HBPE 2103 : Pergerakan Artistik Dan Kreatif Pensyarah : Zaiton Binti Jaafar

Tugasan 1 Huraikan kepentingan guru memberikan pertimbangan kepada ciri-ciri peralatan semasa mengajar manipulasi alatan dalam pergerakan artistik dan kreatif. Berikan satu contoh aktiviti yang bersesuaian bagi setiap ciri yang dinyatakan. Gunakan ilustrasi / rajah yang relevan untuk menyokong setiap jawapan anda. Manipulasi alatan bermaksud bagaimana cara kita menggayakan atau menggunakan alatan dengan cara yang betul dan cekap untuk membentuk pergerakan. Kemahiran ini hendaklah dibina di peringkat umur pra sekolah ataupun sekolah rendah lagi supaya mereka ini didedahkan dengan cara penggunaan alatan yang betul sejak awal pembesaran mereka. Ini kerana, kemahiran manipulasi alatan merupakan asas kepada kemahiran sukan yang perlu dibina dan dipupuk bermula dari peringkat kanak-kanak lagi. Kemahiran asas ini dapat meningkatkan perkembangan fizikal dan juga koordinasi anggota badan contohnya tangan-kaki, kaki-mata dan

sebagainya.Ciri-ciri alatan yang diperkatakan disini ialah dari segi saiz, bentuk, warna dan berat.

1.Saiz Saiz sesuatu alatan penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu kemahiran.Pemilihan yang betul dan bersesuaian hendaklah mengambilkira umur dan tahap fizikal seseorang murid. Bagi murid darjah 1, alatan yang hendak digunakan hendaklah sesuai dengan tahap keupayaan dan kemahiran motor mereka. Mereka hendaklah dibekalkan dengan alat yang bersesuaian. Ini kerana, manipulasi alatan adalah untuk meransang pertumbuhan fizikal murid. Sekiranya menggunakan gelung rotan ianya haruslah sesuai dengan fizikal mereka.Gelung rotan yang bersaiz besar akan menyukarkan mereka untuk memegang dan melakukan sesuatu kemahiran dengan baik.Ciri gelung rotan yang baik ialah yang berwarna menarik dan terang.Fizikal gelung rotan itu mestilah berada dalam keadaan yang elok.Untuk murid tahun satu sesuai menggunakan gelung rotan plastik.Selain itu ciri gelung rotan yang baik hendaklah dilihat pada ketinggiannya.Tinggi gelung rotan itu perlulah sampai ke paras punggung apabila ditegakkan di tepi murid. Saiz juga memainkan peranan penting kerana tanpa pengunaan saiz yang betul, murid tidak dapat menjalankan aktiviti lokomotor dengan betul dan berkesan seterusnya meninggalkan impak pada perkembangan tumbesaran mereka.Ia juga boleh memberi kesan kepada emosi dan
Disediakan oleh Zainab binti Ahmad HBPE 2103 - 1

2 . kesesuaian dan dapat menarik minat murid.beza.Selain itu ianya juga selamat seperti tidak tajam.Ciriciri yang terdapat pada bola ialah bentuknya yang bulat. Ini sudah menjadi kebiasaan pada murid dalam kehidupan seharian mereka. Dari segi perkembangan motor. penggunaan gelung rotan hendaklah mengikut saiz purata fizikal murid-murid tersebut.Kepelbagaian bentuk alatan yang digunakan menjadikan perkembangan motor mereka lebih cekap dan berkesan. tidak mudah pecah dan diperbuat dari bahan yang berkualiti. 2. Disediakan oleh Zainab binti Ahmad HBPE 2103 .HBPE 2103 : Pergerakan Artistik Dan Kreatif Pensyarah : Zaiton Binti Jaafar perasaan mereka kerana mereka akan berasa sedih dan tiada keyakinan diri kerana tidak dapat melakukan aktiviti dengan baik hanya disebabkan pemilihan saiz alatan yang tidak tepat.Contohnya. Bentuk sesuatu alatan perlu diperhatikan dari segi keselamatan. Bola merupakan satu alatan yang senang untuk diaplikasikan. Bentuk juga boleh mempengaruhi tumbesaran dan perkembangan motor kanak-kanak. setiap bentuk yang digunakan akan dapat memberi kesan yang berbeza kepada perkembangan motor mereka.Mereka menggunakan pelbagai kemahiran motor untuk diaplikasikan bagi bentuk yang berbeza. Keselamatan murid merupakan perkara yang pertama sekali perlu diambilkira ketika menjalani sesi pembelajaran dan pengajaran.Mereka belajar dan mengenalpasti pelbagai jenis bentuk alatan dan menyebut nama-nama bentuk serta menyatakan kesesuaian serta sebab kenapa bentuk itu yang perlu dipilih dalam sesuatu kemahiran yang dipelajari.Bentuk Bentuk sesuatu alatan yang hendak digunakan perlulah diambil kira. senang di bawa dan boleh dipelbagaikan kegunaannya ketika sesi pembelajaran dan pengajaran dan mudah diubah suai. untuk murid tahap 1.

Warna Terdapat pelbagai warna yang kita temui dalam kehidupan kita seharian. Contoh alatan yang boleh digunakan ialah riben.Panjang riben juga mestilah sesuai dengan tahap fizikal Disediakan oleh Zainab binti Ahmad HBPE 2103 . kanak-kanak mudah tertarik kepada sesuatu yang berwarna-warni.Ciri-ciri yang perlu dititikberatkan ialah ianya mestilah mempunyai diperbuat daripada kain atau riben yang tidak terlalu ringan. Ini kerana fokus mereka terhadap sesuatu adalah terhad.jadi secara tidak langsungnya akan menjadikan pergerakan motor bahagian tangan dan lengan mereka kuat dan berfungsi dengan baik. Dari segi psikologi. Kepelbagaian bentuk alatan 3.3 . sesuatu alatan itu haruslah dititik beratkan dari segi warnanya. Warna yang terang dan ceria dapat menimbulkan kesan positif dan membangkitkan kesegaran manakala warna yang hambar menyebabkan murid akan hilang konsteransi atau daya tumpuan mereka.Ini akan menyebabkan otot-otot jari bergerak dan akan menguatkan tulang-tulang jari mereka.Ini kerana ia boleh menyebabkan mudah tersimpul. Untuk mengekalkan minat mereka. Warna dijadikan sebagai salah satu motivasi untuk menggalakkan murid menjalani aktiviti pembelajaran dan pengajaran.HBPE 2103 : Pergerakan Artistik Dan Kreatif Pensyarah : Zaiton Binti Jaafar Contohnya mereka akan menggunakan motor tangan untuk memegang gelung rotan dan menggenggamnya dengan erat.Terdapat banyak kepentingan warna antaranya ialah untuk menarik minat murid untuk menyertai aktiviti yang dijalankan.

Kepelbagaian Warna 4. Setiap murid berbeza dari segi pertumbuhan dan perkembangan tubuh badan mereka. Guru perlu memainkan peranan penting dalam menentukan berat sesuatu alatan yang hendak digunakan agar sesi pembelajaran dan pengajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kecederaan dan bahaya kepada murid.Berat Guru juga perlu memastikan berat sesuatu alatan itu mengikut kemampuan. tahap umur dan daya koordinasi seseorang murid itu.Selain itu ciri riben yang baik ialah yang berwarna warni dan seboleh-bolehnya sama dengan baju yang dipakai oleh murid. kesesuaian dari segi berat sesuatu alatan itu agak berbeza. berat alatan yang digunakan akan memberi kesan yang berbeza. Dari segi tumbesaran. Disediakan oleh Zainab binti Ahmad HBPE 2103 .Keupayaan mereka menampung bebanan berat alatan akan menjadikan motor mereka berfungsi dengan baik.Panjang yang disarankan bagi murid yang berumur 12 tahun ke bawah ialah 4-5m.HBPE 2103 : Pergerakan Artistik Dan Kreatif Pensyarah : Zaiton Binti Jaafar murid. Dari segi perkembangan motor murid.Ini akan menjadikan mereka membesar dalam suasana dan emosi yang sihat. Jadi. murid akan berasa gembira kerana mereka dapat menjalankan aktiviti manipulasi alatan dengan selesa mengikut tahap kemampuan mereka.4 .tetapi sekiranya bebanan terlalu berat akan menyebabkan perkembangan motor mereka cedera dan ini akan mengganggu tumbesaran mereka.

Dengan penguasaan kemahiran asas yang cepat akan membolehkan mereka melakukan ansur maju dan melakukan kemahiran lain dengan lebih baik dan cekap.Selain mempunyai bentuk dan saiz yang berbeza.Mereka akan dapat mengawal bola dengan mudah dan senang. bola juga mempunyai berat yang berbeza.Ciri yang ada pada bola getah ialah ianya ringan dan sesuai dengan pergerakan motor mereka di awal perkembangan.5 .HBPE 2103 : Pergerakan Artistik Dan Kreatif Pensyarah : Zaiton Binti Jaafar Contoh alatan yang boleh dikaitkan dengan berat ialah bola.Bagi murid tahun 1 bola yang sesuai digunakan ialah bola getah. Kepelbagaian berat alatan Disediakan oleh Zainab binti Ahmad HBPE 2103 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful