LAMPIRAN 4

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI (Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu / Perkara yang difokuskan: Perkara yang banyak difokus pada hari pertama (17 Mac 2008) ialah: • Organisasi dan pentadbiran sekolah • Prasarana dan kemudahan sekolah • Pencapaian sekolah dalam bidang akademik dan kokurikulum • Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dalam kalangan guruguru dan murid-murid

2. Analisis isu / perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: • • Mengetahui bidang-bidang tugas pihak pengurusan di sekolah. Mengetahui aktiviti-aktiviti yang dirancang di peringkat sekolah dan cara pelaksanaannya.

2.2 Kelemahan: • • Tiada ruang spesifik untuk mengenalpasti Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi dan visi sekolah dan lain-lain. FPK, misi dan visi diletakkan di kawasan yang sukar dilihat. Hanya diletakkan di atas kertas A4 dan ditampal di papan kenyataan.

3. Cadangan penambahbaikan: Menyediakan satu tempat khas untuk memaparkan pengenalan sekolah, FPK, Falsafah Sekolah, misi dan visi sekolah. Contoh: meletak mural FPK Membaiki mural yang sedia ada agar nampak lebih ceria.

(Sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

LAMPIRAN 4

AMALAN REFLEKSI (Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu / Perkara yang difokuskan: • • • • Perkara yang banyak difokus pada hari kedua (18 Mac 2008) ialah: Aktiviti kokurikulum di sekolah dan penglibatan murid-murid Kepimpinan pentadbir sekolah Budaya sekolah Maklumat umum mengenai SK Sultan Abdul Aziz

2. Analisis isu / perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: • Guru-guru sentiasa memberi kerjasama kepada murid-murid demi mencapai kejayaan sekolah dalam bidang akademik • Pentadbir sekolah bersikap terbuka dan mengamalkan sistem demokrasi dalam pentadbiran

2.2 Kelemahan: Ramai guru yang diberi lebihan kerja. Ini mungkin kerana kejayaan seseorang guru itu telah menyebabkan guru lain percaya akan kebolehan guru tersebut hingga beliau dibebankan dengan pelbagai tanggungjawab.

3. Cadangan penambahbaikan: • Setiap guru perlu diberi tugas sama rata agar tidak ada yang akan merasa berat sebelah dalam pembahagian tugas.

(Sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

LAMPIRAN 4

AMALAN REFLEKSI (Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu / Perkara yang difokuskan: • • • Perkara yang banyak difokus pada hari ketiga (19 Mac 2008) ialah: Prasekolah Bestari SK Sultan Abdul Aziz Kejayaan sekolah – aktiviti kokurikulum dan akademik Sumber pengajaran dan pembelajaran di Bilik ABM

2. Analisis isu / perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: • Pengajaran guru prasekolah yang memberangsangkan. • Prasekolah ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk di sekitar sekolah • Pencapaian sekolah dalam bidang akademik dan kokurikulum sukar untuk ditandingi hasil daripada kerjasama guru dan murid-murid serta kegigihan yang ditunjukkan oleh setiap warga sekolah.

• •

2.2 Kelemahan: Bilik ABM yang terlalu kecil. Sekali lihat kelihatan seperti sebuah stor yang menempatkan barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Keadaan Bilik ABM yang berhabuk, berbau busuk (tahi kelawar) dan susunan bahan yang berselerak dan tidak dispesifikkan mengikut tempat dan jenisnya.

3. • • •

Cadangan penambahbaikan: Perlu diadakan sebuah bilik yang sesuai dan besar untuk dijadikan Bilik ABM. Bilik ABM perlu berada dalam keadaan yang kemas dan selesa. Bahan-bahan yang terdapat di dalam Bilik ABM perlu disusun dan dikelaskan mengikut kategorinya agar mudah dicari dan diperolehi apabila diperlukan.

(Sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI

LAMPIRAN 4

(Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Isu / Perkara yang difokuskan: • • • Perkara yang banyak difokus pada hari terakhir (21 Mac 2008) ialah: Disiplin murid Hubungan antara guru dengan murid-murid Persiapan Kejohanan Hari Sukan SK Sultan Abdul Aziz

2. Analisis isu / perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: • Keadaan disiplin murid yang memuaskan dan kurang masalah disiplin yang timbul di sekolah. • Hubungan antara guru dan murid seperti mentor-mentee yang menjadi salah satu faktor kejayaan sekolah dalam pelbagai bidang. • Semua warga sekolah masing-masing memberi kerjasama untuk membuat persiapan Kejohanan Sukan Tahunan sekolah. 2.2 Kelemahan: – Tiada -

3. Cadangan penambahbaikan: – Tiada -

(Sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful