SYAIR KELEBIHAN ILMU

Ilmuitugemalasakti, Sinarnyacerahcahayasejati, Asalpuncanyalamundidapati, Sukarberceraisehinggamati. Harganyatidakdapatdinilaikan, Sebuahduniabelinyabukan, Kuasanyabesarsukatdigunakan, Di laut di darat di rimba di pekan. Masaseorangialahtaulan, Temanberbekasuluhberjalan, Masaberhimpuniapengenalan, Hiaspenyatapolansipolan. Bagi yang dukaiapenghibur, Iapenerangbagi yang kabur, Ialahkandil di dalamkubur, Lamundengannyaberamalsubur. Iapenerangjalankesyurga, Iapemuastekak yang dahaga, Ialahsungaiialahtelaga, Laut yang luasialahjuga. Ialahalatsangatberguna, Idaman orang yang bijaksana, Hamparnyaluasamatsaujana, Tepinyaajalsempadannyafana.

Sumber: Za'ba PuisiWarisan, 1994. DewanBahasadanPustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful