Tugasan 2

Kumpulan 6
En. Yap Yee Khiong (IBMM) En. Mazlan Abu Bakar (MPRM) Pn. Lim Yoke Len (MPRM) Pn. Kamariah Husin (MPT)

August 18, 2008

1

2a Sejauhmanakah Perkhidmatan B&K di sekolah A, B,dan C telah dilaksanakan mengikut konsep dan peranan sebenar perkhidmatan tersebut?
August 18, 2008 2

Konsep B & K
Kaunseling • Suatu proses membantu berdasarkan prinsip psikologi • Mencari jalan penyelesaian sendiri Bimbingan • Suatu proses menolong • Suatu proses pengajaran

August 18, 2008

3

Fals af ah Perkhidmat B&K

an

“Bahawasanya Setiap Pelajar Mempunyai Potensi Yang Boleh Digembelingkan Secara Optimum Menerusi Pengurusan Menyeluruh Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Yang Cekap, Berkesan Dan Beramanah Berteraskan Sumber Dalam Dan Luaran Bagi Melahirkan Pelajar Yang Seimbang Dari Aspek Intelektual, Jasmani, Emosi Dan Rohani Serta Beriman Dan Beramal Soleh”
August 18, 2008 4

Misi B & K
Dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersunguh-sungguh menyediakan perkhidmatan menolong bantu pelajar dari aspek Perkembangan, Pencegahan dan Pemulihan untuk mempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan konsep kendiri positif yang perlu dalam menghasilkan masyarakat ‘Madani’ melalui Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Yang berkesan,beramanah berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangasaan.”
August 18, 2008 5

Objektif B &K
• • • • Memberi khidmat penyuburan dan pengayaan yang meliputi semua aspek perkembangan diri murid; Memberi khidmat pencegahan iaitu menghindarkan murid daripada terlibat dengan perbuatan salah laku; Memberi khidmat bersifat pemulihan/simbol penambahbaikan; Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid-murid yang memerlukannya.

August 18, 2008

6

Pendekatan/Orientasi Perkhidmatan
Pemulihan Reaktif Pelajar Bermasalah Guru Bimbingan Pencegahan Proaktif Semua pelajar Semua pihak Perkembangan Proaktif Semua pelajar Semua pihak

August 18, 2008

7

Penilaian Konferensi ibubapa
Penyelarasan sumber Rundingan Rujukan Cegah Guna Dadah
August 18, 2008

Inventori Individu & rekod Memberi maklumat

Jenis Perkhidmatan B&K

Bimbingan kelompok

Kaunseling

Penempatan
8

SITUASI SEKOLAH A
1. Perkhimatan B & K menekankan bidang akademik sahaja - kursus motivasi sering diadakan 3. Pelajar bermasalah diserah kepada guru disiplin; 4. Guru agama menasihati pelajar yang bermasalah; 5. B & K berorientasikan pemulihan sahaja.

August 18, 2008

9

SITUASI SEKOLAH A
• Selain akademik, bidang B & K perlu juga meliputi bidang peribadi dan kerjaya; • Guru B & K perlu bekerjasama dengan guru disiplin dan Guru Agama ; • Selain pemulihan, aktiviti perlu juga berorientasikan perkembangan dan pencegahan; • Jenis perkhidmatan perlu pelbagai (bukan kursus motivasi sahaja).
August 18, 2008 10

SITUASI SEKOLAH B
1. Penekanan kepada pelajar yang bermasalah; 2. Guru B & K menangani masalah disiplin guru lain tidak terlibat; 3. Pelbagai strategi B & K digunakan individu, kelompok, kem bina semangat; 4. Persatuan rakan sebaya ditubuhkan; 5. Soal akademik diserah kepada guru mata pelajaran.

August 18, 2008

11

SITUASI SEKOLAH B
1. Hanya menekankan bidang Peribadi perlu juga melibatkan bidang akademik dan kerjaya 2. Hanya memberi perhatian kepada orientasi pemulihan dan pencegahan – perlu juga menekankan orientasi perkembangan

August 18, 2008

12

SITUASI SEKOLAH C
• Perkhidmatan B & K tertumpu kepada kaunseling individu dan kerjaya • Penglibatan penceramah luar untuk tujuan pengenalan tentang kerjaya.

August 18, 2008

13

SITUASI SEKOLAH C
• Pelbagaikan pendekatan dan bidang B & K (selain kaunseling individu dan kerjaya); • Selain pemulihan, aktiviti perlu juga berorientasikan pencegahan dan perkembangan; • perlu merancang aktiviti B & K yang semua warga sekolah boleh mengambil bahagian.

August 18, 2008

14

Kesimpulan
• Perkhimatan B & K tidak menepati kehendak FPK, Misi dan F B &K - - kerana tidak menyeluruh/ tidak merangkumi kesemua : - bidang B & K - orientasi / pendekatan B & K - jenis perkhidmatan B & K
August 18, 2008 15

2b Bagaimana Perkhidmatan B&K yang dilaksanakan secara menyeluruh membantu mengimbangkan pembangunan murid dari aspek JERI?
August 18, 2008 16

Panduan Bimbingan & Kaunseling
• Menyeluruh • Berorientasi perkembangan, pemulihan dan pencegahan • Terbuka • Bersepadu • Pelbagai Modaliti

August 18, 2008

17

Orientasi
• Orientasi perkembangan dan pencegahan kurang diberi perhatian; • Orientasi pemulihan hanya menumpukan perhatian kepada pelajar yang bermasalah; • Pemilihan orientasi pemulihan sahaja membawa beberapa kesan yang kurang menggalakkan.

August 18, 2008

18

Orientasi Perkembangan
• Membantu pelajar memperoleh pengetahuan & kefahaman diri; • Mendapat kerjasama antara pelajar, ibubapa, pihak pentadbir dan guru; • Menyebabkan pelajar menerima keadaan dirinya dari segi jasmani, intelek dan afektif

August 18, 2008

19

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
INTELEK ROHANI

ILMU PENGETAHUAN AKHLAK MULIA

INSAN SEIMBANG & HARMONIS

TANGGUNGJAWAB & SUMBANGAN KPD MASYARAKAT

JASMANI

EMOSI

August 18, 2008

20

Unsur-Unsur JERI
JASMANI ROHANI & EMOSI INTELEK

• Kecergasan fizikal & kesihatan diri • Tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat

• Keyakinan terhadap Tuhan • Kepercayaan beragama • Kemantapan jiwa • Penghayatan nilai murni dan norma masyarakat • Berbudi pekerti mulia • Berbakti dan berkorban

• Hikmah • Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif • Daya pemikiran yang lojik dan analities • Ilmu yang bermanfaat • Sikap suka membaca • Cintakan ilmu pengetahuan

August 18, 2008

21

Aktiviti Pengayaan & Pengukuhan
• Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan, pemulihan • Boleh disokong melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan • Aktiviti menolong pelajar berkembang dalam bidang kognitif dan afektif • Semua ahli sekolah terlibat bersama • Keberkesanan perkhidmatan mewujudkan pelajar yang seimbang
August 18, 2008 22

Contoh Aktiviti
Bidang Akademik Kemahiran belajar Kerjaya Inventori minat, personaliti, nilai Pengumpulan maklumat kerjaya Kemahiran Komunikasi, Penyelesaian masalah Input Pemilihan M/Pel elektif Kaedah Bimbingan & Kaunseling Individu & Kelompok Kursus, Bengkel, PRS Bimbingan Individu & Kelompok Lawatan & ceramah Forum, Buku Skrap Kerjaya Kaunseling Individu & Kelompok Kaunseling keluarga Khidmat konsultasi
23

Peribadi

Keibubapa Isu Kekeluargaan an
August 18, 2008

Kesimpulan
Program dan aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu akan dapat membantu mengimbangkan pembangunan murid .

August 18, 2008

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful