6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

6. 6. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT.3.3.3. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.3. SENARAI TUGAS 6.3.3. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN.3.6 6.3.3.3.3. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran. hilang.3. Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT 6.3. Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual.3.4. hapuskira.1. 6. Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.7 . iaitu di awal dan di akhir tahun.3.2. rosak. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.3 6.3.5 6.

3. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. .3. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.3.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan.3.3.3. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM. bil dan pengesahan.3.• 6. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois.8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6.3.10 6. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.9 6.

PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. .3. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. 8. PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. 3.6. 10.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1. 4. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. 5. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok.3. 9. JPNS.4.4. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks. 11. 2. 12. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen.

kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak.3. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok. JPNS Tidak . Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima.6.4.2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris.

6. 11. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok . Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. ii. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok. 4. 7.4. 3. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190. 2.4 Borang Digunakan i. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak. 5. 10.6. 8.4.3.3. JPNS Tandakan (√) Catatan 6. 9.3 Senarai Semak Bil. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5.1. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. 1.2. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT.

5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) .3.6.4.

PPD 6. 2. .1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. 3.1 Cop sekolah 6.5. 2. JPNS. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7.3 meletak mohor sekolah 3. Penerima mengisi invois dengan: 3.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1. 6.3.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.3. Pastikan bahawa: 2. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.5. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.2 menulis tarikh penerimaan buku 3.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku. 5.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3. 6. 2. 6.

2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. .6. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.5.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.3.

5.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.dalam keadaan yang baik.6 Buku . 2.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 1. JPNS. 2. . Senarai Semak Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.. Pastikan bahawa: 2. Tamat 6. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.3 Bil.3. Penerima mengisi invois dengan: 3.5 menurun tandatangan/ KP Tandakan (√) Catatan 3.4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. 2.

5.(KEW 300 V). Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. 5.6 menulis tarikh penerimaan buku 3.6. JPNS. 6.3. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak . Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. 6. 3.4 Borang Digunakan i. 2.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7.3.7 meletak mohor sekolah 4. 3. ii. 4.6. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. Mengisi Borang Kew. diisi kepada Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.3 Cop sekolah 6. 6. PK(HEM)/Guru SPBT 5.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap pengedar.1 URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 300-V dalam 7 salinan. 6.3.3.

. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks.2 ditanam (Buku Agama) 8.3 dibakar (Buku Agama) 8.00.1 dijual (melalui sebut harga) 8. 7. 9. JPNS.000.dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 6. Guru SPBT 10. 8. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.6. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. 6.3. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.

3 Bil. Mengisi Borang Kew.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.000. 1.6. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. 300-V dalam 7 salinan.Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. .3.00. Senarai Semak Tindakan Asingkan dan ikat: 1.1 Buku teks yang usang/rosak 1. Tandakan (√) Catatan 2. Tamat 6.

minum atau berkelakuan tidak sopan. . 5. 10. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. ii. 6. 8. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual.6. 7. 6. murid dilarang membuat bising. makan. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.3. 9. 300-V dalam 7 salinan. 4.00. buku. Semasa berada di BOSS. Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS.. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.3.4 Borang Digunakan i. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri.V Borang Kew 300 . Mengisi Borang Kew. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. fail.X PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg. Borang Kew 300 .Buku Teks.000.

Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3. selamat.Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. Selepas menggunakan BOSS. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahan- . tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. bersih dan ceria 2. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid. Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI. MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan komuniti sekitarnya pada tahun 2014. guru serta staf SK Jerantut Jaya. MISI 1.

Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4.00 t/h (Waktu Persekolahan) .30 pg-1. Mengumpul.00 ptg JUMAAT : 7. Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1. memproses. menyimpan dan mengedar maklumat 2. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3.30 pg-12.bahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4.10 ptg RABU & KHAMIS : 7.30 pg-1.