P. 1
Instructiuni_de_completare_FOCG

Instructiuni_de_completare_FOCG

|Views: 344|Likes:
Published by Tudor Ramona Maria

More info:

Published by: Tudor Ramona Maria on Feb 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

INSTRUC IUNI privind completarea formularului Foaie de Observa ie Clinică Generală (F.O.C.G.

)

1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: jude ul, localitatea, spitalul, sec ia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină. 2. Completarea F.O.C.G. se face pe baza următoarelor acte oficiale: buletin de identitate carnet de asigurat talon de pensie certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate). 3. Rubricile se completează şi se codifica astfel: judetul şi localitatea se refera la spital; codul jude ului se va face alfabetic pe jude ele ării, codificându-se conform listei din Anexă cu 01 (jude ul Alba) şi în continuare până la 42 (Municipiul Bucureşti); spitalul şi sec ia se trec şi se codifică după nomenclatorul unită ilor sanitare aprobate de Ministerul Sănăta ii şi Familiei (Ordinul MSF nr. 457/2001 – Anexă)); numărul de înregistrare al F.O.C.G. se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an; “întocmit de” se trece numele medicului care a întocmit F.O.C.G. şi se aplică parafa acestuia; CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere pentru cei ce nu au buletin de identitate; sexul se subliniază litera M (masculin) sau F (feminin); data naşterii se codifică în căsu ele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), 2002 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv; domiciliul legal (jude ul, localitatea, sectorul – pentru Municipiul Bucureşti, Urban/Rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza buletinului de identitate; reşedin a corespunde cu judetul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate; greutatea la naştere se completează la nou-născu i şi copii până la vârsta de 1 an;

Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă. vezi lista din Anexă). 7.1 Diagnosticul principal are două rânduri. X. W. concomitente cu diagnosticul principal.- ocupa ia şi locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă. nu se codifică. 5. trecându-se exclusiv complica iile/comorbidită ile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat in timpul episodului respective de boala. Rh şi alergic la se completează pe baza actelor medicale ale - pacientului. fie pe baza investiga iilor ce se efectuează la internarea în spital. 8. Interven ia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare). Notă: La codificare se va ine seama de Reglementările OMS de clasificare şi codificare. data interven iei se completează pe baza Registrului protocol operator. se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere. Diagnosticul la externare se completează şi codifică conform CIM-10 cu 4 caractere de medicul curant: 10. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant.T din CIM-10 cu 4 caractere) în rândul al doilea se trece cauza externă (capitolele V. 6. statut pacient se completează din carnetul de asigurat. se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere. al doilea pentru situa iile de codificare duală: în caz de traumatisme şi otrăviri: în primul rând se trece natura acestora (capitolele S. nu se codifică. 4.2 Diagnosticele secundare (complica ii/comorbidită i) are loc pentru maximum 8 afec iuni.în cazul afec iunilor notate cu dagger (+) şi asterix (*): în primul rând se trece diagnosticul cu (+) în rândul al doilea se trece cel cu (*) 10. 11. 9. Diagnosticul de trimitere este cel al medicului care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat. trecându-se şi echipa . Tipul internării: se trece în căsu a alăturată codul felului de trimitere (de la 1 la 9. al spitalului şi e semnat şi parafat de dânsul.Y din CIM-10 cu patru caractere) . Grupul sangvin. Data internării şi externării şi numărul zilelor de spitalizare şi ale concediilor medicale acordate la externare se completează fiecare în căsu ele corespunzătoare. Se completează de medicul camerei de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare). 10.

tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în căsu ele respective. 21. examenul oncologic. cuprinse în Reglementările CIM-10. Diagnosticul anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care. 16.se trec rezumativ agravările. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs. histopatologic – se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital. preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investiga ii. medicamentele prescrise. Starea la externare. 20. cele radiologice. Examenul clinic general este cel al medicului curant. b. 17. Sus inerea diagnosticului şi tratamentului. iar celelalte sunt ale altor sec ii sau laboratoare şi trecut în buletinele de investiga ii. ceea ce este mai important pentru cazul tratat. Motivele internării . 19. complica iile bolilor care au motivat spitalizarea pacientului. 15. d. Transfer între sec iile spitalului – se completează de fiecare sec ie în care a fost internat şi transferat pacientul. precum şi codurile respective din “Nomenclatorul interven iilor chirurgicale”. c.Examen citologic. în conformitate cu regulile de codificare. e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale. 12. Explorări func ionale şi investiga ii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări func ionale şi radiologie. recomandările date celui externat. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant. concomitent cu Certificatul constatator de deces. alte examene speciale. 13. anexând şi buletinele. 18. personale şi boala care a necesitat spitalizarea.operatorie şi data interven iei. din care medicul curant va trece în F. . trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasifica ie a tumorilor.C. extemporaneu. Examenul clinic general. în caz de tumori maligne. epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant şi revăzut de şeful sec iei respective.O. comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării. Anamneza şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a. 14. ecografice etc.G. anatomo-patologice.

Semnătura şi parafa medicului – se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul. ANEXĂ TABEL listă coduri jude e JUDE UL ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRI A NĂSĂUD BOTOŞANI BRAŞOV BRĂILA BUZĂU CARAŞ SEVERIN CĂLĂRAŞI CLUJ CONSTAN A COVASNA DÎMBOVI A DOLJ GALA I GIURGIU GORJ HARGHITA HUNEDOARA IALOMI A IAŞI ILFOV MARAMUREŞ MEHEDIN I MUREŞ NEAM OLT PRAHOVA SATU MARE SĂLAJ SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIŞ TULCEA VASLUI VÎLCEA Cod jude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 .22.

NEUROPSIHO MOTORIE DEZNA 009017 SECTIA EXTERIOARA CU PATURI PINCOTA 009025 SECTIA EXT. alte (9). transfer interspitalicesc (4). la cerere (5).VRANCEA MUNICIPIUL BUCUREŞTI Ordinul MSF 457/2001 Tipul internării: urgen ă (1). trimitere medic de familie (2).PSIHIATRIE BAIA DE ARIES 010002 SPITALUL ORASENESC ZLATNA 010010 SPITALUL CUGIR 016783 SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE ALBA IULIA 001085 SPITALUL JUDETEAN ARAD 001093 SPITALUL CHISINEU-CRIS 001108 SPITALUL INEU 001116 SPITALUL LIPOVA 001124 SPITALUL SEBIS 001132 SPITALUL GURAHONT 006000 SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA 008955 SPITALUL MUNICIPAL ARAD 008963 SPITALUL OBST-GINEC."SALVATOR VUIA" ARAD 008988 SPITAL RECUPER.SPEC.CARDIOVASCULARE GHIOROC 099033 SECTIA EXTERIOARA BULCI 100307 SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPILNAS 001157 SPITALUL JUDETEAN PITESTI 001165 SPITALUL UNIFICAT CIMPULUNG 001173 SPITALUL TERITORIAL COSTESTI 001181 SPITALUL UNIFICAT CURTEA DE ARGES JUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 41 42 . LISTA UNITĂ ILOR SANITARE CU PATURI PE JUDE E UNITBZ DENUMIRE SPITAL 001011 SPITALUL JUDETEAN ALBA IULIA 001028 SPITALUL ABRUD 001036 SPITALUL AIUD 001044 SPITALUL BLAJ 001052 SPITALUL CIMPENI 001060 SPITALUL OCNA MURES 001077 SPITALUL SEBES 006275 SECTIA EXT. trimitere medic specialist ambulatoriu (3).

FTIZ.NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE ORADEA SPITALUL DE PSIHIATRIE STEI SPITALUL DE NEUROPSIH.DEFICIENTI MOTORI BRADET SPITALUL DE COPII PITESTI SPITAL DE CRONICI STEFANESTI SPITALUL JUDETEAN BACAU SPITALUL ORASENESC BUHUSI SPITALUL ORASENESC COMANESTI SPITALUL MUNICIPAL ONESTI SPITALUL ORASENESC MOINESTI SPITALUL ORASENESC TG.OCNA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI DARMANESTI SPITALUL RURAL PODU TURCULUI SPITALUL T. DE RECUPERARE BAILE FELIX SPITALUL DE FTIZIOLOGIE ALESD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .RECUP.REUM.B.INFANTILA CADEA SPITALUL CL. COPII VALEA IASULUI SPITALUL RECUP.EXT.DE BOLI INFECTIOASE ORADEA SECTIA EXTERIOARA TINCA SECTIA EXTERIOARA VALEA LUI MIHAI SPITALUL ORASENESC STEI SPITALUL CL.P-C.C.CL.DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA SPITALUL CLIN.COPII DOFTEANA SECT.BOLNAVI CR. BACAU SECTIA EXT.C.DE OBST. NUTRITIONALA PED.SANAT.AUSEU-GHEGHIE SECTIA EXTERIOARA POPESTI SECTIA EXTERIOARA CLINICA FELIX SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA SPITALUL ORASENESC ALESD SPITALUL ORASENESC BEIUS SPITALUL ORASENESC MARGHITA SPITALUL ORASENESC SALONTA SECTIA EXTERIOARA BRATCA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI SALARD SPIT.PSIHICI DAMIENESTI SECT.CU PATURI DEDULESTI SPITALUL COMUNAL DOMNESTI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI IZVORU SPITALUL RACOVITA-COLIBASI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI BRADU SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE VEDEA SPITALUL UNIFICAT TBC PITESTI SPITALUL TBC CIMPULUNG SPITALUL T.001198 001204 001212 001220 001245 004060 006017 006523 006531 006556 007028 009974 010051 001261 001278 001286 001294 001300 001317 001325 001333 006564 009041 099058 101391 000572 000580 000597 000603 001341 001358 001366 001374 001382 001390 001413 006025 006033 006283 006572 006580 007124 008303 009066 009861 010494 016767 017134 099066 SPITALUL CALINESTI SECTIA EXT. BACAU SECTIA EXTERIOARA REMETI SECTIA EXTERIOARA SP.B.EXT.GINECOLOGIE ORADEA SPITALUL CLIN.

OBSTETRICA GINEC.EXT.PSIHIATRIE TIMISUL DE SUS SECTIA EXT.ADULTI BECLEAN SPITALUL DE COPII BOTOSANI SP.BRASOV SPITALUL BOLI INFECTIOASE BRASOV SPITALUL DE FTIZIOLOGIE BRASOV SECTIA EXTERIOARA SPITAL SINPETRU SPITALUL ORASENESC ZARNESTI SPITALUL ORASENESC VICTORIA SPITALUL "SF.SPIRIDON" BRAILA SPITALUL JUDETEAN BRAILA SPITALUL FAUREI SECTIA EXTERIOARA IANCA SECTIA EXTERIOARA BARAGANUL SPITALUL "SF.PSIHICI CR.DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BOTOSANI SPITALUL JUDETEAN BOTOSANI SPITALUL ORASENESC DOROHOI SPITALUL ORASENESC DARABANI SPITALUL ORASENESC SAVENI SPITALUL COMUNAL TRUSESTI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI MIORCANI SPITALUL DE PSIHIATRIE PODRIGA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI UNGURENI SPITALUL DE PSIHIATRIE BOTOSANI SPITALUL DE SPECIALITATE BOTOSANI SECTIA EXTERIOARA VIRFUL CIMPULUI SECTIA EXTERIOARA COTUSCA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI CRISTESTI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI MIHAILENI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI SUHARAU SECTIA EXTERIOARA CU PATURI SULITA SPITALUL MUNICIPAL BRASOV SPITALUL JUDETEAN BRASOV SPITALUL ORASENESC CODLEA SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS SPITALUL ORASENESC RUPEA SPITALUL ORASENESC SACELE SECTIA EXT.BOLN.PSIHIATRIE VULCAN SECTIA EXTERIOARA PSIHIATRIE ZARNESTI SPITALUL MUNICIPAL DE PEDIATRIE BRASOV SPITALUL NEUROPSIHIATRIE BRASOV SPITALUL MUNIC.BRAILA SPITALUL JUDETEAN BUZAU SPITALUL RIMNICUL SARAT 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 . SPITALUL JUDETEAN BISTRITA SPITALUL ORASENESC NASAUD SPIT.109887 001421 001438 006058 000652 000660 001446 001462 001470 001487 001501 004124 004132 004140 007776 007897 007903 008971 009113 009121 009146 009154 000693 001518 001526 001534 001542 001550 001567 004165 004173 004438 004501 006082 008022 008311 009886 009894 010115 010123 001575 001583 001591 001614 004495 008891 009982 001630 001647 SECTIA EXTERIOARA PADUREA N.SPITAL BOLNAVI CRONICI BRAN SECT.PANTELIMON" BRAILA SPITALUL DE OBSTETRICA GINEC.

MOTORI COP.MARILA ORAVITA SECTIA EXTERIOARA SPITAL GURBANESTI SPITAL JUDETEAN CALARASI SPITALUL ORASENESC OLTENITA SPITALUL ORASENESC FUNDULEA SPITALUL ORASENESC LEHLIU GARA SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARI SPITALUL TBC DOR MARUNT SPITALUL ORASENESC BUDESTI SPITALUL CLINIC DE ADULTI CLUJ SPITALUL CLINIC JUDETEAN CLUJ SPITALUL MUNICIPAL DEJ SPITALUL MUNICIPAL TURDA SPITALUL ORASENESC GHERLA SPITALUL ORASENESC HUEDIN SPITALUL BOLI PSIHICE BORSA SPITALUL CLINIC TBC CLUJ SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ SPITALUL CLINIC DE BOLI CONTAGIOASE CLUJ SPITALUL STUDENTESC CLUJ SECTIE EXT.CU PATURI AGHIRES SECTIE EXT.BECENI SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES SPITALUL MOLDOVA NOUA SPITALUL ORASENESC ORAVITA SPITALUL COMUNAL BOZOVICI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI MEHADIA SPITALUL JUDETEAN RESITA SPITALUL ORASENESC ANINA SPITALUL ORASENESC BOCSA SPITALUL ORASENESC OTELUL ROSU SECTIA EXTERIOARA FTIZIOL.SPIT.DEF.BECENI SPITALUL NEHOIU SECTIA EXTERIOARA BALNEO-PEDIATR.SANAT.SAVADISLA SPITALUL JUDETEAN CONSTANTA SPITALUL CERNAVODA SPITALUL ORASENESC HIRSOVA SPITALUL ORASENESC MEDGIDIA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 .EXT.CU PATURI RACATAU SECTIE EXT.CU PATURI RECEA CRISTUR SPITALUL ORASENESC CIMPIA TURZII SECT.REC.EXT.001655 001671 001688 001696 001702 006105 009812 009837 010148 017255 001710 001727 001735 001743 009187 010164 010172 010180 010197 230370 000894 002424 002578 002600 004261 006154 006820 008352 001751 001768 001776 001784 001792 001807 006113 006611 007165 007768 008328 008600 008922 009234 009242 010211 099121 001823 001831 001848 001856 SECTIA EXTERIOARA MIHAILESTI SPITALUL PIRSCOV SPITALUL POGOANELE SPITALUL SMEENI SPITALUL VINTILA VODA SPITALUL NEUROPSIHIATRIE SAPOCA SECTIA EXTERIOARA MAGURA SECT.

COMUNAL DE CR.APOSTOL ANDREI GALATI SPIT.HORIA VILCELE SPIT.BOLI CARDIOVASCULARE COVASNA SPITALUL JUDETEAN TIRGOVISTE SPITALUL ORASENESC GAESTI SPITALUL ORASENESC MORENI SPITALUL ORASENESC PUCIOASA SPITALUL DE PSIHIATRIE BUCSANI SPITALUL ORASENESC TITU SECTIA EXT.BALN.REC.BALNEAR MANGALIA SPITALUL JUDETEAN SF.EFORIE S SECTIA RECUPERARE SANAT.PSIHICI AD.004003 004220 004237 006628 008721 016478 016486 001872 001880 001897 001903 007003 007622 001928 001936 001944 001952 001960 003515 004245 008914 009878 002006 002014 002022 002030 002047 002055 002063 009291 009306 010984 016525 002110 002135 002143 002151 004036 006121 006314 006636 009322 016888 017013 099195 002561 002641 007655 099267 SPITALUL ORASENESC MANGALIA SPITALUL MUNICIPAL CONSTANTA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI AGIGEA SPITALUL T.CU PATURI COROD SPIT.LEAGANUL DE COPII CRAIOVA SECTIA EXT.CU PATURI PSIHIATRIE VIRLEZI SPITALUL JUDETEAN GIURGIU SPITALUL BOLINTIN SPITALUL BOLI CONTAGIOASE SINGURENI SPITALUL DE BOLI CRONICE FLORESTI 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 .JUDETEAN SF.JUD.B.R. CONSTANTA SPITALUL DE ORTOP.NEUROM.MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI SPITALUL ORASENESC TG.GHEORGHE SPITALUL ORASENESC COVASNA SPITALUL ORASENESC TG.2 FILANTROPIA CRAIOVA SPITALUL NR.NR.1 GALATI ELISABETA DOAMNA SPITALUL MUNIC.3 VICTOR BABES CRAIOVA SPITALUL BAILESTI SPITALUL CALAFAT SPITALUL FILIASI SPITALUL SEGARCEA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI PODARI SPITALUL NEUROPSIHIATRIE POIANA MARE SECTIA EXT.BUNA VESTIRE GALATI SECTIE EXT.INTREPR.2 MINASTIREA DEALULUI SPITALUL JUDETEAN CRAIOVA SPITALUL CLINIC NR.MUN.TRAUM.COMUNAL SF.SMS BRANESTI SPITALUL RURAL NICULESTI SPITALUL NR.BOLI INFECT.DE PEDIATRIE SF.GERENTO-PSIHIATRIE LEAMNA SPIT.3 SPIT.SPIT.2 TBC GALATI SECTIA EXT.TECHIRGHIOL SECTIA RECUPERARE SANAT.IOAN GALATI SPIT.DR.GALATI NR.BUJOR SPIT.SECUIESC SPITALUL ORASENESC BARAOLT CENTRUL PATOLG.GINEC.RECUP.OBST.ANTON NICORESTI SPITALUL MUNICIPAL NR.C.GANESTI SPIT.MED.

INFANTILA PACLISA SPITALUL ORASENESC URICANI SPITALUL ORASENESC PETRILA SPITALUL JUDETEAN SLOBOZIA SPITALUL MUNICIPAL FETESTI SPITALUL UNIFICAT TANDAREI SPITALUL MUNICIPAL URZICENI SPITALUL FIERBINTI-TIRG SPITALUL JUD.CU PATURI LUNCA DE SUS SECTIE EXTERIOARA CU PATURI DITRAU SECTIA EXTERIOARA CU PATURI PRAID SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI TULGHES SPITALUL JUDETEAN DEVA SPITALUL MUNICIPAL HUNEDOARA SPITALUL DE URGENTA PETROSANI SPITALUL ORASENESC LUPENI SPITALUL MUNICIPAL BRAD SPITALUL ORASENESC HATEG SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE SPITALUL ORASENESC VULCAN SPITAL COMUNAL BAIA DE CRIS SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM SPITALUL DE NEUROPSIH.2 IASI SPITALUL CLINIC DE URGENTA IASI SPITALUL ORASENESC HIRLAU SPITALUL ORASENESC PASCANI SPITALUL ORASENESC TG.CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI SECTIA NEUROPSIH.099275 002184 002192 002207 002215 002223 006138 017118 002231 002248 002256 002264 002272 002280 004253 009388 009396 009804 099218 002303 002311 002328 002336 002344 002352 002360 002377 002408 006146 006322 006492 007630 002432 002440 002457 002586 002594 002473 002481 002498 002504 002512 002520 004286 004300 006162 006170 006195 006388 SPITALUL T.PSIHIATRIE CR.UNIV.B.C.CRONICI GALATA SPITALUL CRONICI PSIHICI SIPOTE SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 .JIU SPITALUL TG.FRUMOS SECTIA EXT.GRAJDURI SPITALUL PENTRU ELEVI SI STUDENTI IASI SPIT.CARBUNESTI SPITALUL NOVACI SPITALUL MOTRU SPITALUL BUMBESTI JIU (VALEA SADULUI) SPITALUL TURCENI SPITALUL ROVINARI SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIUL SECUIESC SPITALUL ORASENESC CRISTURU SECUIESC SPITALUL ORASENESC GHEORGHIENI SPITALUL ORASENESC TOPLITA SPITALUL ORASENESC VLAHITA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI BALAN SECTIA EXT.NR.SPIRIDON IASI SPITALUL CLINIC NR.INF.1 SF. IZVORUL SPITALUL JUDETEAN TG.

PSIH.BERECZKI E) SPITALUL JUDETEAN NEAMT SPITALUL MUNICIPAL ROMAN SPITALUL ORASANESC BICAZ SPITALUL ORASENESC TG.FTIZ.MURES SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA SPITALUL ORASENESC LUDUS SPITALUL MUNICIPAL "E.SPIT.LAPUS SPITALUL ORASENESC VISEUL DE SUS SPITALUL DE RECUPERARE BORSA SPITALUL DE BOLI PULMONARE BAIA MARE SPITALUL DE BOLI INF.REC.MARIA IASI SECTIA EXT.PT.3 IASI SPITALUL OBST.CUZA-VODA IASI SPIT.DE OBST-GINEC.GINEC.GULLIVER SPITALUL CLINIC DE COPII SF.GHELERTER-IASI SPITALUL JUDETEAN BAIA MARE SPITALUL ORASENESC BAIA SPRIE SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI SPITALUL ORASENESC TG.SOIMULUI SEC.006652 006660 006886 006894 007198 007204 008055 008344 008738 008818 017882 099242 100428 100436 002666 002674 002682 002690 002705 003990 006677 008906 009468 009476 002721 002738 002746 002754 002762 099603 002787 002795 002801 002818 002826 002834 002850 007220 403672 002875 002883 002891 002906 007382 007390 009917 002922 002930 002947 SPITALUL CLINIC DE TUBERCULOZA IASI SECTIA EXT.BENEDEK I-DR.INF.ELENA DOAMNA IASI SPITALUL T.PARASCHIVA IASI SECTIA EXT.NICOARA" REGHIN SPITALUL ORASENESC TIRNAVENI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI IERNUT CENTRUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TG.A SPIT.CRON.C.BIVOLARI SECTIA -HIV.COPII DR.2 TG.NEGULESTI-P.B.C.MURES S.PSIHICI GIDINTI SPITALUL JUDETEAN SLATINA SPITALUL ORASENESC BALS SPITALUL ORASENESC CARACAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 .CU PATURI SCULENI-VICTORIA SPITALUL CLINIC NR.BOLI PUL.CLUNET SECTIA EXTERIOARA.CL.MURES SPITALUL CLINIC NR.SF.REUMATOLOGIE COPII MIRCESTI SPITALUL CL. BENIMED(DR. ADULTI BIRNOVA SECTIA EXT.BOLI INFECT.POST CURA HEPATICA POENI SECTIA EXT.D-V SI PSIH.TBC.MED.NEAMT SECTIA EXT.CL.B.MARE SECTIA EXTERIOARA CU PATURI RUSCOVA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI BAIUT SPITALUL JUDETEAN DROBETA TURNU SEVERIN SPITALUL ORASENESC ORSOVA SPITALUL ORASENESC STREHAIA SPITALUL ORASENESC BAIA DE ARAMA SPITALUL ORASENESC VINJU MARE SECTIA PSIHIATRIE CRONICI GURA-VAII SPITALUL CLINIC JUDETEAN TG.BISERICANI SPITALUL DE BOLNAVI CR.

B.CU PATURI POIANA CIMPINA SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA SPITALUL JUDETEAN SATU MARE SPITALUL ORASENESC CAREI SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS SPITALUL ORASENESC TASNAD SPITALUL DE SPECIALITATE T.C.2 PLOIESTI SPITALUL ORASENESC BAICOI SECTIA EXT.CU PATURI BOLDESTI-SCAIENI SECTIA EXT.SCHITU GRECI SPITALUL SCORNICESTI SPITALUL JUDETEAN PLOIESTI SPITALUL MUNICIPAL NR.002955 002963 006218 007743 002988 002996 003000 003017 003025 003033 003041 003058 003066 004011 004341 006267 008063 008385 010324 010340 010357 010365 010373 099306 003090 003105 003113 003121 006693 007848 016830 099355 003138 003146 003154 003162 003187 003195 003201 003218 006226 006708 003234 003242 003250 003267 003275 003283 003291 SPITALUL ORASENESC CORABIA SPITALUL ORASENESC DRAGANESTI OLT SPITALUL DE PSIHIATRIE CR.GINECOLOGIE PLOIESTI SECTIA EXT.CU PATURI PUCHENII MARI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI BUSTENI SPITALUL MUNICIPAL NR.SATU MARE SPITALUL MUNICIPAL SATU MARE SECTIA EXTERIOARA TURT SECTIA EXTERIOARA BIXAD SPITALUL JUDETEAN ZALAU SPITALUL ORASENESC CEHU SILVANIEI SPITALUL ORASENESC JIBOU SPITALUL ORASENESC SIMLEU SILVANIEI SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS SPITALUL ORASENESC AGNITA SPITALUL ORASENESC CISNADIE SPITALUL DE PSIHIATRIE SIBIU SPITALUL DE TUBERCULOZA SIBIU SPITALUL JUDETEAN SUCEAVA SPITALUL MUNICIPAL CIMPULUNG MOLDOVENESC SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI SPITALUL ORASENESC GURA HUMORULUI SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI SPITALUL ORASENESC SIRET SPITALUL ORASENESC VATRA DORNEI 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 .1 PLOIESTI SPITALUL ORASENESC CIMPINA SPITALUL ORASENESC MIZIL SPITALUL ORASENESC SINAIA SPITALUL ORASENESC SLANIC SPITALUL ORASENESC URLATI SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE SPITALUL COMUNAL BALTESTI SPITALUL ORASENESC AZUGA DISPENSARUL POLICLINIC PLOPENI SPITALUL ORASENESC PSHIATRIE VOILA SPITALUL DE OBST.

3 COPII "L.CU PATURI CERVENIA (PSIH) SPITALUL CLINIC NR.V.NR.5 OBSTETRICA GINEC.CU PATURI MALAESTI(VUTCANI) SPITALUL MURGENI SPITALUL DE COPII BIRLAD SECTIA EXTERIOARA CU PATURI PUIESTI 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 .CL."CARITAS" ROSIORII DE VEDE SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE SPITALUL ORASENESC VIDELE SPITALUL ORASENESC ZIMNICEA SPITALUL COMUNAL SCHELA (TRIV-MOSTENI) SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA SPITALUL DE PSIHIATRIE BALACI SPITALUL TBC ROSIORII DE VEDE SECTIA EXT.CLINIC NR.006330 009652 009677 009685 009693 009716 003306 003314 003322 003330 003347 003371 004413 006234 006716 006990 003388 003396 003410 003427 003443 003451 003468 003484 003492 006242 006250 006347 007261 007286 008071 008207 010992 233153 003507 003523 003531 008520 003556 003564 003572 003580 003603 003611 003636 003644 003652 007300 009732 SPITALUL DE COPII NEUROPSIHICI SIRET SECTIA EXTERIOARA CU PATURI DOLHASCA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI FINTINELE SECTIA EXTERIOARA CU PATURI FRASIN SECTIA EXTERIOARA CU PATURI MALINI SECTIA EXTERIOARA CU PATURI ZVORISTEA SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA SPITALUL MUN. TIMISOARA INSTIT.DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA SECTIA EXT.TURCANU" TIMISOARA SECTIA EXTERIOARA CU PATURI RECAS SPIT.LEAGANUL DE COPII TIMISOARA SECTIA EXTERIOARA BUZIAS SPITALUL JUDETEAN TULCEA SPITALUL ORASENESC BABADAG SPITALUL ORASENESC MACIN SPITALUL TICHILESTI LEPROZERIE SPITALUL JUDETEAN VASLUI SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BIRLAD SPITALUL MUNICIPAL HUSI SPITALUL ORASENESC NEGRESTI SPITALUL TUTOVA SPITALUL CODAESTI SPITALUL CAROL I GHERMANESTI SECTIA EXT.DE NEUROPSIHIATRIE INFANTILA LUGOJ SPIT.CL.1 JUDETEAN TIMISOARA SPITALUL CLINIC NR 2 TIMISOARA SPIT.NR.BABES TIMISOARA SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ SPITALUL ORASENESC DETA SPITALUL ORASENESC JIMBOLIA SPITALUL ORASENESC SINICOLAUL MARE SPITALUL ORASENESC FAGET SECTIA EXTERIOARA LOVRIN CRONICI SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL SPIT.4 DR.

DE URGENTA PROF.ALEXANDR.IOAN S.D.5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 .DR.2 SPIT.EXT.GINECOLOGIE RM.DR.VILCEA SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE MIHAESTI SECTIA EXTERIOARA PSIHIATRIE P.5 SP.PANAIT SIRBU S.1 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTI S.3 SPITALUL CLINIC SF.CL.S1 SPITALUL CLINIC DE COPII DR.3 SPITALUL DE COPII COTROCENI S.CL.2 SPITALUL CL.BOLI INFECT+TROPIC.2 SPITALUL CLINIC DR.DERMATO-VENERO PROF DR.BOLNAVI CRONICI GERIATRIE TITAN S.POLIZU S.G.3 SPITALUL CLINIC PROF.1 SPITALUL CLINIC PROF.4 SECTIA. LUCA S4 SPIT.003660 003677 003685 003693 003708 003716 009966 099388 100565 003740 003757 003765 003773 003781 003798 003820 003837 003845 003853 003861 003886 003894 003917 003933 003941 003966 004028 006765 006773 006798 007317 007325 007341 007358 007735 007815 008006 008088 008102 008110 008393 008408 008537 008545 008553 008561 008625 008762 008770 SPITALUL JUDETEAN R.5 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BUC S.1 SPITALUL CLINIC BOLI INF.MAGLASI SPITALUL JUDETEAN FOCSANI SPITALUL ORASENESC ADJUD SPITALUL ORASENESC MARASESTI SPITALUL ORASENESC ODOBESTI SPITALUL ORASENESC PANCIU SPITALUL COMUNAL DUMBRAVENI SPITALUL COMUNAL VIDRA SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA S.LUPU S. S.COLENTINA S.2 SPIT.CAROL DAVILA S.LOGHIN S.V.2 SPITALUL DE FTIZIOPEDIATRIE S.1 SPITALUL CLINIC DR.5 SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.OBST-GINEC.DR.AL.6 SPITALUL DE COPII CARAIMAN S.CLINIC DE URGENTA SF.STOIA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUC.CENTRAL COPII GR.N.CL.DE REUMATOLOGIE I.ORL COPII CIUBOT.1 SPIT.BAGDASAR S4 SPITALUL PENTRU STUDENTI S.CL.FILANTROPIA S.DR.1 SPITALUL CLINIC PROF.CUCULUI S.CL.1 SPITALUL CLINIC URGENTE OFTALMOLOGIE S.4 SPITALUL CL.OBREJA S.6 SPITALUL CLINIC OBSTETR-GINEC.DR.BOLI CRONICE GERIATRIE SF.I.GOMOIU S.4 SPITALUL CLINIC COLTEA S.MARIA GRIVITA S.2 SPIT.BABES S3 SP.PANTELIMON S.VILCEA SPITALUL DRAGASANI SPITALUL BREZOI SPITALUL HOREZU SPITALUL BALCESTI SPITALUL DRAGOESTI SPITALUL OBST.2 SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR S.CANTACUZINO S.2 SPITALUL CLINIC CARITAS S.TH BURGHELE S.V.NEFROLOGIE DR.1 CENTRUL METODOL.

CL.PLASTICA.FICTIVA PT.4 SECT.S.COPII S.CURIE S.3 CENTRUL DE MEDICINA SOCIALA CHRISTIANA UNIT.008795 008801 009933 017101 018137 999974 002633 004382 007647 007993 008930 SPITALUL CLINIC DE STOMATOLOGIE S.DE PSIHIATRIE BALACEANCA-CERNICA SPITALUL DE PEDIATRIE DOMNESTI SPITALUL JUDETEAN ILFOV SPITALUL DE COPII CU AFECTIUNI CR.REPARAT.MEDICI CARE NU AU UNITBZ SPITALUL COMUNAL PERIS SPIT.NEUROMOTORIE PT.DE CHIR.RECUP.ARSI S1 SPITALUL CLINIC DE COPII M.1 SP.VIDRA 42 42 42 42 42 42 25 25 25 25 25 .EXT.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->