pentru utilizatorii platformei; baze de date: formatori, grup tinta, comunitati incluse in proiect, afaceri initiate. Prin instrumentele sale specifice, va permite autoinstruire online, cu testare si evaluare automata pentru 200 de persoane pe modulul 1 TIC si 100 persoane pe modulul 2 TIC. Pentru limba engleza, se va asigura monitorizarea a 300 de persoane care vor avea acces timp de 6 luni la utilizarea unor mijloace e-learning complexe ale unui sistem international de formare a competentelor de comunicare in limba engleza recunoscut in 14 tari la nivel mondial. Platforma va fi transferata in final catre AARE si va fi intretinuta un an de zile pe fondurile proprii ale parteneriatului, asiguranduse actualizarea paginii web, consultanta online pentru utilizatori si asistarea noilor administratori • CAMPANIA DE INFORMARE/CONSTIENTIZARE privind oportunitati de ocupare si dezvoltare a afacerilor in domenii nonagricole: pentru organizare vor fi contactate autoritati si organisme interesate in plan local/judetean care sa sprijine actiunile, asa incat informatia oferita sa fie cat mai completa, logistica accesibila si

participarea cat mai larga. Actiunile vor fi duble in fiecare localitate: una dedicata adultilor, si o a doua organizata in scoli, asigurand constientizarea temelor de antreprenoriat de la varste foarte tinere. Sunt prevazute doua etape de derulare: etapa pilot, in 15 localitati din trei judete din regiunile Centru, Sud-Vest si Nord-Est (1 judet/regiune), apoi etapa de extensie, in 40 de localitati din 8 judete (cate 2/regiune – se adauga Sud-Est). Activitatile vor fi realizate in sistem interactiv, conceptia fiind actualizata in urma fazei pilot, materialele fiind permanent adaptate pe baza informatiilor de interes local, ele avand si o varianta electronica pe website • CURSURILE vor fi organizate in mod profesional, partenerii fiind autorizati CNFPA. Se vor forma grupele de studiu: la engleza - maximum 12 pers/grupa, la celelalte cate 20 pers/grupa cu care lucreaza 2 formatori simultan, o persoana putand opta pentru unul sau mai multe module pe unul sau mai multe domenii. Programul este prevazut in pachete saptamanale de cate 30 de ore la limba engleza si antreprenoriat si de cate 36 de ore la TIC. Se va asigura logistica: identificare/inchiriere spatii, asigurare dotari/consumabile, multiplicare materiale de invatare. Cursurile vor fi organizate tot pe doua etape – faza pilot si faza de extensie. Ele vor contine: adaptare module pe baza de chestionare completate de participanti inainte de curs; elaborare slide-uri si continut test de lucrari; predarea propriu-zisa; corectarea testelor; evaluarea participantilor de comisia mixta CNFPA(2 persoane) si trainer. Continuturile si materialele de invatare vor fi adaptate nevoilor de formare identificate pe baza rezultatelor studiului si a informatiilor colectate la inscrierea la curs, in faza de extensie folosindu-se si experienta din faza-pilot. Cursurile se vor derula cu formatori experimentati, utilizand o gama larga de materiale clasice si electronice, putandu-se adapta la nevoi diverse si

utilizand metode interactiv-aplicative, intr-un model centrat pe cel ce invata. Formarea clasica frontala va fi completata cu activitati de tip blended learning, auto-instruire, formare la distanta si mentorat, cu ajutorul platformei electronice. Examenele finale vor respecta prevederile legale pentru eliberarea de certificate recunoscute national. Cursantii vor avea acces si la certificare de nivel international, toti partenerii proiectului fiind inclusi in sisteme cu larga recunoastere internationala • GHIDUL DE BUNE PRACTICI „Intreprinzator rural european” va avea la baza experienta realizata si va fi editat in 2000 de exemplare, fiind difuzat in toate scolile si primariile din localitatile incluse in proiect, precum si organizatiilor judetene, regionale si nationale care isi vor manifesta interesul. NEWSLETTERUL se va realiza din anul II, cu 21 de editii lunare in format electronic, cu difuzare prin e-mail, pe baza de abonament deschis utilizatorilor platformei, si cu 7 editii tiparite, trimestriale, in 500 de ex, difuzate cursantilor de antreprenoriat, scolilor incluse in proiect si managerilor locali care isi vor exprima interesul. Publicatia va avea si varianta electronica pe website. • 9. INFIINTAREA ASOCIATIEI „INTREPRINZATORUL RURAL EUROPEAN”, care va deveni propietara a instrumentelor dezvoltate in proiect (platforma electronica, materiale de invatare, studii de caz) si a echipamentelor achizitionate. Ea va reuni beneficiari ai proiectului, persoane fizice si juridice care doresc sa sprijine in sistem de mentorat alte persoane, constituind retele locale printre beneficiarii proiectului, atragand participantii de succes ca membri, si difuzand informatii pe canale informale si formale catre alti locuitori din comunitatile rurale. Se va asigura asistenta necesara operatiilor de pregatire a infiintarii AARE–identificare sediu, elaborare statut, depunere acte, pregatire logistica. Pe langa sediul social, AARE va avea si 3 centre fara

personalitate juridica in celalte 3 regiuni, in comunitati in care vor fi mai multi participanti interesati de asociatie si/sau autoritati/institutii locale dispuse sa sprijine activitatea acesteia, prin logistica, informatii, expertiza. Asistenta acordata AARE dupa infiintare va asigura intarirea capacitatii sale strategice si operationale, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare si a unui plan operational pe termen scurt si mediu, folosind rezultatele preliminare ale studiului final si o analiza SWOT proprie. Va fi vizata consolidarea capacitatii de identificare si accesare a surselor de finantare disponibile – microcredite, finantari pentru ONGuri si/sau dezvoltare rurala, fonduri private, alte scheme de finantare nationale si internationale Proiect generator de venit DESCRIERE PROIECT 2 Sustenabilitatea proiectului Abordarea asigura beneficii durabile, care duc la replicabilitate. Astfel, beneficiarii directi ai activitatilor de informare, formare si consiliere, vor deveni surse de informare pentru alti membri ai comunitatii, in rural retelele informale fiind mult mai eficace decat canalele publice. Informatiile privind oportunitatile de crestere a ocupabilitatii, cu largirea accesului la informare si la serviciile de sprijin pentru identificarea unui loc de munca, a ofertelor adecvate de formare sau certificare a competentelor nonformale, cat si prin initierea si dezvoltarea unor noi afaceri (inclusiv identificarea de surse de finantare) vor fi raspandite in comunitate si vor constitui modele de bune practici pentru cvasi-totalitatea locuitorilor. In activitatile de informare/constientizare vor fi implicati moderatori locali, reprezentanti ai institutiilor publice sau profesionisti/intreprinzatori de succes, care devin persoane resursa active si dupa incheierea proiectului. Dupa faza pilot, in toate activitatile de informare NU

vor fi inclusi beneficiari ai etapelor anterioare care vor relata experiente proprii de succes. Newsletterul va asigura informarea si a altor locuitori din zonele rurale cu informatie corecta si credibila, varianta tiparita fiind difuzata participantilor dar si institutiilor locale. Efecte similare va produce ghidul de bune practici, cu o difuzare si mai larga. Variantele electronice ale acestor produse, si toate resursele digitale realizate in proiect, disponibile pe platforma electronica, vor completa efectele, accesul la acestea fiind largit in urma dezvoltarii capacitatii de utilizare TIC prin activitatile proiectului. Platforma electronica va asigura efecte de multiplicare prin link-urile la site-uri si documente utile (institutii si structuri relevante: AJOFM, GAL-uri, oferte de formare si de evaluare a competentelor, site-uri de informare privind mecanisme de finantare disponibile, ONGuri zonale de interes), prin documentele digitizate continute, inclusiv materiale de autoinstruire, prin bazele de date, prin conexiunile create intre participanti. Infiintarea AARE va amplifica aceste procese, prin trasferul de know how catre beneficiari locali ai proiectului, pe masura ce capacitatea asociatiei creste aceasta putand prelua intretinerea platformei electronice si extinderea modalitatilor sale de utilizare. Platforma va fi intretinuta un an de zile pe fondurile proprii ale parteneriatului, asigurandu-se actualizarea paginii web si consultanta on-line pentru utilizatori si asistarea noilor administratori, pana la transferul final catre AARE. Transferul de know how va viza si consolidarea capacitatii de accesare a surselor de finanare disponibile: microcredite, finantari pentru ONGuri si/sau dezvoltare rurala, programe nationale (programe de investitii, planuri pentru ocupare, fonduri pentru cultura, programul pentru turism etc.), programe operationale bazate pe fonduri europene de coeziune, fonduri private, alte scheme de finantare nationale si internationale. AARE va

beneficia astfel de legaturile cu parteneriatul proiectului, care va functiona si ulterior, putand asista, cu costuri reduse, pe bazele asigurate prin implementare, transferul la nivelul celorlalte judete din cele 4 regiuni si al celorlalte 4 regiuni. Acest proces va fi facilitat/consolidat prin sprijinul autoritatilor incluse in activitatile de informare si publicitate - conferinte si seminarii organizate pe parcurs, transmiterea newsletterului, a ghidului de bune practici. Acestea vor putea sprijini AARE, vor putea raspandi informatia la alti actori interesati de procese de transfer, facilitate de functionarea platformei electronice si de existenta documentelor tiparite si digitizate. Colaborarea cu factorii de nivel national are in vedere si actiuni care privesc integrarea rezultatelor proiectului in strategiile nationale si planurile de actiuni pe domenii relevante pentru tematica abordata prin proiect, mai ales avand in vedere studiile realizate. Egalitate de şanse Proiectul urmareste promovarea principiilor egalitatii de sanse in multiple planuri: 1. Prin obiectivele sale si prin activitatile realizate, proiectul contribuie direct la imbunatatirea accesului persoanelor la informatiile privind oportunitatile de imbunatatire a ocupabilitatii si cresterii flexibilitatii ocupationale a populatiei din mediul rural, precum si a capacitatii de valorificare a acestor oportunitati, inclusiv prin initierea de noi afaceri si dezvoltarea celor existente. Efectele asteptate privesc, in fapt, cresterea sanselor de ocupare si de mentinere a unui loc de munca pentru persoanele participante la proiect, ceea ce corespunde obiectivului principal al temei orizontale a egalitatii de sanse in POS DRU. 2. Principiile egalitatii de sanse si de gen, ale nediscriminarii si respectarii diversitatii vor constitui elemente tematice constante in cadrul campaniilor de informare/constientizare privind oportunitatile de ocupare si in

activitatile de formare si consiliere antreprenoriala, in vederea combaterii discriminarii la locul de munca si asigurarii accesului egal la ocupare, indiferent de varsta, gen, rasa, etnie, categorie sociala, convingeri, orientare sexuala, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. Toate documentele utilizate in cadrul proiectului vor include o formula sintentica de promovare a acestor principii. 3. Proiectul va aplica permanent o politica solid fundamentata privind asigurarea participarii la activitati a tuturor persoanelor, tratamentul egal si non-discriminatoriu asigurat participantilor pe parcursul implementarii fiind dublat de o atentie speciala acordata femeilor si grupurilor defavorizate, pentru asigurarea conditiilor necesare accesului acestora la activitatile proiectului - se preconizeaza ca cel putin 50% din participanti sa fie femei, ceea ce corespunde tintei POS DRU pentru anul 2013. Aceste principii vor fi urmarite consecvent in politica de recrutare si dezvoltare a resurselor umane ale proiectului, asigurandu-se cooptarea si promovarea egala in implementare a barbatilor si femeilor si tratamentul non-discriminatoriu, conform declaratiei privind respectarea principiului egalitatii de sanse. Alte obiective orizontale DEZVOLTARE DURABILA: Proiectul urmareste promovarea dezvoltarii durabile in sensul sau larg, de calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare, prin dezvoltare economica echilibrata si echitabila, niveluri inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune, un inalt nivel de

protectie a mediului si o utilizare responsabila a resurselor naturale. Specific, proiectul va contribui la indeplinirea obiectivului general definit de Strategia Gothenburg, 2001, de a avea si in mediul rural oameni pregatiti pentru a face fata mai bine provocarilor prezente si viitoare si pentru a actiona cu responsabilitate fata de generatiile viitoare. Prin continuturile si metodologia utilizata in cadrul activitatilor de informare, formare si consiliere, vor fi promovate explicit diferitele aspecte ale dezvoltarii durabile, si vor fi urmarite toate domeniile fundamentale ale invatarii din perspectiva dezvoltarii durabile, respectiv a invata pentru a cunoaste, pentru a actiona, pentru a convietui si a se innoi atat pe sine cat si societatea. In implementare, metodologia utilizata va urmari sa asigure protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii, prin utilizarea materialelor biodegradabile si evitarea risipei resurselor neregenerabile. In acest scop, promovarea dezvoltarii durabile va fi urmarita permanent prin indicatori definiti pentru monitorizarea si evaluarea implementarii. INOVARE SI TIC: Proiectul promoveaza complex inovarea si creativitatea in cadrul activitatilor realizate, abordarea personalizata si stimularea initiativei fiind obiective operationale de baza ale acitivitatilor de formare si consiliere planificate. Provocarea avansurilor tehnologice rapide este abordata specific atat din perspectiva dezvoltarilor antreprenoriale cat si a necesitatii imbunatatirii competentelor profesionale, atat in privinta compentetelor tehnice specifice, cat si a celor generale, mai ales la cele care asigura accesul la societatea informationala. Aceste competente sunt dezvoltate si exersate continuu pe parcursul proiectului, atat prin cursurile de utilizare TIC cat si prin activitatile de formare si consiliere la distanta si in sistem blended learning, cu ajutorul platformei electronice de e-learning,

care ocupa un loc important in economia proiectului. In paralel, in cadrul activitatilor de formare si consiliere antreprenoriala, se va sublinia importanta acestui factor pentru imbunatatirea competitivitatii si a capacitatii de dezvoltare a afacerii, fiind prevazute teme specifice de telemarketing, gestiune asistata TIC, in paralel, in cadrul cursurilor TIC fiind oferit un modul specific de dezvoltare de pagini web adaptate la necesitatile antreprenoriale din mediul rural. ABORDAREA INTERREGIONALA este asigurata in proiect la mai multe niveluri, prin: · aspectele comparative interregionale incluse in studiile realizate in proiect · modelul unitar de interventie in cele 4 regiuni, bazat pe diagnoza multiregionala a problematicii ocuparii in mediul rural si a dezvoltarii afacerilor/diversificarii economiei rurale; · schimbul multiregional de informatii si de experienta asigurat prin utilizarea platformei electronice, accesata de participanti din toate regiunile incluse in proiect; · invitarea la seminariile de diseminare a unor participanti care sa-si impartaseasca experienta pentru colegi din alte regiuni, generand contacte care sa fie valorificate in cadrul AARE; · newsletterul lunar care va difuza la nivel interregional informatii privind oportunitatile de ocupare si dezvoltare antreprenoriala si exemple de bune practici; · Ghidul Intreprinzatorului Rural va fi elaborat pe baze multiregionale, cuprinzand studii de caz si exemple de bune practici privind crearea si consolidarea afacerilor rurale · AARE va avea o baza multiregionala si va promova abordarea complementara si coeziva, cu vocatie de dezvoltare a retelei la nivel national si european Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte Proiectul se inscrie in axele generale de complementaritate ale DMI 3.2 cu diferitele programe nationale legate de dezvoltarea rurala, subsumate Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabile si Politicii de Dezvoltare Rurala 20072013, materializate in Programul

National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – Programul Leader, Infiintarea si sprijinirea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala. Un set special de masuri vizeaza crearea de locuri de munca in mediul rural prin diversificarea activitatilor agricole, promovarea antreprenoriatului, crearea de servicii pentru populatia rurala, incurajarea activitatilor agro-turistice, precum si a celor mestesugaresti cu finantare din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. In vederea absorbtiei tinerilor someri ocupati in agricultura de subzistenta, Guvernul sprijina constituirea de microintreprinderi care vor fi incurajate sa demareze activitati economice in zonele rurale si sa diversifice modelul traditional al majoritatii ofertelor orientate spre servicii din localitatile rurale. In acelasi timp, proiectul sprijina direct obiectivele Planului National de Reforme (PNR) 2007-2010: · Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea · Cresterea accesului si participarii la formarea profesionala continua · Furnizarea de sprijin financiar pentru programe de formare profesionala continua si cresterea sanselor de scolarizare a adultilor din mediul rural. In PNR se evidentiaza necesitatea dezvoltarii culturii antreprenoriale: Un element cheie al dezvoltarii bazei antreprenoriale il reprezinta serviciile suport in domeniul larg al consultantei si pregatirii antreprenoriale. In absenta unei culturi reale a afacerilor, a serviciilor de calitate, precum si datorita dezvoltarii insuficiente a retelelor de diseminare a informatiilor pentru IMM, consolidarea antreprenoriatului in Romania ramane inca un deziderat. Studiile efectuate indica un grad scazut de participare la cursuri destinate managerilor sau angajatilor. De aceea este necesara promovarea modulelor de pregatire si a cursurilor adecvate necesitatilor IMM in vederea adoptarii unor sisteme moderne de imbunatatire

a managementului, productivitatii, flexibilitatii si competitivitatii. Partenerii proiectului au o bogata experienta in implementarea proiectelor de tip Phare DRU, la care actualul proiect aduce elemente complementare si ofera o arie de aplicare a lectiilor invatate din implementarea acestora: · Phare DRU 2000/RO-0007.02.01 (46.000 Euro), care a primit calificativul de “Proiect de succes” din partea ADR Centru, specificandu-se faptul ca aceasta initiativa locala a reusit sa raspunda atat cerintelor beneficiarilor romani cat si dezideratelor europene privind reducerea disparitatilor sociale si dezvoltarea societatii informationale. · Phare DRU/2003/005-551.05.03.02 (145780 lei) · PHARE/2004/016772.04.02 (215710,00 lei) Phare/2005/017-553.04.02 (183150 lei) · Phare DRU 2005/017-553.04.02 (45.700 Euro) Pe aceeasi linie de complementarite putem nota si participarea la alte tipuri de programe, cu proiecte de natura complementara actualului proiect: Partenerul 1, in 20062008: · implementarea fazei pilot a sectiunii de formare din proiectul Economia Bazata pe Cunoastere finantat de Banca Mondiala · membru in consortiul de management al Programului National de cercetare INFOSOC · managementul si implementarea proiectului “TrainIT”, finantat de Comisia Europeana cu parteneri din Grecia, Bulgaria, Spania, Germania, Romania, Turcia (48.000 Euro buget pe Romania); Partenerul 3, in mai 2009, a organizat evenimentul INTREPRINZATOR DE SUCCES = TANAR INOVATIV + LEADER CREATIV in cadrul Saptamanii Europene a IMM-urilor, sub coordonarea Comisiei Europene (). Pe langa aceste proiecte finalizate, partenerii au calitate de solicitant in alte proiecte tip Phare DRU dar si POS DRU FSE, care vor permite extinderea experientei si a lectiilor invatate catre acest proiect, asigurand conditiile pentru o buna implementare operationala si financiara: · Phare DRU 2006/018-

147.04.02 (55.000 Euro); · POSDRU/39/3.2 (116.000 Euro) POSDRU/21/1.1 Studiu pilot de cultura organizationala si impact de leadership (459.000 lei) Alte informaţii relevante -

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI Activitatea (*) Durată Organizaţia care implementează proiectul (*) Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ...

Anul - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Asigurarea m... 1.1.1. Realizar... 1.1.2. Stabilir... 1.1.3. Coordona... 1.1.4. Rapoarte... 1.1.4. Rapoarte... 1.1.4. Rapoarte... 1.1.4. Rapoarte... 1.2.1. Deschide...

10 1.2.2. Derulare... 11 1.2.3. Raportă... 12 1.2.3. Raportă... 13 1.2.3. Raportă... 14 1.2.3. Raportă... 15 1.3.1. Lansarea...

16 1.3.2 Finalizar... 17 1.4.1 Utilizare... 18 1.4.2 Rapoarte ... 19 1.4.2 Rapoarte ... 20 1.4.2 Rapoarte ... 21 1.4.2 Rapoarte ... 22 1.4.3 Intâlnir... 23 1.4.3 Intâlnir... 24 1.4.3 Intâlnir... 25 1.5 Arhivarea d... 26 2. Realizarea s... 27 2.1. Stabilirea... 28 2.2. Colectarea... 29 2.3. Analiza pr... 30 2.4. Analiza ş... 31 2.5. Realizarea... 32 3. Realizarea a... 33 3.1. Pregătire... 34 3.2 Proiectarea... 35 3.3. Multiplica... 36 3.4. Organizare... 37 3.5. Organizare... 38 4. Proiectarea,...

Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Partener naţio... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Partener naţio...

39 4.1. Analiza ce... 40 4.2. Elaborarea... 41 4.3. Elaborarea... 42 4.4. Management... 43 4.5. Digitizare... 44 4.6. Incarcarea... 45 4.7. Activitati... 46 5. Organizarea ... 47 5.1 Selectarea ... 48 5.2 Organizarea... 49 5.3 Derularea a... 50 5.4 Derularea a... 51 6. Organizarea ... 52 6.1 Recrutarea ... 53 6.2 Realizarea ... 54 6.3 Pregătirea... 55 6.4 Formare gru... 56 6.5 Derularea p... 57 6.6. Activită�... 58 6.9 Evaluare fi... 59 7. Activităţi... 60 7.1 Pregătirea... 61 7.2 Activităţ...

Partener naţio... Partener naţio... Partener naţio... Partener naţio... Partener naţio... Partener naţio... Partener naţio... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ...

62 7.2 Activităţ... Anul - 2 9 1. Management g...

Partener naţio...

Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Partener naţio... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Partener naţio...

10 1.1. Rapoarte t... 11 1.1. Rapoarte t... 12 1.1. Rapoarte t... 14 1.1. Rapoarte... 15 1.2. Rapoarte d... 16 1.2. Rapoarte d... 17 1.2. Rapoarte d... 18 1.2. Rapoarte d... 19 1.3.Intâlniri ... 20 1.3. Intâlniri... 21 2. Studiu privi... 22 2.1. Adaptarea ... 23 2.3. Colectarea... 24 2.3 Realizare a... 25 3. Iinformare, ... 26 3.2 Organizarea... 27 4. Utilizarea, ... 28 5. Activităţi... 29 6. Organizarea ... 30 7. Activităţi... 31 8. Elaborarea

u... 32 9. Înfiinţare... Anul - 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Management g... 1.1. Rapoarte t... 1.1. Rapoarte t... 1.1. Rapoarte t... 1.1. Rapoarte t... 1.2. Rapoarte d... 1.2. Rapoarte d... 1.2. Rapoarte d... 1.2. Rapoarte d... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Partener naţio... Solicitantului ... Solicitantului ...

10 1.3. Intalniri ... 11 1.3. Intalniri ... 12 2. Studiu privi... 13 2.1. Adaptarea ... 14 2.2.Colectarea . .. 15 2.3 Analiza pri... 17 2.4. Realizarea... 18 3. Iinformare, ... 19 3.2 Organizarea... 20 3.4. Organizare... 21 4. Utilizarea, ... 22 5. Activităţi...

23 6. Organizarea ... 24 7. Activităţi... 25 8. Elaborarea, ... 26 9. Sprijin pent... Activitatea (*)

Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ...

Organizaţia care implementează proiectul (*) Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

Anul - 1 1 1. Asigurarea managementului general al proiectului. ·

2

1.1.1. Realizarea planului detaliat de Solicitantului Partener implementare a proiectului; formarea echipei de naţional 1 Partener implementare şi organizarea condiţiilor de lucru. naţional 2 Partener naţional 3 1.1.2. Stabilirea procedurilor de asigurare a calităţii; elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a proiectului. 1.1.3. Coordonarea implementării, aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului

3

4

5

1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale

6

1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale

7

1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale

8

1.1.4. Rapoarte tehnice şi operaţionale

9

1.2.1. Deschiderea contului proiectului; stabilirea procedurilor privind operaţiunile

financiare 10 1.2.2. Derularea operaţiunilor financiare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

11 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului insotite de audit 12 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului insotite de audit 13 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului însoţite de audit 14 1.2.3. Raportări periodice, cereri de rambursare Solicitantului însoţite de audit 15 1.3.1. Lansarea achiziţiilor, elaborarea caietelor de sarcini Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului

16 1.3.2 Finalizarea/actualizarea caietelor de sarcini, solicitarea şi înregistrarea ofertelor; decizia de atribuire; semnarea şi executarea contractelor de achiziţii 17 1.4.1 Utilizarea instrumentelor de monitorizare si evaluare, şedinţe lunare de monitorizare ale comitetului de coordonare 18 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare 19 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare 20 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare 21 1.4.2 Rapoarte trimestriale de evaluare 22 1.4.3 Intâlniri semestriale ale comitetului consultativ

23 1.4.3 Intâlniri semestriale ale comitetului consultativ

24 1.4.3 Intâlniri semestriale ale comitetului consultativ

25 1.5 Arhivarea documentelor

26 2. Realizarea studiului iniţial privind situaţia

ocupării în mediul rural şi tendinţele de dezvoltare locală 27 2.1. Stabilirea metodologiei şi elaborarea instrumentelor de lucru, testarea si finalizarea lor 28 2.2. Colectarea datelor 29 2.3. Analiza primară a datelor 30 2.4. Analiza şi interpretarea finală a datelor 31 2.5. Realizarea raportului final şi a materialelor de diseminare. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 1

32 3. Realizarea activităţilor de informare şi publicitate privind proiectul

33 3.1. Pregătirea şi difuzarea unor produse media privind obiectivele şi activităţile proiectului;

34 3.2 Proiectarea, realizarea, implementarea, intretinerea şi actualizarea paginii web a proiectului.

35 3.3. Multiplicarea şi difuzarea de produse media Solicitantului privind obiectivele şi activităţile proiectului; 36 3.4. Organizarea unei conferinţe de lansare pentru 120 de participanţi, actori cheie la nivel naţional, dublată de o conferinţă de presă 37 3.5. Organizarea a trei seminarii regionale, pentru aprox. 40 de participanţi fiecare, reprezentanţi ai instituţiilor interesate de nivel regional şi local. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

38 4. Proiectarea, realizarea, utilizarea, întreţinerea Partener naţional 1 şi actualizarea platformei electronice a proiectului. 39 4.1. Analiza cerintelor si proiectarea arhitecturii platformei electronice a proiectului Partener naţional 1

40 4.2. Elaborarea suportului software al platformei Partener naţional 1 electronice a proiectului 41 4.3. Elaborarea ghidului de utilizare a platformei Partener naţional 1 electronice 42 4.4. Managementul utilizarii platformei electronice suport a proiectului 43 4.5. Digitizarea materialelor de instruire pentru Partener naţional 1 Partener naţional 1

grupul tinta. 44 4.6. Incarcarea sectiunii de formare e-learning a Partener naţional 1 platformei electronice si a bazelor de date ale grupului tinta. 45 4.7. Activitati de asistare a utilizatorilor prin tehnici de « call center » asincron. Partener naţional 1

46 5. Organizarea de activităţi de informare şi Solicitantului Partener sensibilizare privind oportunităţile de ocupare şi naţional 1 Partener de dezvoltare profesională, precum şi de naţional 2 Partener dezvoltare a afacerilor - faza pilot. naţional 3 47 5.1 Selectarea comunităţilor rurale pe baza rezultatelor primare ale studiului. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

48 5.2 Organizarea logistică şi pregătirea tehnică a Solicitantului Partener activităţilor de informare şi sensibilizare privind naţional 2 Partener oportunităţile de ocupare şi de dezvoltare a naţional 3 afacerilor. 49 5.3 Derularea activităţilor de informare/conştientizare în comunităţile selectate 50 5.4 Derularea activităţilor de informare/conştientizare în fiecare şcoală din comunităţile selectate · Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 3

51 6. Organizarea şi derularea programelor de Solicitantului Partener formare/dezvoltare a competenţelor – faza pilot. naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 52 6.1 Recrutarea participanţilor şi formarea grupelor de studiu pentru cele 3 domenii de formare – limba engleză, TIC, antreprenoriat 53 6.2 Realizarea analizei de nevoi de formare, pe baza rezultatelor preliminare ale studiului şi a informaţiilor culese la recrutarea participanţilor şi adaptarea consecutiva a curriculumului şi a materialelor suport Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

54 6.3 Pregătirea şi derularea instruirii formatorilor Solicitantului Partener din perspectiva obiectivelor specifice ale naţional 1 Partener proiectului; naţional 2 Partener naţional 3 55 6.4 Formare grupelor de cursanţi si asigurarea logisticii necesare cursurilor; Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

56 6.5 Derularea programelor de formare pe cele 3 Solicitantului Partener domenii naţional 1 Partener

naţional 2 Partener naţional 3 57 6.6. Activităţi de formare la distanţă şi mentorat Solicitantului Partener pentru sprijinirea învăţării continue a naţional 1 Partener participanţilor, prin platforma de e-learning naţional 2 Partener naţional 3 58 6.9 Evaluare finală, certificare si elab rapoarte curs· Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 3

59 7. Activităţi de consiliere profesională şi antreprenorială

60 7.1 Pregătirea activităţilor de consiliere, pe baza Solicitantului Partener studiului şi a informaţiilor specifice dezvoltărilor naţional 3 la nivel naţional şi regional. 61 7.2 Activităţi de consiliere privind oportunităţile de dezvoltare profesională şi personală, inclusiv in sistem de call centre asincron, cu ajutorul platformei electronice 62 7.2 Activităţi de consiliere pentru iniţierea unor afaceri în mediul rural, inclusiv in sistem de call centre asincron, cu ajutorul platformei electronice Anul - 2 9 1. Management general - coordonare implementare, asigurarea calităţii,· derulare operaţiuni financiare, achiziţii, monitorizare si evaluare continua, şedinţe lunare Comitet Coordonare, arhivare Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului

Partener naţional 3

10 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale

11 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale

12 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale

14 1.1. Rapoarte tehnice şi operaţionale 15 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit 16 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit 17 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare,

cereri de rambursare, audit 18 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit 19 1.3.Intâlniri semestriale ale comitetului consultativ Solicitantului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

20 1.3. Intâlniri semestriale ale comitetului consultativ

21 2. Studiu privind efectele proiectului şi tendinţele Solicitantului de dezvoltare rurală finale 22 2.1. Adaptarea metodologiei şi a instrumentelor; Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 23 2.3. Colectarea datelor pe zona cursurilor din faza de extensie - etapa I, la 1 an de la finalizarea cursurilor; analiza primară a datelor 24 2.3 Realizare ade materiale de diseminare pe baza primelor rezultate Solicitantului

Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 1 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 3 Partener naţional 3

25 3. Informare, publicitate, diseminare: pregătirea şi difuzarea unor produse de informare privind rezultatele obţinute în faza pilot şi in studiul initial, inclusiv prin actualizare site 26 3.2 Organizarea a patru seminarii regionale total 160 persoane

27 4. Utilizarea, întreţinerea şi actualizarea platformei electronice a proiectului. · 28 5. Activităţi de informare şi sensibilizare in comunitati si in scoli – faza 2, extensie (4 judete, 20 comunitati, 40 activitati) 29 6. Organizarea şi derularea programelor de formare/dezvoltare a competenţelor – faza 2, extensie 30 7. Activităţi de consiliere profesională şi antreprenorială – faza 2, inclusiv in sistem call centre asincron 31 8. Elaborarea unui ghid de bune practici „Intreprinzatorul rural european”, pe baza

experienţei realizate. 32 9. Înfiinţarea Asociaţiei „Intreprinzator rural european”. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

Anul - 3 1 1. Management general - coordonare implementare, asigurarea calităţii,· derulare operaţiuni financiare, achiziţii, monitorizare si evaluare continua, şedinţe lunare Comitet Coordonare, arhivare 1.1. Rapoarte tehnice si operationale

2

3

1.1. Rapoarte tehnice si operationale

4

1.1. Rapoarte tehnice si operationale

5 6 7 8 9

1.1. Rapoarte tehnice si operationale 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit 1.2. Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit

10 1.3. Intalniri semestriale ale comitetului consultativ

11 1.3. Intalniri semestriale ale comitetului consultativ

12 2. Studiu privind efectele proiectului şi tendinţele Solicitantului de dezvoltare rurală finale 13 2.1. Adaptarea metodologiei şi a instrumentelor; Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 14 2.2.Colectarea datelor pe zona cursurilor din Solicitantului

faza de extensie - etapa I, la 1 an de la finalizarea cursurilor 15 2.3 Analiza primară a datelor; realizarea de materiale de diseminare pe baza rezultatelor analizei primare 17 2.4. Realizarea raportului final si a materialelor de diseminare finale Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

18 3. Iinformare, publicitate, diseminare: pregătirea Solicitantului Partener şi difuzarea unor produse de informare privind naţional 1 Partener rezultatele obţinute în faza pilot si in cele dou naţional 2 Partener studii initial inclusiv prin actualizare site naţional 3 19 3.2 Organizarea a patru seminarii regionale total 160 persoane Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 1

20 3.4. Organizarea conferintei finale

21 4. Utilizarea, întreţinerea şi actualizarea platformei electronice a proiectului. ·

22 5. Activităţi de informare şi sensibilizare in Solicitantului Partener comunitati si in scoli – faza 2 finala (4 judete, 20 naţional 1 Partener comunitati, 40 activitati) naţional 2 Partener naţional 3 23 6. Organizarea şi derularea programelor de formare/dezvoltare a competenţelor – faza 2 finala Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

24 7. Activităţi de consiliere profesională şi Solicitantului Partener antreprenorială – faza 2 finala, inclusiv in sistem naţional 3 call centre asincron 25 8. Elaborarea, producerea si difuzarea unui ghid Solicitantului Partener de bune practici „Intreprinzatorul rural naţional 3 european”, pe baza experienţei realizate, si a unui Newslette 26 9. Sprijin pentru activitatea curentă a AARE Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3

Date Financiare

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI Anul 1 1 Resurse umane 2 Participanţi Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 3.1 inclusiv, 15% pentru AP 6) Rezerva de 4 contingenta 5% max. 5 Anul 2 Anul 3 Total 4100970.00 2332155.00 305500.00

4341639.00 3735400.00 4577702.60 12654741.60 1125210.00 1487880.00 1487880.00 592955.00 0.00 652205.00 0.00

3 Alte tipuri de costuri 1086995.00 305500.00

100000.00

100000.00

100000.00

300000.00

Total costuri directe 6653844.00 5916235.00 6817787.60 19387866.60 (1+2+3+4) 444384.10 414136.50 477245.10 1335765.70

Total cheltuieli 6 generale de administraţie

VALOAREA 7 ELIGIBILĂ A 7098228.10 6330371.50 7295032.70 20723632.30 PROIECTULUI (5+6) 8 9 Din care activităţi transnaţionale Contribuţia solicitantului 0.00 354911.40 0.00 316518.60 0.00 364751.70 0.00 1036181.70

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 10 NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7-9) 11 12 Valoarea neeligibilă a proiectului Valoarea totală a proiectului (7+11)

6743316.70 6013852.90 6930281.00 19687450.60

0.00

0.00

0.00

0.00

7098228.10 6330371.50 7295032.70 20723632.30 Bugetul a fost alcatuit pe baza categoriilor din Ghid: SALARII si asimilate au fost estimate la 5 niveluri de salarizare orara, conform nivelului de responsabilitate si expertiza: Nivel 1 (manager de proiect): 250 lei/ora; Nivel 2 (coordonatori tehnici): 220 lei/ora; Nivel 3 (expert juridic, experti pe termen scurt): 200 lei/ora; Nivel 4 (formator, proiectant/dezvoltator/ administrator soft, consultant, evaluator): 180 lei/ora; Nivel 5 (asistent

Vă rugăm să justificaţi şi să detaliaţi bugetul

manager, asistent coordonator, contabil): 140 lei/ora. Aceste cote au fost stabilite pentru a se asigura motivarea si fidelizarea expertilor care pot oferi rezultate de calitate, tinanduse cont ca aprox. 42% din aceste sume sunt taxe si contributii legale, iar salariile efective sunt strict normate. Activitatea managerului a fost estimata la min. 2 ore/zi = 5 zile/luna, adica 180 de zile in 3 ani, la care s-au adaugat cate 10 zile suplimentare pentru raportari in anii 1,2 si 8 zile in anul 3: 198z x 8 x 250 lei = 426000 lei. Munca asistentului managerului a fost apreciata, pe responsabilitatile sale multiple, la 50% norma =360 zile in 3 ani, la care s-au daugat cate 10 zile pregatire la cele 11 seminarii si cate 10z x2 conferinte = 490z x 1.120 lei/zi = 548800 lei. Coordonatorii tehnici sunt estimati la 25% norma (=180z/3 ani), la care s-au adaugat cate 3z x6 raportari semestriale la CC + 2z raport final + 55z actiuni constientizare + 5z x 11 seminarii reg + 4z conferinte = 314z x1760 lei = 552640 lei. Coordonatorul tehnic al partenerului 1 are mai putine cursuri si seminarii de acoperit, dar raspunde de dezvoltare/utilizare platforma, care ia mult timp, in special in prima perioada, implicarea coordonatorului partenerului 3 este mult mai mica, fiind estimata la 25% din norma celorlalti. Suma rezultata este de 494560 x 3.25 = 1607320. Coordonatorii tehnici vor fi ajutati de cate un asistent de proiect la nivelul fiecarui partener, pentru care s-au considerat 4x180z x1120 lei = 806400 lei. Pentru informare/constientizare (adulti) si consiliere profesionala s-au prevazut 3 experti x 2z x55 sesiuni x1.440 lei = 475300 lei. Pentru informare/constientizare in scoli = 2 pers. x 2z x55 sesiuni x 1.440 lei = 158400, iar consilierea antreprenoriala 2 experti x 45z x1.440 lei = 129600 lei. La acestia se adauga formatorii: engleza 55 x15z x1.440 lei/zi = 1188000 lei; TIC: (2 x 44 x 6z = 328z x1.440 lei/zi = 760320 lei; antreprenoriat: 2x12x12 z

x1.440 lei/zi = 414720 lei; evaluatorii: 55 EN x1.440 lei/zi + 3 x(44 grupe TIC + 12 EA) x1.440 lei/zi = 479520 lei; experti pentru dezvoltare/actualizare platforma, design materiale de informare/diseminare, mentori de invatare la distanta si consiliere in sistem de call center asincron, de la 1 la 8 persoane diferite pe subactivitati, totalizand 2397 zile x 1.440lei/zi = 3451680lei. Se mai adauga experti pe termen scurt pentru dezvoltare/prezentare de materiale de informare/diseminare/actualizare (inclusiv Ghid si Newsletter), in total 289z x1.600 lei/zi = 462400 lei. Total salarii + asimilate, inclusiv taxe/contributii: 11478960 lei. In costurile de deplasare, la evenimentele de informare/constientizare au fost utilizate preturi medii de deplasare cu masina in cele 3 apoi 4 regiuni, raportate la aprox. 500 de km dusintors pe regiune, = 80 km/zi deplasari locale pentru diferitele evenimente x 5z si 500 de km (dus-intors) in medie pentru celelalte evenimente, inclusive modulele de curs, rezultand un total de 235214 lei; cazarea a fost estimata la 210/noapte – 569367.6 lei, iar diurna la 100 lei/zi, 371200 lei, rezultand 1175781 lei pentru cheltuieli de deplasare pentru cei 3 ani si cele peste 200 de evenimente de informare, formare si consiliere organizate, totalul la RU fiind de 12654741.6 lei. PARTICIPANTI - au fost incluse: cheltuieli de transportul in cuantum de 90 lei/participant/deplasare modul (dusintors), in total 336900 lei; cazare: 210,36 lei/participant/noapte, total 3425070 lei; subventii si burse: 273000 lei; premii: 36000 - total capitol Participanti: 4100970 lei. ALTE CHELTUIELI intra: Cheltuieli aferente managementului de proiect: multiplicare documente: 767000 pagini X 0.1 lei/pagina = 38350 lei; prelucrare date; dezvoltare software; 2 studii in mediul rural (subcontractare) = 312000 lei; conectare la retele informatice: 2 x83.33 lei/luna x36 luni = 6000 lei;

cheltuieli aferente achizitiilor: 6000 lei; achizitionare de publicatii – carti pentru participanti: 171790 lei; Licente: 32000; Materiale consumabile pentru cei 1670 de cursanti la cursurile frontale, cei 3300 de participanti la activitatile de informare/constientizare si cei 580 participanti la evenimentele de informare/diseminare, si, pentru activitatile curente legate de implementarea proiectului: 194100 lei. 3.3 Cheltuieli financiare si juridice: Prime de asigurare: 67500. Audit: s-au prevazut 47000 lei anual, in total 141000 lei. Cheltuieli pentru inchirieri, amortizari si leasing: Chirii spatii pentru engleza si antreprenoriat: 66 zile x 500 lei/locatie/zi = 33000 lei; chirii spatii si echipamente TIC: 264 zile x 1000 lei/locatie/zi = 300000 lei. Total 333000 lei; Amortizare active = 120000 lei; Rate de leasing autovehicul: 1666 lei/luna x36 luni = 60.000 lei. Cheltuieli de informare si publicitate = 165000 lei, care includ 3000 de pliante, 250 afise A1, 500 afise A3, 5000 fluturasi, 150 articole in presa, 5 spoturi radio/30 de difuzari, 3 brosuri x250 ex, 5 bannere, 2 roll-up bannere, 2 steaguri UE/RO, 2000 caiete + 3000 calendare + 3000 pixuri personalizate, 1 set autocolant, 2000 ex. Ghid a 200 pagini, 1000 ex. Newsletter x 12 pag x 7 editii. Achizitiile tip FEDR reprezinta mult sub cele 10% din total costuri proiect permise de program, totalizand 305500 (1,5% din valoarea eligibila a proeictului) si includ: 15 laptop pentru clasa mobila TIC +8 laptop experti x2500 lei = 20.000 lei; 1 desktop x1500 = 1500 lei; 2 servere de mare capacitate x5.000 = 10000 lei; 2 imprimante multifunctionale de mare capacitate x20.000 = 40.000 lei; 2 imprimante retea x1500 = 3000 lei; 1 imprim. portabila x1500 = 1500 lei; 2 echip. proiectie x3000 = 6.000 lei; 1 ecran proiectie x1.000 = 100 lei; 2 table interactive x9000 = 18000 lei. CHELTUIELILE GENERALE DE ADMINISTRATIE (7% din total costuri directe minus FEDR) sunt in total 1318923 lei, in acestea, pe langa

cheltuieli generale si utilitati fiind incluse si salariile pentru juristul proiectului: 72 z x1.600 lei/zi= 115.200 lei si pentru responsabilul financiar: 180 z x1600 lei/zi = 288000 lei, si pentru contabilii partenerilor = 4 pers x5z x36 luni x1220 lei = 219600 lei. In final, a fost adaugata si o rezerva de contingenta, cate 100000 lei/an, mult sub limita permisa de program, de 5% din cheltuielile directe. Neavand cheltuieli neeligibile, bugetul eligibil al proiectului insumeaza astfel 20742716,80 lei, sub plafonul din Ghid = 4995101 Euro (curs InfoEuro aprilie 2009 - 4,22 lei/Euro) Indicatori Indicatori ID Indicatori [1 output] Valoare 300 240 3300 1150 300 3300 1200 3300 2250 30 0 Valoare 65 50 0

363 Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate 367 Număr de participanţi la instruire - sustenabilitate zone rurale 368 Număr de participanţi FSE din mediul rural 369 Număr de participanţi FSE – femei 370 Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare sustenabilitate zone rurale Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare Numărul participanţilor la activităţi de evaluare a învăţării anterioare Numărul participanţilor la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenţi Indicatori [2 result] Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%)

371 Numărul participanţilor din zonele rurale 372 373

374 Numărul participanţilor la programe de formare profesională 375 376 ID 364 365 366

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după 377 participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă (%) 378 379 380 381 ID Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale Număr de participanţi la instruire certificaţi - sustenabilitate zone rurale Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - sustenabilitate zone rurale Indicatori adiţionali [output]

25 0 0 175 0 Valoare 2 110 2000 60 30 Valoare 104940 29600 680

Studii finalizate cu rapoarte de cercetare privind situatia ocuparii 1 in mediul rural si impactul activitatilor proiectului in comunitatile implicate 2 Evenimente de informare/constientizare organizate 3 Ghidul de bune practici Intreprinzator rural european exemplare Persoane consiliate privind negocierea obtinerii de microcredite cu institutii financiare nebancare Indicatori adiţionali [result] Ore de instruire e-learning prin utilizarea platformei electronice suport a proiectului

4 Planuri de afacere dezvoltate 5 ID

6 Ore de instruire frontala asigurate in proiect 7

Participanti la evenimentele organizate in scop de 8 informare/publicitate/diseminare, reprezentanti ai actorilor nationali, regionali, locali Ponderea persoanelor care si-au imbunatatit imaginea 9 referitoare la oportunitaţile de ocupare in domenii non-agricole printre respondentii la studiul final Reţele de colaborare infiintate care sa sprijine populatia din 10 comunitatile implicate in cresterea ocuparii in domenii nonagricole (AARE) Grup ţintă GRUP ŢINTĂ ID 76 Persoane inactive Grup ţintă

25

1

Valoare 600 800

75 Persoane în căutarea unui loc de muncă

77 Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă 122 Şomeri 123 Şomeri de lungă durată 125 Şomeri tineri 159 Manageri din mediul rural 160 Angajati din mediul rural Finantare anterioara

1200 0 0 0 200 500

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul proiectului? NU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful